Nefinanční podniky - vklady celkem (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky - vklady celkem (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Netermínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Netermínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady dlouhodobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady dlouhodobé celkem, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Náklady na vklady nefinanční podniky
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady do 3 měsíců včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 5 let, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 5 let, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky - vklady celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2022 -84 508.60
Max 31.12.2007 61 156.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 -14 136.70 38 170.80 -52 307.50 - 137.04% -37 530.00 23 393.30 -62.33%
31.05.2023 38 170.80 9 084.00 29 086.80 320.20% 20 432.60 17 738.20 86.81%
30.04.2023 9 084.00 17 300.30 -8 216.30 -47.49% 13 730.70 -4 646.70 -33.84%
31.03.2023 17 300.30 40 683.80 -23 383.50 -57.48% 18 002.90 - 702.60 -3.90%
28.02.2023 40 683.80 57 369.80 -16 686.00 -29.08% 19 637.30 21 046.50 107.18%
31.01.2023 57 369.80 -84 508.60 141 878.40 - 167.89% -3 789.10 61 158.90 -1 614.07%
31.12.2022 -84 508.60 13 779.70 -98 288.30 - 713.28% -8 551.20 -75 957.40 888.27%
30.11.2022 13 779.70 32 224.50 -18 444.80 -57.24% 36 234.50 -22 454.80 -61.97%
31.10.2022 32 224.50 23 742.50 8 482.00 35.72% 23 154.50 9 070.00 39.17%
30.09.2022 23 742.50 28 619.80 -4 877.30 -17.04% -13 455.60 37 198.10 - 276.45%
31.08.2022 28 619.80 37 031.10 -8 411.30 -22.71% 17 450.00 11 169.80 64.01%
31.07.2022 37 031.10 -37 530.00 74 561.10 - 198.67% 7 432.80 29 598.30 398.21%
30.06.2022 -37 530.00 20 432.60 -57 962.60 - 283.68% -3 665.70 -33 864.30 923.82%
31.05.2022 20 432.60 13 730.70 6 701.90 48.81% 27 056.10 -6 623.50 -24.48%
30.04.2022 13 730.70 18 002.90 -4 272.20 -23.73% 2 572.60 11 158.10 433.73%
31.03.2022 18 002.90 19 637.30 -1 634.40 -8.32% -8 111.40 26 114.30 - 321.95%
28.02.2022 19 637.30 -3 789.10 23 426.40 - 618.26% 24 749.70 -5 112.40 -20.66%
31.01.2022 -3 789.10 -8 551.20 4 762.10 -55.69% 75.00 -3 864.10 -5 152.13%
31.12.2021 -8 551.20 36 234.50 -44 785.70 - 123.60% -10 089.80 1 538.60 -15.25%
30.11.2021 36 234.50 23 154.50 13 080.00 56.49% 21 288.90 14 945.60 70.20%
31.10.2021 23 154.50 -13 455.60 36 610.10 - 272.08% 28 228.40 -5 073.90 -17.97%
30.09.2021 -13 455.60 17 450.00 -30 905.60 - 177.11% 7 698.80 -21 154.40 - 274.78%
31.08.2021 17 450.00 7 432.80 10 017.20 134.77% 18 649.90 -1 199.90 -6.43%
31.07.2021 7 432.80 -3 665.70 11 098.50 - 302.77% 24 878.00 -17 445.20 -70.12%
30.06.2021 -3 665.70 27 056.10 -30 721.80 - 113.55% -13 938.20 10 272.50 -73.70%
31.05.2021 27 056.10 2 572.60 24 483.50 951.70% 18 651.70 8 404.40 45.06%
30.04.2021 2 572.60 -8 111.40 10 684.00 - 131.72% -5 375.10 7 947.70 - 147.86%
31.03.2021 -8 111.40 24 749.70 -32 861.10 - 132.77% 18 345.90 -26 457.30 - 144.21%
28.02.2021 24 749.70 75.00 24 674.70 32 899.60% 12 012.30 12 737.40 106.04%
31.01.2021 75.00 -10 089.80 10 164.80 - 100.74% -8 830.10 8 905.10 - 100.85%
31.12.2020 -10 089.80 21 288.90 -31 378.70 - 147.39% 8 931.60 -19 021.40 - 212.97%
30.11.2020 21 288.90 28 228.40 -6 939.50 -24.58% 25 013.90 -3 725.00 -14.89%
31.10.2020 28 228.40 7 698.80 20 529.60 266.66% 25 998.80 2 229.60 8.58%
30.09.2020 7 698.80 18 649.90 -10 951.10 -58.72% -23 892.30 31 591.10 - 132.22%
31.08.2020 18 649.90 24 878.00 -6 228.10 -25.03% 13 500.40 5 149.50 38.14%
31.07.2020 24 878.00 -13 938.20 38 816.20 - 278.49% 6 476.70 18 401.30 284.12%
30.06.2020 -13 938.20 18 651.70 -32 589.90 - 174.73% -38 284.50 24 346.30 -63.59%
31.05.2020 18 651.70 -5 375.10 24 026.80 - 447.00% 40 577.50 -21 925.80 -54.03%
30.04.2020 -5 375.10 18 345.90 -23 721.00 - 129.30% 23 353.40 -28 728.50 - 123.02%
31.03.2020 18 345.90 12 012.30 6 333.60 52.73% -16 718.10 35 064.00 - 209.74%
29.02.2020 12 012.30 -8 830.10 20 842.40 - 236.04% 10 780.90 1 231.40 11.42%
31.01.2020 -8 830.10 8 931.60 -17 761.70 - 198.86% -20 396.00 11 565.90 -56.71%
31.12.2019 8 931.60 25 013.90 -16 082.30 -64.29% 89.00 8 842.60 9 935.51%
30.11.2019 25 013.90 25 998.80 - 984.90 -3.79% 27 929.30 -2 915.40 -10.44%
31.10.2019 25 998.80 -23 892.30 49 891.10 - 208.82% 41 152.90 -15 154.10 -36.82%
30.09.2019 -23 892.30 13 500.40 -37 392.70 - 276.97% -28 672.90 4 780.60 -16.67%
31.08.2019 13 500.40 6 476.70 7 023.70 108.45% 7 168.90 6 331.50 88.32%
31.07.2019 6 476.70 -38 284.50 44 761.20 - 116.92% 12 677.70 -6 201.00 -48.91%
30.06.2019 -38 284.50 40 577.50 -78 862.00 - 194.35% -45 436.00 7 151.50 -15.74%
31.05.2019 40 577.50 23 353.40 17 224.10 73.75% 21 660.20 18 917.30 87.34%
30.04.2019 23 353.40 -16 718.10 40 071.50 - 239.69% 20 429.70 2 923.70 14.31%
31.03.2019 -16 718.10 10 780.90 -27 499.00 - 255.07% -21 876.80 5 158.70 -23.58%
28.02.2019 10 780.90 -20 396.00 31 176.90 - 152.86% 12 854.30 -2 073.40 -16.13%
31.01.2019 -20 396.00 89.00 -20 485.00 -23 016.85% -5 419.50 -14 976.50 276.34%
31.12.2018 89.00 27 929.30 -27 840.30 -99.68% -3 694.70 3 783.70 - 102.41%
30.11.2018 27 929.30 41 152.90 -13 223.60 -32.13% 19 769.60 8 159.70 41.27%
31.10.2018 41 152.90 -28 672.90 69 825.80 - 243.53% 15 148.50 26 004.40 171.66%
30.09.2018 -28 672.90 7 168.90 -35 841.80 - 499.96% -21 497.80 -7 175.10 33.38%
31.08.2018 7 168.90 12 677.70 -5 508.80 -43.45% 14 319.80 -7 150.90 -49.94%
31.07.2018 12 677.70 -45 436.00 58 113.70 - 127.90% 20 298.90 -7 621.20 -37.54%
30.06.2018 -45 436.00 21 660.20 -67 096.20 - 309.77% -42 552.50 -2 883.50 6.78%
31.05.2018 21 660.20 20 429.70 1 230.50 6.02% 28 222.20 -6 562.00 -23.25%
30.04.2018 20 429.70 -21 876.80 42 306.50 - 193.39% 11 705.00 8 724.70 74.54%
31.03.2018 -21 876.80 12 854.30 -34 731.10 - 270.19% 31 499.80 -53 376.60 - 169.45%
28.02.2018 12 854.30 -5 419.50 18 273.80 - 337.19% 10 314.20 2 540.10 24.63%
31.01.2018 -5 419.50 -3 694.70 -1 724.80 46.68% 15 497.40 -20 916.90 - 134.97%
31.12.2017 -3 694.70 19 769.60 -23 464.30 - 118.69% -22 244.30 18 549.60 -83.39%
30.11.2017 19 769.60 15 148.50 4 621.10 30.51% 30 352.70 -10 583.10 -34.87%
31.10.2017 15 148.50 -21 497.80 36 646.30 - 170.47% 13 651.50 1 497.00 10.97%
30.09.2017 -21 497.80 14 319.80 -35 817.60 - 250.13% -7 853.80 -13 644.00 173.72%
31.08.2017 14 319.80 20 298.90 -5 979.10 -29.46% 18 163.80 -3 844.00 -21.16%
31.07.2017 20 298.90 -42 552.50 62 851.40 - 147.70% 10 712.20 9 586.70 89.49%
30.06.2017 -42 552.50 28 222.20 -70 774.70 - 250.78% -38 442.00 -4 110.50 10.69%
31.05.2017 28 222.20 11 705.00 16 517.20 141.11% 32 978.00 -4 755.80 -14.42%
30.04.2017 11 705.00 31 499.80 -19 794.80 -62.84% 2 313.20 9 391.80 406.01%
31.03.2017 31 499.80 10 314.20 21 185.60 205.40% -11 487.40 42 987.20 - 374.21%
28.02.2017 10 314.20 15 497.40 -5 183.20 -33.45% 46.30 10 267.90 22 176.89%
31.01.2017 15 497.40 -22 244.30 37 741.70 - 169.67% -39 662.40 55 159.80 - 139.07%
31.12.2016 -22 244.30 30 352.70 -52 597.00 - 173.29% 12 572.30 -34 816.60 - 276.93%
30.11.2016 30 352.70 13 651.50 16 701.20 122.34% 35 404.30 -5 051.60 -14.27%
31.10.2016 13 651.50 -7 853.80 21 505.30 - 273.82% 26 531.00 -12 879.50 -48.55%
30.09.2016 -7 853.80 18 163.80 -26 017.60 - 143.24% -2 840.20 -5 013.60 176.52%
31.08.2016 18 163.80 10 712.20 7 451.60 69.56% -5 025.00 23 188.80 - 461.47%
31.07.2016 10 712.20 -38 442.00 49 154.20 - 127.87% 35 522.40 -24 810.20 -69.84%
30.06.2016 -38 442.00 32 978.00 -71 420.00 - 216.57% -9 706.20 -28 735.80 296.06%
31.05.2016 32 978.00 2 313.20 30 664.80 1 325.64% 9 710.30 23 267.70 239.62%
30.04.2016 2 313.20 -11 487.40 13 800.60 - 120.14% 5 912.60 -3 599.40 -60.88%
31.03.2016 -11 487.40 46.30 -11 533.70 -24 910.80% -2 211.40 -9 276.00 419.46%
29.02.2016 46.30 -39 662.40 39 708.70 - 100.12% 33 009.60 -32 963.30 -99.86%
31.01.2016 -39 662.40 12 572.30 -52 234.70 - 415.47% -49 999.80 10 337.40 -20.67%
31.12.2015 12 572.30 35 404.30 -22 832.00 -64.49% 49 775.70 -37 203.40 -74.74%
30.11.2015 35 404.30 26 531.00 8 873.30 33.45% 9 807.50 25 596.80 260.99%
31.10.2015 26 531.00 -2 840.20 29 371.20 -1 034.12% 27 714.70 -1 183.70 -4.27%
30.09.2015 -2 840.20 -5 025.00 2 184.80 -43.48% -8 824.80 5 984.60 -67.82%
31.08.2015 -5 025.00 35 522.40 -40 547.40 - 114.15% -7 621.40 2 596.40 -34.07%
31.07.2015 35 522.40 -9 706.20 45 228.60 - 465.98% 10 882.60 24 639.80 226.41%
30.06.2015 -9 706.20 9 710.30 -19 416.50 - 199.96% -23 032.90 13 326.70 -57.86%
31.05.2015 9 710.30 5 912.60 3 797.70 64.23% 12 284.70 -2 574.40 -20.96%
30.04.2015 5 912.60 -2 211.40 8 124.00 - 367.37% 2 034.60 3 878.00 190.60%
31.03.2015 -2 211.40 33 009.60 -35 221.00 - 106.70% 2 650.20 -4 861.60 - 183.44%
28.02.2015 33 009.60 -49 999.80 83 009.40 - 166.02% 5 651.30 27 358.30 484.11%
31.01.2015 -49 999.80 49 775.70 -99 775.50 - 200.45% -44 195.80 -5 804.00 13.13%
31.12.2014 49 775.70 9 807.50 39 968.20 407.53% 38 923.90 10 851.80 27.88%
30.11.2014 9 807.50 27 714.70 -17 907.20 -64.61% 23 328.50 -13 521.00 -57.96%
31.10.2014 27 714.70 -8 824.80 36 539.50 - 414.05% 14 705.00 13 009.70 88.47%
30.09.2014 -8 824.80 -7 621.40 -1 203.40 15.79% -10 469.10 1 644.30 -15.71%
31.08.2014 -7 621.40 10 882.60 -18 504.00 - 170.03% -15 548.10 7 926.70 -50.98%
31.07.2014 10 882.60 -23 032.90 33 915.50 - 147.25% 40 752.30 -29 869.70 -73.30%
30.06.2014 -23 032.90 12 284.70 -35 317.60 - 287.49% -10 057.70 -12 975.20 129.01%
31.05.2014 12 284.70 2 034.60 10 250.10 503.79% 16 188.10 -3 903.40 -24.11%
30.04.2014 2 034.60 2 650.20 - 615.60 -23.23% 11 750.60 -9 716.00 -82.69%
31.03.2014 2 650.20 5 651.30 -3 001.10 -53.10% -7 055.40 9 705.60 - 137.56%
28.02.2014 5 651.30 -44 195.80 49 847.10 - 112.79% -5 109.10 10 760.40 - 210.61%
31.01.2014 -44 195.80 38 923.90 -83 119.70 - 213.54% -43 477.90 - 717.90 1.65%
31.12.2013 38 923.90 23 328.50 15 595.40 66.85% 29 925.50 8 998.40 30.07%
30.11.2013 23 328.50 14 705.00 8 623.50 58.64% 15 570.40 7 758.10 49.83%
31.10.2013 14 705.00 -10 469.10 25 174.10 - 240.46% 27 198.90 -12 493.90 -45.94%
30.09.2013 -10 469.10 -15 548.10 5 079.00 -32.67% -26 306.10 15 837.00 -60.20%
31.08.2013 -15 548.10 40 752.30 -56 300.40 - 138.15% -6 126.70 -9 421.40 153.78%
31.07.2013 40 752.30 -10 057.70 50 810.00 - 505.19% 18 266.60 22 485.70 123.10%
30.06.2013 -10 057.70 16 188.10 -26 245.80 - 162.13% -15 500.20 5 442.50 -35.11%
31.05.2013 16 188.10 11 750.60 4 437.50 37.76% 15 152.00 1 036.10 6.84%
30.04.2013 11 750.60 -7 055.40 18 806.00 - 266.55% 16 334.20 -4 583.60 -28.06%
31.03.2013 -7 055.40 -5 109.10 -1 946.30 38.09% -5 971.00 -1 084.40 18.16%
28.02.2013 -5 109.10 -43 477.90 38 368.80 -88.25% 5 200.30 -10 309.40 - 198.25%
31.01.2013 -43 477.90 29 925.50 -73 403.40 - 245.29% -36 705.60 -6 772.30 18.45%
31.12.2012 29 925.50 15 570.40 14 355.10 92.19% 42 899.80 -12 974.30 -30.24%
30.11.2012 15 570.40 27 198.90 -11 628.50 -42.75% 12 712.50 2 857.90 22.48%
31.10.2012 27 198.90 -26 306.10 53 505.00 - 203.39% 17 522.00 9 676.90 55.23%
30.09.2012 -26 306.10 -6 126.70 -20 179.40 329.37% 3 236.20 -29 542.30 - 912.87%
31.08.2012 -6 126.70 18 266.60 -24 393.30 - 133.54% 598.10 -6 724.80 -1 124.36%
31.07.2012 18 266.60 -15 500.20 33 766.80 - 217.85% 11 253.30 7 013.30 62.32%
30.06.2012 -15 500.20 15 152.00 -30 652.20 - 202.30% -22 633.80 7 133.60 -31.52%
31.05.2012 15 152.00 16 334.20 -1 182.20 -7.24% 20 937.90 -5 785.90 -27.63%
30.04.2012 16 334.20 -5 971.00 22 305.20 - 373.56% 511.10 15 823.10 3 095.89%
31.03.2012 -5 971.00 5 200.30 -11 171.30 - 214.82% - 769.60 -5 201.40 675.86%
29.02.2012 5 200.30 -36 705.60 41 905.90 - 114.17% -10 833.10 16 033.40 - 148.00%
31.01.2012 -36 705.60 42 899.80 -79 605.40 - 185.56% -45 243.80 8 538.20 -18.87%
31.12.2011 42 899.80 12 712.50 30 187.30 237.46% 43 035.10 - 135.30 -0.31%
30.11.2011 12 712.50 17 522.00 -4 809.50 -27.45% 10 907.70 1 804.80 16.55%
31.10.2011 17 522.00 3 236.20 14 285.80 441.44% 3 637.00 13 885.00 381.77%
30.09.2011 3 236.20 598.10 2 638.10 441.08% -13 118.10 16 354.30 - 124.67%
31.08.2011 598.10 11 253.30 -10 655.20 -94.69% -9 498.60 10 096.70 - 106.30%
31.07.2011 11 253.30 -22 633.80 33 887.10 - 149.72% 9 495.60 1 757.70 18.51%
30.06.2011 -22 633.80 20 937.90 -43 571.70 - 208.10% -17 955.30 -4 678.50 26.06%
31.05.2011 20 937.90 511.10 20 426.80 3 996.63% -3 154.20 24 092.10 - 763.81%
30.04.2011 511.10 - 769.60 1 280.70 - 166.41% 40 682.50 -40 171.40 -98.74%
31.03.2011 - 769.60 -10 833.10 10 063.50 -92.90% 8 185.50 -8 955.10 - 109.40%
28.02.2011 -10 833.10 -45 243.80 34 410.70 -76.06% 5 895.90 -16 729.00 - 283.74%
31.01.2011 -45 243.80 43 035.10 -88 278.90 - 205.13% -61 930.80 16 687.00 -26.94%
31.12.2010 43 035.10 10 907.70 32 127.40 294.54% 59 111.00 -16 075.90 -27.20%
30.11.2010 10 907.70 3 637.00 7 270.70 199.91% 17 581.60 -6 673.90 -37.96%
31.10.2010 3 637.00 -13 118.10 16 755.10 - 127.72% 16 121.80 -12 484.80 -77.44%
30.09.2010 -13 118.10 -9 498.60 -3 619.50 38.11% -11 413.30 -1 704.80 14.94%
31.08.2010 -9 498.60 9 495.60 -18 994.20 - 200.03% -4 247.30 -5 251.30 123.64%
31.07.2010 9 495.60 -17 955.30 27 450.90 - 152.88% 4 156.50 5 339.10 128.45%
30.06.2010 -17 955.30 -3 154.20 -14 801.10 469.25% -26 410.20 8 454.90 -32.01%
31.05.2010 -3 154.20 40 682.50 -43 836.70 - 107.75% 19 638.50 -22 792.70 - 116.06%
30.04.2010 40 682.50 8 185.50 32 497.00 397.01% 7 943.80 32 738.70 412.13%
31.03.2010 8 185.50 5 895.90 2 289.60 38.83% -10 582.50 18 768.00 - 177.35%
28.02.2010 5 895.90 -61 930.80 67 826.70 - 109.52% -12 270.60 18 166.50 - 148.05%
31.01.2010 -61 930.80 59 111.00 - 121 041.80 - 204.77% -43 169.60 -18 761.20 43.46%
31.12.2009 59 111.00 17 581.60 41 529.40 236.21% 31 581.70 27 529.30 87.17%
30.11.2009 17 581.60 16 121.80 1 459.80 9.05% 4 969.10 12 612.50 253.82%
31.10.2009 16 121.80 -11 413.30 27 535.10 - 241.25% 11 543.20 4 578.60 39.66%
30.09.2009 -11 413.30 -4 247.30 -7 166.00 168.72% -27 133.30 15 720.00 -57.94%
31.08.2009 -4 247.30 4 156.50 -8 403.80 - 202.18% 5 597.20 -9 844.50 - 175.88%
31.07.2009 4 156.50 -26 410.20 30 566.70 - 115.74% 22 920.80 -18 764.30 -81.87%
30.06.2009 -26 410.20 19 638.50 -46 048.70 - 234.48% -23 248.80 -3 161.40 13.60%
31.05.2009 19 638.50 7 943.80 11 694.70 147.22% 15 369.40 4 269.10 27.78%
30.04.2009 7 943.80 -10 582.50 18 526.30 - 175.07% 9 088.50 -1 144.70 -12.60%
31.03.2009 -10 582.50 -12 270.60 1 688.10 -13.76% -22 236.70 11 654.20 -52.41%
28.02.2009 -12 270.60 -43 169.60 30 899.00 -71.58% -10 888.70 -1 381.90 12.69%
31.01.2009 -43 169.60 31 581.70 -74 751.30 - 236.69% -41 794.40 -1 375.20 3.29%
31.12.2008 31 581.70 4 969.10 26 612.60 535.56% 61 156.60 -29 574.90 -48.36%
30.11.2008 4 969.10 11 543.20 -6 574.10 -56.95% 25 446.90 -20 477.80 -80.47%
31.10.2008 11 543.20 -27 133.30 38 676.50 - 142.54% 33 185.40 -21 642.20 -65.22%
30.09.2008 -27 133.30 5 597.20 -32 730.50 - 584.77% -18 888.90 -8 244.40 43.65%
31.08.2008 5 597.20 22 920.80 -17 323.60 -75.58% 17 823.10 -12 225.90 -68.60%
31.07.2008 22 920.80 -23 248.80 46 169.60 - 198.59% -7 116.70 30 037.50 - 422.07%
30.06.2008 -23 248.80 15 369.40 -38 618.20 - 251.27% -21 243.80 -2 005.00 9.44%
31.05.2008 15 369.40 9 088.50 6 280.90 69.11% 9 078.50 6 290.90 69.29%
30.04.2008 9 088.50 -22 236.70 31 325.20 - 140.87% 18 471.90 -9 383.40 -50.80%
31.03.2008 -22 236.70 -10 888.70 -11 348.00 104.22% 4 577.40 -26 814.10 - 585.79%
29.02.2008 -10 888.70 -41 794.40 30 905.70 -73.95% 2 286.80 -13 175.50 - 576.15%
31.01.2008 -41 794.40 61 156.60 - 102 951.00 - 168.34% -21 188.60 -20 605.80 97.25%
31.12.2007 61 156.60 25 446.90 35 709.70 140.33% 33 065.80 28 090.80 84.95%
30.11.2007 25 446.90 33 185.40 -7 738.50 -23.32% 12 196.00 13 250.90 108.65%
31.10.2007 33 185.40 -18 888.90 52 074.30 - 275.69% 13 242.60 19 942.80 150.60%
30.09.2007 -18 888.90 17 823.10 -36 712.00 - 205.98% -16 416.50 -2 472.40 15.06%
31.08.2007 17 823.10 -7 116.70 24 939.80 - 350.44% 17 186.50 636.60 3.70%
31.07.2007 -7 116.70 -21 243.80 14 127.10 -66.50% -1 569.10 -5 547.60 353.55%
30.06.2007 -21 243.80 9 078.50 -30 322.30 - 334.00% -4 176.10 -17 067.70 408.70%
31.05.2007 9 078.50 18 471.90 -9 393.40 -50.85% 10 509.20 -1 430.70 -13.61%
30.04.2007 18 471.90 4 577.40 13 894.50 303.55% 17 126.30 1 345.60 7.86%
31.03.2007 4 577.40 2 286.80 2 290.60 100.17% 3 714.90 862.50 23.22%
28.02.2007 2 286.80 -21 188.60 23 475.40 - 110.79% 7 685.00 -5 398.20 -70.24%
31.01.2007 -21 188.60 33 065.80 -54 254.40 - 164.08% -19 356.70 -1 831.90 9.46%
31.12.2006 33 065.80 12 196.00 20 869.80 171.12% 11 842.90 21 222.90 179.20%
30.11.2006 12 196.00 13 242.60 -1 046.60 -7.90% 25 756.10 -13 560.10 -52.65%
31.10.2006 13 242.60 -16 416.50 29 659.10 - 180.67% 9 610.50 3 632.10 37.79%
30.09.2006 -16 416.50 17 186.50 -33 603.00 - 195.52% -2 316.70 -14 099.80 608.62%
31.08.2006 17 186.50 -1 569.10 18 755.60 -1 195.31% 10 226.00 6 960.50 68.07%
31.07.2006 -1 569.10 -4 176.10 2 607.00 -62.43% -11 644.00 10 074.90 -86.52%
30.06.2006 -4 176.10 10 509.20 -14 685.30 - 139.74% - 254.70 -3 921.40 1 539.62%
31.05.2006 10 509.20 17 126.30 -6 617.10 -38.64% 20 089.30 -9 580.10 -47.69%
30.04.2006 17 126.30 3 714.90 13 411.40 361.02% 17 679.40 - 553.10 -3.13%
31.03.2006 3 714.90 7 685.00 -3 970.10 -51.66% -2 460.30 6 175.20 - 250.99%
28.02.2006 7 685.00 -19 356.70 27 041.70 - 139.70% 6 315.50 1 369.50 21.68%
31.01.2006 -19 356.70 11 842.90 -31 199.60 - 263.45% -29 479.60 10 122.90 -34.34%
31.12.2005 11 842.90 25 756.10 -13 913.20 -54.02% 5 719.90 6 123.00 107.05%
30.11.2005 25 756.10 9 610.50 16 145.60 168.00% - 832.60 26 588.70 -3 193.45%
31.10.2005 9 610.50 -2 316.70 11 927.20 - 514.84% 7 444.30 2 166.20 29.10%
30.09.2005 -2 316.70 10 226.00 -12 542.70 - 122.65% -2 454.50 137.80 -5.61%
31.08.2005 10 226.00 -11 644.00 21 870.00 - 187.82% 6 313.90 3 912.10 61.96%
31.07.2005 -11 644.00 - 254.70 -11 389.30 4 471.65% 2 008.60 -13 652.60 - 679.71%
30.06.2005 - 254.70 20 089.30 -20 344.00 - 101.27% -4 068.30 3 813.60 -93.74%
31.05.2005 20 089.30 17 679.40 2 409.90 13.63% 15 756.90 4 332.40 27.50%
30.04.2005 17 679.40 -2 460.30 20 139.70 - 818.59% 25 888.40 -8 209.00 -31.71%
31.03.2005 -2 460.30 6 315.50 -8 775.80 - 138.96% 3 407.80 -5 868.10 - 172.20%
28.02.2005 6 315.50 -29 479.60 35 795.10 - 121.42% - 339.20 6 654.70 -1 961.88%
31.01.2005 -29 479.60 5 719.90 -35 199.50 - 615.39% -30 984.90 1 505.30 -4.86%
31.12.2004 5 719.90 - 832.60 6 552.50 - 786.99% 31 321.80 -25 601.90 -81.74%
30.11.2004 - 832.60 7 444.30 -8 276.90 - 111.18% 8 443.10 -9 275.70 - 109.86%
31.10.2004 7 444.30 -2 454.50 9 898.80 - 403.29% 4 005.90 3 438.40 85.83%
30.09.2004 -2 454.50 6 313.90 -8 768.40 - 138.87% 7 889.50 -10 344.00 - 131.11%
31.08.2004 6 313.90 2 008.60 4 305.30 214.34% 11 190.30 -4 876.40 -43.58%
31.07.2004 2 008.60 -4 068.30 6 076.90 - 149.37% 24 329.70 -22 321.10 -91.74%
30.06.2004 -4 068.30 15 756.90 -19 825.20 - 125.82% -17 139.90 13 071.60 -76.26%
31.05.2004 15 756.90 25 888.40 -10 131.50 -39.14% 4 242.70 11 514.20 271.39%
30.04.2004 25 888.40 3 407.80 22 480.60 659.68% 16 260.50 9 627.90 59.21%
31.03.2004 3 407.80 - 339.20 3 747.00 -1 104.66% -12 756.50 16 164.30 - 126.71%
29.02.2004 - 339.20 -30 984.90 30 645.70 -98.91% -3 220.70 2 881.50 -89.47%
31.01.2004 -30 984.90 31 321.80 -62 306.70 - 198.92% -25 722.30 -5 262.60 20.46%
31.12.2003 31 321.80 8 443.10 22 878.70 270.98% 26 407.80 4 914.00 18.61%
30.11.2003 8 443.10 4 005.90 4 437.20 110.77% 8 861.60 - 418.50 -4.72%
31.10.2003 4 005.90 7 889.50 -3 883.60 -49.22% 23 611.30 -19 605.40 -83.03%
30.09.2003 7 889.50 11 190.30 -3 300.80 -29.50% -16 083.20 23 972.70 - 149.05%
31.08.2003 11 190.30 24 329.70 -13 139.40 -54.01% 9 582.70 1 607.60 16.78%
31.07.2003 24 329.70 -17 139.90 41 469.60 - 241.95% 7 970.60 16 359.10 205.24%
30.06.2003 -17 139.90 4 242.70 -21 382.60 - 503.99% -26 193.50 9 053.60 -34.56%
31.05.2003 4 242.70 16 260.50 -12 017.80 -73.91% 20 740.00 -16 497.30 -79.54%
30.04.2003 16 260.50 -12 756.50 29 017.00 - 227.47% 8 620.20 7 640.30 88.63%
31.03.2003 -12 756.50 -3 220.70 -9 535.80 296.08% -1 601.00 -11 155.50 696.78%
28.02.2003 -3 220.70 -25 722.30 22 501.60 -87.48% -6 366.00 3 145.30 -49.41%
31.01.2003 -25 722.30 26 407.80 -52 130.10 - 197.40% - - -
31.12.2002 26 407.80 8 861.60 17 546.20 198.00% - - -
30.11.2002 8 861.60 23 611.30 -14 749.70 -62.47% - - -
31.10.2002 23 611.30 -16 083.20 39 694.50 - 246.81% - - -
30.09.2002 -16 083.20 9 582.70 -25 665.90 - 267.84% - - -
31.08.2002 9 582.70 7 970.60 1 612.10 20.23% - - -
31.07.2002 7 970.60 -26 193.50 34 164.10 - 130.43% - - -
30.06.2002 -26 193.50 20 740.00 -46 933.50 - 226.29% - - -
31.05.2002 20 740.00 8 620.20 12 119.80 140.60% - - -
30.04.2002 8 620.20 -1 601.00 10 221.20 - 638.43% - - -
31.03.2002 -1 601.00 -6 366.00 4 765.00 -74.85% - - -
28.02.2002 -6 366.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky - vklady celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky - vklady celkem (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Nefinanční podniky - vklady celkem (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.