Ostatní vláda (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní vláda (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Vklady od centrální vlády
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Ostatní vláda - pasiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěr vládě (bez CP)
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Centrální vláda - pasiva
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky - Ostatní vláda - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2023 87 614.90
Min 31.12.2022 - 110 331.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 14 269.40 26 041.40 -11 772.00 -45.20% 3 594.00 10 675.40 297.03%
31.05.2023 26 041.40 -16 901.30 42 942.70 - 254.08% 36 105.60 -10 064.20 -27.87%
30.04.2023 -16 901.30 24 668.70 -41 570.00 - 168.51% -7 067.40 -9 833.90 139.14%
31.03.2023 24 668.70 34 418.00 -9 749.30 -28.33% 12 803.70 11 865.00 92.67%
28.02.2023 34 418.00 87 614.90 -53 196.90 -60.72% 15 269.40 19 148.60 125.41%
31.01.2023 87 614.90 - 110 331.40 197 946.30 - 179.41% 76 790.90 10 824.00 14.10%
31.12.2022 - 110 331.40 53.10 - 110 384.50 - 207 880.41% -96 890.60 -13 440.80 13.87%
30.11.2022 53.10 -9 193.50 9 246.60 - 100.58% -1 740.40 1 793.50 - 103.05%
31.10.2022 -9 193.50 8 439.50 -17 633.00 - 208.93% -15 752.40 6 558.90 -41.64%
30.09.2022 8 439.50 -11 422.00 19 861.50 - 173.89% 20 680.90 -12 241.40 -59.19%
31.08.2022 -11 422.00 23 191.70 -34 613.70 - 149.25% -10 071.70 -1 350.30 13.41%
31.07.2022 23 191.70 3 594.00 19 597.70 545.29% 21 039.40 2 152.30 10.23%
30.06.2022 3 594.00 36 105.60 -32 511.60 -90.05% 5 667.40 -2 073.40 -36.58%
31.05.2022 36 105.60 -7 067.40 43 173.00 - 610.88% 13 499.30 22 606.30 167.46%
30.04.2022 -7 067.40 12 803.70 -19 871.10 - 155.20% -17 039.00 9 971.60 -58.52%
31.03.2022 12 803.70 15 269.40 -2 465.70 -16.15% 15 795.50 -2 991.80 -18.94%
28.02.2022 15 269.40 76 790.90 -61 521.50 -80.12% 23 696.80 -8 427.40 -35.56%
31.01.2022 76 790.90 -96 890.60 173 681.50 - 179.26% 57 877.30 18 913.60 32.68%
31.12.2021 -96 890.60 -1 740.40 -95 150.20 5 467.15% -72 614.10 -24 276.50 33.43%
30.11.2021 -1 740.40 -15 752.40 14 012.00 -88.95% -12 260.00 10 519.60 -85.80%
31.10.2021 -15 752.40 20 680.90 -36 433.30 - 176.17% -10 294.00 -5 458.40 53.02%
30.09.2021 20 680.90 -10 071.70 30 752.60 - 305.34% 17 236.50 3 444.40 19.98%
31.08.2021 -10 071.70 21 039.40 -31 111.10 - 147.87% -7 128.20 -2 943.50 41.29%
31.07.2021 21 039.40 5 667.40 15 372.00 271.24% 29.20 21 010.20 71 952.74%
30.06.2021 5 667.40 13 499.30 -7 831.90 -58.02% 10 566.30 -4 898.90 -46.36%
31.05.2021 13 499.30 -17 039.00 30 538.30 - 179.23% 8 545.50 4 953.80 57.97%
30.04.2021 -17 039.00 15 795.50 -32 834.50 - 207.87% -18 037.90 998.90 -5.54%
31.03.2021 15 795.50 23 696.80 -7 901.30 -33.34% 17 467.90 -1 672.40 -9.57%
28.02.2021 23 696.80 57 877.30 -34 180.50 -59.06% 10 533.00 13 163.80 124.98%
31.01.2021 57 877.30 -72 614.10 130 491.40 - 179.71% 55 009.40 2 867.90 5.21%
31.12.2020 -72 614.10 -12 260.00 -60 354.10 492.28% -63 705.20 -8 908.90 13.98%
30.11.2020 -12 260.00 -10 294.00 -1 966.00 19.10% 6 161.10 -18 421.10 - 298.99%
31.10.2020 -10 294.00 17 236.50 -27 530.50 - 159.72% -10 797.20 503.20 -4.66%
30.09.2020 17 236.50 -7 128.20 24 364.70 - 341.81% 10 000.50 7 236.00 72.36%
31.08.2020 -7 128.20 29.20 -7 157.40 -24 511.64% -9 572.30 2 444.10 -25.53%
31.07.2020 29.20 10 566.30 -10 537.10 -99.72% 7 469.20 -7 440.00 -99.61%
30.06.2020 10 566.30 8 545.50 2 020.80 23.65% 12 630.60 -2 064.30 -16.34%
31.05.2020 8 545.50 -18 037.90 26 583.40 - 147.38% 12 880.10 -4 334.60 -33.65%
30.04.2020 -18 037.90 17 467.90 -35 505.80 - 203.26% -12 360.80 -5 677.10 45.93%
31.03.2020 17 467.90 10 533.00 6 934.90 65.84% 17 325.60 142.30 0.82%
29.02.2020 10 533.00 55 009.40 -44 476.40 -80.85% 6 794.80 3 738.20 55.02%
31.01.2020 55 009.40 -63 705.20 118 714.60 - 186.35% 43 235.30 11 774.10 27.23%
31.12.2019 -63 705.20 6 161.10 -69 866.30 -1 133.99% -43 028.60 -20 676.60 48.05%
30.11.2019 6 161.10 -10 797.20 16 958.30 - 157.06% 1 196.70 4 964.40 414.84%
31.10.2019 -10 797.20 10 000.50 -20 797.70 - 207.97% -12 585.20 1 788.00 -14.21%
30.09.2019 10 000.50 -9 572.30 19 572.80 - 204.47% 3 650.80 6 349.70 173.93%
31.08.2019 -9 572.30 7 469.20 -17 041.50 - 228.16% -11 183.80 1 611.50 -14.41%
31.07.2019 7 469.20 12 630.60 -5 161.40 -40.86% 9 611.10 -2 141.90 -22.29%
30.06.2019 12 630.60 12 880.10 - 249.50 -1.94% 5 363.20 7 267.40 135.50%
31.05.2019 12 880.10 -12 360.80 25 240.90 - 204.20% 9 512.60 3 367.50 35.40%
30.04.2019 -12 360.80 17 325.60 -29 686.40 - 171.34% -11 220.30 -1 140.50 10.16%
31.03.2019 17 325.60 6 794.80 10 530.80 154.98% 14 394.50 2 931.10 20.36%
28.02.2019 6 794.80 43 235.30 -36 440.50 -84.28% 7 529.80 - 735.00 -9.76%
31.01.2019 43 235.30 -43 028.60 86 263.90 - 200.48% 21 742.90 21 492.40 98.85%
31.12.2018 -43 028.60 1 196.70 -44 225.30 -3 695.60% -22 103.20 -20 925.40 94.67%
30.11.2018 1 196.70 -12 585.20 13 781.90 - 109.51% 1 690.00 - 493.30 -29.19%
31.10.2018 -12 585.20 3 650.80 -16 236.00 - 444.72% -14 131.50 1 546.30 -10.94%
30.09.2018 3 650.80 -11 183.80 14 834.60 - 132.64% 7 873.30 -4 222.50 -53.63%
31.08.2018 -11 183.80 9 611.10 -20 794.90 - 216.36% -4 016.80 -7 167.00 178.43%
31.07.2018 9 611.10 5 363.20 4 247.90 79.20% 10 067.80 - 456.70 -4.54%
30.06.2018 5 363.20 9 512.60 -4 149.40 -43.62% 9 875.70 -4 512.50 -45.69%
31.05.2018 9 512.60 -11 220.30 20 732.90 - 184.78% 10 806.00 -1 293.40 -11.97%
30.04.2018 -11 220.30 14 394.50 -25 614.80 - 177.95% -6 094.10 -5 126.20 84.12%
31.03.2018 14 394.50 7 529.80 6 864.70 91.17% 14 456.10 -61.60 -0.43%
28.02.2018 7 529.80 21 742.90 -14 213.10 -65.37% -1 479.80 9 009.60 - 608.84%
31.01.2018 21 742.90 -22 103.20 43 846.10 - 198.37% 19 699.60 2 043.30 10.37%
31.12.2017 -22 103.20 1 690.00 -23 793.20 -1 407.88% -38 931.80 16 828.60 -43.23%
30.11.2017 1 690.00 -14 131.50 15 821.50 - 111.96% -85.20 1 775.20 -2 083.57%
31.10.2017 -14 131.50 7 873.30 -22 004.80 - 279.49% -9 256.10 -4 875.40 52.67%
30.09.2017 7 873.30 -4 016.80 11 890.10 - 296.01% 7 375.90 497.40 6.74%
31.08.2017 -4 016.80 10 067.80 -14 084.60 - 139.90% -6 157.80 2 141.00 -34.77%
31.07.2017 10 067.80 9 875.70 192.10 1.95% 7 935.90 2 131.90 26.86%
30.06.2017 9 875.70 10 806.00 - 930.30 -8.61% 8 535.60 1 340.10 15.70%
31.05.2017 10 806.00 -6 094.10 16 900.10 - 277.32% 8 709.60 2 096.40 24.07%
30.04.2017 -6 094.10 14 456.10 -20 550.20 - 142.16% -6 136.40 42.30 -0.69%
31.03.2017 14 456.10 -1 479.80 15 935.90 -1 076.90% 14 403.50 52.60 0.37%
28.02.2017 -1 479.80 19 699.60 -21 179.40 - 107.51% 13 457.30 -14 937.10 - 111.00%
31.01.2017 19 699.60 -38 931.80 58 631.40 - 150.60% 12 107.20 7 592.40 62.71%
31.12.2016 -38 931.80 -85.20 -38 846.60 45 594.60% -15 689.30 -23 242.50 148.14%
30.11.2016 -85.20 -9 256.10 9 170.90 -99.08% 5 954.50 -6 039.70 - 101.43%
31.10.2016 -9 256.10 7 375.90 -16 632.00 - 225.49% -10 082.20 826.10 -8.19%
30.09.2016 7 375.90 -6 157.80 13 533.70 - 219.78% 6 290.20 1 085.70 17.26%
31.08.2016 -6 157.80 7 935.90 -14 093.70 - 177.59% 2 661.70 -8 819.50 - 331.35%
31.07.2016 7 935.90 8 535.60 - 599.70 -7.03% -1 564.30 9 500.20 - 607.31%
30.06.2016 8 535.60 8 709.60 - 174.00 -2.00% 4 618.70 3 916.90 84.81%
31.05.2016 8 709.60 -6 136.40 14 846.00 - 241.93% 9 979.00 -1 269.40 -12.72%
30.04.2016 -6 136.40 14 403.50 -20 539.90 - 142.60% -6 473.40 337.00 -5.21%
31.03.2016 14 403.50 13 457.30 946.20 7.03% 3 038.70 11 364.80 374.00%
29.02.2016 13 457.30 12 107.20 1 350.10 11.15% 13 318.80 138.50 1.04%
31.01.2016 12 107.20 -15 689.30 27 796.50 - 177.17% 1 914.70 10 192.50 532.33%
31.12.2015 -15 689.30 5 954.50 -21 643.80 - 363.49% -15 977.40 288.10 -1.80%
30.11.2015 5 954.50 -10 082.20 16 036.70 - 159.06% 10 624.70 -4 670.20 -43.96%
31.10.2015 -10 082.20 6 290.20 -16 372.40 - 260.28% -14 650.50 4 568.30 -31.18%
30.09.2015 6 290.20 2 661.70 3 628.50 136.32% 5 146.00 1 144.20 22.23%
31.08.2015 2 661.70 -1 564.30 4 226.00 - 270.15% -3 470.70 6 132.40 - 176.69%
31.07.2015 -1 564.30 4 618.70 -6 183.00 - 133.87% 244.90 -1 809.20 - 738.75%
30.06.2015 4 618.70 9 979.00 -5 360.30 -53.72% 2 476.50 2 142.20 86.50%
31.05.2015 9 979.00 -6 473.40 16 452.40 - 254.15% 10 156.50 - 177.50 -1.75%
30.04.2015 -6 473.40 3 038.70 -9 512.10 - 313.03% -7 477.70 1 004.30 -13.43%
31.03.2015 3 038.70 13 318.80 -10 280.10 -77.18% 2 989.80 48.90 1.64%
28.02.2015 13 318.80 1 914.70 11 404.10 595.61% 14 608.60 -1 289.80 -8.83%
31.01.2015 1 914.70 -15 977.40 17 892.10 - 111.98% 8 683.10 -6 768.40 -77.95%
31.12.2014 -15 977.40 10 624.70 -26 602.10 - 250.38% -12 683.50 -3 293.90 25.97%
30.11.2014 10 624.70 -14 650.50 25 275.20 - 172.52% 4 895.20 5 729.50 117.04%
31.10.2014 -14 650.50 5 146.00 -19 796.50 - 384.70% -4 743.20 -9 907.30 208.87%
30.09.2014 5 146.00 -3 470.70 8 616.70 - 248.27% 5 290.10 - 144.10 -2.72%
31.08.2014 -3 470.70 244.90 -3 715.60 -1 517.19% -6 780.90 3 310.20 -48.82%
31.07.2014 244.90 2 476.50 -2 231.60 -90.11% 10 325.30 -10 080.40 -97.63%
30.06.2014 2 476.50 10 156.50 -7 680.00 -75.62% - 834.30 3 310.80 - 396.84%
31.05.2014 10 156.50 -7 477.70 17 634.20 - 235.82% 5 670.80 4 485.70 79.10%
30.04.2014 -7 477.70 2 989.80 -10 467.50 - 350.11% -10 908.90 3 431.20 -31.45%
31.03.2014 2 989.80 14 608.60 -11 618.80 -79.53% -2 322.80 5 312.60 - 228.72%
28.02.2014 14 608.60 8 683.10 5 925.50 68.24% 16 397.10 -1 788.50 -10.91%
31.01.2014 8 683.10 -12 683.50 21 366.60 - 168.46% 14 324.40 -5 641.30 -39.38%
31.12.2013 -12 683.50 4 895.20 -17 578.70 - 359.10% -16 118.20 3 434.70 -21.31%
30.11.2013 4 895.20 -4 743.20 9 638.40 - 203.20% -8 942.50 13 837.70 - 154.74%
31.10.2013 -4 743.20 5 290.10 -10 033.30 - 189.66% 5 053.30 -9 796.50 - 193.86%
30.09.2013 5 290.10 -6 780.90 12 071.00 - 178.01% 4 786.50 503.60 10.52%
31.08.2013 -6 780.90 10 325.30 -17 106.20 - 165.67% -5 465.70 -1 315.20 24.06%
31.07.2013 10 325.30 - 834.30 11 159.60 -1 337.60% 175.70 10 149.60 5 776.66%
30.06.2013 - 834.30 5 670.80 -6 505.10 - 114.71% 6 918.20 -7 752.50 - 112.06%
31.05.2013 5 670.80 -10 908.90 16 579.70 - 151.98% 9 648.00 -3 977.20 -41.22%
30.04.2013 -10 908.90 -2 322.80 -8 586.10 369.64% -12 252.40 1 343.50 -10.97%
31.03.2013 -2 322.80 16 397.10 -18 719.90 - 114.17% 4 754.80 -7 077.60 - 148.85%
28.02.2013 16 397.10 14 324.40 2 072.70 14.47% 7 974.90 8 422.20 105.61%
31.01.2013 14 324.40 -16 118.20 30 442.60 - 188.87% 12 527.70 1 796.70 14.34%
31.12.2012 -16 118.20 -8 942.50 -7 175.70 80.24% -18 627.30 2 509.10 -13.47%
30.11.2012 -8 942.50 5 053.30 -13 995.80 - 276.96% -8 578.10 - 364.40 4.25%
31.10.2012 5 053.30 4 786.50 266.80 5.57% -10 605.00 15 658.30 - 147.65%
30.09.2012 4 786.50 -5 465.70 10 252.20 - 187.57% 6 497.70 -1 711.20 -26.34%
31.08.2012 -5 465.70 175.70 -5 641.40 -3 210.81% -6 226.00 760.30 -12.21%
31.07.2012 175.70 6 918.20 -6 742.50 -97.46% 14 223.00 -14 047.30 -98.76%
30.06.2012 6 918.20 9 648.00 -2 729.80 -28.29% -1 357.50 8 275.70 - 609.63%
31.05.2012 9 648.00 -12 252.40 21 900.40 - 178.74% -5 544.30 15 192.30 - 274.02%
30.04.2012 -12 252.40 4 754.80 -17 007.20 - 357.68% 7 349.00 -19 601.40 - 266.72%
31.03.2012 4 754.80 7 974.90 -3 220.10 -40.38% -12 501.10 17 255.90 - 138.03%
29.02.2012 7 974.90 12 527.70 -4 552.80 -36.34% 8 653.90 - 679.00 -7.85%
31.01.2012 12 527.70 -18 627.30 31 155.00 - 167.25% 18 937.60 -6 409.90 -33.85%
31.12.2011 -18 627.30 -8 578.10 -10 049.20 117.15% -25 370.50 6 743.20 -26.58%
30.11.2011 -8 578.10 -10 605.00 2 026.90 -19.11% -6 000.80 -2 577.30 42.95%
31.10.2011 -10 605.00 6 497.70 -17 102.70 - 263.21% -12 363.10 1 758.10 -14.22%
30.09.2011 6 497.70 -6 226.00 12 723.70 - 204.36% 7 503.90 -1 006.20 -13.41%
31.08.2011 -6 226.00 14 223.00 -20 449.00 - 143.77% -5 992.40 - 233.60 3.90%
31.07.2011 14 223.00 -1 357.50 15 580.50 -1 147.73% -3 233.10 17 456.10 - 539.92%
30.06.2011 -1 357.50 -5 544.30 4 186.80 -75.52% 13 911.50 -15 269.00 - 109.76%
31.05.2011 -5 544.30 7 349.00 -12 893.30 - 175.44% 1 728.00 -7 272.30 - 420.85%
30.04.2011 7 349.00 -12 501.10 19 850.10 - 158.79% -13 923.00 21 272.00 - 152.78%
31.03.2011 -12 501.10 8 653.90 -21 155.00 - 244.46% 15 720.80 -28 221.90 - 179.52%
28.02.2011 8 653.90 18 937.60 -10 283.70 -54.30% -1 619.70 10 273.60 - 634.29%
31.01.2011 18 937.60 -25 370.50 44 308.10 - 174.64% 22 641.60 -3 704.00 -16.36%
31.12.2010 -25 370.50 -6 000.80 -19 369.70 322.79% -23 287.50 -2 083.00 8.94%
30.11.2010 -6 000.80 -12 363.10 6 362.30 -51.46% -11 015.70 5 014.90 -45.52%
31.10.2010 -12 363.10 7 503.90 -19 867.00 - 264.76% 6 137.90 -18 501.00 - 301.42%
30.09.2010 7 503.90 -5 992.40 13 496.30 - 225.22% -15 066.70 22 570.60 - 149.80%
31.08.2010 -5 992.40 -3 233.10 -2 759.30 85.35% -4 615.20 -1 377.20 29.84%
31.07.2010 -3 233.10 13 911.50 -17 144.60 - 123.24% -8 117.90 4 884.80 -60.17%
30.06.2010 13 911.50 1 728.00 12 183.50 705.06% -3 440.70 17 352.20 - 504.32%
31.05.2010 1 728.00 -13 923.00 15 651.00 - 112.41% 2 655.60 - 927.60 -34.93%
30.04.2010 -13 923.00 15 720.80 -29 643.80 - 188.56% 11 991.20 -25 914.20 - 216.11%
31.03.2010 15 720.80 -1 619.70 17 340.50 -1 070.60% -12 311.70 28 032.50 - 227.69%
28.02.2010 -1 619.70 22 641.60 -24 261.30 - 107.15% 9 437.50 -11 057.20 - 117.16%
31.01.2010 22 641.60 -23 287.50 45 929.10 - 197.23% 20 740.70 1 900.90 9.16%
31.12.2009 -23 287.50 -11 015.70 -12 271.80 111.40% -23 761.80 474.30 -2.00%
30.11.2009 -11 015.70 6 137.90 -17 153.60 - 279.47% -4 682.80 -6 332.90 135.24%
31.10.2009 6 137.90 -15 066.70 21 204.60 - 140.74% - 610.00 6 747.90 -1 106.21%
30.09.2009 -15 066.70 -4 615.20 -10 451.50 226.46% 8 466.00 -23 532.70 - 277.97%
31.08.2009 -4 615.20 -8 117.90 3 502.70 -43.15% -3 097.30 -1 517.90 49.01%
31.07.2009 -8 117.90 -3 440.70 -4 677.20 135.94% 3 414.70 -11 532.60 - 337.73%
30.06.2009 -3 440.70 2 655.60 -6 096.30 - 229.56% 13 389.90 -16 830.60 - 125.70%
31.05.2009 2 655.60 11 991.20 -9 335.60 -77.85% 239.60 2 416.00 1 008.35%
30.04.2009 11 991.20 -12 311.70 24 302.90 - 197.40% -5 071.80 17 063.00 - 336.43%
31.03.2009 -12 311.70 9 437.50 -21 749.20 - 230.46% 14 834.70 -27 146.40 - 182.99%
28.02.2009 9 437.50 20 740.70 -11 303.20 -54.50% 6 837.40 2 600.10 38.03%
31.01.2009 20 740.70 -23 761.80 44 502.50 - 187.29% 48 765.40 -28 024.70 -57.47%
31.12.2008 -23 761.80 -4 682.80 -19 079.00 407.43% -45 306.50 21 544.70 -47.55%
30.11.2008 -4 682.80 - 610.00 -4 072.80 667.67% -4 235.30 - 447.50 10.57%
31.10.2008 - 610.00 8 466.00 -9 076.00 - 107.21% 15 135.50 -15 745.50 - 104.03%
30.09.2008 8 466.00 -3 097.30 11 563.30 - 373.33% -5 772.70 14 238.70 - 246.66%
31.08.2008 -3 097.30 3 414.70 -6 512.00 - 190.70% -2 152.10 - 945.20 43.92%
31.07.2008 3 414.70 13 389.90 -9 975.20 -74.50% 18 754.20 -15 339.50 -81.79%
30.06.2008 13 389.90 239.60 13 150.30 5 488.44% 3 258.50 10 131.40 310.92%
31.05.2008 239.60 -5 071.80 5 311.40 - 104.72% -2 653.20 2 892.80 - 109.03%
30.04.2008 -5 071.80 14 834.70 -19 906.50 - 134.19% 14 011.90 -19 083.70 - 136.20%
31.03.2008 14 834.70 6 837.40 7 997.30 116.96% -8 514.70 23 349.40 - 274.22%
29.02.2008 6 837.40 48 765.40 -41 928.00 -85.98% 3 230.40 3 607.00 111.66%
31.01.2008 48 765.40 -45 306.50 94 071.90 - 207.63% 18 824.20 29 941.20 159.06%
31.12.2007 -45 306.50 -4 235.30 -41 071.20 969.74% -10 173.10 -35 133.40 345.36%
30.11.2007 -4 235.30 15 135.50 -19 370.80 - 127.98% -6 097.90 1 862.60 -30.54%
31.10.2007 15 135.50 -5 772.70 20 908.20 - 362.19% 10 230.60 4 904.90 47.94%
30.09.2007 -5 772.70 -2 152.10 -3 620.60 168.24% -8 132.60 2 359.90 -29.02%
31.08.2007 -2 152.10 18 754.20 -20 906.30 - 111.48% -5 538.20 3 386.10 -61.14%
31.07.2007 18 754.20 3 258.50 15 495.70 475.55% 12 601.90 6 152.30 48.82%
30.06.2007 3 258.50 -2 653.20 5 911.70 - 222.81% 264.20 2 994.30 1 133.35%
31.05.2007 -2 653.20 14 011.90 -16 665.10 - 118.94% -9 926.00 7 272.80 -73.27%
30.04.2007 14 011.90 -8 514.70 22 526.60 - 264.56% 15 449.10 -1 437.20 -9.30%
31.03.2007 -8 514.70 3 230.40 -11 745.10 - 363.58% -3 660.90 -4 853.80 132.58%
28.02.2007 3 230.40 18 824.20 -15 593.80 -82.84% - 731.40 3 961.80 - 541.67%
31.01.2007 18 824.20 -10 173.10 28 997.30 - 285.04% 16 302.00 2 522.20 15.47%
31.12.2006 -10 173.10 -6 097.90 -4 075.20 66.83% -13 128.90 2 955.80 -22.51%
30.11.2006 -6 097.90 10 230.60 -16 328.50 - 159.60% -5 028.00 -1 069.90 21.28%
31.10.2006 10 230.60 -8 132.60 18 363.20 - 225.80% 10 553.40 - 322.80 -3.06%
30.09.2006 -8 132.60 -5 538.20 -2 594.40 46.85% -3 834.00 -4 298.60 112.12%
31.08.2006 -5 538.20 12 601.90 -18 140.10 - 143.95% -5 152.40 - 385.80 7.49%
31.07.2006 12 601.90 264.20 12 337.70 4 669.83% 19 376.50 -6 774.60 -34.96%
30.06.2006 264.20 -9 926.00 10 190.20 - 102.66% 17.50 246.70 1 409.71%
31.05.2006 -9 926.00 15 449.10 -25 375.10 - 164.25% -6 500.90 -3 425.10 52.69%
30.04.2006 15 449.10 -3 660.90 19 110.00 - 522.00% 14 439.90 1 009.20 6.99%
31.03.2006 -3 660.90 - 731.40 -2 929.50 400.53% -5 667.60 2 006.70 -35.41%
28.02.2006 - 731.40 16 302.00 -17 033.40 - 104.49% 3 519.60 -4 251.00 - 120.78%
31.01.2006 16 302.00 -13 128.90 29 430.90 - 224.17% 4 913.90 11 388.10 231.75%
31.12.2005 -13 128.90 -5 028.00 -8 100.90 161.12% -12 828.90 - 300.00 2.34%
30.11.2005 -5 028.00 10 553.40 -15 581.40 - 147.64% -7 222.80 2 194.80 -30.39%
31.10.2005 10 553.40 -3 834.00 14 387.40 - 375.26% 11 901.90 -1 348.50 -11.33%
30.09.2005 -3 834.00 -5 152.40 1 318.40 -25.59% -5 707.60 1 873.60 -32.83%
31.08.2005 -5 152.40 19 376.50 -24 528.90 - 126.59% -5 722.00 569.60 -9.95%
31.07.2005 19 376.50 17.50 19 359.00 110 622.86% 12 329.20 7 047.30 57.16%
30.06.2005 17.50 -6 500.90 6 518.40 - 100.27% - 366.90 384.40 - 104.77%
31.05.2005 -6 500.90 14 439.90 -20 940.80 - 145.02% -9 968.40 3 467.50 -34.78%
30.04.2005 14 439.90 -5 667.60 20 107.50 - 354.78% 5 325.30 9 114.60 171.16%
31.03.2005 -5 667.60 3 519.60 -9 187.20 - 261.03% 6 845.80 -12 513.40 - 182.79%
28.02.2005 3 519.60 4 913.90 -1 394.30 -28.37% 3 280.90 238.70 7.28%
31.01.2005 4 913.90 -12 828.90 17 742.80 - 138.30% 6 205.10 -1 291.20 -20.81%
31.12.2004 -12 828.90 -7 222.80 -5 606.10 77.62% -11 439.20 -1 389.70 12.15%
30.11.2004 -7 222.80 11 901.90 -19 124.70 - 160.69% -6 088.30 -1 134.50 18.63%
31.10.2004 11 901.90 -5 707.60 17 609.50 - 308.53% -2 457.00 14 358.90 - 584.41%
30.09.2004 -5 707.60 -5 722.00 14.40 -0.25% 9 503.90 -15 211.50 - 160.06%
31.08.2004 -5 722.00 12 329.20 -18 051.20 - 146.41% -3 437.40 -2 284.60 66.46%
31.07.2004 12 329.20 - 366.90 12 696.10 -3 460.37% 5 133.70 7 195.50 140.16%
30.06.2004 - 366.90 -9 968.40 9 601.50 -96.32% 1 701.00 -2 067.90 - 121.57%
31.05.2004 -9 968.40 5 325.30 -15 293.70 - 287.19% 639.00 -10 607.40 -1 660.00%
30.04.2004 5 325.30 6 845.80 -1 520.50 -22.21% -5 920.90 11 246.20 - 189.94%
31.03.2004 6 845.80 3 280.90 3 564.90 108.66% 15 639.80 -8 794.00 -56.23%
29.02.2004 3 280.90 6 205.10 -2 924.20 -47.13% -3 050.30 6 331.20 - 207.56%
31.01.2004 6 205.10 -11 439.20 17 644.30 - 154.24% 12 374.40 -6 169.30 -49.86%
31.12.2003 -11 439.20 -6 088.30 -5 350.90 87.89% -7 248.00 -4 191.20 57.83%
30.11.2003 -6 088.30 -2 457.00 -3 631.30 147.79% -2 582.40 -3 505.90 135.76%
31.10.2003 -2 457.00 9 503.90 -11 960.90 - 125.85% 4 571.80 -7 028.80 - 153.74%
30.09.2003 9 503.90 -3 437.40 12 941.30 - 376.49% -1 249.40 10 753.30 - 860.68%
31.08.2003 -3 437.40 5 133.70 -8 571.10 - 166.96% - 954.10 -2 483.30 260.28%
31.07.2003 5 133.70 1 701.00 3 432.70 201.80% 8 624.10 -3 490.40 -40.47%
30.06.2003 1 701.00 639.00 1 062.00 166.20% - 257.20 1 958.20 - 761.35%
31.05.2003 639.00 -5 920.90 6 559.90 - 110.79% -1 265.50 1 904.50 - 150.49%
30.04.2003 -5 920.90 15 639.80 -21 560.70 - 137.86% 7 005.60 -12 926.50 - 184.52%
31.03.2003 15 639.80 -3 050.30 18 690.10 - 612.73% -2 064.40 17 704.20 - 857.60%
28.02.2003 -3 050.30 12 374.40 -15 424.70 - 124.65% - 116.50 -2 933.80 2 518.28%
31.01.2003 12 374.40 -7 248.00 19 622.40 - 270.73% - - -
31.12.2002 -7 248.00 -2 582.40 -4 665.60 180.67% - - -
30.11.2002 -2 582.40 4 571.80 -7 154.20 - 156.49% - - -
31.10.2002 4 571.80 -1 249.40 5 821.20 - 465.92% - - -
30.09.2002 -1 249.40 - 954.10 - 295.30 30.95% - - -
31.08.2002 - 954.10 8 624.10 -9 578.20 - 111.06% - - -
31.07.2002 8 624.10 - 257.20 8 881.30 -3 453.07% - - -
30.06.2002 - 257.20 -1 265.50 1 008.30 -79.68% - - -
31.05.2002 -1 265.50 7 005.60 -8 271.10 - 118.06% - - -
30.04.2002 7 005.60 -2 064.40 9 070.00 - 439.35% - - -
31.03.2002 -2 064.40 - 116.50 -1 947.90 1 672.02% - - -
28.02.2002 - 116.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní vláda - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní vláda (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Ostatní vláda (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.