Domácnosti - repo operace (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - repo operace (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.08.2023 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Repo operace
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Cenné papíry - od vlády
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Repo operace

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - repo operace - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.04.2009 -2 645.60
Max 31.07.2008 2 025.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 3.50 10.50 -7.00 -66.67% 0.00 3.50 -
31.05.2023 10.50 30.00 -19.50 -65.00% 0.00 10.50 -
30.04.2023 30.00 -20.00 50.00 - 250.00% 20.00 10.00 50.00%
31.03.2023 -20.00 5.00 -25.00 - 500.00% 50.00 -70.00 - 140.00%
28.02.2023 5.00 0.00 5.00 - 40.00 -35.00 -87.50%
31.01.2023 0.00 10.00 -10.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2022 10.00 -8.00 18.00 - 225.00% 0.00 10.00 -
30.11.2022 -8.00 8.00 -16.00 - 200.00% 0.00 -8.00 -
31.10.2022 8.00 -70.10 78.10 - 111.41% 0.00 8.00 -
30.09.2022 -70.10 10.00 -80.10 - 801.00% 0.00 -70.10 -
31.08.2022 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 -
31.07.2022 10.00 0.00 10.00 - 0.00 10.00 -
30.06.2022 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2022 0.00 20.00 -20.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2022 20.00 50.00 -30.00 -60.00% 0.00 20.00 -
31.03.2022 50.00 40.00 10.00 25.00% 0.00 50.00 -
28.02.2022 40.00 0.00 40.00 - 0.00 40.00 -
31.01.2022 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2021 0.00 0.00 0.00 - -1.70 1.70 -
28.02.2021 0.00 0.00 0.00 - 1.70 -1.70 -
31.01.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2020 0.00 0.00 0.00 - -3.50 3.50 -
31.07.2020 0.00 0.00 0.00 - 3.50 -3.50 -
30.06.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2020 0.00 -1.70 1.70 - 0.00 0.00 -
31.03.2020 -1.70 1.70 -3.40 - 200.00% 0.00 -1.70 -
29.02.2020 1.70 0.00 1.70 - 0.00 1.70 -
31.01.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2019 0.00 -3.50 3.50 - 0.00 0.00 -
31.08.2019 -3.50 3.50 -7.00 - 200.00% 0.00 -3.50 -
31.07.2019 3.50 0.00 3.50 - 0.00 3.50 -
30.06.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2019 0.00 0.00 0.00 - -4.50 4.50 -
28.02.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2019 0.00 0.00 0.00 - 4.50 -4.50 -
31.12.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2018 0.00 -4.50 4.50 - 0.00 0.00 -
31.03.2018 -4.50 0.00 -4.50 - 0.00 -4.50 -
28.02.2018 0.00 4.50 -4.50 - 0.00 0.00 -
31.01.2018 4.50 0.00 4.50 - 0.00 4.50 -
31.12.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2017 0.00 0.00 0.00 - -4.60 4.60 -
30.06.2017 0.00 0.00 0.00 - 4.60 -4.60 -
31.05.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2016 0.00 -4.60 4.60 - -3.00 3.00 -
31.07.2016 -4.60 4.60 -9.20 - 200.00% 1.50 -6.10 - 406.67%
30.06.2016 4.60 0.00 4.60 - -0.70 5.30 - 757.14%
31.05.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2016 0.00 0.00 0.00 - 2.10 -2.10 -
31.03.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2015 0.00 -3.00 3.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2015 -3.00 1.50 -4.50 - 300.00% 0.00 -3.00 -
31.07.2015 1.50 -0.70 2.20 - 314.29% 0.00 1.50 -
30.06.2015 -0.70 0.00 -0.70 - 0.00 -0.70 -
31.05.2015 0.00 2.10 -2.10 - 0.00 0.00 -
30.04.2015 2.10 0.00 2.10 - 0.00 2.10 -
31.03.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2014 0.00 0.00 0.00 - -15.00 15.00 -
30.11.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2014 0.00 0.00 0.00 - -15.20 15.20 -
31.08.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2014 0.00 0.00 0.00 - -6.20 6.20 -
31.03.2014 0.00 0.00 0.00 - 30.10 -30.10 -
28.02.2014 0.00 0.00 0.00 - -9.50 9.50 -
31.01.2014 0.00 -15.00 15.00 - -19.30 19.30 -
31.12.2013 -15.00 0.00 -15.00 - -14.40 -0.60 4.17%
30.11.2013 0.00 0.00 0.00 - -2.50 2.50 -
31.10.2013 0.00 -15.20 15.20 - 0.00 0.00 -
30.09.2013 -15.20 0.00 -15.20 - 5.00 -20.20 - 404.00%
31.08.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2013 0.00 0.00 0.00 - -12.00 12.00 -
30.06.2013 0.00 0.00 0.00 - -2.50 2.50 -
31.05.2013 0.00 -6.20 6.20 - -12.80 12.80 -
30.04.2013 -6.20 30.10 -36.30 - 120.60% -11.20 5.00 -44.64%
31.03.2013 30.10 -9.50 39.60 - 416.84% -13.40 43.50 - 324.63%
28.02.2013 -9.50 -19.30 9.80 -50.78% - 390.30 380.80 -97.57%
31.01.2013 -19.30 -14.40 -4.90 34.03% 6.90 -26.20 - 379.71%
31.12.2012 -14.40 -2.50 -11.90 476.00% -1.40 -13.00 928.57%
30.11.2012 -2.50 0.00 -2.50 - -6.00 3.50 -58.33%
31.10.2012 0.00 5.00 -5.00 - -25.20 25.20 -
30.09.2012 5.00 0.00 5.00 - - 141.10 146.10 - 103.54%
31.08.2012 0.00 -12.00 12.00 - - 190.40 190.40 -
31.07.2012 -12.00 -2.50 -9.50 380.00% - 299.60 287.60 -95.99%
30.06.2012 -2.50 -12.80 10.30 -80.47% 2.40 -4.90 - 204.17%
31.05.2012 -12.80 -11.20 -1.60 14.29% -55.00 42.20 -76.73%
30.04.2012 -11.20 -13.40 2.20 -16.42% -65.60 54.40 -82.93%
31.03.2012 -13.40 - 390.30 376.90 -96.57% -24.40 11.00 -45.08%
29.02.2012 - 390.30 6.90 - 397.20 -5 756.52% -8.40 - 381.90 4 546.43%
31.01.2012 6.90 -1.40 8.30 - 592.86% -30.20 37.10 - 122.85%
31.12.2011 -1.40 -6.00 4.60 -76.67% -81.20 79.80 -98.28%
30.11.2011 -6.00 -25.20 19.20 -76.19% -26.90 20.90 -77.70%
31.10.2011 -25.20 - 141.10 115.90 -82.14% -91.00 65.80 -72.31%
30.09.2011 - 141.10 - 190.40 49.30 -25.89% -15.10 - 126.00 834.44%
31.08.2011 - 190.40 - 299.60 109.20 -36.45% -48.80 - 141.60 290.16%
31.07.2011 - 299.60 2.40 - 302.00 -12 583.33% 15.00 - 314.60 -2 097.33%
30.06.2011 2.40 -55.00 57.40 - 104.36% - 253.70 256.10 - 100.95%
31.05.2011 -55.00 -65.60 10.60 -16.16% - 130.00 75.00 -57.69%
30.04.2011 -65.60 -24.40 -41.20 168.85% - 108.90 43.30 -39.76%
31.03.2011 -24.40 -8.40 -16.00 190.48% - 106.50 82.10 -77.09%
28.02.2011 -8.40 -30.20 21.80 -72.19% -43.20 34.80 -80.56%
31.01.2011 -30.20 -81.20 51.00 -62.81% -1 079.30 1 049.10 -97.20%
31.12.2010 -81.20 -26.90 -54.30 201.86% - 479.80 398.60 -83.08%
30.11.2010 -26.90 -91.00 64.10 -70.44% - 600.40 573.50 -95.52%
31.10.2010 -91.00 -15.10 -75.90 502.65% - 506.90 415.90 -82.05%
30.09.2010 -15.10 -48.80 33.70 -69.06% - 300.10 285.00 -94.97%
31.08.2010 -48.80 15.00 -63.80 - 425.33% - 221.30 172.50 -77.95%
31.07.2010 15.00 - 253.70 268.70 - 105.91% -1 400.00 1 415.00 - 101.07%
30.06.2010 - 253.70 - 130.00 - 123.70 95.15% -1 907.60 1 653.90 -86.70%
31.05.2010 - 130.00 - 108.90 -21.10 19.38% -2 118.80 1 988.80 -93.86%
30.04.2010 - 108.90 - 106.50 -2.40 2.25% -2 645.60 2 536.70 -95.88%
31.03.2010 - 106.50 -43.20 -63.30 146.53% -1 440.90 1 334.40 -92.61%
28.02.2010 -43.20 -1 079.30 1 036.10 -96.00% -1 949.20 1 906.00 -97.78%
31.01.2010 -1 079.30 - 479.80 - 599.50 124.95% - 522.40 - 556.90 106.60%
31.12.2009 - 479.80 - 600.40 120.60 -20.09% 1 072.50 -1 552.30 - 144.74%
30.11.2009 - 600.40 - 506.90 -93.50 18.45% - 134.80 - 465.60 345.40%
31.10.2009 - 506.90 - 300.10 - 206.80 68.91% 374.30 - 881.20 - 235.43%
30.09.2009 - 300.10 - 221.30 -78.80 35.61% 336.30 - 636.40 - 189.24%
31.08.2009 - 221.30 -1 400.00 1 178.70 -84.19% 415.60 - 636.90 - 153.25%
31.07.2009 -1 400.00 -1 907.60 507.60 -26.61% 2 025.80 -3 425.80 - 169.11%
30.06.2009 -1 907.60 -2 118.80 211.20 -9.97% 970.00 -2 877.60 - 296.66%
31.05.2009 -2 118.80 -2 645.60 526.80 -19.91% 1 185.70 -3 304.50 - 278.70%
30.04.2009 -2 645.60 -1 440.90 -1 204.70 83.61% 1 384.20 -4 029.80 - 291.13%
31.03.2009 -1 440.90 -1 949.20 508.30 -26.08% 829.50 -2 270.40 - 273.71%
28.02.2009 -1 949.20 - 522.40 -1 426.80 273.12% 1 509.80 -3 459.00 - 229.10%
31.01.2009 - 522.40 1 072.50 -1 594.90 - 148.71% 1 074.00 -1 596.40 - 148.64%
31.12.2008 1 072.50 - 134.80 1 207.30 - 895.62% 487.40 585.10 120.05%
30.11.2008 - 134.80 374.30 - 509.10 - 136.01% 648.00 - 782.80 - 120.80%
31.10.2008 374.30 336.30 38.00 11.30% 573.80 - 199.50 -34.77%
30.09.2008 336.30 415.60 -79.30 -19.08% 1 141.90 - 805.60 -70.55%
31.08.2008 415.60 2 025.80 -1 610.20 -79.48% 904.20 - 488.60 -54.04%
31.07.2008 2 025.80 970.00 1 055.80 108.85% 224.20 1 801.60 803.57%
30.06.2008 970.00 1 185.70 - 215.70 -18.19% 438.30 531.70 121.31%
31.05.2008 1 185.70 1 384.20 - 198.50 -14.34% 134.30 1 051.40 782.87%
30.04.2008 1 384.20 829.50 554.70 66.87% 87.80 1 296.40 1 476.54%
31.03.2008 829.50 1 509.80 - 680.30 -45.06% -82.30 911.80 -1 107.90%
29.02.2008 1 509.80 1 074.00 435.80 40.58% - 246.60 1 756.40 - 712.25%
31.01.2008 1 074.00 487.40 586.60 120.35% - 813.90 1 887.90 - 231.96%
31.12.2007 487.40 648.00 - 160.60 -24.78% 0.00 487.40 -
30.11.2007 648.00 573.80 74.20 12.93% 0.00 648.00 -
31.10.2007 573.80 1 141.90 - 568.10 -49.75% 0.00 573.80 -
30.09.2007 1 141.90 904.20 237.70 26.29% 0.00 1 141.90 -
31.08.2007 904.20 224.20 680.00 303.30% 0.00 904.20 -
31.07.2007 224.20 438.30 - 214.10 -48.85% 0.00 224.20 -
30.06.2007 438.30 134.30 304.00 226.36% 0.00 438.30 -
31.05.2007 134.30 87.80 46.50 52.96% 0.00 134.30 -
30.04.2007 87.80 -82.30 170.10 - 206.68% 0.00 87.80 -
31.03.2007 -82.30 - 246.60 164.30 -66.63% 0.00 -82.30 -
28.02.2007 - 246.60 - 813.90 567.30 -69.70% 0.00 - 246.60 -
31.01.2007 - 813.90 0.00 - 813.90 - 0.00 - 813.90 -
31.12.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2003 0.00 0.00 0.00 - - 112.30 112.30 -
30.06.2003 0.00 0.00 0.00 - 112.30 - 112.30 -
31.05.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2003 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.12.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.11.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.10.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.08.2002 0.00 - 112.30 112.30 - - - -
31.07.2002 - 112.30 112.30 - 224.60 - 200.00% - - -
30.06.2002 112.30 0.00 112.30 - - - -
31.05.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.04.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
28.02.2002 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - repo operace - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - repo operace (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Domácnosti - repo operace (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Repo operace (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.