Domácnosti - vklady se stanovenou splatností - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - vklady se stanovenou splatností v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, Vklady ve stavebním spoření se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Vklady ve stavebním spoření se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - vklady se stanovenou splatností - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2022 38 694.00
Min 31.12.2008 -41 339.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 15 016.70 5 964.70 9 052.00 151.76% 18 410.00 -3 393.30 -18.43%
31.05.2023 5 964.70 9 287.10 -3 322.40 -35.77% 28 435.10 -22 470.40 -79.02%
30.04.2023 9 287.10 17 900.50 -8 613.40 -48.12% 26 225.60 -16 938.50 -64.59%
31.03.2023 17 900.50 15 206.20 2 694.30 17.72% 11 847.20 6 053.30 51.09%
28.02.2023 15 206.20 23 364.40 -8 158.20 -34.92% 26 582.80 -11 376.60 -42.80%
31.01.2023 23 364.40 18 143.30 5 221.10 28.78% 38 694.00 -15 329.60 -39.62%
31.12.2022 18 143.30 27 452.40 -9 309.10 -33.91% 21 917.90 -3 774.60 -17.22%
30.11.2022 27 452.40 14 169.80 13 282.60 93.74% 28 865.30 -1 412.90 -4.89%
31.10.2022 14 169.80 32 627.40 -18 457.60 -56.57% 15 023.00 - 853.20 -5.68%
30.09.2022 32 627.40 30 153.00 2 474.40 8.21% 1 857.60 30 769.80 1 656.43%
31.08.2022 30 153.00 26 590.10 3 562.90 13.40% 1 517.30 28 635.70 1 887.28%
31.07.2022 26 590.10 18 410.00 8 180.10 44.43% -1 124.70 27 714.80 -2 464.19%
30.06.2022 18 410.00 28 435.10 -10 025.10 -35.26% - 747.70 19 157.70 -2 562.22%
31.05.2022 28 435.10 26 225.60 2 209.50 8.42% 1 603.30 26 831.80 1 673.54%
30.04.2022 26 225.60 11 847.20 14 378.40 121.37% - 129.20 26 354.80 -20 398.45%
31.03.2022 11 847.20 26 582.80 -14 735.60 -55.43% -4 500.80 16 348.00 - 363.22%
28.02.2022 26 582.80 38 694.00 -12 111.20 -31.30% -4 166.80 30 749.60 - 737.97%
31.01.2022 38 694.00 21 917.90 16 776.10 76.54% -1 449.70 40 143.70 -2 769.10%
31.12.2021 21 917.90 28 865.30 -6 947.40 -24.07% 2 445.80 19 472.10 796.14%
30.11.2021 28 865.30 15 023.00 13 842.30 92.14% -1 799.20 30 664.50 -1 704.34%
31.10.2021 15 023.00 1 857.60 13 165.40 708.73% -4 613.50 19 636.50 - 425.63%
30.09.2021 1 857.60 1 517.30 340.30 22.43% -2 359.10 4 216.70 - 178.74%
31.08.2021 1 517.30 -1 124.70 2 642.00 - 234.91% -4 671.90 6 189.20 - 132.48%
31.07.2021 -1 124.70 - 747.70 - 377.00 50.42% -5 651.10 4 526.40 -80.10%
30.06.2021 - 747.70 1 603.30 -2 351.00 - 146.63% -10 569.20 9 821.50 -92.93%
31.05.2021 1 603.30 - 129.20 1 732.50 -1 340.94% -16 090.30 17 693.60 - 109.96%
30.04.2021 - 129.20 -4 500.80 4 371.60 -97.13% -9 828.60 9 699.40 -98.69%
31.03.2021 -4 500.80 -4 166.80 - 334.00 8.02% -10 666.60 6 165.80 -57.80%
28.02.2021 -4 166.80 -1 449.70 -2 717.10 187.42% - 420.50 -3 746.30 890.92%
31.01.2021 -1 449.70 2 445.80 -3 895.50 - 159.27% 6 781.60 -8 231.30 - 121.38%
31.12.2020 2 445.80 -1 799.20 4 245.00 - 235.94% -3 154.90 5 600.70 - 177.52%
30.11.2020 -1 799.20 -4 613.50 2 814.30 -61.00% 2 334.30 -4 133.50 - 177.08%
31.10.2020 -4 613.50 -2 359.10 -2 254.40 95.56% 71.20 -4 684.70 -6 579.63%
30.09.2020 -2 359.10 -4 671.90 2 312.80 -49.50% 3 756.30 -6 115.40 - 162.80%
31.08.2020 -4 671.90 -5 651.10 979.20 -17.33% 2 822.90 -7 494.80 - 265.50%
31.07.2020 -5 651.10 -10 569.20 4 918.10 -46.53% 2 550.40 -8 201.50 - 321.58%
30.06.2020 -10 569.20 -16 090.30 5 521.10 -34.31% 1 816.90 -12 386.10 - 681.72%
31.05.2020 -16 090.30 -9 828.60 -6 261.70 63.71% 2 559.60 -18 649.90 - 728.63%
30.04.2020 -9 828.60 -10 666.60 838.00 -7.86% 5 936.50 -15 765.10 - 265.56%
31.03.2020 -10 666.60 - 420.50 -10 246.10 2 436.65% 5 206.70 -15 873.30 - 304.86%
29.02.2020 - 420.50 6 781.60 -7 202.10 - 106.20% 1 491.60 -1 912.10 - 128.19%
31.01.2020 6 781.60 -3 154.90 9 936.50 - 314.95% 15 043.80 -8 262.20 -54.92%
31.12.2019 -3 154.90 2 334.30 -5 489.20 - 235.15% -4 302.50 1 147.60 -26.67%
30.11.2019 2 334.30 71.20 2 263.10 3 178.51% 7 674.80 -5 340.50 -69.58%
31.10.2019 71.20 3 756.30 -3 685.10 -98.10% 11 761.00 -11 689.80 -99.39%
30.09.2019 3 756.30 2 822.90 933.40 33.07% 1 291.90 2 464.40 190.76%
31.08.2019 2 822.90 2 550.40 272.50 10.68% 4 114.40 -1 291.50 -31.39%
31.07.2019 2 550.40 1 816.90 733.50 40.37% 2 123.30 427.10 20.11%
30.06.2019 1 816.90 2 559.60 - 742.70 -29.02% 1 128.50 688.40 61.00%
31.05.2019 2 559.60 5 936.50 -3 376.90 -56.88% -2 239.70 4 799.30 - 214.28%
30.04.2019 5 936.50 5 206.70 729.80 14.02% 4 356.80 1 579.70 36.26%
31.03.2019 5 206.70 1 491.60 3 715.10 249.07% 2 642.70 2 564.00 97.02%
28.02.2019 1 491.60 15 043.80 -13 552.20 -90.08% -1 527.50 3 019.10 - 197.65%
31.01.2019 15 043.80 -4 302.50 19 346.30 - 449.65% 139.40 14 904.40 10 691.82%
31.12.2018 -4 302.50 7 674.80 -11 977.30 - 156.06% 831.30 -5 133.80 - 617.56%
30.11.2018 7 674.80 11 761.00 -4 086.20 -34.74% -1 469.70 9 144.50 - 622.20%
31.10.2018 11 761.00 1 291.90 10 469.10 810.36% -1 570.80 13 331.80 - 848.73%
30.09.2018 1 291.90 4 114.40 -2 822.50 -68.60% -2 147.30 3 439.20 - 160.16%
31.08.2018 4 114.40 2 123.30 1 991.10 93.77% 4 286.50 - 172.10 -4.01%
31.07.2018 2 123.30 1 128.50 994.80 88.15% - 914.60 3 037.90 - 332.16%
30.06.2018 1 128.50 -2 239.70 3 368.20 - 150.39% -1 495.50 2 624.00 - 175.46%
31.05.2018 -2 239.70 4 356.80 -6 596.50 - 151.41% -1 217.20 -1 022.50 84.00%
30.04.2018 4 356.80 2 642.70 1 714.10 64.86% - 854.00 5 210.80 - 610.16%
31.03.2018 2 642.70 -1 527.50 4 170.20 - 273.01% -2 400.80 5 043.50 - 210.08%
28.02.2018 -1 527.50 139.40 -1 666.90 -1 195.77% -2 724.60 1 197.10 -43.94%
31.01.2018 139.40 831.30 - 691.90 -83.23% 248.10 - 108.70 -43.81%
31.12.2017 831.30 -1 469.70 2 301.00 - 156.56% 484.00 347.30 71.76%
30.11.2017 -1 469.70 -1 570.80 101.10 -6.44% -1 718.40 248.70 -14.47%
31.10.2017 -1 570.80 -2 147.30 576.50 -26.85% - 705.00 - 865.80 122.81%
30.09.2017 -2 147.30 4 286.50 -6 433.80 - 150.09% -2 103.40 -43.90 2.09%
31.08.2017 4 286.50 - 914.60 5 201.10 - 568.67% -1 413.70 5 700.20 - 403.21%
31.07.2017 - 914.60 -1 495.50 580.90 -38.84% 229.20 -1 143.80 - 499.04%
30.06.2017 -1 495.50 -1 217.20 - 278.30 22.86% - 797.30 - 698.20 87.57%
31.05.2017 -1 217.20 - 854.00 - 363.20 42.53% - 753.10 - 464.10 61.63%
30.04.2017 - 854.00 -2 400.80 1 546.80 -64.43% 1 728.80 -2 582.80 - 149.40%
31.03.2017 -2 400.80 -2 724.60 323.80 -11.88% -2 513.80 113.00 -4.50%
28.02.2017 -2 724.60 248.10 -2 972.70 -1 198.19% 1 343.40 -4 068.00 - 302.81%
31.01.2017 248.10 484.00 - 235.90 -48.74% 26.00 222.10 854.23%
31.12.2016 484.00 -1 718.40 2 202.40 - 128.17% -2 900.50 3 384.50 - 116.69%
30.11.2016 -1 718.40 - 705.00 -1 013.40 143.74% -3 763.80 2 045.40 -54.34%
31.10.2016 - 705.00 -2 103.40 1 398.40 -66.48% -2 968.10 2 263.10 -76.25%
30.09.2016 -2 103.40 -1 413.70 - 689.70 48.79% -1 386.30 - 717.10 51.73%
31.08.2016 -1 413.70 229.20 -1 642.90 - 716.80% - 941.10 - 472.60 50.22%
31.07.2016 229.20 - 797.30 1 026.50 - 128.75% 146.60 82.60 56.34%
30.06.2016 - 797.30 - 753.10 -44.20 5.87% -1 925.00 1 127.70 -58.58%
31.05.2016 - 753.10 1 728.80 -2 481.90 - 143.56% -1 097.70 344.60 -31.39%
30.04.2016 1 728.80 -2 513.80 4 242.60 - 168.77% 3 198.20 -1 469.40 -45.94%
31.03.2016 -2 513.80 1 343.40 -3 857.20 - 287.12% -1 508.40 -1 005.40 66.65%
29.02.2016 1 343.40 26.00 1 317.40 5 066.92% -4 202.50 5 545.90 - 131.97%
31.01.2016 26.00 -2 900.50 2 926.50 - 100.90% -1 009.60 1 035.60 - 102.58%
31.12.2015 -2 900.50 -3 763.80 863.30 -22.94% 149.70 -3 050.20 -2 037.54%
30.11.2015 -3 763.80 -2 968.10 - 795.70 26.81% 143.30 -3 907.10 -2 726.52%
31.10.2015 -2 968.10 -1 386.30 -1 581.80 114.10% -2 182.50 - 785.60 36.00%
30.09.2015 -1 386.30 - 941.10 - 445.20 47.31% -3 399.50 2 013.20 -59.22%
31.08.2015 - 941.10 146.60 -1 087.70 - 741.95% -3 909.30 2 968.20 -75.93%
31.07.2015 146.60 -1 925.00 2 071.60 - 107.62% -5 513.50 5 660.10 - 102.66%
30.06.2015 -1 925.00 -1 097.70 - 827.30 75.37% -4 326.90 2 401.90 -55.51%
31.05.2015 -1 097.70 3 198.20 -4 295.90 - 134.32% -2 965.90 1 868.20 -62.99%
30.04.2015 3 198.20 -1 508.40 4 706.60 - 312.03% 169.30 3 028.90 1 789.07%
31.03.2015 -1 508.40 -4 202.50 2 694.10 -64.11% 51.10 -1 559.50 -3 051.86%
28.02.2015 -4 202.50 -1 009.60 -3 192.90 316.25% - 490.30 -3 712.20 757.13%
31.01.2015 -1 009.60 149.70 -1 159.30 - 774.42% -1 674.70 665.10 -39.71%
31.12.2014 149.70 143.30 6.40 4.47% -1 317.60 1 467.30 - 111.36%
30.11.2014 143.30 -2 182.50 2 325.80 - 106.57% -4 829.60 4 972.90 - 102.97%
31.10.2014 -2 182.50 -3 399.50 1 217.00 -35.80% -3 111.60 929.10 -29.86%
30.09.2014 -3 399.50 -3 909.30 509.80 -13.04% -2 732.80 - 666.70 24.40%
31.08.2014 -3 909.30 -5 513.50 1 604.20 -29.10% -3 214.40 - 694.90 21.62%
31.07.2014 -5 513.50 -4 326.90 -1 186.60 27.42% - 156.60 -5 356.90 3 420.75%
30.06.2014 -4 326.90 -2 965.90 -1 361.00 45.89% -3 116.70 -1 210.20 38.83%
31.05.2014 -2 965.90 169.30 -3 135.20 -1 851.86% -3 657.80 691.90 -18.92%
30.04.2014 169.30 51.10 118.20 231.31% -1 738.80 1 908.10 - 109.74%
31.03.2014 51.10 - 490.30 541.40 - 110.42% -5 700.30 5 751.40 - 100.90%
28.02.2014 - 490.30 -1 674.70 1 184.40 -70.72% - 706.80 216.50 -30.63%
31.01.2014 -1 674.70 -1 317.60 - 357.10 27.10% -2 647.90 973.20 -36.75%
31.12.2013 -1 317.60 -4 829.60 3 512.00 -72.72% 3.00 -1 320.60 -44 020.00%
30.11.2013 -4 829.60 -3 111.60 -1 718.00 55.21% -3 632.70 -1 196.90 32.95%
31.10.2013 -3 111.60 -2 732.80 - 378.80 13.86% - 914.10 -2 197.50 240.40%
30.09.2013 -2 732.80 -3 214.40 481.60 -14.98% -2 610.60 - 122.20 4.68%
31.08.2013 -3 214.40 - 156.60 -3 057.80 1 952.62% -1 205.80 -2 008.60 166.58%
31.07.2013 - 156.60 -3 116.70 2 960.10 -94.98% - 673.30 516.70 -76.74%
30.06.2013 -3 116.70 -3 657.80 541.10 -14.79% - 390.30 -2 726.40 698.54%
31.05.2013 -3 657.80 -1 738.80 -1 919.00 110.36% -2 750.50 - 907.30 32.99%
30.04.2013 -1 738.80 -5 700.30 3 961.50 -69.50% 3 112.50 -4 851.30 - 155.87%
31.03.2013 -5 700.30 - 706.80 -4 993.50 706.49% -3 673.40 -2 026.90 55.18%
28.02.2013 - 706.80 -2 647.90 1 941.10 -73.31% -2 209.00 1 502.20 -68.00%
31.01.2013 -2 647.90 3.00 -2 650.90 -88 363.33% - 516.60 -2 131.30 412.56%
31.12.2012 3.00 -3 632.70 3 635.70 - 100.08% 2 768.00 -2 765.00 -99.89%
30.11.2012 -3 632.70 - 914.10 -2 718.60 297.41% -1 263.50 -2 369.20 187.51%
31.10.2012 - 914.10 -2 610.60 1 696.50 -64.98% -2 663.30 1 749.20 -65.68%
30.09.2012 -2 610.60 -1 205.80 -1 404.80 116.50% 4 239.50 -6 850.10 - 161.58%
31.08.2012 -1 205.80 - 673.30 - 532.50 79.09% 3 000.30 -4 206.10 - 140.19%
31.07.2012 - 673.30 - 390.30 - 283.00 72.51% 2 238.90 -2 912.20 - 130.07%
30.06.2012 - 390.30 -2 750.50 2 360.20 -85.81% 3 571.10 -3 961.40 - 110.93%
31.05.2012 -2 750.50 3 112.50 -5 863.00 - 188.37% 3 279.40 -6 029.90 - 183.87%
30.04.2012 3 112.50 -3 673.40 6 785.90 - 184.73% 3 310.20 - 197.70 -5.97%
31.03.2012 -3 673.40 -2 209.00 -1 464.40 66.29% 3 660.10 -7 333.50 - 200.36%
29.02.2012 -2 209.00 - 516.60 -1 692.40 327.60% 2 719.10 -4 928.10 - 181.24%
31.01.2012 - 516.60 2 768.00 -3 284.60 - 118.66% 681.40 -1 198.00 - 175.81%
31.12.2011 2 768.00 -1 263.50 4 031.50 - 319.07% 7 344.30 -4 576.30 -62.31%
30.11.2011 -1 263.50 -2 663.30 1 399.80 -52.56% - 821.20 - 442.30 53.86%
31.10.2011 -2 663.30 4 239.50 -6 902.80 - 162.82% - 143.00 -2 520.30 1 762.45%
30.09.2011 4 239.50 3 000.30 1 239.20 41.30% 113.20 4 126.30 3 645.14%
31.08.2011 3 000.30 2 238.90 761.40 34.01% -4 175.30 7 175.60 - 171.86%
31.07.2011 2 238.90 3 571.10 -1 332.20 -37.30% - 442.90 2 681.80 - 605.51%
30.06.2011 3 571.10 3 279.40 291.70 8.89% -2 190.60 5 761.70 - 263.02%
31.05.2011 3 279.40 3 310.20 -30.80 -0.93% -4 034.70 7 314.10 - 181.28%
30.04.2011 3 310.20 3 660.10 - 349.90 -9.56% 3 781.20 - 471.00 -12.46%
31.03.2011 3 660.10 2 719.10 941.00 34.61% - 177.20 3 837.30 -2 165.52%
28.02.2011 2 719.10 681.40 2 037.70 299.05% 7 653.00 -4 933.90 -64.47%
31.01.2011 681.40 7 344.30 -6 662.90 -90.72% -3 533.00 4 214.40 - 119.29%
31.12.2010 7 344.30 - 821.20 8 165.50 - 994.34% 6 254.50 1 089.80 17.42%
30.11.2010 - 821.20 - 143.00 - 678.20 474.27% 1 144.20 -1 965.40 - 171.77%
31.10.2010 - 143.00 113.20 - 256.20 - 226.32% 643.40 - 786.40 - 122.23%
30.09.2010 113.20 -4 175.30 4 288.50 - 102.71% -1 849.60 1 962.80 - 106.12%
31.08.2010 -4 175.30 - 442.90 -3 732.40 842.72% -1 136.90 -3 038.40 267.25%
31.07.2010 - 442.90 -2 190.60 1 747.70 -79.78% -1 122.70 679.80 -60.55%
30.06.2010 -2 190.60 -4 034.70 1 844.10 -45.71% -2 514.20 323.60 -12.87%
31.05.2010 -4 034.70 3 781.20 -7 815.90 - 206.70% 2 342.00 -6 376.70 - 272.28%
30.04.2010 3 781.20 - 177.20 3 958.40 -2 233.86% 4 689.00 - 907.80 -19.36%
31.03.2010 - 177.20 7 653.00 -7 830.20 - 102.32% 188.60 - 365.80 - 193.96%
28.02.2010 7 653.00 -3 533.00 11 186.00 - 316.61% 4 640.00 3 013.00 64.94%
31.01.2010 -3 533.00 6 254.50 -9 787.50 - 156.49% 8 673.80 -12 206.80 - 140.73%
31.12.2009 6 254.50 1 144.20 5 110.30 446.63% -41 339.90 47 594.40 - 115.13%
30.11.2009 1 144.20 643.40 500.80 77.84% -11 188.10 12 332.30 - 110.23%
31.10.2009 643.40 -1 849.60 2 493.00 - 134.79% -24 453.70 25 097.10 - 102.63%
30.09.2009 -1 849.60 -1 136.90 - 712.70 62.69% -12 361.00 10 511.40 -85.04%
31.08.2009 -1 136.90 -1 122.70 -14.20 1.26% -2 910.90 1 774.00 -60.94%
31.07.2009 -1 122.70 -2 514.20 1 391.50 -55.35% - 283.60 - 839.10 295.87%
30.06.2009 -2 514.20 2 342.00 -4 856.20 - 207.35% -5 504.90 2 990.70 -54.33%
31.05.2009 2 342.00 4 689.00 -2 347.00 -50.05% 295.40 2 046.60 692.82%
30.04.2009 4 689.00 188.60 4 500.40 2 386.21% 5 013.20 - 324.20 -6.47%
31.03.2009 188.60 4 640.00 -4 451.40 -95.94% -8 534.80 8 723.40 - 102.21%
28.02.2009 4 640.00 8 673.80 -4 033.80 -46.51% -1 230.60 5 870.60 - 477.05%
31.01.2009 8 673.80 -41 339.90 50 013.70 - 120.98% 1 048.10 7 625.70 727.57%
31.12.2008 -41 339.90 -11 188.10 -30 151.80 269.50% - 411.60 -40 928.30 9 943.71%
30.11.2008 -11 188.10 -24 453.70 13 265.60 -54.25% -4 068.20 -7 119.90 175.01%
31.10.2008 -24 453.70 -12 361.00 -12 092.70 97.83% -6 067.30 -18 386.40 303.04%
30.09.2008 -12 361.00 -2 910.90 -9 450.10 324.65% -1 747.10 -10 613.90 607.52%
31.08.2008 -2 910.90 - 283.60 -2 627.30 926.41% -2 090.70 - 820.20 39.23%
31.07.2008 - 283.60 -5 504.90 5 221.30 -94.85% - 480.00 196.40 -40.92%
30.06.2008 -5 504.90 295.40 -5 800.30 -1 963.54% 1 931.70 -7 436.60 - 384.98%
31.05.2008 295.40 5 013.20 -4 717.80 -94.11% -1 758.40 2 053.80 - 116.80%
30.04.2008 5 013.20 -8 534.80 13 548.00 - 158.74% 7 568.10 -2 554.90 -33.76%
31.03.2008 -8 534.80 -1 230.60 -7 304.20 593.55% 1 389.50 -9 924.30 - 714.24%
29.02.2008 -1 230.60 1 048.10 -2 278.70 - 217.41% 2 308.60 -3 539.20 - 153.31%
31.01.2008 1 048.10 - 411.60 1 459.70 - 354.64% 1 760.10 - 712.00 -40.45%
31.12.2007 - 411.60 -4 068.20 3 656.60 -89.88% 4 490.80 -4 902.40 - 109.17%
30.11.2007 -4 068.20 -6 067.30 1 999.10 -32.95% -1 959.50 -2 108.70 107.61%
31.10.2007 -6 067.30 -1 747.10 -4 320.20 247.28% - 105.20 -5 962.10 5 667.40%
30.09.2007 -1 747.10 -2 090.70 343.60 -16.43% 310.60 -2 057.70 - 662.49%
31.08.2007 -2 090.70 - 480.00 -1 610.70 335.56% -4 708.60 2 617.90 -55.60%
31.07.2007 - 480.00 1 931.70 -2 411.70 - 124.85% - 779.80 299.80 -38.45%
30.06.2007 1 931.70 -1 758.40 3 690.10 - 209.86% -5 169.40 7 101.10 - 137.37%
31.05.2007 -1 758.40 7 568.10 -9 326.50 - 123.23% -2 674.00 915.60 -34.24%
30.04.2007 7 568.10 1 389.50 6 178.60 444.66% 9 667.40 -2 099.30 -21.72%
31.03.2007 1 389.50 2 308.60 - 919.10 -39.81% 831.10 558.40 67.19%
28.02.2007 2 308.60 1 760.10 548.50 31.16% -6 522.10 8 830.70 - 135.40%
31.01.2007 1 760.10 4 490.80 -2 730.70 -60.81% - 969.40 2 729.50 - 281.57%
31.12.2006 4 490.80 -1 959.50 6 450.30 - 329.18% 6 339.90 -1 849.10 -29.17%
30.11.2006 -1 959.50 - 105.20 -1 854.30 1 762.64% -4 760.60 2 801.10 -58.84%
31.10.2006 - 105.20 310.60 - 415.80 - 133.87% -3 987.70 3 882.50 -97.36%
30.09.2006 310.60 -4 708.60 5 019.20 - 106.60% -3 968.50 4 279.10 - 107.83%
31.08.2006 -4 708.60 - 779.80 -3 928.80 503.82% -1 461.50 -3 247.10 222.18%
31.07.2006 - 779.80 -5 169.40 4 389.60 -84.92% -2 144.70 1 364.90 -63.64%
30.06.2006 -5 169.40 -2 674.00 -2 495.40 93.32% -5 021.70 - 147.70 2.94%
31.05.2006 -2 674.00 9 667.40 -12 341.40 - 127.66% -3 695.60 1 021.60 -27.64%
30.04.2006 9 667.40 831.10 8 836.30 1 063.21% 9 955.00 - 287.60 -2.89%
31.03.2006 831.10 -6 522.10 7 353.20 - 112.74% -1 245.70 2 076.80 - 166.72%
28.02.2006 -6 522.10 - 969.40 -5 552.70 572.80% -1 618.40 -4 903.70 303.00%
31.01.2006 - 969.40 6 339.90 -7 309.30 - 115.29% -1 989.70 1 020.30 -51.28%
31.12.2005 6 339.90 -4 760.60 11 100.50 - 233.17% 4 957.50 1 382.40 27.89%
30.11.2005 -4 760.60 -3 987.70 - 772.90 19.38% - 893.20 -3 867.40 432.98%
31.10.2005 -3 987.70 -3 968.50 -19.20 0.48% - 723.70 -3 264.00 451.02%
30.09.2005 -3 968.50 -1 461.50 -2 507.00 171.54% 1 215.50 -5 184.00 - 426.49%
31.08.2005 -1 461.50 -2 144.70 683.20 -31.86% 2 847.20 -4 308.70 - 151.33%
31.07.2005 -2 144.70 -5 021.70 2 877.00 -57.29% 2 148.10 -4 292.80 - 199.84%
30.06.2005 -5 021.70 -3 695.60 -1 326.10 35.88% -2 490.60 -2 531.10 101.63%
31.05.2005 -3 695.60 9 955.00 -13 650.60 - 137.12% -2 152.40 -1 543.20 71.70%
30.04.2005 9 955.00 -1 245.70 11 200.70 - 899.15% 11 644.70 -1 689.70 -14.51%
31.03.2005 -1 245.70 -1 618.40 372.70 -23.03% -1 144.30 - 101.40 8.86%
28.02.2005 -1 618.40 -1 989.70 371.30 -18.66% 2 270.70 -3 889.10 - 171.27%
31.01.2005 -1 989.70 4 957.50 -6 947.20 - 140.14% 3 355.10 -5 344.80 - 159.30%
31.12.2004 4 957.50 - 893.20 5 850.70 - 655.03% 5 411.80 - 454.30 -8.39%
30.11.2004 - 893.20 - 723.70 - 169.50 23.42% - 430.20 - 463.00 107.62%
31.10.2004 - 723.70 1 215.50 -1 939.20 - 159.54% - 616.00 - 107.70 17.48%
30.09.2004 1 215.50 2 847.20 -1 631.70 -57.31% -4 764.60 5 980.10 - 125.51%
31.08.2004 2 847.20 2 148.10 699.10 32.55% -60.20 2 907.40 -4 829.57%
31.07.2004 2 148.10 -2 490.60 4 638.70 - 186.25% - 581.30 2 729.40 - 469.53%
30.06.2004 -2 490.60 -2 152.40 - 338.20 15.71% -4 443.80 1 953.20 -43.95%
31.05.2004 -2 152.40 11 644.70 -13 797.10 - 118.48% 8 243.10 -10 395.50 - 126.11%
30.04.2004 11 644.70 -1 144.30 12 789.00 -1 117.63% 2 061.80 9 582.90 464.78%
31.03.2004 -1 144.30 2 270.70 -3 415.00 - 150.39% -5 950.60 4 806.30 -80.77%
29.02.2004 2 270.70 3 355.10 -1 084.40 -32.32% -2 540.10 4 810.80 - 189.39%
31.01.2004 3 355.10 5 411.80 -2 056.70 -38.00% 4 436.50 -1 081.40 -24.38%
31.12.2003 5 411.80 - 430.20 5 842.00 -1 357.97% 3 117.50 2 294.30 73.59%
30.11.2003 - 430.20 - 616.00 185.80 -30.16% -5 695.80 5 265.60 -92.45%
31.10.2003 - 616.00 -4 764.60 4 148.60 -87.07% - 894.00 278.00 -31.10%
30.09.2003 -4 764.60 -60.20 -4 704.40 7 814.62% -3 870.60 - 894.00 23.10%
31.08.2003 -60.20 - 581.30 521.10 -89.64% -3 258.10 3 197.90 -98.15%
31.07.2003 - 581.30 -4 443.80 3 862.50 -86.92% -4 821.50 4 240.20 -87.94%
30.06.2003 -4 443.80 8 243.10 -12 686.90 - 153.91% -5 866.00 1 422.20 -24.24%
31.05.2003 8 243.10 2 061.80 6 181.30 299.80% -2 934.90 11 178.00 - 380.86%
30.04.2003 2 061.80 -5 950.60 8 012.40 - 134.65% 160.90 1 900.90 1 181.42%
31.03.2003 -5 950.60 -2 540.10 -3 410.50 134.27% 794.60 -6 745.20 - 848.88%
28.02.2003 -2 540.10 4 436.50 -6 976.60 - 157.25% -1 535.00 -1 005.10 65.48%
31.01.2003 4 436.50 3 117.50 1 319.00 42.31% - - -
31.12.2002 3 117.50 -5 695.80 8 813.30 - 154.73% - - -
30.11.2002 -5 695.80 - 894.00 -4 801.80 537.11% - - -
31.10.2002 - 894.00 -3 870.60 2 976.60 -76.90% - - -
30.09.2002 -3 870.60 -3 258.10 - 612.50 18.80% - - -
31.08.2002 -3 258.10 -4 821.50 1 563.40 -32.43% - - -
31.07.2002 -4 821.50 -5 866.00 1 044.50 -17.81% - - -
30.06.2002 -5 866.00 -2 934.90 -2 931.10 99.87% - - -
31.05.2002 -2 934.90 160.90 -3 095.80 -1 924.05% - - -
30.04.2002 160.90 794.60 - 633.70 -79.75% - - -
31.03.2002 794.60 -1 535.00 2 329.60 - 151.77% - - -
28.02.2002 -1 535.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - vklady se stanovenou splatností - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - vklady se stanovenou splatností (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Domácnosti - vklady se stanovenou splatností (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.