Domácnosti - jednodenní vklady (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - jednodenní vklady (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Jednodenní, EUR, Celkem

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - jednodenní vklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.08.2022 -35 416.10
Max 30.04.2020 67 266.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 10 841.80 964.20 9 877.60 1 024.43% -10 098.50 20 940.30 - 207.36%
31.05.2023 964.20 31 235.30 -30 271.10 -96.91% -18 703.00 19 667.20 - 105.16%
30.04.2023 31 235.30 56.30 31 179.00 55 380.11% 8 200.40 23 034.90 280.90%
31.03.2023 56.30 16 093.00 -16 036.70 -99.65% -30 768.60 30 824.90 - 100.18%
28.02.2023 16 093.00 - 148.20 16 241.20 -10 958.97% -8 569.40 24 662.40 - 287.80%
31.01.2023 - 148.20 23 160.00 -23 308.20 - 100.64% -16 283.90 16 135.70 -99.09%
31.12.2022 23 160.00 -17 064.00 40 224.00 - 235.72% -15 299.20 38 459.20 - 251.38%
30.11.2022 -17 064.00 -9 475.30 -7 588.70 80.09% -28 281.70 11 217.70 -39.66%
31.10.2022 -9 475.30 -11 413.20 1 937.90 -16.98% -17 646.70 8 171.40 -46.31%
30.09.2022 -11 413.20 -35 416.10 24 002.90 -67.77% -94.30 -11 318.90 12 003.08%
31.08.2022 -35 416.10 -12 452.60 -22 963.50 184.41% 11 658.00 -47 074.10 - 403.79%
31.07.2022 -12 452.60 -10 098.50 -2 354.10 23.31% 21 095.60 -33 548.20 - 159.03%
30.06.2022 -10 098.50 -18 703.00 8 604.50 -46.01% 12 250.40 -22 348.90 - 182.43%
31.05.2022 -18 703.00 8 200.40 -26 903.40 - 328.07% 11 770.10 -30 473.10 - 258.90%
30.04.2022 8 200.40 -30 768.60 38 969.00 - 126.65% 51 039.10 -42 838.70 -83.93%
31.03.2022 -30 768.60 -8 569.40 -22 199.20 259.05% 35 248.50 -66 017.10 - 187.29%
28.02.2022 -8 569.40 -16 283.90 7 714.50 -47.38% 43 752.80 -52 322.20 - 119.59%
31.01.2022 -16 283.90 -15 299.20 - 984.70 6.44% 44 871.10 -61 155.00 - 136.29%
31.12.2021 -15 299.20 -28 281.70 12 982.50 -45.90% 43 792.20 -59 091.40 - 134.94%
30.11.2021 -28 281.70 -17 646.70 -10 635.00 60.27% 26 146.60 -54 428.30 - 208.17%
31.10.2021 -17 646.70 -94.30 -17 552.40 18 613.36% 24 531.10 -42 177.80 - 171.94%
30.09.2021 -94.30 11 658.00 -11 752.30 - 100.81% 22 013.00 -22 107.30 - 100.43%
31.08.2021 11 658.00 21 095.60 -9 437.60 -44.74% 19 649.20 -7 991.20 -40.67%
31.07.2021 21 095.60 12 250.40 8 845.20 72.20% 34 366.70 -13 271.10 -38.62%
30.06.2021 12 250.40 11 770.10 480.30 4.08% 37 626.90 -25 376.50 -67.44%
31.05.2021 11 770.10 51 039.10 -39 269.00 -76.94% 42 533.80 -30 763.70 -72.33%
30.04.2021 51 039.10 35 248.50 15 790.60 44.80% 67 266.30 -16 227.20 -24.12%
31.03.2021 35 248.50 43 752.80 -8 504.30 -19.44% 35 910.80 - 662.30 -1.84%
28.02.2021 43 752.80 44 871.10 -1 118.30 -2.49% 19 528.90 24 223.90 124.04%
31.01.2021 44 871.10 43 792.20 1 078.90 2.46% 20 728.30 24 142.80 116.47%
31.12.2020 43 792.20 26 146.60 17 645.60 67.49% 21 874.50 21 917.70 100.20%
30.11.2020 26 146.60 24 531.10 1 615.50 6.59% 11 616.50 14 530.10 125.08%
31.10.2020 24 531.10 22 013.00 2 518.10 11.44% 4 098.40 20 432.70 498.55%
30.09.2020 22 013.00 19 649.20 2 363.80 12.03% 2 065.20 19 947.80 965.90%
31.08.2020 19 649.20 34 366.70 -14 717.50 -42.82% 10 934.80 8 714.40 79.69%
31.07.2020 34 366.70 37 626.90 -3 260.20 -8.66% 11 484.50 22 882.20 199.24%
30.06.2020 37 626.90 42 533.80 -4 906.90 -11.54% 11 611.10 26 015.80 224.06%
31.05.2020 42 533.80 67 266.30 -24 732.50 -36.77% 9 823.90 32 709.90 332.96%
30.04.2020 67 266.30 35 910.80 31 355.50 87.31% 19 500.90 47 765.40 244.94%
31.03.2020 35 910.80 19 528.90 16 381.90 83.89% 4 319.80 31 591.00 731.31%
29.02.2020 19 528.90 20 728.30 -1 199.40 -5.79% 21 917.40 -2 388.50 -10.90%
31.01.2020 20 728.30 21 874.50 -1 146.20 -5.24% -2 345.60 23 073.90 - 983.71%
31.12.2019 21 874.50 11 616.50 10 258.00 88.31% 28 521.70 -6 647.20 -23.31%
30.11.2019 11 616.50 4 098.40 7 518.10 183.44% 10 531.70 1 084.80 10.30%
31.10.2019 4 098.40 2 065.20 2 033.20 98.45% -1 611.90 5 710.30 - 354.26%
30.09.2019 2 065.20 10 934.80 -8 869.60 -81.11% 6 225.30 -4 160.10 -66.83%
31.08.2019 10 934.80 11 484.50 - 549.70 -4.79% 12 814.70 -1 879.90 -14.67%
31.07.2019 11 484.50 11 611.10 - 126.60 -1.09% 11 275.40 209.10 1.85%
30.06.2019 11 611.10 9 823.90 1 787.20 18.19% 17 286.70 -5 675.60 -32.83%
31.05.2019 9 823.90 19 500.90 -9 677.00 -49.62% 17 718.00 -7 894.10 -44.55%
30.04.2019 19 500.90 4 319.80 15 181.10 351.43% 22 101.30 -2 600.40 -11.77%
31.03.2019 4 319.80 21 917.40 -17 597.60 -80.29% 9 054.40 -4 734.60 -52.29%
28.02.2019 21 917.40 -2 345.60 24 263.00 -1 034.40% 21 331.20 586.20 2.75%
31.01.2019 -2 345.60 28 521.70 -30 867.30 - 108.22% 14 672.10 -17 017.70 - 115.99%
31.12.2018 28 521.70 10 531.70 17 990.00 170.82% 30 002.10 -1 480.40 -4.93%
30.11.2018 10 531.70 -1 611.90 12 143.60 - 753.37% 8 773.30 1 758.40 20.04%
31.10.2018 -1 611.90 6 225.30 -7 837.20 - 125.89% 3 115.40 -4 727.30 - 151.74%
30.09.2018 6 225.30 12 814.70 -6 589.40 -51.42% 12 977.80 -6 752.50 -52.03%
31.08.2018 12 814.70 11 275.40 1 539.30 13.65% 10 297.30 2 517.40 24.45%
31.07.2018 11 275.40 17 286.70 -6 011.30 -34.77% 6 393.80 4 881.60 76.35%
30.06.2018 17 286.70 17 718.00 - 431.30 -2.43% 13 886.10 3 400.60 24.49%
31.05.2018 17 718.00 22 101.30 -4 383.30 -19.83% 8 300.90 9 417.10 113.45%
30.04.2018 22 101.30 9 054.40 13 046.90 144.09% 30 191.70 -8 090.40 -26.80%
31.03.2018 9 054.40 21 331.20 -12 276.80 -57.55% 15 298.60 -6 244.20 -40.82%
28.02.2018 21 331.20 14 672.10 6 659.10 45.39% 25 123.40 -3 792.20 -15.09%
31.01.2018 14 672.10 30 002.10 -15 330.00 -51.10% 20 630.70 -5 958.60 -28.88%
31.12.2017 30 002.10 8 773.30 21 228.80 241.97% 38 723.30 -8 721.20 -22.52%
30.11.2017 8 773.30 3 115.40 5 657.90 181.61% 28 761.40 -19 988.10 -69.50%
31.10.2017 3 115.40 12 977.80 -9 862.40 -75.99% 9 839.10 -6 723.70 -68.34%
30.09.2017 12 977.80 10 297.30 2 680.50 26.03% 10 745.50 2 232.30 20.77%
31.08.2017 10 297.30 6 393.80 3 903.50 61.05% 9 913.70 383.60 3.87%
31.07.2017 6 393.80 13 886.10 -7 492.30 -53.96% 19 895.80 -13 502.00 -67.86%
30.06.2017 13 886.10 8 300.90 5 585.20 67.28% 25 969.40 -12 083.30 -46.53%
31.05.2017 8 300.90 30 191.70 -21 890.80 -72.51% 10 750.40 -2 449.50 -22.79%
30.04.2017 30 191.70 15 298.60 14 893.10 97.35% 29 304.10 887.60 3.03%
31.03.2017 15 298.60 25 123.40 -9 824.80 -39.11% 8 912.40 6 386.20 71.66%
28.02.2017 25 123.40 20 630.70 4 492.70 21.78% 13 291.00 11 832.40 89.03%
31.01.2017 20 630.70 38 723.30 -18 092.60 -46.72% 19 984.30 646.40 3.23%
31.12.2016 38 723.30 28 761.40 9 961.90 34.64% 33 167.90 5 555.40 16.75%
30.11.2016 28 761.40 9 839.10 18 922.30 192.32% 8 926.30 19 835.10 222.21%
31.10.2016 9 839.10 10 745.50 - 906.40 -8.44% 8 368.30 1 470.80 17.58%
30.09.2016 10 745.50 9 913.70 831.80 8.39% 12 278.40 -1 532.90 -12.48%
31.08.2016 9 913.70 19 895.80 -9 982.10 -50.17% 10 322.30 - 408.60 -3.96%
31.07.2016 19 895.80 25 969.40 -6 073.60 -23.39% 11 839.70 8 056.10 68.04%
30.06.2016 25 969.40 10 750.40 15 219.00 141.57% 6 095.20 19 874.20 326.06%
31.05.2016 10 750.40 29 304.10 -18 553.70 -63.31% 10 901.00 - 150.60 -1.38%
30.04.2016 29 304.10 8 912.40 20 391.70 228.80% 27 074.40 2 229.70 8.24%
31.03.2016 8 912.40 13 291.00 -4 378.60 -32.94% 4 221.80 4 690.60 111.10%
29.02.2016 13 291.00 19 984.30 -6 693.30 -33.49% 15 720.70 -2 429.70 -15.46%
31.01.2016 19 984.30 33 167.90 -13 183.60 -39.75% 16 654.90 3 329.40 19.99%
31.12.2015 33 167.90 8 926.30 24 241.60 271.57% 24 566.30 8 601.60 35.01%
30.11.2015 8 926.30 8 368.30 558.00 6.67% 10 685.70 -1 759.40 -16.46%
31.10.2015 8 368.30 12 278.40 -3 910.10 -31.85% 11 878.30 -3 510.00 -29.55%
30.09.2015 12 278.40 10 322.30 1 956.10 18.95% 3 944.60 8 333.80 211.27%
31.08.2015 10 322.30 11 839.70 -1 517.40 -12.82% 11 078.60 - 756.30 -6.83%
31.07.2015 11 839.70 6 095.20 5 744.50 94.25% 14 301.80 -2 462.10 -17.22%
30.06.2015 6 095.20 10 901.00 -4 805.80 -44.09% 14 019.30 -7 924.10 -56.52%
31.05.2015 10 901.00 27 074.40 -16 173.40 -59.74% 9 265.70 1 635.30 17.65%
30.04.2015 27 074.40 4 221.80 22 852.60 541.30% 21 928.60 5 145.80 23.47%
31.03.2015 4 221.80 15 720.70 -11 498.90 -73.14% - 275.10 4 496.90 -1 634.64%
28.02.2015 15 720.70 16 654.90 - 934.20 -5.61% 14 577.10 1 143.60 7.85%
31.01.2015 16 654.90 24 566.30 -7 911.40 -32.20% 21 737.60 -5 082.70 -23.38%
31.12.2014 24 566.30 10 685.70 13 880.60 129.90% 11 988.40 12 577.90 104.92%
30.11.2014 10 685.70 11 878.30 -1 192.60 -10.04% - 123.60 10 809.30 -8 745.39%
31.10.2014 11 878.30 3 944.60 7 933.70 201.13% 7 481.20 4 397.10 58.78%
30.09.2014 3 944.60 11 078.60 -7 134.00 -64.39% 1 190.30 2 754.30 231.40%
31.08.2014 11 078.60 14 301.80 -3 223.20 -22.54% 9 689.60 1 389.00 14.33%
31.07.2014 14 301.80 14 019.30 282.50 2.02% 411.90 13 889.90 3 372.15%
30.06.2014 14 019.30 9 265.70 4 753.60 51.30% 6 627.30 7 392.00 111.54%
31.05.2014 9 265.70 21 928.60 -12 662.90 -57.75% -8 249.10 17 514.80 - 212.32%
30.04.2014 21 928.60 - 275.10 22 203.70 -8 071.14% 10 175.60 11 753.00 115.50%
31.03.2014 - 275.10 14 577.10 -14 852.20 - 101.89% 7 227.20 -7 502.30 - 103.81%
28.02.2014 14 577.10 21 737.60 -7 160.50 -32.94% 8 817.60 5 759.50 65.32%
31.01.2014 21 737.60 11 988.40 9 749.20 81.32% 22 055.00 - 317.40 -1.44%
31.12.2013 11 988.40 - 123.60 12 112.00 -9 799.35% 11 241.80 746.60 6.64%
30.11.2013 - 123.60 7 481.20 -7 604.80 - 101.65% -3 868.10 3 744.50 -96.80%
31.10.2013 7 481.20 1 190.30 6 290.90 528.51% -10.60 7 491.80 -70 677.36%
30.09.2013 1 190.30 9 689.60 -8 499.30 -87.72% 6 042.80 -4 852.50 -80.30%
31.08.2013 9 689.60 411.90 9 277.70 2 252.42% 11 428.80 -1 739.20 -15.22%
31.07.2013 411.90 6 627.30 -6 215.40 -93.78% 4 262.00 -3 850.10 -90.34%
30.06.2013 6 627.30 -8 249.10 14 876.40 - 180.34% 4 789.50 1 837.80 38.37%
31.05.2013 -8 249.10 10 175.60 -18 424.70 - 181.07% - 854.20 -7 394.90 865.71%
30.04.2013 10 175.60 7 227.20 2 948.40 40.80% 12 910.40 -2 734.80 -21.18%
31.03.2013 7 227.20 8 817.60 -1 590.40 -18.04% 4 990.90 2 236.30 44.81%
28.02.2013 8 817.60 22 055.00 -13 237.40 -60.02% 14 853.10 -6 035.50 -40.63%
31.01.2013 22 055.00 11 241.80 10 813.20 96.19% 20 389.90 1 665.10 8.17%
31.12.2012 11 241.80 -3 868.10 15 109.90 - 390.63% 9 067.90 2 173.90 23.97%
30.11.2012 -3 868.10 -10.60 -3 857.50 36 391.51% 9 435.10 -13 303.20 - 141.00%
31.10.2012 -10.60 6 042.80 -6 053.40 - 100.18% -15 073.70 15 063.10 -99.93%
30.09.2012 6 042.80 11 428.80 -5 386.00 -47.13% 5 909.80 133.00 2.25%
31.08.2012 11 428.80 4 262.00 7 166.80 168.16% 3 048.00 8 380.80 274.96%
31.07.2012 4 262.00 4 789.50 - 527.50 -11.01% 4 087.50 174.50 4.27%
30.06.2012 4 789.50 - 854.20 5 643.70 - 660.70% 2 149.20 2 640.30 122.85%
31.05.2012 - 854.20 12 910.40 -13 764.60 - 106.62% 3 274.50 -4 128.70 - 126.09%
30.04.2012 12 910.40 4 990.90 7 919.50 158.68% 18 899.50 -5 989.10 -31.69%
31.03.2012 4 990.90 14 853.10 -9 862.20 -66.40% 8 188.10 -3 197.20 -39.05%
29.02.2012 14 853.10 20 389.90 -5 536.80 -27.15% 6 003.40 8 849.70 147.41%
31.01.2012 20 389.90 9 067.90 11 322.00 124.86% 16 435.90 3 954.00 24.06%
31.12.2011 9 067.90 9 435.10 - 367.20 -3.89% 17 996.30 -8 928.40 -49.61%
30.11.2011 9 435.10 -15 073.70 24 508.80 - 162.59% 5 148.20 4 286.90 83.27%
31.10.2011 -15 073.70 5 909.80 -20 983.50 - 355.06% 4 884.20 -19 957.90 - 408.62%
30.09.2011 5 909.80 3 048.00 2 861.80 93.89% 3 752.30 2 157.50 57.50%
31.08.2011 3 048.00 4 087.50 -1 039.50 -25.43% 10 272.10 -7 224.10 -70.33%
31.07.2011 4 087.50 2 149.20 1 938.30 90.19% 5 510.90 -1 423.40 -25.83%
30.06.2011 2 149.20 3 274.50 -1 125.30 -34.37% 4 692.50 -2 543.30 -54.20%
31.05.2011 3 274.50 18 899.50 -15 625.00 -82.67% 5 591.20 -2 316.70 -41.43%
30.04.2011 18 899.50 8 188.10 10 711.40 130.82% 14 456.00 4 443.50 30.74%
31.03.2011 8 188.10 6 003.40 2 184.70 36.39% -2 386.00 10 574.10 - 443.17%
28.02.2011 6 003.40 16 435.90 -10 432.50 -63.47% 10 247.00 -4 243.60 -41.41%
31.01.2011 16 435.90 17 996.30 -1 560.40 -8.67% 18 638.90 -2 203.00 -11.82%
31.12.2010 17 996.30 5 148.20 12 848.10 249.56% 3 123.30 14 873.00 476.19%
30.11.2010 5 148.20 4 884.20 264.00 5.41% 4 560.00 588.20 12.90%
31.10.2010 4 884.20 3 752.30 1 131.90 30.17% 2 180.90 2 703.30 123.95%
30.09.2010 3 752.30 10 272.10 -6 519.80 -63.47% 4 088.10 - 335.80 -8.21%
31.08.2010 10 272.10 5 510.90 4 761.20 86.40% 8 005.10 2 267.00 28.32%
31.07.2010 5 510.90 4 692.50 818.40 17.44% 8 895.40 -3 384.50 -38.05%
30.06.2010 4 692.50 5 591.20 - 898.70 -16.07% 3 168.10 1 524.40 48.12%
31.05.2010 5 591.20 14 456.00 -8 864.80 -61.32% 4 661.60 929.60 19.94%
30.04.2010 14 456.00 -2 386.00 16 842.00 - 705.87% 14 545.60 -89.60 -0.62%
31.03.2010 -2 386.00 10 247.00 -12 633.00 - 123.28% 8 760.20 -11 146.20 - 127.24%
28.02.2010 10 247.00 18 638.90 -8 391.90 -45.02% 16 231.40 -5 984.40 -36.87%
31.01.2010 18 638.90 3 123.30 15 515.60 496.77% 17 893.40 745.50 4.17%
31.12.2009 3 123.30 4 560.00 -1 436.70 -31.51% 778.10 2 345.20 301.40%
30.11.2009 4 560.00 2 180.90 2 379.10 109.09% 9 556.00 -4 996.00 -52.28%
31.10.2009 2 180.90 4 088.10 -1 907.20 -46.65% 199.60 1 981.30 992.64%
30.09.2009 4 088.10 8 005.10 -3 917.00 -48.93% 6 906.50 -2 818.40 -40.81%
31.08.2009 8 005.10 8 895.40 - 890.30 -10.01% 10 179.60 -2 174.50 -21.36%
31.07.2009 8 895.40 3 168.10 5 727.30 180.78% 7 915.00 980.40 12.39%
30.06.2009 3 168.10 4 661.60 -1 493.50 -32.04% 3 944.10 - 776.00 -19.67%
31.05.2009 4 661.60 14 545.60 -9 884.00 -67.95% 10 613.30 -5 951.70 -56.08%
30.04.2009 14 545.60 8 760.20 5 785.40 66.04% 20 820.20 -6 274.60 -30.14%
31.03.2009 8 760.20 16 231.40 -7 471.20 -46.03% 5 940.60 2 819.60 47.46%
28.02.2009 16 231.40 17 893.40 -1 662.00 -9.29% 13 815.80 2 415.60 17.48%
31.01.2009 17 893.40 778.10 17 115.30 2 199.63% 16 463.40 1 430.00 8.69%
31.12.2008 778.10 9 556.00 -8 777.90 -91.86% -12 714.70 13 492.80 - 106.12%
30.11.2008 9 556.00 199.60 9 356.40 4 687.58% 6 977.70 2 578.30 36.95%
31.10.2008 199.60 6 906.50 -6 706.90 -97.11% 813.70 - 614.10 -75.47%
30.09.2008 6 906.50 10 179.60 -3 273.10 -32.15% 2 454.70 4 451.80 181.36%
31.08.2008 10 179.60 7 915.00 2 264.60 28.61% 4 423.70 5 755.90 130.12%
31.07.2008 7 915.00 3 944.10 3 970.90 100.68% 8 692.10 - 777.10 -8.94%
30.06.2008 3 944.10 10 613.30 -6 669.20 -62.84% 5 715.90 -1 771.80 -31.00%
31.05.2008 10 613.30 20 820.20 -10 206.90 -49.02% 10 086.50 526.80 5.22%
30.04.2008 20 820.20 5 940.60 14 879.60 250.47% 19 883.40 936.80 4.71%
31.03.2008 5 940.60 13 815.80 -7 875.20 -57.00% 1 096.60 4 844.00 441.73%
29.02.2008 13 815.80 16 463.40 -2 647.60 -16.08% 13 220.90 594.90 4.50%
31.01.2008 16 463.40 -12 714.70 29 178.10 - 229.48% 12 583.70 3 879.70 30.83%
31.12.2007 -12 714.70 6 977.70 -19 692.40 - 282.22% -3 535.10 -9 179.60 259.67%
30.11.2007 6 977.70 813.70 6 164.00 757.53% 5 078.10 1 899.60 37.41%
31.10.2007 813.70 2 454.70 -1 641.00 -66.85% 1 455.60 - 641.90 -44.10%
30.09.2007 2 454.70 4 423.70 -1 969.00 -44.51% 6 722.60 -4 267.90 -63.49%
31.08.2007 4 423.70 8 692.10 -4 268.40 -49.11% 5 293.10 - 869.40 -16.43%
31.07.2007 8 692.10 5 715.90 2 976.20 52.07% 6 641.30 2 050.80 30.88%
30.06.2007 5 715.90 10 086.50 -4 370.60 -43.33% 6 166.80 - 450.90 -7.31%
31.05.2007 10 086.50 19 883.40 -9 796.90 -49.27% 6 664.90 3 421.60 51.34%
30.04.2007 19 883.40 1 096.60 18 786.80 1 713.19% 12 120.50 7 762.90 64.05%
31.03.2007 1 096.60 13 220.90 -12 124.30 -91.71% 2 517.10 -1 420.50 -56.43%
28.02.2007 13 220.90 12 583.70 637.20 5.06% 10 774.40 2 446.50 22.71%
31.01.2007 12 583.70 -3 535.10 16 118.80 - 455.96% 14 761.80 -2 178.10 -14.75%
31.12.2006 -3 535.10 5 078.10 -8 613.20 - 169.61% -6 965.00 3 429.90 -49.24%
30.11.2006 5 078.10 1 455.60 3 622.50 248.87% 2 956.80 2 121.30 71.74%
31.10.2006 1 455.60 6 722.60 -5 267.00 -78.35% 4 367.60 -2 912.00 -66.67%
30.09.2006 6 722.60 5 293.10 1 429.50 27.01% 1 444.30 5 278.30 365.46%
31.08.2006 5 293.10 6 641.30 -1 348.20 -20.30% 4 562.20 730.90 16.02%
31.07.2006 6 641.30 6 166.80 474.50 7.69% 4 800.80 1 840.50 38.34%
30.06.2006 6 166.80 6 664.90 - 498.10 -7.47% 2 513.90 3 652.90 145.31%
31.05.2006 6 664.90 12 120.50 -5 455.60 -45.01% 6 742.10 -77.20 -1.15%
30.04.2006 12 120.50 2 517.10 9 603.40 381.53% 5 794.80 6 325.70 109.16%
31.03.2006 2 517.10 10 774.40 -8 257.30 -76.64% - 868.20 3 385.30 - 389.92%
28.02.2006 10 774.40 14 761.80 -3 987.40 -27.01% 7 072.60 3 701.80 52.34%
31.01.2006 14 761.80 -6 965.00 21 726.80 - 311.94% 13 253.50 1 508.30 11.38%
31.12.2005 -6 965.00 2 956.80 -9 921.80 - 335.56% -8 187.50 1 222.50 -14.93%
30.11.2005 2 956.80 4 367.60 -1 410.80 -32.30% 509.40 2 447.40 480.45%
31.10.2005 4 367.60 1 444.30 2 923.30 202.40% - 426.00 4 793.60 -1 125.26%
30.09.2005 1 444.30 4 562.20 -3 117.90 -68.34% 519.90 924.40 177.80%
31.08.2005 4 562.20 4 800.80 - 238.60 -4.97% 5 391.70 - 829.50 -15.38%
31.07.2005 4 800.80 2 513.90 2 286.90 90.97% 2 011.00 2 789.80 138.73%
30.06.2005 2 513.90 6 742.10 -4 228.20 -62.71% 6 688.00 -4 174.10 -62.41%
31.05.2005 6 742.10 5 794.80 947.30 16.35% 6 026.60 715.50 11.87%
30.04.2005 5 794.80 - 868.20 6 663.00 - 767.45% 7 404.70 -1 609.90 -21.74%
31.03.2005 - 868.20 7 072.60 -7 940.80 - 112.28% -3 526.50 2 658.30 -75.38%
28.02.2005 7 072.60 13 253.50 -6 180.90 -46.64% 8 836.50 -1 763.90 -19.96%
31.01.2005 13 253.50 -8 187.50 21 441.00 - 261.87% 15 781.10 -2 527.60 -16.02%
31.12.2004 -8 187.50 509.40 -8 696.90 -1 707.28% -8 815.20 627.70 -7.12%
30.11.2004 509.40 - 426.00 935.40 - 219.58% 4 308.70 -3 799.30 -88.18%
31.10.2004 - 426.00 519.90 - 945.90 - 181.94% 1 603.10 -2 029.10 - 126.57%
30.09.2004 519.90 5 391.70 -4 871.80 -90.36% 4 423.40 -3 903.50 -88.25%
31.08.2004 5 391.70 2 011.00 3 380.70 168.11% 6 390.10 - 998.40 -15.62%
31.07.2004 2 011.00 6 688.00 -4 677.00 -69.93% 5 235.50 -3 224.50 -61.59%
30.06.2004 6 688.00 6 026.60 661.40 10.97% 7 068.10 - 380.10 -5.38%
31.05.2004 6 026.60 7 404.70 -1 378.10 -18.61% 8 669.00 -2 642.40 -30.48%
30.04.2004 7 404.70 -3 526.50 10 931.20 - 309.97% 7 570.50 - 165.80 -2.19%
31.03.2004 -3 526.50 8 836.50 -12 363.00 - 139.91% 621.80 -4 148.30 - 667.14%
29.02.2004 8 836.50 15 781.10 -6 944.60 -44.01% 11 078.80 -2 242.30 -20.24%
31.01.2004 15 781.10 -8 815.20 24 596.30 - 279.02% 12 547.50 3 233.60 25.77%
31.12.2003 -8 815.20 4 308.70 -13 123.90 - 304.59% -12 187.00 3 371.80 -27.67%
30.11.2003 4 308.70 1 603.10 2 705.60 168.77% 3 988.70 320.00 8.02%
31.10.2003 1 603.10 4 423.40 -2 820.30 -63.76% 1 539.90 63.20 4.10%
30.09.2003 4 423.40 6 390.10 -1 966.70 -30.78% 1 376.40 3 047.00 221.37%
31.08.2003 6 390.10 5 235.50 1 154.60 22.05% 9 054.10 -2 664.00 -29.42%
31.07.2003 5 235.50 7 068.10 -1 832.60 -25.93% 4 188.00 1 047.50 25.01%
30.06.2003 7 068.10 8 669.00 -1 600.90 -18.47% 1 195.70 5 872.40 491.13%
31.05.2003 8 669.00 7 570.50 1 098.50 14.51% 8 793.70 - 124.70 -1.42%
30.04.2003 7 570.50 621.80 6 948.70 1 117.51% 8 044.30 - 473.80 -5.89%
31.03.2003 621.80 11 078.80 -10 457.00 -94.39% 3 245.50 -2 623.70 -80.84%
28.02.2003 11 078.80 12 547.50 -1 468.70 -11.71% 4 919.70 6 159.10 125.19%
31.01.2003 12 547.50 -12 187.00 24 734.50 - 202.96% - - -
31.12.2002 -12 187.00 3 988.70 -16 175.70 - 405.54% - - -
30.11.2002 3 988.70 1 539.90 2 448.80 159.02% - - -
31.10.2002 1 539.90 1 376.40 163.50 11.88% - - -
30.09.2002 1 376.40 9 054.10 -7 677.70 -84.80% - - -
31.08.2002 9 054.10 4 188.00 4 866.10 116.19% - - -
31.07.2002 4 188.00 1 195.70 2 992.30 250.25% - - -
30.06.2002 1 195.70 8 793.70 -7 598.00 -86.40% - - -
31.05.2002 8 793.70 8 044.30 749.40 9.32% - - -
30.04.2002 8 044.30 3 245.50 4 798.80 147.86% - - -
31.03.2002 3 245.50 4 919.70 -1 674.20 -34.03% - - -
28.02.2002 4 919.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - jednodenní vklady - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - jednodenní vklady (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Domácnosti - jednodenní vklady (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.