Položky Přímých investic (Podrobné členění) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Položky Přímých investic (Podrobné členění) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, PZI, Závazky podniku přímé investice vůči přímému investorovi
31.03.2024 Zahraniční zadluženost: Čtvrtletní, CZK, PZI, Závazky přímého investora vůči podniku přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Saldo, Dluhové nástroje, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, USD, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Akcie a ostatní účasti, V přímém investorovi (zpětná investice)
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V podnicích přímé investice
31.03.2024 1. Investiční pozice vůči zahraničí, Přímé investice: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje, V přímém investorovi (zpětná investice)
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Přímé investice - saldo -3 344 510.60 -3 323 971.10 0.62% -3 138 221.50 6.57%
UK2 1 - Přímé investice - aktiva 2 007 219.20 1 881 227.70 6.70% 1 870 046.20 7.34%
UK3 1 - Přímé investice - pasiva 5 351 729.90 5 205 198.80 2.81% 5 008 267.70 6.86%
UK4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -3 042 197.80 -2 933 218.00 3.72% -2 865 909.90 6.15%
UK5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 1 098 513.20 1 115 005.70 -1.48% 1 070 569.10 2.61%
UK6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 4 140 711.00 4 048 223.70 2.28% 3 936 479.00 5.19%
UK7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo -3 042 197.80 -2 933 218.00 3.72% -2 865 909.90 6.15%
UK8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 1 098 513.20 1 115 005.70 -1.48% 1 070 569.10 2.61%
UK9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 4 140 711.00 4 048 223.70 2.28% 3 936 479.00 5.19%
UK10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 302 312.80 - 390 753.20 -22.63% - 272 311.60 11.02%
UK17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 908 706.00 766 222.00 18.60% 799 477.10 13.66%
UK18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 1 211 018.90 1 156 975.10 4.67% 1 071 788.70 12.99%
UK19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo - 527 540.50 - 562 158.60 -6.16% - 493 596.60 6.88%
UK20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 226 617.10 213 699.40 6.04% 215 892.10 4.97%
UK21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 754 157.60 775 858.10 -2.80% 709 488.70 6.30%
UK22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 266 006.20 259 582.70 2.47% 255 346.50 4.17%
UK23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 354 781.30 314 293.50 12.88% 303 295.40 16.98%
UK24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 88 775.10 54 710.80 62.26% 47 948.80 85.15%
UK25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -40 778.50 -88 177.30 -53.75% -34 061.60 19.72%
UK26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 327 307.60 238 229.00 37.39% 280 289.60 16.77%
UK27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 368 086.10 326 406.30 12.77% 314 351.10 17.09%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Přímé investice - saldo - 142 380.20 - 137 838.30 3.29% - 128 694.80 10.63%
UK2 1 - Přímé investice - aktiva 85 449.90 78 010.70 9.54% 76 688.40 11.42%
UK3 1 - Přímé investice - pasiva 227 830.10 215 849.00 5.55% 205 383.10 10.93%
UK4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo - 129 510.30 - 121 634.60 6.47% - 117 527.60 10.20%
UK5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 46 765.10 46 237.00 1.14% 43 902.80 6.52%
UK6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 176 275.50 167 871.60 5.01% 161 430.30 9.20%
UK7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo - 129 510.30 - 121 634.60 6.47% - 117 527.60 10.20%
UK8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 46 765.10 46 237.00 1.14% 43 902.80 6.52%
UK9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 176 275.50 167 871.60 5.01% 161 430.30 9.20%
UK10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -12 869.90 -16 203.70 -20.57% -11 167.20 15.25%
UK17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 38 684.80 31 773.70 21.75% 32 785.60 17.99%
UK18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 51 554.70 47 977.40 7.46% 43 952.80 17.30%
UK19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo -22 458.10 -23 311.60 -3.66% -20 241.80 10.95%
UK20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 9 647.40 8 861.70 8.87% 8 853.50 8.97%
UK21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 32 105.50 32 173.30 -0.21% 29 095.30 10.35%
UK22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 11 324.20 10 764.40 5.20% 10 471.50 8.14%
UK23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 15 103.50 13 033.10 15.89% 12 437.80 21.43%
UK24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 3 779.30 2 268.70 66.58% 1 966.30 92.20%
UK25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -1 736.00 -3 656.50 -52.52% -1 396.80 24.28%
UK26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 13 933.90 9 878.90 41.05% 11 494.30 21.22%
UK27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 15 669.90 13 535.40 15.77% 12 891.20 21.55%

Položky Přímých investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Přímé investice - saldo - 154 852.80 - 146 974.30 5.36% - 142 886.70 8.37%
UK2 1 - Přímé investice - aktiva 92 935.40 83 181.30 11.73% 85 145.30 9.15%
UK3 1 - Přímé investice - pasiva 247 788.20 230 155.60 7.66% 228 032.00 8.66%
UK4 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo - 140 855.50 - 129 696.60 8.60% - 130 488.10 7.95%
UK5 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 50 861.80 49 301.60 3.16% 48 744.20 4.34%
UK6 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 191 717.30 178 998.20 7.11% 179 232.30 6.97%
UK7 1.1.1 - V podnicích přímé investice - saldo - 140 855.50 - 129 696.60 8.60% - 130 488.10 7.95%
UK8 1.1.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 50 861.80 49 301.60 3.16% 48 744.20 4.34%
UK9 1.1.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 191 717.30 178 998.20 7.11% 179 232.30 6.97%
UK10 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -13 997.30 -17 277.70 -18.99% -12 398.70 12.89%
UK17 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 42 073.60 33 879.60 24.19% 36 401.10 15.58%
UK18 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 56 070.90 51 157.40 9.60% 48 799.70 14.90%
UK19 1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo -24 425.40 -24 856.70 -1.74% -22 474.00 8.68%
UK20 1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 10 492.50 9 449.00 11.04% 9 829.80 6.74%
UK21 1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 34 917.90 34 305.70 1.78% 32 303.80 8.09%
UK22 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo 12 316.20 11 477.80 7.30% 11 626.20 5.93%
UK23 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva 16 426.60 13 897.00 18.20% 13 809.40 18.95%
UK24 1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 4 110.30 2 419.10 69.91% 2 183.20 88.27%
UK25 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo -1 888.10 -3 898.90 -51.57% -1 550.90 21.74%
UK26 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 15 154.50 10 533.60 43.87% 12 761.90 18.75%
UK27 1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva 17 042.60 14 432.50 18.08% 14 312.80 19.07%
Položky Přímých investic v mil. USD
Přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
Přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
Přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
Položky Přímých investic v mil. CZK
Přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
Přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
Přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
Položky Přímých investic v mil. EUR
Přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
Přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
Přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
1 - V podnicích přímé investice - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - saldo (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva (100 hodnot, 31.03.2023)
3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva (100 hodnot, 31.03.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Položky Přímých investic (Podrobné členění)
Položky Přímých investic (Podrobné členění Platební bilance)
Položky Přímých investic (Podrobné členění Platební bilance)
Položky Přímých investic (Podrobné členění)
Položky Přímých investic (Položky Portfoliových investic)
Položky Přímých investic (Podrobné členění)
Položky Přímých investic (Podrobné členění)
Položky Přímých investic (Podrobné členění Platební bilance)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Aktiva, hlavní položky, celkem (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, CZK (Aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.