1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2 - Debt instruments - assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2014 -2 017.00
Max 31.12.2007 2 909.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 1 502.00 - 843.00 2 345.00 - 278.17% 1 430.00 72.00 5.03%
31.12.2019 - 843.00 526.00 -1 369.00 - 260.27% 27.00 - 870.00 -3 222.22%
30.09.2019 526.00 217.00 309.00 142.40% 7.00 519.00 7 414.29%
30.06.2019 217.00 1 430.00 -1 213.00 -84.83% - 173.00 390.00 - 225.43%
31.03.2019 1 430.00 27.00 1 403.00 5 196.30% -76.00 1 506.00 -1 981.58%
31.12.2018 27.00 7.00 20.00 285.71% 193.00 - 166.00 -86.01%
30.09.2018 7.00 - 173.00 180.00 - 104.05% 1 330.00 -1 323.00 -99.47%
30.06.2018 - 173.00 -76.00 -97.00 127.63% 372.00 - 545.00 - 146.51%
31.03.2018 -76.00 193.00 - 269.00 - 139.38% 787.00 - 863.00 - 109.66%
31.12.2017 193.00 1 330.00 -1 137.00 -85.49% 716.00 - 523.00 -73.04%
30.09.2017 1 330.00 372.00 958.00 257.53% - 457.00 1 787.00 - 391.03%
30.06.2017 372.00 787.00 - 415.00 -52.73% -1 633.00 2 005.00 - 122.78%
31.03.2017 787.00 716.00 71.00 9.92% 868.00 -81.00 -9.33%
31.12.2016 716.00 - 457.00 1 173.00 - 256.67% 795.00 -79.00 -9.94%
30.09.2016 - 457.00 -1 633.00 1 176.00 -72.01% 1 035.00 -1 492.00 - 144.15%
30.06.2016 -1 633.00 868.00 -2 501.00 - 288.13% - 652.00 - 981.00 150.46%
31.03.2016 868.00 795.00 73.00 9.18% 523.00 345.00 65.97%
31.12.2015 795.00 1 035.00 - 240.00 -23.19% 1 163.00 - 368.00 -31.64%
30.09.2015 1 035.00 - 652.00 1 687.00 - 258.74% 952.00 83.00 8.72%
30.06.2015 - 652.00 523.00 -1 175.00 - 224.67% -2 017.00 1 365.00 -67.67%
31.03.2015 523.00 1 163.00 - 640.00 -55.03% 1 077.00 - 554.00 -51.44%
31.12.2014 1 163.00 952.00 211.00 22.16% 792.00 371.00 46.84%
30.09.2014 952.00 -2 017.00 2 969.00 - 147.20% 844.00 108.00 12.80%
30.06.2014 -2 017.00 1 077.00 -3 094.00 - 287.28% 837.00 -2 854.00 - 340.98%
31.03.2014 1 077.00 792.00 285.00 35.98% 844.00 233.00 27.61%
31.12.2013 792.00 844.00 -52.00 -6.16% 1 271.00 - 479.00 -37.69%
30.09.2013 844.00 837.00 7.00 0.84% 724.00 120.00 16.57%
30.06.2013 837.00 844.00 -7.00 -0.83% -1 203.00 2 040.00 - 169.58%
31.03.2013 844.00 1 271.00 - 427.00 -33.60% 246.00 598.00 243.09%
31.12.2012 1 271.00 724.00 547.00 75.55% 1 256.00 15.00 1.19%
30.09.2012 724.00 -1 203.00 1 927.00 - 160.18% 116.00 608.00 524.14%
30.06.2012 -1 203.00 246.00 -1 449.00 - 589.02% 607.00 -1 810.00 - 298.19%
31.03.2012 246.00 1 256.00 -1 010.00 -80.41% - 774.00 1 020.00 - 131.78%
31.12.2011 1 256.00 116.00 1 140.00 982.76% 567.00 689.00 121.52%
30.09.2011 116.00 607.00 - 491.00 -80.89% 1 340.00 -1 224.00 -91.34%
30.06.2011 607.00 - 774.00 1 381.00 - 178.42% 346.00 261.00 75.43%
31.03.2011 - 774.00 567.00 -1 341.00 - 236.51% 1 094.00 -1 868.00 - 170.75%
31.12.2010 567.00 1 340.00 - 773.00 -57.69% 455.00 112.00 24.62%
30.09.2010 1 340.00 346.00 994.00 287.28% 1 079.00 261.00 24.19%
30.06.2010 346.00 1 094.00 - 748.00 -68.37% 274.00 72.00 26.28%
31.03.2010 1 094.00 455.00 639.00 140.44% -41.00 1 135.00 -2 768.29%
31.12.2009 455.00 1 079.00 - 624.00 -57.83% 220.00 235.00 106.82%
30.09.2009 1 079.00 274.00 805.00 293.80% 191.00 888.00 464.92%
30.06.2009 274.00 -41.00 315.00 - 768.29% -63.00 337.00 - 534.92%
31.03.2009 -41.00 220.00 - 261.00 - 118.64% 1 092.00 -1 133.00 - 103.75%
31.12.2008 220.00 191.00 29.00 15.18% 2 909.00 -2 689.00 -92.44%
30.09.2008 191.00 -63.00 254.00 - 403.17% - 402.00 593.00 - 147.51%
30.06.2008 -63.00 1 092.00 -1 155.00 - 105.77% 350.00 - 413.00 - 118.00%
31.03.2008 1 092.00 2 909.00 -1 817.00 -62.46% - 434.00 1 526.00 - 351.61%
31.12.2007 2 909.00 - 402.00 3 311.00 - 823.63% 1 822.00 1 087.00 59.66%
30.09.2007 - 402.00 350.00 - 752.00 - 214.86% - 457.00 55.00 -12.04%
30.06.2007 350.00 - 434.00 784.00 - 180.65% - 593.00 943.00 - 159.02%
31.03.2007 - 434.00 1 822.00 -2 256.00 - 123.82% 500.00 - 934.00 - 186.80%
31.12.2006 1 822.00 - 457.00 2 279.00 - 498.69% - 318.00 2 140.00 - 672.96%
30.09.2006 - 457.00 - 593.00 136.00 -22.93% 176.00 - 633.00 - 359.66%
30.06.2006 - 593.00 500.00 -1 093.00 - 218.60% 1 338.00 -1 931.00 - 144.32%
31.03.2006 500.00 - 318.00 818.00 - 257.23% 318.00 182.00 57.23%
31.12.2005 - 318.00 176.00 - 494.00 - 280.68% 349.00 - 667.00 - 191.12%
30.09.2005 176.00 1 338.00 -1 162.00 -86.85% 481.00 - 305.00 -63.41%
30.06.2005 1 338.00 318.00 1 020.00 320.75% 364.00 974.00 267.58%
31.03.2005 318.00 349.00 -31.00 -8.88% 164.00 154.00 93.90%
31.12.2004 349.00 481.00 - 132.00 -27.44% 20.00 329.00 1 645.00%
30.09.2004 481.00 364.00 117.00 32.14% 19.00 462.00 2 431.58%
30.06.2004 364.00 164.00 200.00 121.95% 40.00 324.00 810.00%
31.03.2004 164.00 20.00 144.00 720.00% 5.00 159.00 3 180.00%
31.12.2003 20.00 19.00 1.00 5.26% 11.00 9.00 81.82%
30.09.2003 19.00 40.00 -21.00 -52.50% 23.00 -4.00 -17.39%
30.06.2003 40.00 5.00 35.00 700.00% 16.00 24.00 150.00%
31.03.2003 5.00 11.00 -6.00 -54.55% -4.00 9.00 - 225.00%
31.12.2002 11.00 23.00 -12.00 -52.17% 5.00 6.00 120.00%
30.09.2002 23.00 16.00 7.00 43.75% 8.00 15.00 187.50%
30.06.2002 16.00 -4.00 20.00 - 500.00% -10.00 26.00 - 260.00%
31.03.2002 -4.00 5.00 -9.00 - 180.00% 10.00 -14.00 - 140.00%
31.12.2001 5.00 8.00 -3.00 -37.50% 3.00 2.00 66.67%
30.09.2001 8.00 -10.00 18.00 - 180.00% 4.00 4.00 100.00%
30.06.2001 -10.00 10.00 -20.00 - 200.00% 0.00 -10.00 -
31.03.2001 10.00 3.00 7.00 233.33% 5.00 5.00 100.00%
31.12.2000 3.00 4.00 -1.00 -25.00% 2.00 1.00 50.00%
30.09.2000 4.00 0.00 4.00 - 4.00 0.00 0.00
30.06.2000 0.00 5.00 -5.00 - 5.00 -5.00 -
31.03.2000 5.00 2.00 3.00 150.00% 3.00 2.00 66.67%
31.12.1999 2.00 4.00 -2.00 -50.00% 11.00 -9.00 -81.82%
30.09.1999 4.00 5.00 -1.00 -20.00% 12.00 -8.00 -66.67%
30.06.1999 5.00 3.00 2.00 66.67% 10.00 -5.00 -50.00%
31.03.1999 3.00 11.00 -8.00 -72.73% 11.00 -8.00 -72.73%
31.12.1998 11.00 12.00 -1.00 -8.33% 0.00 11.00 -
30.09.1998 12.00 10.00 2.00 20.00% 0.00 12.00 -
30.06.1998 10.00 11.00 -1.00 -9.09% 0.00 10.00 -
31.03.1998 11.00 0.00 11.00 - 0.00 11.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2 - Debt instruments - assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - assets (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.