Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Oběživo
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Celkem
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Celkem
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Celkem
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady
31.08.2023 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát L (L = M2 + SPP a P ČNB v portfoliu domácích nebankovních institucí)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát L (L = M2 + SPP a P ČNB v portfoliu domácích nebankovních institucí)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Dluhové cenné papíry do 2 let
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Oběživo
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady

Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. M1 - Oběživo -1 101.10 6 633.00 - 116.60% -1 860.00 -40.80%
UK2 2. M1 - Jednodenní vklady 12 269.70 -23 016.40 - 153.31% -20 321.70 - 160.38%
UK3 3. M1 - Celkem 11 168.60 -16 383.40 - 168.17% -22 181.60 - 150.35%
UK4 4. M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let 24 568.40 -7 038.80 - 449.04% 8 625.80 184.82%
UK5 5. M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců -1 122.40 -1 032.80 8.68% -2 439.10 -53.98%
UK6 6. M2 - Celkem 34 614.50 -24 455.00 - 241.54% -15 995.00 - 316.41%
UK7 7. M3 - Repo operace -4 552.30 6 681.00 - 168.14% 4 546.00 - 200.14%
UK8 8. M3 - Podílové listy/akcie FPT 1 439.40 749.90 91.95% -71.40 -2 115.97%
UK9 9. M3 - Dluhové cenné papíry do 2 let 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. M3 - Celkem 31 501.60 -17 024.00 - 285.04% -11 520.50 - 373.44%

Oběživo

ObdobíHodnota
31.10.2018 -1 101.10
30.09.2018 6 633.00
31.08.2018 1 957.90
31.07.2018 -2 295.10
30.06.2018 5 004.00
31.05.2018 2 346.20
30.04.2018 3 455.40
31.03.2018 7 224.50
28.02.2018 1 505.30
31.01.2018 -11 486.10
Další »
Oběživo,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Jednodenní vklady

ObdobíHodnota
31.10.2018 12 269.70
30.09.2018 -23 016.40
31.08.2018 20 749.20
31.07.2018 17 467.00
30.06.2018 -13 036.80
31.05.2018 51 008.80
30.04.2018 11 690.90
31.03.2018 -6 445.30
28.02.2018 22 124.80
31.01.2018 14 790.30
Další »
Jednodenní vklady,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 11 168.60
30.09.2018 -16 383.40
31.08.2018 22 707.10
31.07.2018 15 171.90
30.06.2018 -8 032.80
31.05.2018 53 355.00
30.04.2018 15 146.30
31.03.2018 779.30
28.02.2018 23 630.20
31.01.2018 3 304.20
Další »
Celkem,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let

ObdobíHodnota
31.10.2018 24 568.40
30.09.2018 -7 038.80
31.08.2018 9 790.70
31.07.2018 7 066.90
30.06.2018 -15 825.20
31.05.2018 938.10
30.04.2018 11 163.80
31.03.2018 10 402.30
28.02.2018 16 295.90
31.01.2018 24 919.50
Další »
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců

ObdobíHodnota
31.10.2018 -1 122.40
30.09.2018 -1 032.80
31.08.2018 - 401.80
31.07.2018 -2 853.10
30.06.2018 -2 175.00
31.05.2018 -2 356.10
30.04.2018 -1 658.60
31.03.2018 - 869.70
28.02.2018 -1 189.70
31.01.2018 - 168.00
Další »
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 34 614.50
30.09.2018 -24 455.00
31.08.2018 32 095.90
31.07.2018 19 385.70
30.06.2018 -26 033.00
31.05.2018 51 937.00
30.04.2018 24 651.50
31.03.2018 10 311.80
28.02.2018 38 736.30
31.01.2018 28 055.80
Další »
Celkem,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Repo operace

ObdobíHodnota
31.10.2018 -4 552.30
30.09.2018 6 681.00
31.08.2018 4 120.60
31.07.2018 10 474.90
30.06.2018 -2 087.10
31.05.2018 -7 708.80
30.04.2018 5 619.20
31.03.2018 5 412.40
28.02.2018 14 373.20
31.01.2018 28 461.10
Další »
Repo operace,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Podílové listy/akcie FPT

ObdobíHodnota
31.10.2018 1 439.40
30.09.2018 749.90
31.08.2018 794.30
31.07.2018 809.20
30.06.2018 921.70
31.05.2018 944.20
30.04.2018 308.20
31.03.2018 279.90
28.02.2018 -12.20
31.01.2018 48.00
Další »
Podílové listy/akcie FPT,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Dluhové cenné papíry do 2 let

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 -47.20
28.02.2018 0.00
31.01.2018 124.60
Další »
Dluhové cenné papíry do 2 let,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 31 501.60
30.09.2018 -17 024.00
31.08.2018 37 010.90
31.07.2018 30 669.70
30.06.2018 -27 198.30
31.05.2018 45 172.40
30.04.2018 30 578.90
31.03.2018 15 956.80
28.02.2018 53 097.20
31.01.2018 56 689.40
Další »
Celkem,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky) (Toky)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.