Domácnosti - vklady celkem (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - vklady celkem (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Netermínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Netermínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady dlouhodobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - vklady celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 60 119.10
Min 31.12.2002 -20 938.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 23 938.60 5 525.60 18 413.00 333.23% 6 404.50 17 534.10 273.78%
31.05.2023 5 525.60 38 128.00 -32 602.40 -85.51% 8 319.20 -2 793.60 -33.58%
30.04.2023 38 128.00 15 660.90 22 467.10 143.46% 34 166.70 3 961.30 11.59%
31.03.2023 15 660.90 28 238.30 -12 577.40 -44.54% -19 708.50 35 369.40 - 179.46%
28.02.2023 28 238.30 20 369.00 7 869.30 38.63% 18 849.50 9 388.80 49.81%
31.01.2023 20 369.00 41 397.00 -21 028.00 -50.80% 24 694.70 -4 325.70 -17.52%
31.12.2022 41 397.00 8 398.90 32 998.10 392.89% 9 089.70 32 307.30 355.43%
30.11.2022 8 398.90 1 740.40 6 658.50 382.58% -1 952.20 10 351.10 - 530.23%
31.10.2022 1 740.40 18 102.40 -16 362.00 -90.39% -2 674.50 4 414.90 - 165.07%
30.09.2022 18 102.40 -8 882.90 26 985.30 - 303.79% - 334.00 18 436.40 -5 519.88%
31.08.2022 -8 882.90 12 426.50 -21 309.40 - 171.48% 10 587.20 -19 470.10 - 183.90%
31.07.2022 12 426.50 6 404.50 6 022.00 94.03% 18 143.70 -5 717.20 -31.51%
30.06.2022 6 404.50 8 319.20 -1 914.70 -23.02% 6 886.10 - 481.60 -6.99%
31.05.2022 8 319.20 34 166.70 -25 847.50 -75.65% 10 870.00 -2 550.80 -23.47%
30.04.2022 34 166.70 -19 708.50 53 875.20 - 273.36% 50 235.10 -16 068.40 -31.99%
31.03.2022 -19 708.50 18 849.50 -38 558.00 - 204.56% 31 906.70 -51 615.20 - 161.77%
28.02.2022 18 849.50 24 694.70 -5 845.20 -23.67% 41 551.70 -22 702.20 -54.64%
31.01.2022 24 694.70 9 089.70 15 605.00 171.68% 42 885.50 -18 190.80 -42.42%
31.12.2021 9 089.70 -1 952.20 11 041.90 - 565.61% 49 472.80 -40 383.10 -81.63%
30.11.2021 -1 952.20 -2 674.50 722.30 -27.01% 25 287.60 -27 239.80 - 107.72%
31.10.2021 -2 674.50 - 334.00 -2 340.50 700.75% 21 846.80 -24 521.30 - 112.24%
30.09.2021 - 334.00 10 587.20 -10 921.20 - 103.15% 18 753.60 -19 087.60 - 101.78%
31.08.2021 10 587.20 18 143.70 -7 556.50 -41.65% 13 612.70 -3 025.50 -22.23%
31.07.2021 18 143.70 6 886.10 11 257.60 163.48% 26 167.80 -8 024.10 -30.66%
30.06.2021 6 886.10 10 870.00 -3 983.90 -36.65% 23 813.80 -16 927.70 -71.08%
31.05.2021 10 870.00 50 235.10 -39 365.10 -78.36% 24 999.30 -14 129.30 -56.52%
30.04.2021 50 235.10 31 906.70 18 328.40 57.44% 60 119.10 -9 884.00 -16.44%
31.03.2021 31 906.70 41 551.70 -9 645.00 -23.21% 26 418.70 5 488.00 20.77%
28.02.2021 41 551.70 42 885.50 -1 333.80 -3.11% 19 734.30 21 817.40 110.56%
31.01.2021 42 885.50 49 472.80 -6 587.30 -13.31% 27 111.00 15 774.50 58.18%
31.12.2020 49 472.80 25 287.60 24 185.20 95.64% 24 000.60 25 472.20 106.13%
30.11.2020 25 287.60 21 846.80 3 440.80 15.75% 13 811.60 11 476.00 83.09%
31.10.2020 21 846.80 18 753.60 3 093.20 16.49% 5 991.30 15 855.50 264.64%
30.09.2020 18 753.60 13 612.70 5 140.90 37.77% 5 144.50 13 609.10 264.54%
31.08.2020 13 612.70 26 167.80 -12 555.10 -47.98% 16 575.40 -2 962.70 -17.87%
31.07.2020 26 167.80 23 813.80 2 354.00 9.88% 13 212.80 12 955.00 98.05%
30.06.2020 23 813.80 24 999.30 -1 185.50 -4.74% 12 467.80 11 346.00 91.00%
31.05.2020 24 999.30 60 119.10 -35 119.80 -58.42% 10 171.10 14 828.20 145.79%
30.04.2020 60 119.10 26 418.70 33 700.40 127.56% 23 898.00 36 221.10 151.57%
31.03.2020 26 418.70 19 734.30 6 684.40 33.87% 7 036.80 19 381.90 275.44%
29.02.2020 19 734.30 27 111.00 -7 376.70 -27.21% 20 987.90 -1 253.60 -5.97%
31.01.2020 27 111.00 24 000.60 3 110.40 12.96% 11 406.20 15 704.80 137.69%
31.12.2019 24 000.60 13 811.60 10 189.00 73.77% 27 277.20 -3 276.60 -12.01%
30.11.2019 13 811.60 5 991.30 7 820.30 130.53% 18 200.40 -4 388.80 -24.11%
31.10.2019 5 991.30 5 144.50 846.80 16.46% 8 739.70 -2 748.40 -31.45%
30.09.2019 5 144.50 16 575.40 -11 430.90 -68.96% 6 204.60 -1 060.10 -17.09%
31.08.2019 16 575.40 13 212.80 3 362.60 25.45% 15 546.30 1 029.10 6.62%
31.07.2019 13 212.80 12 467.80 745.00 5.98% 10 508.20 2 704.60 25.74%
30.06.2019 12 467.80 10 171.10 2 296.70 22.58% 15 799.30 -3 331.50 -21.09%
31.05.2019 10 171.10 23 898.00 -13 726.90 -57.44% 13 096.10 -2 925.00 -22.33%
30.04.2019 23 898.00 7 036.80 16 861.20 239.61% 24 532.80 - 634.80 -2.59%
31.03.2019 7 036.80 20 987.90 -13 951.10 -66.47% 9 783.20 -2 746.40 -28.07%
28.02.2019 20 987.90 11 406.20 9 581.70 84.00% 18 131.10 2 856.80 15.76%
31.01.2019 11 406.20 27 277.20 -15 871.00 -58.18% 14 791.00 -3 384.80 -22.88%
31.12.2018 27 277.20 18 200.40 9 076.80 49.87% 35 590.90 -8 313.70 -23.36%
30.11.2018 18 200.40 8 739.70 9 460.70 108.25% 7 256.20 10 944.20 150.83%
31.10.2018 8 739.70 6 204.60 2 535.10 40.86% 438.00 8 301.70 1 895.37%
30.09.2018 6 204.60 15 546.30 -9 341.70 -60.09% 9 295.50 -3 090.90 -33.25%
31.08.2018 15 546.30 10 508.20 5 038.10 47.94% 12 059.80 3 486.50 28.91%
31.07.2018 10 508.20 15 799.30 -5 291.10 -33.49% 3 656.60 6 851.60 187.38%
30.06.2018 15 799.30 13 096.10 2 703.20 20.64% 9 220.40 6 578.90 71.35%
31.05.2018 13 096.10 24 532.80 -11 436.70 -46.62% 4 415.60 8 680.50 196.59%
30.04.2018 24 532.80 9 783.20 14 749.60 150.76% 28 526.20 -3 993.40 -14.00%
31.03.2018 9 783.20 18 131.10 -8 347.90 -46.04% 9 546.70 236.50 2.48%
28.02.2018 18 131.10 14 791.00 3 340.10 22.58% 18 845.70 - 714.60 -3.79%
31.01.2018 14 791.00 35 590.90 -20 799.90 -58.44% 17 734.80 -2 943.80 -16.60%
31.12.2017 35 590.90 7 256.20 28 334.70 390.49% 42 440.50 -6 849.60 -16.14%
30.11.2017 7 256.20 438.00 6 818.20 1 556.67% 26 422.20 -19 166.00 -72.54%
31.10.2017 438.00 9 295.50 -8 857.50 -95.29% 7 201.80 -6 763.80 -93.92%
30.09.2017 9 295.50 12 059.80 -2 764.30 -22.92% 5 854.30 3 441.20 58.78%
31.08.2017 12 059.80 3 656.60 8 403.20 229.81% 5 246.50 6 813.30 129.86%
31.07.2017 3 656.60 9 220.40 -5 563.80 -60.34% 15 822.20 -12 165.60 -76.89%
30.06.2017 9 220.40 4 415.60 4 804.80 108.81% 17 187.10 -7 966.70 -46.35%
31.05.2017 4 415.60 28 526.20 -24 110.60 -84.52% -4 121.40 8 537.00 - 207.14%
30.04.2017 28 526.20 9 546.70 18 979.50 198.81% 28 953.90 - 427.70 -1.48%
31.03.2017 9 546.70 18 845.70 -9 299.00 -49.34% 3 895.00 5 651.70 145.10%
28.02.2017 18 845.70 17 734.80 1 110.90 6.26% 11 911.90 6 933.80 58.21%
31.01.2017 17 734.80 42 440.50 -24 705.70 -58.21% 18 931.10 -1 196.30 -6.32%
31.12.2016 42 440.50 26 422.20 16 018.30 60.62% 38 755.40 3 685.10 9.51%
30.11.2016 26 422.20 7 201.80 19 220.40 266.88% 6 205.50 20 216.70 325.79%
31.10.2016 7 201.80 5 854.30 1 347.50 23.02% 5 178.10 2 023.70 39.08%
30.09.2016 5 854.30 5 246.50 607.80 11.58% 8 366.00 -2 511.70 -30.02%
31.08.2016 5 246.50 15 822.20 -10 575.70 -66.84% 4 380.80 865.70 19.76%
31.07.2016 15 822.20 17 187.10 -1 364.90 -7.94% 7 068.90 8 753.30 123.83%
30.06.2016 17 187.10 -4 121.40 21 308.50 - 517.02% -4 516.10 21 703.20 - 480.57%
31.05.2016 -4 121.40 28 953.90 -33 075.30 - 114.23% 1 837.40 -5 958.80 - 324.31%
30.04.2016 28 953.90 3 895.00 25 058.90 643.36% 25 415.60 3 538.30 13.92%
31.03.2016 3 895.00 11 911.90 -8 016.90 -67.30% -2 397.20 6 292.20 - 262.48%
29.02.2016 11 911.90 18 931.10 -7 019.20 -37.08% 5 589.30 6 322.60 113.12%
31.01.2016 18 931.10 38 755.40 -19 824.30 -51.15% 15 229.20 3 701.90 24.31%
31.12.2015 38 755.40 6 205.50 32 549.90 524.53% 32 375.20 6 380.20 19.71%
30.11.2015 6 205.50 5 178.10 1 027.40 19.84% 8 970.70 -2 765.20 -30.82%
31.10.2015 5 178.10 8 366.00 -3 187.90 -38.11% 5 537.10 - 359.00 -6.48%
30.09.2015 8 366.00 4 380.80 3 985.20 90.97% -37.50 8 403.50 -22 409.33%
31.08.2015 4 380.80 7 068.90 -2 688.10 -38.03% 2 903.40 1 477.40 50.89%
31.07.2015 7 068.90 -4 516.10 11 585.00 - 256.53% 3 412.00 3 656.90 107.18%
30.06.2015 -4 516.10 1 837.40 -6 353.50 - 345.79% 5 391.10 -9 907.20 - 183.77%
31.05.2015 1 837.40 25 415.60 -23 578.20 -92.77% 2 510.20 - 672.80 -26.80%
30.04.2015 25 415.60 -2 397.20 27 812.80 -1 160.22% 18 884.60 6 531.00 34.58%
31.03.2015 -2 397.20 5 589.30 -7 986.50 - 142.89% -4 223.90 1 826.70 -43.25%
28.02.2015 5 589.30 15 229.20 -9 639.90 -63.30% 11 790.20 -6 200.90 -52.59%
31.01.2015 15 229.20 32 375.20 -17 146.00 -52.96% 20 492.30 -5 263.10 -25.68%
31.12.2014 32 375.20 8 970.70 23 404.50 260.90% 19 534.90 12 840.30 65.73%
30.11.2014 8 970.70 5 537.10 3 433.60 62.01% -5 870.90 14 841.60 - 252.80%
31.10.2014 5 537.10 -37.50 5 574.60 -14 865.60% 4 700.40 836.70 17.80%
30.09.2014 -37.50 2 903.40 -2 940.90 - 101.29% -3 290.50 3 253.00 -98.86%
31.08.2014 2 903.40 3 412.00 - 508.60 -14.91% 4 081.00 -1 177.60 -28.86%
31.07.2014 3 412.00 5 391.10 -1 979.10 -36.71% -2 154.60 5 566.60 - 258.36%
30.06.2014 5 391.10 2 510.20 2 880.90 114.77% 1 480.60 3 910.50 264.12%
31.05.2014 2 510.20 18 884.60 -16 374.40 -86.71% -15 165.80 17 676.00 - 116.55%
30.04.2014 18 884.60 -4 223.90 23 108.50 - 547.09% 10 117.50 8 767.10 86.65%
31.03.2014 -4 223.90 11 790.20 -16 014.10 - 135.83% 2 192.70 -6 416.60 - 292.63%
28.02.2014 11 790.20 20 492.30 -8 702.10 -42.47% 7 726.60 4 063.60 52.59%
31.01.2014 20 492.30 19 534.90 957.40 4.90% 20 325.90 166.40 0.82%
31.12.2013 19 534.90 -5 870.90 25 405.80 - 432.74% 23 432.80 -3 897.90 -16.63%
30.11.2013 -5 870.90 4 700.40 -10 571.30 - 224.90% -7 510.30 1 639.40 -21.83%
31.10.2013 4 700.40 -3 290.50 7 990.90 - 242.85% 1 029.60 3 670.80 356.53%
30.09.2013 -3 290.50 4 081.00 -7 371.50 - 180.63% 2 932.50 -6 223.00 - 212.21%
31.08.2013 4 081.00 -2 154.60 6 235.60 - 289.41% 9 660.20 -5 579.20 -57.75%
31.07.2013 -2 154.60 1 480.60 -3 635.20 - 245.52% 2 723.50 -4 878.10 - 179.11%
30.06.2013 1 480.60 -15 165.80 16 646.40 - 109.76% 1 499.50 -18.90 -1.26%
31.05.2013 -15 165.80 10 117.50 -25 283.30 - 249.90% -5 817.40 -9 348.40 160.70%
30.04.2013 10 117.50 2 192.70 7 924.80 361.42% 15 362.70 -5 245.20 -34.14%
31.03.2013 2 192.70 7 726.60 -5 533.90 -71.62% - 884.30 3 077.00 - 347.96%
28.02.2013 7 726.60 20 325.90 -12 599.30 -61.99% 11 124.50 -3 397.90 -30.54%
31.01.2013 20 325.90 23 432.80 -3 106.90 -13.26% 17 787.30 2 538.60 14.27%
31.12.2012 23 432.80 -7 510.30 30 943.10 - 412.01% 21 266.70 2 166.10 10.19%
30.11.2012 -7 510.30 1 029.60 -8 539.90 - 829.44% 8 926.00 -16 436.30 - 184.14%
31.10.2012 1 029.60 2 932.50 -1 902.90 -64.89% -18 994.10 20 023.70 - 105.42%
30.09.2012 2 932.50 9 660.20 -6 727.70 -69.64% 7 979.80 -5 047.30 -63.25%
31.08.2012 9 660.20 2 723.50 6 936.70 254.70% 3 055.30 6 604.90 216.18%
31.07.2012 2 723.50 1 499.50 1 224.00 81.63% 3 371.40 - 647.90 -19.22%
30.06.2012 1 499.50 -5 817.40 7 316.90 - 125.78% 2 508.30 -1 008.80 -40.22%
31.05.2012 -5 817.40 15 362.70 -21 180.10 - 137.87% 4 793.60 -10 611.00 - 221.36%
30.04.2012 15 362.70 - 884.30 16 247.00 -1 837.27% 20 762.30 -5 399.60 -26.01%
31.03.2012 - 884.30 11 124.50 -12 008.80 - 107.95% 8 199.10 -9 083.40 - 110.79%
29.02.2012 11 124.50 17 787.30 -6 662.80 -37.46% 5 318.60 5 805.90 109.16%
31.01.2012 17 787.30 21 266.70 -3 479.40 -16.36% 12 980.20 4 807.10 37.03%
31.12.2011 21 266.70 8 926.00 12 340.70 138.26% 29 885.70 -8 619.00 -28.84%
30.11.2011 8 926.00 -18 994.10 27 920.10 - 146.99% 650.60 8 275.40 1 271.96%
31.10.2011 -18 994.10 7 979.80 -26 973.90 - 338.03% 1 319.10 -20 313.20 -1 539.93%
30.09.2011 7 979.80 3 055.30 4 924.50 161.18% 65.30 7 914.50 12 120.21%
31.08.2011 3 055.30 3 371.40 - 316.10 -9.38% 1 484.70 1 570.60 105.79%
31.07.2011 3 371.40 2 508.30 863.10 34.41% 2 036.30 1 335.10 65.56%
30.06.2011 2 508.30 4 793.60 -2 285.30 -47.67% 144.10 2 364.20 1 640.67%
31.05.2011 4 793.60 20 762.30 -15 968.70 -76.91% - 317.90 5 111.50 -1 607.90%
30.04.2011 20 762.30 8 199.10 12 563.20 153.23% 22 725.40 -1 963.10 -8.64%
31.03.2011 8 199.10 5 318.60 2 880.50 54.16% -4 657.90 12 857.00 - 276.03%
28.02.2011 5 318.60 12 980.20 -7 661.60 -59.03% 11 138.80 -5 820.20 -52.25%
31.01.2011 12 980.20 29 885.70 -16 905.50 -56.57% 16 267.50 -3 287.30 -20.21%
31.12.2010 29 885.70 650.60 29 235.10 4 493.56% 21 770.40 8 115.30 37.28%
30.11.2010 650.60 1 319.10 - 668.50 -50.68% 4 423.50 -3 772.90 -85.29%
31.10.2010 1 319.10 65.30 1 253.80 1 920.06% 1 186.00 133.10 11.22%
30.09.2010 65.30 1 484.70 -1 419.40 -95.60% -90.70 156.00 - 172.00%
31.08.2010 1 484.70 2 036.30 - 551.60 -27.09% 4 788.90 -3 304.20 -69.00%
31.07.2010 2 036.30 144.10 1 892.20 1 313.12% 2 866.30 - 830.00 -28.96%
30.06.2010 144.10 - 317.90 462.00 - 145.33% -5 981.90 6 126.00 - 102.41%
31.05.2010 - 317.90 22 725.40 -23 043.30 - 101.40% 3 534.80 -3 852.70 - 108.99%
30.04.2010 22 725.40 -4 657.90 27 383.30 - 587.89% 25 594.60 -2 869.20 -11.21%
31.03.2010 -4 657.90 11 138.80 -15 796.70 - 141.82% 7 293.40 -11 951.30 - 163.86%
28.02.2010 11 138.80 16 267.50 -5 128.70 -31.53% 19 056.20 -7 917.40 -41.55%
31.01.2010 16 267.50 21 770.40 -5 502.90 -25.28% 28 318.20 -12 050.70 -42.55%
31.12.2009 21 770.40 4 423.50 17 346.90 392.15% 25 982.30 -4 211.90 -16.21%
30.11.2009 4 423.50 1 186.00 3 237.50 272.98% 17 216.10 -12 792.60 -74.31%
31.10.2009 1 186.00 -90.70 1 276.70 -1 407.61% -11 422.40 12 608.40 - 110.38%
30.09.2009 -90.70 4 788.90 -4 879.60 - 101.89% 4 394.70 -4 485.40 - 102.06%
31.08.2009 4 788.90 2 866.30 1 922.60 67.08% 13 281.90 -8 493.00 -63.94%
31.07.2009 2 866.30 -5 981.90 8 848.20 - 147.92% 14 378.80 -11 512.50 -80.07%
30.06.2009 -5 981.90 3 534.80 -9 516.70 - 269.23% 2 267.70 -8 249.60 - 363.79%
31.05.2009 3 534.80 25 594.60 -22 059.80 -86.19% 13 069.70 -9 534.90 -72.95%
30.04.2009 25 594.60 7 293.40 18 301.20 250.93% 34 940.70 -9 346.10 -26.75%
31.03.2009 7 293.40 19 056.20 -11 762.80 -61.73% 2 699.40 4 594.00 170.19%
28.02.2009 19 056.20 28 318.20 -9 262.00 -32.71% 17 124.50 1 931.70 11.28%
31.01.2009 28 318.20 25 982.30 2 335.90 8.99% 21 473.70 6 844.50 31.87%
31.12.2008 25 982.30 17 216.10 8 766.20 50.92% 7 721.20 18 261.10 236.51%
30.11.2008 17 216.10 -11 422.40 28 638.50 - 250.72% 11 373.60 5 842.50 51.37%
31.10.2008 -11 422.40 4 394.70 -15 817.10 - 359.91% 3 445.60 -14 868.00 - 431.51%
30.09.2008 4 394.70 13 281.90 -8 887.20 -66.91% 5 350.50 - 955.80 -17.86%
31.08.2008 13 281.90 14 378.80 -1 096.90 -7.63% 5 753.30 7 528.60 130.86%
31.07.2008 14 378.80 2 267.70 12 111.10 534.07% 9 519.10 4 859.70 51.05%
30.06.2008 2 267.70 13 069.70 -10 802.00 -82.65% 9 045.90 -6 778.20 -74.93%
31.05.2008 13 069.70 34 940.70 -21 871.00 -62.59% 8 971.40 4 098.30 45.68%
30.04.2008 34 940.70 2 699.40 32 241.30 1 194.39% 31 343.20 3 597.50 11.48%
31.03.2008 2 699.40 17 124.50 -14 425.10 -84.24% 2 538.10 161.30 6.36%
29.02.2008 17 124.50 21 473.70 -4 349.20 -20.25% 15 519.90 1 604.60 10.34%
31.01.2008 21 473.70 7 721.20 13 752.50 178.11% 15 100.20 6 373.50 42.21%
31.12.2007 7 721.20 11 373.60 -3 652.40 -32.11% 18 145.90 -10 424.70 -57.45%
30.11.2007 11 373.60 3 445.60 7 928.00 230.09% 7 706.30 3 667.30 47.59%
31.10.2007 3 445.60 5 350.50 -1 904.90 -35.60% 4 073.20 - 627.60 -15.41%
30.09.2007 5 350.50 5 753.30 - 402.80 -7.00% 7 746.70 -2 396.20 -30.93%
31.08.2007 5 753.30 9 519.10 -3 765.80 -39.56% 6 800.60 -1 047.30 -15.40%
31.07.2007 9 519.10 9 045.90 473.20 5.23% 7 131.60 2 387.50 33.48%
30.06.2007 9 045.90 8 971.40 74.50 0.83% 4 420.70 4 625.20 104.63%
31.05.2007 8 971.40 31 343.20 -22 371.80 -71.38% 4 685.00 4 286.40 91.49%
30.04.2007 31 343.20 2 538.10 28 805.10 1 134.91% 25 592.30 5 750.90 22.47%
31.03.2007 2 538.10 15 519.90 -12 981.80 -83.65% 2 260.20 277.90 12.30%
28.02.2007 15 519.90 15 100.20 419.70 2.78% 4 420.50 11 099.40 251.09%
31.01.2007 15 100.20 18 145.90 -3 045.70 -16.78% 14 468.20 632.00 4.37%
31.12.2006 18 145.90 7 706.30 10 439.60 135.47% 16 184.90 1 961.00 12.12%
30.11.2006 7 706.30 4 073.20 3 633.10 89.20% 4 060.80 3 645.50 89.77%
31.10.2006 4 073.20 7 746.70 -3 673.50 -47.42% 2 449.50 1 623.70 66.29%
30.09.2006 7 746.70 6 800.60 946.10 13.91% -1 370.60 9 117.30 - 665.21%
31.08.2006 6 800.60 7 131.60 - 331.00 -4.64% 3 099.90 3 700.70 119.38%
31.07.2006 7 131.60 4 420.70 2 710.90 61.32% 2 595.90 4 535.70 174.73%
30.06.2006 4 420.70 4 685.00 - 264.30 -5.64% -2 006.70 6 427.40 - 320.30%
31.05.2006 4 685.00 25 592.30 -20 907.30 -81.69% 2 362.60 2 322.40 98.30%
30.04.2006 25 592.30 2 260.20 23 332.10 1 032.30% 16 174.70 9 417.60 58.22%
31.03.2006 2 260.20 4 420.50 -2 160.30 -48.87% -2 596.70 4 856.90 - 187.04%
28.02.2006 4 420.50 14 468.20 -10 047.70 -69.45% 4 884.70 - 464.20 -9.50%
31.01.2006 14 468.20 16 184.90 -1 716.70 -10.61% 12 218.40 2 249.80 18.41%
31.12.2005 16 184.90 4 060.80 12 124.10 298.56% 9 430.20 6 754.70 71.63%
30.11.2005 4 060.80 2 449.50 1 611.30 65.78% 2 756.60 1 304.20 47.31%
31.10.2005 2 449.50 -1 370.60 3 820.10 - 278.72% 214.30 2 235.20 1 043.02%
30.09.2005 -1 370.60 3 099.90 -4 470.50 - 144.21% 3 046.10 -4 416.70 - 145.00%
31.08.2005 3 099.90 2 595.90 504.00 19.42% 8 315.90 -5 216.00 -62.72%
31.07.2005 2 595.90 -2 006.70 4 602.60 - 229.36% 3 726.20 -1 130.30 -30.33%
30.06.2005 -2 006.70 2 362.60 -4 369.30 - 184.94% 3 764.50 -5 771.20 - 153.31%
31.05.2005 2 362.60 16 174.70 -13 812.10 -85.39% 3 007.40 - 644.80 -21.44%
30.04.2005 16 174.70 -2 596.70 18 771.40 - 722.89% 18 524.90 -2 350.20 -12.69%
31.03.2005 -2 596.70 4 884.70 -7 481.40 - 153.16% -5 952.10 3 355.40 -56.37%
28.02.2005 4 884.70 12 218.40 -7 333.70 -60.02% 9 676.10 -4 791.40 -49.52%
31.01.2005 12 218.40 9 430.20 2 788.20 29.57% 18 087.90 -5 869.50 -32.45%
31.12.2004 9 430.20 2 756.60 6 673.60 242.10% 3 170.80 6 259.40 197.41%
30.11.2004 2 756.60 214.30 2 542.30 1 186.33% 3 741.70 - 985.10 -26.33%
31.10.2004 214.30 3 046.10 -2 831.80 -92.96% - 420.70 635.00 - 150.94%
30.09.2004 3 046.10 8 315.90 -5 269.80 -63.37% -1 274.30 4 320.40 - 339.04%
31.08.2004 8 315.90 3 726.20 4 589.70 123.17% 5 170.90 3 145.00 60.82%
31.07.2004 3 726.20 3 764.50 -38.30 -1.02% 3 028.00 698.20 23.06%
30.06.2004 3 764.50 3 007.40 757.10 25.17% 835.90 2 928.60 350.35%
31.05.2004 3 007.40 18 524.90 -15 517.50 -83.77% 15 708.20 -12 700.80 -80.85%
30.04.2004 18 524.90 -5 952.10 24 477.00 - 411.23% 9 658.50 8 866.40 91.80%
31.03.2004 -5 952.10 9 676.10 -15 628.20 - 161.51% -8 125.50 2 173.40 -26.75%
29.02.2004 9 676.10 18 087.90 -8 411.80 -46.51% 7 211.10 2 465.00 34.18%
31.01.2004 18 087.90 3 170.80 14 917.10 470.45% 17 335.00 752.90 4.34%
31.12.2003 3 170.80 3 741.70 - 570.90 -15.26% -20 938.80 24 109.60 - 115.14%
30.11.2003 3 741.70 - 420.70 4 162.40 - 989.40% 113.20 3 628.50 3 205.39%
31.10.2003 - 420.70 -1 274.30 853.60 -66.99% -1 829.50 1 408.80 -77.00%
30.09.2003 -1 274.30 5 170.90 -6 445.20 - 124.64% -3 029.30 1 755.00 -57.93%
31.08.2003 5 170.90 3 028.00 2 142.90 70.77% 3 424.30 1 746.60 51.01%
31.07.2003 3 028.00 835.90 2 192.10 262.24% -2 536.30 5 564.30 - 219.39%
30.06.2003 835.90 15 708.20 -14 872.30 -94.68% - 954.40 1 790.30 - 187.58%
31.05.2003 15 708.20 9 658.50 6 049.70 62.64% 4 460.40 11 247.80 252.17%
30.04.2003 9 658.50 -8 125.50 17 784.00 - 218.87% 11 882.10 -2 223.60 -18.71%
31.03.2003 -8 125.50 7 211.10 -15 336.60 - 212.68% -2 692.20 -5 433.30 201.82%
28.02.2003 7 211.10 17 335.00 -10 123.90 -58.40% 2 391.60 4 819.50 201.52%
31.01.2003 17 335.00 -20 938.80 38 273.80 - 182.79% - - -
31.12.2002 -20 938.80 113.20 -21 052.00 -18 597.17% - - -
30.11.2002 113.20 -1 829.50 1 942.70 - 106.19% - - -
31.10.2002 -1 829.50 -3 029.30 1 199.80 -39.61% - - -
30.09.2002 -3 029.30 3 424.30 -6 453.60 - 188.46% - - -
31.08.2002 3 424.30 -2 536.30 5 960.60 - 235.01% - - -
31.07.2002 -2 536.30 - 954.40 -1 581.90 165.75% - - -
30.06.2002 - 954.40 4 460.40 -5 414.80 - 121.40% - - -
31.05.2002 4 460.40 11 882.10 -7 421.70 -62.46% - - -
30.04.2002 11 882.10 -2 692.20 14 574.30 - 541.35% - - -
31.03.2002 -2 692.20 2 391.60 -5 083.80 - 212.57% - - -
28.02.2002 2 391.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti  - vklady celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - vklady celkem (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Domácnosti - vklady celkem (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.