Toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Vládní instituce (S.13), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), S dohodnutou splatností
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), S výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Repo operace
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem, CZK
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem, Všechny cizí měny
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Repo operace
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Nefinanční podniky - jednodenní vklady -25 870.50 44 936.00 - 157.57% -33 324.70 -22.37%
UK2 2. Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností 19 493.40 -17 710.50 - 210.07% -2 705.00 - 820.64%
UK3 3. Nefinanční podniky - s výpovědní lhůtou 855.10 681.80 25.42% 191.40 346.76%
UK4 4. Nefinanční podniky - repo operace -8 614.80 10 263.50 - 183.94% -1 691.60 409.27%
UK5 5. Nefinanční podniky - vklady celkem -14 136.70 38 170.80 - 137.04% -37 530.00 -62.33%
UK6 6. Domácnosti - jednodenní vklady 10 841.80 964.20 1 024.43% -10 098.50 - 207.36%
UK7 7. Domácnosti - vklady se stanovenou splatností 15 016.70 5 964.70 151.76% 18 410.00 -18.43%
UK8 8. Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou -1 923.40 -1 413.90 36.03% -1 907.00 0.86%
UK9 9. Domácnosti - repo operace 3.50 10.50 -66.67% 0.00 -
UK10 10. Domácnosti - vklady celkem 23 938.60 5 525.60 333.23% 6 404.50 273.78%

Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem -13 809.50 20 788.60 - 166.43% 5 714.20 - 341.67%
UK2 2. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady -9 695.80 15 787.40 - 161.41% -2 886.70 235.88%
UK3 3. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností -4 723.00 3 368.90 - 240.19% 8 902.20 - 153.05%
UK4 4. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady s výpovědní lhůtou -6.00 - 752.60 -99.20% 86.50 - 106.94%
UK5 5. Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace 615.30 2 384.90 -74.20% - 387.70 - 258.71%
UK6 6. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem -7 628.10 -5 478.90 39.23% -8 134.80 -6.23%
UK7 7. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady -1 988.40 - 356.40 457.91% -1 294.60 53.59%
UK8 8. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností -2 450.50 -3 503.80 -30.06% -2 267.90 8.05%
UK9 9. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s výpovědní lhůtou 0.10 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce -3 189.30 -1 618.70 97.03% -4 572.40 -30.25%
UK11 11. Vládní instituce - celkem 112 965.80 7 378.00 1 431.12% 63 711.70 77.31%
UK12 12. Centrální vláda 98 696.40 -18 663.40 - 628.82% 60 117.70 64.17%
UK13 13. Ostatní vláda 14 269.40 26 041.40 -45.20% 3 594.00 297.03%
Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky
Nefinanční podniky - jednodenní vklady (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - s výpovědní lhůtou (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - repo operace (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - vklady celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - jednodenní vklady (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - vklady se stanovenou splatností (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - repo operace (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - vklady celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky
instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady (257 hodnot, 30.06.2023)
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností (257 hodnot, 30.06.2023)
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady s výpovědní lhůtou (257 hodnot, 30.06.2023)
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s výpovědní lhůtou (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce (257 hodnot, 30.06.2023)
Vládní instituce - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Centrální vláda (257 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vláda (257 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Toky (Statistika platebního styku)
Toky (Publikace Měnová statistika)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Fondy kolektivního investování)
Toky (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB))
Toky (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví)
Toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Peněžní agregáty a protipoložky)
Toky (Investiční fondy)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.