Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2012 48 116.70
Min 31.03.2003 12 113.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 28 590.30 29 769.80 -1 179.50 -3.96% 35 807.60 -7 217.30 -20.16%
31.07.2020 29 769.80 29 700.30 69.50 0.23% 34 026.70 -4 256.90 -12.51%
30.06.2020 29 700.30 32 404.90 -2 704.60 -8.35% 31 678.70 -1 978.40 -6.25%
31.05.2020 32 404.90 31 910.10 494.80 1.55% 31 072.00 1 332.90 4.29%
30.04.2020 31 910.10 41 593.90 -9 683.80 -23.28% 36 028.80 -4 118.70 -11.43%
31.03.2020 41 593.90 37 719.30 3 874.60 10.27% 32 959.10 8 634.80 26.20%
29.02.2020 37 719.30 45 227.00 -7 507.70 -16.60% 33 071.40 4 647.90 14.05%
31.01.2020 45 227.00 42 059.70 3 167.30 7.53% 32 563.80 12 663.20 38.89%
31.12.2019 42 059.70 45 477.20 -3 417.50 -7.51% 39 780.10 2 279.60 5.73%
30.11.2019 45 477.20 42 054.20 3 423.00 8.14% 36 683.10 8 794.10 23.97%
31.10.2019 42 054.20 35 097.10 6 957.10 19.82% 33 263.80 8 790.40 26.43%
30.09.2019 35 097.10 35 807.60 - 710.50 -1.98% 32 669.90 2 427.20 7.43%
31.08.2019 35 807.60 34 026.70 1 780.90 5.23% 36 618.10 - 810.50 -2.21%
31.07.2019 34 026.70 31 678.70 2 348.00 7.41% 30 660.70 3 366.00 10.98%
30.06.2019 31 678.70 31 072.00 606.70 1.95% 34 730.90 -3 052.20 -8.79%
31.05.2019 31 072.00 36 028.80 -4 956.80 -13.76% 33 279.70 -2 207.70 -6.63%
30.04.2019 36 028.80 32 959.10 3 069.70 9.31% 36 083.40 -54.60 -0.15%
31.03.2019 32 959.10 33 071.40 - 112.30 -0.34% 36 497.50 -3 538.40 -9.69%
28.02.2019 33 071.40 32 563.80 507.60 1.56% 33 878.00 - 806.60 -2.38%
31.01.2019 32 563.80 39 780.10 -7 216.30 -18.14% 34 798.10 -2 234.30 -6.42%
31.12.2018 39 780.10 36 683.10 3 097.00 8.44% 37 019.80 2 760.30 7.46%
30.11.2018 36 683.10 33 263.80 3 419.30 10.28% 40 441.90 -3 758.80 -9.29%
31.10.2018 33 263.80 32 669.90 593.90 1.82% 36 474.60 -3 210.80 -8.80%
30.09.2018 32 669.90 36 618.10 -3 948.20 -10.78% 40 910.90 -8 241.00 -20.14%
31.08.2018 36 618.10 30 660.70 5 957.40 19.43% 40 055.00 -3 436.90 -8.58%
31.07.2018 30 660.70 34 730.90 -4 070.20 -11.72% 30 437.90 222.80 0.73%
30.06.2018 34 730.90 33 279.70 1 451.20 4.36% 23 437.30 11 293.60 48.19%
31.05.2018 33 279.70 36 083.40 -2 803.70 -7.77% 32 382.40 897.30 2.77%
30.04.2018 36 083.40 36 497.50 - 414.10 -1.13% 41 315.10 -5 231.70 -12.66%
31.03.2018 36 497.50 33 878.00 2 619.50 7.73% 32 266.90 4 230.60 13.11%
28.02.2018 33 878.00 34 798.10 - 920.10 -2.64% 29 277.20 4 600.80 15.71%
31.01.2018 34 798.10 37 019.80 -2 221.70 -6.00% 20 988.10 13 810.00 65.80%
31.12.2017 37 019.80 40 441.90 -3 422.10 -8.46% 25 305.60 11 714.20 46.29%
30.11.2017 40 441.90 36 474.60 3 967.30 10.88% 21 150.60 19 291.30 91.21%
31.10.2017 36 474.60 40 910.90 -4 436.30 -10.84% 22 015.30 14 459.30 65.68%
30.09.2017 40 910.90 40 055.00 855.90 2.14% 25 962.40 14 948.50 57.58%
31.08.2017 40 055.00 30 437.90 9 617.10 31.60% 19 057.10 20 997.90 110.18%
31.07.2017 30 437.90 23 437.30 7 000.60 29.87% 22 399.10 8 038.80 35.89%
30.06.2017 23 437.30 32 382.40 -8 945.10 -27.62% 20 607.10 2 830.20 13.73%
31.05.2017 32 382.40 41 315.10 -8 932.70 -21.62% 20 463.10 11 919.30 58.25%
30.04.2017 41 315.10 32 266.90 9 048.20 28.04% 25 941.80 15 373.30 59.26%
31.03.2017 32 266.90 29 277.20 2 989.70 10.21% 23 703.00 8 563.90 36.13%
28.02.2017 29 277.20 20 988.10 8 289.10 39.49% 29 071.90 205.30 0.71%
31.01.2017 20 988.10 25 305.60 -4 317.50 -17.06% 33 613.30 -12 625.20 -37.56%
31.12.2016 25 305.60 21 150.60 4 155.00 19.64% 25 218.40 87.20 0.35%
30.11.2016 21 150.60 22 015.30 - 864.70 -3.93% 23 772.50 -2 621.90 -11.03%
31.10.2016 22 015.30 25 962.40 -3 947.10 -15.20% 29 345.60 -7 330.30 -24.98%
30.09.2016 25 962.40 19 057.10 6 905.30 36.23% 23 462.10 2 500.30 10.66%
31.08.2016 19 057.10 22 399.10 -3 342.00 -14.92% 21 887.40 -2 830.30 -12.93%
31.07.2016 22 399.10 20 607.10 1 792.00 8.70% 25 653.90 -3 254.80 -12.69%
30.06.2016 20 607.10 20 463.10 144.00 0.70% 20 055.90 551.20 2.75%
31.05.2016 20 463.10 25 941.80 -5 478.70 -21.12% 23 959.60 -3 496.50 -14.59%
30.04.2016 25 941.80 23 703.00 2 238.80 9.45% 29 368.00 -3 426.20 -11.67%
31.03.2016 23 703.00 29 071.90 -5 368.90 -18.47% 21 425.30 2 277.70 10.63%
29.02.2016 29 071.90 33 613.30 -4 541.40 -13.51% 23 893.90 5 178.00 21.67%
31.01.2016 33 613.30 25 218.40 8 394.90 33.29% 24 628.70 8 984.60 36.48%
31.12.2015 25 218.40 23 772.50 1 445.90 6.08% 24 135.80 1 082.60 4.49%
30.11.2015 23 772.50 29 345.60 -5 573.10 -18.99% 23 186.50 586.00 2.53%
31.10.2015 29 345.60 23 462.10 5 883.50 25.08% 25 111.90 4 233.70 16.86%
30.09.2015 23 462.10 21 887.40 1 574.70 7.19% 22 367.30 1 094.80 4.89%
31.08.2015 21 887.40 25 653.90 -3 766.50 -14.68% 26 113.70 -4 226.30 -16.18%
31.07.2015 25 653.90 20 055.90 5 598.00 27.91% 23 123.70 2 530.20 10.94%
30.06.2015 20 055.90 23 959.60 -3 903.70 -16.29% 22 960.40 -2 904.50 -12.65%
31.05.2015 23 959.60 29 368.00 -5 408.40 -18.42% 29 573.20 -5 613.60 -18.98%
30.04.2015 29 368.00 21 425.30 7 942.70 37.07% 36 484.40 -7 116.40 -19.51%
31.03.2015 21 425.30 23 893.90 -2 468.60 -10.33% 29 103.60 -7 678.30 -26.38%
28.02.2015 23 893.90 24 628.70 - 734.80 -2.98% 29 113.30 -5 219.40 -17.93%
31.01.2015 24 628.70 24 135.80 492.90 2.04% 32 803.30 -8 174.60 -24.92%
31.12.2014 24 135.80 23 186.50 949.30 4.09% 34 692.60 -10 556.80 -30.43%
30.11.2014 23 186.50 25 111.90 -1 925.40 -7.67% 31 378.00 -8 191.50 -26.11%
31.10.2014 25 111.90 22 367.30 2 744.60 12.27% 31 938.70 -6 826.80 -21.37%
30.09.2014 22 367.30 26 113.70 -3 746.40 -14.35% 32 515.40 -10 148.10 -31.21%
31.08.2014 26 113.70 23 123.70 2 990.00 12.93% 35 055.30 -8 941.60 -25.51%
31.07.2014 23 123.70 22 960.40 163.30 0.71% 30 305.10 -7 181.40 -23.70%
30.06.2014 22 960.40 29 573.20 -6 612.80 -22.36% 37 105.80 -14 145.40 -38.12%
31.05.2014 29 573.20 36 484.40 -6 911.20 -18.94% 33 912.20 -4 339.00 -12.79%
30.04.2014 36 484.40 29 103.60 7 380.80 25.36% 38 423.40 -1 939.00 -5.05%
31.03.2014 29 103.60 29 113.30 -9.70 -0.03% 36 727.60 -7 624.00 -20.76%
28.02.2014 29 113.30 32 803.30 -3 690.00 -11.25% 36 603.80 -7 490.50 -20.46%
31.01.2014 32 803.30 34 692.60 -1 889.30 -5.45% 32 439.90 363.40 1.12%
31.12.2013 34 692.60 31 378.00 3 314.60 10.56% 40 010.50 -5 317.90 -13.29%
30.11.2013 31 378.00 31 938.70 - 560.70 -1.76% 38 573.10 -7 195.10 -18.65%
31.10.2013 31 938.70 32 515.40 - 576.70 -1.77% 38 395.60 -6 456.90 -16.82%
30.09.2013 32 515.40 35 055.30 -2 539.90 -7.25% 44 313.10 -11 797.70 -26.62%
31.08.2013 35 055.30 30 305.10 4 750.20 15.67% 43 230.40 -8 175.10 -18.91%
31.07.2013 30 305.10 37 105.80 -6 800.70 -18.33% 37 505.60 -7 200.50 -19.20%
30.06.2013 37 105.80 33 912.20 3 193.60 9.42% 42 272.40 -5 166.60 -12.22%
31.05.2013 33 912.20 38 423.40 -4 511.20 -11.74% 38 845.00 -4 932.80 -12.70%
30.04.2013 38 423.40 36 727.60 1 695.80 4.62% 48 116.70 -9 693.30 -20.15%
31.03.2013 36 727.60 36 603.80 123.80 0.34% 46 117.30 -9 389.70 -20.36%
28.02.2013 36 603.80 32 439.90 4 163.90 12.84% 41 739.80 -5 136.00 -12.30%
31.01.2013 32 439.90 40 010.50 -7 570.60 -18.92% 41 747.70 -9 307.80 -22.30%
31.12.2012 40 010.50 38 573.10 1 437.40 3.73% 41 421.20 -1 410.70 -3.41%
30.11.2012 38 573.10 38 395.60 177.50 0.46% 36 211.90 2 361.20 6.52%
31.10.2012 38 395.60 44 313.10 -5 917.50 -13.35% 44 928.00 -6 532.40 -14.54%
30.09.2012 44 313.10 43 230.40 1 082.70 2.50% 36 867.80 7 445.30 20.19%
31.08.2012 43 230.40 37 505.60 5 724.80 15.26% 29 691.00 13 539.40 45.60%
31.07.2012 37 505.60 42 272.40 -4 766.80 -11.28% 36 736.30 769.30 2.09%
30.06.2012 42 272.40 38 845.00 3 427.40 8.82% 31 479.40 10 793.00 34.29%
31.05.2012 38 845.00 48 116.70 -9 271.70 -19.27% 34 124.10 4 720.90 13.83%
30.04.2012 48 116.70 46 117.30 1 999.40 4.34% 42 633.70 5 483.00 12.86%
31.03.2012 46 117.30 41 739.80 4 377.50 10.49% 31 584.90 14 532.40 46.01%
29.02.2012 41 739.80 41 747.70 -7.90 -0.02% 32 401.60 9 338.20 28.82%
31.01.2012 41 747.70 41 421.20 326.50 0.79% 32 368.60 9 379.10 28.98%
31.12.2011 41 421.20 36 211.90 5 209.30 14.39% 39 879.90 1 541.30 3.86%
30.11.2011 36 211.90 44 928.00 -8 716.10 -19.40% 30 692.60 5 519.30 17.98%
31.10.2011 44 928.00 36 867.80 8 060.20 21.86% 38 497.00 6 431.00 16.71%
30.09.2011 36 867.80 29 691.00 7 176.80 24.17% 25 577.00 11 290.80 44.14%
31.08.2011 29 691.00 36 736.30 -7 045.30 -19.18% 27 852.60 1 838.40 6.60%
31.07.2011 36 736.30 31 479.40 5 256.90 16.70% 33 328.80 3 407.50 10.22%
30.06.2011 31 479.40 34 124.10 -2 644.70 -7.75% 34 452.10 -2 972.70 -8.63%
31.05.2011 34 124.10 42 633.70 -8 509.60 -19.96% 35 158.50 -1 034.40 -2.94%
30.04.2011 42 633.70 31 584.90 11 048.80 34.98% 38 910.00 3 723.70 9.57%
31.03.2011 31 584.90 32 401.60 - 816.70 -2.52% 32 788.80 -1 203.90 -3.67%
28.02.2011 32 401.60 32 368.60 33.00 0.10% 38 182.70 -5 781.10 -15.14%
31.01.2011 32 368.60 39 879.90 -7 511.30 -18.83% 35 574.80 -3 206.20 -9.01%
31.12.2010 39 879.90 30 692.60 9 187.30 29.93% 40 886.30 -1 006.40 -2.46%
30.11.2010 30 692.60 38 497.00 -7 804.40 -20.27% 29 365.70 1 326.90 4.52%
31.10.2010 38 497.00 25 577.00 12 920.00 50.51% 35 061.90 3 435.10 9.80%
30.09.2010 25 577.00 27 852.60 -2 275.60 -8.17% 31 667.50 -6 090.50 -19.23%
31.08.2010 27 852.60 33 328.80 -5 476.20 -16.43% 32 956.70 -5 104.10 -15.49%
31.07.2010 33 328.80 34 452.10 -1 123.30 -3.26% 37 060.20 -3 731.40 -10.07%
30.06.2010 34 452.10 35 158.50 - 706.40 -2.01% 35 363.80 - 911.70 -2.58%
31.05.2010 35 158.50 38 910.00 -3 751.50 -9.64% 40 097.30 -4 938.80 -12.32%
30.04.2010 38 910.00 32 788.80 6 121.20 18.67% 41 828.60 -2 918.60 -6.98%
31.03.2010 32 788.80 38 182.70 -5 393.90 -14.13% 39 166.70 -6 377.90 -16.28%
28.02.2010 38 182.70 35 574.80 2 607.90 7.33% 41 068.30 -2 885.60 -7.03%
31.01.2010 35 574.80 40 886.30 -5 311.50 -12.99% 40 598.50 -5 023.70 -12.37%
31.12.2009 40 886.30 29 365.70 11 520.60 39.23% 38 626.10 2 260.20 5.85%
30.11.2009 29 365.70 35 061.90 -5 696.20 -16.25% 34 966.20 -5 600.50 -16.02%
31.10.2009 35 061.90 31 667.50 3 394.40 10.72% 37 693.10 -2 631.20 -6.98%
30.09.2009 31 667.50 32 956.70 -1 289.20 -3.91% 35 632.20 -3 964.70 -11.13%
31.08.2009 32 956.70 37 060.20 -4 103.50 -11.07% 40 640.10 -7 683.40 -18.91%
31.07.2009 37 060.20 35 363.80 1 696.40 4.80% 34 628.30 2 431.90 7.02%
30.06.2009 35 363.80 40 097.30 -4 733.50 -11.80% 30 314.40 5 049.40 16.66%
31.05.2009 40 097.30 41 828.60 -1 731.30 -4.14% 40 102.20 -4.90 -0.01%
30.04.2009 41 828.60 39 166.70 2 661.90 6.80% 42 995.90 -1 167.30 -2.71%
31.03.2009 39 166.70 41 068.30 -1 901.60 -4.63% 37 695.60 1 471.10 3.90%
28.02.2009 41 068.30 40 598.50 469.80 1.16% 37 417.90 3 650.40 9.76%
31.01.2009 40 598.50 38 626.10 1 972.40 5.11% 32 159.70 8 438.80 26.24%
31.12.2008 38 626.10 34 966.20 3 659.90 10.47% 38 280.50 345.60 0.90%
30.11.2008 34 966.20 37 693.10 -2 726.90 -7.23% 33 963.40 1 002.80 2.95%
31.10.2008 37 693.10 35 632.20 2 060.90 5.78% 21 922.30 15 770.80 71.94%
30.09.2008 35 632.20 40 640.10 -5 007.90 -12.32% 29 816.70 5 815.50 19.50%
31.08.2008 40 640.10 34 628.30 6 011.80 17.36% 33 182.50 7 457.60 22.47%
31.07.2008 34 628.30 30 314.40 4 313.90 14.23% 23 536.90 11 091.40 47.12%
30.06.2008 30 314.40 40 102.20 -9 787.80 -24.41% 31 557.10 -1 242.70 -3.94%
31.05.2008 40 102.20 42 995.90 -2 893.70 -6.73% 21 408.10 18 694.10 87.32%
30.04.2008 42 995.90 37 695.60 5 300.30 14.06% 32 830.40 10 165.50 30.96%
31.03.2008 37 695.60 37 417.90 277.70 0.74% 32 913.30 4 782.30 14.53%
29.02.2008 37 417.90 32 159.70 5 258.20 16.35% 23 407.10 14 010.80 59.86%
31.01.2008 32 159.70 38 280.50 -6 120.80 -15.99% 19 373.50 12 786.20 66.00%
31.12.2007 38 280.50 33 963.40 4 317.10 12.71% 27 359.60 10 920.90 39.92%
30.11.2007 33 963.40 21 922.30 12 041.10 54.93% 20 639.50 13 323.90 64.56%
31.10.2007 21 922.30 29 816.70 -7 894.40 -26.48% 23 576.70 -1 654.40 -7.02%
30.09.2007 29 816.70 33 182.50 -3 365.80 -10.14% 27 350.20 2 466.50 9.02%
31.08.2007 33 182.50 23 536.90 9 645.60 40.98% 18 347.70 14 834.80 80.85%
31.07.2007 23 536.90 31 557.10 -8 020.20 -25.41% 17 768.20 5 768.70 32.47%
30.06.2007 31 557.10 21 408.10 10 149.00 47.41% 24 709.20 6 847.90 27.71%
31.05.2007 21 408.10 32 830.40 -11 422.30 -34.79% 18 414.70 2 993.40 16.26%
30.04.2007 32 830.40 32 913.30 -82.90 -0.25% 24 007.00 8 823.40 36.75%
31.03.2007 32 913.30 23 407.10 9 506.20 40.61% 28 655.90 4 257.40 14.86%
28.02.2007 23 407.10 19 373.50 4 033.60 20.82% 28 164.60 -4 757.50 -16.89%
31.01.2007 19 373.50 27 359.60 -7 986.10 -29.19% 23 919.40 -4 545.90 -19.00%
31.12.2006 27 359.60 20 639.50 6 720.10 32.56% 29 524.80 -2 165.20 -7.33%
30.11.2006 20 639.50 23 576.70 -2 937.20 -12.46% 22 039.90 -1 400.40 -6.35%
31.10.2006 23 576.70 27 350.20 -3 773.50 -13.80% 24 077.10 - 500.40 -2.08%
30.09.2006 27 350.20 18 347.70 9 002.50 49.07% 32 920.60 -5 570.40 -16.92%
31.08.2006 18 347.70 17 768.20 579.50 3.26% 24 102.90 -5 755.20 -23.88%
31.07.2006 17 768.20 24 709.20 -6 941.00 -28.09% 35 107.50 -17 339.30 -49.39%
30.06.2006 24 709.20 18 414.70 6 294.50 34.18% 32 891.50 -8 182.30 -24.88%
31.05.2006 18 414.70 24 007.00 -5 592.30 -23.29% 23 098.60 -4 683.90 -20.28%
30.04.2006 24 007.00 28 655.90 -4 648.90 -16.22% 30 334.20 -6 327.20 -20.86%
31.03.2006 28 655.90 28 164.60 491.30 1.74% 22 765.20 5 890.70 25.88%
28.02.2006 28 164.60 23 919.40 4 245.20 17.75% 29 613.00 -1 448.40 -4.89%
31.01.2006 23 919.40 29 524.80 -5 605.40 -18.99% 18 287.70 5 631.70 30.80%
31.12.2005 29 524.80 22 039.90 7 484.90 33.96% 28 209.90 1 314.90 4.66%
30.11.2005 22 039.90 24 077.10 -2 037.20 -8.46% 19 268.40 2 771.50 14.38%
31.10.2005 24 077.10 32 920.60 -8 843.50 -26.86% 29 683.50 -5 606.40 -18.89%
30.09.2005 32 920.60 24 102.90 8 817.70 36.58% 22 460.10 10 460.50 46.57%
31.08.2005 24 102.90 35 107.50 -11 004.60 -31.35% 19 633.90 4 469.00 22.76%
31.07.2005 35 107.50 32 891.50 2 216.00 6.74% 23 573.60 11 533.90 48.93%
30.06.2005 32 891.50 23 098.60 9 792.90 42.40% 20 786.80 12 104.70 58.23%
31.05.2005 23 098.60 30 334.20 -7 235.60 -23.85% 18 111.10 4 987.50 27.54%
30.04.2005 30 334.20 22 765.20 7 569.00 33.25% 21 768.00 8 566.20 39.35%
31.03.2005 22 765.20 29 613.00 -6 847.80 -23.12% 18 566.60 4 198.60 22.61%
28.02.2005 29 613.00 18 287.70 11 325.30 61.93% 21 614.00 7 999.00 37.01%
31.01.2005 18 287.70 28 209.90 -9 922.20 -35.17% 24 080.40 -5 792.70 -24.06%
31.12.2004 28 209.90 19 268.40 8 941.50 46.40% 25 930.90 2 279.00 8.79%
30.11.2004 19 268.40 29 683.50 -10 415.10 -35.09% 20 490.80 -1 222.40 -5.97%
31.10.2004 29 683.50 22 460.10 7 223.40 32.16% 21 906.40 7 777.10 35.50%
30.09.2004 22 460.10 19 633.90 2 826.20 14.39% 17 149.10 5 311.00 30.97%
31.08.2004 19 633.90 23 573.60 -3 939.70 -16.71% 19 895.30 - 261.40 -1.31%
31.07.2004 23 573.60 20 786.80 2 786.80 13.41% 16 165.00 7 408.60 45.83%
30.06.2004 20 786.80 18 111.10 2 675.70 14.77% 15 612.40 5 174.40 33.14%
31.05.2004 18 111.10 21 768.00 -3 656.90 -16.80% 15 769.70 2 341.40 14.85%
30.04.2004 21 768.00 18 566.60 3 201.40 17.24% 22 011.80 - 243.80 -1.11%
31.03.2004 18 566.60 21 614.00 -3 047.40 -14.10% 12 113.60 6 453.00 53.27%
29.02.2004 21 614.00 24 080.40 -2 466.40 -10.24% 16 763.90 4 850.10 28.93%
31.01.2004 24 080.40 25 930.90 -1 850.50 -7.14% 16 926.40 7 154.00 42.27%
31.12.2003 25 930.90 20 490.80 5 440.10 26.55% 19 854.40 6 076.50 30.61%
30.11.2003 20 490.80 21 906.40 -1 415.60 -6.46% 18 312.80 2 178.00 11.89%
31.10.2003 21 906.40 17 149.10 4 757.30 27.74% 12 882.10 9 024.30 70.05%
30.09.2003 17 149.10 19 895.30 -2 746.20 -13.80% 13 466.60 3 682.50 27.35%
31.08.2003 19 895.30 16 165.00 3 730.30 23.08% 14 963.90 4 931.40 32.96%
31.07.2003 16 165.00 15 612.40 552.60 3.54% 13 920.50 2 244.50 16.12%
30.06.2003 15 612.40 15 769.70 - 157.30 -1.00% 15 566.80 45.60 0.29%
31.05.2003 15 769.70 22 011.80 -6 242.10 -28.36% 19 211.90 -3 442.20 -17.92%
30.04.2003 22 011.80 12 113.60 9 898.20 81.71% 21 465.70 546.10 2.54%
31.03.2003 12 113.60 16 763.90 -4 650.30 -27.74% 24 370.50 -12 256.90 -50.29%
28.02.2003 16 763.90 16 926.40 - 162.50 -0.96% 21 062.20 -4 298.30 -20.41%
31.01.2003 16 926.40 19 854.40 -2 928.00 -14.75% 15 557.90 1 368.50 8.80%
31.12.2002 19 854.40 18 312.80 1 541.60 8.42% - - -
30.11.2002 18 312.80 12 882.10 5 430.70 42.16% - - -
31.10.2002 12 882.10 13 466.60 - 584.50 -4.34% - - -
30.09.2002 13 466.60 14 963.90 -1 497.30 -10.01% - - -
31.08.2002 14 963.90 13 920.50 1 043.40 7.50% - - -
31.07.2002 13 920.50 15 566.80 -1 646.30 -10.58% - - -
30.06.2002 15 566.80 19 211.90 -3 645.10 -18.97% - - -
31.05.2002 19 211.90 21 465.70 -2 253.80 -10.50% - - -
30.04.2002 21 465.70 24 370.50 -2 904.80 -11.92% - - -
31.03.2002 24 370.50 21 062.20 3 308.30 15.71% - - -
28.02.2002 21 062.20 15 557.90 5 504.30 35.38% - - -
31.01.2002 15 557.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok - celkem (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele