Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Vklady od centrální vlády
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Ostatní vláda - pasiva
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěr vládě (bez CP)
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Cenné papíry - od vlády

Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Nefinanční podniky - jednodenní vklady -25 870.50 44 936.00 - 157.57% -33 324.70 -22.37%
UK2 2. Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností 19 493.40 -17 710.50 - 210.07% -2 705.00 - 820.64%
UK3 3. Nefinanční podniky - s výpovědní lhůtou 855.10 681.80 25.42% 191.40 346.76%
UK4 4. Nefinanční podniky - repo operace -8 614.80 10 263.50 - 183.94% -1 691.60 409.27%
UK5 5. Nefinanční podniky - vklady celkem -14 136.70 38 170.80 - 137.04% -37 530.00 -62.33%
UK6 6. Domácnosti - jednodenní vklady 10 841.80 964.20 1 024.43% -10 098.50 - 207.36%
UK7 7. Domácnosti - vklady se stanovenou splatností 15 016.70 5 964.70 151.76% 18 410.00 -18.43%
UK8 8. Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou -1 923.40 -1 413.90 36.03% -1 907.00 0.86%
UK9 9. Domácnosti - repo operace 3.50 10.50 -66.67% 0.00 -
UK10 10. Domácnosti - vklady celkem 23 938.60 5 525.60 333.23% 6 404.50 273.78%

Nefinanční podniky - jednodenní vklady

ObdobíHodnota
30.06.2023 -25 870.50
31.05.2023 44 936.00
30.04.2023 -11 637.60
31.03.2023 -14 895.70
28.02.2023 -4 737.90
31.01.2023 -15 774.10
31.12.2022 -7 379.80
30.11.2022 9 657.10
31.10.2022 1 414.00
30.09.2022 -27 496.60
Další »
Nefinanční podniky - jednodenní vklady,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností

ObdobíHodnota
30.06.2023 19 493.40
31.05.2023 -17 710.50
30.04.2023 8 169.10
31.03.2023 24 130.70
28.02.2023 26 715.80
31.01.2023 24 325.20
31.12.2022 -11 501.30
30.11.2022 10 275.10
31.10.2022 18 754.40
30.09.2022 15 775.40
Další »
Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nefinanční podniky - s výpovědní lhůtou

ObdobíHodnota
30.06.2023 855.10
31.05.2023 681.80
30.04.2023 504.40
31.03.2023 269.00
28.02.2023 661.90
31.01.2023 - 206.70
31.12.2022 1 318.10
30.11.2022 908.70
31.10.2022 1 476.80
30.09.2022 - 277.00
Další »
Nefinanční podniky - s výpovědní lhůtou,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nefinanční podniky - repo operace

ObdobíHodnota
30.06.2023 -8 614.80
31.05.2023 10 263.50
30.04.2023 12 048.10
31.03.2023 7 796.30
28.02.2023 18 044.00
31.01.2023 49 025.50
31.12.2022 -66 945.50
30.11.2022 -7 061.20
31.10.2022 10 579.40
30.09.2022 35 740.60
Další »
Nefinanční podniky - repo operace,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nefinanční podniky - vklady celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 -14 136.70
31.05.2023 38 170.80
30.04.2023 9 084.00
31.03.2023 17 300.30
28.02.2023 40 683.80
31.01.2023 57 369.80
31.12.2022 -84 508.60
30.11.2022 13 779.70
31.10.2022 32 224.50
30.09.2022 23 742.50
Další »
Nefinanční podniky - vklady celkem,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Domácnosti - jednodenní vklady

ObdobíHodnota
30.06.2023 10 841.80
31.05.2023 964.20
30.04.2023 31 235.30
31.03.2023 56.30
28.02.2023 16 093.00
31.01.2023 - 148.20
31.12.2022 23 160.00
30.11.2022 -17 064.00
31.10.2022 -9 475.30
30.09.2022 -11 413.20
Další »
Domácnosti - jednodenní vklady,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Domácnosti - vklady se stanovenou splatností

ObdobíHodnota
30.06.2023 15 016.70
31.05.2023 5 964.70
30.04.2023 9 287.10
31.03.2023 17 900.50
28.02.2023 15 206.20
31.01.2023 23 364.40
31.12.2022 18 143.30
30.11.2022 27 452.40
31.10.2022 14 169.80
30.09.2022 32 627.40
Další »
Domácnosti - vklady se stanovenou splatností,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou

ObdobíHodnota
30.06.2023 -1 923.40
31.05.2023 -1 413.90
30.04.2023 -2 424.60
31.03.2023 -2 275.90
28.02.2023 -3 065.90
31.01.2023 -2 847.20
31.12.2022 83.70
30.11.2022 -1 981.60
31.10.2022 -2 962.10
30.09.2022 -3 041.80
Další »
Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Domácnosti - repo operace

ObdobíHodnota
30.06.2023 3.50
31.05.2023 10.50
30.04.2023 30.00
31.03.2023 -20.00
28.02.2023 5.00
31.01.2023 0.00
31.12.2022 10.00
30.11.2022 -8.00
31.10.2022 8.00
30.09.2022 -70.10
Další »
Domácnosti - repo operace,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Domácnosti - vklady celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 23 938.60
31.05.2023 5 525.60
30.04.2023 38 128.00
31.03.2023 15 660.90
28.02.2023 28 238.30
31.01.2023 20 369.00
31.12.2022 41 397.00
30.11.2022 8 398.90
31.10.2022 1 740.40
30.09.2022 18 102.40
Další »
Domácnosti  - vklady celkem,Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky (Toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.