Nefinanční podniky - repo operace (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky - repo operace (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.08.2023 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Náklady na vklady nefinanční podniky
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky - repo operace - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2023 49 025.50
Min 31.12.2022 -66 945.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 -8 614.80 10 263.50 -18 878.30 - 183.94% -1 691.60 -6 923.20 409.27%
31.05.2023 10 263.50 12 048.10 -1 784.60 -14.81% -2 588.20 12 851.70 - 496.55%
30.04.2023 12 048.10 7 796.30 4 251.80 54.54% 13 462.60 -1 414.50 -10.51%
31.03.2023 7 796.30 18 044.00 -10 247.70 -56.79% 11 871.70 -4 075.40 -34.33%
28.02.2023 18 044.00 49 025.50 -30 981.50 -63.19% - 810.90 18 854.90 -2 325.18%
31.01.2023 49 025.50 -66 945.50 115 971.00 - 173.23% 11 939.80 37 085.70 310.61%
31.12.2022 -66 945.50 -7 061.20 -59 884.30 848.08% - 378.40 -66 567.10 17 591.73%
30.11.2022 -7 061.20 10 579.40 -17 640.60 - 166.74% 0.00 -7 061.20 -
31.10.2022 10 579.40 35 740.60 -25 161.20 -70.40% -50.10 10 629.50 -21 216.57%
30.09.2022 35 740.60 -24 283.40 60 024.00 - 247.18% 0.00 35 740.60 -
31.08.2022 -24 283.40 19 889.80 -44 173.20 - 222.09% -1 151.20 -23 132.20 2 009.40%
31.07.2022 19 889.80 -1 691.60 21 581.40 -1 275.80% 1 401.40 18 488.40 1 319.28%
30.06.2022 -1 691.60 -2 588.20 896.60 -34.64% -50.10 -1 641.50 3 276.45%
31.05.2022 -2 588.20 13 462.60 -16 050.80 - 119.23% -1 051.10 -1 537.10 146.24%
30.04.2022 13 462.60 11 871.70 1 590.90 13.40% 900.90 12 561.70 1 394.35%
31.03.2022 11 871.70 - 810.90 12 682.60 -1 564.02% 100.10 11 771.60 11 759.84%
28.02.2022 - 810.90 11 939.80 -12 750.70 - 106.79% - 750.90 -60.00 7.99%
31.01.2022 11 939.80 - 378.40 12 318.20 -3 255.34% 590.60 11 349.20 1 921.64%
31.12.2021 - 378.40 0.00 - 378.40 - -2 192.50 1 814.10 -82.74%
30.11.2021 0.00 -50.10 50.10 - 1 051.30 -1 051.30 -
31.10.2021 -50.10 0.00 -50.10 - - 150.30 100.20 -66.67%
30.09.2021 0.00 -1 151.20 1 151.20 - 550.70 - 550.70 -
31.08.2021 -1 151.20 1 401.40 -2 552.60 - 182.15% - 100.10 -1 051.10 1 050.05%
31.07.2021 1 401.40 -50.10 1 451.50 -2 897.21% 150.10 1 251.30 833.64%
30.06.2021 -50.10 -1 051.10 1 001.00 -95.23% 951.20 -1 001.30 - 105.27%
31.05.2021 -1 051.10 900.90 -1 952.00 - 216.67% -3 454.00 2 402.90 -69.57%
30.04.2021 900.90 100.10 800.80 800.00% 3 854.50 -2 953.60 -76.63%
31.03.2021 100.10 - 750.90 851.00 - 113.33% -1 101.40 1 201.50 - 109.09%
28.02.2021 - 750.90 590.60 -1 341.50 - 227.14% 200.30 - 951.20 - 474.89%
31.01.2021 590.60 -2 192.50 2 783.10 - 126.94% 901.10 - 310.50 -34.46%
31.12.2020 -2 192.50 1 051.30 -3 243.80 - 308.55% - 751.00 -1 441.50 191.94%
30.11.2020 1 051.30 - 150.30 1 201.60 - 799.47% - 480.60 1 531.90 - 318.75%
31.10.2020 - 150.30 550.70 - 701.00 - 127.29% 330.40 - 480.70 - 145.49%
30.09.2020 550.70 - 100.10 650.80 - 650.15% -50.10 600.80 -1 199.20%
31.08.2020 - 100.10 150.10 - 250.20 - 166.69% -8 361.40 8 261.30 -98.80%
31.07.2020 150.10 951.20 - 801.10 -84.22% 4 656.20 -4 506.10 -96.78%
30.06.2020 951.20 -3 454.00 4 405.20 - 127.54% - 500.70 1 451.90 - 289.97%
31.05.2020 -3 454.00 3 854.50 -7 308.50 - 189.61% 4 005.50 -7 459.50 - 186.23%
30.04.2020 3 854.50 -1 101.40 4 955.90 - 449.96% - 600.90 4 455.40 - 741.45%
31.03.2020 -1 101.40 200.30 -1 301.70 - 649.88% 1 652.30 -2 753.70 - 166.66%
29.02.2020 200.30 901.10 - 700.80 -77.77% -2 804.00 3 004.30 - 107.14%
31.01.2020 901.10 - 751.00 1 652.10 - 219.99% - 200.90 1 102.00 - 548.53%
31.12.2019 - 751.00 - 480.60 - 270.40 56.26% 401.50 -1 152.50 - 287.05%
30.11.2019 - 480.60 330.40 - 811.00 - 245.46% - 413.80 -66.80 16.14%
31.10.2019 330.40 -50.10 380.50 - 759.48% - 401.70 732.10 - 182.25%
30.09.2019 -50.10 -8 361.40 8 311.30 -99.40% - 120.60 70.50 -58.46%
31.08.2019 -8 361.40 4 656.20 -13 017.60 - 279.58% -3 510.90 -4 850.50 138.16%
31.07.2019 4 656.20 - 500.70 5 156.90 -1 029.94% 3 409.10 1 247.10 36.58%
30.06.2019 - 500.70 4 005.50 -4 506.20 - 112.50% - 913.40 412.70 -45.18%
31.05.2019 4 005.50 - 600.90 4 606.40 - 766.58% -5 114.80 9 120.30 - 178.31%
30.04.2019 - 600.90 1 652.30 -2 253.20 - 136.37% 5 618.40 -6 219.30 - 110.70%
31.03.2019 1 652.30 -2 804.00 4 456.30 - 158.93% - 310.70 1 963.00 - 631.80%
28.02.2019 -2 804.00 - 200.90 -2 603.10 1 295.72% 4 756.60 -7 560.60 - 158.95%
31.01.2019 - 200.90 401.50 - 602.40 - 150.04% 260.20 - 461.10 - 177.21%
31.12.2018 401.50 - 413.80 815.30 - 197.03% 255.80 145.70 56.96%
30.11.2018 - 413.80 - 401.70 -12.10 3.01% -2 153.90 1 740.10 -80.79%
31.10.2018 - 401.70 - 120.60 - 281.10 233.08% 2 083.70 -2 485.40 - 119.28%
30.09.2018 - 120.60 -3 510.90 3 390.30 -96.56% -6 790.90 6 670.30 -98.22%
31.08.2018 -3 510.90 3 409.10 -6 920.00 - 202.99% 255.70 -3 766.60 -1 473.05%
31.07.2018 3 409.10 - 913.40 4 322.50 - 473.23% 5 682.80 -2 273.70 -40.01%
30.06.2018 - 913.40 -5 114.80 4 201.40 -82.14% 548.80 -1 462.20 - 266.44%
31.05.2018 -5 114.80 5 618.40 -10 733.20 - 191.04% 1 456.70 -6 571.50 - 451.12%
30.04.2018 5 618.40 - 310.70 5 929.10 -1 908.30% 51.00 5 567.40 10 916.47%
31.03.2018 - 310.70 4 756.60 -5 067.30 - 106.53% 283.80 - 594.50 - 209.48%
28.02.2018 4 756.60 260.20 4 496.40 1 728.06% - 199.80 4 956.40 -2 480.68%
31.01.2018 260.20 255.80 4.40 1.72% 2 143.10 -1 882.90 -87.86%
31.12.2017 255.80 -2 153.90 2 409.70 - 111.88% - 592.30 848.10 - 143.19%
30.11.2017 -2 153.90 2 083.70 -4 237.60 - 203.37% -1 127.30 -1 026.60 91.07%
31.10.2017 2 083.70 -6 790.90 8 874.60 - 130.68% 16.70 2 067.00 12 377.25%
30.09.2017 -6 790.90 255.70 -7 046.60 -2 755.81% 7.00 -6 797.90 -97 112.86%
31.08.2017 255.70 5 682.80 -5 427.10 -95.50% - 195.60 451.30 - 230.73%
31.07.2017 5 682.80 548.80 5 134.00 935.50% 1 694.20 3 988.60 235.43%
30.06.2017 548.80 1 456.70 - 907.90 -62.33% 79.40 469.40 591.18%
31.05.2017 1 456.70 51.00 1 405.70 2 756.27% 44.40 1 412.30 3 180.86%
30.04.2017 51.00 283.80 - 232.80 -82.03% 2.80 48.20 1 721.43%
31.03.2017 283.80 - 199.80 483.60 - 242.04% 0.10 283.70 283 700.00%
28.02.2017 - 199.80 2 143.10 -2 342.90 - 109.32% 0.00 - 199.80 -
31.01.2017 2 143.10 - 592.30 2 735.40 - 461.83% - 503.20 2 646.30 - 525.89%
31.12.2016 - 592.30 -1 127.30 535.00 -47.46% 187.10 - 779.40 - 416.57%
30.11.2016 -1 127.30 16.70 -1 144.00 -6 850.30% -1 860.40 733.10 -39.41%
31.10.2016 16.70 7.00 9.70 138.57% 1 210.90 -1 194.20 -98.62%
30.09.2016 7.00 - 195.60 202.60 - 103.58% -1 106.60 1 113.60 - 100.63%
31.08.2016 - 195.60 1 694.20 -1 889.80 - 111.55% 301.50 - 497.10 - 164.88%
31.07.2016 1 694.20 79.40 1 614.80 2 033.75% 2 374.10 - 679.90 -28.64%
30.06.2016 79.40 44.40 35.00 78.83% 0.00 79.40 -
31.05.2016 44.40 2.80 41.60 1 485.71% 0.00 44.40 -
30.04.2016 2.80 0.10 2.70 2 700.00% 0.00 2.80 -
31.03.2016 0.10 0.00 0.10 - -0.60 0.70 - 116.67%
29.02.2016 0.00 - 503.20 503.20 - -3.50 3.50 -
31.01.2016 - 503.20 187.10 - 690.30 - 368.95% -1 607.20 1 104.00 -68.69%
31.12.2015 187.10 -1 860.40 2 047.50 - 110.06% -2 971.10 3 158.20 - 106.30%
30.11.2015 -1 860.40 1 210.90 -3 071.30 - 253.64% 355.40 -2 215.80 - 623.47%
31.10.2015 1 210.90 -1 106.60 2 317.50 - 209.43% 649.10 561.80 86.55%
30.09.2015 -1 106.60 301.50 -1 408.10 - 467.03% 550.40 -1 657.00 - 301.05%
31.08.2015 301.50 2 374.10 -2 072.60 -87.30% 199.80 101.70 50.90%
31.07.2015 2 374.10 0.00 2 374.10 - 1 366.10 1 008.00 73.79%
30.06.2015 0.00 0.00 0.00 - 684.10 - 684.10 -
31.05.2015 0.00 0.00 0.00 - -4 000.90 4 000.90 -
30.04.2015 0.00 -0.60 0.60 - 401.20 - 401.20 -
31.03.2015 -0.60 -3.50 2.90 -82.86% 97.10 -97.70 - 100.62%
28.02.2015 -3.50 -1 607.20 1 603.70 -99.78% -1 746.50 1 743.00 -99.80%
31.01.2015 -1 607.20 -2 971.10 1 363.90 -45.91% 1 551.10 -3 158.30 - 203.62%
31.12.2014 -2 971.10 355.40 -3 326.50 - 935.99% 2 198.40 -5 169.50 - 235.15%
30.11.2014 355.40 649.10 - 293.70 -45.25% -1 550.00 1 905.40 - 122.93%
31.10.2014 649.10 550.40 98.70 17.93% 1 148.20 - 499.10 -43.47%
30.09.2014 550.40 199.80 350.60 175.48% - 304.50 854.90 - 280.76%
31.08.2014 199.80 1 366.10 -1 166.30 -85.37% 1 453.60 -1 253.80 -86.25%
31.07.2014 1 366.10 684.10 682.00 99.69% -3 546.50 4 912.60 - 138.52%
30.06.2014 684.10 -4 000.90 4 685.00 - 117.10% - 352.20 1 036.30 - 294.24%
31.05.2014 -4 000.90 401.20 -4 402.10 -1 097.23% - 377.40 -3 623.50 960.12%
30.04.2014 401.20 97.10 304.10 313.18% 429.90 -28.70 -6.68%
31.03.2014 97.10 -1 746.50 1 843.60 - 105.56% 845.60 - 748.50 -88.52%
28.02.2014 -1 746.50 1 551.10 -3 297.60 - 212.60% 853.90 -2 600.40 - 304.53%
31.01.2014 1 551.10 2 198.40 - 647.30 -29.44% -1 205.20 2 756.30 - 228.70%
31.12.2013 2 198.40 -1 550.00 3 748.40 - 241.83% 1 449.20 749.20 51.70%
30.11.2013 -1 550.00 1 148.20 -2 698.20 - 234.99% 251.50 -1 801.50 - 716.30%
31.10.2013 1 148.20 - 304.50 1 452.70 - 477.08% 2 436.80 -1 288.60 -52.88%
30.09.2013 - 304.50 1 453.60 -1 758.10 - 120.95% 695.90 -1 000.40 - 143.76%
31.08.2013 1 453.60 -3 546.50 5 000.10 - 140.99% - 757.50 2 211.10 - 291.89%
31.07.2013 -3 546.50 - 352.20 -3 194.30 906.96% -37.80 -3 508.70 9 282.28%
30.06.2013 - 352.20 - 377.40 25.20 -6.68% - 400.10 47.90 -11.97%
31.05.2013 - 377.40 429.90 - 807.30 - 187.79% 1 196.00 -1 573.40 - 131.56%
30.04.2013 429.90 845.60 - 415.70 -49.16% 3.90 426.00 10 923.08%
31.03.2013 845.60 853.90 -8.30 -0.97% -11.40 857.00 -7 517.54%
28.02.2013 853.90 -1 205.20 2 059.10 - 170.85% 23.00 830.90 3 612.61%
31.01.2013 -1 205.20 1 449.20 -2 654.40 - 183.16% 1.60 -1 206.80 -75 425.00%
31.12.2012 1 449.20 251.50 1 197.70 476.22% 4.30 1 444.90 33 602.33%
30.11.2012 251.50 2 436.80 -2 185.30 -89.68% -5.00 256.50 -5 130.00%
31.10.2012 2 436.80 695.90 1 740.90 250.17% -24.80 2 461.60 -9 925.81%
30.09.2012 695.90 - 757.50 1 453.40 - 191.87% 23.30 672.60 2 886.70%
31.08.2012 - 757.50 -37.80 - 719.70 1 903.97% -17.00 - 740.50 4 355.88%
31.07.2012 -37.80 - 400.10 362.30 -90.55% -55.00 17.20 -31.27%
30.06.2012 - 400.10 1 196.00 -1 596.10 - 133.45% - 232.00 - 168.10 72.46%
31.05.2012 1 196.00 3.90 1 192.10 30 566.67% 312.00 884.00 283.33%
30.04.2012 3.90 -11.40 15.30 - 134.21% -15.00 18.90 - 126.00%
31.03.2012 -11.40 23.00 -34.40 - 149.57% -20.00 8.60 -43.00%
29.02.2012 23.00 1.60 21.40 1 337.50% - 210.00 233.00 - 110.95%
31.01.2012 1.60 4.30 -2.70 -62.79% 35.00 -33.40 -95.43%
31.12.2011 4.30 -5.00 9.30 - 186.00% 10.00 -5.70 -57.00%
30.11.2011 -5.00 -24.80 19.80 -79.84% 180.00 - 185.00 - 102.78%
31.10.2011 -24.80 23.30 -48.10 - 206.44% 0.00 -24.80 -
30.09.2011 23.30 -17.00 40.30 - 237.06% -53.00 76.30 - 143.96%
31.08.2011 -17.00 -55.00 38.00 -69.09% 23.00 -40.00 - 173.91%
31.07.2011 -55.00 - 232.00 177.00 -76.29% 26.00 -81.00 - 311.54%
30.06.2011 - 232.00 312.00 - 544.00 - 174.36% 24.00 - 256.00 -1 066.67%
31.05.2011 312.00 -15.00 327.00 -2 180.00% 0.00 312.00 -
30.04.2011 -15.00 -20.00 5.00 -25.00% 0.00 -15.00 -
31.03.2011 -20.00 - 210.00 190.00 -90.48% 0.00 -20.00 -
28.02.2011 - 210.00 35.00 - 245.00 - 700.00% - 365.90 155.90 -42.61%
31.01.2011 35.00 10.00 25.00 250.00% 295.40 - 260.40 -88.15%
31.12.2010 10.00 180.00 - 170.00 -94.44% -53.00 63.00 - 118.87%
30.11.2010 180.00 0.00 180.00 - - 366.60 546.60 - 149.10%
31.10.2010 0.00 -53.00 53.00 - 19.80 -19.80 -
30.09.2010 -53.00 23.00 -76.00 - 330.43% 39.30 -92.30 - 234.86%
31.08.2010 23.00 26.00 -3.00 -11.54% 48.00 -25.00 -52.08%
31.07.2010 26.00 24.00 2.00 8.33% 271.60 - 245.60 -90.43%
30.06.2010 24.00 0.00 24.00 - 97.20 -73.20 -75.31%
31.05.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2010 0.00 - 365.90 365.90 - 0.00 0.00 -
28.02.2010 - 365.90 295.40 - 661.30 - 223.87% -30.00 - 335.90 1 119.67%
31.01.2010 295.40 -53.00 348.40 - 657.36% -49.00 344.40 - 702.86%
31.12.2009 -53.00 - 366.60 313.60 -85.54% - 138.30 85.30 -61.68%
30.11.2009 - 366.60 19.80 - 386.40 -1 951.52% 173.40 - 540.00 - 311.42%
31.10.2009 19.80 39.30 -19.50 -49.62% 53.00 -33.20 -62.64%
30.09.2009 39.30 48.00 -8.70 -18.12% 0.00 39.30 -
31.08.2009 48.00 271.60 - 223.60 -82.33% 0.00 48.00 -
31.07.2009 271.60 97.20 174.40 179.42% 0.00 271.60 -
30.06.2009 97.20 0.00 97.20 - 2.10 95.10 4 528.57%
31.05.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2009 0.00 0.00 0.00 - - 125.00 125.00 -
31.03.2009 0.00 -30.00 30.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2009 -30.00 -49.00 19.00 -38.78% - 175.00 145.00 -82.86%
31.01.2009 -49.00 - 138.30 89.30 -64.57% 0.00 -49.00 -
31.12.2008 - 138.30 173.40 - 311.70 - 179.76% 300.10 - 438.40 - 146.08%
30.11.2008 173.40 53.00 120.40 227.17% -5.10 178.50 -3 500.00%
31.10.2008 53.00 0.00 53.00 - 0.00 53.00 -
30.09.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2008 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2008 0.00 2.10 -2.10 - 0.00 0.00 -
30.06.2008 2.10 0.00 2.10 - - 225.10 227.20 - 100.93%
31.05.2008 0.00 - 125.00 125.00 - -31.50 31.50 -
30.04.2008 - 125.00 0.00 - 125.00 - 10.50 - 135.50 -1 290.48%
31.03.2008 0.00 - 175.00 175.00 - 103.10 - 103.10 -
29.02.2008 - 175.00 0.00 - 175.00 - -10.00 - 165.00 1 650.00%
31.01.2008 0.00 300.10 - 300.10 - 107.20 - 107.20 -
31.12.2007 300.10 -5.10 305.20 -5 984.31% - 208.20 508.30 - 244.14%
30.11.2007 -5.10 0.00 -5.10 - 274.10 - 279.20 - 101.86%
31.10.2007 0.00 0.00 0.00 - 201.00 - 201.00 -
30.09.2007 0.00 0.00 0.00 - -38.90 38.90 -
31.08.2007 0.00 0.00 0.00 - 822.50 - 822.50 -
31.07.2007 0.00 - 225.10 225.10 - 150.90 - 150.90 -
30.06.2007 - 225.10 -31.50 - 193.60 614.60% 657.80 - 882.90 - 134.22%
31.05.2007 -31.50 10.50 -42.00 - 400.00% 457.10 - 488.60 - 106.89%
30.04.2007 10.50 103.10 -92.60 -89.82% -61.60 72.10 - 117.05%
31.03.2007 103.10 -10.00 113.10 -1 131.00% 13.20 89.90 681.06%
28.02.2007 -10.00 107.20 - 117.20 - 109.33% 139.70 - 149.70 - 107.16%
31.01.2007 107.20 - 208.20 315.40 - 151.49% 150.60 -43.40 -28.82%
31.12.2006 - 208.20 274.10 - 482.30 - 175.96% 125.80 - 334.00 - 265.50%
30.11.2006 274.10 201.00 73.10 36.37% -43.80 317.90 - 725.80%
31.10.2006 201.00 -38.90 239.90 - 616.71% -9.30 210.30 -2 261.29%
30.09.2006 -38.90 822.50 - 861.40 - 104.73% -48.40 9.50 -19.63%
31.08.2006 822.50 150.90 671.60 445.06% 51.90 770.60 1 484.78%
31.07.2006 150.90 657.80 - 506.90 -77.06% -49.10 200.00 - 407.33%
30.06.2006 657.80 457.10 200.70 43.91% 70.30 587.50 835.70%
31.05.2006 457.10 -61.60 518.70 - 842.05% 37.50 419.60 1 118.93%
30.04.2006 -61.60 13.20 -74.80 - 566.67% -22.60 -39.00 172.57%
31.03.2006 13.20 139.70 - 126.50 -90.55% -31.50 44.70 - 141.90%
28.02.2006 139.70 150.60 -10.90 -7.24% 100.60 39.10 38.87%
31.01.2006 150.60 125.80 24.80 19.71% 49.80 100.80 202.41%
31.12.2005 125.80 -43.80 169.60 - 387.21% - 368.60 494.40 - 134.13%
30.11.2005 -43.80 -9.30 -34.50 370.97% 445.30 - 489.10 - 109.84%
31.10.2005 -9.30 -48.40 39.10 -80.79% 8.20 -17.50 - 213.41%
30.09.2005 -48.40 51.90 - 100.30 - 193.26% -11.70 -36.70 313.68%
31.08.2005 51.90 -49.10 101.00 - 205.70% 1.10 50.80 4 618.18%
31.07.2005 -49.10 70.30 - 119.40 - 169.84% 6.90 -56.00 - 811.59%
30.06.2005 70.30 37.50 32.80 87.47% 0.20 70.10 35 050.00%
31.05.2005 37.50 -22.60 60.10 - 265.93% - 596.50 634.00 - 106.29%
30.04.2005 -22.60 -31.50 8.90 -28.25% 388.50 - 411.10 - 105.82%
31.03.2005 -31.50 100.60 - 132.10 - 131.31% - 596.10 564.60 -94.72%
28.02.2005 100.60 49.80 50.80 102.01% 781.40 - 680.80 -87.13%
31.01.2005 49.80 - 368.60 418.40 - 113.51% 21.40 28.40 132.71%
31.12.2004 - 368.60 445.30 - 813.90 - 182.78% 4.80 - 373.40 -7 779.17%
30.11.2004 445.30 8.20 437.10 5 330.49% 0.00 445.30 -
31.10.2004 8.20 -11.70 19.90 - 170.09% 0.00 8.20 -
30.09.2004 -11.70 1.10 -12.80 -1 163.64% 0.00 -11.70 -
31.08.2004 1.10 6.90 -5.80 -84.06% -95.00 96.10 - 101.16%
31.07.2004 6.90 0.20 6.70 3 350.00% 95.00 -88.10 -92.74%
30.06.2004 0.20 - 596.50 596.70 - 100.03% 0.00 0.20 -
31.05.2004 - 596.50 388.50 - 985.00 - 253.54% - 505.60 -90.90 17.98%
30.04.2004 388.50 - 596.10 984.60 - 165.17% -35.30 423.80 -1 200.57%
31.03.2004 - 596.10 781.40 -1 377.50 - 176.29% -1 000.10 404.00 -40.40%
29.02.2004 781.40 21.40 760.00 3 551.40% 825.80 -44.40 -5.38%
31.01.2004 21.40 4.80 16.60 345.83% - 163.80 185.20 - 113.06%
31.12.2003 4.80 0.00 4.80 - 146.10 - 141.30 -96.71%
30.11.2003 0.00 0.00 0.00 - - 351.70 351.70 -
31.10.2003 0.00 0.00 0.00 - 170.70 - 170.70 -
30.09.2003 0.00 -95.00 95.00 - 12.80 -12.80 -
31.08.2003 -95.00 95.00 - 190.00 - 200.00% -1 794.70 1 699.70 -94.71%
31.07.2003 95.00 0.00 95.00 - 661.90 - 566.90 -85.65%
30.06.2003 0.00 - 505.60 505.60 - - 561.60 561.60 -
31.05.2003 - 505.60 -35.30 - 470.30 1 332.29% - 515.30 9.70 -1.88%
30.04.2003 -35.30 -1 000.10 964.80 -96.47% - 337.40 302.10 -89.54%
31.03.2003 -1 000.10 825.80 -1 825.90 - 221.11% 2 710.50 -3 710.60 - 136.90%
28.02.2003 825.80 - 163.80 989.60 - 604.15% -1 494.60 2 320.40 - 155.25%
31.01.2003 - 163.80 146.10 - 309.90 - 212.11% - - -
31.12.2002 146.10 - 351.70 497.80 - 141.54% - - -
30.11.2002 - 351.70 170.70 - 522.40 - 306.03% - - -
31.10.2002 170.70 12.80 157.90 1 233.59% - - -
30.09.2002 12.80 -1 794.70 1 807.50 - 100.71% - - -
31.08.2002 -1 794.70 661.90 -2 456.60 - 371.14% - - -
31.07.2002 661.90 - 561.60 1 223.50 - 217.86% - - -
30.06.2002 - 561.60 - 515.30 -46.30 8.98% - - -
31.05.2002 - 515.30 - 337.40 - 177.90 52.73% - - -
30.04.2002 - 337.40 2 710.50 -3 047.90 - 112.45% - - -
31.03.2002 2 710.50 -1 494.60 4 205.10 - 281.35% - - -
28.02.2002 -1 494.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky - repo operace - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky - repo operace (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Nefinanční podniky - repo operace (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Repo operace (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky (S.11) - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
2.1. Lombard repo (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.