instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady - ekonomika ČNB

Aktualizace dat instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Rezidenti - Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů), Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Stav, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Stav, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Úvěrová instituce, Jednodenní vklady
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Úvěrová instituce, Převoditelné jednodenní vklady
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Ostatní poskytovatelé platebních služeb, Jednodenní vklady
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Centrální banka, Jednodenní vklady
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Objem, Ostatní poskytovatelé platebních služeb, Jednodenní vklady
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu: Čtvrtletní, Stav, Rezidenti - Celkem

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.07.2022 -19 933.60
Max 31.01.2017 21 343.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 -9 695.80 15 787.40 -25 483.20 - 161.41% -2 886.70 -6 809.10 235.88%
31.05.2023 15 787.40 6 141.10 9 646.30 157.08% 16 613.80 - 826.40 -4.97%
30.04.2023 6 141.10 -18 606.40 24 747.50 - 133.01% -14 175.50 20 316.60 - 143.32%
31.03.2023 -18 606.40 -11 703.30 -6 903.10 58.98% 11 591.50 -30 197.90 - 260.52%
28.02.2023 -11 703.30 2 199.60 -13 902.90 - 632.06% -2 965.90 -8 737.40 294.60%
31.01.2023 2 199.60 7 333.50 -5 133.90 -70.01% 7 296.30 -5 096.70 -69.85%
31.12.2022 7 333.50 10 410.00 -3 076.50 -29.55% 2 692.50 4 641.00 172.37%
30.11.2022 10 410.00 12 084.20 -1 674.20 -13.85% -2 788.10 13 198.10 - 473.37%
31.10.2022 12 084.20 -97.30 12 181.50 -12 519.53% -3 717.70 15 801.90 - 425.05%
30.09.2022 -97.30 -7 411.50 7 314.20 -98.69% 4 070.10 -4 167.40 - 102.39%
31.08.2022 -7 411.50 -19 933.60 12 522.10 -62.82% 4 950.60 -12 362.10 - 249.71%
31.07.2022 -19 933.60 -2 886.70 -17 046.90 590.53% -10 792.50 -9 141.10 84.70%
30.06.2022 -2 886.70 16 613.80 -19 500.50 - 117.38% 12 623.00 -15 509.70 - 122.87%
31.05.2022 16 613.80 -14 175.50 30 789.30 - 217.20% 946.10 15 667.70 1 656.03%
30.04.2022 -14 175.50 11 591.50 -25 767.00 - 222.29% -16 138.80 1 963.30 -12.16%
31.03.2022 11 591.50 -2 965.90 14 557.40 - 490.83% 13 373.30 -1 781.80 -13.32%
28.02.2022 -2 965.90 7 296.30 -10 262.20 - 140.65% 1 244.50 -4 210.40 - 338.32%
31.01.2022 7 296.30 2 692.50 4 603.80 170.99% 16 415.20 -9 118.90 -55.55%
31.12.2021 2 692.50 -2 788.10 5 480.60 - 196.57% -18 523.10 21 215.60 - 114.54%
30.11.2021 -2 788.10 -3 717.70 929.60 -25.00% 7 615.80 -10 403.90 - 136.61%
31.10.2021 -3 717.70 4 070.10 -7 787.80 - 191.34% -9 392.10 5 674.40 -60.42%
30.09.2021 4 070.10 4 950.60 - 880.50 -17.79% 10 881.80 -6 811.70 -62.60%
31.08.2021 4 950.60 -10 792.50 15 743.10 - 145.87% 10 053.00 -5 102.40 -50.75%
31.07.2021 -10 792.50 12 623.00 -23 415.50 - 185.50% 2 416.10 -13 208.60 - 546.69%
30.06.2021 12 623.00 946.10 11 676.90 1 234.21% 2 992.80 9 630.20 321.78%
31.05.2021 946.10 -16 138.80 17 084.90 - 105.86% -3 657.40 4 603.50 - 125.87%
30.04.2021 -16 138.80 13 373.30 -29 512.10 - 220.68% -9 822.30 -6 316.50 64.31%
31.03.2021 13 373.30 1 244.50 12 128.80 974.59% 14 188.50 - 815.20 -5.75%
28.02.2021 1 244.50 16 415.20 -15 170.70 -92.42% 2 242.00 - 997.50 -44.49%
31.01.2021 16 415.20 -18 523.10 34 938.30 - 188.62% 1 243.70 15 171.50 1 219.87%
31.12.2020 -18 523.10 7 615.80 -26 138.90 - 343.22% 1 376.70 -19 899.80 -1 445.47%
30.11.2020 7 615.80 -9 392.10 17 007.90 - 181.09% -4 795.30 12 411.10 - 258.82%
31.10.2020 -9 392.10 10 881.80 -20 273.90 - 186.31% 1 020.70 -10 412.80 -1 020.16%
30.09.2020 10 881.80 10 053.00 828.80 8.24% 1 019.10 9 862.70 967.79%
31.08.2020 10 053.00 2 416.10 7 636.90 316.08% -3 153.90 13 206.90 - 418.75%
31.07.2020 2 416.10 2 992.80 - 576.70 -19.27% -1 756.30 4 172.40 - 237.57%
30.06.2020 2 992.80 -3 657.40 6 650.20 - 181.83% - 953.20 3 946.00 - 413.97%
31.05.2020 -3 657.40 -9 822.30 6 164.90 -62.76% 8 333.50 -11 990.90 - 143.89%
30.04.2020 -9 822.30 14 188.50 -24 010.80 - 169.23% 1 468.10 -11 290.40 - 769.05%
31.03.2020 14 188.50 2 242.00 11 946.50 532.85% -4 950.70 19 139.20 - 386.60%
29.02.2020 2 242.00 1 243.70 998.30 80.27% 1 423.10 818.90 57.54%
31.01.2020 1 243.70 1 376.70 - 133.00 -9.66% 4 638.90 -3 395.20 -73.19%
31.12.2019 1 376.70 -4 795.30 6 172.00 - 128.71% -3 971.90 5 348.60 - 134.66%
30.11.2019 -4 795.30 1 020.70 -5 816.00 - 569.80% 3 231.40 -8 026.70 - 248.40%
31.10.2019 1 020.70 1 019.10 1.60 0.16% -6 011.80 7 032.50 - 116.98%
30.09.2019 1 019.10 -3 153.90 4 173.00 - 132.31% - 786.10 1 805.20 - 229.64%
31.08.2019 -3 153.90 -1 756.30 -1 397.60 79.58% 4 017.80 -7 171.70 - 178.50%
31.07.2019 -1 756.30 - 953.20 - 803.10 84.25% -6 276.10 4 519.80 -72.02%
30.06.2019 - 953.20 8 333.50 -9 286.70 - 111.44% 3 982.90 -4 936.10 - 123.93%
31.05.2019 8 333.50 1 468.10 6 865.40 467.64% 2 670.20 5 663.30 212.09%
30.04.2019 1 468.10 -4 950.70 6 418.80 - 129.65% -5 694.00 7 162.10 - 125.78%
31.03.2019 -4 950.70 1 423.10 -6 373.80 - 447.88% -7 468.50 2 517.80 -33.71%
28.02.2019 1 423.10 4 638.90 -3 215.80 -69.32% 6 187.90 -4 764.80 -77.00%
31.01.2019 4 638.90 -3 971.90 8 610.80 - 216.79% 1 989.40 2 649.50 133.18%
31.12.2018 -3 971.90 3 231.40 -7 203.30 - 222.92% -5 809.30 1 837.40 -31.63%
30.11.2018 3 231.40 -6 011.80 9 243.20 - 153.75% 409.60 2 821.80 688.92%
31.10.2018 -6 011.80 - 786.10 -5 225.70 664.76% -4 443.70 -1 568.10 35.29%
30.09.2018 - 786.10 4 017.80 -4 803.90 - 119.57% 799.80 -1 585.90 - 198.29%
31.08.2018 4 017.80 -6 276.10 10 293.90 - 164.02% -6 023.80 10 041.60 - 166.70%
31.07.2018 -6 276.10 3 982.90 -10 259.00 - 257.58% 4 969.80 -11 245.90 - 226.28%
30.06.2018 3 982.90 2 670.20 1 312.70 49.16% -3 128.20 7 111.10 - 227.32%
31.05.2018 2 670.20 -5 694.00 8 364.20 - 146.89% -3 371.70 6 041.90 - 179.19%
30.04.2018 -5 694.00 -7 468.50 1 774.50 -23.76% 983.70 -6 677.70 - 678.84%
31.03.2018 -7 468.50 6 187.90 -13 656.40 - 220.70% 8 876.90 -16 345.40 - 184.13%
28.02.2018 6 187.90 1 989.40 4 198.50 211.04% 8 460.30 -2 272.40 -26.86%
31.01.2018 1 989.40 -5 809.30 7 798.70 - 134.25% 21 343.50 -19 354.10 -90.68%
31.12.2017 -5 809.30 409.60 -6 218.90 -1 518.29% -8 039.40 2 230.10 -27.74%
30.11.2017 409.60 -4 443.70 4 853.30 - 109.22% 2 020.20 -1 610.60 -79.72%
31.10.2017 -4 443.70 799.80 -5 243.50 - 655.60% 4 799.10 -9 242.80 - 192.59%
30.09.2017 799.80 -6 023.80 6 823.60 - 113.28% -3 159.00 3 958.80 - 125.32%
31.08.2017 -6 023.80 4 969.80 -10 993.60 - 221.21% -1 270.50 -4 753.30 374.13%
31.07.2017 4 969.80 -3 128.20 8 098.00 - 258.87% 844.60 4 125.20 488.42%
30.06.2017 -3 128.20 -3 371.70 243.50 -7.22% -5 130.10 2 001.90 -39.02%
31.05.2017 -3 371.70 983.70 -4 355.40 - 442.76% 3 542.20 -6 913.90 - 195.19%
30.04.2017 983.70 8 876.90 -7 893.20 -88.92% 5 736.60 -4 752.90 -82.85%
31.03.2017 8 876.90 8 460.30 416.60 4.92% 8 705.30 171.60 1.97%
28.02.2017 8 460.30 21 343.50 -12 883.20 -60.36% -2 566.70 11 027.00 - 429.62%
31.01.2017 21 343.50 -8 039.40 29 382.90 - 365.49% 4 548.60 16 794.90 369.23%
31.12.2016 -8 039.40 2 020.20 -10 059.60 - 497.95% -14 958.80 6 919.40 -46.26%
30.11.2016 2 020.20 4 799.10 -2 778.90 -57.90% 6 321.30 -4 301.10 -68.04%
31.10.2016 4 799.10 -3 159.00 7 958.10 - 251.92% 3 039.00 1 760.10 57.92%
30.09.2016 -3 159.00 -1 270.50 -1 888.50 148.64% 7 548.10 -10 707.10 - 141.85%
31.08.2016 -1 270.50 844.60 -2 115.10 - 250.43% 7 093.70 -8 364.20 - 117.91%
31.07.2016 844.60 -5 130.10 5 974.70 - 116.46% 1 550.60 - 706.00 -45.53%
30.06.2016 -5 130.10 3 542.20 -8 672.30 - 244.83% 450.00 -5 580.10 -1 240.02%
31.05.2016 3 542.20 5 736.60 -2 194.40 -38.25% 1 896.40 1 645.80 86.79%
30.04.2016 5 736.60 8 705.30 -2 968.70 -34.10% 678.60 5 058.00 745.36%
31.03.2016 8 705.30 -2 566.70 11 272.00 - 439.16% 915.90 7 789.40 850.46%
29.02.2016 -2 566.70 4 548.60 -7 115.30 - 156.43% -5 448.60 2 881.90 -52.89%
31.01.2016 4 548.60 -14 958.80 19 507.40 - 130.41% 6 081.20 -1 532.60 -25.20%
31.12.2015 -14 958.80 6 321.30 -21 280.10 - 336.64% -3 236.00 -11 722.80 362.26%
30.11.2015 6 321.30 3 039.00 3 282.30 108.01% 200.80 6 120.50 3 048.06%
31.10.2015 3 039.00 7 548.10 -4 509.10 -59.74% 4 353.40 -1 314.40 -30.19%
30.09.2015 7 548.10 7 093.70 454.40 6.41% 692.10 6 856.00 990.61%
31.08.2015 7 093.70 1 550.60 5 543.10 357.48% 508.60 6 585.10 1 294.75%
31.07.2015 1 550.60 450.00 1 100.60 244.58% 2 015.80 - 465.20 -23.08%
30.06.2015 450.00 1 896.40 -1 446.40 -76.27% -5 567.90 6 017.90 - 108.08%
31.05.2015 1 896.40 678.60 1 217.80 179.46% -2 078.30 3 974.70 - 191.25%
30.04.2015 678.60 915.90 - 237.30 -25.91% 1 214.20 - 535.60 -44.11%
31.03.2015 915.90 -5 448.60 6 364.50 - 116.81% - 647.30 1 563.20 - 241.50%
28.02.2015 -5 448.60 6 081.20 -11 529.80 - 189.60% -3 973.30 -1 475.30 37.13%
31.01.2015 6 081.20 -3 236.00 9 317.20 - 287.92% 8 631.60 -2 550.40 -29.55%
31.12.2014 -3 236.00 200.80 -3 436.80 -1 711.55% 1 146.20 -4 382.20 - 382.32%
30.11.2014 200.80 4 353.40 -4 152.60 -95.39% -4 873.70 5 074.50 - 104.12%
31.10.2014 4 353.40 692.10 3 661.30 529.01% 2 722.40 1 631.00 59.91%
30.09.2014 692.10 508.60 183.50 36.08% -1 263.80 1 955.90 - 154.76%
31.08.2014 508.60 2 015.80 -1 507.20 -74.77% 2 669.80 -2 161.20 -80.95%
31.07.2014 2 015.80 -5 567.90 7 583.70 - 136.20% - 819.20 2 835.00 - 346.07%
30.06.2014 -5 567.90 -2 078.30 -3 489.60 167.91% -2 044.90 -3 523.00 172.28%
31.05.2014 -2 078.30 1 214.20 -3 292.50 - 271.17% 2 297.90 -4 376.20 - 190.44%
30.04.2014 1 214.20 - 647.30 1 861.50 - 287.58% 3 843.40 -2 629.20 -68.41%
31.03.2014 - 647.30 -3 973.30 3 326.00 -83.71% - 505.80 - 141.50 27.98%
28.02.2014 -3 973.30 8 631.60 -12 604.90 - 146.03% - 637.00 -3 336.30 523.75%
31.01.2014 8 631.60 1 146.20 7 485.40 653.06% 3 434.30 5 197.30 151.34%
31.12.2013 1 146.20 -4 873.70 6 019.90 - 123.52% 5 014.90 -3 868.70 -77.14%
30.11.2013 -4 873.70 2 722.40 -7 596.10 - 279.02% -1 624.00 -3 249.70 200.10%
31.10.2013 2 722.40 -1 263.80 3 986.20 - 315.41% 1 160.00 1 562.40 134.69%
30.09.2013 -1 263.80 2 669.80 -3 933.60 - 147.34% 3 866.20 -5 130.00 - 132.69%
31.08.2013 2 669.80 - 819.20 3 489.00 - 425.90% -2 198.50 4 868.30 - 221.44%
31.07.2013 - 819.20 -2 044.90 1 225.70 -59.94% 4 757.30 -5 576.50 - 117.22%
30.06.2013 -2 044.90 2 297.90 -4 342.80 - 188.99% -2 353.30 308.40 -13.11%
31.05.2013 2 297.90 3 843.40 -1 545.50 -40.21% 2 894.10 - 596.20 -20.60%
30.04.2013 3 843.40 - 505.80 4 349.20 - 859.87% -1 527.90 5 371.30 - 351.55%
31.03.2013 - 505.80 - 637.00 131.20 -20.60% -3 105.50 2 599.70 -83.71%
28.02.2013 - 637.00 3 434.30 -4 071.30 - 118.55% - 643.50 6.50 -1.01%
31.01.2013 3 434.30 5 014.90 -1 580.60 -31.52% 823.90 2 610.40 316.83%
31.12.2012 5 014.90 -1 624.00 6 638.90 - 408.80% - 287.40 5 302.30 -1 844.92%
30.11.2012 -1 624.00 1 160.00 -2 784.00 - 240.00% -1 843.90 219.90 -11.93%
31.10.2012 1 160.00 3 866.20 -2 706.20 -70.00% 4 718.10 -3 558.10 -75.41%
30.09.2012 3 866.20 -2 198.50 6 064.70 - 275.86% -2 562.70 6 428.90 - 250.86%
31.08.2012 -2 198.50 4 757.30 -6 955.80 - 146.21% 1 642.60 -3 841.10 - 233.84%
31.07.2012 4 757.30 -2 353.30 7 110.60 - 302.15% - 689.00 5 446.30 - 790.46%
30.06.2012 -2 353.30 2 894.10 -5 247.40 - 181.31% - 992.00 -1 361.30 137.23%
31.05.2012 2 894.10 -1 527.90 4 422.00 - 289.42% 1 387.90 1 506.20 108.52%
30.04.2012 -1 527.90 -3 105.50 1 577.60 -50.80% -47.80 -1 480.10 3 096.44%
31.03.2012 -3 105.50 - 643.50 -2 462.00 382.60% -1 061.70 -2 043.80 192.50%
29.02.2012 - 643.50 823.90 -1 467.40 - 178.10% - 555.00 -88.50 15.95%
31.01.2012 823.90 - 287.40 1 111.30 - 386.67% 3 019.60 -2 195.70 -72.71%
31.12.2011 - 287.40 -1 843.90 1 556.50 -84.41% -3 250.60 2 963.20 -91.16%
30.11.2011 -1 843.90 4 718.10 -6 562.00 - 139.08% -6 696.40 4 852.50 -72.46%
31.10.2011 4 718.10 -2 562.70 7 280.80 - 284.11% 686.20 4 031.90 587.57%
30.09.2011 -2 562.70 1 642.60 -4 205.30 - 256.01% 8 046.90 -10 609.60 - 131.85%
31.08.2011 1 642.60 - 689.00 2 331.60 - 338.40% 2 262.80 - 620.20 -27.41%
31.07.2011 - 689.00 - 992.00 303.00 -30.54% -1 581.10 892.10 -56.42%
30.06.2011 - 992.00 1 387.90 -2 379.90 - 171.47% 206.60 -1 198.60 - 580.15%
31.05.2011 1 387.90 -47.80 1 435.70 -3 003.56% 111.50 1 276.40 1 144.75%
30.04.2011 -47.80 -1 061.70 1 013.90 -95.50% -3 673.10 3 625.30 -98.70%
31.03.2011 -1 061.70 - 555.00 - 506.70 91.30% 3 425.40 -4 487.10 - 130.99%
28.02.2011 - 555.00 3 019.60 -3 574.60 - 118.38% -1 981.70 1 426.70 -71.99%
31.01.2011 3 019.60 -3 250.60 6 270.20 - 192.89% 1 799.30 1 220.30 67.82%
31.12.2010 -3 250.60 -6 696.40 3 445.80 -51.46% -2 438.50 - 812.10 33.30%
30.11.2010 -6 696.40 686.20 -7 382.60 -1 075.87% 807.20 -7 503.60 - 929.58%
31.10.2010 686.20 8 046.90 -7 360.70 -91.47% 1 138.60 - 452.40 -39.73%
30.09.2010 8 046.90 2 262.80 5 784.10 255.62% -1 804.80 9 851.70 - 545.86%
31.08.2010 2 262.80 -1 581.10 3 843.90 - 243.12% 2 966.50 - 703.70 -23.72%
31.07.2010 -1 581.10 206.60 -1 787.70 - 865.30% -2 818.60 1 237.50 -43.90%
30.06.2010 206.60 111.50 95.10 85.29% 1 329.70 -1 123.10 -84.46%
31.05.2010 111.50 -3 673.10 3 784.60 - 103.04% 2 921.70 -2 810.20 -96.18%
30.04.2010 -3 673.10 3 425.40 -7 098.50 - 207.23% -6 837.60 3 164.50 -46.28%
31.03.2010 3 425.40 -1 981.70 5 407.10 - 272.85% 7 855.10 -4 429.70 -56.39%
28.02.2010 -1 981.70 1 799.30 -3 781.00 - 210.14% -2 823.90 842.20 -29.82%
31.01.2010 1 799.30 -2 438.50 4 237.80 - 173.79% 262.90 1 536.40 584.40%
31.12.2009 -2 438.50 807.20 -3 245.70 - 402.09% 639.90 -3 078.40 - 481.08%
30.11.2009 807.20 1 138.60 - 331.40 -29.11% 217.10 590.10 271.81%
31.10.2009 1 138.60 -1 804.80 2 943.40 - 163.09% -5 682.90 6 821.50 - 120.04%
30.09.2009 -1 804.80 2 966.50 -4 771.30 - 160.84% 1 909.10 -3 713.90 - 194.54%
31.08.2009 2 966.50 -2 818.60 5 785.10 - 205.25% - 916.50 3 883.00 - 423.68%
31.07.2009 -2 818.60 1 329.70 -4 148.30 - 311.97% 1 040.70 -3 859.30 - 370.84%
30.06.2009 1 329.70 2 921.70 -1 592.00 -54.49% -1 097.10 2 426.80 - 221.20%
31.05.2009 2 921.70 -6 837.60 9 759.30 - 142.73% - 993.60 3 915.30 - 394.05%
30.04.2009 -6 837.60 7 855.10 -14 692.70 - 187.05% -1 905.80 -4 931.80 258.78%
31.03.2009 7 855.10 -2 823.90 10 679.00 - 378.16% 2 032.10 5 823.00 286.55%
28.02.2009 -2 823.90 262.90 -3 086.80 -1 174.13% - 478.50 -2 345.40 490.16%
31.01.2009 262.90 639.90 - 377.00 -58.92% 368.80 - 105.90 -28.71%
31.12.2008 639.90 217.10 422.80 194.75% 1 845.20 -1 205.30 -65.32%
30.11.2008 217.10 -5 682.90 5 900.00 - 103.82% -1 035.40 1 252.50 - 120.97%
31.10.2008 -5 682.90 1 909.10 -7 592.00 - 397.67% 1 638.10 -7 321.00 - 446.92%
30.09.2008 1 909.10 - 916.50 2 825.60 - 308.30% 2 106.40 - 197.30 -9.37%
31.08.2008 - 916.50 1 040.70 -1 957.20 - 188.07% -3 150.80 2 234.30 -70.91%
31.07.2008 1 040.70 -1 097.10 2 137.80 - 194.86% 5 860.50 -4 819.80 -82.24%
30.06.2008 -1 097.10 - 993.60 - 103.50 10.42% - 908.90 - 188.20 20.71%
31.05.2008 - 993.60 -1 905.80 912.20 -47.86% 2 465.20 -3 458.80 - 140.31%
30.04.2008 -1 905.80 2 032.10 -3 937.90 - 193.78% 2 932.20 -4 838.00 - 165.00%
31.03.2008 2 032.10 - 478.50 2 510.60 - 524.68% -1 983.80 4 015.90 - 202.43%
29.02.2008 - 478.50 368.80 - 847.30 - 229.75% -1 518.60 1 040.10 -68.49%
31.01.2008 368.80 1 845.20 -1 476.40 -80.01% 4 751.20 -4 382.40 -92.24%
31.12.2007 1 845.20 -1 035.40 2 880.60 - 278.21% -1 151.30 2 996.50 - 260.27%
30.11.2007 -1 035.40 1 638.10 -2 673.50 - 163.21% 297.60 -1 333.00 - 447.92%
31.10.2007 1 638.10 2 106.40 - 468.30 -22.23% 4 075.00 -2 436.90 -59.80%
30.09.2007 2 106.40 -3 150.80 5 257.20 - 166.85% -1 233.50 3 339.90 - 270.77%
31.08.2007 -3 150.80 5 860.50 -9 011.30 - 153.76% - 586.80 -2 564.00 436.95%
31.07.2007 5 860.50 - 908.90 6 769.40 - 744.79% 1 293.40 4 567.10 353.11%
30.06.2007 - 908.90 2 465.20 -3 374.10 - 136.87% - 798.50 - 110.40 13.83%
31.05.2007 2 465.20 2 932.20 - 467.00 -15.93% 169.00 2 296.20 1 358.70%
30.04.2007 2 932.20 -1 983.80 4 916.00 - 247.81% 397.30 2 534.90 638.03%
31.03.2007 -1 983.80 -1 518.60 - 465.20 30.63% -2 969.60 985.80 -33.20%
28.02.2007 -1 518.60 4 751.20 -6 269.80 - 131.96% -73.30 -1 445.30 1 971.76%
31.01.2007 4 751.20 -1 151.30 5 902.50 - 512.68% 4 117.50 633.70 15.39%
31.12.2006 -1 151.30 297.60 -1 448.90 - 486.86% -2 588.60 1 437.30 -55.52%
30.11.2006 297.60 4 075.00 -3 777.40 -92.70% 3 019.30 -2 721.70 -90.14%
31.10.2006 4 075.00 -1 233.50 5 308.50 - 430.36% 283.70 3 791.30 1 336.38%
30.09.2006 -1 233.50 - 586.80 - 646.70 110.21% - 362.40 - 871.10 240.37%
31.08.2006 - 586.80 1 293.40 -1 880.20 - 145.37% 1 022.60 -1 609.40 - 157.38%
31.07.2006 1 293.40 - 798.50 2 091.90 - 261.98% - 570.80 1 864.20 - 326.59%
30.06.2006 - 798.50 169.00 - 967.50 - 572.49% 1 550.00 -2 348.50 - 151.52%
31.05.2006 169.00 397.30 - 228.30 -57.46% - 102.70 271.70 - 264.56%
30.04.2006 397.30 -2 969.60 3 366.90 - 113.38% -2 866.00 3 263.30 - 113.86%
31.03.2006 -2 969.60 -73.30 -2 896.30 3 951.30% 1 714.50 -4 684.10 - 273.20%
28.02.2006 -73.30 4 117.50 -4 190.80 - 101.78% - 291.40 218.10 -74.85%
31.01.2006 4 117.50 -2 588.60 6 706.10 - 259.06% 782.20 3 335.30 426.40%
31.12.2005 -2 588.60 3 019.30 -5 607.90 - 185.74% -2 002.90 - 585.70 29.24%
30.11.2005 3 019.30 283.70 2 735.60 964.26% 1 691.60 1 327.70 78.49%
31.10.2005 283.70 - 362.40 646.10 - 178.28% -2 049.10 2 332.80 - 113.85%
30.09.2005 - 362.40 1 022.60 -1 385.00 - 135.44% 1 077.00 -1 439.40 - 133.65%
31.08.2005 1 022.60 - 570.80 1 593.40 - 279.15% 1 399.90 - 377.30 -26.95%
31.07.2005 - 570.80 1 550.00 -2 120.80 - 136.83% -3 356.70 2 785.90 -83.00%
30.06.2005 1 550.00 - 102.70 1 652.70 -1 609.25% 1 887.80 - 337.80 -17.89%
31.05.2005 - 102.70 -2 866.00 2 763.30 -96.42% 114.10 - 216.80 - 190.01%
30.04.2005 -2 866.00 1 714.50 -4 580.50 - 267.16% -1 211.20 -1 654.80 136.62%
31.03.2005 1 714.50 - 291.40 2 005.90 - 688.37% -1 209.60 2 924.10 - 241.74%
28.02.2005 - 291.40 782.20 -1 073.60 - 137.25% 840.60 -1 132.00 - 134.67%
31.01.2005 782.20 -2 002.90 2 785.10 - 139.05% 939.70 - 157.50 -16.76%
31.12.2004 -2 002.90 1 691.60 -3 694.50 - 218.40% 1 967.70 -3 970.60 - 201.79%
30.11.2004 1 691.60 -2 049.10 3 740.70 - 182.55% 1 952.20 - 260.60 -13.35%
31.10.2004 -2 049.10 1 077.00 -3 126.10 - 290.26% -1 914.30 - 134.80 7.04%
30.09.2004 1 077.00 1 399.90 - 322.90 -23.07% 1 935.70 - 858.70 -44.36%
31.08.2004 1 399.90 -3 356.70 4 756.60 - 141.70% -3 016.10 4 416.00 - 146.41%
31.07.2004 -3 356.70 1 887.80 -5 244.50 - 277.81% 1 056.80 -4 413.50 - 417.63%
30.06.2004 1 887.80 114.10 1 773.70 1 554.51% - 266.50 2 154.30 - 808.37%
31.05.2004 114.10 -1 211.20 1 325.30 - 109.42% 2 349.20 -2 235.10 -95.14%
30.04.2004 -1 211.20 -1 209.60 -1.60 0.13% - 693.80 - 517.40 74.57%
31.03.2004 -1 209.60 840.60 -2 050.20 - 243.90% -1 283.60 74.00 -5.76%
29.02.2004 840.60 939.70 -99.10 -10.55% -1 021.10 1 861.70 - 182.32%
31.01.2004 939.70 1 967.70 -1 028.00 -52.24% 3 614.50 -2 674.80 -74.00%
31.12.2003 1 967.70 1 952.20 15.50 0.79% -2 120.60 4 088.30 - 192.79%
30.11.2003 1 952.20 -1 914.30 3 866.50 - 201.98% - 486.70 2 438.90 - 501.11%
31.10.2003 -1 914.30 1 935.70 -3 850.00 - 198.89% -1 142.10 - 772.20 67.61%
30.09.2003 1 935.70 -3 016.10 4 951.80 - 164.18% 2 534.80 - 599.10 -23.64%
31.08.2003 -3 016.10 1 056.80 -4 072.90 - 385.40% - 288.10 -2 728.00 946.89%
31.07.2003 1 056.80 - 266.50 1 323.30 - 496.55% 6 498.10 -5 441.30 -83.74%
30.06.2003 - 266.50 2 349.20 -2 615.70 - 111.34% -1 981.70 1 715.20 -86.55%
31.05.2003 2 349.20 - 693.80 3 043.00 - 438.60% 5 057.50 -2 708.30 -53.55%
30.04.2003 - 693.80 -1 283.60 589.80 -45.95% 970.30 -1 664.10 - 171.50%
31.03.2003 -1 283.60 -1 021.10 - 262.50 25.71% -7 673.20 6 389.60 -83.27%
28.02.2003 -1 021.10 3 614.50 -4 635.60 - 128.25% -7 948.90 6 927.80 -87.15%
31.01.2003 3 614.50 -2 120.60 5 735.10 - 270.45% - - -
31.12.2002 -2 120.60 - 486.70 -1 633.90 335.71% - - -
30.11.2002 - 486.70 -1 142.10 655.40 -57.39% - - -
31.10.2002 -1 142.10 2 534.80 -3 676.90 - 145.06% - - -
30.09.2002 2 534.80 - 288.10 2 822.90 - 979.83% - - -
31.08.2002 - 288.10 6 498.10 -6 786.20 - 104.43% - - -
31.07.2002 6 498.10 -1 981.70 8 479.80 - 427.91% - - -
30.06.2002 -1 981.70 5 057.50 -7 039.20 - 139.18% - - -
31.05.2002 5 057.50 970.30 4 087.20 421.23% - - -
30.04.2002 970.30 -7 673.20 8 643.50 - 112.65% - - -
31.03.2002 -7 673.20 -7 948.90 275.70 -3.47% - - -
28.02.2002 -7 948.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.