Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2010 12 920.00
Min 31.05.2007 -11 437.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 3 301.60 -1 168.20 4 469.80 - 382.62% - 722.30 4 023.90 - 557.10%
31.08.2020 -1 168.20 242.70 -1 410.90 - 581.33% 1 726.50 -2 894.70 - 167.66%
31.07.2020 242.70 -2 678.40 2 921.10 - 109.06% 2 280.80 -2 038.10 -89.36%
30.06.2020 -2 678.40 561.70 -3 240.10 - 576.84% 695.70 -3 374.10 - 484.99%
31.05.2020 561.70 -9 674.90 10 236.60 - 105.81% -4 990.10 5 551.80 - 111.26%
30.04.2020 -9 674.90 3 622.90 -13 297.80 - 367.05% 3 089.20 -12 764.10 - 413.18%
31.03.2020 3 622.90 -7 543.70 11 166.60 - 148.03% - 170.00 3 792.90 -2 231.12%
29.02.2020 -7 543.70 3 162.40 -10 706.10 - 338.54% 519.70 -8 063.40 -1 551.55%
31.01.2020 3 162.40 -3 355.40 6 517.80 - 194.25% -7 175.20 10 337.60 - 144.07%
31.12.2019 -3 355.40 3 386.20 -6 741.60 - 199.09% 3 142.20 -6 497.60 - 206.78%
30.11.2019 3 386.20 7 046.40 -3 660.20 -51.94% 3 420.40 -34.20 -1.00%
31.10.2019 7 046.40 - 722.30 7 768.70 -1 075.55% 510.10 6 536.30 1 281.38%
30.09.2019 - 722.30 1 726.50 -2 448.80 - 141.84% -3 938.40 3 216.10 -81.66%
31.08.2019 1 726.50 2 280.80 - 554.30 -24.30% 5 926.40 -4 199.90 -70.87%
31.07.2019 2 280.80 695.70 1 585.10 227.84% -4 003.20 6 284.00 - 156.97%
30.06.2019 695.70 -4 990.10 5 685.80 - 113.94% 1 414.90 - 719.20 -50.83%
31.05.2019 -4 990.10 3 089.20 -8 079.30 - 261.53% -2 884.90 -2 105.20 72.97%
30.04.2019 3 089.20 - 170.00 3 259.20 -1 917.18% - 457.40 3 546.60 - 775.38%
31.03.2019 - 170.00 519.70 - 689.70 - 132.71% 2 632.80 -2 802.80 - 106.46%
28.02.2019 519.70 -7 175.20 7 694.90 - 107.24% - 966.90 1 486.60 - 153.75%
31.01.2019 -7 175.20 3 142.20 -10 317.40 - 328.35% -2 141.20 -5 034.00 235.10%
31.12.2018 3 142.20 3 420.40 - 278.20 -8.13% -3 404.20 6 546.40 - 192.30%
30.11.2018 3 420.40 510.10 2 910.30 570.54% 3 989.50 - 569.10 -14.26%
31.10.2018 510.10 -3 938.40 4 448.50 - 112.95% -4 419.30 4 929.40 - 111.54%
30.09.2018 -3 938.40 5 926.40 -9 864.80 - 166.46% 871.00 -4 809.40 - 552.17%
31.08.2018 5 926.40 -4 003.20 9 929.60 - 248.04% 9 621.40 -3 695.00 -38.40%
31.07.2018 -4 003.20 1 414.90 -5 418.10 - 382.93% 7 024.70 -11 027.90 - 156.99%
30.06.2018 1 414.90 -2 884.90 4 299.80 - 149.04% -8 921.60 10 336.50 - 115.86%
31.05.2018 -2 884.90 - 457.40 -2 427.50 530.72% -8 884.40 5 999.50 -67.53%
30.04.2018 - 457.40 2 632.80 -3 090.20 - 117.37% 9 068.30 -9 525.70 - 105.04%
31.03.2018 2 632.80 - 966.90 3 599.70 - 372.29% 2 991.50 - 358.70 -11.99%
28.02.2018 - 966.90 -2 141.20 1 174.30 -54.84% 8 284.10 -9 251.00 - 111.67%
31.01.2018 -2 141.20 -3 404.20 1 263.00 -37.10% -4 260.60 2 119.40 -49.74%
31.12.2017 -3 404.20 3 989.50 -7 393.70 - 185.33% 4 156.10 -7 560.30 - 181.91%
30.11.2017 3 989.50 -4 419.30 8 408.80 - 190.27% - 872.00 4 861.50 - 557.51%
31.10.2017 -4 419.30 871.00 -5 290.30 - 607.38% -3 950.70 - 468.60 11.86%
30.09.2017 871.00 9 621.40 -8 750.40 -90.95% 6 905.00 -6 034.00 -87.39%
31.08.2017 9 621.40 7 024.70 2 596.70 36.97% -3 341.50 12 962.90 - 387.94%
31.07.2017 7 024.70 -8 921.60 15 946.30 - 178.74% 1 796.10 5 228.60 291.11%
30.06.2017 -8 921.60 -8 884.40 -37.20 0.42% 140.10 -9 061.70 -6 468.02%
31.05.2017 -8 884.40 9 068.30 -17 952.70 - 197.97% -5 478.20 -3 406.20 62.18%
30.04.2017 9 068.30 2 991.50 6 076.80 203.14% 2 238.00 6 830.30 305.20%
31.03.2017 2 991.50 8 284.10 -5 292.60 -63.89% -5 359.20 8 350.70 - 155.82%
28.02.2017 8 284.10 -4 260.60 12 544.70 - 294.44% -4 541.80 12 825.90 - 282.40%
31.01.2017 -4 260.60 4 156.10 -8 416.70 - 202.51% 8 395.20 -12 655.80 - 150.75%
31.12.2016 4 156.10 - 872.00 5 028.10 - 576.62% 1 446.00 2 710.10 187.42%
30.11.2016 - 872.00 -3 950.70 3 078.70 -77.93% -5 571.60 4 699.60 -84.35%
31.10.2016 -3 950.70 6 905.00 -10 855.70 - 157.22% 5 885.80 -9 836.50 - 167.12%
30.09.2016 6 905.00 -3 341.50 10 246.50 - 306.64% 1 570.60 5 334.40 339.64%
31.08.2016 -3 341.50 1 796.10 -5 137.60 - 286.04% -3 765.80 424.30 -11.27%
31.07.2016 1 796.10 140.10 1 656.00 1 182.01% 5 603.70 -3 807.60 -67.95%
30.06.2016 140.10 -5 478.20 5 618.30 - 102.56% -3 898.10 4 038.20 - 103.59%
31.05.2016 -5 478.20 2 238.00 -7 716.20 - 344.78% -5 408.20 -70.00 1.29%
30.04.2016 2 238.00 -5 359.20 7 597.20 - 141.76% 7 946.40 -5 708.40 -71.84%
31.03.2016 -5 359.20 -4 541.80 - 817.40 18.00% -2 483.10 -2 876.10 115.83%
29.02.2016 -4 541.80 8 395.20 -12 937.00 - 154.10% - 724.00 -3 817.80 527.32%
31.01.2016 8 395.20 1 446.00 6 949.20 480.58% 486.30 7 908.90 1 626.34%
31.12.2015 1 446.00 -5 571.60 7 017.60 - 125.95% 946.60 499.40 52.76%
30.11.2015 -5 571.60 5 885.80 -11 457.40 - 194.66% -1 921.90 -3 649.70 189.90%
31.10.2015 5 885.80 1 570.60 4 315.20 274.75% 2 586.60 3 299.20 127.55%
30.09.2015 1 570.60 -3 765.80 5 336.40 - 141.71% -3 740.70 5 311.30 - 141.99%
31.08.2015 -3 765.80 5 603.70 -9 369.50 - 167.20% 2 984.70 -6 750.50 - 226.17%
31.07.2015 5 603.70 -3 898.10 9 501.80 - 243.75% 158.70 5 445.00 3 431.00%
30.06.2015 -3 898.10 -5 408.20 1 510.10 -27.92% -6 611.90 2 713.80 -41.04%
31.05.2015 -5 408.20 7 946.40 -13 354.60 - 168.06% -6 925.70 1 517.50 -21.91%
30.04.2015 7 946.40 -2 483.10 10 429.50 - 420.02% 7 384.20 562.20 7.61%
31.03.2015 -2 483.10 - 724.00 -1 759.10 242.97% -13.00 -2 470.10 19 000.77%
28.02.2015 - 724.00 486.30 -1 210.30 - 248.88% -3 680.70 2 956.70 -80.33%
31.01.2015 486.30 946.60 - 460.30 -48.63% -1 894.70 2 381.00 - 125.67%
31.12.2014 946.60 -1 921.90 2 868.50 - 149.25% 3 316.10 -2 369.50 -71.45%
30.11.2014 -1 921.90 2 586.60 -4 508.50 - 174.30% - 616.70 -1 305.20 211.64%
31.10.2014 2 586.60 -3 740.70 6 327.30 - 169.15% - 576.90 3 163.50 - 548.36%
30.09.2014 -3 740.70 2 984.70 -6 725.40 - 225.33% -2 540.00 -1 200.70 47.27%
31.08.2014 2 984.70 158.70 2 826.00 1 780.72% 4 754.00 -1 769.30 -37.22%
31.07.2014 158.70 -6 611.90 6 770.60 - 102.40% -6 795.70 6 954.40 - 102.34%
30.06.2014 -6 611.90 -6 925.70 313.80 -4.53% 3 178.30 -9 790.20 - 308.03%
31.05.2014 -6 925.70 7 384.20 -14 309.90 - 193.79% -4 502.30 -2 423.40 53.83%
30.04.2014 7 384.20 -13.00 7 397.20 -56 901.54% 1 697.70 5 686.50 334.95%
31.03.2014 -13.00 -3 680.70 3 667.70 -99.65% 120.10 - 133.10 - 110.82%
28.02.2014 -3 680.70 -1 894.70 -1 786.00 94.26% 4 159.60 -7 840.30 - 188.49%
31.01.2014 -1 894.70 3 316.10 -5 210.80 - 157.14% -7 578.40 5 683.70 -75.00%
31.12.2013 3 316.10 - 616.70 3 932.80 - 637.72% 1 439.40 1 876.70 130.38%
30.11.2013 - 616.70 - 576.90 -39.80 6.90% 178.10 - 794.80 - 446.27%
31.10.2013 - 576.90 -2 540.00 1 963.10 -77.29% -5 918.50 5 341.60 -90.25%
30.09.2013 -2 540.00 4 754.00 -7 294.00 - 153.43% 1 082.10 -3 622.10 - 334.73%
31.08.2013 4 754.00 -6 795.70 11 549.70 - 169.96% 5 727.60 - 973.60 -17.00%
31.07.2013 -6 795.70 3 178.30 -9 974.00 - 313.82% -4 763.70 -2 032.00 42.66%
30.06.2013 3 178.30 -4 502.30 7 680.60 - 170.59% 3 434.10 - 255.80 -7.45%
31.05.2013 -4 502.30 1 697.70 -6 200.00 - 365.20% -9 320.40 4 818.10 -51.69%
30.04.2013 1 697.70 120.10 1 577.60 1 313.57% 1 991.20 - 293.50 -14.74%
31.03.2013 120.10 4 159.60 -4 039.50 -97.11% 4 376.60 -4 256.50 -97.26%
28.02.2013 4 159.60 -7 578.40 11 738.00 - 154.89% 15.00 4 144.60 27 630.67%
31.01.2013 -7 578.40 1 439.40 -9 017.80 - 626.50% 365.20 -7 943.60 -2 175.14%
31.12.2012 1 439.40 178.10 1 261.30 708.20% 5 184.60 -3 745.20 -72.24%
30.11.2012 178.10 -5 918.50 6 096.60 - 103.01% -8 754.00 8 932.10 - 102.03%
31.10.2012 -5 918.50 1 082.10 -7 000.60 - 646.95% 8 064.20 -13 982.70 - 173.39%
30.09.2012 1 082.10 5 727.60 -4 645.50 -81.11% 7 150.90 -6 068.80 -84.87%
31.08.2012 5 727.60 -4 763.70 10 491.30 - 220.23% -7 043.20 12 770.80 - 181.32%
31.07.2012 -4 763.70 3 434.10 -8 197.80 - 238.72% 5 257.10 -10 020.80 - 190.61%
30.06.2012 3 434.10 -9 320.40 12 754.50 - 136.84% -2 638.90 6 073.00 - 230.13%
31.05.2012 -9 320.40 1 991.20 -11 311.60 - 568.08% -8 537.50 - 782.90 9.17%
30.04.2012 1 991.20 4 376.60 -2 385.40 -54.50% 11 074.10 -9 082.90 -82.02%
31.03.2012 4 376.60 15.00 4 361.60 29 077.33% - 820.10 5 196.70 - 633.67%
29.02.2012 15.00 365.20 - 350.20 -95.89% 26.90 -11.90 -44.24%
31.01.2012 365.20 5 184.60 -4 819.40 -92.96% -7 479.00 7 844.20 - 104.88%
31.12.2011 5 184.60 -8 754.00 13 938.60 - 159.23% 9 190.00 -4 005.40 -43.58%
30.11.2011 -8 754.00 8 064.20 -16 818.20 - 208.55% -7 818.20 - 935.80 11.97%
31.10.2011 8 064.20 7 150.90 913.30 12.77% 12 920.00 -4 855.80 -37.58%
30.09.2011 7 150.90 -7 043.20 14 194.10 - 201.53% -2 258.80 9 409.70 - 416.58%
31.08.2011 -7 043.20 5 257.10 -12 300.30 - 233.97% -5 484.80 -1 558.40 28.41%
31.07.2011 5 257.10 -2 638.90 7 896.00 - 299.22% -1 036.60 6 293.70 - 607.15%
30.06.2011 -2 638.90 -8 537.50 5 898.60 -69.09% - 726.60 -1 912.30 263.18%
31.05.2011 -8 537.50 11 074.10 -19 611.60 - 177.09% -3 902.00 -4 635.50 118.80%
30.04.2011 11 074.10 - 820.10 11 894.20 -1 450.34% 6 073.20 5 000.90 82.34%
31.03.2011 - 820.10 26.90 - 847.00 -3 148.70% -5 372.40 4 552.30 -84.73%
28.02.2011 26.90 -7 479.00 7 505.90 - 100.36% 2 606.20 -2 579.30 -98.97%
31.01.2011 -7 479.00 9 190.00 -16 669.00 - 181.38% -5 315.20 -2 163.80 40.71%
31.12.2010 9 190.00 -7 818.20 17 008.20 - 217.55% 11 470.80 -2 280.80 -19.88%
30.11.2010 -7 818.20 12 920.00 -20 738.20 - 160.51% -5 665.40 -2 152.80 38.00%
31.10.2010 12 920.00 -2 258.80 15 178.80 - 671.99% 3 327.80 9 592.20 288.24%
30.09.2010 -2 258.80 -5 484.80 3 226.00 -58.82% -1 234.10 -1 024.70 83.03%
31.08.2010 -5 484.80 -1 036.60 -4 448.20 429.11% -4 058.60 -1 426.20 35.14%
31.07.2010 -1 036.60 - 726.60 - 310.00 42.66% 1 739.00 -2 775.60 - 159.61%
30.06.2010 - 726.60 -3 902.00 3 175.40 -81.38% -4 606.40 3 879.80 -84.23%
31.05.2010 -3 902.00 6 073.20 -9 975.20 - 164.25% -1 637.10 -2 264.90 138.35%
30.04.2010 6 073.20 -5 372.40 11 445.60 - 213.04% 2 735.30 3 337.90 122.03%
31.03.2010 -5 372.40 2 606.20 -7 978.60 - 306.14% -1 707.00 -3 665.40 214.73%
28.02.2010 2 606.20 -5 315.20 7 921.40 - 149.03% 428.80 2 177.40 507.79%
31.01.2010 -5 315.20 11 470.80 -16 786.00 - 146.34% 1 717.90 -7 033.10 - 409.40%
31.12.2009 11 470.80 -5 665.40 17 136.20 - 302.47% 3 679.70 7 791.10 211.73%
30.11.2009 -5 665.40 3 327.80 -8 993.20 - 270.24% -2 852.60 -2 812.80 98.60%
31.10.2009 3 327.80 -1 234.10 4 561.90 - 369.65% 1 805.30 1 522.50 84.33%
30.09.2009 -1 234.10 -4 058.60 2 824.50 -69.59% -5 079.80 3 845.70 -75.71%
31.08.2009 -4 058.60 1 739.00 -5 797.60 - 333.39% 5 765.80 -9 824.40 - 170.39%
31.07.2009 1 739.00 -4 606.40 6 345.40 - 137.75% 4 290.90 -2 551.90 -59.47%
30.06.2009 -4 606.40 -1 637.10 -2 969.30 181.38% -9 576.40 4 970.00 -51.90%
31.05.2009 -1 637.10 2 735.30 -4 372.40 - 159.85% -2 887.30 1 250.20 -43.30%
30.04.2009 2 735.30 -1 707.00 4 442.30 - 260.24% 5 259.70 -2 524.40 -48.00%
31.03.2009 -1 707.00 428.80 -2 135.80 - 498.09% 323.80 -2 030.80 - 627.18%
28.02.2009 428.80 1 717.90 -1 289.10 -75.04% 5 348.30 -4 919.50 -91.98%
31.01.2009 1 717.90 3 679.70 -1 961.80 -53.31% -6 054.90 7 772.80 - 128.37%
31.12.2008 3 679.70 -2 852.60 6 532.30 - 228.99% 4 269.00 - 589.30 -13.80%
30.11.2008 -2 852.60 1 805.30 -4 657.90 - 258.01% 12 157.70 -15 010.30 - 123.46%
31.10.2008 1 805.30 -5 079.80 6 885.10 - 135.54% -7 800.40 9 605.70 - 123.14%
30.09.2008 -5 079.80 5 765.80 -10 845.60 - 188.10% -3 292.40 -1 787.40 54.29%
31.08.2008 5 765.80 4 290.90 1 474.90 34.37% 9 679.00 -3 913.20 -40.43%
31.07.2008 4 290.90 -9 576.40 13 867.30 - 144.81% -7 940.90 12 231.80 - 154.04%
30.06.2008 -9 576.40 -2 887.30 -6 689.10 231.67% 10 131.70 -19 708.10 - 194.52%
31.05.2008 -2 887.30 5 259.70 -8 147.00 - 154.89% -11 437.50 8 550.20 -74.76%
30.04.2008 5 259.70 323.80 4 935.90 1 524.37% -74.80 5 334.50 -7 131.68%
31.03.2008 323.80 5 348.30 -5 024.50 -93.95% 9 521.90 -9 198.10 -96.60%
29.02.2008 5 348.30 -6 054.90 11 403.20 - 188.33% 4 038.20 1 310.10 32.44%
31.01.2008 -6 054.90 4 269.00 -10 323.90 - 241.83% -8 022.20 1 967.30 -24.52%
31.12.2007 4 269.00 12 157.70 -7 888.70 -64.89% 6 734.60 -2 465.60 -36.61%
30.11.2007 12 157.70 -7 800.40 19 958.10 - 255.86% -2 901.40 15 059.10 - 519.03%
31.10.2007 -7 800.40 -3 292.40 -4 508.00 136.92% -3 763.10 -4 037.30 107.29%
30.09.2007 -3 292.40 9 679.00 -12 971.40 - 134.02% 8 992.60 -12 285.00 - 136.61%
31.08.2007 9 679.00 -7 940.90 17 619.90 - 221.89% 586.60 9 092.40 1 550.02%
31.07.2007 -7 940.90 10 131.70 -18 072.60 - 178.38% -6 941.90 - 999.00 14.39%
30.06.2007 10 131.70 -11 437.50 21 569.20 - 188.58% 6 284.20 3 847.50 61.22%
31.05.2007 -11 437.50 -74.80 -11 362.70 15 190.78% -5 569.30 -5 868.20 105.37%
30.04.2007 -74.80 9 521.90 -9 596.70 - 100.79% -4 618.00 4 543.20 -98.38%
31.03.2007 9 521.90 4 038.20 5 483.70 135.80% 497.00 9 024.90 1 815.88%
28.02.2007 4 038.20 -8 022.20 12 060.40 - 150.34% 4 243.10 - 204.90 -4.83%
31.01.2007 -8 022.20 6 734.60 -14 756.80 - 219.12% -5 581.80 -2 440.40 43.72%
31.12.2006 6 734.60 -2 901.40 9 636.00 - 332.12% 7 480.10 - 745.50 -9.97%
30.11.2006 -2 901.40 -3 763.10 861.70 -22.90% -2 033.20 - 868.20 42.70%
31.10.2006 -3 763.10 8 992.60 -12 755.70 - 141.85% -8 839.30 5 076.20 -57.43%
30.09.2006 8 992.60 586.60 8 406.00 1 433.00% 8 810.90 181.70 2.06%
31.08.2006 586.60 -6 941.90 7 528.50 - 108.45% -10 940.40 11 527.00 - 105.36%
31.07.2006 -6 941.90 6 284.20 -13 226.10 - 210.47% 2 212.00 -9 153.90 - 413.83%
30.06.2006 6 284.20 -5 569.30 11 853.50 - 212.84% 9 790.80 -3 506.60 -35.82%
31.05.2006 -5 569.30 -4 618.00 - 951.30 20.60% -7 237.60 1 668.30 -23.05%
30.04.2006 -4 618.00 497.00 -5 115.00 -1 029.17% 7 554.90 -12 172.90 - 161.13%
31.03.2006 497.00 4 243.10 -3 746.10 -88.29% -6 849.70 7 346.70 - 107.26%
28.02.2006 4 243.10 -5 581.80 9 824.90 - 176.02% 11 334.20 -7 091.10 -62.56%
31.01.2006 -5 581.80 7 480.10 -13 061.90 - 174.62% -9 956.30 4 374.50 -43.94%
31.12.2005 7 480.10 -2 033.20 9 513.30 - 467.90% 8 973.80 -1 493.70 -16.65%
30.11.2005 -2 033.20 -8 839.30 6 806.10 -77.00% -10 396.30 8 363.10 -80.44%
31.10.2005 -8 839.30 8 810.90 -17 650.20 - 200.32% 7 237.60 -16 076.90 - 222.13%
30.09.2005 8 810.90 -10 940.40 19 751.30 - 180.54% 2 836.90 5 974.00 210.58%
31.08.2005 -10 940.40 2 212.00 -13 152.40 - 594.59% -3 941.50 -6 998.90 177.57%
31.07.2005 2 212.00 9 790.80 -7 578.80 -77.41% 2 787.60 - 575.60 -20.65%
30.06.2005 9 790.80 -7 237.60 17 028.40 - 235.28% 2 672.70 7 118.10 266.33%
31.05.2005 -7 237.60 7 554.90 -14 792.50 - 195.80% -3 638.60 -3 599.00 98.91%
30.04.2005 7 554.90 -6 849.70 14 404.60 - 210.30% 3 213.40 4 341.50 135.11%
31.03.2005 -6 849.70 11 334.20 -18 183.90 - 160.43% -3 051.80 -3 797.90 124.45%
28.02.2005 11 334.20 -9 956.30 21 290.50 - 213.84% -2 448.80 13 783.00 - 562.85%
31.01.2005 -9 956.30 8 973.80 -18 930.10 - 210.95% -1 884.00 -8 072.30 428.47%
31.12.2004 8 973.80 -10 396.30 19 370.10 - 186.32% 5 449.20 3 524.60 64.68%
30.11.2004 -10 396.30 7 237.60 -17 633.90 - 243.64% -1 419.60 -8 976.70 632.34%
31.10.2004 7 237.60 2 836.90 4 400.70 155.12% 4 751.90 2 485.70 52.31%
30.09.2004 2 836.90 -3 941.50 6 778.40 - 171.98% -2 726.10 5 563.00 - 204.06%
31.08.2004 -3 941.50 2 787.60 -6 729.10 - 241.39% 3 721.70 -7 663.20 - 205.91%
31.07.2004 2 787.60 2 672.70 114.90 4.30% 534.90 2 252.70 421.14%
30.06.2004 2 672.70 -3 638.60 6 311.30 - 173.45% - 163.70 2 836.40 -1 732.68%
31.05.2004 -3 638.60 3 213.40 -6 852.00 - 213.23% -6 218.80 2 580.20 -41.49%
30.04.2004 3 213.40 -3 051.80 6 265.20 - 205.30% 9 912.60 -6 699.20 -67.58%
31.03.2004 -3 051.80 -2 448.80 - 603.00 24.62% -4 653.10 1 601.30 -34.41%
29.02.2004 -2 448.80 -1 884.00 - 564.80 29.98% - 168.60 -2 280.20 1 352.43%
31.01.2004 -1 884.00 5 449.20 -7 333.20 - 134.57% -2 919.10 1 035.10 -35.46%
31.12.2003 5 449.20 -1 419.60 6 868.80 - 483.85% 1 533.00 3 916.20 255.46%
30.11.2003 -1 419.60 4 751.90 -6 171.50 - 129.87% 5 430.20 -6 849.80 - 126.14%
31.10.2003 4 751.90 -2 726.10 7 478.00 - 274.31% - 591.20 5 343.10 - 903.77%
30.09.2003 -2 726.10 3 721.70 -6 447.80 - 173.25% -1 496.00 -1 230.10 82.23%
31.08.2003 3 721.70 534.90 3 186.80 595.77% 1 041.70 2 680.00 257.27%
31.07.2003 534.90 - 163.70 698.60 - 426.76% -1 662.80 2 197.70 - 132.17%
30.06.2003 - 163.70 -6 218.80 6 055.10 -97.37% -3 627.80 3 464.10 -95.49%
31.05.2003 -6 218.80 9 912.60 -16 131.40 - 162.74% -2 248.00 -3 970.80 176.64%
30.04.2003 9 912.60 -4 653.10 14 565.70 - 313.03% -2 893.00 12 805.60 - 442.64%
31.03.2003 -4 653.10 - 168.60 -4 484.50 2 659.85% 3 329.10 -7 982.20 - 239.77%
28.02.2003 - 168.60 -2 919.10 2 750.50 -94.22% 5 510.10 -5 678.70 - 103.06%
31.01.2003 -2 919.10 1 533.00 -4 452.10 - 290.42% - - -
31.12.2002 1 533.00 5 430.20 -3 897.20 -71.77% - - -
30.11.2002 5 430.20 - 591.20 6 021.40 -1 018.50% - - -
31.10.2002 - 591.20 -1 496.00 904.80 -60.48% - - -
30.09.2002 -1 496.00 1 041.70 -2 537.70 - 243.61% - - -
31.08.2002 1 041.70 -1 662.80 2 704.50 - 162.65% - - -
31.07.2002 -1 662.80 -3 627.80 1 965.00 -54.16% - - -
30.06.2002 -3 627.80 -2 248.00 -1 379.80 61.38% - - -
31.05.2002 -2 248.00 -2 893.00 645.00 -22.30% - - -
30.04.2002 -2 893.00 3 329.10 -6 222.10 - 186.90% - - -
31.03.2002 3 329.10 5 510.10 -2 181.00 -39.58% - - -
28.02.2002 5 510.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok - celkem (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange