2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2017 -19 666.40
Max 31.12.1997 - 903.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 -18 405.30 -19 519.70 1 114.40 -5.71% -19 137.80 732.50 -3.83%
31.12.2019 -19 519.70 -19 150.30 - 369.40 1.93% -19 418.10 - 101.60 0.52%
30.09.2019 -19 150.30 -19 097.20 -53.10 0.28% -18 829.50 - 320.80 1.70%
30.06.2019 -19 097.20 -19 137.80 40.60 -0.21% -19 175.70 78.50 -0.41%
31.03.2019 -19 137.80 -19 418.10 280.30 -1.44% -19 219.60 81.80 -0.43%
31.12.2018 -19 418.10 -18 829.50 - 588.60 3.13% -19 418.20 0.10 -0.00%
30.09.2018 -18 829.50 -19 175.70 346.20 -1.81% -19 666.40 836.90 -4.26%
30.06.2018 -19 175.70 -19 219.60 43.90 -0.23% -18 949.60 - 226.10 1.19%
31.03.2018 -19 219.60 -19 418.20 198.60 -1.02% -17 873.90 -1 345.70 7.53%
31.12.2017 -19 418.20 -19 666.40 248.20 -1.26% -17 650.30 -1 767.90 10.02%
30.09.2017 -19 666.40 -18 949.60 - 716.80 3.78% -16 596.50 -3 069.90 18.50%
30.06.2017 -18 949.60 -17 873.90 -1 075.70 6.02% -15 856.10 -3 093.50 19.51%
31.03.2017 -17 873.90 -17 650.30 - 223.60 1.27% -15 556.50 -2 317.40 14.90%
31.12.2016 -17 650.30 -16 596.50 -1 053.80 6.35% -15 842.40 -1 807.90 11.41%
30.09.2016 -16 596.50 -15 856.10 - 740.40 4.67% -16 456.30 - 140.20 0.85%
30.06.2016 -15 856.10 -15 556.50 - 299.60 1.93% -17 253.40 1 397.30 -8.10%
31.03.2016 -15 556.50 -15 842.40 285.90 -1.80% -17 433.50 1 877.00 -10.77%
31.12.2015 -15 842.40 -16 456.30 613.90 -3.73% -17 929.70 2 087.30 -11.64%
30.09.2015 -16 456.30 -17 253.40 797.10 -4.62% -18 994.60 2 538.30 -13.36%
30.06.2015 -17 253.40 -17 433.50 180.10 -1.03% -17 911.50 658.10 -3.67%
31.03.2015 -17 433.50 -17 929.70 496.20 -2.77% -17 037.30 - 396.20 2.33%
31.12.2014 -17 929.70 -18 994.60 1 064.90 -5.61% -16 590.50 -1 339.20 8.07%
30.09.2014 -18 994.60 -17 911.50 -1 083.10 6.05% -15 630.90 -3 363.70 21.52%
30.06.2014 -17 911.50 -17 037.30 - 874.20 5.13% -13 469.30 -4 442.20 32.98%
31.03.2014 -17 037.30 -16 590.50 - 446.80 2.69% -11 532.70 -5 504.60 47.73%
31.12.2013 -16 590.50 -15 630.90 - 959.60 6.14% -9 708.10 -6 882.40 70.89%
30.09.2013 -15 630.90 -13 469.30 -2 161.60 16.05% -9 246.00 -6 384.90 69.06%
30.06.2013 -13 469.30 -11 532.70 -1 936.60 16.79% -8 390.40 -5 078.90 60.53%
31.03.2013 -11 532.70 -9 708.10 -1 824.60 18.79% -9 271.70 -2 261.00 24.39%
31.12.2012 -9 708.10 -9 246.00 - 462.10 5.00% -8 799.90 - 908.20 10.32%
30.09.2012 -9 246.00 -8 390.40 - 855.60 10.20% -7 697.40 -1 548.60 20.12%
30.06.2012 -8 390.40 -9 271.70 881.30 -9.51% -9 352.30 961.90 -10.29%
31.03.2012 -9 271.70 -8 799.90 - 471.80 5.36% -7 470.20 -1 801.50 24.12%
31.12.2011 -8 799.90 -7 697.40 -1 102.50 14.32% -8 003.70 - 796.20 9.95%
30.09.2011 -7 697.40 -9 352.30 1 654.90 -17.70% -8 343.10 645.70 -7.74%
30.06.2011 -9 352.30 -7 470.20 -1 882.10 25.19% -8 026.70 -1 325.60 16.51%
31.03.2011 -7 470.20 -8 003.70 533.50 -6.67% -7 942.20 472.00 -5.94%
31.12.2010 -8 003.70 -8 343.10 339.40 -4.07% -8 005.40 1.70 -0.02%
30.09.2010 -8 343.10 -8 026.70 - 316.40 3.94% -8 400.20 57.10 -0.68%
30.06.2010 -8 026.70 -7 942.20 -84.50 1.06% -8 944.20 917.50 -10.26%
31.03.2010 -7 942.20 -8 005.40 63.20 -0.79% -8 363.10 420.90 -5.03%
31.12.2009 -8 005.40 -8 400.20 394.80 -4.70% -8 385.10 379.70 -4.53%
30.09.2009 -8 400.20 -8 944.20 544.00 -6.08% -9 022.70 622.50 -6.90%
30.06.2009 -8 944.20 -8 363.10 - 581.10 6.95% -8 275.00 - 669.20 8.09%
31.03.2009 -8 363.10 -8 385.10 22.00 -0.26% -6 426.20 -1 936.90 30.14%
31.12.2008 -8 385.10 -9 022.70 637.60 -7.07% -6 583.20 -1 801.90 27.37%
30.09.2008 -9 022.70 -8 275.00 - 747.70 9.04% -5 596.80 -3 425.90 61.21%
30.06.2008 -8 275.00 -6 426.20 -1 848.80 28.77% -5 557.00 -2 718.00 48.91%
31.03.2008 -6 426.20 -6 583.20 157.00 -2.38% -5 689.20 - 737.00 12.95%
31.12.2007 -6 583.20 -5 596.80 - 986.40 17.62% -5 866.50 - 716.70 12.22%
30.09.2007 -5 596.80 -5 557.00 -39.80 0.72% -5 968.60 371.80 -6.23%
30.06.2007 -5 557.00 -5 689.20 132.20 -2.32% -5 859.30 302.30 -5.16%
31.03.2007 -5 689.20 -5 866.50 177.30 -3.02% -5 737.20 48.00 -0.84%
31.12.2006 -5 866.50 -5 968.60 102.10 -1.71% -5 749.00 - 117.50 2.04%
30.09.2006 -5 968.60 -5 859.30 - 109.30 1.87% -5 765.20 - 203.40 3.53%
30.06.2006 -5 859.30 -5 737.20 - 122.10 2.13% -5 449.80 - 409.50 7.51%
31.03.2006 -5 737.20 -5 749.00 11.80 -0.21% -4 967.40 - 769.80 15.50%
31.12.2005 -5 749.00 -5 765.20 16.20 -0.28% -4 770.40 - 978.60 20.51%
30.09.2005 -5 765.20 -5 449.80 - 315.40 5.79% -4 572.50 -1 192.70 26.08%
30.06.2005 -5 449.80 -4 967.40 - 482.40 9.71% -4 515.10 - 934.70 20.70%
31.03.2005 -4 967.40 -4 770.40 - 197.00 4.13% -4 382.30 - 585.10 13.35%
31.12.2004 -4 770.40 -4 572.50 - 197.90 4.33% -4 467.70 - 302.70 6.78%
30.09.2004 -4 572.50 -4 515.10 -57.40 1.27% -4 595.30 22.80 -0.50%
30.06.2004 -4 515.10 -4 382.30 - 132.80 3.03% -4 615.40 100.30 -2.17%
31.03.2004 -4 382.30 -4 467.70 85.40 -1.91% -4 723.70 341.40 -7.23%
31.12.2003 -4 467.70 -4 595.30 127.60 -2.78% -4 667.80 200.10 -4.29%
30.09.2003 -4 595.30 -4 615.40 20.10 -0.44% -4 670.20 74.90 -1.60%
30.06.2003 -4 615.40 -4 723.70 108.30 -2.29% -4 503.50 - 111.90 2.48%
31.03.2003 -4 723.70 -4 667.80 -55.90 1.20% -4 554.20 - 169.50 3.72%
31.12.2002 -4 667.80 -4 670.20 2.40 -0.05% -4 417.00 - 250.80 5.68%
30.09.2002 -4 670.20 -4 503.50 - 166.70 3.70% -4 118.30 - 551.90 13.40%
30.06.2002 -4 503.50 -4 554.20 50.70 -1.11% -3 934.70 - 568.80 14.46%
31.03.2002 -4 554.20 -4 417.00 - 137.20 3.11% -3 504.00 -1 050.20 29.97%
31.12.2001 -4 417.00 -4 118.30 - 298.70 7.25% -3 222.90 -1 194.10 37.05%
30.09.2001 -4 118.30 -3 934.70 - 183.60 4.67% -3 152.00 - 966.30 30.66%
30.06.2001 -3 934.70 -3 504.00 - 430.70 12.29% -2 876.90 -1 057.80 36.77%
31.03.2001 -3 504.00 -3 222.90 - 281.10 8.72% -2 632.40 - 871.60 33.11%
31.12.2000 -3 222.90 -3 152.00 -70.90 2.25% -2 502.80 - 720.10 28.77%
30.09.2000 -3 152.00 -2 876.90 - 275.10 9.56% -1 777.50 -1 374.50 77.33%
30.06.2000 -2 876.90 -2 632.40 - 244.50 9.29% -1 777.50 -1 099.40 61.85%
31.03.2000 -2 632.40 -2 502.80 - 129.60 5.18% -1 777.50 - 854.90 48.10%
31.12.1999 -2 502.80 -1 777.50 - 725.30 40.80% -1 777.50 - 725.30 40.80%
31.12.1998 -1 777.50 - 903.70 - 873.80 96.69% - 903.70 - 873.80 96.69%
31.12.1997 - 903.70 0.00 - 903.70 - 0.00 - 903.70 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
2.1 - Direct investor in direct investment enterprises - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.