Burza Praha souhrny dle akcií za rok 1996

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Burza Praha souhrny dle akcií za rok 1996
Název Burza Praha RM System Graf
Kurz Min Kurz Max Objem Kurz Min Kurz Max Objem
1.IF MORAVIA INV. - - - 43.00 235.00 517 439 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 406.00 505.00 232 327 922 402.00 501.00 105 238 483 graf
1.STAVEBNÍ 34.00 95.00 39 100 60.00 91.00 10 227 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 37.00 273.00 102 827 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 445.00 1 090.00 107 672 717 439.00 1 022.00 64 242 540 graf
A&A - - - 581.00 4 420.00 3 723 028 graf
A+A IF - - - 100.00 113.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 71.00 250.00 3 479 194 graf
AB BANKA 16 825.00 16 825.00 0 - - - graf
AB INVEST IS - - - 17.00 72.00 142 433 graf
ABATIS 21.00 55.00 143 317 27.00 73.00 55 197 graf
ACTUS - - - 3.00 73.00 118 360 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 100.00 100 300.00 103 839 100 000.00 105 845.00 105 844 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 150.00 567.00 21 786 141 145.00 551.00 10 091 252 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 55.00 169.00 111 503 494 45.00 175.00 52 740 563 graf
AGB IF II - - - 53.00 539.00 37 658 308 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND 423.00 759.00 327 638 934 415.00 750.00 219 362 255 graf
AGRA PŘELOUČ 34.00 142.00 338 482 35.00 132.00 214 218 graf
AGREGA BLUDOV 133.00 450.00 45 657 150.00 390.00 15 558 graf
AGROBANKA 1 350.00 1 545.00 29 809 080 1 198.00 1 500.00 2 383 700 graf
AGROBANKA PRAHA 42.00 138.00 170 691 046 43.00 151.00 32 738 091 graf
AGRODAT 48.00 237.00 557 758 37.00 206.00 641 842 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 17.00 77.00 108 075 18.00 78.00 123 211 graf
AGROKLAS SLAVKOV 194.00 414.00 843 712 158.00 418.00 626 112 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 46.00 161.00 2 148 115 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 13.00 153.00 105 264 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 160.00 300.00 1 859 442 155.00 284.00 1 032 187 graf
AGRONA 20.00 77.00 70 835 50.00 92.00 62 331 graf
AGROPODNIK DVORCE 18.00 113.00 451 592 29.00 120.00 1 331 507 graf
AGROPRODUKT 27.00 37.00 21 769 25.00 41.00 31 432 graf
AGROPROJEKT PARD. 45.00 196.00 60 806 60.00 207.00 21 639 graf
AGROSERVIS TACHOV 77.00 185.00 2 209 869 71.00 180.00 1 650 164 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY 159.00 192.00 74 690 124.00 129.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 39.00 88.00 197 255 36.00 65.00 78 513 graf
AGROSLUŽBY CHEB 113.00 362.00 269 027 103.00 500.00 1 079 485 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 46.00 90.00 167 741 53.00 100.00 152 600 graf
AGROSTAT N.BYST. 23.00 72.00 356 028 20.00 70.00 307 908 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 300.00 950.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 117.00 515.00 15 373 051 50.00 500.00 6 328 450 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 12.00 56.00 361 212 14.00 53.00 370 126 graf
AGRO-TEX 54.00 275.00 2 228 919 50.00 260.00 2 039 983 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 27.00 105.00 358 411 31.00 116.00 209 630 graf
AGROVYSOČINA 35.00 66.00 262 389 36.00 70.00 153 493 graf
AGROWEST 225.00 356.00 434 475 208.00 420.00 162 744 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 140.00 322.00 1 726 884 145.00 295.00 820 459 graf
AGROZET CHABAŘOV. 13.00 95.00 18 478 24.00 203.00 46 376 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 2.00 66.00 29 656 graf
AGS JIČÍN 60.00 323.00 11 849 756 66.00 327.00 5 295 231 graf
AGT 40.00 315.00 405 362 37.00 328.00 207 865 graf
AIR SPECIÁL 84.00 287.00 2 046 412 81.00 385.00 1 084 402 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 90.00 230.00 64 354 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 109.00 500.00 47 426 857 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 80.00 500.00 10 975 531 graf
ALBATROS 63.00 156.00 43 778 49.00 147.00 57 641 graf
ALFA - INVEST - - - - - - graf
ALIACHEM 267.00 770.00 121 849 446 260.00 758.00 33 431 125 graf
ALIBONA LITOVEL 31.00 73.00 44 664 40.00 70.00 76 933 graf
ALLFROST 25.00 140.00 43 888 19.00 137.00 23 491 graf
ALMET 805.00 1 680.00 2 520 042 880.00 1 650.00 2 336 050 graf
ALPHA-EFFECT 475.00 840.00 197 012 427 456.00 832.00 133 245 352 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 270.00 814.00 1 137 940 289.00 660.00 551 920 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 94.00 313.00 234 011 109.00 302.00 568 462 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 97.00 200.00 1 077 409 87.00 200.00 786 808 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 230.00 364.00 122 833 208.00 360.00 125 602 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
AO PRAHA - - - - - - graf
AO PRAHA 45.00 117.00 4 603 100.00 116.00 8 550 graf
APOLLÓN HOLDING 21.00 144.00 31 818 318 20.00 155.00 19 966 033 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 97.00 660.00 391 473 82.00 680.00 647 458 graf
ARCELORMITTAL 280.00 614.00 335 988 136 267.00 585.00 103 676 094 graf
AREÁL ŘEPY 46.00 240.00 15 437 30.00 900.00 26 937 graf
AREMS TŘEBOŇ 39.00 200.00 310 813 29.00 215.00 399 292 graf
ARKA 34.00 69.00 8 258 44.00 55.00 5 046 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 12.00 114.00 975 976 graf
ARMABETON PRAHA 336.00 620.00 61 072 730 332.00 610.00 12 537 137 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1.00 19.00 38 036 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 38.00 84.00 195 027 24.00 118.00 117 959 graf
ARNOLD IF - - - 48.00 376.00 262 116 graf
AROMA PRAHA 65.00 195.00 435 809 66.00 216.00 379 504 graf
AROMKA BRNO 100.00 186.00 196 080 98.00 265.00 208 092 graf
ARPO 61.00 350.00 208 817 60.00 319.00 51 196 graf
ART CENTRUM 50.00 198.00 14 505 42.00 156.00 14 590 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 4.00 20.00 1 073 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 7 068.00 0 - - - graf
ASPEKTA H.13,4/00 100.00 100.00 10 235 10 000.00 10 000.00 0 graf
ASPEKTA HOLDING 710.00 1 245.00 12 758 966 868.00 1 206.00 0 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 774.00 1 900.00 116 312 319 765.00 1 900.00 28 697 274 graf
ASTRA - LIBÍN 36.00 234.00 68 749 41.00 171.00 36 862 graf
ASTRA SERVIS 46.00 589.00 1 578 011 141.00 523.00 296 696 graf
ATAS NÁCHOD 186.00 356.00 2 386 375 166.00 352.00 1 036 952 graf
ATEKO 114.00 468.00 879 078 108.00 430.00 972 714 graf
ATELIÉRY ZLÍN 32.00 160.00 74 361 48.00 160.00 58 102 graf
ATESO 389.00 694.00 27 055 852 340.00 703.00 6 973 274 graf
AUTIA 63.00 315.00 101 347 70.00 295.00 92 422 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 16.00 68.00 198 809 29.00 73.00 22 152 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 41.00 195.00 1 621 378 37.00 191.00 160 057 graf
AUTOMOT 36.00 75.00 524 850 34.00 74.00 504 488 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 32.00 80.00 33 515 29.00 110.00 59 984 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 73.00 103.00 49 332 20.00 235.00 180 graf
AUTOREPARIN 40.00 140.00 61 522 37.00 100.00 29 306 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 39.00 101.00 309 138 36.00 110.00 135 492 graf
AUTOTECH PRAHA 45.00 78.00 335 738 46.00 86.00 448 527 graf
AVE SB.SUROVINY 69.00 1 015.00 188 308 85.00 830.00 291 808 graf
AVIA 193.00 295.00 36 658 081 187.00 298.00 12 976 240 graf
AVIA KUTNÁ HORA 76.00 316.00 1 191 108 69.00 340.00 1 154 987 graf
AVIA NOVOSEDLY 86.00 298.00 392 477 105.00 360.00 263 473 graf
AVICOM JÁNSKÁ 25.00 180.00 1 798 258 22.00 165.00 636 936 graf
AXL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 19.00 76.00 3 809 838 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 41.00 580.00 1 564 234 graf
BAACUKRU - - - - - - graf
BAASTMOZ - - - - - - graf
BALÍRNY TCHIBO 80.00 300.00 549 435 75.00 270.00 278 534 graf
BALNEA 30.00 105.00 22 859 29.00 150.00 370 250 graf
BALNEA - - - 2 000.00 10 000.00 0 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 64.00 246.00 236 242 64.00 200.00 65 461 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 107.00 536.00 342 241 135.00 599.00 525 785 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 135.00 380.00 9 627 541 124.00 357.00 3 860 358 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 90.00 9 950.00 26 613 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 98.00 10 028.00 1 786 756 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 532.00 1 310.00 186 969 872 530.00 1 320.00 91 113 050 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 210.00 1 280.00 47 693 360 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 106.00 230.00 67 839 75.00 210.00 59 436 graf
BASK 533.00 1 640.00 4 653 658 540.00 1 512.00 938 726 graf
BAZABLE - - - - - - graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 54.00 331.00 810 997 57.00 300.00 1 231 106 graf
BEMAGRO 52.00 80.00 1 009 822 51.00 89.00 1 199 843 graf
BENAR 37.00 229.00 5 844 518 37.00 210.00 2 163 251 graf
BENZINA - - - 90.00 1 067.00 0 graf
BENZINA 12,7/00 - - 0 39.00 10 000.00 0 graf
BENZINSERVIS 87.00 341.00 273 713 80.00 348.00 215 286 graf
BERGER BOHEMIA 136.00 739.00 166 024 134.00 707.00 60 058 graf
BESKYD. LESY JABL. 38.00 234.00 224 472 52.00 195.00 154 000 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 30.00 274.00 54 169 30.00 312.00 56 973 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 18.00 110.00 1 193 954 graf
BETA OLOMOUC 73.00 274.00 593 918 86.00 254.00 413 952 graf
BH CAPITAL 1 102.00 1 350.00 7 447 083 967.00 1 379.00 475 248 graf
BIJO TC 39.00 300.00 27 597 44.00 286.00 15 320 graf
BIJOUDATA 26.00 150.00 12 957 30.00 150.00 9 024 graf
BIOCEL 625.00 1 690.00 218 772 260 615.00 1 680.00 60 452 328 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 8.00 60.00 182 200 8.00 48.00 14 107 graf
BIOPHARM VÚBVL 130.00 400.00 593 412 125.00 501.00 220 305 graf
BIOSTER. 76.00 798.00 2 833 890 59.00 1 000.00 2 108 465 graf
BIVOJ OPAVA 120.00 1 195.00 2 683 704 111.00 1 185.00 1 498 934 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 550.00 1 005.00 10 452 190 470.00 961.00 1 746 617 graf
BLAPIONE - - - - - - graf
BMT 14.00 55.00 224 540 18.00 46.00 81 751 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 80.00 364.00 42 990 887 75.00 358.00 18 529 378 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 2 370.00 4 000.00 41 558 555 2 253.00 3 950.00 17 306 475 graf
BOHEMIA VENTURE 120.00 945.00 73 304 432 119.00 895.00 38 015 682 graf
BOHEMIA VIDEO ART 28.00 90.00 20 675 25.00 105.00 9 018 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 226.00 468.00 1 317 380 230.00 467.00 864 852 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 58.00 324.00 430 817 41.00 272.00 224 412 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 111.00 573.00 159 871 81.00 455.00 60 138 graf
BOPO 79.00 453.00 10 326 460 81.00 461.00 5 865 124 graf
BOR 50.00 193.00 239 032 47.00 156.00 117 839 graf
BOTAS 30.00 132.00 184 374 22.00 129.00 61 564 graf
BRANO 135.00 334.00 565 515 137.00 400.00 463 636 graf
BRISK TÁBOR 71.00 220.00 525 739 66.00 233.00 389 648 graf
BRISTOL 200.00 600.00 783 381 207.00 555.00 529 322 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 109.00 328.00 179 245 92.00 300.00 128 115 graf
BRNO 11,1/03 99.00 102.00 415 136 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE 31.00 77.00 37 777 21.00 77.00 35 066 graf
BSS METACO BRANDÝS - - - - - - graf
BUDIJOVICKY IF - - - 55.00 162.00 930 graf
BUZULUK KOMÁROV 228.00 764.00 9 679 444 214.00 744.00 4 058 205 graf
BV FINANCE 11/97 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BVV BRNO 2 840.00 4 890.00 73 058 734 2 777.00 4 880.00 23 628 599 graf
BVV INVEST IS - - - 11.00 39.00 1 958 960 graf
BYSERVIS HOLDING 50.00 113.00 58 546 63.00 261.00 68 084 graf
BYTEX 25.00 514.00 16 328 225 27.00 415.00 5 932 893 graf
BYTOSTAV PORUBA 630.00 1 305.00 302 485 620.00 1 339.00 207 147 graf
BYZI 22.00 207.00 14 186 28.00 288.00 1 160 graf
C.A.S. 2 HOLDING 4.00 284.00 7 720 340 4.00 280.00 4 527 027 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 38.00 524.00 1 515 660 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 31.00 118.00 760 300 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 171.00 715.00 4 630 036 graf
CA CIIF - - - 55.00 574.00 181 843 406 graf
CAC 11,9/98 102.00 10 200.00 52 868 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 400.00 1 155.00 9 495 464 365.00 1 208.00 914 879 graf
CARBORUNDUM ELECT. 34.00 96.00 427 785 32.00 96.00 138 102 graf
CEMBRIT MORAVIA 22.00 64.00 199 562 23.00 72.00 63 953 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 125.00 396.00 1 981 335 143.00 1 330.00 1 863 609 graf
CEMENT HRANICE 532.00 1 155.00 32 068 377 502.00 1 100.00 10 031 012 graf
CEMOS 50.00 158.00 600 979 45.00 182.00 563 717 graf
CENTEX 47.00 330.00 88 053 51.00 335.00 106 696 graf
CENTO IF - - - 629.00 729.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 117.00 225.00 346 897 92.00 300.00 177 502 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 183.00 453.00 723 876 266.00 417.00 206 890 graf
CERAM 19.00 86.00 332 294 22.00 86.00 270 712 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 91.00 401.00 6 540 059 79.00 450.00 5 032 922 graf
CGH - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIDEM HRANICE 54.00 190.00 1 099 424 38.00 200.00 687 304 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 38.00 77.00 231 869 43.00 75.00 198 307 graf
CIMEX KONCERN - - - 31.00 76.00 335 112 graf
CIMEX KONCERN - - - 58.00 116.00 10 923 995 graf
CINEMART 98.00 1 250.00 2 595 265 127.00 1 247.00 1 268 040 graf
CIV.17,5/99 - - - 8 000.00 10 000.00 0 graf
CIVO 49.00 77.00 13 742 59.00 84.00 9 656 graf
COLORBETON 117.00 516.00 419 228 113.00 383.00 88 334 graf
COLORLAK 78.00 379.00 2 666 957 66.00 360.00 1 118 531 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 61.00 401.00 6 431 280 graf
CONCORDIA LESOV 104.00 444.00 177 698 120.00 400.00 147 067 graf
CONSUS IF 154.00 240.00 470 22.00 1 000.00 9 065 351 graf
COOP 94 PFU 1.00 5.00 18 375 108 1.00 5.00 8 662 733 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 3.00 36.00 13 812 997 graf
CRISTAL PALACE 135.00 522.00 148 047 107.00 363.00 460 012 graf
CRYSTALEX 345.00 801.00 5 571 657 366.00 1 000.00 2 128 736 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 53.00 122.00 8 455 60.00 130.00 6 180 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 37.00 500.00 547 935 graf
CS0005008663 - - - - - - graf
CS0005034263 - - - - - - graf
CS0008001541 - - - - - - graf
CS0008462263 - - - - - - graf
CS0009026562 - - - 75.00 75.00 0 graf
CS0009030457 - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 20.00 83.00 56 808 27.00 75.00 50 968 graf
CUKR. OVČÁRY 43.00 88.00 12 072 48.00 79.00 38 350 graf
CUKR. PROSENICE 12.00 82.00 21 145 36.00 92.00 44 704 graf
CUKR. UNIČOV 146.00 1 355.00 793 840 133.00 1 383.00 1 390 502 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 24.00 357.00 296 684 25.00 361.00 255 647 graf
CUKROVAR A RAFIN. 72.00 146.00 169 788 53.00 160.00 49 583 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 39.00 76.00 22 973 47.00 125.00 42 027 graf
CUKROVAR BRODEK 348.00 900.00 3 695 197 333.00 900.00 3 617 878 graf
CUKROVAR DRAHAN. 18.00 98.00 76 992 12.00 90.00 44 654 graf
CUKROVAR HODONÍN 24.00 35.00 536 160 5.00 32.00 668 376 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 135.00 394.00 491 214 119.00 404.00 351 139 graf
CUKROVAR KOJETÍN 107.00 271.00 405 060 93.00 242.00 293 935 graf
CUKROVAR LITOVEL 38.00 401.00 400 642 45.00 397.00 747 952 graf
CUKROVAR NĚMČICE 50.00 190.00 189 509 52.00 147.00 162 586 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 45.00 146.00 72 851 36.00 156.00 112 388 graf
CUKROVAR VYŠKOV 10.00 28.00 156 064 4.00 43.00 49 198 graf
CUKRSPOL PRAHA 162.00 313.00 2 868 860 180.00 314.00 1 359 576 graf
CUTISIN 618.00 1 400.00 48 233 834 580.00 1 400.00 14 343 590 graf
CZ 92/91 51.00 144.00 913 014 43.00 128.00 461 156 graf
CZ0005108084 - - - - - - graf
CZ0008006889 - - - - - - graf
CZ0008012606 - - - 67.00 217.00 261 933 graf
CZ0008012648 - - - 100.00 1 000.00 2 000 graf
CZ0008014941 - - - - - - graf
CZ0008015047 - - - - - - graf
CZ0008015500 - - - 180.00 266.00 191 003 graf
CZ0008026184 - - - - - - graf
CZ0008456282 - - - - - - graf
CZ0009064861 - - - - - - graf
CZ0009079943 - - - - - - graf
CZ9999999999 556.00 556.00 - - - - graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 96.00 325.00 999 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 1 040.00 0 1 000.00 1 100.00 0 graf
ČEDOK 153.00 290.00 3 436 871 156.00 275.00 1 301 602 graf
ČECHOFRACHT 1 485.00 3 495.00 5 657 403 1 415.00 3 476.00 2 770 546 graf
ČEPRO PRAHA - - - 224.00 1 000.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 115.00 209.00 61 743 789 103.00 336.00 21 263 756 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 367.00 1 900.00 38 958 087 390.00 1 900.00 15 077 325 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 20.00 184.00 2 976 204 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 672.00 5 400.00 73 414 996 2 450.00 5 400.00 9 800 942 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 79.00 842.00 3 050 617 81.00 805.00 2 680 453 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 168.00 368.00 1 054 005 596 165.00 368.00 109 491 244 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 70.00 187.00 302 713 79.00 205.00 292 820 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 065.00 1 935.00 104 995 446 1 033.00 1 958.00 24 688 133 graf
ČESKÉ CUKROVARY 116.00 390.00 1 130 594 126.00 400.00 663 310 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 35.00 254.00 352 678 29.00 216.00 101 963 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 29.00 60.00 122 695 graf
ČESKÉ LODĚNICE 50.00 133.00 691 756 41.00 170.00 146 654 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 116.00 1 468.00 13 374 627 124.00 1 650.00 15 940 061 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 158.00 650.00 7 422 562 122.00 640.00 3 405 092 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 1 755.00 4 490.00 204 330 748 1 651.00 4 425.00 22 284 870 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 70.00 277.00 7 328 538 65.00 304.00 5 460 183 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 1.00 60.00 552 062 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 008.00 1 802.00 41 157 623 894.00 1 767.00 12 845 545 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 115.00 449.00 224 004 94.00 319.00 80 998 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 219.00 3 296.00 7 089 861 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 33.00 172.00 1 998 781 30.00 164.00 844 442 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 45.00 306.00 1 196 149 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 842.00 1 630.00 61 777 886 773.00 1 610.00 11 045 885 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 527.00 1 090.00 6 666 516 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 176.00 693.00 159 650 436 168.00 684.00 100 287 552 graf
ČESKÝ PORCELÁN 1 710.00 4 840.00 550 826 - - - graf
ČESKÝ UPF 257.00 807.00 117 069 648 250.00 801.00 47 931 022 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 61.00 167.00 6 579 763 62.00 161.00 3 200 017 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 908.00 1 295.00 1 167 798 917 871.00 1 279.00 110 691 317 graf
ČEZ 10,90/01 99.00 110.00 85 395 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 100.00 100.00 10 111 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,3/05 99.00 10 300.00 1 358 929 8 100.00 10 100.00 10 100 graf
ČEZ 14 3/8 /01 99.00 10 800.00 2 530 593 - - - graf
ČEZ 16,5/98 102.00 10 800.00 15 991 228 - - - graf
ČEZ 2 722.00 1 050.00 544 973 160 725.00 1 050.00 89 715 491 graf
ČGF 1 350.00 1 500.00 0 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 40.00 60.00 77 290 31.00 61.00 128 909 graf
ČKD BLANSKO - - - - - - graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 97.00 191.00 9 189 879 96.00 187.00 4 399 187 graf
ČKD DUKLA PRAHA 42.00 156.00 4 950 612 48.00 165.00 3 246 183 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 22.00 70.00 369 138 18.00 75.00 495 130 graf
ČKD HOŘOVICE 30.00 85.00 244 749 30.00 86.00 116 325 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 23.00 116.00 395 300 26.00 109.00 310 873 graf
ČKD HRONOV 53.00 121.00 66 422 57.00 140.00 201 124 graf
ČKD CHOCEŇ 43.00 130.00 53 107 64.00 110.00 45 728 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 31.00 53.00 628 909 30.00 55.00 444 115 graf
ČKD KUTNÁ HORA 77.00 320.00 3 242 378 68.00 331.00 1 865 339 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 20.00 43.00 515 063 27.00 45.00 305 823 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 5.00 31.00 394 337 5.00 130.00 230 658 graf
ČKD POLYSERVIS 5.00 17.00 22 159 4.00 62.00 4 297 graf
ČKD PRAHA DIZ 210.00 545.00 5 220 793 195.00 501.00 685 850 graf
ČKD PRAHA HOLDING 142.00 475.00 320 683 364 141.00 469.00 62 790 183 graf
ČKD SLANÝ 58.00 330.00 7 940 035 57.00 331.00 5 526 652 graf
ČKD SLUŽBY 27.00 45.00 390 907 27.00 71.00 266 846 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 51.00 161.00 43 657 345 51.00 164.00 18 038 609 graf
ČMD 13,75/98 - - 0 10 000.00 10 300.00 10 300 graf
ČNIMF 115.00 286.00 2 584 104 - - - graf
ČNIOPF 119.00 315.00 2 138 084 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 2 465.00 4 165.00 272 798 111 2 260.00 4 113.00 36 591 692 graf
ČS.KERAMIKA 38.00 162.00 68 449 42.00 120.00 40 640 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 222.00 377.00 59 679 060 225.00 375.00 21 873 068 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 39.00 239.00 4 123 065 45.00 260.00 2 043 868 graf
ČSAD BENEŠOV 52.00 114.00 227 745 57.00 110.00 93 562 graf
ČSAD BLANSKO 44.00 233.00 9 930 30.00 160.00 8 286 graf
ČSAD BOSKOVICE 56.00 109.00 87 373 80.00 99.00 117 322 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 29.00 103.00 448 735 34.00 92.00 260 675 graf
ČSAD BRNO HOLDING 68.00 150.00 31 802 72.00 108.00 26 000 graf
ČSAD BŘECLAV 56.00 74.00 4 430 61.00 100.00 10 969 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 48.00 203.00 1 119 178 49.00 195.00 243 804 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 33.00 220.00 231 979 45.00 181.00 86 258 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 66.00 110.00 4 981 217 72.00 119.00 4 992 668 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 51.00 165.00 697 112 41.00 223.00 564 146 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 27.00 217.00 701 434 34.00 220.00 716 766 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 42.00 46.00 1 617 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 63.00 251.00 100 418 62.00 250.00 85 193 graf
ČSAD HAVÍŘOV 70.00 87.00 160 330 28.00 99.00 118 406 graf
ČSAD HODONÍN 58.00 85.00 135 935 58.00 90.00 64 774 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 61.00 177.00 505 812 81.00 170.00 390 079 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 60.00 114.00 542 930 52.00 130.00 330 269 graf
ČSAD KARVINÁ 43.00 91.00 406 910 27.00 99.00 247 514 graf
ČSAD KLADNO 129.00 500.00 370 438 116.00 857.00 502 186 graf
ČSAD KROMĚŘÍŽ 85.00 117.00 129 327 104.00 121.00 228 508 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 44.00 215.00 638 926 34.00 200.00 124 023 graf
ČSAD KYJOV 40.00 135.00 36 046 15.00 178.00 21 108 graf
ČSAD OPAVA 33.00 80.00 113 066 44.00 78.00 134 954 graf
ČSAD OSTRAVA 105.00 311.00 13 407 902 91.00 300.00 10 381 879 graf
ČSAD PELHŘIMOV 30.00 106.00 144 642 41.00 100.00 118 390 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 61.00 195.00 311 035 70.00 174.00 185 639 graf
ČSAD PRACHATICE 58.00 407.00 722 647 30.00 450.00 360 437 graf
ČSAD ROSICE 39.00 105.00 11 170 90.00 130.00 5 205 graf
ČSAD SLANÝ 59.00 74.00 126 152 58.00 82.00 181 115 graf
ČSAD TELNICE 70.00 110.00 435 512 69.00 115.00 204 013 graf
ČSAD TŘINEC 44.00 85.00 157 936 25.00 244.00 200 930 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 109.00 221.00 780 572 102.00 224.00 497 580 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 53.00 135.00 21 384 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 57.00 82.00 127 399 38.00 80.00 104 957 graf
ČSAD VSETÍN 39.00 101.00 27 093 41.00 99.00 47 896 graf
ČSAD VYŠKOV 55.00 301.00 268 098 158.00 332.00 325 582 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 40.00 67.00 65 421 37.00 100.00 36 861 graf
ČSAO TEPLICE 30.00 45.00 12 009 30.00 32.00 6 400 graf
ČSAO UH. HRADIŠTĚ - - - - - - graf
ČSKD - INTRANS 76.00 450.00 3 782 664 92.00 466.00 2 196 014 graf
ČSOB 11,00/00 97.00 10 225.00 820 406 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 99.00 20 300.00 2 555 643 16 005.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 22.00 67.00 109 453 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - 0 65.00 214.00 5 638 168 graf
ČZ STRAKONICE 114.00 374.00 39 477 751 109.00 373.00 20 999 360 graf
D.S.LEASING 1 250.00 2 600.00 81 650 1 005.00 3 410.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 100.00 100.00 545 834 9 500.00 10 000.00 9 500 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ 54.00 93.00 609 970 53.00 93.00 338 454 graf
DAMZA - - - - - - graf
DAS PŘÍBRAM 40.00 66.00 88 447 45.00 66.00 150 335 graf
DĚČÍN 12,5/03 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
DELTA CLIMATIZER 37.00 249.00 71 282 22.00 166.00 21 984 graf
DELVITA 12,5/01 - - 0 - - - graf
DENTAL 91.00 810.00 1 020 800 83.00 723.00 781 021 graf
DERMACOL 86.00 1 500.00 7 210 932 97.00 1 430.00 1 470 562 graf
DESKO 73.00 465.00 542 897 133.00 442.00 205 883 graf
DESNÁ 36.00 783.00 125 701 45.00 634.00 60 394 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 99.00 99.00 10 054 1 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 167.00 2 606.00 762 535 graf
DEZA 2 025.00 2 525.00 128 574 433 1 915.00 2 537.00 28 841 219 graf
DG JIHOVEL 39.00 235.00 226 519 49.00 267.00 183 877 graf
DIMENSION - - - 24.00 400.00 117 902 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA 92.00 311.00 258 187 68.00 320.00 160 703 graf
DKF HOLDING - - - 326.00 641.00 5 242 396 graf
DL.PREFA 3,00/11 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DMP 91.00 260.00 1 238 858 81.00 179.00 670 392 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. 48.00 109.00 33 628 44.00 114.00 4 370 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 77.00 1 375.00 1 583 622 61.00 1 410.00 1 273 305 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 39.00 100.00 442 355 37.00 91.00 118 180 graf
DOMA 42.00 68.00 650 307 28.00 66.00 392 477 graf
DOMES KARLOVY VARY 26.00 240.00 52 205 27.00 240.00 70 076 graf
DOMINO TŘEBÍČ 75.00 218.00 114 347 50.00 365.00 76 468 graf
DOMOV PRAHA 88.00 585.00 412 116 119.00 440.00 166 340 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 37.00 200.00 609 096 40.00 305.00 157 246 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 143.00 853.00 3 783 023 132.00 815.00 1 081 619 graf
DOPLA PAP 660.00 1 312.00 5 677 768 601.00 1 375.00 1 368 100 graf
DOPRAVA A MECHAN. 269.00 303.00 408 507 260.00 330.00 157 495 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 1 000.00 1 530.00 493 045 905.00 1 205.00 64 645 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO - - - - - - graf
DOSTA DOP.STAV.UH 161.00 408.00 705 437 108.00 385.00 300 929 graf
DOSTAV PRAHA 99.00 150.00 248 708 90.00 150.00 160 997 graf
DOTEX 110.00 283.00 82 306 55.00 186.00 10 147 graf
DOWO 22.00 95.00 151 354 2.00 125.00 46 852 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 45.00 605.00 419 543 41.00 660.00 1 287 306 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 55.00 162.00 6 008 30.00 285.00 1 008 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 34.00 58.00 5 790 51.00 63.00 5 872 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 43.00 175.00 384 516 29.00 136.00 97 118 graf
DROGERIE N.JIČÍN 23.00 80.00 25 720 30.00 101.00 36 330 graf
DROGERIE OLOMOUC 57.00 155.00 314 187 27.00 103.00 55 027 graf
DROGERIE OSTRAVA 32.00 82.00 192 208 31.00 68.00 178 603 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 171.00 870.00 3 968 455 195.00 864.00 1 403 614 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 322.00 1 119.00 2 921 980 300.00 1 142.00 1 656 300 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 20.00 63.00 215 326 25.00 80.00 423 611 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 38.00 196.00 85 133 39.00 231.00 229 479 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF 4.00 43.00 4 035 066 4.00 42.00 4 732 918 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 63.00 685.00 3 504 519 62.00 761.00 2 448 833 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 56.00 300.00 544 663 75.00 315.00 140 786 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 21.00 69.00 21 822 21.00 50.00 12 251 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 4.00 65.00 110 207 3.00 62.00 44 166 graf
DST TRUTNOV 88.00 192.00 121 796 60.00 322.00 57 146 graf
DŮM MÓDY 137.00 1 100.00 473 990 132.00 1 070.00 182 950 graf
DYAS UHER. OSTROH 253.00 1 410.00 8 274 465 224.00 3 521.00 8 285 383 graf
DYWIDAG PREFA 40.00 123.00 54 128 21.00 133.00 13 960 graf
ECOTRADE 38.00 224.00 669 316 52.00 227.00 198 997 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EFEKTA VAR/97 100.00 10 000.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
EFEKTAFOND - - - 81.00 127.00 124 828 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 11.00 42.00 67 355 2.00 45.00 55 788 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 68.00 405.00 418 107 124.00 429.00 359 641 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 24.00 86.00 3 089 006 graf
EGÚ BRNO 97.00 713.00 1 004 114 114.00 744.00 1 060 482 graf
EGÚ PRAHA 45.00 161.00 40 646 25.00 131.00 2 674 graf
EKOAGROBANKA 6.00 9 750.00 0 20.00 8 990.00 5 338 graf
EKOAGROBANKA 0.00 750.00 30 000 2.00 900.00 1 458 848 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 19.00 56.00 899 096 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 10.00 60.00 65 759 14.00 56.00 51 757 graf
EKOFOND - - - 47.00 130.00 2 403 370 graf
EKOFOND - - - 44.00 52.00 124 097 graf
EKOINGSTAV BRNO 312.00 735.00 2 396 389 291.00 681.00 1 999 632 graf
EKOINVEST IF - - - 21.00 1 000.00 32 857 graf
EKOPROJEKT PRAHA 21.00 56.00 50 262 21.00 50.00 14 253 graf
EKOS 45.00 299.00 44 303 124.00 245.00 54 232 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 1.00 43.00 412 graf
EKOSTAVBY BRNO 50.00 231.00 365 786 40.00 225.00 402 445 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 64.00 241.00 80 890 63.00 295.00 53 471 graf
EL. PRAGA 14,5/96 93.00 5 150.00 53 054 5 000.00 5 015.00 20 060 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 41.00 222.00 43 050 46.00 268.00 37 881 graf
ELEGA ŽIROVNICE 38.00 81.00 272 977 27.00 104.00 231 166 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 385.00 752.00 7 754 852 409.00 769.00 2 423 785 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 3 100.00 4 809.00 180 270 591 2 948.00 4 802.00 25 192 542 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 455.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 109.00 1 075.00 1 824 457 118.00 967.00 1 274 099 graf
ELITE 37.00 110.00 1 325 106 35.00 120.00 463 288 graf
ELITEX Č.KOSTELEC 1.00 126.00 24 876 1.00 134.00 61 580 graf
ELITRON LIBEREC 19.00 63.00 50 362 19.00 89.00 19 974 graf
ELPLAST 44.00 44.00 0 49.00 53.00 1 592 graf
ELROZ 30.00 99.00 52 477 38.00 71.00 37 389 graf
ELTOP PLZEŇ 52.00 109.00 5 923 80.00 407.00 1 600 graf
EMKAM 22.00 32.00 6 579 61.00 170.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 99.00 400.00 1 369 345 100.00 388.00 516 092 graf
ENERGOAQUA 62.00 147.00 5 907 464 63.00 155.00 4 425 218 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 394.00 1 500.00 5 573 748 370.00 1 312.00 1 154 255 graf
ENERGOPROJEKT PHA 58.00 95.00 621 946 55.00 100.00 391 407 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 34.00 112.00 71 797 26.00 102.00 95 177 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 252.00 800.00 725 620 270.00 830.00 216 534 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 29.00 178.00 23 830 45.00 299.00 56 032 graf
EP ROŽNOV 38.00 85.00 3 847 48.00 72.00 3 500 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 42.00 126.00 12 979 20.00 139.00 5 925 graf
EPOS BRNO - - - 23.00 69.00 12 092 graf
EQUIL INVEST - - - 140.00 300.00 2 264 059 graf
ERGON 273.00 433.00 1 905 984 244.00 432.00 1 171 666 graf
ESAB VAMBERK 420.00 420.00 0 257.00 360.00 84 097 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 317.00 735.00 29 177 899 300.00 722.00 3 017 805 graf
ETS OSTRAVA 66.00 170.00 175 178 66.00 160.00 294 495 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 12.00 120.00 526 077 graf
EUROVIA CS 941.00 1 695.00 62 728 917 924.00 1 703.00 5 223 559 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 134.00 500.00 8 870 887 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 48.00 500.00 259 321 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 140.00 500.00 8 070 975 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EXICO - - - 13.00 25.00 5 918 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 552.00 1 750.00 54 806 682 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 527.00 1 835.00 151 288 680 graf
EZ PRAHA 237.00 470.00 49 067 254 236.00 465.00 6 675 810 graf
FAB 3 070.00 3 845.00 24 514 993 2 984.00 3 755.00 5 922 313 graf
FAGRON 79.00 170.00 3 011 834 78.00 249.00 1 230 430 graf
FALCON MIMOŇ 57.00 129.00 21 073 41.00 85.00 44 286 graf
FANDA-GROUP OSTR. 50.00 161.00 14 018 41.00 210.00 50 544 graf
FARMET 16.00 33.00 8 935 15.00 40.00 16 240 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 67.00 194.00 1 932 983 64.00 180.00 899 942 graf
FATRA 574.00 1 580.00 32 947 266 560.00 1 533.00 5 043 561 graf
FAVORIT ROKYCANY 38.00 220.00 1 679 828 22.00 195.00 120 482 graf
FBE HOLDING - - - 32.00 202.00 8 426 500 graf
FERONA 73.00 155.00 11 228 563 70.00 150.00 4 557 139 graf
FEROX DĚČÍN 31.00 100.00 165 954 32.00 77.00 67 892 graf
FERROMET PRAHA 365.00 732.00 1 661 149 346.00 700.00 758 412 graf
FERRUM 39.00 84.00 774 598 35.00 100.00 914 034 graf
FEZKO SERVIS 78.00 284.00 5 400 436 74.00 297.00 2 036 141 graf
FINANCE ENG.-1.PF 6.00 27.00 1 297 986 5.00 61.00 2 988 844 graf
FINANCE ENG.-2.PF 5.00 36.00 1 616 836 5.00 27.00 3 518 643 graf
FINOP HOLDING 77.00 203.00 13 709 798 75.00 202.00 5 457 017 graf
FINOP IF - - - 81.00 500.00 487 964 graf
FIO IF - - - 103.00 200.00 87 884 graf
FIRN 41.00 783.00 712 054 34.00 805.00 406 111 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 27.00 83.00 33 262 29.00 65.00 20 894 graf
FOND UNIVERSUM 550.00 815.00 12 082 038 - - - graf
FORES - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORESTA 36.00 281.00 175 203 34.00 261.00 13 908 graf
FORM 26.00 69.00 75 866 13.00 65.00 97 001 graf
FORMTRADE 81.00 258.00 167 501 65.00 220.00 113 459 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 31.00 167.00 3 274 392 graf
FOSFA 70.00 389.00 1 076 477 60.00 360.00 525 731 graf
FRANZ EDER TACHOV 22.00 36.00 18 110 25.00 40.00 31 970 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 63.00 138.00 112 862 71.00 180.00 133 061 graf
FRIGERA 49.00 225.00 2 682 952 43.00 205.00 879 211 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 55.00 187.00 111 355 59.00 146.00 159 879 graf
FRUTA MODŘICE 95.00 1 485.00 2 304 972 80.00 1 313.00 1 070 414 graf
FRUTA PODIVÍN 45.00 148.00 556 392 37.00 135.00 244 518 graf
FRÝDEK-MÍS.11,8/01 100.00 100.00 10 262 9 000.00 10 000.00 0 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 44.00 153.00 90 071 37.00 115.00 77 174 graf
FRYGESTA 40.00 105.00 48 985 30.00 100.00 123 007 graf
FTL PROSTĚJOV 184.00 294.00 399 823 154.00 311.00 777 808 graf
GALA 65.00 250.00 314 007 60.00 241.00 447 592 graf
GALANT MIKULOV 90.00 200.00 185 300 83.00 181.00 165 783 graf
GALEKO 28.00 141.00 20 040 20.00 320.00 8 421 graf
GAMA 289.00 1 200.00 2 495 407 327.00 1 160.00 1 427 934 graf
GAMEX 132.00 436.00 169 699 132.00 425.00 102 336 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 103.00 869.00 1 574 153 110.00 817.00 1 020 953 graf
GASTRONOMIA 62.00 268.00 85 358 59.00 280.00 204 159 graf
GENNEX IF - - - 42.00 69.00 33 791 graf
GENOSERVIS 166.00 964.00 2 616 046 159.00 1 234.00 4 476 201 graf
GEODEZIE BRNO 402.00 1 375.00 757 990 355.00 1 190.00 492 670 graf
GEODEZIE LIBEREC 344.00 1 018.00 704 692 282.00 963.00 565 690 graf
GEOFYZIKA 65.00 351.00 1 425 021 61.00 355.00 555 461 graf
GEOINDUSTRIA 49.00 140.00 2 427 984 49.00 133.00 826 019 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 44.00 173.00 115 801 60.00 258.00 352 356 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 19.00 56.00 17 778 28.00 37.00 60 776 graf
GEOTEST BRNO 400.00 605.00 1 026 868 430.00 663.00 886 072 graf
GEOTEST SLATINA 20.00 60.00 64 042 23.00 100.00 76 469 graf
GEOTRADE 22.00 74.00 4 579 33.00 258.00 42 824 graf
GESTA 32.00 134.00 43 108 45.00 121.00 20 008 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 0.00 8.00 825 473 graf
GLAVERBEL 8,5/00 98.00 98.00 697 015 - - - graf
GMS PRAHA 18.00 315.00 155 207 20.00 471.00 690 273 graf
GMS PRAHA - - - 49.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 34.00 300.00 38 187 34.00 156.00 22 828 graf
GRAFIT 97.00 490.00 517 770 92.00 485.00 428 447 graf
GRAFIT - - - 2 000.00 2 009.00 4 018 graf
GRAFO 77.00 909.00 378 919 83.00 880.00 295 295 graf
GRAFOSTROJ 59.00 258.00 36 278 70.00 294.00 100 714 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 260.00 455.00 2 096 104 221.00 469.00 1 364 949 graf
GRANDHOTEL PUPP 217.00 640.00 2 691 371 232.00 650.00 1 189 963 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 116.00 540.00 158 613 95.00 545.00 306 845 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 72.00 150.00 188 865 61.00 181.00 137 841 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 114.00 266.00 2 244 963 105.00 290.00 1 357 569 graf
GUMOKOV 90.00 225.00 694 881 80.00 221.00 365 706 graf
GUMOTEX 117.00 474.00 1 966 014 109.00 423.00 479 736 graf
H.J. HEINZ CR/SR 30.00 351.00 426 403 33.00 400.00 257 818 graf
HACAR 402.00 551.00 998 422 324.00 552.00 180 810 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 53.00 200.00 497 367 41.00 206.00 309 870 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 139.00 1 170.00 686 192 137.00 951.00 426 061 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HANSON ČR 600.00 1 391.00 1 421 037 802.00 1 280.00 1 684 268 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 162.00 740.00 378 406 138.00 620.00 145 450 graf
HARV.BANK.FIN.PF 17.00 72.00 5 856 785 16.00 51.00 7 092 804 graf
HARV.DIVID.II PF 21.00 72.00 21 047 268 20.00 53.00 25 421 396 graf
HARV.DŮCH.SPOŘ.PF - - 0 15.00 60.00 287 911 graf
HARV.CHEM.BIO PF 19.00 38.00 97 379 14.00 54.00 556 948 graf
HARV.PAP.DŘEV.PF 25.00 38.00 17 351 11.00 100.00 61 968 graf
HARV.RŮST.II PF 19.00 72.00 11 071 395 19.00 51.00 11 619 079 graf
HARV.SPOL.ARBITR 105.00 600.00 698 943 116.00 650.00 482 084 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 103.00 780.00 1 522 580 101.00 760.00 976 870 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 96.00 850.00 2 676 336 100.00 935.00 2 936 145 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 117.00 717.00 280 980 211 115.00 712.00 105 137 349 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 121.00 745.00 840 883 99.00 809.00 647 682 graf
HARV.STAV.HMOT PF 23.00 39.00 46 424 16.00 100.00 125 136 graf
HARV.STAV.ÚSPOR PF 29.00 48.00 11 935 17.00 90.00 24 506 graf
HARV.STROJÍREN.PF 23.00 67.00 10 397 17.00 100.00 126 535 graf
HARV.ZAHR.KAP.PF 16.00 54.00 908 357 16.00 48.00 1 315 038 graf
HARVARD.CESTOV.PF 15.00 54.00 522 705 14.00 80.00 687 820 graf
HARVARD.POJIŠŤ.PF 16.00 57.00 1 967 154 16.00 50.00 2 089 850 graf
HARVARD.POTRAV.PF - - 0 11.00 80.00 625 014 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 110.00 660.00 307 532 522 108.00 660.00 123 359 145 graf
HARVARD.SKLÁŘ.PF 19.00 38.00 156 399 13.00 65.00 869 060 graf
HARVARD.TELEKOM.PF 22.00 38.00 386 423 18.00 63.00 1 424 210 graf
HARVARD.TEXTIL.PF - - 0 26.00 100.00 3 522 graf
HEDVA 42.00 117.00 3 833 651 40.00 120.00 3 600 048 graf
HIKOR PÍSEK 131.00 999.00 1 272 023 110.00 831.00 655 632 graf
HMO LOGISTIKA OL 127.00 451.00 3 755 912 130.00 469.00 2 200 070 graf
HMZ 29.00 200.00 4 035 828 32.00 200.00 1 110 125 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 601.00 1 470.00 42 037 611 566.00 1 500.00 4 891 731 graf
Holcim (Česko) 621.00 1 050.00 8 902 355 549.00 1 004.00 2 755 448 graf
HOLCIM ČESKO 399.00 630.00 24 093 158 396.00 615.00 7 269 415 graf
HOME 39.00 330.00 4 060 450 34.00 376.00 1 324 105 graf
HOT.INTERNATIONAL 133.00 489.00 2 781 134 103.00 492.00 1 136 043 graf
HOTEL BAVOR 35.00 269.00 513 322 49.00 230.00 218 332 graf
HOTEL ČERNIGOV 234.00 665.00 693 733 208.00 621.00 502 976 graf
HOTEL ESPLANADE 345.00 1 406.00 322 358 405.00 980.00 132 352 graf
HOTEL FORUM PRAHA 171.00 866.00 29 686 152 176.00 831.00 8 563 050 graf
HOTEL IMPERIAL 66.00 480.00 150 311 69.00 439.00 99 657 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 153.00 292.00 477 110 125.00 320.00 338 636 graf
HOTEL JALTA PRAHA 432.00 652.00 580 749 366.00 640.00 487 526 graf
HOTEL PALACE OVA 49.00 134.00 321 613 27.00 123.00 198 767 graf
HOTEL PALCÁT1 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA 120.00 450.00 1 868 423 110.00 475.00 1 100 084 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 90.00 190.00 1 033 882 90.00 190.00 686 511 graf
HP 52.00 165.00 12 297 0.00 426.00 17 005 graf
HRADECKÝ FOND 47.00 47.00 0 43.00 242.00 271 760 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 126.00 331.00 269 026 103.00 423.00 128 689 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 47.00 165.00 1 131 456 44.00 151.00 707 464 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 54.00 320.00 664 222 45.00 308.00 444 479 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 47.00 92.00 10 925 32.00 101.00 14 078 graf
HUTNÍ PROJEKT 278.00 554.00 217 785 326.00 530.00 260 764 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 281.00 860.00 427 117 260.00 860.00 588 198 graf
HYDROPROJEKT 504.00 897.00 456 978 483.00 818.00 243 454 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 95.00 101.00 2 642 543 6 508.00 10 000.00 0 graf
HZL2 ČMHB 11,00/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 28.00 135.00 133 451 14.00 118.00 26 108 graf
CHEMAPOL 12,5/97 89.00 10 150.00 400 907 9 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA - - - 1 020.00 3 000.00 7 279 718 graf
CHEMO 101.00 393.00 79 098 130.00 341.00 19 950 graf
CHEMOFOND 190.00 420.00 10 080 153 190.00 410.00 7 698 353 graf
CHEMONT BRNO 48.00 1 295.00 5 525 507 56.00 1 350.00 2 314 196 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 023.00 1 385.00 688 267 268 1 008.00 1 380.00 92 428 549 graf
CHEMOPROJEKT 306.00 550.00 408 264 280.00 608.00 252 460 graf
CHEPOS BRNO 40.00 157.00 165 935 62.00 162.00 217 151 graf
CHEVAK CHEB 32.00 74.00 72 229 30.00 73.00 424 804 graf
CHIRANA MODŘANY 12.00 94.00 2 337 147 16.00 107.00 2 417 530 graf
CHIRANA STRAŠNICE 29.00 301.00 690 970 23.00 312.00 500 705 graf
CHIRONAX PRAHA 8.00 65.00 61 840 16.00 68.00 41 134 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 54.00 540.00 838 653 61.00 513.00 373 050 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 2 907.00 4 825.00 44 172 995 2 784.00 4 750.00 10 849 763 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 38.00 111.00 40 986 42.00 93.00 163 221 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 265.00 2 568.00 1 829 645 308.00 7 001.00 6 063 262 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SMALT - - - - - - graf
CHOVSERVIS - - - - - - graf
CHRONOTECHNA 28.00 60.00 1 151 068 29.00 62.00 440 814 graf
I. EPIC HOLDING - - - 130.00 318.00 41 562 750 graf
I.SZT 13/99 103.00 10 250.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 44.00 238.00 247 731 45.00 220.00 85 987 graf
ICOM REALITY 17.00 79.00 17 217 20.00 60.00 23 579 graf
ICOM STAVEBNÍ 19.00 67.00 22 399 30.00 86.00 13 404 graf
ICOM TRANSPORT 53.00 91.00 547 009 36.00 83.00 177 970 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 97.00 425.00 54 685 49.00 320.00 19 955 graf
IDOP OLOMOUC - - - - - - graf
IF AB-UNIFOND 68.00 146.00 906 619 71.00 144.00 1 637 148 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 35.00 158.00 3 092 144 graf
IF BOHATSTVÍ 471.00 1 350.00 128 359 099 476.00 1 400.00 69 788 465 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA 2.ZEMPO - - - 68.00 675.00 4 802 864 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 18.00 84.00 4 370 419 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
IF CTP - - - 45.00 125.00 67 960 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 122.00 212.00 4 387 002 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 39.00 140.00 5 563 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 13.00 120.00 185 694 graf
IF ENERGETIKY 610.00 972.00 9 151 037 608.00 937.00 7 638 366 graf
IF GOLD - - - 810.00 810.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 37.00 210.00 4 521 129 33.00 195.00 3 097 705 graf
IF KIP - - - 81.00 500.00 395 780 graf
IF KREDIT - - - 23.00 102.00 1 734 317 graf
IF METALL - - - 88.00 204.00 1 811 267 graf
IF MINVEST - - - 33.00 122.00 89 623 graf
IF M-INVEST - - - 169.00 460.00 64 342 graf
IF OBCHODU 368.00 1 500.00 98 714 457 365.00 1 467.00 41 722 277 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 77.00 140.00 2 080 343 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 56.00 284.00 4 835 847 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 100.00 159.00 531 729 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 60.00 108.00 59 138 graf
IF SKPM - - - 18.00 167.00 2 060 756 graf
IF STAVEBNÍ - - - 29.00 63.00 88 graf
IF TOP PROFIT - - - 31.00 140.00 822 796 graf
IF ZÁRUKA - - - 38.00 147.00 47 022 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 42.00 441.00 853 095 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 440.00 970.00 2 092 681 graf
IFPM BRNO - - - 140.00 371.00 1 351 316 graf
IH MOSKVA ZLÍN 61.00 110.00 245 527 64.00 120.00 172 344 graf
II.EPIC HOLDING - - - 40.00 107.00 31 957 398 graf
IKS KB GARANT PFU - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
ILBAU LIBEREC 36.00 71.00 65 340 35.00 89.00 72 645 graf
ILBAU-SIBE - - - - - - graf
IMADOS 30.00 98.00 8 026 70.00 105.00 0 graf
IMEX 70.00 601.00 854 506 54.00 640.00 608 092 graf
IMO CHOMUTOV 23.00 50.00 131 074 18.00 60.00 87 128 graf
IMPERIAL K. VARY 241.00 850.00 493 808 191.00 870.00 270 849 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 224.00 1 060.00 14 634 300.00 933.00 3 674 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - - - - graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS 105.00 310.00 505 273 39.00 350.00 526 690 graf
INFUSIA 434.00 1 183.00 3 798 113 381.00 1 200.00 1 883 852 graf
INGSTAV BRNO 219.00 519.00 2 723 797 236.00 503.00 759 481 graf
INGSTAV OPAVA 64.00 219.00 458 877 50.00 233.00 224 808 graf
INGSTAV OSTRAVA 133.00 248.00 8 775 470 92.00 217.00 3 169 264 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 600.00 3 410.00 6 289 442 603.00 2 502.00 707 383 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 56.00 68.00 10 998 48.00 169.00 32 613 graf
INOV.CENTR.VÚK 39.00 88.00 37 128 32.00 135.00 21 973 graf
INOVA 67.00 154.00 138 269 45.00 105.00 86 700 graf
INSPEKTA 811.00 1 295.00 168 600 782.00 1 550.00 166 633 graf
INTEA 52.00 336.00 273 330 35.00 317.00 55 865 graf
INTERGAL VRCHOVINA 119.00 366.00 1 713 617 98.00 369.00 766 496 graf
INTERGEO 17.00 99.00 13 324 30.00 180.00 27 584 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 174.00 231.00 94 388 135.00 237.00 50 104 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 131.00 227.00 214 928 120.00 690.00 198 230 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 206.00 707.00 3 277 790 189.00 690.00 1 603 981 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 158.00 680.00 3 773 561 150.00 650.00 1 429 922 graf
INTERIER PRAHA 51.00 367.00 2 481 286 44.00 346.00 1 219 099 graf
INTERKUPON HOLDING 56.00 146.00 2 405 538 54.00 149.00 1 188 952 graf
INTERSIGMA 219.00 270.00 0 - - - graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 16.00 90.00 515 171 graf
INTERSIGMA 36.00 270.00 94 578 60.00 432.00 39 844 graf
INTERSIGMA IS - - - 17.00 92.00 87 660 graf
INTEX 24.00 205.00 1 309 207 26.00 194.00 464 931 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 40.00 153.00 703 106 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 26.00 334.00 1 019 926 graf
INVEST.FOND LIF - - - 146.00 1 089.00 32 422 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 78.00 290.00 2 140 040 graf
INVESTA - - - 1.00 1 013.00 3 866 graf
INVESTIK ROŽNOV - - - 24.00 327.00 13 968 graf
INVESTIM IF 32.00 230.00 74 658 49.00 250.00 84 275 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INWEST SHOP - - - 10 000.00 20 000.00 0 graf
IP BANKA 248.00 331.00 616 698 409 247.00 331.00 135 776 821 graf
IPB 11,125/98 99.00 10 155.00 784 990 9 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/01 98.00 100.00 310 081 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPF SMR_INA - - - 241.00 342.00 301 940 graf
IPS 12,1/00 101.00 10 190.00 301 441 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 423.00 1 867.00 4 875 490 470.00 1 660.00 1 648 362 graf
IPS SKANSKA 258.00 3 400.00 300 398 674 232.00 3 400.00 33 872 838 graf
IRIDIUM INVEST 1 515.00 3 660.00 4 956 827 - - - graf
IS INPRO PF - - - 271.00 900.00 0 graf
IS LINH ART - - - 100.00 680.00 8 052 426 graf
IS MORAVA - - - 19.00 750.00 7 834 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IS UNION - - - 610.00 1 209.00 3 039 203 graf
ITEC GROUP 35.00 120.00 2 812 137 36.00 117.00 612 235 graf
IVAX - CR 820.00 1 100.00 80 311 963 800.00 1 100.00 20 075 587 graf
IVECO CZECH REP. - - - - - - graf
IZOLACE ÚSTÍ 36.00 70.00 125 967 43.00 65.00 129 936 graf
J.B.IF - - - 81.00 110.00 275 318 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 50.00 245.00 3 347 499 graf
JABLONEX 160.00 353.00 851 077 103.00 312.00 577 858 graf
JÁCHYMOV PM 243.00 857.00 9 604 780 235.00 862.00 5 032 449 graf
JAKL KARVINÁ - - - 211.00 1 000.00 22 000 graf
JÄKL KARVINÁ 137.00 219.00 7 253 919 127.00 221.00 2 074 647 graf
JAN BECHER - - - 1 050.00 1 155.00 0 graf
JANKA 101.00 500.00 11 862 940 90.00 495.00 4 636 644 graf
JAROMĚŘ. MLÉKÁRNA 110.00 110.00 0 - - - graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 15.00 78.00 180 464 12.00 71.00 76 933 graf
JATKY PLZEŇ 19.00 90.00 91 172 38.00 90.00 62 751 graf
JČ ENERGETIKA 1 225.00 2 885.00 44 500 682 1 182.00 2 900.00 17 832 257 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 060.00 2 730.00 7 585 529 951.00 2 600.00 3 265 446 graf
JEMČA 568.00 910.00 507 884 602.00 879.00 325 421 graf
JESAN ADOLFOVICE 124.00 370.00 700 506 148.00 399.00 632 590 graf
JESDREV JESENÍK 36.00 353.00 342 802 26.00 353.00 225 213 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 64.00 308.00 653 019 67.00 311.00 751 957 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 16.00 86.00 50 215 10.00 135.00 159 156 graf
JIF 291.00 397.00 34 481 1.00 1 000.00 30 475 graf
JIHLAVAN 39.00 156.00 1 645 038 59.00 151.00 862 876 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 48.00 163.00 129 689 48.00 173.00 110 858 graf
JIHLAVSKÉ DZ 59.00 254.00 7 530 410 55.00 245.00 1 657 934 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 47.00 200.00 136 210 29.00 220.00 48 739 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 375.00 760.00 543 769 350.00 792.00 302 978 graf
JIHOČESKÉ LESY 112.00 265.00 2 537 900 107.00 286.00 1 181 278 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 4 500.00 5 255.00 41 416 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 230.00 550.00 1 110 842 273.00 550.00 370 043 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 71.00 350.00 522 707 81.00 303.00 95 160 graf
JIHOSTROJ 83.00 320.00 14 536 704 81.00 326.00 5 311 797 graf
JILANA 27.00 175.00 83 698 72.00 165.00 123 652 graf
JIP 13,875/01 101.00 10 600.00 183 821 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 56.00 161.00 164 551 48.00 145.00 251 857 graf
JIS INVEST.FOND - - - 261.00 423.00 216 754 graf
JITEX PÍSEK 143.00 623.00 24 291 947 137.00 653.00 10 896 243 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 41.00 188.00 6 014 701 37.00 180.00 2 341 938 graf
JITONA 55.00 164.00 3 771 165 56.00 168.00 2 035 643 graf
JITŘENKA PRAHA 37.00 105.00 358 506 29.00 98.00 317 308 graf
JIZERSKÉ SKLO 178.00 358.00 42 057 184.00 385.00 58 954 graf
JIZERSKÉ SKLO 162.00 243.00 4 271 421.00 1 000.00 0 graf
JLV 69.00 317.00 836 704 63.00 288.00 643 247 graf
JM ENERGETIKA 1 460.00 2 810.00 43 675 084 1 430.00 2 757.00 14 646 461 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 1 305.00 2 751.00 12 306 692 1 161.00 2 772.00 5 284 592 graf
JME 10,8/01 98.00 103 050.00 316 420 - - - graf
JUNIVEL 52.00 52.00 0 - - - graf
JUPITER PODÍL.LIST - - - - - 0 graf
JUTA 1 285.00 3 021.00 50 199 664 1 245.00 3 100.00 13 690 720 graf
K.C.B.LS 13,5/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
K.S.I.O.-1.PF 4.00 47.00 3 042 388 4.00 48.00 4 787 382 graf
K.V. RESTAV 35.00 69.00 24 578 42.00 101.00 9 796 graf
KABEL PLUS - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 922.00 1 515.00 12 845 043 825.00 1 705.00 4 181 113 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 278.00 960.00 409 618 253.00 841.00 279 603 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 62.00 157.00 2 545 555 graf
KAPP 12.00 46.00 2 478 15.00 94.00 207 graf
KARA 37.00 103.00 2 624 927 41.00 105.00 1 696 389 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 765.00 1 030.00 2 776 430 603.00 1 025.00 2 221 083 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 127.00 340.00 4 646 386 117.00 328.00 2 316 913 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE 48.00 112.00 58 619 59.00 152.00 49 580 graf
KARMA 685.00 1 005.00 1 410 150 537.00 1 000.00 750 705 graf
KARNOLA KRNOV 37.00 332.00 2 584 671 37.00 302.00 1 362 809 graf
KAROSERIA 43.00 183.00 790 854 36.00 180.00 610 874 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 160.00 396.00 356 633 140.00 350.00 365 281 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ 81.00 200.00 193 186 60.00 220.00 1 153 642 graf
KAUČUK GROUP 1 049.00 1 388.00 173 259 959 993.00 1 366.00 28 369 583 graf
KAVOZ 28.00 113.00 134 406 35.00 118.00 212 088 graf
KB 10,7/96 100.00 9 990.00 394 868 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,1/98 90.00 10 190.00 964 598 8 255.00 10 650.00 1 129 132 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 96.00 10 220.00 11 132 487 8 005.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 100.00 106.00 146 798 9 637.00 10 000.00 0 graf
KB 7 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 66.00 525.00 682 794 76.00 470.00 343 991 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/97 100.00 100.00 10 120 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 89.00 9 901.00 7 898 937 7 000.00 10 879.00 1 568 105 graf
KB VAR/99 - - - 9 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 96.00 101.00 131 682 9 001.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 198.00 526.00 282 533 220.00 638.00 202 804 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 171.00 405.00 2 218 919 159.00 422.00 999 207 graf
KERAMIKA HOB 1 750.00 2 950.00 56 291 467 1 665.00 2 900.00 16 827 855 graf
KERAMOST 60.00 318.00 752 934 57.00 375.00 860 169 graf
KF 65.00 352.00 454 841 59.00 380.00 656 243 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 98.00 9 850.00 30 643 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF - - - - - - graf
KIF MOST 35.00 191.00 11 876 813 36.00 173.00 6 543 909 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 104.00 651.00 340 256 91.00 510.00 325 670 graf
KIS INVEST 1 420.00 1 718.00 0 1 549.00 1 623.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 30.00 98.00 219 203 graf
KLADNO 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 80.00 341.00 1 291 910 83.00 354.00 1 146 159 graf
KLENOTY AURUM 175.00 275.00 200 189 119.00 240.00 112 589 graf
KLENOTY BRNO 20.00 68.00 909 231 18.00 67.00 353 734 graf
KLIMA 40.00 236.00 728 208 40.00 238.00 341 439 graf
KLIMACENTRUM 46.00 150.00 153 765 50.00 177.00 128 722 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 44.00 145.00 120 996 50.00 162.00 143 974 graf
KOH-I-NOOR 87.00 190.00 721 468 86.00 192.00 513 614 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 72.00 462.00 680 816 73.00 450.00 376 217 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 62.00 742.00 9 976 978 68.00 690.00 7 229 888 graf
KO-HOLDING 157.00 451.00 2 191 105 215.00 330.00 254 883 graf
KOLBENKA 91.00 171.00 3 822 079 85.00 176.00 1 466 501 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 39.00 214.00 643 564 39.00 200.00 204 980 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 32.00 175.00 457 780 17.00 178.00 171 938 graf
KOLORA SEMILY 40.00 105.00 2 134 718 37.00 100.00 989 074 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 505.00 2 500.00 1 952 165 408 1 503.00 2 500.00 194 016 530 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 503.00 794.00 573 118 505 480.00 778.00 244 022 622 graf
KOMERO VKLAD.PROG - - - 10.00 11.00 0 graf
KOMPAS-OK IF - - - 50.00 332.00 1 709 565 graf
KONAX - - - 1.00 3.00 140 graf
KONE LIFTS 49.00 176.00 31 369 58.00 200.00 31 368 graf
KORAMIC ŘEPOV 15.00 96.00 8 618 10.00 95.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 950.00 1 030.00 0 graf
KORINT LIBEREC 42.00 95.00 236 933 41.00 79.00 222 393 graf
KORNOLIT 502.00 630.00 289 704 450.00 600.00 238 571 graf
KOSMOS ČÁSLAV 70.00 334.00 648 132 48.00 292.00 121 375 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 675.00 1 135.00 735 132 138.00 1 100.00 664 653 graf
KOVÁRSKO 47.00 223.00 733 511 87.00 223.00 1 072 400 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 40.00 131.00 310 132 30.00 132.00 251 728 graf
KOVO PRAHA 26.00 210.00 148 049 18.00 200.00 76 193 graf
KOVOBEL 50.00 190.00 163 943 58.00 177.00 28 273 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 25.00 157.00 218 365 37.00 141.00 129 928 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 205.00 386.00 10 594 399 202.00 377.00 4 561 757 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 63.00 119.00 2 960 743 60.00 111.00 1 399 108 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 38.00 148.00 300 843 29.00 184.00 132 024 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 60.00 199.00 3 084 914 59.00 200.00 1 246 012 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 53.00 320.00 7 450 239 59.00 348.00 2 390 613 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 175.00 1 155.00 19 885 668 100.00 1 167.00 11 087 126 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 71.00 181.00 1 877 275 69.00 176.00 1 227 132 graf
KOVOLIT MODŘICE 72.00 132.00 414 908 72.00 145.00 522 476 graf
KOVOMAT 27.00 47.00 106 710 22.00 39.00 59 965 graf
KOVONA 172.00 630.00 1 286 989 131.00 610.00 779 212 graf
KOVONA KARVINÁ 45.00 128.00 1 801 512 45.00 117.00 1 873 450 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 000.00 1 241.00 0 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 68.00 302.00 638 198 64.00 275.00 529 344 graf
KOVOPODNIK 22.00 44.00 8 248 30.00 62.00 5 670 graf
KOVOPOL 165.00 360.00 1 996 165 187.00 400.00 1 018 943 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 153.00 300.00 114 727 89.00 301.00 57 783 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 12.00 55.00 51 127 12.00 59.00 35 436 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 128.00 542.00 199 809 190.00 720.00 182 850 graf
KOVOSVIT 95.00 204.00 1 279 688 103.00 201.00 665 760 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 86.00 299.00 797 920 65.00 275.00 240 677 graf
KOVOŠROT KLADNO 61.00 256.00 98 034 41.00 270.00 82 538 graf
KOVOTERM 64.00 126.00 512 230 64.00 164.00 334 521 graf
KOZAK KLATOVY 61.00 294.00 1 912 940 58.00 287.00 2 027 412 graf
KRAJKA 21.00 145.00 1 352 128 21.00 137.00 473 854 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 72.00 147.00 16 370 082 70.00 146.00 9 001 100 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 170.00 435.00 29 498 828 157.00 420.00 10 868 524 graf
KRED.BANKA 15,0/98 53.00 10 050.00 50 712 10 000.00 10 025.00 0 graf
KREDITAKTIV 151 096.00 411 300.00 86 396 705 - - - graf
KREDITAL IF - - - 93.00 173.00 829 191 graf
KREDITNÍ BANKA 128.00 21 100.00 524 341 - - - graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 106.00 678.00 7 221 786 106.00 676.00 2 282 355 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 85.00 866.00 3 074 336 84.00 826.00 1 016 414 graf
KROMEXIM 35.00 64.00 90 239 30.00 70.00 103 957 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 71.00 259.00 7 509 114 70.00 260.00 2 385 520 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 28.00 200.00 3 135 777 29.00 199.00 1 410 484 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 108.00 242.00 487 676 94.00 280.00 234 102 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 393.00 1 230.00 71 524 721 396.00 1 190.00 26 165 558 graf
K-T-V INVEST 355.00 1 460.00 29 334 767 330.00 1 351.00 3 653 557 graf
KUNZ HRANICE 29.00 136.00 1 627 378 33.00 142.00 1 357 863 graf
KUPONINVEST - - - 125.00 250.00 20 787 641 graf
KUPONINVEST IF - - - 125.00 129.00 0 graf
KVANTO IPF 125.00 325.00 60 464 737 110.00 324.00 29 290 365 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 248.00 475.00 30 160 159 graf
LABENA KR.BŘEZNO 10.00 52.00 216 268 7.00 57.00 104 404 graf
LABIT 20.00 285.00 2 199 175 28.00 301.00 3 402 915 graf
LACRUM BRNO 100.00 348.00 121 554 104.00 420.00 201 494 graf
LACTEA CHOMUTOV 80.00 80.00 0 8.00 47.00 1 106 graf
LADA 32.00 100.00 627 648 27.00 94.00 333 286 graf
LANAREST BRNO 19.00 79.00 4 419 133 25.00 84.00 650 534 graf
LANEX 423.00 1 045.00 1 220 414 391.00 1 078.00 1 526 917 graf
LARM 41.00 153.00 29 286 24.00 135.00 12 009 graf
LATER CHRUDIM 158.00 321.00 2 300 999 142.00 311.00 742 988 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 351.00 825.00 996 836 330.00 790.00 768 718 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 514.00 1 857.00 4 107 228 537.00 1 777.00 1 224 043 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 150.00 1 200.00 2 119 306 140.00 1 245.00 1 545 033 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 88.00 300.00 124 417 81.00 440.00 85 461 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 95.00 407.00 109 358 81.00 453.00 353 418 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 175.00 940.00 1 923 890 147.00 1 100.00 1 238 973 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 270.00 570.00 1 870 856 264.00 522.00 956 015 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 125.00 843.00 4 304 238 130.00 864.00 4 066 878 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 154.00 603.00 1 927 079 132.00 604.00 2 520 812 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 170.00 336.00 5 323 011 139.00 350.00 2 991 560 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 117.00 950.00 490 634 121.00 1 028.00 776 013 graf
LCS BUS. CENTRE 17.00 73.00 14 368 15.00 81.00 14 074 graf
LCS HOLDING - - - 41.00 142.00 2 347 066 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 81.00 260.00 778 473 63.00 293.00 559 035 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 900.00 1 000.00 0 graf
LEAVIA - - - 17.00 1 000.00 8 260 graf
LECOTEX 35.00 146.00 6 957 37.00 135.00 11 427 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 195.00 510.00 2 432 809 200.00 483.00 928 160 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 262.00 707.00 873 054 234.00 944.00 550 197 graf
LÉČIVA PRAHA 2 233.00 2 690.00 194 009 261 2 160.00 2 760.00 32 450 806 graf
LEDEČSKÝ IF - - - 121.00 797.00 0 graf
LEMEX - - - 1 800.00 2 100.00 14 665 graf
LEMEX 106.00 106.00 0 - - - graf
LEMEX LÁZ.BĚLOHRAD - - - - - - graf
LENAS 42.00 803.00 149 436 49.00 781.00 177 128 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 46.00 310.00 423 002 43.00 275.00 225 425 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 65.00 890.00 3 553 152 39.00 943.00 6 198 675 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 83.00 244.00 300 260 72.00 198.00 197 391 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 120.00 408.00 1 600 022 125.00 500.00 886 510 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 40.00 525.00 2 066 855 50.00 523.00 1 033 266 graf
LES. SPOL.HOŘICE 68.00 260.00 69 110 60.00 190.00 24 728 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 55.00 270.00 229 063 72.00 310.00 171 931 graf
LES. SPOL.KRASLICE 32.00 136.00 200 390 22.00 158.00 173 476 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 61.00 225.00 237 045 62.00 261.00 236 298 graf
LES. SPOL.LEDEČ 54.00 330.00 176 763 61.00 315.00 89 829 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 84.00 238.00 987 624 72.00 270.00 803 840 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 69.00 363.00 1 291 220 56.00 319.00 420 777 graf
LES. SPOL.POLIČKA 58.00 976.00 856 663 46.00 753.00 649 234 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 38.00 1 220.00 4 101 511 37.00 1 235.00 1 204 854 graf
LES. SPOL.RONOV 90.00 779.00 157 789 88.00 750.00 342 253 graf
LES. SPOL.STRÁŽN. - - - 95.00 190.00 185 996 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 26.00 243.00 120 117 28.00 188.00 79 357 graf
LES. SPOL.SVITAVY 53.00 239.00 175 678 60.00 220.00 127 976 graf
LES. SPOL.TELČ 49.00 477.00 625 382 58.00 500.00 274 343 graf
LES. SPOL.TRHANOV 64.00 190.00 255 241 52.00 204.00 144 095 graf
LES. ZÁV.KARLOVICE 121.00 121.00 0 121.00 145.00 7 774 graf
LES.SPOL.LANŠKROUN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESNA 71.00 409.00 617 372 60.00 411.00 610 308 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 25.00 196.00 260 662 26.00 198.00 175 863 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 324.00 681.00 1 631 341 314.00 676.00 1 078 196 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 49.00 771.00 2 918 431 39.00 895.00 3 082 047 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 41.00 309.00 47 894 40.00 294.00 25 833 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 55.00 549.00 75 966 49.00 650.00 31 408 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 72.00 360.00 2 892 133 51.00 330.00 4 932 080 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - - 129.00 5 500.00 21 510 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 72.00 330.00 617 949 86.00 300.00 371 376 graf
LESNÍ SPOL.HOŘICE - - - 2 000.00 2 158.00 14 876 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 98.00 188.00 385 667 75.00 205.00 90 500 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 45.00 228.00 1 376 064 45.00 249.00 969 119 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 61.00 401.00 1 338 959 56.00 362.00 179 501 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 27.00 181.00 206 771 36.00 184.00 91 521 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 60.00 121.00 106 886 65.00 130.00 47 212 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 50.00 113.00 34 329 34.00 128.00 35 088 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 55.00 214.00 400 024 48.00 300.00 243 342 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 000.00 2 205.00 15 205 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 54.00 120.00 99 549 41.00 130.00 158 808 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 21.00 263.00 41 361 32.00 260.00 38 965 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 44.00 122.00 23 065 41.00 125.00 23 115 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 111.00 363.00 672 391 92.00 284.00 485 024 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 25.00 50.00 17 608 16.00 57.00 4 610 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 58.00 586.00 5 131 201 56.00 520.00 1 343 038 graf
LESTA OLOMOUC 50.00 251.00 222 739 42.00 200.00 114 657 graf
LESY C.RUDOLEC A.S - - - 200.00 2 156.00 4 312 graf
LESY Č. KRUMLOV 269.00 5 075.00 8 730 553 274.00 5 155.00 5 666 413 graf
LESY Č. RUDOLEC 65.00 517.00 447 416 57.00 606.00 292 072 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 39.00 135.00 314 720 42.00 210.00 360 156 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 40.00 139.00 1 295 474 40.00 135.00 1 217 663 graf
LESY HLUBOKÁ 88.00 278.00 807 341 89.00 310.00 504 928 graf
LESY CHLUMEC N.C. 190.00 1 580.00 1 845 951 103.00 1 600.00 1 371 282 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 64.00 701.00 1 193 189 52.00 637.00 427 298 graf
LESY JINDŘ.HRADEC - - - 1 800.00 2 155.00 14 570 graf
LESY KÁCOV 43.00 341.00 295 900 22.00 336.00 225 210 graf
LESY KAPLICE 43.00 199.00 173 794 32.00 200.00 137 691 graf
LESY KAPLICE - - - 278.00 2 000.00 0 graf
LESY KRNOV 53.00 142.00 433 114 72.00 142.00 403 164 graf
LESY KŘIVOKLÁT 65.00 2 080.00 5 931 183 70.00 2 065.00 7 037 683 graf
LESY MĚLNÍK 102.00 359.00 378 177 100.00 493.00 1 065 042 graf
LESY ML. BOLESLAV 117.00 300.00 211 004 105.00 350.00 159 864 graf
LESY NIŽBOR 61.00 1 640.00 1 698 038 58.00 2 100.00 8 231 111 graf
LESY PELHŘIMOV 52.00 885.00 3 442 466 46.00 860.00 3 210 551 graf
LESY PROTIVÍN 53.00 242.00 257 545 42.00 229.00 168 845 graf
LESY PROTIVÍN - - - 2 000.00 2 154.00 8 468 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 49.00 342.00 1 285 837 36.00 349.00 700 878 graf
LESY TÁBOR 62.00 223.00 379 278 53.00 230.00 161 891 graf
LESY TÁBOR - - - 2 030.00 10 000.00 14 498 graf
LESY VLAŠIM 60.00 501.00 143 317 36.00 471.00 124 105 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 91.00 548.00 94 533 79.00 630.00 205 253 graf
LESY VYŠŠÍ BROD - - - 1 800.00 2 150.00 16 660 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 104.00 387.00 451 509 78.00 493.00 268 434 graf
LIBEREC 14,25/99 103.00 10 450.00 10 148 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 46.00 150.00 114 778 36.00 137.00 81 868 graf
LIBERTA 26.00 74.00 42 697 25.00 60.00 85 941 graf
LICOLOR LIBEREC 22.00 158.00 1 015 729 22.00 146.00 195 771 graf
LIGLASS 80.00 240.00 45 877 95.00 182.00 30 141 graf
LIGMET 34.00 588.00 804 422 31.00 403.00 276 755 graf
LIGNA PRAHA 236.00 765.00 226 020 228.00 770.00 109 625 graf
LIGNUM HODONÍN 23.00 71.00 20 144 22.00 75.00 96 847 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 21.00 88.00 1 132 800 21.00 81.00 612 459 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 43.00 205.00 195 207 39.00 220.00 100 916 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 135.00 226.00 164 288 94.00 200.00 99 420 graf
LINASET 100.00 900.00 2 122 654 57.00 729.00 662 250 graf
LINEA NIVNICE 233.00 315.00 739 740 223.00 317.00 557 533 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 20.00 95.00 100 274 18.00 95.00 30 997 graf
LIRA 580.00 985.00 703 360 501.00 1 155.00 601 626 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 27.00 142.00 24 194 27.00 130.00 29 874 graf
LITES 36.00 75.00 163 172 46.00 75.00 200 601 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 58.00 130.00 2 502 507 51.00 127.00 1 837 742 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 101.00 267.00 4 057 452 94.00 255.00 1 798 540 graf
LONKA PŘÍBOR 68.00 680.00 117 744 74.00 516.00 99 865 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 100.00 288.00 4 872 368 96.00 283.00 1 897 254 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 23.00 51.00 1 076 543 20.00 80.00 491 716 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 40.00 172.00 1 530 020 38.00 160.00 493 558 graf
LUHOV 44.00 263.00 488 450 38.00 296.00 286 128 graf
LUKRATIV - - - 9.00 10.00 11 270 graf
LUKRATIV BRNO - - - 6.00 59.00 3 219 347 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 45.00 230.00 209 976 40.00 275.00 113 710 graf
MADETA 477.00 1 185.00 21 171 543 462.00 1 150.00 4 438 387 graf
MAGNET 64.00 183.00 1 950 622 62.00 175.00 884 931 graf
MAGNET - - - 121.00 1 790.00 1 082 graf
MAGNETON 113.00 247.00 12 401 840 105.00 249.00 6 508 288 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 49.00 150.00 268 848 47.00 195.00 216 317 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 700.00 1 000.00 7 174 418 594.00 1 000.00 8 574 443 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 100.00 10 195.00 21 726 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 9.00 94.00 44 522 graf
MARS SVRATKA 62.00 410.00 532 925 100.00 431.00 318 217 graf
MASNA BRNO 13.00 42.00 153 222 9.00 40.00 170 046 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 54.00 193.00 32 814 61.00 200.00 17 527 graf
MASNA STUDENÁ 72.00 276.00 627 941 78.00 302.00 458 568 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 38.00 610.00 131 179 50.00 661.00 201 196 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 91.00 778.00 1 116 706 69.00 607.00 456 282 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 51.00 217.00 255 502 48.00 190.00 86 826 graf
MASO HROZNĚTÍN 56.00 125.00 36 588 53.00 140.00 106 108 graf
MASO PLANÁ 72.00 839.00 323 826 85.00 1 332.00 1 323 188 graf
MASOKOMB. KLADNO 6.00 34.00 445 381 5.00 28.00 372 351 graf
MASOKOMB. KOSMON. 98.00 591.00 5 186 651 124.00 541.00 1 442 746 graf
MASOKOMB. LOUNY 34.00 110.00 190 331 20.00 95.00 120 716 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 29.00 97.00 121 070 28.00 110.00 140 996 graf
MASOKOMB.KLATOVY 40.00 284.00 209 388 48.00 316.00 132 492 graf
MASOKOMB.MARTINOV 94.00 416.00 1 088 288 99.00 440.00 825 629 graf
MASOKOMB.POLIČKA 170.00 2 239.00 1 897 524 163.00 4 500.00 2 429 506 graf
MASOSPOL PÍSNICE 33.00 162.00 1 278 180 36.00 133.00 454 775 graf
MASOZÁVOD KRAHULČÍ 206.00 606.00 3 750 103 134.00 609.00 1 241 929 graf
MASSAG 66.00 352.00 989 858 60.00 350.00 749 710 graf
MATE 31.00 150.00 111 346 25.00 120.00 62 795 graf
MEDICAMENTA 141.00 363.00 2 276 273 97.00 1 000.00 1 140 601 graf
MEGA 81.00 123.00 2 540 73.00 200.00 1 080 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 185.00 453.00 460 285 184.00 408.00 380 819 graf
MEOPTA PŘEROV 81.00 157.00 11 299 320 62.00 160.00 5 878 162 graf
MEP POSTŘELMOV 31.00 110.00 2 189 786 33.00 131.00 1 076 484 graf
MERKUR PRAHA 15.00 28.00 46 113 13.00 30.00 46 618 graf
MERKURIA 56.00 154.00 269 245 44.00 141.00 197 933 graf
MERO ČR 10,30/11 100.00 100.00 106 810 - - - graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS 18.00 23.00 1 236 24.00 30.00 15 365 graf
METAL 384.00 629.00 634 725 392.00 551.00 212 043 graf
METAL ZNOJMO 16.00 200.00 19 645 42.00 190.00 16 557 graf
METALIMEX 855.00 3 200.00 47 819 015 740.00 3 200.00 1 395 788 graf
METALŠROT TLUMAČOV 86.00 149.00 735 604 78.00 146.00 413 266 graf
METAZ 33.00 150.00 747 695 39.00 181.00 365 694 graf
METRA BLANSKO 70.00 222.00 5 600 071 67.00 220.00 3 650 435 graf
METROPROJEKT 53.00 140.00 79 601 49.00 165.00 118 639 graf
METROSTAV 2 300.00 3 330.00 92 266 579 2 308.00 3 301.00 21 956 542 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 57.00 265.00 243 651 49.00 245.00 58 528 graf
MGM HOLEŠOV 31.00 95.00 30 782 22.00 100.00 20 412 graf
MIDO 362.00 1 390.00 47 650 333.00 1 000.00 17 125 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 301.00 995.00 2 817 467 256.00 1 000.00 1 510 687 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY - - - 810.00 810.00 0 graf
MIKROP ČEBÍN 63.00 326.00 63 359 59.00 495.00 118 840 graf
MILAGRO - - 0 143.00 1 000.00 22 116 graf
MILETA 49.00 547.00 28 710 283 40.00 482.00 3 854 941 graf
MILKO 27.00 220.00 121 926 13.00 183.00 36 432 graf
MILO OLOMOUC 771.00 2 803.00 73 927 426 760.00 3 288.00 35 465 378 graf
MILPA PARDUBICE 40.00 163.00 1 448 856 45.00 149.00 257 406 graf
MINERVA BOSKOVICE 273.00 436.00 7 179 622 216.00 470.00 1 946 242 graf
MINVEST BRAND.N.L - - - 50.00 54.00 0 graf
MITOP MIMOŇ 75.00 286.00 1 158 774 1.00 290.00 464 653 graf
MJM LITOVEL 100.00 370.00 578 341 172.00 450.00 1 050 695 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 82.00 1 100.00 77 676 45.00 1 100.00 298 450 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 64.00 445.00 708 320 83.00 632.00 896 027 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 84.00 341.00 1 096 938 80.00 347.00 541 670 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 99.00 787.00 807 497 90.00 800.00 1 219 429 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 32.00 449.00 91 798 11.00 368.00 16 234 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 21.00 330.00 845 283 30.00 335.00 76 142 graf
MLÝNY ČERČANY 26.00 85.00 290 415 23.00 169.00 213 140 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 32.00 249.00 572 681 33.00 253.00 490 383 graf
MOMENTIVE SPEC.CH. - - - - - - graf
MONTAS HR.KR_LOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTAS HR.KRÁLOVÉ 28.00 31.00 420 29.00 35.00 6 062 graf
MONTÁŽE PŘEROV 139.00 1 145.00 1 373 596 75.00 1 380.00 537 090 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 30.00 125.00 133 234 55.00 160.00 193 430 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 90.00 163.00 58 987 64.00 140.00 20 541 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 17.00 30.00 256 979 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 35.00 163.00 18 507 37.00 153.00 17 056 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 32.00 230.00 4 430 076 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 77.00 160.00 144 265 71.00 175.00 469 352 graf
MORAV. PLYNOSTAV 501.00 880.00 308 744 523.00 971.00 515 426 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 294.00 766.00 52 105 926 300.00 725.00 12 923 919 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 58.00 220.00 316 890 57.00 200.00 160 604 graf
MORAV.SPOL.PRO KI - - - 37.00 94.00 25 154 graf
MORAVEL OLOMOUC 35.00 97.00 87 381 41.00 120.00 119 804 graf
MORAVIA BANKA 8 865.00 15 700.00 2 149 242 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 1 000.00 1 615.00 100 952 graf
MORAVIA CANS 124.00 420.00 190 038 97.00 342.00 29 491 graf
MORAVIA GLASS 147.00 511.00 5 273 373 184.00 700.00 1 403 552 graf
MORAVIA INVEST IF 118.00 259.00 1 028 827 113.00 300.00 689 730 graf
MORAVIA VAR/00 96.00 9 595.00 162 052 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 39.00 90.00 19 127 42.00 300.00 26 667 graf
MORAVIAFLOR - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
MORAVIAFROST 61.00 580.00 1 145 751 60.00 550.00 376 200 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 26.00 224.00 2 252 603 24.00 204.00 975 279 graf
MORAVOSTAV BRNO 130.00 968.00 135 157 300.00 941.00 55 136 graf
MORAVSK_ ENERG.IF - - - 183.00 432.00 175 466 graf
MORAVSKÁ AGRA 27.00 133.00 39 903 30.00 172.00 612 677 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 152.00 258.00 1 187 994 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 24.00 72.00 79 972 19.00 100.00 26 574 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 243.00 550.00 888 554 224.00 580.00 483 894 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 912.00 1 640.00 20 062 763 870.00 1 506.00 6 796 091 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 112.00 284.00 6 321 859 103.00 231.00 4 366 036 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 5.00 62.00 48 418 519 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 252.00 804.00 55 094 326 233.00 797.00 25 961 934 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 50.00 77.00 40 106 48.00 196.00 20 907 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 60.00 379.00 726 250 graf
MORAVSKÝ IF - - - 26.00 78.00 3 603 892 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 10.00 179.00 2 053 660 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 144.00 434.00 8 953 462 146.00 450.00 1 735 749 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 41.00 215.00 28 126 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 730.00 1 105.00 161 150 324 701.00 1 070.00 47 042 017 graf
MORSTAR 300.00 446.00 528 442 1.00 450.00 684 254 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 59.00 452.00 1 934 845 58.00 400.00 547 896 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 179.00 405.00 207 791 185 181.00 402.00 61 625 695 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 000.00 1 100.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 40.00 203.00 976 436 graf
MOTOKOV INTER. 92.00 463.00 455 475 105.00 500.00 229 850 graf
MOTOKOV PRAHA 134.00 426.00 9 204 598 127.00 423.00 3 545 852 graf
MOTOR JIKOV 80.00 145.00 851 912 89.00 150.00 614 680 graf
MOTORPAL 74.00 173.00 7 396 553 69.00 176.00 2 848 387 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 43.00 108.00 304 007 47.00 125.00 432 337 graf
MRAZÍRNY PRAHA 33.00 87.00 16 095 18.00 101.00 14 628 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 93.00 550.00 264 796 92.00 440.00 132 683 graf
MS FOND (PIAS) 560.00 1 100.00 903 596 - - - graf
MSA 485.00 1 100.00 35 467 742 486.00 1 061.00 11 090 868 graf
MSDZ ŠUMPERK 25.00 100.00 490 887 20.00 100.00 194 265 graf
MSP PŘEROV 21/97 48.00 7 466.00 771 916 - - - graf
MŠLZ 85.00 766.00 30 722 719 31.00 748.00 7 822 927 graf
MTH PRAHA 54.00 83.00 824 975 52.00 79.00 228 843 graf
MTH PRAHA 43.00 68.00 216 998 38.00 66.00 132 606 graf
MULTISYSL14,875/99 95.00 10 000.00 7 643 598 - - - graf
MUROM 51.00 375.00 761 230 1.00 333.00 2 802 493 graf
MUZO 612.00 1 185.00 1 513 613 523.00 908.00 115 656 graf
MYKANA 37.00 138.00 52 999 48.00 72.00 25 100 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NARCIS NOVOSEDLICE - - - - - - graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 65.00 368.00 314 891 63.00 358.00 247 961 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 18.00 400.00 76 707 graf
NATE CHOTĚBOŘ 185.00 1 940.00 1 134 636 225.00 1 916.00 334 626 graf
NATURAMYL 120.00 360.00 438 283 112.00 405.00 173 408 graf
NAVOS 70.00 561.00 2 558 458 56.00 520.00 1 209 106 graf
NEALKO OLOMOUC 161.00 786.00 6 895 501 160.00 849.00 2 982 278 graf
NEMOHOLD 77.00 165.00 541 427 68.00 181.00 287 933 graf
NEPTUN BYLANY 28.00 145.00 183 078 40.00 164.00 291 439 graf
NISA - - - 1.00 8.00 10 243 graf
NKT CABLES 604.00 970.00 47 908 050 555.00 959.00 12 376 280 graf
NOVÁ HUŤ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
NOVÁ HUŤ 12,70/03 - - 0 9 000.00 10 250.00 20 250 graf
NOVAMYL 89.00 235.00 575 963 99.00 171.00 198 532 graf
NOVING 122.00 359.00 79 331 162.00 400.00 282 388 graf
NOWACO MRAZÍRNY 24.00 60.00 224 566 21.00 54.00 329 845 graf
NYCOM 75.00 488.00 184 205 92.00 458.00 525 151 graf
O2 C.R. 2 595.00 3 475.00 1 978 227 429 2 501.00 3 443.00 252 967 607 graf
OBAL ROZKOŠ 122.00 343.00 4 071 716 124.00 348.00 1 039 047 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO 168.00 449.00 356 042 107.00 420.00 242 861 graf
OBČANSKÝ IF 99.00 351.00 2 459 479 105.00 346.00 393 978 graf
OBCH. A BROKER. IF - - - 78.00 78.00 0 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 10.00 49.00 45 293 8.00 84.00 20 338 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 51.00 100.00 787 266 52.00 102.00 692 305 graf
OBCHOD S PALIVY 80.00 267.00 28 148 49.00 335.00 9 476 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 108.00 541.00 1 176 772 95.00 569.00 820 452 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 1 140.00 1 310.00 1 723 075 1 150.00 1 245.00 226 844 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 466.00 1 433.00 13 457 034 450.00 1 500.00 8 635 599 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 48.00 170.00 433 374 44.00 212.00 233 926 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 98.00 500.00 1 458 193 92.00 430.00 365 771 graf
OBILA KUTNÁ HORA 108.00 355.00 273 471 103.00 330.00 210 810 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 66.00 190.00 16 157 101.00 198.00 76 586 graf
OBNOVA BRNO 52.00 127.00 203 600 55.00 106.00 151 051 graf
OD KRUŠNOHOR 200.00 712.00 1 081 765 167.00 630.00 281 820 graf
OD LASO 367.00 694.00 7 023 497 329.00 615.00 1 793 090 graf
OD PRIOR JIHLAVA 28.00 145.00 155 140 49.00 135.00 116 092 graf
OD PRIOR ZLÍN 165.00 605.00 1 429 944 148.00 597.00 350 197 graf
OD RIO MOST 75.00 154.00 35 001 81.00 500.00 35 047 graf
ODETKA 68.00 210.00 41 968 48.00 210.00 52 778 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL 219.00 305.00 1 165 976 156.00 290.00 151 669 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 26.00 54.00 7 620 49.00 62.00 25 988 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 8.00 45.00 80 581 7.00 39.00 30 960 graf
ODKOLEK 98.00 277.00 1 421 093 82.00 309.00 844 695 graf
ODVĚTVOVÝ IF 99.00 339.00 2 767 565 138.00 334.00 764 092 graf
OFT HOLDING PRAHA 109.00 706.00 1 413 996 98.00 706.00 2 264 432 graf
OHL ŽS 465.00 940.00 23 383 943 420.00 930.00 7 023 454 graf
OK STS TOUŽIM 65.00 98.00 228 114 50.00 90.00 116 976 graf
OKD 46.00 140.00 408 129 201 46.00 138.00 187 548 302 graf
OKD - - - 106.00 1 000.00 1 112 655 graf
OKD 14,5/99 102.00 11 590.00 937 045 - - - graf
OKULA NÝRSKO 62.00 182.00 350 085 73.00 200.00 193 470 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 550.00 890.00 5 306 544 501.00 875.00 1 572 754 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 115.00 640.00 24 985 403 105.00 645.00 14 095 956 graf
OLYMPIK HOLDING - - - 11.00 11.00 0 graf
OMNIPOL 192.00 417.00 15 527 304 177.00 440.00 4 939 173 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 180.00 822.00 791 791 157.00 782.00 660 635 graf
ON SEMICONDUCT. CR 152.00 307.00 1 783 122 139.00 308.00 859 378 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 79.00 200.00 286 308 76.00 173.00 297 818 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 86.00 152.00 153 974 78.00 270.00 29 438 graf
OPZ PLUS 20.00 35.00 70 502 18.00 40.00 22 708 graf
ORCA - - - 50.00 297.00 8 244 graf
ORGATEX 39.00 510.00 606 974 56.00 476.00 206 046 graf
ORGREZ 79.00 217.00 260 169 101.00 195.00 286 169 graf
ORLIČAN CHOCEŇ 32.00 64.00 152 333 40.00 64.00 35 896 graf
ORPA 66.00 371.00 784 960 80.00 340.00 329 814 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 17.00 49.00 326 781 17.00 116.00 257 169 graf
OSEVA 48.00 107.00 215 373 58.00 99.00 265 571 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 67.00 1 000.00 67 326 graf
OSEVA UNI 85.00 308.00 209 526 81.00 300.00 231 603 graf
OSONA 53.00 172.00 2 773 356 37.00 144.00 342 129 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 32.00 295.00 152 258 27.00 204.00 199 164 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 30.00 121.00 99 239 36.00 130.00 62 073 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 97.00 175.00 518 585 95.00 200.00 487 312 graf
OSTRAVAR 485.00 1 999.00 30 214 891 442.00 1 961.00 14 756 188 graf
OSTROJ 130.00 462.00 20 831 183 125.00 450.00 10 234 993 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 89.00 650.00 3 450 701 116.00 740.00 1 230 647 graf
OTAVA-PATRIA 116.00 516.00 5 342 216 107.00 500.00 1 080 401 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 69.00 139.00 207 157 59.00 135.00 148 514 graf
OTMA SLOV. FRUTA 83.00 319.00 385 812 73.00 259.00 168 786 graf
OXFORDSKÁ INV.SPOL - - - 95.00 1 000.00 5 565 graf
P.I.F. 229.00 657.00 271 391 433 220.00 647.00 139 387 166 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 30.00 105.00 443 752 42.00 103.00 69 923 graf
PALABA SLANÝ 91.00 440.00 5 481 576 85.00 400.00 839 936 graf
PAMELA 19.00 49.00 18 974 11.00 38.00 11 394 graf
PANAV 50.00 425.00 151 760 63.00 900.00 58 100 graf
PANKRÁC 30.00 68.00 204 898 28.00 80.00 488 690 graf
PANKRÁC 50.00 110.00 165 182 58.00 130.00 74 522 graf
PAPÍRNY BRNO 51.00 260.00 5 180 836 47.00 247.00 2 400 201 graf
PARAMO 564.00 1 335.00 29 318 271 593.00 1 320.00 10 100 185 graf
PARDUBICE 12,7/99 100.00 101.00 16 281 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 200.00 473.00 71 646 149.00 395.00 50 801 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 1 000.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 43.00 71.00 54 113 31.00 100.00 32 213 graf
PASO BRNO 36.00 85.00 88 379 38.00 92.00 141 119 graf
PAVUS PRAHA 72.00 161.00 39 123 75.00 161.00 65 232 graf
PBS BRNO DIZ 81.00 150.00 27 069 443 73.00 154.00 2 773 040 graf
PCB BENEŠOV 45.00 74.00 61 664 37.00 110.00 67 405 graf
PEGA 133.00 435.00 4 885 147 99.00 417.00 1 327 798 graf
PEK.A CUK. NÁCHOD - - - 810.00 810.00 0 graf
PEKÁR.A CUKR.NÁCHO - - - - - - graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 37.00 185.00 63 278 42.00 136.00 49 103 graf
PEKÁRNA LIBEREC 54.00 125.00 314 017 33.00 114.00 201 964 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 73.00 175.00 79 668 66.00 278.00 57 630 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC 181.00 1 000.00 131 115 136.00 1 103.00 318 811 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 258.00 5 997.00 320 506 237.00 5 276.00 15 655 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 673.00 1 600.00 1 600 68.00 1 000.00 179 448 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 45.00 250.00 277 266 45.00 213.00 119 842 graf
PEREX 30.00 68.00 26 405 30.00 55.00 36 784 graf
PERFEKTA 17.00 149.00 26 101 27.00 175.00 11 594 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 38.00 315.00 30 864 927 35.00 300.00 13 447 075 graf
PETRA STRÁNÍ 10.00 65.00 8 977 16.00 100.00 28 132 graf
PF AAA 231.00 855.00 6 544 409 231.00 850.00 3 255 589 graf
PF IKS KB PLUS 102.00 169.00 124 718 326 100.00 169.00 69 023 514 graf
PF MAJETKU 1.IN 85.00 255.00 9 409 034 79.00 251.00 5 018 792 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 100.00 259.00 23 593 700 98.00 254.00 14 113 276 graf
PF PROSPERITY 1.IN 91.00 241.00 24 533 299 90.00 237.00 12 360 670 graf
PGH - - - 80.00 550.00 139 073 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 4 100.00 7 130.00 351 906 881 3 963.00 7 163.00 31 817 546 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 146.00 766.00 141 041 226.00 950.00 63 239 graf
PIF GARANCE 180.00 1 395.00 729 893 146.00 1 187.00 1 738 648 graf
PIKAZ PRAHA 15.00 32.00 17 589 5.00 50.00 52 559 graf
PILANA TOOLS 135.00 304.00 7 967 904 117.00 330.00 7 616 212 graf
PIONEER TRUST - - - - - 0 graf
PIV.A SOD.BRNO 50.00 214.00 93 738 49.00 170.00 86 137 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 53.00 134.00 374 673 45.00 111.00 105 821 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 97.00 289.00 165 172 74.00 350.00 116 376 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 109.00 346.00 344 734 91.00 347.00 177 290 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 000.00 1 100.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 56.00 275.00 103 104 65.00 231.00 127 459 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 656.00 1 855.00 2 167 406 613.00 1 790.00 817 858 graf
PIVOV.LOUNY 105.00 470.00 322 460 151.00 400.00 121 787 graf
PIVOV.PARDUBICE 167.00 330.00 1 125 697 179.00 362.00 1 187 483 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 76.00 369.00 488 597 60.00 400.00 637 254 graf
PIVOV.STAROBRNO 494.00 1 070.00 9 420 869 466.00 1 074.00 3 051 452 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 440.00 2 595.00 12 132 764 429.00 2 550.00 5 848 683 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 620.00 5 105.00 168 516 150 3 400.00 5 200.00 45 575 645 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 498.00 1 820.00 19 003 679 456.00 1 693.00 8 482 985 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 490.00 1 410.00 43 914 466 491.00 1 400.00 21 992 158 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 127.00 500.00 3 348 267 114.00 504.00 1 937 121 graf
PK TRADE BRNO - - - 300.00 343.00 8 180 graf
PLASTIK HT 85.00 193.00 213 279 73.00 200.00 181 631 graf
PLEMENÁŘI BRNO 153.00 465.00 159 540 328.00 478.00 419 010 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 44.00 67.00 147 812 35.00 64.00 180 125 graf
PLIVA - LACHEMA 350.00 1 450.00 25 570 951 350.00 1 411.00 3 832 908 graf
PLOMA 79.00 170.00 2 431 583 75.00 205.00 2 902 314 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 100.00 300.00 407 543 77.00 285.00 327 874 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 185.00 586.00 3 184 788 173.00 610.00 1 746 083 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 100.00 10 100.00 10 615 9 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 46.00 875.00 141 035 41.00 500.00 21 225 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 24.00 215.00 645 256 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 24.00 180.00 323 862 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 17.00 226.00 793 729 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 58.00 143.00 2 427 122 56.00 137.00 1 960 390 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 333.00 760.00 10 497 427 336.00 759.00 2 390 574 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 365.00 3 525.00 55 213 648 2 250.00 3 500.00 14 616 940 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - - - - - - graf
PMIF PŘEROV - - - - - - graf
PNIF 31.00 575.00 46 474 27.00 391.00 3 499 964 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 118.00 500.00 204 232 50.00 450.00 95 270 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 43.00 290.00 2 103 734 28.00 285.00 755 586 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 17.00 140.00 68 655 221 16.00 140.00 32 943 086 graf
POL.LESY DYMOKURY 45.00 655.00 50 490 48.00 730.00 45 266 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 37.00 65.00 36 411 41.00 57.00 26 910 graf
POLAB.DZ NYMBURK 25.00 148.00 23 832 50.00 169.00 5 171 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 105.00 1 020.00 845 851 93.00 901.00 178 392 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 70.00 384.00 5 192 547 80.00 376.00 2 782 825 graf
POLOVODIČE PRAHA 16.00 47.00 610 799 16.00 50.00 66 362 graf
POLYGON STAVEBNÍ 38.00 94.00 214 198 44.00 100.00 501 184 graf
POLYGRAFIA 48.00 154.00 196 764 45.00 302.00 80 142 graf
POLYTECHNA 381.00 1 060.00 722 021 400.00 860.00 146 216 graf
POM - - - 49.00 154.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 1 975.00 4 141.00 3 571 194 1 912.00 4 975.00 3 936 865 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 25.00 89.00 520 822 graf
POSTILION PO>T.IF - - - 565.00 745.00 6 038 457 graf
POSTILION.POŠT.IF - - - 200.00 314.00 22 233 194 graf
POŠT.TISK.CENIN 252.00 363.00 259 831 278.00 390.00 146 145 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 203.00 681.00 6 078 240 190.00 673.00 2 747 024 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 12.00 100.00 28 190 11.00 162.00 21 073 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 403.00 1 145.00 22 769 152 394.00 1 150.00 11 012 661 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 78.00 259.00 2 558 183 graf
POTRAVINY CENTRUM 5.00 36.00 7 379 7.00 50.00 6 817 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 325.00 880.00 1 258 386 263.00 1 233.00 839 123 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 170.00 586.00 130 682 155.00 701.00 78 744 graf
POZ.STAVBY KLATOVY 50.00 124.00 68 042 22.00 103.00 37 546 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 27.00 284.00 43 048 58.00 298.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 177.00 288.00 280 507 120.00 251.00 212 638 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 179.00 255.00 196 116 181.00 390.00 220 723 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 44.00 183.00 1 704 396 31.00 177.00 1 215 374 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 52.00 217.00 150 398 78.00 162.00 166 992 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 156.00 475.00 1 259 507 124.00 727.00 822 693 graf
POZES RADONICE 19.00 133.00 34 805 26.00 76.00 20 669 graf
PPF INVEST.HOLDING 213.00 581.00 148 268 283 213.00 578.00 75 071 876 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 10 000.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 25.00 250.00 504 033 graf
PRÁD.A ČIST. ČB 41.00 75.00 12 147 46.00 70.00 14 750 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 120.00 297.00 32 693 84.00 270.00 11 528 graf
PRAG REAL VYSOČANY 101.00 298.00 22 354 811 101.00 321.00 9 473 884 graf
PRAGA ČÁSLAV 37.00 432.00 233 754 60.00 1 000.00 495 212 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 23.00 69.00 628 867 20.00 64.00 419 027 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 31.00 140.00 512 626 32.00 127.00 193 274 graf
PRAGA LOUNY 840.00 2 005.00 18 891 314 80.00 1 936.00 0 graf
PRAGOCEMENT RADOT. - - - 205.00 205.00 0 graf
PRAGOEXPORT 810.00 1 375.00 893 062 856.00 1 603.00 664 058 graf
PRAGOEXPORT Z1 - - 0 - - - graf
PRAGOFOND IF 79.00 163.00 3 142 501 80.00 189.00 2 266 758 graf
PRAGOIMEX 96.00 144.00 9 152 30.00 270.00 577 graf
PRAGOLAKTOS 33.00 188.00 484 095 32.00 203.00 268 265 graf
PRAGOPROJEKT 72.00 194.00 79 155 44.00 162.00 8 768 graf
PRAKOM BRNO 86.00 234.00 162 722 75.00 216.00 50 636 graf
PRAMEN BRNO 60.00 200.00 334 124 43.00 200.00 117 228 graf
PRAMEN BRUNTÁL 209.00 573.00 535 038 300.00 545.00 325 388 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 164.00 400.00 758 550 150.00 347.00 611 520 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 76.00 408.00 234 807 70.00 285.00 95 107 graf
PRAMEN IK PRAHA 76.00 881.00 501 489 80.00 720.00 192 895 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 21.00 399.00 51 425 34.00 395.00 15 965 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 61.00 267.00 171 705 64.00 339.00 110 058 graf
PRAMEN PÍSEK 83.00 1 155.00 2 753 626 95.00 1 546.00 266 598 graf
PRAMIX 27.00 374.00 216 419 29.00 980.00 66 722 graf
PRAZSKE SLUZBY 100.00 166.00 11 864 503 96.00 167.00 4 511 070 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 79.00 133.00 271 125 76.00 144.00 266 964 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 235.00 2 830.00 89 235 629 1 161.00 2 810.00 12 391 841 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 51.00 170.00 57 147 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 000.00 2 760.00 14 959 736 892.00 2 777.00 2 341 772 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 720.00 1 500.00 106 845 573 694.00 1 500.00 34 979 678 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 205.00 2 734.00 70 325 045 1 200.00 2 720.00 15 371 934 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 145.00 405.00 594 911 140.00 344.00 193 856 graf
PRECIOSA-LUSTRY 72.00 174.00 1 436 096 81.00 185.00 566 931 graf
PREFA BRNO 39.00 153.00 934 714 38.00 150.00 719 565 graf
PREFA GRYGOV 178.00 486.00 2 641 978 103.00 491.00 891 801 graf
PREFA PARDUBICE 77.00 367.00 3 327 884 88.00 415.00 3 636 868 graf
PREFA PRAHA 197.00 431.00 4 123 274 165.00 381.00 1 159 787 graf
PREFABRIKACE OVA 32.00 74.00 151 564 18.00 73.00 219 515 graf
PRECHEZA 118.00 560.00 22 108 042 125.00 585.00 3 726 732 graf
PREMING 94.00 167.00 432 347 78.00 161.00 128 953 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 45.00 533.00 992 888 44.00 510.00 510 629 graf
PRESTA 31.00 49.00 22 665 1.00 30.00 43 440 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 452.00 617.00 2 063 620 340.00 620.00 1 992 927 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 43.00 151.00 73 631 69.00 156.00 83 499 graf
PRIMONA 30.00 154.00 794 755 32.00 164.00 556 219 graf
PRINGTON VAR/00 101.00 10 105.00 2 546 024 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR 80.00 250.00 243 840 62.00 206.00 117 768 graf
PRIOR IK 210.00 764.00 1 087 531 193.00 553.00 405 442 graf
PRIOR KROMĚŘÍŽ - - - 1 000.00 4 000.00 27 050 graf
PRIOR OLOMOUC 252.00 771.00 1 310 414 220.00 600.00 175 652 graf
PRIOR OTROKOVICE - - - 1 000.00 4 000.00 27 050 graf
PRIOR PŘEROV 150.00 605.00 649 198 106.00 579.00 321 733 graf
PRIVAT - - - 72.00 500.00 814 169 graf
PRO INVEST - - - 23.00 102.00 3 267 263 graf
PROAGRO 93.00 290.00 805 171 98.00 271.00 162 990 graf
PROAGRO LIBEREC 35.00 85.00 181 330 30.00 368.00 219 079 graf
PROFILPROJ. PRAHA 185.00 2 549.00 50 143 200.00 2 006.00 13 674 graf
PROFIT FOND IF - - - 46.00 282.00 544 392 graf
PROGRESS OSTRAVA 20.00 54.00 37 257 10.00 56.00 74 498 graf
PROJEKTA OSTRAVA 101.00 648.00 37 422 58.00 676.00 39 490 graf
PROLES 47.00 150.00 3 361 33.00 235.00 50 649 graf
PROMBAK REAL ESTAT 75.00 214.00 5 051 45.00 700.00 945 graf
PROREGIO - - - 42.00 93.00 184 512 graf
PROSPERITA IF 98.00 362.00 12 252 250 89.00 365.00 11 103 007 graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - - - - graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - - - - graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 27.00 351.00 466 311 graf
PRŮM. STAVBY BRNO 64.00 504.00 437 702 55.00 460.00 132 732 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMSTAV MĚCHOLUPY - - - 100.00 107.00 58 600 graf
PRŮMYSL KAMENE 24.00 143.00 36 485 20.00 126.00 18 638 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 411.00 1 065.00 14 846 967 417.00 1 078.00 5 237 141 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 331.00 8 492 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVN< MORAVSK_ IF - - - 225.00 700.00 19 994 706 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 21.00 73.00 183 883 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 63.00 365.00 471 929 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 103.00 1 020.00 2 731 798 76.00 1 030.00 1 394 142 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 51.00 100.00 137 044 57.00 100.00 127 733 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 230.00 300.00 445 969 187.00 290.00 311 962 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 41.00 191.00 34 972 48.00 372.00 26 456 graf
PRVNÍ VÍTKOVSKÁ 64.00 105.00 99 841 71.00 126.00 108 008 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 4.00 22.00 920 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 342.00 601.00 57 124 960 335.00 590.00 17 056 131 graf
PS PARDUBICE 36.00 190.00 520 776 34.00 189.00 355 806 graf
PSG 32.00 105.00 473 210 41.00 115.00 381 702 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 28.00 271.00 65 137 50.00 319.00 89 414 graf
PTR 23.00 78.00 29 339 45.00 81.00 73 845 graf
PUDIS 61.00 93.00 4 626 61.00 150.00 37 978 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 19.00 106.00 62 125 19.00 88.00 78 747 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 10.00 24.00 2 002 5.00 50.00 11 442 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 57.00 135.00 4 243 204 51.00 130.00 835 434 graf
RADEGAST PF 87.00 211.00 10 653 272 90.00 211.00 13 151 498 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 51.00 558.00 1 115 492 37.00 450.00 203 570 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 50.00 500.00 6 043 910 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 34.00 268.00 4 444 871 graf
RAKO 965.00 1 502.00 19 890 735 861.00 1 590.00 5 512 570 graf
RAPID 807.00 2 301.00 294 085 1 000.00 2 300.00 83 546 graf
RAŠELINA 65.00 175.00 938 545 65.00 181.00 616 908 graf
RAŠKA 35.00 181.00 108 043 20.00 170.00 56 760 graf
REAS 45.00 86.00 129 039 23.00 115.00 176 718 graf
RECAP TRADE - - - 62.00 1 900.00 894 929 graf
REDASH 43.00 165.00 2 045 865 42.00 155.00 1 551 403 graf
REG.IF JIŽ. MORAVA - - - 500.00 500.00 0 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REKORD 42.00 189.00 9 171 247 40.00 181.00 183 863 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 203.00 1 085.00 5 512 466 194.00 1 050.00 1 305 243 graf
RENOVA 12.00 34.00 3 460 31.00 130.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 31.00 270.00 1 472 702 30.00 369.00 1 095 068 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 381.00 1 100.00 150 315 595 363.00 1 095.00 57 520 927 graf
REPROGEN 51.00 760.00 10 506 029 83.00 720.00 2 592 023 graf
RESONANČNÍ PILA 97.00 315.00 178 327 114.00 254.00 109 148 graf
RESTAMO HOLDING 25.00 113.00 149 248 40.00 86.00 26 668 graf
RETEX 37.00 135.00 430 027 29.00 121.00 252 147 graf
RIF 687.00 950.00 946 720 796 686.00 935.00 399 501 722 graf
RMS MEZZANINE 2 517.00 5 265.00 90 209 097 2 618.00 5 001.00 30 286 887 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 283.00 634.00 13 851 094 273.00 620.00 15 035 274 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 18.00 600.00 20 850 graf
ROKYTNICE 12/01 100.00 10 050.00 10 073 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 76.00 114.00 3 705 114 graf
ROMO FULNEK 50.00 132.00 971 752 39.00 165.00 687 279 graf
ROTEXTILE 18.00 60.00 11 952 20.00 66.00 34 512 graf
ROUČKA SLATINA 42.00 181.00 501 486 46.00 181.00 443 300 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 81.00 572.00 4 430 602 55.00 488.00 528 344 graf
RUBENA 81.00 429.00 10 348 603 72.00 418.00 5 196 004 graf
RUD 43.00 152.00 228 503 43.00 170.00 198 875 graf
RUDOLF JELÍNEK 442.00 795.00 2 675 032 466.00 868.00 2 328 230 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 1 000.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 1 000.00 0 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 20.00 73.00 50 616 33.00 80.00 29 597 graf
RUVE 10.00 29.00 5 452 17.00 25.00 4 451 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 200.00 817.00 23 155 310 187.00 860.00 14 911 274 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 50.00 201.00 273 266 44.00 271.00 226 694 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 38.00 259.00 184 855 50.00 305.00 134 722 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 56.00 964.00 735 602 90.00 880.00 979 972 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 79.00 155.00 551 544 62.00 145.00 424 346 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 90.00 270.00 770 485 82.00 270.00 378 086 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 37.00 171.00 306 032 34.00 164.00 387 548 graf
RYBENA RUMBURK 259.00 810.00 2 944 192 221.00 755.00 1 329 770 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 245.00 847.00 6 420 572 216.00 858.00 1 900 655 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 11 000.00 0 graf
ŘEMPO 23.00 92.00 6 949 956 18.00 100.00 2 018 005 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 133.00 264.00 217 742 144.00 279.00 308 039 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 88.00 642.00 2 163 914 95.00 521.00 500 930 graf
SAKAS 47.00 284.00 112 378 72.00 240.00 33 250 graf
SALMA 51.00 250.00 224 701 56.00 195.00 111 744 graf
SAMA 133.00 450.00 420 936 141.00 585.00 162 904 graf
SAMKA 90.00 299.00 869 374 51.00 264.00 378 769 graf
SANATORIUM ASTORIA 524.00 966.00 563 518 524.00 950.00 303 580 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 103.00 907.00 328 029 65.00 1 400.00 559 858 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANITAS 32.00 121.00 129 269 37.00 120.00 74 524 graf
SANJO KUTNÁ HORA 10.00 409.00 40 312 1.00 158.00 1 875 458 graf
SAO PRAHA - - - 27.00 50.00 45 875 graf
SAPOR 34.00 53.00 6 611 27.00 66.00 6 516 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 45.00 89.00 43 913 43.00 75.00 64 306 graf
SATIVA KEŘKOV 405.00 1 155.00 8 033 832 342.00 1 140.00 3 030 818 graf
SATOS 28.00 104.00 59 217 29.00 102.00 113 840 graf
SATOS - - - 2 000.00 2 097.00 12 444 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SAUER ŽANDOV 20.00 45.00 37 582 19.00 43.00 23 265 graf
SAVENA 59.00 282.00 954 999 83.00 210.00 135 464 graf
SÁZAVAN 185.00 378.00 1 554 686 183.00 375.00 994 993 graf
SAZKA 12,7/01 - - - 8 500.00 10 000.00 0 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 51.00 1 245.00 807 309 48.00 1 040.00 467 555 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 73.00 619.00 424 466 55.00 690.00 327 077 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 180.00 7 765.00 389 126 189.00 5 265.00 405 800 graf
SČ ARMATURKA 178.00 1 340.00 21 260 506 187.00 1 360.00 12 174 868 graf
SČ ENERGETIKA 1 240.00 2 934.00 80 705 023 1 205.00 2 948.00 18 429 769 graf
SČ ENERGETIKA - - - - - - graf
SČ INVESTORSKÁ 26.00 152.00 5 056 514 32.00 145.00 3 743 972 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 873.00 3 261.00 15 570 251 900.00 3 251.00 4 730 566 graf
SČC 20.00 105.00 550 706 20.00 124.00 325 505 graf
SDRUŽENY IF - - - 25.00 170.00 5 388 graf
SEBA 23.00 54.00 47 789 22.00 67.00 37 571 graf
SECO TRANS 64.00 226.00 1 644 858 43.00 212.00 893 014 graf
SEED LYSÁ N.L. - - - 25.00 30.00 0 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 40.00 154.00 23 928 30.00 154.00 36 444 graf
SELEKTA 50.00 163.00 861 449 41.00 145.00 516 793 graf
SELEKTA PACOV 41.00 187.00 93 388 75.00 203.00 100 045 graf
SELGEN 465.00 1 005.00 6 427 853 400.00 1 000.00 2 565 451 graf
SELIKO 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 930.00 4 685.00 30 475 076 772.00 10 160.00 10 735 902 graf
SELLIER & BELLOT 275.00 1 100.00 42 526 299 265.00 1 100.00 15 939 743 graf
SEMENA VELELIBY 63.00 113.00 137 079 54.00 110.00 76 225 graf
SEMENA VELELIBY - - - 81.00 100.00 1 000 graf
SEMOMA OLOMOUC 27.00 65.00 44 189 34.00 75.00 45 766 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 356.00 1 200.00 3 185 988 337.00 1 145.00 588 828 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 220.00 925.00 95 314 152 200.00 920.00 11 035 613 graf
SEMPRA PRAHA 69.00 221.00 593 401 62.00 258.00 564 238 graf
SEPAP 14,10/99 - - - - - - graf
SERVIS.TECH.A SL. 12.00 99.00 99 236 13.00 106.00 211 914 graf
SETUZA 1 200.00 2 584.00 90 574 386 1 100.00 2 550.00 30 058 582 graf
SETUZA 12,2/00 97.00 9 690.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 138.00 320.00 397 730 119.00 317.00 332 389 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 41.00 1 070.00 3 523 024 53.00 1 012.00 549 811 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 28.00 412.00 1 143 304 graf
SEVEROCUKR 56.00 170.00 624 836 65.00 186.00 820 539 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY 33.00 54.00 29 851 29.00 66.00 60 392 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 48.00 129.00 42 982 59.00 106.00 62 902 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 563.00 1 350.00 5 534 910 513.00 1 250.00 1 752 280 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 572.00 775.00 90 456 982 560.00 780.00 7 919 385 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 401.00 790.00 231 865 329 407.00 780.00 48 556 252 graf
SEVEROPROJEKT 71.00 250.00 184 269 49.00 150.00 63 733 graf
SEVEROSKLO 69.00 451.00 707 004 64.00 445.00 181 990 graf
SEVEROTEX LIBEREC 24.00 147.00 731 774 30.00 160.00 439 143 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 385.00 1 705.00 6 224 134 385.00 1 670.00 2 677 352 graf
SFINX 32.00 122.00 187 335 43.00 120.00 179 572 graf
SG - INDUSTRY 119.00 379.00 207 291 561 112.00 378.00 85 680 814 graf
SHD-KOMES 82.00 250.00 2 054 448 66.00 259.00 700 872 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 59.00 107.00 86 271 25.00 600.00 99 946 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIDIA 90.00 1 603.00 1 440 541 90.00 1 589.00 2 990 984 graf
SIF 1 600.00 2 173.00 20 334 995 - - - graf
SIGMA BRNO 24.00 116.00 134 517 18.00 141.00 98 512 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 82.00 366.00 22 948 715 80.00 371.00 8 945 705 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF 72.00 125.00 32 553 49.00 270.00 101 087 graf
SIK IF PRAHA - - - - - - graf
SIL.STAVBY TEPLICE 66.00 346.00 888 514 52.00 400.00 736 529 graf
SIL.STAVITEL. PHA 60.00 115.00 54 842 55.00 165.00 74 909 graf
SILKA 26.00 122.00 59 400 18.00 90.00 45 619 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 154.00 401.00 187 366 200.00 400.00 207 401 graf
SILNICE CHEB 28.00 76.00 8 375 49.00 80.00 43 672 graf
SILNICE JIČÍN 48.00 370.00 83 224 44.00 348.00 77 083 graf
SILNICE JIHLAVA 59.00 136.00 217 059 49.00 145.00 180 296 graf
SILNICE KLATOVY 120.00 1 135.00 78 752 102.00 1 057.00 153 064 graf
SILNICE LITOMYŠL 75.00 155.00 63 429 63.00 254.00 43 365 graf
SILNICE NEPOMUK 183.00 250.00 152 950 197.00 284.00 73 121 graf
SILNICE OSTRAVA 166.00 384.00 2 871 116 133.00 380.00 1 126 875 graf
SILNICE STŘÍBRO 66.00 125.00 43 903 46.00 120.00 25 504 graf
SILNICE ZNOJMO 72.00 139.00 354 986 75.00 150.00 107 293 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 36.00 96.00 904 029 36.00 88.00 551 226 graf
SILON 58.00 223.00 5 000 077 51.00 225.00 1 453 973 graf
SILVA SERVIS 55.00 214.00 74 480 58.00 200.00 55 238 graf
SILVACO 29.00 91.00 17 345 32.00 104.00 21 658 graf
SKALIČAN 44.00 87.00 70 699 45.00 122.00 54 563 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 260.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 900.00 4 300.00 77 813 239 1 811.00 4 300.00 25 694 395 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 515.00 1 680.00 11 270 292 509.00 1 650.00 4 410 404 graf
SKLO UNION TEPLICE 110.00 510.00 66 254 894 112.00 548.00 26 294 062 graf
SL.KÁMEN 10,125/02 - - 0 - - - graf
SLADOVNA HODONICE 119.00 609.00 1 497 923 110.00 600.00 648 918 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 17.00 41.00 262 315 13.00 46.00 210 824 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 100.00 200.00 34 545 132.00 168.00 33 838 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 70.00 143.00 66 482 62.00 130.00 43 275 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 41.00 100.00 527 504 41.00 100.00 283 518 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 120.00 359.00 11 596 962 108.00 360.00 2 244 468 graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 44.00 123.00 75 855 41.00 110.00 105 432 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 27.00 104.00 138 572 39.00 100.00 51 206 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 90.00 417.00 8 039 267 77.00 415.00 2 844 613 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 29.00 137.00 2 503 012 graf
SLUVIS PRAHA 15.00 39.00 209 896 14.00 35.00 232 173 graf
SM ENERGETIKA 1 615.00 3 220.00 91 939 196 1 542.00 3 098.00 29 574 262 graf
SM- FONDU CIMEX - - - 87.00 136.00 2 511 785 graf
SM- L_ZEo. FONDU - - - 102.00 161.00 1 091 093 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 055.00 2 593.00 27 397 316 982.00 2 550.00 7 287 906 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 90.00 133.00 61 488 graf
SM VOD.A KAN.OVA 90.00 200.00 7 911 057 88.00 197.00 5 756 838 graf
SMP CONSTRUCTION 120.00 350.00 1 574 922 110.00 324.00 924 197 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 99.00 11 400.00 109 460 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 24.00 266.00 199 947 52.00 283.00 474 914 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 55.00 89.00 1 456 807 58.00 106.00 853 523 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 39.00 138.00 1 036 162 47.00 128.00 669 426 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 238.00 792.00 294 025 198 224.00 785.00 75 104 858 graf
SOKOLOVSKÝ IF - - - - - - graf
SOLNÉ MLÝNY 235.00 642.00 992 156 172.00 638.00 515 228 graf
SOLO 98.00 285.00 8 680 411 96.00 272.00 2 209 731 graf
SPALOVNA VYSOČANY 97.00 463.00 8 119 908 89.00 460.00 2 751 357 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 122.00 293.00 19 501 122.00 331.00 20 588 graf
SPECIÁL INVEST - - - 21.00 107.00 2 843 636 graf
SPECIALTRANS.NOS. 35.00 100.00 29 515 25.00 105.00 54 001 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 1.00 800.00 17 324 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 26.00 800.00 0 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 4.00 800.00 9 327 graf
SPIF ČESKÝ 292.00 442.00 1 024 713 387 288.00 435.00 197 725 735 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 62.00 163.00 178 476 792 60.00 159.00 87 476 891 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 126.00 178.00 210 282 663 123.00 178.00 91 592 329 graf
SPOFA 466.00 1 600.00 12 443 345 450.00 1 562.00 4 722 898 graf
SPOJ.ZÁV.-NÁBYTEK 59.00 65.00 1 235 59.00 64.00 2 161 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 456.00 1 510.00 6 780 150 501.00 1 452.00 2 835 721 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 189.00 532.00 259 998 201.00 550.00 130 115 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 49.00 270.00 124 886 47.00 418.00 52 174 graf
SPOLANA 179.00 783.00 36 736 462 160.00 780.00 11 340 456 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 139.00 357.00 47 275 648 140.00 350.00 18 154 517 graf
SPOLINVEST - - - 57.00 148.00 147 500 graf
SPORT IF - - - 500.00 549.00 1 647 graf
SPORTEN N.MĚSTO - - - - - - graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 175.00 330.00 9 813 793 graf
S-PRODUCTION - - - 790.00 2 125.00 997 476 graf
SPT TELCOM 12,5/99 94.00 10 510.00 14 839 747 6 119.00 10 000.00 23 253 graf
SPUR 235.00 691.00 2 441 529 251.00 687.00 473 628 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 95.00 10 070.00 70 341 8 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 98.00 98.00 40 831 8 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,95/01 - - 0 8 000.00 10 006.00 0 graf
ST.DLUHOP.11,4/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 95.00 10 270.00 587 571 - - - graf
ST.DLUHOP.14/96 101.00 10 300.00 11 312 1 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,45/96 100.00 10 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 10 000.00 0 8 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,75/96 104.00 10 350.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 99.00 10 200.00 21 828 8 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 98.00 10 324.00 455 591 8 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - 0 8 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 100.00 10 055.00 32 043 7 808.00 10 060.00 488 000 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 95.00 242.00 157 939 100.00 250.00 85 273 graf
STAMEDOP 60.00 200.00 261 626 42.00 178.00 303 466 graf
STAMONT BRNO 34.00 102.00 82 479 24.00 121.00 96 506 graf
STAOPRA 74.00 142.00 71 581 72.00 250.00 32 266 graf
STAP 60.00 154.00 112 764 60.00 180.00 107 129