Vládní instituce - celkem (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vládní instituce - celkem (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Vládní instituce (S.13), Typy celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry - od vlády
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.12.2023 Dluh vládních institucí (S.13) - prvky konsolidace: Roční, Oběživo a vklady, Všechny původní splatnosti, Vláda, Vládní instituce, Domácí ekonomika, Konsolidační položka, Bez určení kategorie, Všechny měny
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, Netermínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Netermínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady dlouhodobé celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady dlouhodobé celkem, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vládní instituce - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 249 877.30
Min 30.09.2017 - 173 244.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 112 965.80 7 378.00 105 587.80 1 431.12% 63 711.70 49 254.10 77.31%
31.05.2023 7 378.00 -67 808.10 75 186.10 - 110.88% 76 706.50 -69 328.50 -90.38%
30.04.2023 -67 808.10 -33 623.30 -34 184.80 101.67% -35 340.40 -32 467.70 91.87%
31.03.2023 -33 623.30 18 780.40 -52 403.70 - 279.03% 13 803.10 -47 426.40 - 343.59%
28.02.2023 18 780.40 55 422.30 -36 641.90 -66.11% -8 188.40 26 968.80 - 329.35%
31.01.2023 55 422.30 -69 102.10 124 524.40 - 180.20% 14 670.00 40 752.30 277.79%
31.12.2022 -69 102.10 -52 061.70 -17 040.40 32.73% 19 969.20 -89 071.30 - 446.04%
30.11.2022 -52 061.70 15 787.20 -67 848.90 - 429.77% -13 711.80 -38 349.90 279.69%
31.10.2022 15 787.20 17 372.00 -1 584.80 -9.12% 30 542.30 -14 755.10 -48.31%
30.09.2022 17 372.00 23 525.00 -6 153.00 -26.16% - 133 344.20 150 716.20 - 113.03%
31.08.2022 23 525.00 -7 285.80 30 810.80 - 422.89% -5 685.40 29 210.40 - 513.78%
31.07.2022 -7 285.80 63 711.70 -70 997.50 - 111.44% 42 109.80 -49 395.60 - 117.30%
30.06.2022 63 711.70 76 706.50 -12 994.80 -16.94% -47 835.90 111 547.60 - 233.19%
31.05.2022 76 706.50 -35 340.40 112 046.90 - 317.05% - 120 486.80 197 193.30 - 163.66%
30.04.2022 -35 340.40 13 803.10 -49 143.50 - 356.03% 121 741.20 - 157 081.60 - 129.03%
31.03.2022 13 803.10 -8 188.40 21 991.50 - 268.57% 247 300.80 - 233 497.70 -94.42%
28.02.2022 -8 188.40 14 670.00 -22 858.40 - 155.82% -21 179.00 12 990.60 -61.34%
31.01.2022 14 670.00 19 969.20 -5 299.20 -26.54% 21 053.40 -6 383.40 -30.32%
31.12.2021 19 969.20 -13 711.80 33 681.00 - 245.64% -75 145.80 95 115.00 - 126.57%
30.11.2021 -13 711.80 30 542.30 -44 254.10 - 144.89% -55 956.00 42 244.20 -75.50%
31.10.2021 30 542.30 - 133 344.20 163 886.50 - 122.90% -18 739.40 49 281.70 - 262.98%
30.09.2021 - 133 344.20 -5 685.40 - 127 658.80 2 245.38% -83 570.80 -49 773.40 59.56%
31.08.2021 -5 685.40 42 109.80 -47 795.20 - 113.50% -16 813.00 11 127.60 -66.18%
31.07.2021 42 109.80 -47 835.90 89 945.70 - 188.03% -30 558.50 72 668.30 - 237.80%
30.06.2021 -47 835.90 - 120 486.80 72 650.90 -60.30% 15 052.00 -62 887.90 - 417.80%
31.05.2021 - 120 486.80 121 741.20 - 242 228.00 - 198.97% 25 588.90 - 146 075.70 - 570.86%
30.04.2021 121 741.20 247 300.80 - 125 559.60 -50.77% 249 877.30 - 128 136.10 -51.28%
31.03.2021 247 300.80 -21 179.00 268 479.80 -1 267.67% 160 511.10 86 789.70 54.07%
28.02.2021 -21 179.00 21 053.40 -42 232.40 - 200.60% -50 356.50 29 177.50 -57.94%
31.01.2021 21 053.40 -75 145.80 96 199.20 - 128.02% 11 272.60 9 780.80 86.77%
31.12.2020 -75 145.80 -55 956.00 -19 189.80 34.29% -5 855.80 -69 290.00 1 183.27%
30.11.2020 -55 956.00 -18 739.40 -37 216.60 198.60% 2 508.20 -58 464.20 -2 330.92%
31.10.2020 -18 739.40 -83 570.80 64 831.40 -77.58% -74 403.30 55 663.90 -74.81%
30.09.2020 -83 570.80 -16 813.00 -66 757.80 397.06% 30 175.40 - 113 746.20 - 376.95%
31.08.2020 -16 813.00 -30 558.50 13 745.50 -44.98% -11 705.50 -5 107.50 43.63%
31.07.2020 -30 558.50 15 052.00 -45 610.50 - 303.02% -60 500.90 29 942.40 -49.49%
30.06.2020 15 052.00 25 588.90 -10 536.90 -41.18% 78 921.40 -63 869.40 -80.93%
31.05.2020 25 588.90 249 877.30 - 224 288.40 -89.76% 18 849.50 6 739.40 35.75%
30.04.2020 249 877.30 160 511.10 89 366.20 55.68% -63 960.90 313 838.20 - 490.67%
31.03.2020 160 511.10 -50 356.50 210 867.60 - 418.75% 69 268.40 91 242.70 131.72%
29.02.2020 -50 356.50 11 272.60 -61 629.10 - 546.72% 832.80 -51 189.30 -6 146.65%
31.01.2020 11 272.60 -5 855.80 17 128.40 - 292.50% 48 586.40 -37 313.80 -76.80%
31.12.2019 -5 855.80 2 508.20 -8 364.00 - 333.47% -12 833.90 6 978.10 -54.37%
30.11.2019 2 508.20 -74 403.30 76 911.50 - 103.37% -67 977.60 70 485.80 - 103.69%
31.10.2019 -74 403.30 30 175.40 - 104 578.70 - 346.57% -1 307.00 -73 096.30 5 592.68%
30.09.2019 30 175.40 -11 705.50 41 880.90 - 357.79% 8 801.10 21 374.30 242.86%
31.08.2019 -11 705.50 -60 500.90 48 795.40 -80.65% -84 628.50 72 923.00 -86.17%
31.07.2019 -60 500.90 78 921.40 - 139 422.30 - 176.66% 42 304.20 - 102 805.10 - 243.01%
30.06.2019 78 921.40 18 849.50 60 071.90 318.69% 101 253.90 -22 332.50 -22.06%
31.05.2019 18 849.50 -63 960.90 82 810.40 - 129.47% -37 147.50 55 997.00 - 150.74%
30.04.2019 -63 960.90 69 268.40 - 133 229.30 - 192.34% -42 470.90 -21 490.00 50.60%
31.03.2019 69 268.40 832.80 68 435.60 8 217.53% 26 241.50 43 026.90 163.97%
28.02.2019 832.80 48 586.40 -47 753.60 -98.29% 58 806.50 -57 973.70 -98.58%
31.01.2019 48 586.40 -12 833.90 61 420.30 - 478.58% 35 356.40 13 230.00 37.42%
31.12.2018 -12 833.90 -67 977.60 55 143.70 -81.12% -12 225.40 - 608.50 4.98%
30.11.2018 -67 977.60 -1 307.00 -66 670.60 5 101.04% -53 532.90 -14 444.70 26.98%
31.10.2018 -1 307.00 8 801.10 -10 108.10 - 114.85% 81 671.50 -82 978.50 - 101.60%
30.09.2018 8 801.10 -84 628.50 93 429.60 - 110.40% - 173 244.00 182 045.10 - 105.08%
31.08.2018 -84 628.50 42 304.20 - 126 932.70 - 300.05% -15 651.70 -68 976.80 440.70%
31.07.2018 42 304.20 101 253.90 -58 949.70 -58.22% 37 761.40 4 542.80 12.03%
30.06.2018 101 253.90 -37 147.50 138 401.40 - 372.57% 10 886.00 90 367.90 830.13%
31.05.2018 -37 147.50 -42 470.90 5 323.40 -12.53% 13 091.90 -50 239.40 - 383.74%
30.04.2018 -42 470.90 26 241.50 -68 712.40 - 261.85% 13 293.00 -55 763.90 - 419.50%
31.03.2018 26 241.50 58 806.50 -32 565.00 -55.38% 96 376.00 -70 134.50 -72.77%
28.02.2018 58 806.50 35 356.40 23 450.10 66.32% 31 774.20 27 032.30 85.08%
31.01.2018 35 356.40 -12 225.40 47 581.80 - 389.20% 85 873.10 -50 516.70 -58.83%
31.12.2017 -12 225.40 -53 532.90 41 307.50 -77.16% -28 281.30 16 055.90 -56.77%
30.11.2017 -53 532.90 81 671.50 - 135 204.40 - 165.55% -47 450.20 -6 082.70 12.82%
31.10.2017 81 671.50 - 173 244.00 254 915.50 - 147.14% -3 232.40 84 903.90 -2 626.65%
30.09.2017 - 173 244.00 -15 651.70 - 157 592.30 1 006.87% 2 161.80 - 175 405.80 -8 113.88%
31.08.2017 -15 651.70 37 761.40 -53 413.10 - 141.45% 1 592.70 -17 244.40 -1 082.71%
31.07.2017 37 761.40 10 886.00 26 875.40 246.88% 12 870.10 24 891.30 193.40%
30.06.2017 10 886.00 13 091.90 -2 205.90 -16.85% 16 846.30 -5 960.30 -35.38%
31.05.2017 13 091.90 13 293.00 - 201.10 -1.51% 11 322.90 1 769.00 15.62%
30.04.2017 13 293.00 96 376.00 -83 083.00 -86.21% -7 539.80 20 832.80 - 276.30%
31.03.2017 96 376.00 31 774.20 64 601.80 203.32% 20 109.00 76 267.00 379.27%
28.02.2017 31 774.20 85 873.10 -54 098.90 -63.00% 25 550.20 6 224.00 24.36%
31.01.2017 85 873.10 -28 281.30 114 154.40 - 403.64% 58 891.80 26 981.30 45.81%
31.12.2016 -28 281.30 -47 450.20 19 168.90 -40.40% -67 937.30 39 656.00 -58.37%
30.11.2016 -47 450.20 -3 232.40 -44 217.80 1 367.96% -8 891.60 -38 558.60 433.65%
31.10.2016 -3 232.40 2 161.80 -5 394.20 - 249.52% 2 546.20 -5 778.60 - 226.95%
30.09.2016 2 161.80 1 592.70 569.10 35.73% -27 704.70 29 866.50 - 107.80%
31.08.2016 1 592.70 12 870.10 -11 277.40 -87.62% 29 969.70 -28 377.00 -94.69%
31.07.2016 12 870.10 16 846.30 -3 976.20 -23.60% 10 562.30 2 307.80 21.85%
30.06.2016 16 846.30 11 322.90 5 523.40 48.78% 74 958.20 -58 111.90 -77.53%
31.05.2016 11 322.90 -7 539.80 18 862.70 - 250.18% - 201.90 11 524.80 -5 708.17%
30.04.2016 -7 539.80 20 109.00 -27 648.80 - 137.49% -67 371.70 59 831.90 -88.81%
31.03.2016 20 109.00 25 550.20 -5 441.20 -21.30% 10 021.00 10 088.00 100.67%
29.02.2016 25 550.20 58 891.80 -33 341.60 -56.62% 20 657.70 4 892.50 23.68%
31.01.2016 58 891.80 -67 937.30 126 829.10 - 186.69% 11 847.30 47 044.50 397.09%
31.12.2015 -67 937.30 -8 891.60 -59 045.70 664.06% -44 298.30 -23 639.00 53.36%
30.11.2015 -8 891.60 2 546.20 -11 437.80 - 449.21% -45 585.00 36 693.40 -80.49%
31.10.2015 2 546.20 -27 704.70 30 250.90 - 109.19% -3 840.70 6 386.90 - 166.30%
30.09.2015 -27 704.70 29 969.70 -57 674.40 - 192.44% -10 962.80 -16 741.90 152.72%
31.08.2015 29 969.70 10 562.30 19 407.40 183.74% -16 825.90 46 795.60 - 278.12%
31.07.2015 10 562.30 74 958.20 -64 395.90 -85.91% -11 325.30 21 887.60 - 193.26%
30.06.2015 74 958.20 - 201.90 75 160.10 -37 226.40% -19 741.30 94 699.50 - 479.70%
31.05.2015 - 201.90 -67 371.70 67 169.80 -99.70% 1 231.60 -1 433.50 - 116.39%
30.04.2015 -67 371.70 10 021.00 -77 392.70 - 772.31% -22 458.70 -44 913.00 199.98%
31.03.2015 10 021.00 20 657.70 -10 636.70 -51.49% -1 438.30 11 459.30 - 796.73%
28.02.2015 20 657.70 11 847.30 8 810.40 74.37% 23 622.10 -2 964.40 -12.55%
31.01.2015 11 847.30 -44 298.30 56 145.60 - 126.74% 40 254.60 -28 407.30 -70.57%
31.12.2014 -44 298.30 -45 585.00 1 286.70 -2.82% -31 030.40 -13 267.90 42.76%
30.11.2014 -45 585.00 -3 840.70 -41 744.30 1 086.89% -10 335.50 -35 249.50 341.05%
31.10.2014 -3 840.70 -10 962.80 7 122.10 -64.97% 29 432.80 -33 273.50 - 113.05%
30.09.2014 -10 962.80 -16 825.90 5 863.10 -34.85% -25 026.20 14 063.40 -56.19%
31.08.2014 -16 825.90 -11 325.30 -5 500.60 48.57% -4 872.70 -11 953.20 245.31%
31.07.2014 -11 325.30 -19 741.30 8 416.00 -42.63% 15 591.10 -26 916.40 - 172.64%
30.06.2014 -19 741.30 1 231.60 -20 972.90 -1 702.90% -25 055.40 5 314.10 -21.21%
31.05.2014 1 231.60 -22 458.70 23 690.30 - 105.48% -39 967.60 41 199.20 - 103.08%
30.04.2014 -22 458.70 -1 438.30 -21 020.40 1 461.48% -31 202.20 8 743.50 -28.02%
31.03.2014 -1 438.30 23 622.10 -25 060.40 - 106.09% 15 904.40 -17 342.70 - 109.04%
28.02.2014 23 622.10 40 254.60 -16 632.50 -41.32% 5 141.20 18 480.90 359.47%
31.01.2014 40 254.60 -31 030.40 71 285.00 - 229.73% 55 273.90 -15 019.30 -27.17%
31.12.2013 -31 030.40 -10 335.50 -20 694.90 200.23% 2 278.00 -33 308.40 -1 462.18%
30.11.2013 -10 335.50 29 432.80 -39 768.30 - 135.12% -40 181.90 29 846.40 -74.28%
31.10.2013 29 432.80 -25 026.20 54 459.00 - 217.61% 26 265.30 3 167.50 12.06%
30.09.2013 -25 026.20 -4 872.70 -20 153.50 413.60% 29 968.50 -54 994.70 - 183.51%
31.08.2013 -4 872.70 15 591.10 -20 463.80 - 131.25% -15 730.30 10 857.60 -69.02%
31.07.2013 15 591.10 -25 055.40 40 646.50 - 162.23% 25 329.80 -9 738.70 -38.45%
30.06.2013 -25 055.40 -39 967.60 14 912.20 -37.31% 32 551.90 -57 607.30 - 176.97%
31.05.2013 -39 967.60 -31 202.20 -8 765.40 28.09% -6 141.90 -33 825.70 550.74%
30.04.2013 -31 202.20 15 904.40 -47 106.60 - 296.19% -47 881.30 16 679.10 -34.83%
31.03.2013 15 904.40 5 141.20 10 763.20 209.35% 26 370.70 -10 466.30 -39.69%
28.02.2013 5 141.20 55 273.90 -50 132.70 -90.70% 45 094.80 -39 953.60 -88.60%
31.01.2013 55 273.90 2 278.00 52 995.90 2 326.42% 42 098.70 13 175.20 31.30%
31.12.2012 2 278.00 -40 181.90 42 459.90 - 105.67% -47 530.60 49 808.60 - 104.79%
30.11.2012 -40 181.90 26 265.30 -66 447.20 - 252.98% 10 146.00 -50 327.90 - 496.04%
31.10.2012 26 265.30 29 968.50 -3 703.20 -12.36% -18 390.90 44 656.20 - 242.82%
30.09.2012 29 968.50 -15 730.30 45 698.80 - 290.51% 18 153.70 11 814.80 65.08%
31.08.2012 -15 730.30 25 329.80 -41 060.10 - 162.10% -10 852.80 -4 877.50 44.94%
31.07.2012 25 329.80 32 551.90 -7 222.10 -22.19% 11 680.60 13 649.20 116.85%
30.06.2012 32 551.90 -6 141.90 38 693.80 - 630.00% 31 431.60 1 120.30 3.56%
31.05.2012 -6 141.90 -47 881.30 41 739.40 -87.17% -9 357.60 3 215.70 -34.36%
30.04.2012 -47 881.30 26 370.70 -74 252.00 - 281.57% -49 746.50 1 865.20 -3.75%
31.03.2012 26 370.70 45 094.80 -18 724.10 -41.52% 2 850.00 23 520.70 825.29%
29.02.2012 45 094.80 42 098.70 2 996.10 7.12% - 428.20 45 523.00 -10 631.25%
31.01.2012 42 098.70 -47 530.60 89 629.30 - 188.57% 32 371.20 9 727.50 30.05%
31.12.2011 -47 530.60 10 146.00 -57 676.60 - 568.47% -39 422.60 -8 108.00 20.57%
30.11.2011 10 146.00 -18 390.90 28 536.90 - 155.17% -46 981.90 57 127.90 - 121.60%
31.10.2011 -18 390.90 18 153.70 -36 544.60 - 201.31% -67 478.50 49 087.60 -72.75%
30.09.2011 18 153.70 -10 852.80 29 006.50 - 267.27% 75 212.30 -57 058.60 -75.86%
31.08.2011 -10 852.80 11 680.60 -22 533.40 - 192.91% 19 392.80 -30 245.60 - 155.96%
31.07.2011 11 680.60 31 431.60 -19 751.00 -62.84% 37 315.20 -25 634.60 -68.70%
30.06.2011 31 431.60 -9 357.60 40 789.20 - 435.89% 44 172.40 -12 740.80 -28.84%
31.05.2011 -9 357.60 -49 746.50 40 388.90 -81.19% 3 873.10 -13 230.70 - 341.60%
30.04.2011 -49 746.50 2 850.00 -52 596.50 -1 845.49% -55 202.70 5 456.20 -9.88%
31.03.2011 2 850.00 - 428.20 3 278.20 - 765.58% 23 187.20 -20 337.20 -87.71%
28.02.2011 - 428.20 32 371.20 -32 799.40 - 101.32% -27 515.60 27 087.40 -98.44%
31.01.2011 32 371.20 -39 422.60 71 793.80 - 182.11% 30 277.30 2 093.90 6.92%
31.12.2010 -39 422.60 -46 981.90 7 559.30 -16.09% -55 634.60 16 212.00 -29.14%
30.11.2010 -46 981.90 -67 478.50 20 496.60 -30.38% -75 257.10 28 275.20 -37.57%
31.10.2010 -67 478.50 75 212.30 - 142 690.80 - 189.72% 8 594.30 -76 072.80 - 885.15%
30.09.2010 75 212.30 19 392.80 55 819.50 287.84% 5 591.80 69 620.50 1 245.05%
31.08.2010 19 392.80 37 315.20 -17 922.40 -48.03% -10 673.60 30 066.40 - 281.69%
31.07.2010 37 315.20 44 172.40 -6 857.20 -15.52% -13 523.80 50 839.00 - 375.92%
30.06.2010 44 172.40 3 873.10 40 299.30 1 040.49% 29 215.70 14 956.70 51.19%
31.05.2010 3 873.10 -55 202.70 59 075.80 - 107.02% 51 092.60 -47 219.50 -92.42%
30.04.2010 -55 202.70 23 187.20 -78 389.90 - 338.07% 3 076.00 -58 278.70 -1 894.63%
31.03.2010 23 187.20 -27 515.60 50 702.80 - 184.27% -1 238.60 24 425.80 -1 972.05%
28.02.2010 -27 515.60 30 277.30 -57 792.90 - 190.88% -8 010.00 -19 505.60 243.52%
31.01.2010 30 277.30 -55 634.60 85 911.90 - 154.42% 10 960.80 19 316.50 176.23%
31.12.2009 -55 634.60 -75 257.10 19 622.50 -26.07% -37 315.70 -18 318.90 49.09%
30.11.2009 -75 257.10 8 594.30 -83 851.40 - 975.66% -11 221.70 -64 035.40 570.64%
31.10.2009 8 594.30 5 591.80 3 002.50 53.69% 17 879.30 -9 285.00 -51.93%
30.09.2009 5 591.80 -10 673.60 16 265.40 - 152.39% -11 416.80 17 008.60 - 148.98%
31.08.2009 -10 673.60 -13 523.80 2 850.20 -21.08% 2 317.60 -12 991.20 - 560.55%
31.07.2009 -13 523.80 29 215.70 -42 739.50 - 146.29% 6 307.30 -19 831.10 - 314.42%
30.06.2009 29 215.70 51 092.60 -21 876.90 -42.82% 106 604.80 -77 389.10 -72.59%
31.05.2009 51 092.60 3 076.00 48 016.60 1 561.01% 9 600.10 41 492.50 432.21%
30.04.2009 3 076.00 -1 238.60 4 314.60 - 348.34% -6 937.70 10 013.70 - 144.34%
31.03.2009 -1 238.60 -8 010.00 6 771.40 -84.54% 2 145.10 -3 383.70 - 157.74%
28.02.2009 -8 010.00 10 960.80 -18 970.80 - 173.08% -24 752.90 16 742.90 -67.64%
31.01.2009 10 960.80 -37 315.70 48 276.50 - 129.37% 22 792.60 -11 831.80 -51.91%
31.12.2008 -37 315.70 -11 221.70 -26 094.00 232.53% -9 703.10 -27 612.60 284.57%
30.11.2008 -11 221.70 17 879.30 -29 101.00 - 162.76% 3 522.80 -14 744.50 - 418.54%
31.10.2008 17 879.30 -11 416.80 29 296.10 - 256.61% 20 025.90 -2 146.60 -10.72%
30.09.2008 -11 416.80 2 317.60 -13 734.40 - 592.61% 21 979.70 -33 396.50 - 151.94%
31.08.2008 2 317.60 6 307.30 -3 989.70 -63.26% -42 605.50 44 923.10 - 105.44%
31.07.2008 6 307.30 106 604.80 - 100 297.50 -94.08% 37 798.10 -31 490.80 -83.31%
30.06.2008 106 604.80 9 600.10 97 004.70 1 010.46% 43 795.30 62 809.50 143.42%
31.05.2008 9 600.10 -6 937.70 16 537.80 - 238.38% -17 500.50 27 100.60 - 154.86%
30.04.2008 -6 937.70 2 145.10 -9 082.80 - 423.42% -5 890.70 -1 047.00 17.77%
31.03.2008 2 145.10 -24 752.90 26 898.00 - 108.67% 5 512.70 -3 367.60 -61.09%
29.02.2008 -24 752.90 22 792.60 -47 545.50 - 208.60% -5 466.90 -19 286.00 352.78%
31.01.2008 22 792.60 -9 703.10 32 495.70 - 334.90% 23 658.50 - 865.90 -3.66%
31.12.2007 -9 703.10 3 522.80 -13 225.90 - 375.44% 205.70 -9 908.80 -4 817.11%
30.11.2007 3 522.80 20 025.90 -16 503.10 -82.41% -9 446.70 12 969.50 - 137.29%
31.10.2007 20 025.90 21 979.70 -1 953.80 -8.89% -21 577.90 41 603.80 - 192.81%
30.09.2007 21 979.70 -42 605.50 64 585.20 - 151.59% 12 181.30 9 798.40 80.44%
31.08.2007 -42 605.50 37 798.10 -80 403.60 - 212.72% -23 048.10 -19 557.40 84.85%
31.07.2007 37 798.10 43 795.30 -5 997.20 -13.69% 6 227.60 31 570.50 506.94%
30.06.2007 43 795.30 -17 500.50 61 295.80 - 350.25% 17 543.00 26 252.30 149.65%
31.05.2007 -17 500.50 -5 890.70 -11 609.80 197.09% 11 980.80 -29 481.30 - 246.07%
30.04.2007 -5 890.70 5 512.70 -11 403.40 - 206.86% -17 999.90 12 109.20 -67.27%
31.03.2007 5 512.70 -5 466.90 10 979.60 - 200.84% 10 985.80 -5 473.10 -49.82%
28.02.2007 -5 466.90 23 658.50 -29 125.40 - 123.11% -2 503.30 -2 963.60 118.39%
31.01.2007 23 658.50 205.70 23 452.80 11 401.46% -3 213.40 26 871.90 - 836.25%
31.12.2006 205.70 -9 446.70 9 652.40 - 102.18% -13 140.50 13 346.20 - 101.57%
30.11.2006 -9 446.70 -21 577.90 12 131.20 -56.22% -25 999.80 16 553.10 -63.67%
31.10.2006 -21 577.90 12 181.30 -33 759.20 - 277.14% 818.30 -22 396.20 -2 736.92%
30.09.2006 12 181.30 -23 048.10 35 229.40 - 152.85% 16 349.50 -4 168.20 -25.49%
31.08.2006 -23 048.10 6 227.60 -29 275.70 - 470.10% -8 112.60 -14 935.50 184.10%
31.07.2006 6 227.60 17 543.00 -11 315.40 -64.50% 18 044.40 -11 816.80 -65.49%
30.06.2006 17 543.00 11 980.80 5 562.20 46.43% 133 260.00 - 115 717.00 -86.84%
31.05.2006 11 980.80 -17 999.90 29 980.70 - 166.56% -3 871.30 15 852.10 - 409.48%
30.04.2006 -17 999.90 10 985.80 -28 985.70 - 263.85% -20 161.00 2 161.10 -10.72%
31.03.2006 10 985.80 -2 503.30 13 489.10 - 538.85% 46 688.60 -35 702.80 -76.47%
28.02.2006 -2 503.30 -3 213.40 710.10 -22.10% -18 737.20 16 233.90 -86.64%
31.01.2006 -3 213.40 -13 140.50 9 927.10 -75.55% -3 729.10 515.70 -13.83%
31.12.2005 -13 140.50 -25 999.80 12 859.30 -49.46% -29 778.20 16 637.70 -55.87%
30.11.2005 -25 999.80 818.30 -26 818.10 -3 277.29% -13 020.30 -12 979.50 99.69%
31.10.2005 818.30 16 349.50 -15 531.20 -94.99% -3 323.00 4 141.30 - 124.63%
30.09.2005 16 349.50 -8 112.60 24 462.10 - 301.53% -7 729.30 24 078.80 - 311.53%
31.08.2005 -8 112.60 18 044.40 -26 157.00 - 144.96% -3 233.60 -4 879.00 150.88%
31.07.2005 18 044.40 133 260.00 - 115 215.60 -86.46% 16 032.20 2 012.20 12.55%
30.06.2005 133 260.00 -3 871.30 137 131.30 -3 542.25% 52 476.80 80 783.20 153.94%
31.05.2005 -3 871.30 -20 161.00 16 289.70 -80.80% -16 067.40 12 196.10 -75.91%
30.04.2005 -20 161.00 46 688.60 -66 849.60 - 143.18% -20 370.00 209.00 -1.03%
31.03.2005 46 688.60 -18 737.20 65 425.80 - 349.18% 23 837.90 22 850.70 95.86%
28.02.2005 -18 737.20 -3 729.10 -15 008.10 402.46% 2 463.60 -21 200.80 - 860.56%
31.01.2005 -3 729.10 -29 778.20 26 049.10 -87.48% 20 218.50 -23 947.60 - 118.44%
31.12.2004 -29 778.20 -13 020.30 -16 757.90 128.71% -44 848.60 15 070.40 -33.60%
30.11.2004 -13 020.30 -3 323.00 -9 697.30 291.82% -11 056.30 -1 964.00 17.76%
31.10.2004 -3 323.00 -7 729.30 4 406.30 -57.01% 20 792.10 -24 115.10 - 115.98%
30.09.2004 -7 729.30 -3 233.60 -4 495.70 139.03% -1 120.70 -6 608.60 589.68%
31.08.2004 -3 233.60 16 032.20 -19 265.80 - 120.17% 5 461.50 -8 695.10 - 159.21%
31.07.2004 16 032.20 52 476.80 -36 444.60 -69.45% 3 216.00 12 816.20 398.51%
30.06.2004 52 476.80 -16 067.40 68 544.20 - 426.60% 39 758.90 12 717.90 31.99%
31.05.2004 -16 067.40 -20 370.00 4 302.60 -21.12% -34 045.50 17 978.10 -52.81%
30.04.2004 -20 370.00 23 837.90 -44 207.90 - 185.45% -35 579.40 15 209.40 -42.75%
31.03.2004 23 837.90 2 463.60 21 374.30 867.60% 13 025.10 10 812.80 83.02%
29.02.2004 2 463.60 20 218.50 -17 754.90 -87.82% - 532.70 2 996.30 - 562.47%
31.01.2004 20 218.50 -44 848.60 65 067.10 - 145.08% -4 680.70 24 899.20 - 531.95%
31.12.2003 -44 848.60 -11 056.30 -33 792.30 305.64% -25 262.40 -19 586.20 77.53%
30.11.2003 -11 056.30 20 792.10 -31 848.40 - 153.18% -19 516.90 8 460.60 -43.35%
31.10.2003 20 792.10 -1 120.70 21 912.80 -1 955.28% 5 107.10 15 685.00 307.12%
30.09.2003 -1 120.70 5 461.50 -6 582.20 - 120.52% 14 703.00 -15 823.70 - 107.62%
31.08.2003 5 461.50 3 216.00 2 245.50 69.82% -19 922.70 25 384.20 - 127.41%
31.07.2003 3 216.00 39 758.90 -36 542.90 -91.91% -2 591.70 5 807.70 - 224.09%
30.06.2003 39 758.90 -34 045.50 73 804.40 - 216.78% 19 380.50 20 378.40 105.15%
31.05.2003 -34 045.50 -35 579.40 1 533.90 -4.31% 124 076.20 - 158 121.70 - 127.44%
30.04.2003 -35 579.40 13 025.10 -48 604.50 - 373.16% -7 928.40 -27 651.00 348.76%
31.03.2003 13 025.10 - 532.70 13 557.80 -2 545.11% 5 191.10 7 834.00 150.91%
28.02.2003 - 532.70 -4 680.70 4 148.00 -88.62% -7 343.00 6 810.30 -92.75%
31.01.2003 -4 680.70 -25 262.40 20 581.70 -81.47% - - -
31.12.2002 -25 262.40 -19 516.90 -5 745.50 29.44% - - -
30.11.2002 -19 516.90 5 107.10 -24 624.00 - 482.15% - - -
31.10.2002 5 107.10 14 703.00 -9 595.90 -65.26% - - -
30.09.2002 14 703.00 -19 922.70 34 625.70 - 173.80% - - -
31.08.2002 -19 922.70 -2 591.70 -17 331.00 668.71% - - -
31.07.2002 -2 591.70 19 380.50 -21 972.20 - 113.37% - - -
30.06.2002 19 380.50 124 076.20 - 104 695.70 -84.38% - - -
31.05.2002 124 076.20 -7 928.40 132 004.60 -1 664.96% - - -
30.04.2002 -7 928.40 5 191.10 -13 119.50 - 252.73% - - -
31.03.2002 5 191.10 -7 343.00 12 534.10 - 170.69% - - -
28.02.2002 -7 343.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vládní instituce - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vládní instituce - celkem (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
Vládní instituce - celkem (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
Vládní instituce - celkem (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Vládní instituce - celkem (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Vládní instituce celkem (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
Vládní instituce celkem (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Vládní instituce celkem (%) (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč) (%))
Vládní instituce celkem (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového hlediska (CM celkem))
Vládní instituce celkem (%) (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč) (%))
Vládní instituce celkem (%) (Vklady podle sektorového hlediska (Kč) (%))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.