Nefinanční podniky - jednodenní vklady (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky - jednodenní vklady (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, EUR, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, EUR, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Náklady na vklady nefinanční podniky
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Netermínované vklady celkem

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky - jednodenní vklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2022 -57 110.40
Max 31.12.2007 65 337.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 -25 870.50 44 936.00 -70 806.50 - 157.57% -33 324.70 7 454.20 -22.37%
31.05.2023 44 936.00 -11 637.60 56 573.60 - 486.13% 8 510.80 36 425.20 427.99%
30.04.2023 -11 637.60 -14 895.70 3 258.10 -21.87% -30 937.10 19 299.50 -62.38%
31.03.2023 -14 895.70 -4 737.90 -10 157.80 214.39% 2 453.30 -17 349.00 - 707.17%
28.02.2023 -4 737.90 -15 774.10 11 036.20 -69.96% -6 539.80 1 801.90 -27.55%
31.01.2023 -15 774.10 -7 379.80 -8 394.30 113.75% -57 110.40 41 336.30 -72.38%
31.12.2022 -7 379.80 9 657.10 -17 036.90 - 176.42% 7 028.50 -14 408.30 - 205.00%
30.11.2022 9 657.10 1 414.00 8 243.10 582.96% 9 967.10 - 310.00 -3.11%
31.10.2022 1 414.00 -27 496.60 28 910.60 - 105.14% -3 735.30 5 149.30 - 137.85%
30.09.2022 -27 496.60 46 783.60 -74 280.20 - 158.77% -19 914.40 -7 582.20 38.07%
31.08.2022 46 783.60 -3 661.90 50 445.50 -1 377.58% 15 598.20 31 185.40 199.93%
31.07.2022 -3 661.90 -33 324.70 29 662.80 -89.01% 4 833.00 -8 494.90 - 175.77%
30.06.2022 -33 324.70 8 510.80 -41 835.50 - 491.56% -3 735.40 -29 589.30 792.13%
31.05.2022 8 510.80 -30 937.10 39 447.90 - 127.51% 26 084.20 -17 573.40 -67.37%
30.04.2022 -30 937.10 2 453.30 -33 390.40 -1 361.04% 4 685.40 -35 622.50 - 760.29%
31.03.2022 2 453.30 -6 539.80 8 993.10 - 137.51% -7 266.80 9 720.10 - 133.76%
28.02.2022 -6 539.80 -57 110.40 50 570.60 -88.55% 17 367.10 -23 906.90 - 137.66%
31.01.2022 -57 110.40 7 028.50 -64 138.90 - 912.55% -5 205.20 -51 905.20 997.18%
31.12.2021 7 028.50 9 967.10 -2 938.60 -29.48% 2 244.10 4 784.40 213.20%
30.11.2021 9 967.10 -3 735.30 13 702.40 - 366.84% 21 942.50 -11 975.40 -54.58%
31.10.2021 -3 735.30 -19 914.40 16 179.10 -81.24% 25 431.70 -29 167.00 - 114.69%
30.09.2021 -19 914.40 15 598.20 -35 512.60 - 227.67% 7 283.80 -27 198.20 - 373.41%
31.08.2021 15 598.20 4 833.00 10 765.20 222.74% 25 611.90 -10 013.70 -39.10%
31.07.2021 4 833.00 -3 735.40 8 568.40 - 229.38% 27 465.50 -22 632.50 -82.40%
30.06.2021 -3 735.40 26 084.20 -29 819.60 - 114.32% 6 899.90 -10 635.30 - 154.14%
31.05.2021 26 084.20 4 685.40 21 398.80 456.71% 48 570.40 -22 486.20 -46.30%
30.04.2021 4 685.40 -7 266.80 11 952.20 - 164.48% 3 382.90 1 302.50 38.50%
31.03.2021 -7 266.80 17 367.10 -24 633.90 - 141.84% 21 919.30 -29 186.10 - 133.15%
28.02.2021 17 367.10 -5 205.20 22 572.30 - 433.65% 16 351.10 1 016.00 6.21%
31.01.2021 -5 205.20 2 244.10 -7 449.30 - 331.95% -34 888.50 29 683.30 -85.08%
31.12.2020 2 244.10 21 942.50 -19 698.40 -89.77% 33 511.20 -31 267.10 -93.30%
30.11.2020 21 942.50 25 431.70 -3 489.20 -13.72% 24 403.70 -2 461.20 -10.09%
31.10.2020 25 431.70 7 283.80 18 147.90 249.15% 22 503.30 2 928.40 13.01%
30.09.2020 7 283.80 25 611.90 -18 328.10 -71.56% -19 642.70 26 926.50 - 137.08%
31.08.2020 25 611.90 27 465.50 -1 853.60 -6.75% 11 533.40 14 078.50 122.07%
31.07.2020 27 465.50 6 899.90 20 565.60 298.06% -4 096.10 31 561.60 - 770.53%
30.06.2020 6 899.90 48 570.40 -41 670.50 -85.79% -36 180.30 43 080.20 - 119.07%
31.05.2020 48 570.40 3 382.90 45 187.50 1 335.76% 24 774.50 23 795.90 96.05%
30.04.2020 3 382.90 21 919.30 -18 536.40 -84.57% 19 338.40 -15 955.50 -82.51%
31.03.2020 21 919.30 16 351.10 5 568.20 34.05% -19 161.10 41 080.40 - 214.39%
29.02.2020 16 351.10 -34 888.50 51 239.60 - 146.87% 12 165.10 4 186.00 34.41%
31.01.2020 -34 888.50 33 511.20 -68 399.70 - 204.11% -50 182.30 15 293.80 -30.48%
31.12.2019 33 511.20 24 403.70 9 107.50 37.32% 20 396.10 13 115.10 64.30%
30.11.2019 24 403.70 22 503.30 1 900.40 8.44% 16 033.70 8 370.00 52.20%
31.10.2019 22 503.30 -19 642.70 42 146.00 - 214.56% 30 044.90 -7 541.60 -25.10%
30.09.2019 -19 642.70 11 533.40 -31 176.10 - 270.31% -28 340.00 8 697.30 -30.69%
31.08.2019 11 533.40 -4 096.10 15 629.50 - 381.57% 13 672.50 -2 139.10 -15.65%
31.07.2019 -4 096.10 -36 180.30 32 084.20 -88.68% 4 760.50 -8 856.60 - 186.04%
30.06.2019 -36 180.30 24 774.50 -60 954.80 - 246.04% -30 383.70 -5 796.60 19.08%
31.05.2019 24 774.50 19 338.40 5 436.10 28.11% 19 889.20 4 885.30 24.56%
30.04.2019 19 338.40 -19 161.10 38 499.50 - 200.93% 7 149.80 12 188.60 170.47%
31.03.2019 -19 161.10 12 165.10 -31 326.20 - 257.51% -18 942.90 - 218.20 1.15%
28.02.2019 12 165.10 -50 182.30 62 347.40 - 124.24% -6 081.50 18 246.60 - 300.03%
31.01.2019 -50 182.30 20 396.10 -70 578.40 - 346.04% -12 271.40 -37 910.90 308.94%
31.12.2018 20 396.10 16 033.70 4 362.40 27.21% 5 694.10 14 702.00 258.20%
30.11.2018 16 033.70 30 044.90 -14 011.20 -46.63% 25 930.10 -9 896.40 -38.17%
31.10.2018 30 044.90 -28 340.00 58 384.90 - 206.02% 3 549.10 26 495.80 746.55%
30.09.2018 -28 340.00 13 672.50 -42 012.50 - 307.28% -11 579.60 -16 760.40 144.74%
31.08.2018 13 672.50 4 760.50 8 912.00 187.21% 22 880.30 -9 207.80 -40.24%
31.07.2018 4 760.50 -30 383.70 35 144.20 - 115.67% 4 150.30 610.20 14.70%
30.06.2018 -30 383.70 19 889.20 -50 272.90 - 252.76% -41 821.00 11 437.30 -27.35%
31.05.2018 19 889.20 7 149.80 12 739.40 178.18% 27 780.90 -7 891.70 -28.41%
30.04.2018 7 149.80 -18 942.90 26 092.70 - 137.74% 4 294.00 2 855.80 66.51%
31.03.2018 -18 942.90 -6 081.50 -12 861.40 211.48% 31 130.60 -50 073.50 - 160.85%
28.02.2018 -6 081.50 -12 271.40 6 189.90 -50.44% 14 102.60 -20 184.10 - 143.12%
31.01.2018 -12 271.40 5 694.10 -17 965.50 - 315.51% 9 416.80 -21 688.20 - 230.31%
31.12.2017 5 694.10 25 930.10 -20 236.00 -78.04% -16 301.00 21 995.10 - 134.93%
30.11.2017 25 930.10 3 549.10 22 381.00 630.61% 31 294.30 -5 364.20 -17.14%
31.10.2017 3 549.10 -11 579.60 15 128.70 - 130.65% 11 788.60 -8 239.50 -69.89%
30.09.2017 -11 579.60 22 880.30 -34 459.90 - 150.61% -3 304.50 -8 275.10 250.42%
31.08.2017 22 880.30 4 150.30 18 730.00 451.29% 27 683.00 -4 802.70 -17.35%
31.07.2017 4 150.30 -41 821.00 45 971.30 - 109.92% -2 356.90 6 507.20 - 276.09%
30.06.2017 -41 821.00 27 780.90 -69 601.90 - 250.54% -20 290.90 -21 530.10 106.11%
31.05.2017 27 780.90 4 294.00 23 486.90 546.97% 24 233.50 3 547.40 14.64%
30.04.2017 4 294.00 31 130.60 -26 836.60 -86.21% 3 257.20 1 036.80 31.83%
31.03.2017 31 130.60 14 102.60 17 028.00 120.74% -8 039.70 39 170.30 - 487.21%
28.02.2017 14 102.60 9 416.80 4 685.80 49.76% 6 707.10 7 395.50 110.26%
31.01.2017 9 416.80 -16 301.00 25 717.80 - 157.77% -38 959.50 48 376.30 - 124.17%
31.12.2016 -16 301.00 31 294.30 -47 595.30 - 152.09% 20 360.90 -36 661.90 - 180.06%
30.11.2016 31 294.30 11 788.60 19 505.70 165.46% 37 900.60 -6 606.30 -17.43%
31.10.2016 11 788.60 -3 304.50 15 093.10 - 456.74% 25 602.50 -13 813.90 -53.96%
30.09.2016 -3 304.50 27 683.00 -30 987.50 - 111.94% -1 720.40 -1 584.10 92.08%
31.08.2016 27 683.00 -2 356.90 30 039.90 -1 274.55% 12 777.10 14 905.90 116.66%
31.07.2016 -2 356.90 -20 290.90 17 934.00 -88.38% 21 236.80 -23 593.70 - 111.10%
30.06.2016 -20 290.90 24 233.50 -44 524.40 - 183.73% -15 005.10 -5 285.80 35.23%
31.05.2016 24 233.50 3 257.20 20 976.30 644.00% 22 611.50 1 622.00 7.17%
30.04.2016 3 257.20 -8 039.70 11 296.90 - 140.51% -1 302.50 4 559.70 - 350.07%
31.03.2016 -8 039.70 6 707.10 -14 746.80 - 219.87% -4 342.60 -3 697.10 85.14%
29.02.2016 6 707.10 -38 959.50 45 666.60 - 117.22% 28 565.80 -21 858.70 -76.52%
31.01.2016 -38 959.50 20 360.90 -59 320.40 - 291.34% -48 449.10 9 489.60 -19.59%
31.12.2015 20 360.90 37 900.60 -17 539.70 -46.28% 53 303.70 -32 942.80 -61.80%
30.11.2015 37 900.60 25 602.50 12 298.10 48.03% 8 352.80 29 547.80 353.75%
31.10.2015 25 602.50 -1 720.40 27 322.90 -1 588.17% 23 368.20 2 234.30 9.56%
30.09.2015 -1 720.40 12 777.10 -14 497.50 - 113.46% -1 319.20 - 401.20 30.41%
31.08.2015 12 777.10 21 236.80 -8 459.70 -39.84% 10 980.30 1 796.80 16.36%
31.07.2015 21 236.80 -15 005.10 36 241.90 - 241.53% 12 089.20 9 147.60 75.67%
30.06.2015 -15 005.10 22 611.50 -37 616.60 - 166.36% -13 966.70 -1 038.40 7.43%
31.05.2015 22 611.50 -1 302.50 23 914.00 -1 836.01% 15 715.00 6 896.50 43.88%
30.04.2015 -1 302.50 -4 342.60 3 040.10 -70.01% 514.10 -1 816.60 - 353.36%
31.03.2015 -4 342.60 28 565.80 -32 908.40 - 115.20% 2 703.20 -7 045.80 - 260.65%
28.02.2015 28 565.80 -48 449.10 77 014.90 - 158.96% -3 163.10 31 728.90 -1 003.10%
31.01.2015 -48 449.10 53 303.70 - 101 752.80 - 190.89% -36 135.10 -12 314.00 34.08%
31.12.2014 53 303.70 8 352.80 44 950.90 538.15% 32 934.40 20 369.30 61.85%
30.11.2014 8 352.80 23 368.20 -15 015.40 -64.26% 25 399.40 -17 046.60 -67.11%
31.10.2014 23 368.20 -1 319.20 24 687.40 -1 871.39% 17 447.40 5 920.80 33.94%
30.09.2014 -1 319.20 10 980.30 -12 299.50 - 112.01% -9 297.60 7 978.40 -85.81%
31.08.2014 10 980.30 12 089.20 -1 108.90 -9.17% -11 349.00 22 329.30 - 196.75%
31.07.2014 12 089.20 -13 966.70 26 055.90 - 186.56% 32 112.70 -20 023.50 -62.35%
30.06.2014 -13 966.70 15 715.00 -29 681.70 - 188.87% -11 495.40 -2 471.30 21.50%
31.05.2014 15 715.00 514.10 15 200.90 2 956.80% 12 434.20 3 280.80 26.39%
30.04.2014 514.10 2 703.20 -2 189.10 -80.98% 19 774.90 -19 260.80 -97.40%
31.03.2014 2 703.20 -3 163.10 5 866.30 - 185.46% -7 419.70 10 122.90 - 136.43%
28.02.2014 -3 163.10 -36 135.10 32 972.00 -91.25% -5 105.10 1 942.00 -38.04%
31.01.2014 -36 135.10 32 934.40 -69 069.50 - 209.72% -38 283.30 2 148.20 -5.61%
31.12.2013 32 934.40 25 399.40 7 535.00 29.67% 35 462.20 -2 527.80 -7.13%
30.11.2013 25 399.40 17 447.40 7 952.00 45.58% 14 337.00 11 062.40 77.16%
31.10.2013 17 447.40 -9 297.60 26 745.00 - 287.65% 37 833.30 -20 385.90 -53.88%
30.09.2013 -9 297.60 -11 349.00 2 051.40 -18.08% -25 537.30 16 239.70 -63.59%
31.08.2013 -11 349.00 32 112.70 -43 461.70 - 135.34% -11 603.90 254.90 -2.20%
31.07.2013 32 112.70 -11 495.40 43 608.10 - 379.35% 34 227.60 -2 114.90 -6.18%
30.06.2013 -11 495.40 12 434.20 -23 929.60 - 192.45% -10 771.10 - 724.30 6.72%
31.05.2013 12 434.20 19 774.90 -7 340.70 -37.12% 16 929.40 -4 495.20 -26.55%
30.04.2013 19 774.90 -7 419.70 27 194.60 - 366.52% 8 801.00 10 973.90 124.69%
31.03.2013 -7 419.70 -5 105.10 -2 314.60 45.34% -16 155.90 8 736.20 -54.07%
28.02.2013 -5 105.10 -38 283.30 33 178.20 -86.66% 2 320.00 -7 425.10 - 320.05%
31.01.2013 -38 283.30 35 462.20 -73 745.50 - 207.96% -23 542.20 -14 741.10 62.62%
31.12.2012 35 462.20 14 337.00 21 125.20 147.35% 36 800.20 -1 338.00 -3.64%
30.11.2012 14 337.00 37 833.30 -23 496.30 -62.10% 10 549.90 3 787.10 35.90%
31.10.2012 37 833.30 -25 537.30 63 370.60 - 248.15% 22 045.30 15 788.00 71.62%
30.09.2012 -25 537.30 -11 603.90 -13 933.40 120.08% -6 496.90 -19 040.40 293.07%
31.08.2012 -11 603.90 34 227.60 -45 831.50 - 133.90% 14 924.50 -26 528.40 - 177.75%
31.07.2012 34 227.60 -10 771.10 44 998.70 - 417.77% 6 783.70 27 443.90 404.56%
30.06.2012 -10 771.10 16 929.40 -27 700.50 - 163.62% -23 796.30 13 025.20 -54.74%
31.05.2012 16 929.40 8 801.00 8 128.40 92.36% 16 920.00 9.40 0.06%
30.04.2012 8 801.00 -16 155.90 24 956.90 - 154.48% -9 239.70 18 040.70 - 195.25%
31.03.2012 -16 155.90 2 320.00 -18 475.90 - 796.38% 1 411.70 -17 567.60 -1 244.43%
29.02.2012 2 320.00 -23 542.20 25 862.20 - 109.85% -4 007.30 6 327.30 - 157.89%
31.01.2012 -23 542.20 36 800.20 -60 342.40 - 163.97% -37 805.90 14 263.70 -37.73%
31.12.2011 36 800.20 10 549.90 26 250.30 248.82% 33 347.70 3 452.50 10.35%
30.11.2011 10 549.90 22 045.30 -11 495.40 -52.14% 20 713.20 -10 163.30 -49.07%
31.10.2011 22 045.30 -6 496.90 28 542.20 - 439.32% 4 087.80 17 957.50 439.29%
30.09.2011 -6 496.90 14 924.50 -21 421.40 - 143.53% -7 918.50 1 421.60 -17.95%
31.08.2011 14 924.50 6 783.70 8 140.80 120.01% 25 545.00 -10 620.50 -41.58%
31.07.2011 6 783.70 -23 796.30 30 580.00 - 128.51% -10 319.60 17 103.30 - 165.74%
30.06.2011 -23 796.30 16 920.00 -40 716.30 - 240.64% -12 816.80 -10 979.50 85.66%
31.05.2011 16 920.00 -9 239.70 26 159.70 - 283.12% 25 094.10 -8 174.10 -32.57%
30.04.2011 -9 239.70 1 411.70 -10 651.40 - 754.51% -4 606.90 -4 632.80 100.56%
31.03.2011 1 411.70 -4 007.30 5 419.00 - 135.23% 13 392.90 -11 981.20 -89.46%
28.02.2011 -4 007.30 -37 805.90 33 798.60 -89.40% 6 563.00 -10 570.30 - 161.06%
31.01.2011 -37 805.90 33 347.70 -71 153.60 - 213.37% -50 922.30 13 116.40 -25.76%
31.12.2010 33 347.70 20 713.20 12 634.50 61.00% 25 692.70 7 655.00 29.79%
30.11.2010 20 713.20 4 087.80 16 625.40 406.71% 39 915.20 -19 202.00 -48.11%
31.10.2010 4 087.80 -7 918.50 12 006.30 - 151.62% -3 315.80 7 403.60 - 223.28%
30.09.2010 -7 918.50 25 545.00 -33 463.50 - 131.00% -6 339.50 -1 579.00 24.91%
31.08.2010 25 545.00 -10 319.60 35 864.60 - 347.54% 23 070.80 2 474.20 10.72%
31.07.2010 -10 319.60 -12 816.80 2 497.20 -19.48% -3 502.60 -6 817.00 194.63%
30.06.2010 -12 816.80 25 094.10 -37 910.90 - 151.07% 24 044.20 -36 861.00 - 153.31%
31.05.2010 25 094.10 -4 606.90 29 701.00 - 644.71% 233.30 24 860.80 10 656.15%
30.04.2010 -4 606.90 13 392.90 -17 999.80 - 134.40% -17 075.50 12 468.60 -73.02%
31.03.2010 13 392.90 6 563.00 6 829.90 104.07% 9 353.70 4 039.20 43.18%
28.02.2010 6 563.00 -50 922.30 57 485.30 - 112.89% 93.20 6 469.80 6 941.85%
31.01.2010 -50 922.30 25 692.70 -76 615.00 - 298.20% -50 641.60 - 280.70 0.55%
31.12.2009 25 692.70 39 915.20 -14 222.50 -35.63% 45 512.20 -19 819.50 -43.55%
30.11.2009 39 915.20 -3 315.80 43 231.00 -1 303.79% 7 631.30 32 283.90 423.05%
31.10.2009 -3 315.80 -6 339.50 3 023.70 -47.70% -16 638.80 13 323.00 -80.07%
30.09.2009 -6 339.50 23 070.80 -29 410.30 - 127.48% 1 992.90 -8 332.40 - 418.10%
31.08.2009 23 070.80 -3 502.60 26 573.40 - 758.68% -19 798.20 42 869.00 - 216.53%
31.07.2009 -3 502.60 24 044.20 -27 546.80 - 114.57% 7 165.70 -10 668.30 - 148.88%
30.06.2009 24 044.20 233.30 23 810.90 10 206.13% 14 911.80 9 132.40 61.24%
31.05.2009 233.30 -17 075.50 17 308.80 - 101.37% 10 398.90 -10 165.60 -97.76%
30.04.2009 -17 075.50 9 353.70 -26 429.20 - 282.55% -25 894.90 8 819.40 -34.06%
31.03.2009 9 353.70 93.20 9 260.50 9 936.16% 6 718.20 2 635.50 39.23%
28.02.2009 93.20 -50 641.60 50 734.80 - 100.18% -41 815.10 41 908.30 - 100.22%
31.01.2009 -50 641.60 45 512.20 -96 153.80 - 211.27% -30 984.30 -19 657.30 63.44%
31.12.2008 45 512.20 7 631.30 37 880.90 496.39% 65 337.00 -19 824.80 -30.34%
30.11.2008 7 631.30 -16 638.80 24 270.10 - 145.86% 2 491.10 5 140.20 206.34%
31.10.2008 -16 638.80 1 992.90 -18 631.70 - 934.90% 39 262.30 -55 901.10 - 142.38%
30.09.2008 1 992.90 -19 798.20 21 791.10 - 110.07% -17 871.30 19 864.20 - 111.15%
31.08.2008 -19 798.20 7 165.70 -26 963.90 - 376.29% -7 339.90 -12 458.30 169.73%
31.07.2008 7 165.70 14 911.80 -7 746.10 -51.95% 24 746.70 -17 581.00 -71.04%
30.06.2008 14 911.80 10 398.90 4 512.90 43.40% -22 996.80 37 908.60 - 164.84%
31.05.2008 10 398.90 -25 894.90 36 293.80 - 140.16% 29 165.30 -18 766.40 -64.34%
30.04.2008 -25 894.90 6 718.20 -32 613.10 - 485.44% 12 340.00 -38 234.90 - 309.85%
31.03.2008 6 718.20 -41 815.10 48 533.30 - 116.07% -22 677.60 29 395.80 - 129.62%
29.02.2008 -41 815.10 -30 984.30 -10 830.80 34.96% -1 248.50 -40 566.60 3 249.23%
31.01.2008 -30 984.30 65 337.00 -96 321.30 - 147.42% -11 020.40 -19 963.90 181.15%
31.12.2007 65 337.00 2 491.10 62 845.90 2 522.82% 10 633.80 54 703.20 514.43%
30.11.2007 2 491.10 39 262.30 -36 771.20 -93.66% 12 523.70 -10 032.60 -80.11%
31.10.2007 39 262.30 -17 871.30 57 133.60 - 319.69% 23 289.70 15 972.60 68.58%
30.09.2007 -17 871.30 -7 339.90 -10 531.40 143.48% -15 444.50 -2 426.80 15.71%
31.08.2007 -7 339.90 24 746.70 -32 086.60 - 129.66% 8 007.80 -15 347.70 - 191.66%
31.07.2007 24 746.70 -22 996.80 47 743.50 - 207.61% 24 593.60 153.10 0.62%
30.06.2007 -22 996.80 29 165.30 -52 162.10 - 178.85% -28 463.50 5 466.70 -19.21%
31.05.2007 29 165.30 12 340.00 16 825.30 136.35% 37 160.00 -7 994.70 -21.51%
30.04.2007 12 340.00 -22 677.60 35 017.60 - 154.41% 8 362.70 3 977.30 47.56%
31.03.2007 -22 677.60 -1 248.50 -21 429.10 1 716.39% -16 708.10 -5 969.50 35.73%
28.02.2007 -1 248.50 -11 020.40 9 771.90 -88.67% -4 980.70 3 732.20 -74.93%
31.01.2007 -11 020.40 10 633.80 -21 654.20 - 203.64% -8 260.80 -2 759.60 33.41%
31.12.2006 10 633.80 12 523.70 -1 889.90 -15.09% 22 583.10 -11 949.30 -52.91%
30.11.2006 12 523.70 23 289.70 -10 766.00 -46.23% 20 487.50 -7 963.80 -38.87%
31.10.2006 23 289.70 -15 444.50 38 734.20 - 250.80% 18 207.30 5 082.40 27.91%
30.09.2006 -15 444.50 8 007.80 -23 452.30 - 292.87% -9 630.30 -5 814.20 60.37%
31.08.2006 8 007.80 24 593.60 -16 585.80 -67.44% 13 240.80 -5 233.00 -39.52%
31.07.2006 24 593.60 -28 463.50 53 057.10 - 186.40% -2 257.80 26 851.40 -1 189.27%
30.06.2006 -28 463.50 37 160.00 -65 623.50 - 176.60% -2 476.80 -25 986.70 1 049.20%
31.05.2006 37 160.00 8 362.70 28 797.30 344.35% 21 613.90 15 546.10 71.93%
30.04.2006 8 362.70 -16 708.10 25 070.80 - 150.05% -2 537.10 10 899.80 - 429.62%
31.03.2006 -16 708.10 -4 980.70 -11 727.40 235.46% -2 942.60 -13 765.50 467.80%
28.02.2006 -4 980.70 -8 260.80 3 280.10 -39.71% -5 231.60 250.90 -4.80%
31.01.2006 -8 260.80 22 583.10 -30 843.90 - 136.58% -22 131.30 13 870.50 -62.67%
31.12.2005 22 583.10 20 487.50 2 095.60 10.23% 10 581.20 12 001.90 113.43%
30.11.2005 20 487.50 18 207.30 2 280.20 12.52% 9 985.50 10 502.00 105.17%
31.10.2005 18 207.30 -9 630.30 27 837.60 - 289.06% 1 605.40 16 601.90 1 034.13%
30.09.2005 -9 630.30 13 240.80 -22 871.10 - 172.73% -3 718.40 -5 911.90 158.99%
31.08.2005 13 240.80 -2 257.80 15 498.60 - 686.45% 17 700.00 -4 459.20 -25.19%
31.07.2005 -2 257.80 -2 476.80 219.00 -8.84% -4 520.70 2 262.90 -50.06%
30.06.2005 -2 476.80 21 613.90 -24 090.70 - 111.46% -4 366.30 1 889.50 -43.27%
31.05.2005 21 613.90 -2 537.10 24 151.00 - 951.91% 26 455.40 -4 841.50 -18.30%
30.04.2005 -2 537.10 -2 942.60 405.50 -13.78% 4 770.00 -7 307.10 - 153.19%
31.03.2005 -2 942.60 -5 231.60 2 289.00 -43.75% 5 932.00 -8 874.60 - 149.61%
28.02.2005 -5 231.60 -22 131.30 16 899.70 -76.36% -6 095.80 864.20 -14.18%
31.01.2005 -22 131.30 10 581.20 -32 712.50 - 309.16% -35 029.00 12 897.70 -36.82%
31.12.2004 10 581.20 9 985.50 595.70 5.97% 29 237.20 -18 656.00 -63.81%
30.11.2004 9 985.50 1 605.40 8 380.10 521.99% 9 102.40 883.10 9.70%
31.10.2004 1 605.40 -3 718.40 5 323.80 - 143.17% 1 449.90 155.50 10.72%
30.09.2004 -3 718.40 17 700.00 -21 418.40 - 121.01% 15 209.70 -18 928.10 - 124.45%
31.08.2004 17 700.00 -4 520.70 22 220.70 - 491.53% -4 303.20 22 003.20 - 511.32%
31.07.2004 -4 520.70 -4 366.30 - 154.40 3.54% 9 700.50 -14 221.20 - 146.60%
30.06.2004 -4 366.30 26 455.40 -30 821.70 - 116.50% 6 930.10 -11 296.40 - 163.00%
31.05.2004 26 455.40 4 770.00 21 685.40 454.62% 2 446.90 24 008.50 981.18%
30.04.2004 4 770.00 5 932.00 -1 162.00 -19.59% -2 239.20 7 009.20 - 313.02%
31.03.2004 5 932.00 -6 095.80 12 027.80 - 197.31% -47.80 5 979.80 -12 510.04%
29.02.2004 -6 095.80 -35 029.00 28 933.20 -82.60% 2 376.60 -8 472.40 - 356.49%
31.01.2004 -35 029.00 29 237.20 -64 266.20 - 219.81% -41 584.70 6 555.70 -15.76%
31.12.2003 29 237.20 9 102.40 20 134.80 221.20% 43 182.80 -13 945.60 -32.29%
30.11.2003 9 102.40 1 449.90 7 652.50 527.79% -9 454.90 18 557.30 - 196.27%
31.10.2003 1 449.90 15 209.70 -13 759.80 -90.47% 16 142.30 -14 692.40 -91.02%
30.09.2003 15 209.70 -4 303.20 19 512.90 - 453.45% 4 536.40 10 673.30 235.28%
31.08.2003 -4 303.20 9 700.50 -14 003.70 - 144.36% -51.40 -4 251.80 8 271.98%
31.07.2003 9 700.50 6 930.10 2 770.40 39.98% 9 689.90 10.60 0.11%
30.06.2003 6 930.10 2 446.90 4 483.20 183.22% -2 267.60 9 197.70 - 405.61%
31.05.2003 2 446.90 -2 239.20 4 686.10 - 209.28% 13 553.20 -11 106.30 -81.95%
30.04.2003 -2 239.20 -47.80 -2 191.40 4 584.52% 8 795.20 -11 034.40 - 125.46%
31.03.2003 -47.80 2 376.60 -2 424.40 - 102.01% -9 055.70 9 007.90 -99.47%
28.02.2003 2 376.60 -41 584.70 43 961.30 - 105.72% -5 228.90 7 605.50 - 145.45%
31.01.2003 -41 584.70 43 182.80 -84 767.50 - 196.30% - - -
31.12.2002 43 182.80 -9 454.90 52 637.70 - 556.72% - - -
30.11.2002 -9 454.90 16 142.30 -25 597.20 - 158.57% - - -
31.10.2002 16 142.30 4 536.40 11 605.90 255.84% - - -
30.09.2002 4 536.40 -51.40 4 587.80 -8 925.68% - - -
31.08.2002 -51.40 9 689.90 -9 741.30 - 100.53% - - -
31.07.2002 9 689.90 -2 267.60 11 957.50 - 527.32% - - -
30.06.2002 -2 267.60 13 553.20 -15 820.80 - 116.73% - - -
31.05.2002 13 553.20 8 795.20 4 758.00 54.10% - - -
30.04.2002 8 795.20 -9 055.70 17 850.90 - 197.12% - - -
31.03.2002 -9 055.70 -5 228.90 -3 826.80 73.19% - - -
28.02.2002 -5 228.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky - jednodenní vklady - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky - jednodenní vklady (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Nefinanční podniky - jednodenní vklady (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.