1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
31.03.2024 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.1.2. Expozice vůči institucím

Graf hodnot, Items of the Direct Investments in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2 - Debt instruments - net - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2015 1 842.00
Min 30.06.2014 -2 665.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 955.00 - 539.00 1 494.00 - 277.18% 1 409.00 - 454.00 -32.22%
31.12.2019 - 539.00 67.00 - 606.00 - 904.48% -1 022.00 483.00 -47.26%
30.09.2019 67.00 22.00 45.00 204.55% - 860.00 927.00 - 107.79%
30.06.2019 22.00 1 409.00 -1 387.00 -98.44% - 773.00 795.00 - 102.85%
31.03.2019 1 409.00 -1 022.00 2 431.00 - 237.87% - 220.00 1 629.00 - 740.45%
31.12.2018 -1 022.00 - 860.00 - 162.00 18.84% 375.00 -1 397.00 - 372.53%
30.09.2018 - 860.00 - 773.00 -87.00 11.25% 934.00 -1 794.00 - 192.08%
30.06.2018 - 773.00 - 220.00 - 553.00 251.36% 104.00 - 877.00 - 843.27%
31.03.2018 - 220.00 375.00 - 595.00 - 158.67% - 179.00 -41.00 22.91%
31.12.2017 375.00 934.00 - 559.00 -59.85% - 326.00 701.00 - 215.03%
30.09.2017 934.00 104.00 830.00 798.08% -1 534.00 2 468.00 - 160.89%
30.06.2017 104.00 - 179.00 283.00 - 158.10% -2 646.00 2 750.00 - 103.93%
31.03.2017 - 179.00 - 326.00 147.00 -45.09% 571.00 - 750.00 - 131.35%
31.12.2016 - 326.00 -1 534.00 1 208.00 -78.75% 1 842.00 -2 168.00 - 117.70%
30.09.2016 -1 534.00 -2 646.00 1 112.00 -42.03% 1 530.00 -3 064.00 - 200.26%
30.06.2016 -2 646.00 571.00 -3 217.00 - 563.40% - 249.00 -2 397.00 962.65%
31.03.2016 571.00 1 842.00 -1 271.00 -69.00% 335.00 236.00 70.45%
31.12.2015 1 842.00 1 530.00 312.00 20.39% 624.00 1 218.00 195.19%
30.09.2015 1 530.00 - 249.00 1 779.00 - 714.46% - 109.00 1 639.00 -1 503.67%
30.06.2015 - 249.00 335.00 - 584.00 - 174.33% -2 665.00 2 416.00 -90.66%
31.03.2015 335.00 624.00 - 289.00 -46.31% - 234.00 569.00 - 243.16%
31.12.2014 624.00 - 109.00 733.00 - 672.48% 580.00 44.00 7.59%
30.09.2014 - 109.00 -2 665.00 2 556.00 -95.91% 618.00 - 727.00 - 117.64%
30.06.2014 -2 665.00 - 234.00 -2 431.00 1 038.89% 613.00 -3 278.00 - 534.75%
31.03.2014 - 234.00 580.00 - 814.00 - 140.34% 618.00 - 852.00 - 137.86%
31.12.2013 580.00 618.00 -38.00 -6.15% - 563.00 1 143.00 - 203.02%
30.09.2013 618.00 613.00 5.00 0.82% - 594.00 1 212.00 - 204.04%
30.06.2013 613.00 618.00 -5.00 -0.81% 552.00 61.00 11.05%
31.03.2013 618.00 - 563.00 1 181.00 - 209.77% -91.00 709.00 - 779.12%
31.12.2012 - 563.00 - 594.00 31.00 -5.22% -1 414.00 851.00 -60.18%
30.09.2012 - 594.00 552.00 -1 146.00 - 207.61% 1 500.00 -2 094.00 - 139.60%
30.06.2012 552.00 -91.00 643.00 - 706.59% -1 822.00 2 374.00 - 130.30%
31.03.2012 -91.00 -1 414.00 1 323.00 -93.56% 703.00 - 794.00 - 112.94%
31.12.2011 -1 414.00 1 500.00 -2 914.00 - 194.27% 179.00 -1 593.00 - 889.94%
30.09.2011 1 500.00 -1 822.00 3 322.00 - 182.33% 27.00 1 473.00 5 455.56%
30.06.2011 -1 822.00 703.00 -2 525.00 - 359.17% - 172.00 -1 650.00 959.30%
31.03.2011 703.00 179.00 524.00 292.74% 374.00 329.00 87.97%
31.12.2010 179.00 27.00 152.00 562.96% 163.00 16.00 9.82%
30.09.2010 27.00 - 172.00 199.00 - 115.70% 992.00 - 965.00 -97.28%
30.06.2010 - 172.00 374.00 - 546.00 - 145.99% 85.00 - 257.00 - 302.35%
31.03.2010 374.00 163.00 211.00 129.45% 59.00 315.00 533.90%
31.12.2009 163.00 992.00 - 829.00 -83.57% - 121.00 284.00 - 234.71%
30.09.2009 992.00 85.00 907.00 1 067.06% -1 006.00 1 998.00 - 198.61%
30.06.2009 85.00 59.00 26.00 44.07% -1 462.00 1 547.00 - 105.81%
31.03.2009 59.00 - 121.00 180.00 - 148.76% 491.00 - 432.00 -87.98%
31.12.2008 - 121.00 -1 006.00 885.00 -87.97% - 779.00 658.00 -84.47%
30.09.2008 -1 006.00 -1 462.00 456.00 -31.19% 184.00 -1 190.00 - 646.74%
30.06.2008 -1 462.00 491.00 -1 953.00 - 397.76% -9.00 -1 453.00 16 144.44%
31.03.2008 491.00 - 779.00 1 270.00 - 163.03% 71.00 420.00 591.55%
31.12.2007 - 779.00 184.00 - 963.00 - 523.37% 283.00 -1 062.00 - 375.26%
30.09.2007 184.00 -9.00 193.00 -2 144.44% -75.00 259.00 - 345.33%
30.06.2007 -9.00 71.00 -80.00 - 112.68% - 102.00 93.00 -91.18%
31.03.2007 71.00 283.00 - 212.00 -74.91% 94.00 -23.00 -24.47%
31.12.2006 283.00 -75.00 358.00 - 477.33% 124.00 159.00 128.23%
30.09.2006 -75.00 - 102.00 27.00 -26.47% - 227.00 152.00 -66.96%
30.06.2006 - 102.00 94.00 - 196.00 - 208.51% - 496.00 394.00 -79.44%
31.03.2006 94.00 124.00 -30.00 -24.19% - 114.00 208.00 - 182.46%
31.12.2005 124.00 - 227.00 351.00 - 154.63% -18.00 142.00 - 788.89%
30.09.2005 - 227.00 - 496.00 269.00 -54.23% -43.00 - 184.00 427.91%
30.06.2005 - 496.00 - 114.00 - 382.00 335.09% 16.00 - 512.00 -3 200.00%
31.03.2005 - 114.00 -18.00 -96.00 533.33% 27.00 - 141.00 - 522.22%
31.12.2004 -18.00 -43.00 25.00 -58.14% 61.00 -79.00 - 129.51%
30.09.2004 -43.00 16.00 -59.00 - 368.75% 8.00 -51.00 - 637.50%
30.06.2004 16.00 27.00 -11.00 -40.74% 106.00 -90.00 -84.91%
31.03.2004 27.00 61.00 -34.00 -55.74% -90.00 117.00 - 130.00%
31.12.2003 61.00 8.00 53.00 662.50% -7.00 68.00 - 971.43%
30.09.2003 8.00 106.00 -98.00 -92.45% -96.00 104.00 - 108.33%
30.06.2003 106.00 -90.00 196.00 - 217.78% -43.00 149.00 - 346.51%
31.03.2003 -90.00 -7.00 -83.00 1 185.71% -60.00 -30.00 50.00%
31.12.2002 -7.00 -96.00 89.00 -92.71% - 128.00 121.00 -94.53%
30.09.2002 -96.00 -43.00 -53.00 123.26% - 198.00 102.00 -51.52%
30.06.2002 -43.00 -60.00 17.00 -28.33% - 330.00 287.00 -86.97%
31.03.2002 -60.00 - 128.00 68.00 -53.12% - 180.00 120.00 -66.67%
31.12.2001 - 128.00 - 198.00 70.00 -35.35% -68.00 -60.00 88.24%
30.09.2001 - 198.00 - 330.00 132.00 -40.00% - 202.00 4.00 -1.98%
30.06.2001 - 330.00 - 180.00 - 150.00 83.33% - 225.00 - 105.00 46.67%
31.03.2001 - 180.00 -68.00 - 112.00 164.71% -73.00 - 107.00 146.58%
31.12.2000 -68.00 - 202.00 134.00 -66.34% - 173.00 105.00 -60.69%
30.09.2000 - 202.00 - 225.00 23.00 -10.22% - 248.00 46.00 -18.55%
30.06.2000 - 225.00 -73.00 - 152.00 208.22% - 112.00 - 113.00 100.89%
31.03.2000 -73.00 - 173.00 100.00 -57.80% - 168.00 95.00 -56.55%
31.12.1999 - 173.00 - 248.00 75.00 -30.24% -66.00 - 107.00 162.12%
30.09.1999 - 248.00 - 112.00 - 136.00 121.43% - 132.00 - 116.00 87.88%
30.06.1999 - 112.00 - 168.00 56.00 -33.33% - 187.00 75.00 -40.11%
31.03.1999 - 168.00 -66.00 - 102.00 154.55% - 461.00 293.00 -63.56%
31.12.1998 -66.00 - 132.00 66.00 -50.00% 0.00 -66.00 -
30.09.1998 - 132.00 - 187.00 55.00 -29.41% 0.00 - 132.00 -
30.06.1998 - 187.00 - 461.00 274.00 -59.44% 0.00 - 187.00 -
31.03.1998 - 461.00 0.00 - 461.00 - 0.00 - 461.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2 - Debt instruments - net - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of Financial Account in millions of USD)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of CZK)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of EUR)
1.2 - Debt instruments - net (Items of the Direct Investments in millions of USD)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Debt securities issued (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.