instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností - ekonomika ČNB

Aktualizace dat instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Rezidenti - Fin. instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů), Celkem
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Stav, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Stav, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky
31.12.2021 Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se jiných než MFI: Roční, Vklad hotovosti, Na přepážce, Objem
31.12.2021 Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se jiných než MFI: Roční, Vklad hotovosti, Na přepážce, Počet
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Vklady ve stavebním spoření se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, Vklady ve stavebním spoření se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), S dohodnutou splatností

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2023 37 622.60
Min 30.09.2003 -21 535.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 -4 723.00 3 368.90 -8 091.90 - 240.19% 8 902.20 -13 625.20 - 153.05%
31.05.2023 3 368.90 37 622.60 -34 253.70 -91.05% - 130.60 3 499.50 -2 679.56%
30.04.2023 37 622.60 2 216.30 35 406.30 1 597.54% 10 442.60 27 180.00 260.28%
31.03.2023 2 216.30 20 270.70 -18 054.40 -89.07% 9 044.60 -6 828.30 -75.50%
28.02.2023 20 270.70 28 190.20 -7 919.50 -28.09% 2 330.10 17 940.60 769.95%
31.01.2023 28 190.20 -16 699.90 44 890.10 - 268.80% 3 480.60 24 709.60 709.92%
31.12.2022 -16 699.90 3 504.00 -20 203.90 - 576.60% 1 774.70 -18 474.60 -1 041.00%
30.11.2022 3 504.00 4 973.00 -1 469.00 -29.54% 3 484.60 19.40 0.56%
31.10.2022 4 973.00 10 594.50 -5 621.50 -53.06% 8 084.90 -3 111.90 -38.49%
30.09.2022 10 594.50 4 066.50 6 528.00 160.53% 2 236.10 8 358.40 373.79%
31.08.2022 4 066.50 6 779.00 -2 712.50 -40.01% 348.40 3 718.10 1 067.19%
31.07.2022 6 779.00 8 902.20 -2 123.20 -23.85% 1 223.10 5 555.90 454.25%
30.06.2022 8 902.20 - 130.60 9 032.80 -6 916.39% 2 172.30 6 729.90 309.81%
31.05.2022 - 130.60 10 442.60 -10 573.20 - 101.25% -10 091.60 9 961.00 -98.71%
30.04.2022 10 442.60 9 044.60 1 398.00 15.46% 5 441.60 5 001.00 91.90%
31.03.2022 9 044.60 2 330.10 6 714.50 288.16% -3 412.10 12 456.70 - 365.07%
28.02.2022 2 330.10 3 480.60 -1 150.50 -33.05% 1 141.80 1 188.30 104.07%
31.01.2022 3 480.60 1 774.70 1 705.90 96.12% 297.10 3 183.50 1 071.52%
31.12.2021 1 774.70 3 484.60 -1 709.90 -49.07% -6 053.30 7 828.00 - 129.32%
30.11.2021 3 484.60 8 084.90 -4 600.30 -56.90% -4 598.10 8 082.70 - 175.78%
31.10.2021 8 084.90 2 236.10 5 848.80 261.56% 1 104.20 6 980.70 632.20%
30.09.2021 2 236.10 348.40 1 887.70 541.82% -3 911.00 6 147.10 - 157.17%
31.08.2021 348.40 1 223.10 - 874.70 -71.52% -2 024.70 2 373.10 - 117.21%
31.07.2021 1 223.10 2 172.30 - 949.20 -43.70% -3 174.50 4 397.60 - 138.53%
30.06.2021 2 172.30 -10 091.60 12 263.90 - 121.53% -3 956.00 6 128.30 - 154.91%
31.05.2021 -10 091.60 5 441.60 -15 533.20 - 285.45% -8 838.40 -1 253.20 14.18%
30.04.2021 5 441.60 -3 412.10 8 853.70 - 259.48% -4 905.50 10 347.10 - 210.93%
31.03.2021 -3 412.10 1 141.80 -4 553.90 - 398.84% -10 169.20 6 757.10 -66.45%
28.02.2021 1 141.80 297.10 844.70 284.31% 949.80 192.00 20.21%
31.01.2021 297.10 -6 053.30 6 350.40 - 104.91% 10 587.50 -10 290.40 -97.19%
31.12.2020 -6 053.30 -4 598.10 -1 455.20 31.65% -9 151.30 3 098.00 -33.85%
30.11.2020 -4 598.10 1 104.20 -5 702.30 - 516.42% - 689.90 -3 908.20 566.49%
31.10.2020 1 104.20 -3 911.00 5 015.20 - 128.23% 6 544.50 -5 440.30 -83.13%
30.09.2020 -3 911.00 -2 024.70 -1 886.30 93.16% 7 023.20 -10 934.20 - 155.69%
31.08.2020 -2 024.70 -3 174.50 1 149.80 -36.22% 7 211.10 -9 235.80 - 128.08%
31.07.2020 -3 174.50 -3 956.00 781.50 -19.75% -1 819.60 -1 354.90 74.46%
30.06.2020 -3 956.00 -8 838.40 4 882.40 -55.24% 2 348.40 -6 304.40 - 268.46%
31.05.2020 -8 838.40 -4 905.50 -3 932.90 80.17% -2 847.00 -5 991.40 210.45%
30.04.2020 -4 905.50 -10 169.20 5 263.70 -51.76% 6 108.90 -11 014.40 - 180.30%
31.03.2020 -10 169.20 949.80 -11 119.00 -1 170.67% 1 868.70 -12 037.90 - 644.19%
29.02.2020 949.80 10 587.50 -9 637.70 -91.03% -1 391.40 2 341.20 - 168.26%
31.01.2020 10 587.50 -9 151.30 19 738.80 - 215.69% 20 964.50 -10 377.00 -49.50%
31.12.2019 -9 151.30 - 689.90 -8 461.40 1 226.47% -11 681.50 2 530.20 -21.66%
30.11.2019 - 689.90 6 544.50 -7 234.40 - 110.54% 1 710.20 -2 400.10 - 140.34%
31.10.2019 6 544.50 7 023.20 - 478.70 -6.82% - 408.40 6 952.90 -1 702.47%
30.09.2019 7 023.20 7 211.10 - 187.90 -2.61% - 502.80 7 526.00 -1 496.82%
31.08.2019 7 211.10 -1 819.60 9 030.70 - 496.30% - 135.50 7 346.60 -5 421.85%
31.07.2019 -1 819.60 2 348.40 -4 168.00 - 177.48% 1 872.20 -3 691.80 - 197.19%
30.06.2019 2 348.40 -2 847.00 5 195.40 - 182.49% -5 692.80 8 041.20 - 141.25%
31.05.2019 -2 847.00 6 108.90 -8 955.90 - 146.60% -3 031.00 184.00 -6.07%
30.04.2019 6 108.90 1 868.70 4 240.20 226.91% 1 442.80 4 666.10 323.41%
31.03.2019 1 868.70 -1 391.40 3 260.10 - 234.30% 6 275.30 -4 406.60 -70.22%
28.02.2019 -1 391.40 20 964.50 -22 355.90 - 106.64% 1 222.60 -2 614.00 - 213.81%
31.01.2019 20 964.50 -11 681.50 32 646.00 - 279.47% 15 919.80 5 044.70 31.69%
31.12.2018 -11 681.50 1 710.20 -13 391.70 - 783.05% -19 149.00 7 467.50 -39.00%
30.11.2018 1 710.20 - 408.40 2 118.60 - 518.76% -1 903.90 3 614.10 - 189.83%
31.10.2018 - 408.40 - 502.80 94.40 -18.77% 3 505.70 -3 914.10 - 111.65%
30.09.2018 - 502.80 - 135.50 - 367.30 271.07% -2 897.20 2 394.40 -82.65%
31.08.2018 - 135.50 1 872.20 -2 007.70 - 107.24% 8 874.30 -9 009.80 - 101.53%
31.07.2018 1 872.20 -5 692.80 7 565.00 - 132.89% -1 314.00 3 186.20 - 242.48%
30.06.2018 -5 692.80 -3 031.00 -2 661.80 87.82% - 587.40 -5 105.40 869.15%
31.05.2018 -3 031.00 1 442.80 -4 473.80 - 310.08% -9 275.60 6 244.60 -67.32%
30.04.2018 1 442.80 6 275.30 -4 832.50 -77.01% 4 033.00 -2 590.20 -64.23%
31.03.2018 6 275.30 1 222.60 5 052.70 413.27% - 119.30 6 394.60 -5 360.10%
28.02.2018 1 222.60 15 919.80 -14 697.20 -92.32% 2 093.60 - 871.00 -41.60%
31.01.2018 15 919.80 -19 149.00 35 068.80 - 183.14% 7 461.50 8 458.30 113.36%
31.12.2017 -19 149.00 -1 903.90 -17 245.10 905.78% -5 642.70 -13 506.30 239.36%
30.11.2017 -1 903.90 3 505.70 -5 409.60 - 154.31% -3 377.70 1 473.80 -43.63%
31.10.2017 3 505.70 -2 897.20 6 402.90 - 221.00% 4 131.40 - 625.70 -15.14%
30.09.2017 -2 897.20 8 874.30 -11 771.50 - 132.65% 767.40 -3 664.60 - 477.53%
31.08.2017 8 874.30 -1 314.00 10 188.30 - 775.37% 3 663.80 5 210.50 142.22%
31.07.2017 -1 314.00 - 587.40 - 726.60 123.70% 1 586.50 -2 900.50 - 182.82%
30.06.2017 - 587.40 -9 275.60 8 688.20 -93.67% 2 556.10 -3 143.50 - 122.98%
31.05.2017 -9 275.60 4 033.00 -13 308.60 - 329.99% -5 930.10 -3 345.50 56.42%
30.04.2017 4 033.00 - 119.30 4 152.30 -3 480.55% 97.90 3 935.10 4 019.51%
31.03.2017 - 119.30 2 093.60 -2 212.90 - 105.70% 1 045.70 -1 165.00 - 111.41%
28.02.2017 2 093.60 7 461.50 -5 367.90 -71.94% -2 909.60 5 003.20 - 171.95%
31.01.2017 7 461.50 -5 642.70 13 104.20 - 232.23% 4 181.30 3 280.20 78.45%
31.12.2016 -5 642.70 -3 377.70 -2 265.00 67.06% -4 275.30 -1 367.40 31.98%
30.11.2016 -3 377.70 4 131.40 -7 509.10 - 181.76% -4 433.40 1 055.70 -23.81%
31.10.2016 4 131.40 767.40 3 364.00 438.36% 1 990.70 2 140.70 107.53%
30.09.2016 767.40 3 663.80 -2 896.40 -79.05% 3 031.20 -2 263.80 -74.68%
31.08.2016 3 663.80 1 586.50 2 077.30 130.94% - 285.80 3 949.60 -1 381.95%
31.07.2016 1 586.50 2 556.10 - 969.60 -37.93% -1 312.90 2 899.40 - 220.84%
30.06.2016 2 556.10 -5 930.10 8 486.20 - 143.10% 1 879.60 676.50 35.99%
31.05.2016 -5 930.10 97.90 -6 028.00 -6 157.30% 868.00 -6 798.10 - 783.19%
30.04.2016 97.90 1 045.70 - 947.80 -90.64% 1 361.40 -1 263.50 -92.81%
31.03.2016 1 045.70 -2 909.60 3 955.30 - 135.94% - 735.70 1 781.40 - 242.14%
29.02.2016 -2 909.60 4 181.30 -7 090.90 - 169.59% -1 600.90 -1 308.70 81.75%
31.01.2016 4 181.30 -4 275.30 8 456.60 - 197.80% 494.20 3 687.10 746.07%
31.12.2015 -4 275.30 -4 433.40 158.10 -3.57% -1 003.30 -3 272.00 326.12%
30.11.2015 -4 433.40 1 990.70 -6 424.10 - 322.71% 1 804.70 -6 238.10 - 345.66%
31.10.2015 1 990.70 3 031.20 -1 040.50 -34.33% 178.00 1 812.70 1 018.37%
30.09.2015 3 031.20 - 285.80 3 317.00 -1 160.60% - 817.20 3 848.40 - 470.93%
31.08.2015 - 285.80 -1 312.90 1 027.10 -78.23% 1 623.50 -1 909.30 - 117.60%
31.07.2015 -1 312.90 1 879.60 -3 192.50 - 169.85% 1 511.70 -2 824.60 - 186.85%
30.06.2015 1 879.60 868.00 1 011.60 116.54% -1 605.10 3 484.70 - 217.10%
31.05.2015 868.00 1 361.40 - 493.40 -36.24% -2 106.50 2 974.50 - 141.21%
30.04.2015 1 361.40 - 735.70 2 097.10 - 285.05% - 313.60 1 675.00 - 534.12%
31.03.2015 - 735.70 -1 600.90 865.20 -54.04% 889.40 -1 625.10 - 182.72%
28.02.2015 -1 600.90 494.20 -2 095.10 - 423.94% 1 565.10 -3 166.00 - 202.29%
31.01.2015 494.20 -1 003.30 1 497.50 - 149.26% 1 269.30 - 775.10 -61.07%
31.12.2014 -1 003.30 1 804.70 -2 808.00 - 155.59% 4 352.10 -5 355.40 - 123.05%
30.11.2014 1 804.70 178.00 1 626.70 913.88% 2 199.40 - 394.70 -17.95%
31.10.2014 178.00 - 817.20 995.20 - 121.78% -1 090.10 1 268.10 - 116.33%
30.09.2014 - 817.20 1 623.50 -2 440.70 - 150.34% 2 323.70 -3 140.90 - 135.17%
31.08.2014 1 623.50 1 511.70 111.80 7.40% - 608.00 2 231.50 - 367.02%
31.07.2014 1 511.70 -1 605.10 3 116.80 - 194.18% -28.20 1 539.90 -5 460.64%
30.06.2014 -1 605.10 -2 106.50 501.40 -23.80% - 487.70 -1 117.40 229.12%
31.05.2014 -2 106.50 - 313.60 -1 792.90 571.72% -2 885.60 779.10 -27.00%
30.04.2014 - 313.60 889.40 -1 203.00 - 135.26% 747.60 -1 061.20 - 141.95%
31.03.2014 889.40 1 565.10 - 675.70 -43.17% 2 751.20 -1 861.80 -67.67%
28.02.2014 1 565.10 1 269.30 295.80 23.30% -1 749.50 3 314.60 - 189.46%
31.01.2014 1 269.30 4 352.10 -3 082.80 -70.83% -3 709.00 4 978.30 - 134.22%
31.12.2013 4 352.10 2 199.40 2 152.70 97.88% 3 059.20 1 292.90 42.26%
30.11.2013 2 199.40 -1 090.10 3 289.50 - 301.76% 956.20 1 243.20 130.01%
31.10.2013 -1 090.10 2 323.70 -3 413.80 - 146.91% - 897.30 - 192.80 21.49%
30.09.2013 2 323.70 - 608.00 2 931.70 - 482.19% 320.00 2 003.70 626.16%
31.08.2013 - 608.00 -28.20 - 579.80 2 056.03% 2 607.70 -3 215.70 - 123.32%
31.07.2013 -28.20 - 487.70 459.50 -94.22% -7 868.50 7 840.30 -99.64%
30.06.2013 - 487.70 -2 885.60 2 397.90 -83.10% 3 690.60 -4 178.30 - 113.21%
31.05.2013 -2 885.60 747.60 -3 633.20 - 485.98% -2 916.50 30.90 -1.06%
30.04.2013 747.60 2 751.20 -2 003.60 -72.83% 1 037.20 - 289.60 -27.92%
31.03.2013 2 751.20 -1 749.50 4 500.70 - 257.26% -2 021.40 4 772.60 - 236.10%
28.02.2013 -1 749.50 -3 709.00 1 959.50 -52.83% 2 802.00 -4 551.50 - 162.44%
31.01.2013 -3 709.00 3 059.20 -6 768.20 - 221.24% -2 280.60 -1 428.40 62.63%
31.12.2012 3 059.20 956.20 2 103.00 219.93% 3 484.70 - 425.50 -12.21%
30.11.2012 956.20 - 897.30 1 853.50 - 206.56% 7 070.70 -6 114.50 -86.48%
31.10.2012 - 897.30 320.00 -1 217.30 - 380.41% -1 937.40 1 040.10 -53.69%
30.09.2012 320.00 2 607.70 -2 287.70 -87.73% 4 078.70 -3 758.70 -92.15%
31.08.2012 2 607.70 -7 868.50 10 476.20 - 133.14% -2 252.80 4 860.50 - 215.75%
31.07.2012 -7 868.50 3 690.60 -11 559.10 - 313.20% 2 621.80 -10 490.30 - 400.12%
30.06.2012 3 690.60 -2 916.50 6 607.10 - 226.54% - 736.40 4 427.00 - 601.17%
31.05.2012 -2 916.50 1 037.20 -3 953.70 - 381.19% -1 477.30 -1 439.20 97.42%
30.04.2012 1 037.20 -2 021.40 3 058.60 - 151.31% 932.50 104.70 11.23%
31.03.2012 -2 021.40 2 802.00 -4 823.40 - 172.14% - 225.00 -1 796.40 798.40%
29.02.2012 2 802.00 -2 280.60 5 082.60 - 222.86% 267.60 2 534.40 947.09%
31.01.2012 -2 280.60 3 484.70 -5 765.30 - 165.45% -1 983.10 - 297.50 15.00%
31.12.2011 3 484.70 7 070.70 -3 586.00 -50.72% 2 716.50 768.20 28.28%
30.11.2011 7 070.70 -1 937.40 9 008.10 - 464.96% -3 374.00 10 444.70 - 309.56%
31.10.2011 -1 937.40 4 078.70 -6 016.10 - 147.50% 3 100.60 -5 038.00 - 162.48%
30.09.2011 4 078.70 -2 252.80 6 331.50 - 281.05% -1 912.60 5 991.30 - 313.25%
31.08.2011 -2 252.80 2 621.80 -4 874.60 - 185.93% 603.70 -2 856.50 - 473.17%
31.07.2011 2 621.80 - 736.40 3 358.20 - 456.03% 840.40 1 781.40 211.97%
30.06.2011 - 736.40 -1 477.30 740.90 -50.15% 433.70 -1 170.10 - 269.79%
31.05.2011 -1 477.30 932.50 -2 409.80 - 258.42% -4 035.10 2 557.80 -63.39%
30.04.2011 932.50 - 225.00 1 157.50 - 514.44% 1 234.00 - 301.50 -24.43%
31.03.2011 - 225.00 267.60 - 492.60 - 184.08% 719.70 - 944.70 - 131.26%
28.02.2011 267.60 -1 983.10 2 250.70 - 113.49% 231.20 36.40 15.74%
31.01.2011 -1 983.10 2 716.50 -4 699.60 - 173.00% - 643.50 -1 339.60 208.17%
31.12.2010 2 716.50 -3 374.00 6 090.50 - 180.51% 1 605.90 1 110.60 69.16%
30.11.2010 -3 374.00 3 100.60 -6 474.60 - 208.82% -2 065.10 -1 308.90 63.38%
31.10.2010 3 100.60 -1 912.60 5 013.20 - 262.11% - 952.20 4 052.80 - 425.62%
30.09.2010 -1 912.60 603.70 -2 516.30 - 416.81% -4.40 -1 908.20 43 368.18%
31.08.2010 603.70 840.40 - 236.70 -28.17% 941.30 - 337.60 -35.87%
31.07.2010 840.40 433.70 406.70 93.77% 3 111.00 -2 270.60 -72.99%
30.06.2010 433.70 -4 035.10 4 468.80 - 110.75% -1 921.20 2 354.90 - 122.57%
31.05.2010 -4 035.10 1 234.00 -5 269.10 - 426.99% -3 535.10 - 500.00 14.14%
30.04.2010 1 234.00 719.70 514.30 71.46% 2 966.00 -1 732.00 -58.40%
31.03.2010 719.70 231.20 488.50 211.29% -4 026.20 4 745.90 - 117.88%
28.02.2010 231.20 - 643.50 874.70 - 135.93% -1 232.50 1 463.70 - 118.76%
31.01.2010 - 643.50 1 605.90 -2 249.40 - 140.07% 2 043.30 -2 686.80 - 131.49%
31.12.2009 1 605.90 -2 065.10 3 671.00 - 177.76% 766.70 839.20 109.46%
30.11.2009 -2 065.10 - 952.20 -1 112.90 116.88% 142.00 -2 207.10 -1 554.30%
31.10.2009 - 952.20 -4.40 - 947.80 21 540.91% 3 653.20 -4 605.40 - 126.06%
30.09.2009 -4.40 941.30 - 945.70 - 100.47% -1 467.30 1 462.90 -99.70%
31.08.2009 941.30 3 111.00 -2 169.70 -69.74% 921.70 19.60 2.13%
31.07.2009 3 111.00 -1 921.20 5 032.20 - 261.93% 2 392.90 718.10 30.01%
30.06.2009 -1 921.20 -3 535.10 1 613.90 -45.65% - 221.50 -1 699.70 767.36%
31.05.2009 -3 535.10 2 966.00 -6 501.10 - 219.19% - 144.40 -3 390.70 2 348.13%
30.04.2009 2 966.00 -4 026.20 6 992.20 - 173.67% 2 422.20 543.80 22.45%
31.03.2009 -4 026.20 -1 232.50 -2 793.70 226.67% -5 330.40 1 304.20 -24.47%
28.02.2009 -1 232.50 2 043.30 -3 275.80 - 160.32% 2 368.70 -3 601.20 - 152.03%
31.01.2009 2 043.30 766.70 1 276.60 166.51% -14 193.20 16 236.50 - 114.40%
31.12.2008 766.70 142.00 624.70 439.93% 15 201.20 -14 434.50 -94.96%
30.11.2008 142.00 3 653.20 -3 511.20 -96.11% 2 764.20 -2 622.20 -94.86%
31.10.2008 3 653.20 -1 467.30 5 120.50 - 348.97% -8 811.20 12 464.40 - 141.46%
30.09.2008 -1 467.30 921.70 -2 389.00 - 259.19% -3 941.60 2 474.30 -62.77%
31.08.2008 921.70 2 392.90 -1 471.20 -61.48% 4 188.50 -3 266.80 -77.99%
31.07.2008 2 392.90 - 221.50 2 614.40 -1 180.32% -2 007.60 4 400.50 - 219.19%
30.06.2008 - 221.50 - 144.40 -77.10 53.39% 6 611.10 -6 832.60 - 103.35%
31.05.2008 - 144.40 2 422.20 -2 566.60 - 105.96% -1 417.60 1 273.20 -89.81%
30.04.2008 2 422.20 -5 330.40 7 752.60 - 145.44% 3 627.70 -1 205.50 -33.23%
31.03.2008 -5 330.40 2 368.70 -7 699.10 - 325.03% 1 734.30 -7 064.70 - 407.35%
29.02.2008 2 368.70 -14 193.20 16 561.90 - 116.69% 1 127.40 1 241.30 110.10%
31.01.2008 -14 193.20 15 201.20 -29 394.40 - 193.37% -1 161.10 -13 032.10 1 122.39%
31.12.2007 15 201.20 2 764.20 12 437.00 449.93% 1 010.40 14 190.80 1 404.47%
30.11.2007 2 764.20 -8 811.20 11 575.40 - 131.37% - 513.30 3 277.50 - 638.52%
31.10.2007 -8 811.20 -3 941.60 -4 869.60 123.54% - 320.90 -8 490.30 2 645.78%
30.09.2007 -3 941.60 4 188.50 -8 130.10 - 194.11% 280.90 -4 222.50 -1 503.20%
31.08.2007 4 188.50 -2 007.60 6 196.10 - 308.63% 2 867.70 1 320.80 46.06%
31.07.2007 -2 007.60 6 611.10 -8 618.70 - 130.37% -1 917.20 -90.40 4.72%
30.06.2007 6 611.10 -1 417.60 8 028.70 - 566.36% 670.50 5 940.60 886.00%
31.05.2007 -1 417.60 3 627.70 -5 045.30 - 139.08% - 411.90 -1 005.70 244.16%
30.04.2007 3 627.70 1 734.30 1 893.40 109.17% - 419.40 4 047.10 - 964.97%
31.03.2007 1 734.30 1 127.40 606.90 53.83% -86.30 1 820.60 -2 109.62%
28.02.2007 1 127.40 -1 161.10 2 288.50 - 197.10% - 204.00 1 331.40 - 652.65%
31.01.2007 -1 161.10 1 010.40 -2 171.50 - 214.91% - 548.30 - 612.80 111.76%
31.12.2006 1 010.40 - 513.30 1 523.70 - 296.84% -2 036.20 3 046.60 - 149.62%
30.11.2006 - 513.30 - 320.90 - 192.40 59.96% - 912.70 399.40 -43.76%
31.10.2006 - 320.90 280.90 - 601.80 - 214.24% 2 261.10 -2 582.00 - 114.19%
30.09.2006 280.90 2 867.70 -2 586.80 -90.20% 339.60 -58.70 -17.29%
31.08.2006 2 867.70 -1 917.20 4 784.90 - 249.58% 834.00 2 033.70 243.85%
31.07.2006 -1 917.20 670.50 -2 587.70 - 385.94% 2 990.50 -4 907.70 - 164.11%
30.06.2006 670.50 - 411.90 1 082.40 - 262.78% - 595.10 1 265.60 - 212.67%
31.05.2006 - 411.90 - 419.40 7.50 -1.79% -27.80 - 384.10 1 381.65%
30.04.2006 - 419.40 -86.30 - 333.10 385.98% 3 016.40 -3 435.80 - 113.90%
31.03.2006 -86.30 - 204.00 117.70 -57.70% -3 955.50 3 869.20 -97.82%
28.02.2006 - 204.00 - 548.30 344.30 -62.79% 557.10 - 761.10 - 136.62%
31.01.2006 - 548.30 -2 036.20 1 487.90 -73.07% - 425.00 - 123.30 29.01%
31.12.2005 -2 036.20 - 912.70 -1 123.50 123.10% - 906.60 -1 129.60 124.60%
30.11.2005 - 912.70 2 261.10 -3 173.80 - 140.37% -1 685.20 772.50 -45.84%
31.10.2005 2 261.10 339.60 1 921.50 565.81% 1 314.80 946.30 71.97%
30.09.2005 339.60 834.00 - 494.40 -59.28% -34.50 374.10 -1 084.35%
31.08.2005 834.00 2 990.50 -2 156.50 -72.11% 255.40 578.60 226.55%
31.07.2005 2 990.50 - 595.10 3 585.60 - 602.52% 1 640.80 1 349.70 82.26%
30.06.2005 - 595.10 -27.80 - 567.30 2 040.65% -4 667.60 4 072.50 -87.25%
31.05.2005 -27.80 3 016.40 -3 044.20 - 100.92% -1 082.40 1 054.60 -97.43%
30.04.2005 3 016.40 -3 955.50 6 971.90 - 176.26% - 866.50 3 882.90 - 448.11%
31.03.2005 -3 955.50 557.10 -4 512.60 - 810.02% -4 884.50 929.00 -19.02%
28.02.2005 557.10 - 425.00 982.10 - 231.08% - 525.60 1 082.70 - 205.99%
31.01.2005 - 425.00 - 906.60 481.60 -53.12% 2 273.20 -2 698.20 - 118.70%
31.12.2004 - 906.60 -1 685.20 778.60 -46.20% 3 899.30 -4 805.90 - 123.25%
30.11.2004 -1 685.20 1 314.80 -3 000.00 - 228.17% - 329.00 -1 356.20 412.22%
31.10.2004 1 314.80 -34.50 1 349.30 -3 911.01% 4 885.90 -3 571.10 -73.09%
30.09.2004 -34.50 255.40 - 289.90 - 113.51% -21 535.10 21 500.60 -99.84%
31.08.2004 255.40 1 640.80 -1 385.40 -84.43% 3 132.90 -2 877.50 -91.85%
31.07.2004 1 640.80 -4 667.60 6 308.40 - 135.15% 4 794.40 -3 153.60 -65.78%
30.06.2004 -4 667.60 -1 082.40 -3 585.20 331.23% -3 311.70 -1 355.90 40.94%
31.05.2004 -1 082.40 - 866.50 - 215.90 24.92% -5 913.00 4 830.60 -81.69%
30.04.2004 - 866.50 -4 884.50 4 018.00 -82.26% 5 602.40 -6 468.90 - 115.47%
31.03.2004 -4 884.50 - 525.60 -4 358.90 829.32% - 497.30 -4 387.20 882.20%
29.02.2004 - 525.60 2 273.20 -2 798.80 - 123.12% 557.90 -1 083.50 - 194.21%
31.01.2004 2 273.20 3 899.30 -1 626.10 -41.70% 3 963.50 -1 690.30 -42.65%
31.12.2003 3 899.30 - 329.00 4 228.30 -1 285.20% -3 596.90 7 496.20 - 208.41%
30.11.2003 - 329.00 4 885.90 -5 214.90 - 106.73% -3 525.50 3 196.50 -90.67%
31.10.2003 4 885.90 -21 535.10 26 421.00 - 122.69% 1 876.00 3 009.90 160.44%
30.09.2003 -21 535.10 3 132.90 -24 668.00 - 787.39% -1 154.50 -20 380.60 1 765.32%
31.08.2003 3 132.90 4 794.40 -1 661.50 -34.66% 8 825.80 -5 692.90 -64.50%
31.07.2003 4 794.40 -3 311.70 8 106.10 - 244.77% -4 485.80 9 280.20 - 206.88%
30.06.2003 -3 311.70 -5 913.00 2 601.30 -43.99% -2 142.80 -1 168.90 54.55%
31.05.2003 -5 913.00 5 602.40 -11 515.40 - 205.54% -9 150.60 3 237.60 -35.38%
30.04.2003 5 602.40 - 497.30 6 099.70 -1 226.56% 6 704.90 -1 102.50 -16.44%
31.03.2003 - 497.30 557.90 -1 055.20 - 189.14% 7 551.20 -8 048.50 - 106.59%
28.02.2003 557.90 3 963.50 -3 405.60 -85.92% 5 024.30 -4 466.40 -88.90%
31.01.2003 3 963.50 -3 596.90 7 560.40 - 210.19% - - -
31.12.2002 -3 596.90 -3 525.50 -71.40 2.03% - - -
30.11.2002 -3 525.50 1 876.00 -5 401.50 - 287.93% - - -
31.10.2002 1 876.00 -1 154.50 3 030.50 - 262.49% - - -
30.09.2002 -1 154.50 8 825.80 -9 980.30 - 113.08% - - -
31.08.2002 8 825.80 -4 485.80 13 311.60 - 296.75% - - -
31.07.2002 -4 485.80 -2 142.80 -2 343.00 109.34% - - -
30.06.2002 -2 142.80 -9 150.60 7 007.80 -76.58% - - -
31.05.2002 -9 150.60 6 704.90 -15 855.50 - 236.48% - - -
30.04.2002 6 704.90 7 551.20 - 846.30 -11.21% - - -
31.03.2002 7 551.20 5 024.30 2 526.90 50.29% - - -
28.02.2002 5 024.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.