Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Vklady , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Převoditelné vklady , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Ostatní vklady , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F2 Oběživo a vklady: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Oběživo , Stavy
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Jednodenní
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129), Jednodenní
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.03.2024 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Pasiva, Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F4 Půjčky: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F4 Půjčky: Čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, Aktiva, Půjčky krátkodobé , Stavy

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2017 14 822.50
Min 31.12.2009 -19 399.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 -1 988.40 - 356.40 -1 632.00 457.91% -1 294.60 - 693.80 53.59%
31.05.2023 - 356.40 - 451.40 95.00 -21.05% 2 598.50 -2 954.90 - 113.72%
30.04.2023 - 451.40 - 478.80 27.40 -5.72% -2 845.10 2 393.70 -84.13%
31.03.2023 - 478.80 539.80 -1 018.60 - 188.70% 2 170.60 -2 649.40 - 122.06%
28.02.2023 539.80 5 736.30 -5 196.50 -90.59% - 407.70 947.50 - 232.40%
31.01.2023 5 736.30 -6 405.60 12 141.90 - 189.55% 3 918.70 1 817.60 46.38%
31.12.2022 -6 405.60 -31.20 -6 374.40 20 430.77% -2 753.30 -3 652.30 132.65%
30.11.2022 -31.20 292.00 - 323.20 - 110.68% 187.50 - 218.70 - 116.64%
31.10.2022 292.00 727.70 - 435.70 -59.87% -5 716.00 6 008.00 - 105.11%
30.09.2022 727.70 - 693.00 1 420.70 - 205.01% 6 535.90 -5 808.20 -88.87%
31.08.2022 - 693.00 -1 700.30 1 007.30 -59.24% -1 799.20 1 106.20 -61.48%
31.07.2022 -1 700.30 -1 294.60 - 405.70 31.34% - 610.90 -1 089.40 178.33%
30.06.2022 -1 294.60 2 598.50 -3 893.10 - 149.82% - 603.70 - 690.90 114.44%
31.05.2022 2 598.50 -2 845.10 5 443.60 - 191.33% 715.00 1 883.50 263.43%
30.04.2022 -2 845.10 2 170.60 -5 015.70 - 231.07% 781.10 -3 626.20 - 464.24%
31.03.2022 2 170.60 - 407.70 2 578.30 - 632.40% -1 276.70 3 447.30 - 270.02%
28.02.2022 - 407.70 3 918.70 -4 326.40 - 110.40% - 935.60 527.90 -56.42%
31.01.2022 3 918.70 -2 753.30 6 672.00 - 242.33% 1 867.20 2 051.50 109.87%
31.12.2021 -2 753.30 187.50 -2 940.80 -1 568.43% -4 308.00 1 554.70 -36.09%
30.11.2021 187.50 -5 716.00 5 903.50 - 103.28% -2 806.60 2 994.10 - 106.68%
31.10.2021 -5 716.00 6 535.90 -12 251.90 - 187.46% 1 363.30 -7 079.30 - 519.28%
30.09.2021 6 535.90 -1 799.20 8 335.10 - 463.27% 9 109.80 -2 573.90 -28.25%
31.08.2021 -1 799.20 - 610.90 -1 188.30 194.52% 387.60 -2 186.80 - 564.19%
31.07.2021 - 610.90 - 603.70 -7.20 1.19% - 265.90 - 345.00 129.75%
30.06.2021 - 603.70 715.00 -1 318.70 - 184.43% 425.00 -1 028.70 - 242.05%
31.05.2021 715.00 781.10 -66.10 -8.46% -1 462.90 2 177.90 - 148.88%
30.04.2021 781.10 -1 276.70 2 057.80 - 161.18% - 369.20 1 150.30 - 311.57%
31.03.2021 -1 276.70 - 935.60 - 341.10 36.46% 3 005.60 -4 282.30 - 142.48%
28.02.2021 - 935.60 1 867.20 -2 802.80 - 150.11% 4 197.40 -5 133.00 - 122.29%
31.01.2021 1 867.20 -4 308.00 6 175.20 - 143.34% -1 950.00 3 817.20 - 195.75%
31.12.2020 -4 308.00 -2 806.60 -1 501.40 53.50% 688.40 -4 996.40 - 725.80%
30.11.2020 -2 806.60 1 363.30 -4 169.90 - 305.87% -3 280.10 473.50 -14.44%
31.10.2020 1 363.30 9 109.80 -7 746.50 -85.03% 4 025.40 -2 662.10 -66.13%
30.09.2020 9 109.80 387.60 8 722.20 2 250.31% -1 735.10 10 844.90 - 625.03%
31.08.2020 387.60 - 265.90 653.50 - 245.77% 1 399.60 -1 012.00 -72.31%
31.07.2020 - 265.90 425.00 - 690.90 - 162.56% - 110.30 - 155.60 141.07%
30.06.2020 425.00 -1 462.90 1 887.90 - 129.05% - 987.20 1 412.20 - 143.05%
31.05.2020 -1 462.90 - 369.20 -1 093.70 296.24% - 391.60 -1 071.30 273.57%
30.04.2020 - 369.20 3 005.60 -3 374.80 - 112.28% 1 966.40 -2 335.60 - 118.78%
31.03.2020 3 005.60 4 197.40 -1 191.80 -28.39% -3 219.90 6 225.50 - 193.34%
29.02.2020 4 197.40 -1 950.00 6 147.40 - 315.25% 2 088.40 2 109.00 100.99%
31.01.2020 -1 950.00 688.40 -2 638.40 - 383.27% -8 728.60 6 778.60 -77.66%
31.12.2019 688.40 -3 280.10 3 968.50 - 120.99% 9 155.10 -8 466.70 -92.48%
30.11.2019 -3 280.10 4 025.40 -7 305.50 - 181.49% -1 214.30 -2 065.80 170.12%
31.10.2019 4 025.40 -1 735.10 5 760.50 - 332.00% 3 798.60 226.80 5.97%
30.09.2019 -1 735.10 1 399.60 -3 134.70 - 223.97% -2 708.30 973.20 -35.93%
31.08.2019 1 399.60 - 110.30 1 509.90 -1 368.90% 976.50 423.10 43.33%
31.07.2019 - 110.30 - 987.20 876.90 -88.83% 873.90 - 984.20 - 112.62%
30.06.2019 - 987.20 - 391.60 - 595.60 152.09% -7 579.00 6 591.80 -86.97%
31.05.2019 - 391.60 1 966.40 -2 358.00 - 119.91% 1 615.70 -2 007.30 - 124.24%
30.04.2019 1 966.40 -3 219.90 5 186.30 - 161.07% 292.00 1 674.40 573.42%
31.03.2019 -3 219.90 2 088.40 -5 308.30 - 254.18% -2 049.70 -1 170.20 57.09%
28.02.2019 2 088.40 -8 728.60 10 817.00 - 123.93% -4 175.10 6 263.50 - 150.02%
31.01.2019 -8 728.60 9 155.10 -17 883.70 - 195.34% -7 810.70 - 917.90 11.75%
31.12.2018 9 155.10 -1 214.30 10 369.40 - 853.94% 8 901.50 253.60 2.85%
30.11.2018 -1 214.30 3 798.60 -5 012.90 - 131.97% -5 169.30 3 955.00 -76.51%
31.10.2018 3 798.60 -2 708.30 6 506.90 - 240.26% -7 224.80 11 023.40 - 152.58%
30.09.2018 -2 708.30 976.50 -3 684.80 - 377.35% - 500.80 -2 207.50 440.79%
31.08.2018 976.50 873.90 102.60 11.74% -7 714.20 8 690.70 - 112.66%
31.07.2018 873.90 -7 579.00 8 452.90 - 111.53% 72.90 801.00 1 098.77%
30.06.2018 -7 579.00 1 615.70 -9 194.70 - 569.08% 577.20 -8 156.20 -1 413.06%
31.05.2018 1 615.70 292.00 1 323.70 453.32% -25.10 1 640.80 -6 537.05%
30.04.2018 292.00 -2 049.70 2 341.70 - 114.25% 10 516.70 -10 224.70 -97.22%
31.03.2018 -2 049.70 -4 175.10 2 125.40 -50.91% -3 014.00 964.30 -31.99%
28.02.2018 -4 175.10 -7 810.70 3 635.60 -46.55% - 423.30 -3 751.80 886.32%
31.01.2018 -7 810.70 8 901.50 -16 712.20 - 187.75% 14 822.50 -22 633.20 - 152.69%
31.12.2017 8 901.50 -5 169.30 14 070.80 - 272.20% -15 749.20 24 650.70 - 156.52%
30.11.2017 -5 169.30 -7 224.80 2 055.50 -28.45% 914.40 -6 083.70 - 665.32%
31.10.2017 -7 224.80 - 500.80 -6 724.00 1 342.65% 3 403.20 -10 628.00 - 312.29%
30.09.2017 - 500.80 -7 714.20 7 213.40 -93.51% -3 536.40 3 035.60 -85.84%
31.08.2017 -7 714.20 72.90 -7 787.10 -10 681.89% 2 808.10 -10 522.30 - 374.71%
31.07.2017 72.90 577.20 - 504.30 -87.37% - 925.20 998.10 - 107.88%
30.06.2017 577.20 -25.10 602.30 -2 399.60% -6 214.40 6 791.60 - 109.29%
31.05.2017 -25.10 10 516.70 -10 541.80 - 100.24% 6 132.10 -6 157.20 - 100.41%
30.04.2017 10 516.70 -3 014.00 13 530.70 - 448.93% -3 451.70 13 968.40 - 404.68%
31.03.2017 -3 014.00 - 423.30 -2 590.70 612.02% -1 747.20 -1 266.80 72.50%
28.02.2017 - 423.30 14 822.50 -15 245.80 - 102.86% 9 709.40 -10 132.70 - 104.36%
31.01.2017 14 822.50 -15 749.20 30 571.70 - 194.12% 10 865.00 3 957.50 36.42%
31.12.2016 -15 749.20 914.40 -16 663.60 -1 822.35% -1 741.70 -14 007.50 804.24%
30.11.2016 914.40 3 403.20 -2 488.80 -73.13% - 675.80 1 590.20 - 235.31%
31.10.2016 3 403.20 -3 536.40 6 939.60 - 196.23% -3 123.40 6 526.60 - 208.96%
30.09.2016 -3 536.40 2 808.10 -6 344.50 - 225.94% 3 999.60 -7 536.00 - 188.42%
31.08.2016 2 808.10 - 925.20 3 733.30 - 403.51% 3 908.60 -1 100.50 -28.16%
31.07.2016 - 925.20 -6 214.40 5 289.20 -85.11% -3 298.70 2 373.50 -71.95%
30.06.2016 -6 214.40 6 132.10 -12 346.50 - 201.34% 722.90 -6 937.30 - 959.65%
31.05.2016 6 132.10 -3 451.70 9 583.80 - 277.65% - 620.40 6 752.50 -1 088.41%
30.04.2016 -3 451.70 -1 747.20 -1 704.50 97.56% -1 478.90 -1 972.80 133.40%
31.03.2016 -1 747.20 9 709.40 -11 456.60 - 117.99% 1 498.50 -3 245.70 - 216.60%
29.02.2016 9 709.40 10 865.00 -1 155.60 -10.64% -5 096.10 14 805.50 - 290.53%
31.01.2016 10 865.00 -1 741.70 12 606.70 - 723.82% 8 227.00 2 638.00 32.07%
31.12.2015 -1 741.70 - 675.80 -1 065.90 157.72% -5 044.60 3 302.90 -65.47%
30.11.2015 - 675.80 -3 123.40 2 447.60 -78.36% - 426.80 - 249.00 58.34%
31.10.2015 -3 123.40 3 999.60 -7 123.00 - 178.09% -2 252.40 - 871.00 38.67%
30.09.2015 3 999.60 3 908.60 91.00 2.33% 4 789.30 - 789.70 -16.49%
31.08.2015 3 908.60 -3 298.70 7 207.30 - 218.49% -1 291.30 5 199.90 - 402.69%
31.07.2015 -3 298.70 722.90 -4 021.60 - 556.31% -5.70 -3 293.00 57 771.93%
30.06.2015 722.90 - 620.40 1 343.30 - 216.52% 4 079.20 -3 356.30 -82.28%
31.05.2015 - 620.40 -1 478.90 858.50 -58.05% -11.40 - 609.00 5 342.11%
30.04.2015 -1 478.90 1 498.50 -2 977.40 - 198.69% -4 982.80 3 503.90 -70.32%
31.03.2015 1 498.50 -5 096.10 6 594.60 - 129.40% 7 590.90 -6 092.40 -80.26%
28.02.2015 -5 096.10 8 227.00 -13 323.10 - 161.94% 104.30 -5 200.40 -4 986.00%
31.01.2015 8 227.00 -5 044.60 13 271.60 - 263.09% -1 919.10 10 146.10 - 528.69%
31.12.2014 -5 044.60 - 426.80 -4 617.80 1 081.96% -8 340.30 3 295.70 -39.52%
30.11.2014 - 426.80 -2 252.40 1 825.60 -81.05% -3 337.80 2 911.00 -87.21%
31.10.2014 -2 252.40 4 789.30 -7 041.70 - 147.03% -1 375.10 - 877.30 63.80%
30.09.2014 4 789.30 -1 291.30 6 080.60 - 470.89% 9 079.90 -4 290.60 -47.25%
31.08.2014 -1 291.30 -5.70 -1 285.60 22 554.39% -4 191.60 2 900.30 -69.19%
31.07.2014 -5.70 4 079.20 -4 084.90 - 100.14% 5 095.20 -5 100.90 - 100.11%
30.06.2014 4 079.20 -11.40 4 090.60 -35 882.46% - 503.40 4 582.60 - 910.33%
31.05.2014 -11.40 -4 982.80 4 971.40 -99.77% -1 853.60 1 842.20 -99.38%
30.04.2014 -4 982.80 7 590.90 -12 573.70 - 165.64% 2 502.20 -7 485.00 - 299.14%
31.03.2014 7 590.90 104.30 7 486.60 7 177.95% -5 200.90 12 791.80 - 245.95%
28.02.2014 104.30 -1 919.10 2 023.40 - 105.43% -5 286.30 5 390.60 - 101.97%
31.01.2014 -1 919.10 -8 340.30 6 421.20 -76.99% 10 710.10 -12 629.20 - 117.92%
31.12.2013 -8 340.30 -3 337.80 -5 002.50 149.87% - 479.40 -7 860.90 1 639.74%
30.11.2013 -3 337.80 -1 375.10 -1 962.70 142.73% 1 931.80 -5 269.60 - 272.78%
31.10.2013 -1 375.10 9 079.90 -10 455.00 - 115.14% 8 310.10 -9 685.20 - 116.55%
30.09.2013 9 079.90 -4 191.60 13 271.50 - 316.62% - 831.00 9 910.90 -1 192.65%
31.08.2013 -4 191.60 5 095.20 -9 286.80 - 182.27% -4 658.10 466.50 -10.01%
31.07.2013 5 095.20 - 503.40 5 598.60 -1 112.16% 5 937.20 - 842.00 -14.18%
30.06.2013 - 503.40 -1 853.60 1 350.20 -72.84% -5 451.20 4 947.80 -90.77%
31.05.2013 -1 853.60 2 502.20 -4 355.80 - 174.08% 4 390.20 -6 243.80 - 142.22%
30.04.2013 2 502.20 -5 200.90 7 703.10 - 148.11% 777.70 1 724.50 221.74%
31.03.2013 -5 200.90 -5 286.30 85.40 -1.62% -7 956.00 2 755.10 -34.63%
28.02.2013 -5 286.30 10 710.10 -15 996.40 - 149.36% 1 568.90 -6 855.20 - 436.94%
31.01.2013 10 710.10 - 479.40 11 189.50 -2 334.06% 6 335.50 4 374.60 69.05%
31.12.2012 - 479.40 1 931.80 -2 411.20 - 124.82% -9 229.90 8 750.50 -94.81%
30.11.2012 1 931.80 8 310.10 -6 378.30 -76.75% 4 576.80 -2 645.00 -57.79%
31.10.2012 8 310.10 - 831.00 9 141.10 -1 100.01% 6 698.00 1 612.10 24.07%
30.09.2012 - 831.00 -4 658.10 3 827.10 -82.16% -6 128.00 5 297.00 -86.44%
31.08.2012 -4 658.10 5 937.20 -10 595.30 - 178.46% 5 201.80 -9 859.90 - 189.55%
31.07.2012 5 937.20 -5 451.20 11 388.40 - 208.92% -6 382.20 12 319.40 - 193.03%
30.06.2012 -5 451.20 4 390.20 -9 841.40 - 224.17% -1 625.50 -3 825.70 235.36%
31.05.2012 4 390.20 777.70 3 612.50 464.51% 6 744.50 -2 354.30 -34.91%
30.04.2012 777.70 -7 956.00 8 733.70 - 109.78% -3 002.50 3 780.20 - 125.90%
31.03.2012 -7 956.00 1 568.90 -9 524.90 - 607.11% -4 606.80 -3 349.20 72.70%
29.02.2012 1 568.90 6 335.50 -4 766.60 -75.24% 1 991.20 - 422.30 -21.21%
31.01.2012 6 335.50 -9 229.90 15 565.40 - 168.64% 6 820.80 - 485.30 -7.12%
31.12.2011 -9 229.90 4 576.80 -13 806.70 - 301.67% -9 269.60 39.70 -0.43%
30.11.2011 4 576.80 6 698.00 -2 121.20 -31.67% 8 630.30 -4 053.50 -46.97%
31.10.2011 6 698.00 -6 128.00 12 826.00 - 209.30% -5 407.60 12 105.60 - 223.86%
30.09.2011 -6 128.00 5 201.80 -11 329.80 - 217.81% 1 250.10 -7 378.10 - 590.20%
31.08.2011 5 201.80 -6 382.20 11 584.00 - 181.50% 5 220.40 -18.60 -0.36%
31.07.2011 -6 382.20 -1 625.50 -4 756.70 292.63% -6 408.60 26.40 -0.41%
30.06.2011 -1 625.50 6 744.50 -8 370.00 - 124.10% -1 201.90 - 423.60 35.24%
31.05.2011 6 744.50 -3 002.50 9 747.00 - 324.63% 4 789.20 1 955.30 40.83%
30.04.2011 -3 002.50 -4 606.80 1 604.30 -34.82% -3 529.30 526.80 -14.93%
31.03.2011 -4 606.80 1 991.20 -6 598.00 - 331.36% 4 429.10 -9 035.90 - 204.01%
28.02.2011 1 991.20 6 820.80 -4 829.60 -70.81% -2 279.60 4 270.80 - 187.35%
31.01.2011 6 820.80 -9 269.60 16 090.40 - 173.58% 3 713.70 3 107.10 83.67%
31.12.2010 -9 269.60 8 630.30 -17 899.90 - 207.41% -19 399.50 10 129.90 -52.22%
30.11.2010 8 630.30 -5 407.60 14 037.90 - 259.60% 14 430.70 -5 800.40 -40.19%
31.10.2010 -5 407.60 1 250.10 -6 657.70 - 532.57% -5 374.40 -33.20 0.62%
30.09.2010 1 250.10 5 220.40 -3 970.30 -76.05% 2 582.80 -1 332.70 -51.60%
31.08.2010 5 220.40 -6 408.60 11 629.00 - 181.46% 8 183.50 -2 963.10 -36.21%
31.07.2010 -6 408.60 -1 201.90 -5 206.70 433.21% -8 378.00 1 969.40 -23.51%
30.06.2010 -1 201.90 4 789.20 -5 991.10 - 125.10% 6 954.70 -8 156.60 - 117.28%
31.05.2010 4 789.20 -3 529.30 8 318.50 - 235.70% - 175.10 4 964.30 -2 835.12%
30.04.2010 -3 529.30 4 429.10 -7 958.40 - 179.68% -3 617.90 88.60 -2.45%
31.03.2010 4 429.10 -2 279.60 6 708.70 - 294.29% 780.30 3 648.80 467.62%
28.02.2010 -2 279.60 3 713.70 -5 993.30 - 161.38% -1 475.80 - 803.80 54.47%
31.01.2010 3 713.70 -19 399.50 23 113.20 - 119.14% 1 121.00 2 592.70 231.28%
31.12.2009 -19 399.50 14 430.70 -33 830.20 - 234.43% - 303.90 -19 095.60 6 283.51%
30.11.2009 14 430.70 -5 374.40 19 805.10 - 368.51% -4 288.00 18 718.70 - 436.54%
31.10.2009 -5 374.40 2 582.80 -7 957.20 - 308.08% -5 319.50 -54.90 1.03%
30.09.2009 2 582.80 8 183.50 -5 600.70 -68.44% 8 920.70 -6 337.90 -71.05%
31.08.2009 8 183.50 -8 378.00 16 561.50 - 197.68% -1 931.30 10 114.80 - 523.73%
31.07.2009 -8 378.00 6 954.70 -15 332.70 - 220.47% -3 522.00 -4 856.00 137.88%
30.06.2009 6 954.70 - 175.10 7 129.80 -4 071.84% 8 823.40 -1 868.70 -21.18%
31.05.2009 - 175.10 -3 617.90 3 442.80 -95.16% 812.10 - 987.20 - 121.56%
30.04.2009 -3 617.90 780.30 -4 398.20 - 563.65% -5 844.50 2 226.60 -38.10%
31.03.2009 780.30 -1 475.80 2 256.10 - 152.87% 2 142.10 -1 361.80 -63.57%
28.02.2009 -1 475.80 1 121.00 -2 596.80 - 231.65% - 816.90 - 658.90 80.66%
31.01.2009 1 121.00 - 303.90 1 424.90 - 468.87% 4 488.60 -3 367.60 -75.03%
31.12.2008 - 303.90 -4 288.00 3 984.10 -92.91% -1 567.70 1 263.80 -80.61%
30.11.2008 -4 288.00 -5 319.50 1 031.50 -19.39% -12 507.10 8 219.10 -65.72%
31.10.2008 -5 319.50 8 920.70 -14 240.20 - 159.63% 12 407.40 -17 726.90 - 142.87%
30.09.2008 8 920.70 -1 931.30 10 852.00 - 561.90% - 729.80 9 650.50 -1 322.35%
31.08.2008 -1 931.30 -3 522.00 1 590.70 -45.16% -8 373.50 6 442.20 -76.94%
31.07.2008 -3 522.00 8 823.40 -12 345.40 - 139.92% 12 996.90 -16 518.90 - 127.10%
30.06.2008 8 823.40 812.10 8 011.30 986.49% -13 278.70 22 102.10 - 166.45%
31.05.2008 812.10 -5 844.50 6 656.60 - 113.90% 14 056.70 -13 244.60 -94.22%
30.04.2008 -5 844.50 2 142.10 -7 986.60 - 372.84% -2 095.60 -3 748.90 178.89%
31.03.2008 2 142.10 - 816.90 2 959.00 - 362.22% -7 078.80 9 220.90 - 130.26%
29.02.2008 - 816.90 4 488.60 -5 305.50 - 118.20% -4 963.40 4 146.50 -83.54%
31.01.2008 4 488.60 -1 567.70 6 056.30 - 386.32% 11 436.40 -6 947.80 -60.75%
31.12.2007 -1 567.70 -12 507.10 10 939.40 -87.47% -9 580.00 8 012.30 -83.64%
30.11.2007 -12 507.10 12 407.40 -24 914.50 - 200.80% 552.50 -13 059.60 -2 363.73%
31.10.2007 12 407.40 - 729.80 13 137.20 -1 800.11% 11 458.10 949.30 8.28%
30.09.2007 - 729.80 -8 373.50 7 643.70 -91.28% -7 990.40 7 260.60 -90.87%
31.08.2007 -8 373.50 12 996.90 -21 370.40 - 164.43% 352.00 -8 725.50 -2 478.84%
31.07.2007 12 996.90 -13 278.70 26 275.60 - 197.88% 4 768.80 8 228.10 172.54%
30.06.2007 -13 278.70 14 056.70 -27 335.40 - 194.47% -4 418.90 -8 859.80 200.50%
31.05.2007 14 056.70 -2 095.60 16 152.30 - 770.77% 6 543.50 7 513.20 114.82%
30.04.2007 -2 095.60 -7 078.80 4 983.20 -70.40% - 118.30 -1 977.30 1 671.43%
31.03.2007 -7 078.80 -4 963.40 -2 115.40 42.62% -3 355.40 -3 723.40 110.97%
28.02.2007 -4 963.40 11 436.40 -16 399.80 - 143.40% -5 261.30 297.90 -5.66%
31.01.2007 11 436.40 -9 580.00 21 016.40 - 219.38% 6 516.90 4 919.50 75.49%
31.12.2006 -9 580.00 552.50 -10 132.50 -1 833.94% -5 203.00 -4 377.00 84.12%
30.11.2006 552.50 11 458.10 -10 905.60 -95.18% 743.00 - 190.50 -25.64%
31.10.2006 11 458.10 -7 990.40 19 448.50 - 243.40% 7 994.60 3 463.50 43.32%
30.09.2006 -7 990.40 352.00 -8 342.40 -2 370.00% -8 058.50 68.10 -0.84%
31.08.2006 352.00 4 768.80 -4 416.80 -92.62% 7 112.10 -6 760.10 -95.05%
31.07.2006 4 768.80 -4 418.90 9 187.70 - 207.92% -1 823.70 6 592.50 - 361.49%
30.06.2006 -4 418.90 6 543.50 -10 962.40 - 167.53% -9 285.50 4 866.60 -52.41%
31.05.2006 6 543.50 - 118.30 6 661.80 -5 631.28% 10 422.00 -3 878.50 -37.21%
30.04.2006 - 118.30 -3 355.40 3 237.10 -96.47% -12 169.00 12 050.70 -99.03%
31.03.2006 -3 355.40 -5 261.30 1 905.90 -36.22% 8 265.50 -11 620.90 - 140.60%
28.02.2006 -5 261.30 6 516.90 -11 778.20 - 180.73% -5 096.90 - 164.40 3.23%
31.01.2006 6 516.90 -5 203.00 11 719.90 - 225.25% 10 120.50 -3 603.60 -35.61%
31.12.2005 -5 203.00 743.00 -5 946.00 - 800.27% -10 163.20 4 960.20 -48.81%
30.11.2005 743.00 7 994.60 -7 251.60 -90.71% 11 316.00 -10 573.00 -93.43%
31.10.2005 7 994.60 -8 058.50 16 053.10 - 199.21% -10 659.70 18 654.30 - 175.00%
30.09.2005 -8 058.50 7 112.10 -15 170.60 - 213.31% 311.90 -8 370.40 -2 683.68%
31.08.2005 7 112.10 -1 823.70 8 935.80 - 489.98% 7 061.40 50.70 0.72%
31.07.2005 -1 823.70 -9 285.50 7 461.80 -80.36% -4 506.00 2 682.30 -59.53%
30.06.2005 -9 285.50 10 422.00 -19 707.50 - 189.10% -1 356.90 -7 928.60 584.32%
31.05.2005 10 422.00 -12 169.00 22 591.00 - 185.64% 3 035.30 7 386.70 243.36%
30.04.2005 -12 169.00 8 265.50 -20 434.50 - 247.23% -5 548.40 -6 620.60 119.32%
31.03.2005 8 265.50 -5 096.90 13 362.40 - 262.17% 1 709.30 6 556.20 383.56%
28.02.2005 -5 096.90 10 120.50 -15 217.40 - 150.36% 66.80 -5 163.70 -7 730.09%
31.01.2005 10 120.50 -10 163.20 20 283.70 - 199.58% 4 959.50 5 161.00 104.06%
31.12.2004 -10 163.20 11 316.00 -21 479.20 - 189.81% -3 389.20 -6 774.00 199.87%
30.11.2004 11 316.00 -10 659.70 21 975.70 - 206.16% 4 038.10 7 277.90 180.23%
31.10.2004 -10 659.70 311.90 -10 971.60 -3 517.67% -2 670.10 -7 989.60 299.22%
30.09.2004 311.90 7 061.40 -6 749.50 -95.58% 5 918.80 -5 606.90 -94.73%
31.08.2004 7 061.40 -4 506.00 11 567.40 - 256.71% -2 368.50 9 429.90 - 398.14%
31.07.2004 -4 506.00 -1 356.90 -3 149.10 232.08% -1 606.00 -2 900.00 180.57%
30.06.2004 -1 356.90 3 035.30 -4 392.20 - 144.70% 903.40 -2 260.30 - 250.20%
31.05.2004 3 035.30 -5 548.40 8 583.70 - 154.71% 5 276.50 -2 241.20 -42.48%
30.04.2004 -5 548.40 1 709.30 -7 257.70 - 424.60% -3 558.20 -1 990.20 55.93%
31.03.2004 1 709.30 66.80 1 642.50 2 458.83% 1 047.10 662.20 63.24%
29.02.2004 66.80 4 959.50 -4 892.70 -98.65% - 735.70 802.50 - 109.08%
31.01.2004 4 959.50 -3 389.20 8 348.70 - 246.33% 1 627.20 3 332.30 204.79%
31.12.2003 -3 389.20 4 038.10 -7 427.30 - 183.93% -2 488.90 - 900.30 36.17%
30.11.2003 4 038.10 -2 670.10 6 708.20 - 251.23% -7 056.60 11 094.70 - 157.22%
31.10.2003 -2 670.10 5 918.80 -8 588.90 - 145.11% 5 076.20 -7 746.30 - 152.60%
30.09.2003 5 918.80 -2 368.50 8 287.30 - 349.90% 3 470.30 2 448.50 70.56%
31.08.2003 -2 368.50 -1 606.00 - 762.50 47.48% -2 935.50 567.00 -19.32%
31.07.2003 -1 606.00 903.40 -2 509.40 - 277.77% 3 444.70 -5 050.70 - 146.62%
30.06.2003 903.40 5 276.50 -4 373.10 -82.88% 422.40 481.00 113.87%
31.05.2003 5 276.50 -3 558.20 8 834.70 - 248.29% 1 327.50 3 949.00 297.48%
30.04.2003 -3 558.20 1 047.10 -4 605.30 - 439.81% - 458.20 -3 100.00 676.56%
31.03.2003 1 047.10 - 735.70 1 782.80 - 242.33% -2 493.50 3 540.60 - 141.99%
28.02.2003 - 735.70 1 627.20 -2 362.90 - 145.21% -1 195.30 459.60 -38.45%
31.01.2003 1 627.20 -2 488.90 4 116.10 - 165.38% - - -
31.12.2002 -2 488.90 -7 056.60 4 567.70 -64.73% - - -
30.11.2002 -7 056.60 5 076.20 -12 132.80 - 239.01% - - -
31.10.2002 5 076.20 3 470.30 1 605.90 46.28% - - -
30.09.2002 3 470.30 -2 935.50 6 405.80 - 218.22% - - -
31.08.2002 -2 935.50 3 444.70 -6 380.20 - 185.22% - - -
31.07.2002 3 444.70 422.40 3 022.30 715.51% - - -
30.06.2002 422.40 1 327.50 - 905.10 -68.18% - - -
31.05.2002 1 327.50 - 458.20 1 785.70 - 389.72% - - -
30.04.2002 - 458.20 -2 493.50 2 035.30 -81.62% - - -
31.03.2002 -2 493.50 -1 195.30 -1 298.20 108.61% - - -
28.02.2002 -1 195.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.