Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Vklady ve stavebním spoření se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, Vklady ve stavebním spoření se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11)

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2010 44 575.50
Min 30.06.2009 -50 453.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 19 493.40 -17 710.50 37 203.90 - 210.07% -2 705.00 22 198.40 - 820.64%
31.05.2023 -17 710.50 8 169.10 -25 879.60 - 316.80% 13 554.20 -31 264.70 - 230.66%
30.04.2023 8 169.10 24 130.70 -15 961.60 -66.15% 30 664.70 -22 495.60 -73.36%
31.03.2023 24 130.70 26 715.80 -2 585.10 -9.68% 4 175.20 19 955.50 477.95%
28.02.2023 26 715.80 24 325.20 2 390.60 9.83% 26 048.90 666.90 2.56%
31.01.2023 24 325.20 -11 501.30 35 826.50 - 311.50% 41 672.60 -17 347.40 -41.63%
31.12.2022 -11 501.30 10 275.10 -21 776.40 - 211.93% -13 749.00 2 247.70 -16.35%
30.11.2022 10 275.10 18 754.40 -8 479.30 -45.21% 25 151.80 -14 876.70 -59.15%
31.10.2022 18 754.40 15 775.40 2 979.00 18.88% 26 910.20 -8 155.80 -30.31%
30.09.2022 15 775.40 6 539.80 9 235.60 141.22% 6 500.60 9 274.80 142.68%
31.08.2022 6 539.80 20 973.50 -14 433.70 -68.82% 3 053.20 3 486.60 114.19%
31.07.2022 20 973.50 -2 705.00 23 678.50 - 875.36% 810.40 20 163.10 2 488.04%
30.06.2022 -2 705.00 13 554.20 -16 259.20 - 119.96% 1 100.60 -3 805.60 - 345.77%
31.05.2022 13 554.20 30 664.70 -17 110.50 -55.80% 2 801.20 10 753.00 383.87%
30.04.2022 30 664.70 4 175.20 26 489.50 634.45% -2 771.20 33 435.90 -1 206.55%
31.03.2022 4 175.20 26 048.90 -21 873.70 -83.97% -1 650.30 5 825.50 - 353.00%
28.02.2022 26 048.90 41 672.60 -15 623.70 -37.49% 7 909.20 18 139.70 229.35%
31.01.2022 41 672.60 -13 749.00 55 421.60 - 403.10% 4 832.90 36 839.70 762.27%
31.12.2021 -13 749.00 25 151.80 -38 900.80 - 154.66% -9 816.40 -3 932.60 40.06%
30.11.2021 25 151.80 26 910.20 -1 758.40 -6.53% -2 262.20 27 414.00 -1 211.83%
31.10.2021 26 910.20 6 500.60 20 409.60 313.96% 2 418.00 24 492.20 1 012.91%
30.09.2021 6 500.60 3 053.20 3 447.40 112.91% -1 043.80 7 544.40 - 722.78%
31.08.2021 3 053.20 810.40 2 242.80 276.75% -6 253.30 9 306.50 - 148.83%
31.07.2021 810.40 1 100.60 - 290.20 -26.37% -1 723.60 2 534.00 - 147.02%
30.06.2021 1 100.60 2 801.20 -1 700.60 -60.71% -20 624.60 21 725.20 - 105.34%
31.05.2021 2 801.20 -2 771.20 5 572.40 - 201.08% -26 763.60 29 564.80 - 110.47%
30.04.2021 -2 771.20 -1 650.30 -1 120.90 67.92% -13 304.50 10 533.30 -79.17%
31.03.2021 -1 650.30 7 909.20 -9 559.50 - 120.87% -2 271.70 621.40 -27.35%
28.02.2021 7 909.20 4 832.90 3 076.30 63.65% -4 922.80 12 832.00 - 260.66%
31.01.2021 4 832.90 -9 816.40 14 649.30 - 149.23% 24 820.10 -19 987.20 -80.53%
31.12.2020 -9 816.40 -2 262.20 -7 554.20 333.93% -24 260.30 14 443.90 -59.54%
30.11.2020 -2 262.20 2 418.00 -4 680.20 - 193.56% 535.50 -2 797.70 - 522.45%
31.10.2020 2 418.00 -1 043.80 3 461.80 - 331.65% 2 994.70 - 576.70 -19.26%
30.09.2020 -1 043.80 -6 253.30 5 209.50 -83.31% -2 394.90 1 351.10 -56.42%
31.08.2020 -6 253.30 -1 723.60 -4 529.70 262.80% 10 597.80 -16 851.10 - 159.01%
31.07.2020 -1 723.60 -20 624.60 18 901.00 -91.64% 5 148.30 -6 871.90 - 133.48%
30.06.2020 -20 624.60 -26 763.60 6 139.00 -22.94% -1 499.20 -19 125.40 1 275.71%
31.05.2020 -26 763.60 -13 304.50 -13 459.10 101.16% 10 902.40 -37 666.00 - 345.48%
30.04.2020 -13 304.50 -2 271.70 -11 032.80 485.66% 4 986.00 -18 290.50 - 366.84%
31.03.2020 -2 271.70 -4 922.80 2 651.10 -53.85% 775.60 -3 047.30 - 392.90%
29.02.2020 -4 922.80 24 820.10 -29 742.90 - 119.83% 1 993.00 -6 915.80 - 347.00%
31.01.2020 24 820.10 -24 260.30 49 080.40 - 202.31% 30 149.60 -5 329.50 -17.68%
31.12.2019 -24 260.30 535.50 -24 795.80 -4 630.40% -20 977.60 -3 282.70 15.65%
30.11.2019 535.50 2 994.70 -2 459.20 -82.12% 11 362.50 -10 827.00 -95.29%
31.10.2019 2 994.70 -2 394.90 5 389.60 - 225.04% 11 380.50 -8 385.80 -73.69%
30.09.2019 -2 394.90 10 597.80 -12 992.70 - 122.60% - 136.20 -2 258.70 1 658.37%
31.08.2019 10 597.80 5 148.30 5 449.50 105.85% -3 727.30 14 325.10 - 384.33%
31.07.2019 5 148.30 -1 499.20 6 647.50 - 443.40% 4 544.20 604.10 13.29%
30.06.2019 -1 499.20 10 902.40 -12 401.60 - 113.75% -14 600.80 13 101.60 -89.73%
31.05.2019 10 902.40 4 986.00 5 916.40 118.66% 7 037.40 3 865.00 54.92%
30.04.2019 4 986.00 775.60 4 210.40 542.86% 7 672.70 -2 686.70 -35.02%
31.03.2019 775.60 1 993.00 -1 217.40 -61.08% -3 540.60 4 316.20 - 121.91%
28.02.2019 1 993.00 30 149.60 -28 156.60 -93.39% 13 992.50 -11 999.50 -85.76%
31.01.2019 30 149.60 -20 977.60 51 127.20 - 243.72% 7 207.40 22 942.20 318.31%
31.12.2018 -20 977.60 11 362.50 -32 340.10 - 284.62% -9 693.10 -11 284.50 116.42%
30.11.2018 11 362.50 11 380.50 -18.00 -0.16% -3 569.20 14 931.70 - 418.35%
31.10.2018 11 380.50 - 136.20 11 516.70 -8 455.73% 9 542.00 1 838.50 19.27%
30.09.2018 - 136.20 -3 727.30 3 591.10 -96.35% -3 057.50 2 921.30 -95.55%
31.08.2018 -3 727.30 4 544.20 -8 271.50 - 182.02% -8 696.80 4 969.50 -57.14%
31.07.2018 4 544.20 -14 600.80 19 145.00 - 131.12% 10 663.50 -6 119.30 -57.39%
30.06.2018 -14 600.80 7 037.40 -21 638.20 - 307.47% -1 141.20 -13 459.60 1 179.43%
31.05.2018 7 037.40 7 672.70 - 635.30 -8.28% - 909.50 7 946.90 - 873.77%
30.04.2018 7 672.70 -3 540.60 11 213.30 - 316.71% 7 688.80 -16.10 -0.21%
31.03.2018 -3 540.60 13 992.50 -17 533.10 - 125.30% 203.50 -3 744.10 -1 839.85%
28.02.2018 13 992.50 7 207.40 6 785.10 94.14% -3 516.80 17 509.30 - 497.88%
31.01.2018 7 207.40 -9 693.10 16 900.50 - 174.36% 3 471.70 3 735.70 107.60%
31.12.2017 -9 693.10 -3 569.20 -6 123.90 171.58% -4 493.90 -5 199.20 115.69%
30.11.2017 -3 569.20 9 542.00 -13 111.20 - 137.41% 428.00 -3 997.20 - 933.93%
31.10.2017 9 542.00 -3 057.50 12 599.50 - 412.08% 1 590.00 7 952.00 500.13%
30.09.2017 -3 057.50 -8 696.80 5 639.30 -64.84% -3 364.90 307.40 -9.14%
31.08.2017 -8 696.80 10 663.50 -19 360.30 - 181.56% -8 976.00 279.20 -3.11%
31.07.2017 10 663.50 -1 141.20 11 804.70 -1 034.41% 11 702.90 -1 039.40 -8.88%
30.06.2017 -1 141.20 - 909.50 - 231.70 25.48% -17 819.40 16 678.20 -93.60%
31.05.2017 - 909.50 7 688.80 -8 598.30 - 111.83% 9 107.90 -10 017.40 - 109.99%
30.04.2017 7 688.80 203.50 7 485.30 3 678.28% -1 076.80 8 765.60 - 814.04%
31.03.2017 203.50 -3 516.80 3 720.30 - 105.79% -3 051.20 3 254.70 - 106.67%
28.02.2017 -3 516.80 3 471.70 -6 988.50 - 201.30% -6 745.20 3 228.40 -47.86%
31.01.2017 3 471.70 -4 493.90 7 965.60 - 177.25% - 377.90 3 849.60 -1 018.68%
31.12.2016 -4 493.90 428.00 -4 921.90 -1 149.98% -5 062.70 568.80 -11.24%
30.11.2016 428.00 1 590.00 -1 162.00 -73.08% -1 469.00 1 897.00 - 129.14%
31.10.2016 1 590.00 -3 364.90 4 954.90 - 147.25% - 312.40 1 902.40 - 608.96%
30.09.2016 -3 364.90 -8 976.00 5 611.10 -62.51% - 100.90 -3 264.00 3 234.89%
31.08.2016 -8 976.00 11 702.90 -20 678.90 - 176.70% -17 991.40 9 015.40 -50.11%
31.07.2016 11 702.90 -17 819.40 29 522.30 - 165.68% 12 583.40 - 880.50 -7.00%
30.06.2016 -17 819.40 9 107.90 -26 927.30 - 295.65% 5 262.50 -23 081.90 - 438.61%
31.05.2016 9 107.90 -1 076.80 10 184.70 - 945.83% -13 001.50 22 109.40 - 170.05%
30.04.2016 -1 076.80 -3 051.20 1 974.40 -64.71% 8 006.10 -9 082.90 - 113.45%
31.03.2016 -3 051.20 -6 745.20 3 694.00 -54.76% 1 923.90 -4 975.10 - 258.59%
29.02.2016 -6 745.20 - 377.90 -6 367.30 1 684.92% 3 524.10 -10 269.30 - 291.40%
31.01.2016 - 377.90 -5 062.70 4 684.80 -92.54% 81.30 - 459.20 - 564.82%
31.12.2015 -5 062.70 -1 469.00 -3 593.70 244.64% - 117.60 -4 945.10 4 205.02%
30.11.2015 -1 469.00 - 312.40 -1 156.60 370.23% 790.20 -2 259.20 - 285.90%
31.10.2015 - 312.40 - 100.90 - 211.50 209.61% 4 141.30 -4 453.70 - 107.54%
30.09.2015 - 100.90 -17 991.40 17 890.50 -99.44% -5 670.50 5 569.60 -98.22%
31.08.2015 -17 991.40 12 583.40 -30 574.80 - 242.98% -18 640.20 648.80 -3.48%
31.07.2015 12 583.40 5 262.50 7 320.90 139.11% -2 052.30 14 635.70 - 713.14%
30.06.2015 5 262.50 -13 001.50 18 264.00 - 140.48% -10 469.90 15 732.40 - 150.26%
31.05.2015 -13 001.50 8 006.10 -21 007.60 - 262.39% -2 203.80 -10 797.70 489.96%
30.04.2015 8 006.10 1 923.90 6 082.20 316.14% 1 133.40 6 872.70 606.38%
31.03.2015 1 923.90 3 524.10 -1 600.20 -45.41% 419.70 1 504.20 358.40%
28.02.2015 3 524.10 81.30 3 442.80 4 234.69% 10 580.40 -7 056.30 -66.69%
31.01.2015 81.30 - 117.60 198.90 - 169.13% -10 875.30 10 956.60 - 100.75%
31.12.2014 - 117.60 790.20 - 907.80 - 114.88% 3 316.30 -3 433.90 - 103.55%
30.11.2014 790.20 4 141.30 -3 351.10 -80.92% -22.80 813.00 -3 565.79%
31.10.2014 4 141.30 -5 670.50 9 811.80 - 173.03% -4 741.40 8 882.70 - 187.34%
30.09.2014 -5 670.50 -18 640.20 12 969.70 -69.58% -1 681.90 -3 988.60 237.15%
31.08.2014 -18 640.20 -2 052.30 -16 587.90 808.26% -5 579.10 -13 061.10 234.11%
31.07.2014 -2 052.30 -10 469.90 8 417.60 -80.40% 11 366.60 -13 418.90 - 118.06%
30.06.2014 -10 469.90 -2 203.80 -8 266.10 375.08% 1 029.20 -11 499.10 -1 117.29%
31.05.2014 -2 203.80 1 133.40 -3 337.20 - 294.44% 1 995.30 -4 199.10 - 210.45%
30.04.2014 1 133.40 419.70 713.70 170.05% -8 819.10 9 952.50 - 112.85%
31.03.2014 419.70 10 580.40 -10 160.70 -96.03% - 979.20 1 398.90 - 142.86%
28.02.2014 10 580.40 -10 875.30 21 455.70 - 197.29% - 683.90 11 264.30 -1 647.07%
31.01.2014 -10 875.30 3 316.30 -14 191.60 - 427.93% -4 165.20 -6 710.10 161.10%
31.12.2013 3 316.30 -22.80 3 339.10 -14 645.18% -7 346.40 10 662.70 - 145.14%
30.11.2013 -22.80 -4 741.40 4 718.60 -99.52% 749.40 - 772.20 - 103.04%
31.10.2013 -4 741.40 -1 681.90 -3 059.50 181.91% -13 417.20 8 675.80 -64.66%
30.09.2013 -1 681.90 -5 579.10 3 897.20 -69.85% -1 684.50 2.60 -0.15%
31.08.2013 -5 579.10 11 366.60 -16 945.70 - 149.08% 4 163.90 -9 743.00 - 233.99%
31.07.2013 11 366.60 1 029.20 10 337.40 1 004.41% -16 006.50 27 373.10 - 171.01%
30.06.2013 1 029.20 1 995.30 - 966.10 -48.42% -4 319.70 5 348.90 - 123.83%
31.05.2013 1 995.30 -8 819.10 10 814.40 - 122.62% -2 787.90 4 783.20 - 171.57%
30.04.2013 -8 819.10 - 979.20 -7 839.90 800.64% 7 271.70 -16 090.80 - 221.28%
31.03.2013 - 979.20 - 683.90 - 295.30 43.18% 10 279.40 -11 258.60 - 109.53%
28.02.2013 - 683.90 -4 165.20 3 481.30 -83.58% 2 610.20 -3 294.10 - 126.20%
31.01.2013 -4 165.20 -7 346.40 3 181.20 -43.30% -13 076.50 8 911.30 -68.15%
31.12.2012 -7 346.40 749.40 -8 095.80 -1 080.30% 5 454.60 -12 801.00 - 234.68%
30.11.2012 749.40 -13 417.20 14 166.60 - 105.59% 1 895.70 -1 146.30 -60.47%
31.10.2012 -13 417.20 -1 684.50 -11 732.70 696.51% -4 575.10 -8 842.10 193.27%
30.09.2012 -1 684.50 4 163.90 -5 848.40 - 140.45% 9 716.40 -11 400.90 - 117.34%
31.08.2012 4 163.90 -16 006.50 20 170.40 - 126.01% -14 507.40 18 671.30 - 128.70%
31.07.2012 -16 006.50 -4 319.70 -11 686.80 270.55% 4 541.60 -20 548.10 - 452.44%
30.06.2012 -4 319.70 -2 787.90 -1 531.80 54.94% 1 330.50 -5 650.20 - 424.67%
31.05.2012 -2 787.90 7 271.70 -10 059.60 - 138.34% 3 686.60 -6 474.50 - 175.62%
30.04.2012 7 271.70 10 279.40 -3 007.70 -29.26% 9 791.10 -2 519.40 -25.73%
31.03.2012 10 279.40 2 610.20 7 669.20 293.82% -2 146.90 12 426.30 - 578.80%
29.02.2012 2 610.20 -13 076.50 15 686.70 - 119.96% -6 679.90 9 290.10 - 139.08%
31.01.2012 -13 076.50 5 454.60 -18 531.10 - 339.73% -7 338.70 -5 737.80 78.19%
31.12.2011 5 454.60 1 895.70 3 558.90 187.74% 9 663.90 -4 209.30 -43.56%
30.11.2011 1 895.70 -4 575.10 6 470.80 - 141.44% -9 900.90 11 796.60 - 119.15%
31.10.2011 -4 575.10 9 716.40 -14 291.50 - 147.09% - 418.30 -4 156.80 993.74%
30.09.2011 9 716.40 -14 507.40 24 223.80 - 166.98% -5 103.30 14 819.70 - 290.39%
31.08.2011 -14 507.40 4 541.60 -19 049.00 - 419.43% -35 386.60 20 879.20 -59.00%
31.07.2011 4 541.60 1 330.50 3 211.10 241.35% 19 655.30 -15 113.70 -76.89%
30.06.2011 1 330.50 3 686.60 -2 356.10 -63.91% -3 862.90 5 193.40 - 134.44%
31.05.2011 3 686.60 9 791.10 -6 104.50 -62.35% -28 848.80 32 535.40 - 112.78%
30.04.2011 9 791.10 -2 146.90 11 938.00 - 556.06% 44 575.50 -34 784.40 -78.03%
31.03.2011 -2 146.90 -6 679.90 4 533.00 -67.86% -5 639.70 3 492.80 -61.93%
28.02.2011 -6 679.90 -7 338.70 658.80 -8.98% -2 263.00 -4 416.90 195.18%
31.01.2011 -7 338.70 9 663.90 -17 002.60 - 175.94% -13 273.20 5 934.50 -44.71%
31.12.2010 9 663.90 -9 900.90 19 564.80 - 197.61% 32 782.20 -23 118.30 -70.52%
30.11.2010 -9 900.90 - 418.30 -9 482.60 2 266.94% -22 384.60 12 483.70 -55.77%
31.10.2010 - 418.30 -5 103.30 4 685.00 -91.80% 17 782.70 -18 201.00 - 102.35%
30.09.2010 -5 103.30 -35 386.60 30 283.30 -85.58% -6 243.70 1 140.40 -18.26%
31.08.2010 -35 386.60 19 655.30 -55 041.90 - 280.04% -28 610.10 -6 776.50 23.69%
31.07.2010 19 655.30 -3 862.90 23 518.20 - 608.82% 6 589.40 13 065.90 198.29%
30.06.2010 -3 862.90 -28 848.80 24 985.90 -86.61% -50 453.30 46 590.40 -92.34%
31.05.2010 -28 848.80 44 575.50 -73 424.30 - 164.72% 18 336.50 -47 185.30 - 257.33%
30.04.2010 44 575.50 -5 639.70 50 215.20 - 890.39% 23 355.70 21 219.80 90.85%
31.03.2010 -5 639.70 -2 263.00 -3 376.70 149.21% -21 773.40 16 133.70 -74.10%
28.02.2010 -2 263.00 -13 273.20 11 010.20 -82.95% -15 536.60 13 273.60 -85.43%
31.01.2010 -13 273.20 32 782.20 -46 055.40 - 140.49% 4 340.00 -17 613.20 - 405.83%
31.12.2009 32 782.20 -22 384.60 55 166.80 - 246.45% -14 944.80 47 727.00 - 319.36%
30.11.2009 -22 384.60 17 782.70 -40 167.30 - 225.88% -3 134.50 -19 250.10 614.14%
31.10.2009 17 782.70 -6 243.70 24 026.40 - 384.81% 28 652.80 -10 870.10 -37.94%
30.09.2009 -6 243.70 -28 610.10 22 366.40 -78.18% -29 554.60 23 310.90 -78.87%
31.08.2009 -28 610.10 6 589.40 -35 199.50 - 534.18% 25 237.10 -53 847.20 - 213.37%
31.07.2009 6 589.40 -50 453.30 57 042.70 - 113.06% 15 556.00 -8 966.60 -57.64%
30.06.2009 -50 453.30 18 336.50 -68 789.80 - 375.15% -38 163.30 -12 290.00 32.20%
31.05.2009 18 336.50 23 355.70 -5 019.20 -21.49% 4 553.50 13 783.00 302.69%
30.04.2009 23 355.70 -21 773.40 45 129.10 - 207.27% 34 693.40 -11 337.70 -32.68%
31.03.2009 -21 773.40 -15 536.60 -6 236.80 40.14% -28 797.70 7 024.30 -24.39%
28.02.2009 -15 536.60 4 340.00 -19 876.60 - 457.99% 30 622.90 -46 159.50 - 150.74%
31.01.2009 4 340.00 -14 944.80 19 284.80 - 129.04% -11 103.50 15 443.50 - 139.09%
31.12.2008 -14 944.80 -3 134.50 -11 810.30 376.78% -4 571.50 -10 373.30 226.91%
30.11.2008 -3 134.50 28 652.80 -31 787.30 - 110.94% 22 972.50 -26 107.00 - 113.64%
31.10.2008 28 652.80 -29 554.60 58 207.40 - 196.95% -6 415.80 35 068.60 - 546.60%
30.09.2008 -29 554.60 25 237.10 -54 791.70 - 217.11% -1 150.20 -28 404.40 2 469.52%
31.08.2008 25 237.10 15 556.00 9 681.10 62.23% 25 106.30 130.80 0.52%
31.07.2008 15 556.00 -38 163.30 53 719.30 - 140.76% -31 872.60 47 428.60 - 148.81%
30.06.2008 -38 163.30 4 553.50 -42 716.80 - 938.11% 2 045.10 -40 208.40 -1 966.08%
31.05.2008 4 553.50 34 693.40 -30 139.90 -86.88% -20 098.90 24 652.40 - 122.66%
30.04.2008 34 693.40 -28 797.70 63 491.10 - 220.47% 6 152.00 28 541.40 463.94%
31.03.2008 -28 797.70 30 622.90 -59 420.60 - 194.04% 27 115.40 -55 913.10 - 206.20%
29.02.2008 30 622.90 -11 103.50 41 726.40 - 375.80% 3 565.10 27 057.80 758.96%
31.01.2008 -11 103.50 -4 571.50 -6 532.00 142.89% -10 356.50 - 747.00 7.21%
31.12.2007 -4 571.50 22 972.50 -27 544.00 - 119.90% 22 583.60 -27 155.10 - 120.24%
30.11.2007 22 972.50 -6 415.80 29 388.30 - 458.06% - 562.90 23 535.40 -4 181.10%
31.10.2007 -6 415.80 -1 150.20 -5 265.60 457.80% -10 360.40 3 944.60 -38.07%
30.09.2007 -1 150.20 25 106.30 -26 256.50 - 104.58% - 733.70 - 416.50 56.77%
31.08.2007 25 106.30 -31 872.60 56 978.90 - 178.77% 8 104.80 17 001.50 209.77%
31.07.2007 -31 872.60 2 045.10 -33 917.70 -1 658.49% -26 276.40 -5 596.20 21.30%
30.06.2007 2 045.10 -20 098.90 22 144.00 - 110.18% 23 672.00 -21 626.90 -91.36%
31.05.2007 -20 098.90 6 152.00 -26 250.90 - 426.71% -26 983.40 6 884.50 -25.51%
30.04.2007 6 152.00 27 115.40 -20 963.40 -77.31% 8 864.10 -2 712.10 -30.60%
31.03.2007 27 115.40 3 565.10 23 550.30 660.58% 20 418.80 6 696.60 32.80%
28.02.2007 3 565.10 -10 356.50 13 921.60 - 134.42% 12 588.10 -9 023.00 -71.68%
31.01.2007 -10 356.50 22 583.60 -32 940.10 - 145.86% -11 436.70 1 080.20 -9.45%
31.12.2006 22 583.60 - 562.90 23 146.50 -4 112.01% -10 914.20 33 497.80 - 306.92%
30.11.2006 - 562.90 -10 360.40 9 797.50 -94.57% 5 524.30 -6 087.20 - 110.19%
31.10.2006 -10 360.40 - 733.70 -9 626.70 1 312.08% -8 504.10 -1 856.30 21.83%
30.09.2006 - 733.70 8 104.80 -8 838.50 - 109.05% 7 310.90 -8 044.60 - 110.04%
31.08.2006 8 104.80 -26 276.40 34 381.20 - 130.84% -2 999.00 11 103.80 - 370.25%
31.07.2006 -26 276.40 23 672.00 -49 948.40 - 211.00% -9 245.70 -17 030.70 184.20%
30.06.2006 23 672.00 -26 983.40 50 655.40 - 187.73% 2 195.20 21 476.80 978.35%
31.05.2006 -26 983.40 8 864.10 -35 847.50 - 404.41% -1 690.30 -25 293.10 1 496.37%
30.04.2006 8 864.10 20 418.80 -11 554.70 -56.59% 20 344.60 -11 480.50 -56.43%
31.03.2006 20 418.80 12 588.10 7 830.70 62.21% 368.00 20 050.80 5 448.59%
28.02.2006 12 588.10 -11 436.70 24 024.80 - 210.07% 11 475.80 1 112.30 9.69%
31.01.2006 -11 436.70 -10 914.20 - 522.50 4.79% -7 467.10 -3 969.60 53.16%
31.12.2005 -10 914.20 5 524.30 -16 438.50 - 297.57% -4 560.50 -6 353.70 139.32%
30.11.2005 5 524.30 -8 504.10 14 028.40 - 164.96% -11 259.40 16 783.70 - 149.06%
31.10.2005 -8 504.10 7 310.90 -15 815.00 - 216.32% 5 888.10 -14 392.20 - 244.43%
30.09.2005 7 310.90 -2 999.00 10 309.90 - 343.78% 1 411.20 5 899.70 418.06%
31.08.2005 -2 999.00 -9 245.70 6 246.70 -67.56% -11 440.40 8 441.40 -73.79%
31.07.2005 -9 245.70 2 195.20 -11 440.90 - 521.18% 6 354.10 -15 599.80 - 245.51%
30.06.2005 2 195.20 -1 690.30 3 885.50 - 229.87% 251.50 1 943.70 772.84%
31.05.2005 -1 690.30 20 344.60 -22 034.90 - 108.31% -10 104.70 8 414.40 -83.27%
30.04.2005 20 344.60 368.00 19 976.60 5 428.42% 20 825.20 - 480.60 -2.31%
31.03.2005 368.00 11 475.80 -11 107.80 -96.79% -1 860.40 2 228.40 - 119.78%
28.02.2005 11 475.80 -7 467.10 18 942.90 - 253.68% 4 967.10 6 508.70 131.04%
31.01.2005 -7 467.10 -4 560.50 -2 906.60 63.73% 3 950.40 -11 417.50 - 289.02%
31.12.2004 -4 560.50 -11 259.40 6 698.90 -59.50% 2 154.70 -6 715.20 - 311.65%
30.11.2004 -11 259.40 5 888.10 -17 147.50 - 291.22% - 542.30 -10 717.10 1 976.23%
31.10.2004 5 888.10 1 411.20 4 476.90 317.24% 2 578.50 3 309.60 128.35%
30.09.2004 1 411.20 -11 440.40 12 851.60 - 112.34% -7 289.60 8 700.80 - 119.36%
31.08.2004 -11 440.40 6 354.10 -17 794.50 - 280.05% 15 648.40 -27 088.80 - 173.11%
31.07.2004 6 354.10 251.50 6 102.60 2 426.48% 14 381.40 -8 027.30 -55.82%
30.06.2004 251.50 -10 104.70 10 356.20 - 102.49% -23 841.70 24 093.20 - 101.05%
31.05.2004 -10 104.70 20 825.20 -30 929.90 - 148.52% 1 509.20 -11 613.90 - 769.54%
30.04.2004 20 825.20 -1 860.40 22 685.60 -1 219.39% 18 384.00 2 441.20 13.28%
31.03.2004 -1 860.40 4 967.10 -6 827.50 - 137.45% -11 357.50 9 497.10 -83.62%
29.02.2004 4 967.10 3 950.40 1 016.70 25.74% -6 163.30 11 130.40 - 180.59%
31.01.2004 3 950.40 2 154.70 1 795.70 83.34% 15 947.00 -11 996.60 -75.23%
31.12.2003 2 154.70 - 542.30 2 697.00 - 497.33% -17 142.70 19 297.40 - 112.57%
30.11.2003 - 542.30 2 578.50 -3 120.80 - 121.03% 18 697.30 -19 239.60 - 102.90%
31.10.2003 2 578.50 -7 289.60 9 868.10 - 135.37% 7 186.30 -4 607.80 -64.12%
30.09.2003 -7 289.60 15 648.40 -22 938.00 - 146.58% -20 607.10 13 317.50 -64.63%
31.08.2003 15 648.40 14 381.40 1 267.00 8.81% 11 540.60 4 107.80 35.59%
31.07.2003 14 381.40 -23 841.70 38 223.10 - 160.32% -2 398.20 16 779.60 - 699.67%
30.06.2003 -23 841.70 1 509.20 -25 350.90 -1 679.76% -23 037.90 - 803.80 3.49%
31.05.2003 1 509.20 18 384.00 -16 874.80 -91.79% 7 646.60 -6 137.40 -80.26%
30.04.2003 18 384.00 -11 357.50 29 741.50 - 261.87% 37.20 18 346.80 49 319.35%
31.03.2003 -11 357.50 -6 163.30 -5 194.20 84.28% 4 687.30 -16 044.80 - 342.30%
28.02.2003 -6 163.30 15 947.00 -22 110.30 - 138.65% 480.50 -6 643.80 -1 382.68%
31.01.2003 15 947.00 -17 142.70 33 089.70 - 193.03% - - -
31.12.2002 -17 142.70 18 697.30 -35 840.00 - 191.69% - - -
30.11.2002 18 697.30 7 186.30 11 511.00 160.18% - - -
31.10.2002 7 186.30 -20 607.10 27 793.40 - 134.87% - - -
30.09.2002 -20 607.10 11 540.60 -32 147.70 - 278.56% - - -
31.08.2002 11 540.60 -2 398.20 13 938.80 - 581.22% - - -
31.07.2002 -2 398.20 -23 037.90 20 639.70 -89.59% - - -
30.06.2002 -23 037.90 7 646.60 -30 684.50 - 401.28% - - -
31.05.2002 7 646.60 37.20 7 609.40 20 455.38% - - -
30.04.2002 37.20 4 687.30 -4 650.10 -99.21% - - -
31.03.2002 4 687.30 480.50 4 206.80 875.50% - - -
28.02.2002 480.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok - celkem (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.