Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Vklady , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Převoditelné vklady , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Ostatní vklady , Stavy
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2010 12 920.00
Min 31.05.2007 -11 437.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 -2 450.50 -3 503.80 1 053.30 -30.06% -2 267.90 - 182.60 8.05%
31.05.2023 -3 503.80 2 024.00 -5 527.80 - 273.11% 207.40 -3 711.20 -1 789.39%
30.04.2023 2 024.00 -1 574.50 3 598.50 - 228.55% -1 241.50 3 265.50 - 263.03%
31.03.2023 -1 574.50 2 596.50 -4 171.00 - 160.64% 2 711.30 -4 285.80 - 158.07%
28.02.2023 2 596.50 1 126.50 1 470.00 130.49% 869.80 1 726.70 198.52%
31.01.2023 1 126.50 -3 429.50 4 556.00 - 132.85% 943.10 183.40 19.45%
31.12.2022 -3 429.50 - 345.80 -3 083.70 891.76% 3 379.90 -6 809.40 - 201.47%
30.11.2022 - 345.80 -1 337.10 991.30 -74.14% -4 388.70 4 042.90 -92.12%
31.10.2022 -1 337.10 2 168.60 -3 505.70 - 161.66% 835.90 -2 173.00 - 259.96%
30.09.2022 2 168.60 - 425.90 2 594.50 - 609.18% 805.60 1 363.00 169.19%
31.08.2022 - 425.90 1 897.20 -2 323.10 - 122.45% 981.00 -1 406.90 - 143.41%
31.07.2022 1 897.20 -2 267.90 4 165.10 - 183.65% -2 336.80 4 234.00 - 181.19%
30.06.2022 -2 267.90 207.40 -2 475.30 -1 193.49% -4 165.20 1 897.30 -45.55%
31.05.2022 207.40 -1 241.50 1 448.90 - 116.71% -1 957.50 2 164.90 - 110.60%
30.04.2022 -1 241.50 2 711.30 -3 952.80 - 145.79% 770.50 -2 012.00 - 261.13%
31.03.2022 2 711.30 869.80 1 841.50 211.72% -1 453.50 4 164.80 - 286.54%
28.02.2022 869.80 943.10 -73.30 -7.77% - 719.90 1 589.70 - 220.82%
31.01.2022 943.10 3 379.90 -2 436.80 -72.10% -7 678.40 8 621.50 - 112.28%
31.12.2021 3 379.90 -4 388.70 7 768.60 - 177.01% 4 343.10 - 963.20 -22.18%
30.11.2021 -4 388.70 835.90 -5 224.60 - 625.03% -1 084.10 -3 304.60 304.82%
31.10.2021 835.90 805.60 30.30 3.76% -5 487.00 6 322.90 - 115.23%
30.09.2021 805.60 981.00 - 175.40 -17.88% 3 301.50 -2 495.90 -75.60%
31.08.2021 981.00 -2 336.80 3 317.80 - 141.98% -1 168.20 2 149.20 - 183.98%
31.07.2021 -2 336.80 -4 165.20 1 828.40 -43.90% 242.70 -2 579.50 -1 062.83%
30.06.2021 -4 165.20 -1 957.50 -2 207.70 112.78% -2 678.40 -1 486.80 55.51%
31.05.2021 -1 957.50 770.50 -2 728.00 - 354.06% 561.70 -2 519.20 - 448.50%
30.04.2021 770.50 -1 453.50 2 224.00 - 153.01% -9 674.90 10 445.40 - 107.96%
31.03.2021 -1 453.50 - 719.90 - 733.60 101.90% 3 622.90 -5 076.40 - 140.12%
28.02.2021 - 719.90 -7 678.40 6 958.50 -90.62% -7 543.70 6 823.80 -90.46%
31.01.2021 -7 678.40 4 343.10 -12 021.50 - 276.80% 3 162.40 -10 840.80 - 342.80%
31.12.2020 4 343.10 -1 084.10 5 427.20 - 500.62% -3 355.40 7 698.50 - 229.44%
30.11.2020 -1 084.10 -5 487.00 4 402.90 -80.24% 3 386.20 -4 470.30 - 132.02%
31.10.2020 -5 487.00 3 301.50 -8 788.50 - 266.20% 7 046.40 -12 533.40 - 177.87%
30.09.2020 3 301.50 -1 168.20 4 469.70 - 382.61% - 722.30 4 023.80 - 557.08%
31.08.2020 -1 168.20 242.70 -1 410.90 - 581.33% 1 726.50 -2 894.70 - 167.66%
31.07.2020 242.70 -2 678.40 2 921.10 - 109.06% 2 280.80 -2 038.10 -89.36%
30.06.2020 -2 678.40 561.70 -3 240.10 - 576.84% 695.70 -3 374.10 - 484.99%
31.05.2020 561.70 -9 674.90 10 236.60 - 105.81% -4 990.10 5 551.80 - 111.26%
30.04.2020 -9 674.90 3 622.90 -13 297.80 - 367.05% 3 089.20 -12 764.10 - 413.18%
31.03.2020 3 622.90 -7 543.70 11 166.60 - 148.03% - 170.00 3 792.90 -2 231.12%
29.02.2020 -7 543.70 3 162.40 -10 706.10 - 338.54% 519.70 -8 063.40 -1 551.55%
31.01.2020 3 162.40 -3 355.40 6 517.80 - 194.25% -7 175.20 10 337.60 - 144.07%
31.12.2019 -3 355.40 3 386.20 -6 741.60 - 199.09% 3 142.20 -6 497.60 - 206.78%
30.11.2019 3 386.20 7 046.40 -3 660.20 -51.94% 3 420.40 -34.20 -1.00%
31.10.2019 7 046.40 - 722.30 7 768.70 -1 075.55% 510.10 6 536.30 1 281.38%
30.09.2019 - 722.30 1 726.50 -2 448.80 - 141.84% -3 938.40 3 216.10 -81.66%
31.08.2019 1 726.50 2 280.80 - 554.30 -24.30% 5 926.40 -4 199.90 -70.87%
31.07.2019 2 280.80 695.70 1 585.10 227.84% -4 003.20 6 284.00 - 156.97%
30.06.2019 695.70 -4 990.10 5 685.80 - 113.94% 1 414.90 - 719.20 -50.83%
31.05.2019 -4 990.10 3 089.20 -8 079.30 - 261.53% -2 884.90 -2 105.20 72.97%
30.04.2019 3 089.20 - 170.00 3 259.20 -1 917.18% - 457.40 3 546.60 - 775.38%
31.03.2019 - 170.00 519.70 - 689.70 - 132.71% 2 632.80 -2 802.80 - 106.46%
28.02.2019 519.70 -7 175.20 7 694.90 - 107.24% - 966.90 1 486.60 - 153.75%
31.01.2019 -7 175.20 3 142.20 -10 317.40 - 328.35% -2 141.20 -5 034.00 235.10%
31.12.2018 3 142.20 3 420.40 - 278.20 -8.13% -3 404.20 6 546.40 - 192.30%
30.11.2018 3 420.40 510.10 2 910.30 570.54% 3 989.50 - 569.10 -14.26%
31.10.2018 510.10 -3 938.40 4 448.50 - 112.95% -4 419.30 4 929.40 - 111.54%
30.09.2018 -3 938.40 5 926.40 -9 864.80 - 166.46% 871.00 -4 809.40 - 552.17%
31.08.2018 5 926.40 -4 003.20 9 929.60 - 248.04% 9 621.40 -3 695.00 -38.40%
31.07.2018 -4 003.20 1 414.90 -5 418.10 - 382.93% 7 024.70 -11 027.90 - 156.99%
30.06.2018 1 414.90 -2 884.90 4 299.80 - 149.04% -8 921.60 10 336.50 - 115.86%
31.05.2018 -2 884.90 - 457.40 -2 427.50 530.72% -8 884.40 5 999.50 -67.53%
30.04.2018 - 457.40 2 632.80 -3 090.20 - 117.37% 9 068.30 -9 525.70 - 105.04%
31.03.2018 2 632.80 - 966.90 3 599.70 - 372.29% 2 991.50 - 358.70 -11.99%
28.02.2018 - 966.90 -2 141.20 1 174.30 -54.84% 8 284.10 -9 251.00 - 111.67%
31.01.2018 -2 141.20 -3 404.20 1 263.00 -37.10% -4 260.60 2 119.40 -49.74%
31.12.2017 -3 404.20 3 989.50 -7 393.70 - 185.33% 4 156.10 -7 560.30 - 181.91%
30.11.2017 3 989.50 -4 419.30 8 408.80 - 190.27% - 872.00 4 861.50 - 557.51%
31.10.2017 -4 419.30 871.00 -5 290.30 - 607.38% -3 950.70 - 468.60 11.86%
30.09.2017 871.00 9 621.40 -8 750.40 -90.95% 6 905.00 -6 034.00 -87.39%
31.08.2017 9 621.40 7 024.70 2 596.70 36.97% -3 341.50 12 962.90 - 387.94%
31.07.2017 7 024.70 -8 921.60 15 946.30 - 178.74% 1 796.10 5 228.60 291.11%
30.06.2017 -8 921.60 -8 884.40 -37.20 0.42% 140.10 -9 061.70 -6 468.02%
31.05.2017 -8 884.40 9 068.30 -17 952.70 - 197.97% -5 478.20 -3 406.20 62.18%
30.04.2017 9 068.30 2 991.50 6 076.80 203.14% 2 238.00 6 830.30 305.20%
31.03.2017 2 991.50 8 284.10 -5 292.60 -63.89% -5 359.20 8 350.70 - 155.82%
28.02.2017 8 284.10 -4 260.60 12 544.70 - 294.44% -4 541.80 12 825.90 - 282.40%
31.01.2017 -4 260.60 4 156.10 -8 416.70 - 202.51% 8 395.20 -12 655.80 - 150.75%
31.12.2016 4 156.10 - 872.00 5 028.10 - 576.62% 1 446.00 2 710.10 187.42%
30.11.2016 - 872.00 -3 950.70 3 078.70 -77.93% -5 571.60 4 699.60 -84.35%
31.10.2016 -3 950.70 6 905.00 -10 855.70 - 157.22% 5 885.80 -9 836.50 - 167.12%
30.09.2016 6 905.00 -3 341.50 10 246.50 - 306.64% 1 570.60 5 334.40 339.64%
31.08.2016 -3 341.50 1 796.10 -5 137.60 - 286.04% -3 765.80 424.30 -11.27%
31.07.2016 1 796.10 140.10 1 656.00 1 182.01% 5 603.70 -3 807.60 -67.95%
30.06.2016 140.10 -5 478.20 5 618.30 - 102.56% -3 898.10 4 038.20 - 103.59%
31.05.2016 -5 478.20 2 238.00 -7 716.20 - 344.78% -5 408.20 -70.00 1.29%
30.04.2016 2 238.00 -5 359.20 7 597.20 - 141.76% 7 946.40 -5 708.40 -71.84%
31.03.2016 -5 359.20 -4 541.80 - 817.40 18.00% -2 483.10 -2 876.10 115.83%
29.02.2016 -4 541.80 8 395.20 -12 937.00 - 154.10% - 724.00 -3 817.80 527.32%
31.01.2016 8 395.20 1 446.00 6 949.20 480.58% 486.30 7 908.90 1 626.34%
31.12.2015 1 446.00 -5 571.60 7 017.60 - 125.95% 946.60 499.40 52.76%
30.11.2015 -5 571.60 5 885.80 -11 457.40 - 194.66% -1 921.90 -3 649.70 189.90%
31.10.2015 5 885.80 1 570.60 4 315.20 274.75% 2 586.60 3 299.20 127.55%
30.09.2015 1 570.60 -3 765.80 5 336.40 - 141.71% -3 740.70 5 311.30 - 141.99%
31.08.2015 -3 765.80 5 603.70 -9 369.50 - 167.20% 2 984.70 -6 750.50 - 226.17%
31.07.2015 5 603.70 -3 898.10 9 501.80 - 243.75% 158.70 5 445.00 3 431.00%
30.06.2015 -3 898.10 -5 408.20 1 510.10 -27.92% -6 611.90 2 713.80 -41.04%
31.05.2015 -5 408.20 7 946.40 -13 354.60 - 168.06% -6 925.70 1 517.50 -21.91%
30.04.2015 7 946.40 -2 483.10 10 429.50 - 420.02% 7 384.20 562.20 7.61%
31.03.2015 -2 483.10 - 724.00 -1 759.10 242.97% -13.00 -2 470.10 19 000.77%
28.02.2015 - 724.00 486.30 -1 210.30 - 248.88% -3 680.70 2 956.70 -80.33%
31.01.2015 486.30 946.60 - 460.30 -48.63% -1 894.70 2 381.00 - 125.67%
31.12.2014 946.60 -1 921.90 2 868.50 - 149.25% 3 316.10 -2 369.50 -71.45%
30.11.2014 -1 921.90 2 586.60 -4 508.50 - 174.30% - 616.70 -1 305.20 211.64%
31.10.2014 2 586.60 -3 740.70 6 327.30 - 169.15% - 576.90 3 163.50 - 548.36%
30.09.2014 -3 740.70 2 984.70 -6 725.40 - 225.33% -2 540.00 -1 200.70 47.27%
31.08.2014 2 984.70 158.70 2 826.00 1 780.72% 4 754.00 -1 769.30 -37.22%
31.07.2014 158.70 -6 611.90 6 770.60 - 102.40% -6 795.70 6 954.40 - 102.34%
30.06.2014 -6 611.90 -6 925.70 313.80 -4.53% 3 178.30 -9 790.20 - 308.03%
31.05.2014 -6 925.70 7 384.20 -14 309.90 - 193.79% -4 502.30 -2 423.40 53.83%
30.04.2014 7 384.20 -13.00 7 397.20 -56 901.54% 1 697.70 5 686.50 334.95%
31.03.2014 -13.00 -3 680.70 3 667.70 -99.65% 120.10 - 133.10 - 110.82%
28.02.2014 -3 680.70 -1 894.70 -1 786.00 94.26% 4 159.60 -7 840.30 - 188.49%
31.01.2014 -1 894.70 3 316.10 -5 210.80 - 157.14% -7 578.40 5 683.70 -75.00%
31.12.2013 3 316.10 - 616.70 3 932.80 - 637.72% 1 439.40 1 876.70 130.38%
30.11.2013 - 616.70 - 576.90 -39.80 6.90% 178.10 - 794.80 - 446.27%
31.10.2013 - 576.90 -2 540.00 1 963.10 -77.29% -5 918.50 5 341.60 -90.25%
30.09.2013 -2 540.00 4 754.00 -7 294.00 - 153.43% 1 082.10 -3 622.10 - 334.73%
31.08.2013 4 754.00 -6 795.70 11 549.70 - 169.96% 5 727.60 - 973.60 -17.00%
31.07.2013 -6 795.70 3 178.30 -9 974.00 - 313.82% -4 763.70 -2 032.00 42.66%
30.06.2013 3 178.30 -4 502.30 7 680.60 - 170.59% 3 434.10 - 255.80 -7.45%
31.05.2013 -4 502.30 1 697.70 -6 200.00 - 365.20% -9 320.40 4 818.10 -51.69%
30.04.2013 1 697.70 120.10 1 577.60 1 313.57% 1 991.20 - 293.50 -14.74%
31.03.2013 120.10 4 159.60 -4 039.50 -97.11% 4 376.60 -4 256.50 -97.26%
28.02.2013 4 159.60 -7 578.40 11 738.00 - 154.89% 15.00 4 144.60 27 630.67%
31.01.2013 -7 578.40 1 439.40 -9 017.80 - 626.50% 365.20 -7 943.60 -2 175.14%
31.12.2012 1 439.40 178.10 1 261.30 708.20% 5 184.60 -3 745.20 -72.24%
30.11.2012 178.10 -5 918.50 6 096.60 - 103.01% -8 754.00 8 932.10 - 102.03%
31.10.2012 -5 918.50 1 082.10 -7 000.60 - 646.95% 8 064.20 -13 982.70 - 173.39%
30.09.2012 1 082.10 5 727.60 -4 645.50 -81.11% 7 150.90 -6 068.80 -84.87%
31.08.2012 5 727.60 -4 763.70 10 491.30 - 220.23% -7 043.20 12 770.80 - 181.32%
31.07.2012 -4 763.70 3 434.10 -8 197.80 - 238.72% 5 257.10 -10 020.80 - 190.61%
30.06.2012 3 434.10 -9 320.40 12 754.50 - 136.84% -2 638.90 6 073.00 - 230.13%
31.05.2012 -9 320.40 1 991.20 -11 311.60 - 568.08% -8 537.50 - 782.90 9.17%
30.04.2012 1 991.20 4 376.60 -2 385.40 -54.50% 11 074.10 -9 082.90 -82.02%
31.03.2012 4 376.60 15.00 4 361.60 29 077.33% - 820.10 5 196.70 - 633.67%
29.02.2012 15.00 365.20 - 350.20 -95.89% 26.90 -11.90 -44.24%
31.01.2012 365.20 5 184.60 -4 819.40 -92.96% -7 479.00 7 844.20 - 104.88%
31.12.2011 5 184.60 -8 754.00 13 938.60 - 159.23% 9 190.00 -4 005.40 -43.58%
30.11.2011 -8 754.00 8 064.20 -16 818.20 - 208.55% -7 818.20 - 935.80 11.97%
31.10.2011 8 064.20 7 150.90 913.30 12.77% 12 920.00 -4 855.80 -37.58%
30.09.2011 7 150.90 -7 043.20 14 194.10 - 201.53% -2 258.80 9 409.70 - 416.58%
31.08.2011 -7 043.20 5 257.10 -12 300.30 - 233.97% -5 484.80 -1 558.40 28.41%
31.07.2011 5 257.10 -2 638.90 7 896.00 - 299.22% -1 036.60 6 293.70 - 607.15%
30.06.2011 -2 638.90 -8 537.50 5 898.60 -69.09% - 726.60 -1 912.30 263.18%
31.05.2011 -8 537.50 11 074.10 -19 611.60 - 177.09% -3 902.00 -4 635.50 118.80%
30.04.2011 11 074.10 - 820.10 11 894.20 -1 450.34% 6 073.20 5 000.90 82.34%
31.03.2011 - 820.10 26.90 - 847.00 -3 148.70% -5 372.40 4 552.30 -84.73%
28.02.2011 26.90 -7 479.00 7 505.90 - 100.36% 2 606.20 -2 579.30 -98.97%
31.01.2011 -7 479.00 9 190.00 -16 669.00 - 181.38% -5 315.20 -2 163.80 40.71%
31.12.2010 9 190.00 -7 818.20 17 008.20 - 217.55% 11 470.80 -2 280.80 -19.88%
30.11.2010 -7 818.20 12 920.00 -20 738.20 - 160.51% -5 665.40 -2 152.80 38.00%
31.10.2010 12 920.00 -2 258.80 15 178.80 - 671.99% 3 327.80 9 592.20 288.24%
30.09.2010 -2 258.80 -5 484.80 3 226.00 -58.82% -1 234.10 -1 024.70 83.03%
31.08.2010 -5 484.80 -1 036.60 -4 448.20 429.11% -4 058.60 -1 426.20 35.14%
31.07.2010 -1 036.60 - 726.60 - 310.00 42.66% 1 739.00 -2 775.60 - 159.61%
30.06.2010 - 726.60 -3 902.00 3 175.40 -81.38% -4 606.40 3 879.80 -84.23%
31.05.2010 -3 902.00 6 073.20 -9 975.20 - 164.25% -1 637.10 -2 264.90 138.35%
30.04.2010 6 073.20 -5 372.40 11 445.60 - 213.04% 2 735.30 3 337.90 122.03%
31.03.2010 -5 372.40 2 606.20 -7 978.60 - 306.14% -1 707.00 -3 665.40 214.73%
28.02.2010 2 606.20 -5 315.20 7 921.40 - 149.03% 428.80 2 177.40 507.79%
31.01.2010 -5 315.20 11 470.80 -16 786.00 - 146.34% 1 717.90 -7 033.10 - 409.40%
31.12.2009 11 470.80 -5 665.40 17 136.20 - 302.47% 3 679.70 7 791.10 211.73%
30.11.2009 -5 665.40 3 327.80 -8 993.20 - 270.24% -2 852.60 -2 812.80 98.60%
31.10.2009 3 327.80 -1 234.10 4 561.90 - 369.65% 1 805.30 1 522.50 84.33%
30.09.2009 -1 234.10 -4 058.60 2 824.50 -69.59% -5 079.80 3 845.70 -75.71%
31.08.2009 -4 058.60 1 739.00 -5 797.60 - 333.39% 5 765.80 -9 824.40 - 170.39%
31.07.2009 1 739.00 -4 606.40 6 345.40 - 137.75% 4 290.90 -2 551.90 -59.47%
30.06.2009 -4 606.40 -1 637.10 -2 969.30 181.38% -9 576.40 4 970.00 -51.90%
31.05.2009 -1 637.10 2 735.30 -4 372.40 - 159.85% -2 887.30 1 250.20 -43.30%
30.04.2009 2 735.30 -1 707.00 4 442.30 - 260.24% 5 259.70 -2 524.40 -48.00%
31.03.2009 -1 707.00 428.80 -2 135.80 - 498.09% 323.80 -2 030.80 - 627.18%
28.02.2009 428.80 1 717.90 -1 289.10 -75.04% 5 348.30 -4 919.50 -91.98%
31.01.2009 1 717.90 3 679.70 -1 961.80 -53.31% -6 054.90 7 772.80 - 128.37%
31.12.2008 3 679.70 -2 852.60 6 532.30 - 228.99% 4 269.00 - 589.30 -13.80%
30.11.2008 -2 852.60 1 805.30 -4 657.90 - 258.01% 12 157.70 -15 010.30 - 123.46%
31.10.2008 1 805.30 -5 079.80 6 885.10 - 135.54% -7 800.40 9 605.70 - 123.14%
30.09.2008 -5 079.80 5 765.80 -10 845.60 - 188.10% -3 292.40 -1 787.40 54.29%
31.08.2008 5 765.80 4 290.90 1 474.90 34.37% 9 679.00 -3 913.20 -40.43%
31.07.2008 4 290.90 -9 576.40 13 867.30 - 144.81% -7 940.90 12 231.80 - 154.04%
30.06.2008 -9 576.40 -2 887.30 -6 689.10 231.67% 10 131.70 -19 708.10 - 194.52%
31.05.2008 -2 887.30 5 259.70 -8 147.00 - 154.89% -11 437.50 8 550.20 -74.76%
30.04.2008 5 259.70 323.80 4 935.90 1 524.37% -74.80 5 334.50 -7 131.68%
31.03.2008 323.80 5 348.30 -5 024.50 -93.95% 9 521.90 -9 198.10 -96.60%
29.02.2008 5 348.30 -6 054.90 11 403.20 - 188.33% 4 038.20 1 310.10 32.44%
31.01.2008 -6 054.90 4 269.00 -10 323.90 - 241.83% -8 022.20 1 967.30 -24.52%
31.12.2007 4 269.00 12 157.70 -7 888.70 -64.89% 6 734.60 -2 465.60 -36.61%
30.11.2007 12 157.70 -7 800.40 19 958.10 - 255.86% -2 901.40 15 059.10 - 519.03%
31.10.2007 -7 800.40 -3 292.40 -4 508.00 136.92% -3 763.10 -4 037.30 107.29%
30.09.2007 -3 292.40 9 679.00 -12 971.40 - 134.02% 8 992.60 -12 285.00 - 136.61%
31.08.2007 9 679.00 -7 940.90 17 619.90 - 221.89% 586.60 9 092.40 1 550.02%
31.07.2007 -7 940.90 10 131.70 -18 072.60 - 178.38% -6 941.90 - 999.00 14.39%
30.06.2007 10 131.70 -11 437.50 21 569.20 - 188.58% 6 284.20 3 847.50 61.22%
31.05.2007 -11 437.50 -74.80 -11 362.70 15 190.78% -5 569.30 -5 868.20 105.37%
30.04.2007 -74.80 9 521.90 -9 596.70 - 100.79% -4 618.00 4 543.20 -98.38%
31.03.2007 9 521.90 4 038.20 5 483.70 135.80% 497.00 9 024.90 1 815.88%
28.02.2007 4 038.20 -8 022.20 12 060.40 - 150.34% 4 243.10 - 204.90 -4.83%
31.01.2007 -8 022.20 6 734.60 -14 756.80 - 219.12% -5 581.80 -2 440.40 43.72%
31.12.2006 6 734.60 -2 901.40 9 636.00 - 332.12% 7 480.10 - 745.50 -9.97%
30.11.2006 -2 901.40 -3 763.10 861.70 -22.90% -2 033.20 - 868.20 42.70%
31.10.2006 -3 763.10 8 992.60 -12 755.70 - 141.85% -8 839.30 5 076.20 -57.43%
30.09.2006 8 992.60 586.60 8 406.00 1 433.00% 8 810.90 181.70 2.06%
31.08.2006 586.60 -6 941.90 7 528.50 - 108.45% -10 940.40 11 527.00 - 105.36%
31.07.2006 -6 941.90 6 284.20 -13 226.10 - 210.47% 2 212.00 -9 153.90 - 413.83%
30.06.2006 6 284.20 -5 569.30 11 853.50 - 212.84% 9 790.80 -3 506.60 -35.82%
31.05.2006 -5 569.30 -4 618.00 - 951.30 20.60% -7 237.60 1 668.30 -23.05%
30.04.2006 -4 618.00 497.00 -5 115.00 -1 029.17% 7 554.90 -12 172.90 - 161.13%
31.03.2006 497.00 4 243.10 -3 746.10 -88.29% -6 849.70 7 346.70 - 107.26%
28.02.2006 4 243.10 -5 581.80 9 824.90 - 176.02% 11 334.20 -7 091.10 -62.56%
31.01.2006 -5 581.80 7 480.10 -13 061.90 - 174.62% -9 956.30 4 374.50 -43.94%
31.12.2005 7 480.10 -2 033.20 9 513.30 - 467.90% 8 973.80 -1 493.70 -16.65%
30.11.2005 -2 033.20 -8 839.30 6 806.10 -77.00% -10 396.30 8 363.10 -80.44%
31.10.2005 -8 839.30 8 810.90 -17 650.20 - 200.32% 7 237.60 -16 076.90 - 222.13%
30.09.2005 8 810.90 -10 940.40 19 751.30 - 180.54% 2 836.90 5 974.00 210.58%
31.08.2005 -10 940.40 2 212.00 -13 152.40 - 594.59% -3 941.50 -6 998.90 177.57%
31.07.2005 2 212.00 9 790.80 -7 578.80 -77.41% 2 787.60 - 575.60 -20.65%
30.06.2005 9 790.80 -7 237.60 17 028.40 - 235.28% 2 672.70 7 118.10 266.33%
31.05.2005 -7 237.60 7 554.90 -14 792.50 - 195.80% -3 638.60 -3 599.00 98.91%
30.04.2005 7 554.90 -6 849.70 14 404.60 - 210.30% 3 213.40 4 341.50 135.11%
31.03.2005 -6 849.70 11 334.20 -18 183.90 - 160.43% -3 051.80 -3 797.90 124.45%
28.02.2005 11 334.20 -9 956.30 21 290.50 - 213.84% -2 448.80 13 783.00 - 562.85%
31.01.2005 -9 956.30 8 973.80 -18 930.10 - 210.95% -1 884.00 -8 072.30 428.47%
31.12.2004 8 973.80 -10 396.30 19 370.10 - 186.32% 5 449.20 3 524.60 64.68%
30.11.2004 -10 396.30 7 237.60 -17 633.90 - 243.64% -1 419.60 -8 976.70 632.34%
31.10.2004 7 237.60 2 836.90 4 400.70 155.12% 4 751.90 2 485.70 52.31%
30.09.2004 2 836.90 -3 941.50 6 778.40 - 171.98% -2 726.10 5 563.00 - 204.06%
31.08.2004 -3 941.50 2 787.60 -6 729.10 - 241.39% 3 721.70 -7 663.20 - 205.91%
31.07.2004 2 787.60 2 672.70 114.90 4.30% 534.90 2 252.70 421.14%
30.06.2004 2 672.70 -3 638.60 6 311.30 - 173.45% - 163.70 2 836.40 -1 732.68%
31.05.2004 -3 638.60 3 213.40 -6 852.00 - 213.23% -6 218.80 2 580.20 -41.49%
30.04.2004 3 213.40 -3 051.80 6 265.20 - 205.30% 9 912.60 -6 699.20 -67.58%
31.03.2004 -3 051.80 -2 448.80 - 603.00 24.62% -4 653.10 1 601.30 -34.41%
29.02.2004 -2 448.80 -1 884.00 - 564.80 29.98% - 168.60 -2 280.20 1 352.43%
31.01.2004 -1 884.00 5 449.20 -7 333.20 - 134.57% -2 919.10 1 035.10 -35.46%
31.12.2003 5 449.20 -1 419.60 6 868.80 - 483.85% 1 533.00 3 916.20 255.46%
30.11.2003 -1 419.60 4 751.90 -6 171.50 - 129.87% 5 430.20 -6 849.80 - 126.14%
31.10.2003 4 751.90 -2 726.10 7 478.00 - 274.31% - 591.20 5 343.10 - 903.77%
30.09.2003 -2 726.10 3 721.70 -6 447.80 - 173.25% -1 496.00 -1 230.10 82.23%
31.08.2003 3 721.70 534.90 3 186.80 595.77% 1 041.70 2 680.00 257.27%
31.07.2003 534.90 - 163.70 698.60 - 426.76% -1 662.80 2 197.70 - 132.17%
30.06.2003 - 163.70 -6 218.80 6 055.10 -97.37% -3 627.80 3 464.10 -95.49%
31.05.2003 -6 218.80 9 912.60 -16 131.40 - 162.74% -2 248.00 -3 970.80 176.64%
30.04.2003 9 912.60 -4 653.10 14 565.70 - 313.03% -2 893.00 12 805.60 - 442.64%
31.03.2003 -4 653.10 - 168.60 -4 484.50 2 659.85% 3 329.10 -7 982.20 - 239.77%
28.02.2003 - 168.60 -2 919.10 2 750.50 -94.22% 5 510.10 -5 678.70 - 103.06%
31.01.2003 -2 919.10 1 533.00 -4 452.10 - 290.42% - - -
31.12.2002 1 533.00 5 430.20 -3 897.20 -71.77% - - -
30.11.2002 5 430.20 - 591.20 6 021.40 -1 018.50% - - -
31.10.2002 - 591.20 -1 496.00 904.80 -60.48% - - -
30.09.2002 -1 496.00 1 041.70 -2 537.70 - 243.61% - - -
31.08.2002 1 041.70 -1 662.80 2 704.50 - 162.65% - - -
31.07.2002 -1 662.80 -3 627.80 1 965.00 -54.16% - - -
30.06.2002 -3 627.80 -2 248.00 -1 379.80 61.38% - - -
31.05.2002 -2 248.00 -2 893.00 645.00 -22.30% - - -
30.04.2002 -2 893.00 3 329.10 -6 222.10 - 186.90% - - -
31.03.2002 3 329.10 5 510.10 -2 181.00 -39.58% - - -
28.02.2002 5 510.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok - celkem (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.