instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace - ekonomika ČNB

Aktualizace dat instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Rezidenti - Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů), Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Stav, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Stav, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Repo operace
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Repo operace
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, cenné papíry půjčené a v repo operaci, CZK
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, cenné papíry půjčené a v repo operaci, EUR
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, cenné papíry půjčené a v repo operaci, USD
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, CZK
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, EUR
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, USD

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2019 -37 737.30
Max 31.03.2018 34 159.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 615.30 2 384.90 -1 769.60 -74.20% - 387.70 1 003.00 - 258.71%
31.05.2023 2 384.90 2 130.40 254.50 11.95% - 841.80 3 226.70 - 383.31%
30.04.2023 2 130.40 11 180.40 -9 050.00 -80.95% 8 414.50 -6 284.10 -74.68%
31.03.2023 11 180.40 7 636.90 3 543.50 46.40% 3 385.60 7 794.80 230.23%
28.02.2023 7 636.90 10 792.00 -3 155.10 -29.24% 1 219.80 6 417.10 526.08%
31.01.2023 10 792.00 -2 487.40 13 279.40 - 533.87% 8 937.60 1 854.40 20.75%
31.12.2022 -2 487.40 2 938.90 -5 426.30 - 184.64% -6 545.10 4 057.70 -62.00%
30.11.2022 2 938.90 -1 139.70 4 078.60 - 357.87% 74.30 2 864.60 3 855.45%
31.10.2022 -1 139.70 6 885.50 -8 025.20 - 116.55% 3 491.50 -4 631.20 - 132.64%
30.09.2022 6 885.50 6 109.60 775.90 12.70% 1 495.30 5 390.20 360.48%
31.08.2022 6 109.60 -1 144.90 7 254.50 - 633.64% 1 852.30 4 257.30 229.84%
31.07.2022 -1 144.90 - 387.70 - 757.20 195.31% 215.40 -1 360.30 - 631.52%
30.06.2022 - 387.70 - 841.80 454.10 -53.94% -1 946.10 1 558.40 -80.08%
31.05.2022 - 841.80 8 414.50 -9 256.30 - 110.00% -73.10 - 768.70 1 051.57%
30.04.2022 8 414.50 3 385.60 5 028.90 148.54% -1 027.00 9 441.50 - 919.33%
31.03.2022 3 385.60 1 219.80 2 165.80 177.55% 2 140.60 1 245.00 58.16%
28.02.2022 1 219.80 8 937.60 -7 717.80 -86.35% -4 829.90 6 049.70 - 125.26%
31.01.2022 8 937.60 -6 545.10 15 482.70 - 236.55% 11 362.80 -2 425.20 -21.34%
31.12.2021 -6 545.10 74.30 -6 619.40 -8 909.02% -7 437.70 892.60 -12.00%
30.11.2021 74.30 3 491.50 -3 417.20 -97.87% 694.20 - 619.90 -89.30%
31.10.2021 3 491.50 1 495.30 1 996.20 133.50% - 915.50 4 407.00 - 481.38%
30.09.2021 1 495.30 1 852.30 - 357.00 -19.27% -14.10 1 509.40 -10 704.96%
31.08.2021 1 852.30 215.40 1 636.90 759.93% - 244.40 2 096.70 - 857.90%
31.07.2021 215.40 -1 946.10 2 161.50 - 111.07% 567.70 - 352.30 -62.06%
30.06.2021 -1 946.10 -73.10 -1 873.00 2 562.24% - 426.30 -1 519.80 356.51%
31.05.2021 -73.10 -1 027.00 953.90 -92.88% -1 878.20 1 805.10 -96.11%
30.04.2021 -1 027.00 2 140.60 -3 167.60 - 147.98% 197.80 -1 224.80 - 619.21%
31.03.2021 2 140.60 -4 829.90 6 970.50 - 144.32% -10 039.80 12 180.40 - 121.32%
28.02.2021 -4 829.90 11 362.80 -16 192.70 - 142.51% 5 140.20 -9 970.10 - 193.96%
31.01.2021 11 362.80 -7 437.70 18 800.50 - 252.77% 11 140.90 221.90 1.99%
31.12.2020 -7 437.70 694.20 -8 131.90 -1 171.41% -7 860.60 422.90 -5.38%
30.11.2020 694.20 - 915.50 1 609.70 - 175.83% -37 737.30 38 431.50 - 101.84%
31.10.2020 - 915.50 -14.10 - 901.40 6 392.91% 26 747.80 -27 663.30 - 103.42%
30.09.2020 -14.10 - 244.40 230.30 -94.23% -17 262.70 17 248.60 -99.92%
31.08.2020 - 244.40 567.70 - 812.10 - 143.05% 5 698.60 -5 943.00 - 104.29%
31.07.2020 567.70 - 426.30 994.00 - 233.17% 7 794.90 -7 227.20 -92.72%
30.06.2020 - 426.30 -1 878.20 1 451.90 -77.30% -17 089.30 16 663.00 -97.51%
31.05.2020 -1 878.20 197.80 -2 076.00 -1 049.54% 16 188.00 -18 066.20 - 111.60%
30.04.2020 197.80 -10 039.80 10 237.60 - 101.97% -1 561.40 1 759.20 - 112.67%
31.03.2020 -10 039.80 5 140.20 -15 180.00 - 295.32% 8 432.40 -18 472.20 - 219.06%
29.02.2020 5 140.20 11 140.90 -6 000.70 -53.86% -15 306.70 20 446.90 - 133.58%
31.01.2020 11 140.90 -7 860.60 19 001.50 - 241.73% 31 515.10 -20 374.20 -64.65%
31.12.2019 -7 860.60 -37 737.30 29 876.70 -79.17% -16 735.30 8 874.70 -53.03%
30.11.2019 -37 737.30 26 747.80 -64 485.10 - 241.09% -4 536.50 -33 200.80 731.86%
31.10.2019 26 747.80 -17 262.70 44 010.50 - 254.95% -20 860.00 47 607.80 - 228.23%
30.09.2019 -17 262.70 5 698.60 -22 961.30 - 402.93% 5 762.00 -23 024.70 - 399.60%
31.08.2019 5 698.60 7 794.90 -2 096.30 -26.89% -8 512.80 14 211.40 - 166.94%
31.07.2019 7 794.90 -17 089.30 24 884.20 - 145.61% -4 892.60 12 687.50 - 259.32%
30.06.2019 -17 089.30 16 188.00 -33 277.30 - 205.57% -2 126.00 -14 963.30 703.82%
31.05.2019 16 188.00 -1 561.40 17 749.40 -1 136.76% 17 115.70 - 927.70 -5.42%
30.04.2019 -1 561.40 8 432.40 -9 993.80 - 118.52% -21 134.30 19 572.90 -92.61%
31.03.2019 8 432.40 -15 306.70 23 739.10 - 155.09% 34 159.40 -25 727.00 -75.31%
28.02.2019 -15 306.70 31 515.10 -46 821.80 - 148.57% 11 656.90 -26 963.60 - 231.31%
31.01.2019 31 515.10 -16 735.30 48 250.40 - 288.32% 2 837.50 28 677.60 1 010.66%
31.12.2018 -16 735.30 -4 536.50 -12 198.80 268.90% -43.40 -16 691.90 38 460.60%
30.11.2018 -4 536.50 -20 860.00 16 323.50 -78.25% -29 159.90 24 623.40 -84.44%
31.10.2018 -20 860.00 5 762.00 -26 622.00 - 462.03% 11 354.70 -32 214.70 - 283.71%
30.09.2018 5 762.00 -8 512.80 14 274.80 - 167.69% 10 935.30 -5 173.30 -47.31%
31.08.2018 -8 512.80 -4 892.60 -3 620.20 73.99% 7 754.70 -16 267.50 - 209.78%
31.07.2018 -4 892.60 -2 126.00 -2 766.60 130.13% -11 642.70 6 750.10 -57.98%
30.06.2018 -2 126.00 17 115.70 -19 241.70 - 112.42% 3 356.10 -5 482.10 - 163.35%
31.05.2018 17 115.70 -21 134.30 38 250.00 - 180.99% 7 872.30 9 243.40 117.42%
30.04.2018 -21 134.30 34 159.40 -55 293.70 - 161.87% 7 551.50 -28 685.80 - 379.87%
31.03.2018 34 159.40 11 656.90 22 502.50 193.04% 9 817.50 24 341.90 247.94%
28.02.2018 11 656.90 2 837.50 8 819.40 310.82% 2 367.20 9 289.70 392.43%
31.01.2018 2 837.50 -43.40 2 880.90 -6 638.02% 7 694.40 -4 856.90 -63.12%
31.12.2017 -43.40 -29 159.90 29 116.50 -99.85% -1 675.70 1 632.30 -97.41%
30.11.2017 -29 159.90 11 354.70 -40 514.60 - 356.81% -6 259.10 -22 900.80 365.88%
31.10.2017 11 354.70 10 935.30 419.40 3.84% 1 832.60 9 522.10 519.60%
30.09.2017 10 935.30 7 754.70 3 180.60 41.02% 904.80 10 030.50 1 108.59%
31.08.2017 7 754.70 -11 642.70 19 397.40 - 166.61% 683.30 7 071.40 1 034.89%
31.07.2017 -11 642.70 3 356.10 -14 998.80 - 446.91% 2 497.40 -14 140.10 - 566.19%
30.06.2017 3 356.10 7 872.30 -4 516.20 -57.37% - 336.20 3 692.30 -1 098.24%
31.05.2017 7 872.30 7 551.50 320.80 4.25% -5 537.30 13 409.60 - 242.17%
30.04.2017 7 551.50 9 817.50 -2 266.00 -23.08% 725.80 6 825.70 940.44%
31.03.2017 9 817.50 2 367.20 7 450.30 314.73% 5 584.30 4 233.20 75.81%
28.02.2017 2 367.20 7 694.40 -5 327.20 -69.23% 644.20 1 723.00 267.46%
31.01.2017 7 694.40 -1 675.70 9 370.10 - 559.18% 607.60 7 086.80 1 166.36%
31.12.2016 -1 675.70 -6 259.10 4 583.40 -73.23% - 109.40 -1 566.30 1 431.72%
30.11.2016 -6 259.10 1 832.60 -8 091.70 - 441.54% 1 122.60 -7 381.70 - 657.55%
31.10.2016 1 832.60 904.80 927.80 102.54% - 412.60 2 245.20 - 544.16%
30.09.2016 904.80 683.30 221.50 32.42% 1 157.20 - 252.40 -21.81%
31.08.2016 683.30 2 497.40 -1 814.10 -72.64% -1 608.10 2 291.40 - 142.49%
31.07.2016 2 497.40 - 336.20 2 833.60 - 842.83% 68.60 2 428.80 3 540.52%
30.06.2016 - 336.20 -5 537.30 5 201.10 -93.93% - 160.50 - 175.70 109.47%
31.05.2016 -5 537.30 725.80 -6 263.10 - 862.92% 1 948.70 -7 486.00 - 384.15%
30.04.2016 725.80 5 584.30 -4 858.50 -87.00% 119.60 606.20 506.86%
31.03.2016 5 584.30 644.20 4 940.10 766.86% 966.80 4 617.50 477.61%
29.02.2016 644.20 607.60 36.60 6.02% - 249.60 893.80 - 358.09%
31.01.2016 607.60 - 109.40 717.00 - 655.39% 1 280.10 - 672.50 -52.53%
31.12.2015 - 109.40 1 122.60 -1 232.00 - 109.75% -1 493.20 1 383.80 -92.67%
30.11.2015 1 122.60 - 412.60 1 535.20 - 372.08% 390.40 732.20 187.55%
31.10.2015 - 412.60 1 157.20 -1 569.80 - 135.66% -3 188.50 2 775.90 -87.06%
30.09.2015 1 157.20 -1 608.10 2 765.30 - 171.96% - 303.70 1 460.90 - 481.03%
31.08.2015 -1 608.10 68.60 -1 676.70 -2 444.17% 3 349.50 -4 957.60 - 148.01%
31.07.2015 68.60 - 160.50 229.10 - 142.74% - 453.10 521.70 - 115.14%
30.06.2015 - 160.50 1 948.70 -2 109.20 - 108.24% -2 933.90 2 773.40 -94.53%
31.05.2015 1 948.70 119.60 1 829.10 1 529.35% -1 983.50 3 932.20 - 198.25%
30.04.2015 119.60 966.80 - 847.20 -87.63% 899.30 - 779.70 -86.70%
31.03.2015 966.80 - 249.60 1 216.40 - 487.34% 2 363.00 -1 396.20 -59.09%
28.02.2015 - 249.60 1 280.10 -1 529.70 - 119.50% 211.70 - 461.30 - 217.90%
31.01.2015 1 280.10 -1 493.20 2 773.30 - 185.73% -9 798.50 11 078.60 - 113.06%
31.12.2014 -1 493.20 390.40 -1 883.60 - 482.48% 2 998.60 -4 491.80 - 149.80%
30.11.2014 390.40 -3 188.50 3 578.90 - 112.24% 1 711.60 -1 321.20 -77.19%
31.10.2014 -3 188.50 - 303.70 -2 884.80 949.88% 248.00 -3 436.50 -1 385.69%
30.09.2014 - 303.70 3 349.50 -3 653.20 - 109.07% 7.20 - 310.90 -4 318.06%
31.08.2014 3 349.50 - 453.10 3 802.60 - 839.24% 3 234.50 115.00 3.56%
31.07.2014 - 453.10 -2 933.90 2 480.80 -84.56% 5 693.10 -6 146.20 - 107.96%
30.06.2014 -2 933.90 -1 983.50 - 950.40 47.92% 2 099.80 -5 033.70 - 239.72%
31.05.2014 -1 983.50 899.30 -2 882.80 - 320.56% 4 528.70 -6 512.20 - 143.80%
30.04.2014 899.30 2 363.00 -1 463.70 -61.94% 3 105.00 -2 205.70 -71.04%
31.03.2014 2 363.00 211.70 2 151.30 1 016.20% 147.90 2 215.10 1 497.70%
28.02.2014 211.70 -9 798.50 10 010.20 - 102.16% 1 851.70 -1 640.00 -88.57%
31.01.2014 -9 798.50 2 998.60 -12 797.10 - 426.77% 6 357.30 -16 155.80 - 254.13%
31.12.2013 2 998.60 1 711.60 1 287.00 75.19% - 742.80 3 741.40 - 503.69%
30.11.2013 1 711.60 248.00 1 463.60 590.16% 1 764.40 -52.80 -2.99%
31.10.2013 248.00 7.20 240.80 3 344.44% - 318.80 566.80 - 177.79%
30.09.2013 7.20 3 234.50 -3 227.30 -99.78% 1 107.10 -1 099.90 -99.35%
31.08.2013 3 234.50 5 693.10 -2 458.60 -43.19% 1 215.30 2 019.20 166.15%
31.07.2013 5 693.10 2 099.80 3 593.30 171.13% - 391.90 6 085.00 -1 552.69%
30.06.2013 2 099.80 4 528.70 -2 428.90 -53.63% - 594.20 2 694.00 - 453.38%
31.05.2013 4 528.70 3 105.00 1 423.70 45.85% 672.30 3 856.40 573.61%
30.04.2013 3 105.00 147.90 2 957.10 1 999.39% 75.40 3 029.60 4 018.04%
31.03.2013 147.90 1 851.70 -1 703.80 -92.01% 959.70 - 811.80 -84.59%
28.02.2013 1 851.70 6 357.30 -4 505.60 -70.87% 44.40 1 807.30 4 070.50%
31.01.2013 6 357.30 - 742.80 7 100.10 - 955.86% - 823.10 7 180.40 - 872.36%
31.12.2012 - 742.80 1 764.40 -2 507.20 - 142.10% 344.60 -1 087.40 - 315.55%
30.11.2012 1 764.40 - 318.80 2 083.20 - 653.45% - 440.10 2 204.50 - 500.91%
31.10.2012 - 318.80 1 107.10 -1 425.90 - 128.80% 282.20 - 601.00 - 212.97%
30.09.2012 1 107.10 1 215.30 - 108.20 -8.90% 76.40 1 030.70 1 349.08%
31.08.2012 1 215.30 - 391.90 1 607.20 - 410.10% - 970.70 2 186.00 - 225.20%
31.07.2012 - 391.90 - 594.20 202.30 -34.05% -2 080.00 1 688.10 -81.16%
30.06.2012 - 594.20 672.30 -1 266.50 - 188.38% 408.00 -1 002.20 - 245.64%
31.05.2012 672.30 75.40 596.90 791.64% 2 261.00 -1 588.70 -70.27%
30.04.2012 75.40 959.70 - 884.30 -92.14% -23.70 99.10 - 418.14%
31.03.2012 959.70 44.40 915.30 2 061.49% -3 162.30 4 122.00 - 130.35%
29.02.2012 44.40 - 823.10 867.50 - 105.39% - 156.00 200.40 - 128.46%
31.01.2012 - 823.10 344.60 -1 167.70 - 338.86% - 847.00 23.90 -2.82%
31.12.2011 344.60 - 440.10 784.70 - 178.30% 421.00 -76.40 -18.15%
30.11.2011 - 440.10 282.20 - 722.30 - 255.95% 306.00 - 746.10 - 243.82%
31.10.2011 282.20 76.40 205.80 269.37% 1 432.80 -1 150.60 -80.30%
30.09.2011 76.40 - 970.70 1 047.10 - 107.87% 578.20 - 501.80 -86.79%
31.08.2011 - 970.70 -2 080.00 1 109.30 -53.33% 1 832.00 -2 802.70 - 152.99%
31.07.2011 -2 080.00 408.00 -2 488.00 - 609.80% - 102.00 -1 978.00 1 939.22%
30.06.2011 408.00 2 261.00 -1 853.00 -81.95% - 297.00 705.00 - 237.37%
31.05.2011 2 261.00 -23.70 2 284.70 -9 640.08% - 285.70 2 546.70 - 891.39%
30.04.2011 -23.70 -3 162.30 3 138.60 -99.25% 350.40 - 374.10 - 106.76%
31.03.2011 -3 162.30 - 156.00 -3 006.30 1 927.12% - 696.70 -2 465.60 353.90%
28.02.2011 - 156.00 - 847.00 691.00 -81.58% 2 573.10 -2 729.10 - 106.06%
31.01.2011 - 847.00 421.00 -1 268.00 - 301.19% -55.70 - 791.30 1 420.65%
31.12.2010 421.00 306.00 115.00 37.58% 363.80 57.20 15.72%
30.11.2010 306.00 1 432.80 -1 126.80 -78.64% - 178.50 484.50 - 271.43%
31.10.2010 1 432.80 578.20 854.60 147.80% -50.70 1 483.50 -2 926.04%
30.09.2010 578.20 1 832.00 -1 253.80 -68.44% - 140.00 718.20 - 513.00%
31.08.2010 1 832.00 - 102.00 1 934.00 -1 896.08% -3.10 1 835.10 -59 196.77%
31.07.2010 - 102.00 - 297.00 195.00 -65.66% 605.10 - 707.10 - 116.86%
30.06.2010 - 297.00 - 285.70 -11.30 3.96% - 902.10 605.10 -67.08%
31.05.2010 - 285.70 350.40 - 636.10 - 181.54% 30.30 - 316.00 -1 042.90%
30.04.2010 350.40 - 696.70 1 047.10 - 150.29% -21.80 372.20 -1 707.34%
31.03.2010 - 696.70 2 573.10 -3 269.80 - 127.08% -1 130.80 434.10 -38.39%
28.02.2010 2 573.10 -55.70 2 628.80 -4 719.57% 1 237.40 1 335.70 107.94%
31.01.2010 -55.70 363.80 - 419.50 - 115.31% 680.00 - 735.70 - 108.19%
31.12.2009 363.80 - 178.50 542.30 - 303.81% 1.00 362.80 36 280.00%
30.11.2009 - 178.50 -50.70 - 127.80 252.07% -1 265.60 1 087.10 -85.90%
31.10.2009 -50.70 - 140.00 89.30 -63.79% 847.00 - 897.70 - 105.99%
30.09.2009 - 140.00 -3.10 - 136.90 4 416.13% - 407.40 267.40 -65.64%
31.08.2009 -3.10 605.10 - 608.20 - 100.51% 316.70 - 319.80 - 100.98%
31.07.2009 605.10 - 902.10 1 507.20 - 167.08% - 333.70 938.80 - 281.33%
30.06.2009 - 902.10 30.30 - 932.40 -3 077.23% 233.00 -1 135.10 - 487.17%
31.05.2009 30.30 -21.80 52.10 - 238.99% - 413.00 443.30 - 107.34%
30.04.2009 -21.80 -1 130.80 1 109.00 -98.07% - 776.00 754.20 -97.19%
31.03.2009 -1 130.80 1 237.40 -2 368.20 - 191.39% - 724.00 - 406.80 56.19%
28.02.2009 1 237.40 680.00 557.40 81.97% 249.70 987.70 395.55%
31.01.2009 680.00 1.00 679.00 67 900.00% 2 017.40 -1 337.40 -66.29%
31.12.2008 1.00 -1 265.60 1 266.60 - 100.08% 476.00 - 475.00 -99.79%
30.11.2008 -1 265.60 847.00 -2 112.60 - 249.42% - 388.80 - 876.80 225.51%
31.10.2008 847.00 - 407.40 1 254.40 - 307.90% - 640.30 1 487.30 - 232.28%
30.09.2008 - 407.40 316.70 - 724.10 - 228.64% - 113.00 - 294.40 260.53%
31.08.2008 316.70 - 333.70 650.40 - 194.91% - 309.00 625.70 - 202.49%
31.07.2008 - 333.70 233.00 - 566.70 - 243.22% - 170.30 - 163.40 95.95%
30.06.2008 233.00 - 413.00 646.00 - 156.42% - 859.40 1 092.40 - 127.11%
31.05.2008 - 413.00 - 776.00 363.00 -46.78% 1 107.60 -1 520.60 - 137.29%
30.04.2008 - 776.00 - 724.00 -52.00 7.18% -1 311.90 535.90 -40.85%
31.03.2008 - 724.00 249.70 - 973.70 - 389.95% 206.50 - 930.50 - 450.61%
29.02.2008 249.70 2 017.40 -1 767.70 -87.62% 252.50 -2.80 -1.11%
31.01.2008 2 017.40 476.00 1 541.40 323.82% 1 310.60 706.80 53.93%
31.12.2007 476.00 - 388.80 864.80 - 222.43% 225.70 250.30 110.90%
30.11.2007 - 388.80 - 640.30 251.50 -39.28% - 685.80 297.00 -43.31%
31.10.2007 - 640.30 - 113.00 - 527.30 466.64% - 310.20 - 330.10 106.42%
30.09.2007 - 113.00 - 309.00 196.00 -63.43% - 278.00 165.00 -59.35%
31.08.2007 - 309.00 - 170.30 - 138.70 81.44% -36.60 - 272.40 744.26%
31.07.2007 - 170.30 - 859.40 689.10 -80.18% - 495.40 325.10 -65.62%
30.06.2007 - 859.40 1 107.60 -1 967.00 - 177.59% 1 145.70 -2 005.10 - 175.01%
31.05.2007 1 107.60 -1 311.90 2 419.50 - 184.43% 261.10 846.50 324.21%
30.04.2007 -1 311.90 206.50 -1 518.40 - 735.30% - 250.80 -1 061.10 423.09%
31.03.2007 206.50 252.50 -46.00 -18.22% 95.00 111.50 117.37%
28.02.2007 252.50 1 310.60 -1 058.10 -80.73% - 265.90 518.40 - 194.96%
31.01.2007 1 310.60 225.70 1 084.90 480.68% 1 050.20 260.40 24.80%
31.12.2006 225.70 - 685.80 911.50 - 132.91% - 270.40 496.10 - 183.47%
30.11.2006 - 685.80 - 310.20 - 375.60 121.08% - 341.10 - 344.70 101.06%
31.10.2006 - 310.20 - 278.00 -32.20 11.58% - 702.50 392.30 -55.84%
30.09.2006 - 278.00 -36.60 - 241.40 659.56% - 104.20 - 173.80 166.79%
31.08.2006 -36.60 - 495.40 458.80 -92.61% 1 206.20 -1 242.80 - 103.03%
31.07.2006 - 495.40 1 145.70 -1 641.10 - 143.24% - 546.70 51.30 -9.38%
30.06.2006 1 145.70 261.10 884.60 338.80% - 744.00 1 889.70 - 253.99%
31.05.2006 261.10 - 250.80 511.90 - 204.11% -78.40 339.50 - 433.04%
30.04.2006 - 250.80 95.00 - 345.80 - 364.00% 443.40 - 694.20 - 156.56%
31.03.2006 95.00 - 265.90 360.90 - 135.73% 339.50 - 244.50 -72.02%
28.02.2006 - 265.90 1 050.20 -1 316.10 - 125.32% -1 383.90 1 118.00 -80.79%
31.01.2006 1 050.20 - 270.40 1 320.60 - 488.39% 763.40 286.80 37.57%
31.12.2005 - 270.40 - 341.10 70.70 -20.73% 654.70 - 925.10 - 141.30%
30.11.2005 - 341.10 - 702.50 361.40 -51.44% 690.60 -1 031.70 - 149.39%
31.10.2005 - 702.50 - 104.20 - 598.30 574.18% - 531.90 - 170.60 32.07%
30.09.2005 - 104.20 1 206.20 -1 310.40 - 108.64% 403.40 - 507.60 - 125.83%
31.08.2005 1 206.20 - 546.70 1 752.90 - 320.63% -9.50 1 215.70 -12 796.84%
31.07.2005 - 546.70 - 744.00 197.30 -26.52% -88.40 - 458.30 518.44%
30.06.2005 - 744.00 -78.40 - 665.60 848.98% 136.80 - 880.80 - 643.86%
31.05.2005 -78.40 443.40 - 521.80 - 117.68% 197.50 - 275.90 - 139.70%
30.04.2005 443.40 339.50 103.90 30.60% - 227.90 671.30 - 294.56%
31.03.2005 339.50 -1 383.90 1 723.40 - 124.53% - 223.60 563.10 - 251.83%
28.02.2005 -1 383.90 763.40 -2 147.30 - 281.28% -89.90 -1 294.00 1 439.38%
31.01.2005 763.40 654.70 108.70 16.60% - 244.80 1 008.20 - 411.85%
31.12.2004 654.70 690.60 -35.90 -5.20% 82.80 571.90 690.70%
30.11.2004 690.60 - 531.90 1 222.50 - 229.84% - 411.40 1 102.00 - 267.87%
31.10.2004 - 531.90 403.40 - 935.30 - 231.85% 94.00 - 625.90 - 665.85%
30.09.2004 403.40 -9.50 412.90 -4 346.32% - 429.20 832.60 - 193.99%
31.08.2004 -9.50 -88.40 78.90 -89.25% - 512.40 502.90 -98.15%
31.07.2004 -88.40 136.80 - 225.20 - 164.62% 988.30 -1 076.70 - 108.94%
30.06.2004 136.80 197.50 -60.70 -30.73% - 682.80 819.60 - 120.04%
31.05.2004 197.50 - 227.90 425.40 - 186.66% -1 050.50 1 248.00 - 118.80%
30.04.2004 - 227.90 - 223.60 -4.30 1.92% - 457.30 229.40 -50.16%
31.03.2004 - 223.60 -89.90 - 133.70 148.72% 399.20 - 622.80 - 156.01%
29.02.2004 -89.90 - 244.80 154.90 -63.28% 7.10 -97.00 -1 366.20%
31.01.2004 - 244.80 82.80 - 327.60 - 395.65% - 225.40 -19.40 8.61%
31.12.2003 82.80 - 411.40 494.20 - 120.13% 487.50 - 404.70 -83.02%
30.11.2003 - 411.40 94.00 - 505.40 - 537.66% 592.70 -1 004.10 - 169.41%
31.10.2003 94.00 - 429.20 523.20 - 121.90% -1 637.30 1 731.30 - 105.74%
30.09.2003 - 429.20 - 512.40 83.20 -16.24% 817.20 -1 246.40 - 152.52%
31.08.2003 - 512.40 988.30 -1 500.70 - 151.85% 103.20 - 615.60 - 596.51%
31.07.2003 988.30 - 682.80 1 671.10 - 244.74% 73.80 914.50 1 239.16%
30.06.2003 - 682.80 -1 050.50 367.70 -35.00% -27.40 - 655.40 2 391.97%
31.05.2003 -1 050.50 - 457.30 - 593.20 129.72% 225.60 -1 276.10 - 565.65%
30.04.2003 - 457.30 399.20 - 856.50 - 214.55% - 702.50 245.20 -34.90%
31.03.2003 399.20 7.10 392.10 5 522.54% 1 234.20 - 835.00 -67.66%
28.02.2003 7.10 - 225.40 232.50 - 103.15% 123.00 - 115.90 -94.23%
31.01.2003 - 225.40 487.50 - 712.90 - 146.24% - - -
31.12.2002 487.50 592.70 - 105.20 -17.75% - - -
30.11.2002 592.70 -1 637.30 2 230.00 - 136.20% - - -
31.10.2002 -1 637.30 817.20 -2 454.50 - 300.35% - - -
30.09.2002 817.20 103.20 714.00 691.86% - - -
31.08.2002 103.20 73.80 29.40 39.84% - - -
31.07.2002 73.80 -27.40 101.20 - 369.34% - - -
30.06.2002 -27.40 225.60 - 253.00 - 112.15% - - -
31.05.2002 225.60 - 702.50 928.10 - 132.11% - - -
30.04.2002 - 702.50 1 234.20 -1 936.70 - 156.92% - - -
31.03.2002 1 234.20 123.00 1 111.20 903.41% - - -
28.02.2002 123.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.