instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Rezidenti - Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů), Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Stav, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Stav, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Stav, Rezidenti - Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Stav, Nerezidenti - Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Úvěrová instituce, Jednodenní vklady
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Úvěrová instituce, Převoditelné jednodenní vklady
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Typy celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Měnové finanční instituce (Centrální banka + Instituce přijímající vklady + Fondy peněžního trhu)

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2019 -42 989.60
Max 31.01.2019 57 197.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 -13 809.50 20 788.60 -34 598.10 - 166.43% 5 714.20 -19 523.70 - 341.67%
31.05.2023 20 788.60 45 854.30 -25 065.70 -54.66% 15 102.90 5 685.70 37.65%
30.04.2023 45 854.30 -4 689.80 50 544.10 -1 077.75% 4 494.40 41 359.90 920.25%
31.03.2023 -4 689.80 16 256.90 -20 946.70 - 128.85% 24 246.20 -28 936.00 - 119.34%
28.02.2023 16 256.90 41 115.60 -24 858.70 -60.46% 446.40 15 810.50 3 541.78%
31.01.2023 41 115.60 -11 974.70 53 090.30 - 443.35% 19 758.30 21 357.30 108.09%
31.12.2022 -11 974.70 16 760.80 -28 735.50 - 171.44% -1 193.90 -10 780.80 902.99%
30.11.2022 16 760.80 15 786.20 974.60 6.17% 696.70 16 064.10 2 305.74%
31.10.2022 15 786.20 17 366.30 -1 580.10 -9.10% 7 446.20 8 340.00 112.00%
30.09.2022 17 366.30 2 385.70 14 980.60 627.93% 8 260.40 9 105.90 110.24%
31.08.2022 2 385.70 -14 589.10 16 974.80 - 116.35% 7 183.70 -4 798.00 -66.79%
31.07.2022 -14 589.10 5 714.20 -20 303.30 - 355.31% -9 603.50 -4 985.60 51.91%
30.06.2022 5 714.20 15 102.90 -9 388.70 -62.16% 12 722.90 -7 008.70 -55.09%
31.05.2022 15 102.90 4 494.40 10 608.50 236.04% -9 210.70 24 313.60 - 263.97%
30.04.2022 4 494.40 24 246.20 -19 751.80 -81.46% -11 650.60 16 145.00 - 138.58%
31.03.2022 24 246.20 446.40 23 799.80 5 331.50% 11 736.80 12 509.40 106.58%
28.02.2022 446.40 19 758.30 -19 311.90 -97.74% -2 293.80 2 740.20 - 119.46%
31.01.2022 19 758.30 -1 193.90 20 952.20 -1 754.94% 27 835.10 -8 076.80 -29.02%
31.12.2021 -1 193.90 696.70 -1 890.60 - 271.37% -32 015.30 30 821.40 -96.27%
30.11.2021 696.70 7 446.20 -6 749.50 -90.64% 3 590.20 -2 893.50 -80.59%
31.10.2021 7 446.20 8 260.40 - 814.20 -9.86% -8 848.90 16 295.10 - 184.15%
30.09.2021 8 260.40 7 183.70 1 076.70 14.99% 7 003.10 1 257.30 17.95%
31.08.2021 7 183.70 -9 603.50 16 787.20 - 174.80% 7 794.40 - 610.70 -7.84%
31.07.2021 -9 603.50 12 722.90 -22 326.40 - 175.48% - 866.80 -8 736.70 1 007.93%
30.06.2021 12 722.90 -9 210.70 21 933.60 - 238.13% -1 417.00 14 139.90 - 997.88%
31.05.2021 -9 210.70 -11 650.60 2 439.90 -20.94% -14 572.30 5 361.60 -36.79%
30.04.2021 -11 650.60 11 736.80 -23 387.40 - 199.27% -14 463.20 2 812.60 -19.45%
31.03.2021 11 736.80 -2 293.80 14 030.60 - 611.67% -6 184.00 17 920.80 - 289.79%
28.02.2021 -2 293.80 27 835.10 -30 128.90 - 108.24% 8 322.00 -10 615.80 - 127.56%
31.01.2021 27 835.10 -32 015.30 59 850.40 - 186.94% 23 144.10 4 691.00 20.27%
31.12.2020 -32 015.30 3 590.20 -35 605.50 - 991.74% -15 491.00 -16 524.30 106.67%
30.11.2020 3 590.20 -8 848.90 12 439.10 - 140.57% -42 989.60 46 579.80 - 108.35%
31.10.2020 -8 848.90 7 003.10 -15 852.00 - 226.36% 34 609.00 -43 457.90 - 125.57%
30.09.2020 7 003.10 7 794.40 - 791.30 -10.15% -8 882.20 15 885.30 - 178.84%
31.08.2020 7 794.40 - 866.80 8 661.20 - 999.22% 9 726.30 -1 931.90 -19.86%
31.07.2020 - 866.80 -1 417.00 550.20 -38.83% 4 265.70 -5 132.50 - 120.32%
30.06.2020 -1 417.00 -14 572.30 13 155.30 -90.28% -15 064.20 13 647.20 -90.59%
31.05.2020 -14 572.30 -14 463.20 - 109.10 0.75% 21 909.10 -36 481.40 - 166.51%
30.04.2020 -14 463.20 -6 184.00 -8 279.20 133.88% 6 423.40 -20 886.60 - 325.16%
31.03.2020 -6 184.00 8 322.00 -14 506.00 - 174.31% 5 359.40 -11 543.40 - 215.39%
29.02.2020 8 322.00 23 144.10 -14 822.10 -64.04% -15 376.70 23 698.70 - 154.12%
31.01.2020 23 144.10 -15 491.00 38 635.10 - 249.40% 57 197.20 -34 053.10 -59.54%
31.12.2019 -15 491.00 -42 989.60 27 498.60 -63.97% -32 391.80 16 900.80 -52.18%
30.11.2019 -42 989.60 34 609.00 -77 598.60 - 224.22% 405.90 -43 395.50 -10 691.18%
31.10.2019 34 609.00 -8 882.20 43 491.20 - 489.64% -27 369.10 61 978.10 - 226.45%
30.09.2019 -8 882.20 9 726.30 -18 608.50 - 191.32% 4 474.10 -13 356.30 - 298.52%
31.08.2019 9 726.30 4 265.70 5 460.60 128.01% -4 600.30 14 326.60 - 311.43%
31.07.2019 4 265.70 -15 064.20 19 329.90 - 128.32% -9 249.40 13 515.10 - 146.12%
30.06.2019 -15 064.20 21 909.10 -36 973.30 - 168.76% -4 006.50 -11 057.70 275.99%
31.05.2019 21 909.10 6 423.40 15 485.70 241.08% 16 754.40 5 154.70 30.77%
30.04.2019 6 423.40 5 359.40 1 064.00 19.85% -25 355.90 31 779.30 - 125.33%
31.03.2019 5 359.40 -15 376.70 20 736.10 - 134.85% 32 957.60 -27 598.20 -83.74%
28.02.2019 -15 376.70 57 197.20 -72 573.90 - 126.88% 19 147.20 -34 523.90 - 180.31%
31.01.2019 57 197.20 -32 391.80 89 589.00 - 276.58% 20 820.40 36 376.80 174.72%
31.12.2018 -32 391.80 405.90 -32 797.70 -8 080.24% -25 000.80 -7 391.00 29.56%
30.11.2018 405.90 -27 369.10 27 775.00 - 101.48% -30 914.70 31 320.60 - 101.31%
31.10.2018 -27 369.10 4 474.10 -31 843.20 - 711.72% 8 218.20 -35 587.30 - 433.03%
30.09.2018 4 474.10 -4 600.30 9 074.40 - 197.26% 8 885.20 -4 411.10 -49.65%
31.08.2018 -4 600.30 -9 249.40 4 649.10 -50.26% 10 673.60 -15 273.90 - 143.10%
31.07.2018 -9 249.40 -4 006.50 -5 242.90 130.86% -7 988.70 -1 260.70 15.78%
30.06.2018 -4 006.50 16 754.40 -20 760.90 - 123.91% - 337.40 -3 669.10 1 087.46%
31.05.2018 16 754.40 -25 355.90 42 110.30 - 166.08% -4 774.30 21 528.70 - 450.93%
30.04.2018 -25 355.90 32 957.60 -58 313.50 - 176.93% 12 966.90 -38 322.80 - 295.54%
31.03.2018 32 957.60 19 147.20 13 810.40 72.13% 20 616.80 12 340.80 59.86%
28.02.2018 19 147.20 20 820.40 -1 673.20 -8.04% 12 920.40 6 226.80 48.19%
31.01.2018 20 820.40 -25 000.80 45 821.20 - 183.28% 36 500.40 -15 680.00 -42.96%
31.12.2017 -25 000.80 -30 914.70 5 913.90 -19.13% -15 360.90 -9 639.90 62.76%
30.11.2017 -30 914.70 8 218.20 -39 132.90 - 476.17% -7 585.30 -23 329.40 307.56%
31.10.2017 8 218.20 8 885.20 - 667.00 -7.51% 10 310.00 -2 091.80 -20.29%
30.09.2017 8 885.20 10 673.60 -1 788.40 -16.76% -1 456.50 10 341.70 - 710.04%
31.08.2017 10 673.60 -7 988.70 18 662.30 - 233.61% 3 479.20 7 194.40 206.78%
31.07.2017 -7 988.70 - 337.40 -7 651.30 2 267.72% 4 878.00 -12 866.70 - 263.77%
30.06.2017 - 337.40 -4 774.30 4 436.90 -92.93% -2 910.40 2 573.00 -88.41%
31.05.2017 -4 774.30 12 966.90 -17 741.20 - 136.82% -7 977.80 3 203.50 -40.16%
30.04.2017 12 966.90 20 616.80 -7 649.90 -37.11% 6 557.70 6 409.20 97.74%
31.03.2017 20 616.80 12 920.40 7 696.40 59.57% 15 306.00 5 310.80 34.70%
28.02.2017 12 920.40 36 500.40 -23 580.00 -64.60% -4 975.90 17 896.30 - 359.66%
31.01.2017 36 500.40 -15 360.90 51 861.30 - 337.62% 9 336.10 27 164.30 290.96%
31.12.2016 -15 360.90 -7 585.30 -7 775.60 102.51% -19 238.90 3 878.00 -20.16%
30.11.2016 -7 585.30 10 310.00 -17 895.30 - 173.57% 3 375.90 -10 961.20 - 324.69%
31.10.2016 10 310.00 -1 456.50 11 766.50 - 807.86% 4 638.20 5 671.80 122.28%
30.09.2016 -1 456.50 3 479.20 -4 935.70 - 141.86% 11 713.00 -13 169.50 - 112.43%
31.08.2016 3 479.20 4 878.00 -1 398.80 -28.68% 5 203.00 -1 723.80 -33.13%
31.07.2016 4 878.00 -2 910.40 7 788.40 - 267.61% 257.60 4 620.40 1 793.63%
30.06.2016 -2 910.40 -7 977.80 5 067.40 -63.52% 1 565.10 -4 475.50 - 285.96%
31.05.2016 -7 977.80 6 557.70 -14 535.50 - 221.66% 4 715.90 -12 693.70 - 269.17%
30.04.2016 6 557.70 15 306.00 -8 748.30 -57.16% 2 217.80 4 339.90 195.68%
31.03.2016 15 306.00 -4 975.90 20 281.90 - 407.60% 1 432.50 13 873.50 968.48%
29.02.2016 -4 975.90 9 336.10 -14 312.00 - 153.30% -7 311.20 2 335.30 -31.94%
31.01.2016 9 336.10 -19 238.90 28 575.00 - 148.53% 8 153.20 1 182.90 14.51%
31.12.2015 -19 238.90 3 375.90 -22 614.80 - 669.89% -5 996.40 -13 242.50 220.84%
30.11.2015 3 375.90 4 638.20 -1 262.30 -27.22% 2 581.50 794.40 30.77%
31.10.2015 4 638.20 11 713.00 -7 074.80 -60.40% 1 342.40 3 295.80 245.52%
30.09.2015 11 713.00 5 203.00 6 510.00 125.12% - 283.50 11 996.50 -4 231.57%
31.08.2015 5 203.00 257.60 4 945.40 1 919.80% 4 901.80 301.20 6.14%
31.07.2015 257.60 1 565.10 -1 307.50 -83.54% 3 143.40 -2 885.80 -91.81%
30.06.2015 1 565.10 4 715.90 -3 150.80 -66.81% -9 736.60 11 301.70 - 116.07%
31.05.2015 4 715.90 2 217.80 2 498.10 112.64% -6 197.80 10 913.70 - 176.09%
30.04.2015 2 217.80 1 432.50 785.30 54.82% 1 840.10 377.70 20.53%
31.03.2015 1 432.50 -7 311.20 8 743.70 - 119.59% 2 631.20 -1 198.70 -45.56%
28.02.2015 -7 311.20 8 153.20 -15 464.40 - 189.67% -1 894.20 -5 417.00 285.98%
31.01.2015 8 153.20 -5 996.40 14 149.60 - 235.97% - 254.90 8 408.10 -3 298.59%
31.12.2014 -5 996.40 2 581.50 -8 577.90 - 332.28% 8 196.20 -14 192.60 - 173.16%
30.11.2014 2 581.50 1 342.40 1 239.10 92.30% - 971.50 3 553.00 - 365.72%
31.10.2014 1 342.40 - 283.50 1 625.90 - 573.51% 1 881.30 - 538.90 -28.64%
30.09.2014 - 283.50 4 901.80 -5 185.30 - 105.78% 1 322.60 -1 606.10 - 121.44%
31.08.2014 4 901.80 3 143.40 1 758.40 55.94% 5 505.50 - 603.70 -10.97%
31.07.2014 3 143.40 -9 736.60 12 880.00 - 132.28% 4 605.90 -1 462.50 -31.75%
30.06.2014 -9 736.60 -6 197.80 -3 538.80 57.10% - 437.20 -9 299.40 2 127.04%
31.05.2014 -6 197.80 1 840.10 -8 037.90 - 436.82% 3 944.70 -10 142.50 - 257.12%
30.04.2014 1 840.10 2 631.20 - 791.10 -30.07% 7 730.50 -5 890.40 -76.20%
31.03.2014 2 631.20 -1 894.20 4 525.40 - 238.91% 2 434.60 196.60 8.08%
28.02.2014 -1 894.20 - 254.90 -1 639.30 643.11% - 537.30 -1 356.90 252.54%
31.01.2014 - 254.90 8 196.20 -8 451.10 - 103.11% 6 177.70 -6 432.60 - 104.13%
31.12.2013 8 196.20 - 971.50 9 167.70 - 943.66% 7 614.00 582.20 7.65%
30.11.2013 - 971.50 1 881.30 -2 852.80 - 151.64% 1 102.60 -2 074.10 - 188.11%
31.10.2013 1 881.30 1 322.60 558.70 42.24% 95.40 1 785.90 1 872.01%
30.09.2013 1 322.60 5 505.50 -4 182.90 -75.98% 5 276.20 -3 953.60 -74.93%
31.08.2013 5 505.50 4 605.90 899.60 19.53% 1 628.20 3 877.30 238.13%
31.07.2013 4 605.90 - 437.20 5 043.10 -1 153.50% -3 500.20 8 106.10 - 231.59%
30.06.2013 - 437.20 3 944.70 -4 381.90 - 111.08% 743.60 -1 180.80 - 158.79%
31.05.2013 3 944.70 7 730.50 -3 785.80 -48.97% 629.70 3 315.00 526.44%
30.04.2013 7 730.50 2 434.60 5 295.90 217.53% - 416.10 8 146.60 -1 957.85%
31.03.2013 2 434.60 - 537.30 2 971.90 - 553.12% -4 166.70 6 601.30 - 158.43%
28.02.2013 - 537.30 6 177.70 -6 715.00 - 108.70% 2 203.90 -2 741.20 - 124.38%
31.01.2013 6 177.70 7 614.00 -1 436.30 -18.86% -2 278.90 8 456.60 - 371.08%
31.12.2012 7 614.00 1 102.60 6 511.40 590.55% 3 541.90 4 072.10 114.97%
30.11.2012 1 102.60 95.40 1 007.20 1 055.77% 4 785.70 -3 683.10 -76.96%
31.10.2012 95.40 5 276.20 -5 180.80 -98.19% 3 063.20 -2 967.80 -96.89%
30.09.2012 5 276.20 1 628.20 3 648.00 224.05% 1 592.70 3 683.50 231.27%
31.08.2012 1 628.20 -3 500.20 5 128.40 - 146.52% -1 581.10 3 209.30 - 202.98%
31.07.2012 -3 500.20 743.60 -4 243.80 - 570.71% - 148.40 -3 351.80 2 258.63%
30.06.2012 743.60 629.70 113.90 18.09% -1 280.40 2 024.00 - 158.08%
31.05.2012 629.70 - 416.10 1 045.80 - 251.33% 2 172.00 -1 542.30 -71.01%
30.04.2012 - 416.10 -4 166.70 3 750.60 -90.01% 860.10 -1 276.20 - 148.38%
31.03.2012 -4 166.70 2 203.90 -6 370.60 - 289.06% -4 448.70 282.00 -6.34%
29.02.2012 2 203.90 -2 278.90 4 482.80 - 196.71% - 440.90 2 644.80 - 599.86%
31.01.2012 -2 278.90 3 541.90 -5 820.80 - 164.34% 189.50 -2 468.40 -1 302.59%
31.12.2011 3 541.90 4 785.70 -1 243.80 -25.99% - 174.60 3 716.50 -2 128.58%
30.11.2011 4 785.70 3 063.20 1 722.50 56.23% -9 768.30 14 554.00 - 148.99%
31.10.2011 3 063.20 1 592.70 1 470.50 92.33% 5 217.90 -2 154.70 -41.29%
30.09.2011 1 592.70 -1 581.10 3 173.80 - 200.73% 6 711.40 -5 118.70 -76.27%
31.08.2011 -1 581.10 - 148.40 -1 432.70 965.43% 4 700.00 -6 281.10 - 133.64%
31.07.2011 - 148.40 -1 280.40 1 132.00 -88.41% - 851.00 702.60 -82.56%
30.06.2011 -1 280.40 2 172.00 -3 452.40 - 158.95% 414.20 -1 694.60 - 409.13%
31.05.2011 2 172.00 860.10 1 311.90 152.53% -4 179.00 6 351.00 - 151.97%
30.04.2011 860.10 -4 448.70 5 308.80 - 119.33% -2 049.30 2 909.40 - 141.97%
31.03.2011 -4 448.70 - 440.90 -4 007.80 909.00% 3 507.20 -7 955.90 - 226.84%
28.02.2011 - 440.90 189.50 - 630.40 - 332.66% 815.90 -1 256.80 - 154.04%
31.01.2011 189.50 - 174.60 364.10 - 208.53% 1 088.90 - 899.40 -82.60%
31.12.2010 - 174.60 -9 768.30 9 593.70 -98.21% - 464.60 290.00 -62.42%
30.11.2010 -9 768.30 5 217.90 -14 986.20 - 287.21% -1 406.70 -8 361.60 594.41%
31.10.2010 5 217.90 6 711.40 -1 493.50 -22.25% 155.70 5 062.20 3 251.25%
30.09.2010 6 711.40 4 700.00 2 011.40 42.80% -1 941.20 8 652.60 - 445.73%
31.08.2010 4 700.00 - 851.00 5 551.00 - 652.29% 3 847.70 852.30 22.15%
31.07.2010 - 851.00 414.20 -1 265.20 - 305.46% 970.50 -1 821.50 - 187.69%
30.06.2010 414.20 -4 179.00 4 593.20 - 109.91% -1 508.20 1 922.40 - 127.46%
31.05.2010 -4 179.00 -2 049.30 -2 129.70 103.92% - 666.20 -3 512.80 527.29%
30.04.2010 -2 049.30 3 507.20 -5 556.50 - 158.43% -3 886.20 1 836.90 -47.27%
31.03.2010 3 507.20 815.90 2 691.30 329.86% 2 715.20 792.00 29.17%
28.02.2010 815.90 1 088.90 - 273.00 -25.07% -2 615.80 3 431.70 - 131.19%
31.01.2010 1 088.90 - 464.60 1 553.50 - 334.37% 3 001.20 -1 912.30 -63.72%
31.12.2009 - 464.60 -1 406.70 942.10 -66.97% 1 417.10 -1 881.70 - 132.79%
30.11.2009 -1 406.70 155.70 -1 562.40 -1 003.47% - 894.50 - 512.20 57.26%
31.10.2009 155.70 -1 941.20 2 096.90 - 108.02% -1 194.30 1 350.00 - 113.04%
30.09.2009 -1 941.20 3 847.70 -5 788.90 - 150.45% 34.20 -1 975.40 -5 776.02%
31.08.2009 3 847.70 970.50 2 877.20 296.47% 314.50 3 533.20 1 123.43%
31.07.2009 970.50 -1 508.20 2 478.70 - 164.35% 3 102.00 -2 131.50 -68.71%
30.06.2009 -1 508.20 - 666.20 - 842.00 126.39% -1 101.30 - 406.90 36.95%
31.05.2009 - 666.20 -3 886.20 3 220.00 -82.86% -1 550.80 884.60 -57.04%
30.04.2009 -3 886.20 2 715.20 -6 601.40 - 243.13% - 265.50 -3 620.70 1 363.73%
31.03.2009 2 715.20 -2 615.80 5 331.00 - 203.80% -3 988.40 6 703.60 - 168.08%
28.02.2009 -2 615.80 3 001.20 -5 617.00 - 187.16% 2 052.00 -4 667.80 - 227.48%
31.01.2009 3 001.20 1 417.10 1 584.10 111.78% -11 797.20 14 798.40 - 125.44%
31.12.2008 1 417.10 - 894.50 2 311.60 - 258.42% 17 524.80 -16 107.70 -91.91%
30.11.2008 - 894.50 -1 194.30 299.80 -25.10% 1 330.90 -2 225.40 - 167.21%
31.10.2008 -1 194.30 34.20 -1 228.50 -3 592.11% -7 793.20 6 598.90 -84.68%
30.09.2008 34.20 314.50 - 280.30 -89.13% -1 955.70 1 989.90 - 101.75%
31.08.2008 314.50 3 102.00 -2 787.50 -89.86% 732.50 - 418.00 -57.06%
31.07.2008 3 102.00 -1 101.30 4 203.30 - 381.67% 3 682.50 - 580.50 -15.76%
30.06.2008 -1 101.30 -1 550.80 449.50 -28.98% 4 839.60 -5 940.90 - 122.76%
31.05.2008 -1 550.80 - 265.50 -1 285.30 484.11% 2 157.80 -3 708.60 - 171.87%
30.04.2008 - 265.50 -3 988.40 3 722.90 -93.34% 5 248.50 -5 514.00 - 105.06%
31.03.2008 -3 988.40 2 052.00 -6 040.40 - 294.37% -37.50 -3 950.90 10 535.73%
29.02.2008 2 052.00 -11 797.20 13 849.20 - 117.39% - 131.00 2 183.00 -1 666.41%
31.01.2008 -11 797.20 17 524.80 -29 322.00 - 167.32% 4 896.10 -16 693.30 - 340.95%
31.12.2007 17 524.80 1 330.90 16 193.90 1 216.76% 87.80 17 437.00 19 859.91%
30.11.2007 1 330.90 -7 793.20 9 124.10 - 117.08% - 903.20 2 234.10 - 247.35%
31.10.2007 -7 793.20 -1 955.70 -5 837.50 298.49% 3 443.50 -11 236.70 - 326.32%
30.09.2007 -1 955.70 732.50 -2 688.20 - 366.99% -1 030.40 - 925.30 89.80%
31.08.2007 732.50 3 682.50 -2 950.00 -80.11% 2 242.10 -1 509.60 -67.33%
31.07.2007 3 682.50 4 839.60 -1 157.10 -23.91% -1 118.20 4 800.70 - 429.32%
30.06.2007 4 839.60 2 157.80 2 681.80 124.28% 1 017.60 3 822.00 375.59%
31.05.2007 2 157.80 5 248.50 -3 090.70 -58.89% 18.60 2 139.20 11 501.08%
30.04.2007 5 248.50 -37.50 5 286.00 -14 096.00% - 277.10 5 525.60 -1 994.08%
31.03.2007 -37.50 - 131.00 93.50 -71.37% -2 955.70 2 918.20 -98.73%
28.02.2007 - 131.00 4 896.10 -5 027.10 - 102.68% - 544.00 413.00 -75.92%
31.01.2007 4 896.10 87.80 4 808.30 5 476.42% 4 618.20 277.90 6.02%
31.12.2006 87.80 - 903.20 991.00 - 109.72% -4 891.50 4 979.30 - 101.79%
30.11.2006 - 903.20 3 443.50 -4 346.70 - 126.23% 1 764.50 -2 667.70 - 151.19%
31.10.2006 3 443.50 -1 030.40 4 473.90 - 434.19% 1 846.40 1 597.10 86.50%
30.09.2006 -1 030.40 2 242.10 -3 272.50 - 145.96% -79.60 - 950.80 1 194.47%
31.08.2006 2 242.10 -1 118.20 3 360.30 - 300.51% 3 064.00 - 821.90 -26.82%
31.07.2006 -1 118.20 1 017.60 -2 135.80 - 209.89% 1 873.60 -2 991.80 - 159.68%
30.06.2006 1 017.60 18.60 999.00 5 370.97% 210.80 806.80 382.73%
31.05.2006 18.60 - 277.10 295.70 - 106.71% - 213.70 232.30 - 108.70%
30.04.2006 - 277.10 -2 955.70 2 678.60 -90.62% 598.60 - 875.70 - 146.29%
31.03.2006 -2 955.70 - 544.00 -2 411.70 443.33% -1 901.60 -1 054.10 55.43%
28.02.2006 - 544.00 4 618.20 -5 162.20 - 111.78% -1 118.20 574.20 -51.35%
31.01.2006 4 618.20 -4 891.50 9 509.70 - 194.41% 1 121.00 3 497.20 311.97%
31.12.2005 -4 891.50 1 764.50 -6 656.00 - 377.22% -2 254.60 -2 636.90 116.96%
30.11.2005 1 764.50 1 846.40 -81.90 -4.44% 697.00 1 067.50 153.16%
31.10.2005 1 846.40 -79.60 1 926.00 -2 419.60% -1 267.10 3 113.50 - 245.72%
30.09.2005 -79.60 3 064.00 -3 143.60 - 102.60% 1 446.30 -1 525.90 - 105.50%
31.08.2005 3 064.00 1 873.60 1 190.40 63.54% 1 646.30 1 417.70 86.11%
31.07.2005 1 873.60 210.80 1 662.80 788.80% -1 804.00 3 677.60 - 203.86%
30.06.2005 210.80 - 213.70 424.50 - 198.64% -2 642.90 2 853.70 - 107.98%
31.05.2005 - 213.70 598.60 - 812.30 - 135.70% - 769.60 555.90 -72.23%
30.04.2005 598.60 -1 901.60 2 500.20 - 131.48% -2 306.20 2 904.80 - 125.96%
31.03.2005 -1 901.60 -1 118.20 - 783.40 70.06% -6 318.00 4 416.40 -69.90%
28.02.2005 -1 118.20 1 121.00 -2 239.20 - 199.75% 226.00 -1 344.20 - 594.78%
31.01.2005 1 121.00 -2 254.60 3 375.60 - 149.72% 2 967.80 -1 846.80 -62.23%
31.12.2004 -2 254.60 697.00 -2 951.60 - 423.47% 5 911.90 -8 166.50 - 138.14%
30.11.2004 697.00 -1 267.10 1 964.10 - 155.01% 1 262.50 - 565.50 -44.79%
31.10.2004 -1 267.10 1 446.30 -2 713.40 - 187.61% 3 080.70 -4 347.80 - 141.13%
30.09.2004 1 446.30 1 646.30 - 200.00 -12.15% -20 029.80 21 476.10 - 107.22%
31.08.2004 1 646.30 -1 804.00 3 450.30 - 191.26% - 396.20 2 042.50 - 515.52%
31.07.2004 -1 804.00 -2 642.90 838.90 -31.74% 6 839.50 -8 643.50 - 126.38%
30.06.2004 -2 642.90 - 769.60 -1 873.30 243.41% -4 262.50 1 619.60 -38.00%
31.05.2004 - 769.60 -2 306.20 1 536.60 -66.63% -4 612.40 3 842.80 -83.31%
30.04.2004 -2 306.20 -6 318.00 4 011.80 -63.50% 4 451.20 -6 757.40 - 151.81%
31.03.2004 -6 318.00 226.00 -6 544.00 -2 895.58% -1 382.10 -4 935.90 357.13%
29.02.2004 226.00 2 967.80 -2 741.80 -92.38% - 451.90 677.90 - 150.01%
31.01.2004 2 967.80 5 911.90 -2 944.10 -49.80% 7 353.10 -4 385.30 -59.64%
31.12.2003 5 911.90 1 262.50 4 649.40 368.27% -5 230.20 11 142.10 - 213.03%
30.11.2003 1 262.50 3 080.70 -1 818.20 -59.02% -3 427.40 4 689.90 - 136.84%
31.10.2003 3 080.70 -20 029.80 23 110.50 - 115.38% - 895.10 3 975.80 - 444.17%
30.09.2003 -20 029.80 - 396.20 -19 633.60 4 955.48% 2 197.10 -22 226.90 -1 011.65%
31.08.2003 - 396.20 6 839.50 -7 235.70 - 105.79% 8 640.70 -9 036.90 - 104.59%
31.07.2003 6 839.50 -4 262.50 11 102.00 - 260.46% 2 084.20 4 755.30 228.16%
30.06.2003 -4 262.50 -4 612.40 349.90 -7.59% -4 150.30 - 112.20 2.70%
31.05.2003 -4 612.40 4 451.20 -9 063.60 - 203.62% -3 868.30 - 744.10 19.24%
30.04.2003 4 451.20 -1 382.10 5 833.30 - 422.06% 6 973.60 -2 522.40 -36.17%
31.03.2003 -1 382.10 - 451.90 - 930.20 205.84% 1 115.10 -2 497.20 - 223.94%
28.02.2003 - 451.90 7 353.10 -7 805.00 - 106.15% -2 801.30 2 349.40 -83.87%
31.01.2003 7 353.10 -5 230.20 12 583.30 - 240.59% - - -
31.12.2002 -5 230.20 -3 427.40 -1 802.80 52.60% - - -
30.11.2002 -3 427.40 - 895.10 -2 532.30 282.91% - - -
31.10.2002 - 895.10 2 197.10 -3 092.20 - 140.74% - - -
30.09.2002 2 197.10 8 640.70 -6 443.60 -74.57% - - -
31.08.2002 8 640.70 2 084.20 6 556.50 314.58% - - -
31.07.2002 2 084.20 -4 150.30 6 234.50 - 150.22% - - -
30.06.2002 -4 150.30 -3 868.30 - 282.00 7.29% - - -
31.05.2002 -3 868.30 6 973.60 -10 841.90 - 155.47% - - -
30.04.2002 6 973.60 1 115.10 5 858.50 525.38% - - -
31.03.2002 1 115.10 -2 801.30 3 916.40 - 139.81% - - -
28.02.2002 -2 801.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.