1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2 - Debt instruments - liabilities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2015 -1 758.00
Max 31.12.2014 3 559.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 548.00 370.00 178.00 48.11% 21.00 527.00 2 509.52%
31.12.2019 370.00 675.00 - 305.00 -45.19% 2 659.00 -2 289.00 -86.08%
30.09.2019 675.00 215.00 460.00 213.95% 1 610.00 - 935.00 -58.07%
30.06.2019 215.00 21.00 194.00 923.81% 743.00 - 528.00 -71.06%
31.03.2019 21.00 2 659.00 -2 638.00 -99.21% 143.00 - 122.00 -85.31%
31.12.2018 2 659.00 1 610.00 1 049.00 65.16% 1 447.00 1 212.00 83.76%
30.09.2018 1 610.00 743.00 867.00 116.69% 1 630.00 -20.00 -1.23%
30.06.2018 743.00 143.00 600.00 419.58% 1 234.00 - 491.00 -39.79%
31.03.2018 143.00 1 447.00 -1 304.00 -90.12% 965.00 - 822.00 -85.18%
31.12.2017 1 447.00 1 630.00 - 183.00 -11.23% 3 429.00 -1 982.00 -57.80%
30.09.2017 1 630.00 1 234.00 396.00 32.09% 2 386.00 - 756.00 -31.68%
30.06.2017 1 234.00 965.00 269.00 27.88% 1 309.00 -75.00 -5.73%
31.03.2017 965.00 3 429.00 -2 464.00 -71.86% 297.00 668.00 224.92%
31.12.2016 3 429.00 2 386.00 1 043.00 43.71% -1 758.00 5 187.00 - 295.05%
30.09.2016 2 386.00 1 309.00 1 077.00 82.28% - 711.00 3 097.00 - 435.58%
30.06.2016 1 309.00 297.00 1 012.00 340.74% - 216.00 1 525.00 - 706.02%
31.03.2016 297.00 -1 758.00 2 055.00 - 116.89% 188.00 109.00 57.98%
31.12.2015 -1 758.00 - 711.00 -1 047.00 147.26% 3 559.00 -5 317.00 - 149.40%
30.09.2015 - 711.00 - 216.00 - 495.00 229.17% 3 019.00 -3 730.00 - 123.55%
30.06.2015 - 216.00 188.00 - 404.00 - 214.89% 1 959.00 -2 175.00 - 111.03%
31.03.2015 188.00 3 559.00 -3 371.00 -94.72% 1 311.00 -1 123.00 -85.66%
31.12.2014 3 559.00 3 019.00 540.00 17.89% 890.00 2 669.00 299.89%
30.09.2014 3 019.00 1 959.00 1 060.00 54.11% 678.00 2 341.00 345.28%
30.06.2014 1 959.00 1 311.00 648.00 49.43% 451.00 1 508.00 334.37%
31.03.2014 1 311.00 890.00 421.00 47.30% 227.00 1 084.00 477.53%
31.12.2013 890.00 678.00 212.00 31.27% 1 733.00 - 843.00 -48.64%
30.09.2013 678.00 451.00 227.00 50.33% - 101.00 779.00 - 771.29%
30.06.2013 451.00 227.00 224.00 98.68% -1 418.00 1 869.00 - 131.81%
31.03.2013 227.00 1 733.00 -1 506.00 -86.90% 337.00 - 110.00 -32.64%
31.12.2012 1 733.00 - 101.00 1 834.00 -1 815.84% 2 239.00 - 506.00 -22.60%
30.09.2012 - 101.00 -1 418.00 1 317.00 -92.88% - 431.00 330.00 -76.57%
30.06.2012 -1 418.00 337.00 -1 755.00 - 520.77% 952.00 -2 370.00 - 248.95%
31.03.2012 337.00 2 239.00 -1 902.00 -84.95% -1 477.00 1 814.00 - 122.82%
31.12.2011 2 239.00 - 431.00 2 670.00 - 619.49% 2 937.00 - 698.00 -23.77%
30.09.2011 - 431.00 952.00 -1 383.00 - 145.27% 2 549.00 -2 980.00 - 116.91%
30.06.2011 952.00 -1 477.00 2 429.00 - 164.45% 1 237.00 - 285.00 -23.04%
31.03.2011 -1 477.00 2 937.00 -4 414.00 - 150.29% 720.00 -2 197.00 - 305.14%
31.12.2010 2 937.00 2 549.00 388.00 15.22% 469.00 2 468.00 526.23%
30.09.2010 2 549.00 1 237.00 1 312.00 106.06% 177.00 2 372.00 1 340.11%
30.06.2010 1 237.00 720.00 517.00 71.81% 89.00 1 148.00 1 289.89%
31.03.2010 720.00 469.00 251.00 53.52% - 100.00 820.00 - 820.00%
31.12.2009 469.00 177.00 292.00 164.97% 3 538.00 -3 069.00 -86.74%
30.09.2009 177.00 89.00 88.00 98.88% 3 197.00 -3 020.00 -94.46%
30.06.2009 89.00 - 100.00 189.00 - 189.00% 2 000.00 -1 911.00 -95.55%
31.03.2009 - 100.00 3 538.00 -3 638.00 - 102.83% 602.00 - 702.00 - 116.61%
31.12.2008 3 538.00 3 197.00 341.00 10.67% 2 956.00 582.00 19.69%
30.09.2008 3 197.00 2 000.00 1 197.00 59.85% - 732.00 3 929.00 - 536.75%
30.06.2008 2 000.00 602.00 1 398.00 232.23% - 146.00 2 146.00 -1 469.86%
31.03.2008 602.00 2 956.00 -2 354.00 -79.63% - 505.00 1 107.00 - 219.21%
31.12.2007 2 956.00 - 732.00 3 688.00 - 503.83% 1 071.00 1 885.00 176.00%
30.09.2007 - 732.00 - 146.00 - 586.00 401.37% - 467.00 - 265.00 56.75%
30.06.2007 - 146.00 - 505.00 359.00 -71.09% -86.00 -60.00 69.77%
31.03.2007 - 505.00 1 071.00 -1 576.00 - 147.15% 406.00 - 911.00 - 224.38%
31.12.2006 1 071.00 - 467.00 1 538.00 - 329.34% 2 227.00 -1 156.00 -51.91%
30.09.2006 - 467.00 -86.00 - 381.00 443.02% 2 670.00 -3 137.00 - 117.49%
30.06.2006 -86.00 406.00 - 492.00 - 121.18% 2 267.00 -2 353.00 - 103.79%
31.03.2006 406.00 2 227.00 -1 821.00 -81.77% 432.00 -26.00 -6.02%
31.12.2005 2 227.00 2 670.00 - 443.00 -16.59% 1 377.00 850.00 61.73%
30.09.2005 2 670.00 2 267.00 403.00 17.78% 1 009.00 1 661.00 164.62%
30.06.2005 2 267.00 432.00 1 835.00 424.77% 485.00 1 782.00 367.42%
31.03.2005 432.00 1 377.00 - 945.00 -68.63% 137.00 295.00 215.33%
31.12.2004 1 377.00 1 009.00 368.00 36.47% -1.00 1 378.00 - 137 800.00%
30.09.2004 1 009.00 485.00 524.00 108.04% 40.00 969.00 2 422.50%
30.06.2004 485.00 137.00 348.00 254.01% 29.00 456.00 1 572.41%
31.03.2004 137.00 -1.00 138.00 -13 800.00% 95.00 42.00 44.21%
31.12.2003 -1.00 40.00 -41.00 - 102.50% 252.00 - 253.00 - 100.40%
30.09.2003 40.00 29.00 11.00 37.93% 233.00 - 193.00 -82.83%
30.06.2003 29.00 95.00 -66.00 -69.47% 115.00 -86.00 -74.78%
31.03.2003 95.00 252.00 - 157.00 -62.30% 56.00 39.00 69.64%
31.12.2002 252.00 233.00 19.00 8.15% 849.00 - 597.00 -70.32%
30.09.2002 233.00 115.00 118.00 102.61% 716.00 - 483.00 -67.46%
30.06.2002 115.00 56.00 59.00 105.36% 511.00 - 396.00 -77.50%
31.03.2002 56.00 849.00 - 793.00 -93.40% 191.00 - 135.00 -70.68%
31.12.2001 849.00 716.00 133.00 18.58% 580.00 269.00 46.38%
30.09.2001 716.00 511.00 205.00 40.12% 510.00 206.00 40.39%
30.06.2001 511.00 191.00 320.00 167.54% 303.00 208.00 68.65%
31.03.2001 191.00 580.00 - 389.00 -67.07% 78.00 113.00 144.87%
31.12.2000 580.00 510.00 70.00 13.73% 716.00 - 136.00 -18.99%
30.09.2000 510.00 303.00 207.00 68.32% 541.00 -31.00 -5.73%
30.06.2000 303.00 78.00 225.00 288.46% 289.00 14.00 4.84%
31.03.2000 78.00 716.00 - 638.00 -89.11% 171.00 -93.00 -54.39%
31.12.1999 716.00 541.00 175.00 32.35% 890.00 - 174.00 -19.55%
30.09.1999 541.00 289.00 252.00 87.20% 813.00 - 272.00 -33.46%
30.06.1999 289.00 171.00 118.00 69.01% 670.00 - 381.00 -56.87%
31.03.1999 171.00 890.00 - 719.00 -80.79% 472.00 - 301.00 -63.77%
31.12.1998 890.00 813.00 77.00 9.47% 0.00 890.00 -
30.09.1998 813.00 670.00 143.00 21.34% 0.00 813.00 -
30.06.1998 670.00 472.00 198.00 41.95% 0.00 670.00 -
31.03.1998 472.00 0.00 472.00 - 0.00 472.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2 - Debt instruments - liabilities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - liabilities (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.