Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.20 1.90 15.79% 2.40 -8.33%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.00 5.00%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.75 0.75 0.00 0.05 1 400.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.00 3.20 -6.25% 4.10 -26.83%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.70 0.60 16.67% -0.24 - 391.67%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 109 240.00 89 278.00 22.36% 102 967.00 6.09%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.90 0.90 0.00 0.30 200.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 195 507.90 3 119 026.30 2.45% 3 276 471.10 -2.47%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 291 562.00 311 159.00 -6.30% 275 612.00 5.79%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 265 373.00 282 103.00 -5.93% 253 932.00 4.51%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 26 189.00 29 056.00 -9.87% 21 680.00 20.80%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.56 2.35 8.94% 2.13 20.19%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.44 2.41 1.24% 2.09 16.75%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.57 8.47 1.18% 9.27 -7.55%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 7 618.00 8 182.00 -6.89% 6 525.00 16.75%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 907.00 8 800.00 -21.51% 5 810.00 18.88%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 58 763.10 - 682.00 -8 716.29% 97 491.00 -39.72%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 1 080 289.80 1 085 250.60 -0.46% 1 090 716.30 -0.96%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 1 021 526.80 1 085 932.60 -5.93% 993 225.30 2.85%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 113 078.60 66 454.10 70.16% 117 315.90 -3.61%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 1 011 407.10 1 013 310.20 -0.19% 1 023 131.20 -1.15%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 898 328.60 946 856.10 -5.13% 905 815.30 -0.83%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -34 062.90 -64 145.50 -46.90% -4 806.90 608.63%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 60 983.50 48 167.30 26.61% 57 458.40 6.13%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 95 046.40 112 312.70 -15.37% 62 265.30 52.65%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -20 252.60 -2 990.60 577.21% -15 017.90 34.86%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 7 899.20 23 773.20 -66.77% 10 126.70 -22.00%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 28 151.80 26 763.70 5.19% 25 144.60 11.96%
UK13 2-Kapitálový účet-NET 5 729.00 29 508.70 -80.59% 1 006.90 468.97%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 8 155.10 39 552.80 -79.38% 1 814.00 349.56%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 2 426.10 10 044.10 -75.85% 807.10 200.59%
UK16 3-Finanční účet-NET 43 735.10 -7 731.70 - 665.66% 96 532.40 -54.69%
UK17 3-Finanční účet-A 27 262.00 6 704.60 306.62% 1 159 656.70 -97.65%
UK18 3-Finanční účet-P -16 473.10 14 436.30 - 214.11% 1 063 124.30 - 101.55%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -8 529.30 -34 349.90 -75.17% -62 700.90 -86.40%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 16 039.90 10 945.90 46.54% 15 684.20 2.27%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 24 569.30 45 295.80 -45.76% 78 385.10 -68.66%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET -49 856.50 -21 174.40 135.46% - 353 842.30 -85.91%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A -5 630.40 25 252.40 - 122.30% -2 682.40 109.90%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 44 226.00 46 426.80 -4.74% 351 159.80 -87.41%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET 921.10 -4 337.30 - 121.24% 1 729.20 -46.73%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A -4 965.10 -14 689.60 -66.20% -4 749.50 4.54%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P -5 886.20 -10 352.30 -43.14% -6 478.70 -9.15%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET 105 364.40 62 186.50 69.43% - 607 854.20 - 117.33%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 25 982.10 -4 747.50 - 647.28% 32 204.00 -19.32%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P -79 382.20 -66 934.00 18.60% 640 058.10 - 112.40%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET -4 164.60 -10 056.60 -58.59% 1 119 200.50 - 100.37%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A -4 164.60 -10 056.60 -58.59% 1 119 200.50 - 100.37%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 64 492.00 28 826.70 123.72% 98 497.90 -34.52%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET 43 735.10 -7 731.70 - 665.66% 96 532.40 -54.69%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET -20 757.00 -36 558.40 -43.22% -1 965.60 956.01%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -8 529.00 -34 350.00 -75.17% -62 701.00 -86.40%
UK2 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 16 040.00 10 946.00 46.54% 15 684.00 2.27%
UK3 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 24 569.00 45 296.00 -45.76% 78 385.00 -68.66%
UK4 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-NET 28 204.00 -15 635.00 - 280.39% -23 836.00 - 218.33%
UK5 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-A 10 901.00 - 263.00 -4 244.87% -9 374.00 - 216.29%
UK6 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-P -17 304.00 15 373.00 - 212.56% 14 462.00 - 219.65%
UK7 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-NET -26 938.00 -24 820.00 8.53% -30 565.00 -11.87%
UK8 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-A 10 767.00 10 577.00 1.80% 8 082.00 33.22%
UK9 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-P 37 704.00 35 397.00 6.52% 38 646.00 -2.44%
UK10 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-NET -9 796.00 6 105.00 - 260.46% -8 300.00 18.02%
UK11 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-A -5 628.00 631.00 - 991.92% 16 976.00 - 133.15%
UK12 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-P 4 168.00 -5 474.00 - 176.14% 25 276.00 -83.51%
UK13 3.1.2.1-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-NET 4 766.00 7 417.00 -35.74% - 662.00 - 819.94%
UK14 3.1.2.1-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-A 2 614.00 729.00 258.57% 3 375.00 -22.55%
UK15 3.1.2.1-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-V podnicích přímé investice-P -2 152.00 -6 688.00 -67.82% 4 037.00 - 153.31%
UK16 3.1.2.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-NET 17 179.00 1 082.00 1 487.71% 7 648.00 124.62%
UK17 3.1.2.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-A 16 020.00 2 550.00 528.24% 11 475.00 39.61%
UK18 3.1.2.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-V přímém investorovi (zpětná investice)-P -1 158.00 1 467.00 - 178.94% 3 827.00 - 130.26%
UK19 3.1.2.3-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-NET -31 740.00 -2 394.00 1 225.81% -15 286.00 107.64%
UK20 3.1.2.3-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-A -24 261.00 -2 647.00 816.55% 2 126.00 -1 241.16%
UK21 3.1.2.3-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-Mezi sesterskými podniky-P 7 479.00 - 253.00 -3 056.13% 17 412.00 -57.05%

Položky Portfoliových investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET -1 961.00 - 829.00 136.55% -13 091.00 -85.02%
UK2 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A - 221.00 989.00 - 122.35% -99.00 123.23%
UK3 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 1 739.00 1 818.00 -4.35% 12 991.00 -86.61%
UK4 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-NET 278.00 541.00 -48.61% - 185.00 - 250.27%
UK5 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-A 275.00 875.00 -68.57% 239.00 15.06%
UK6 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-P -3.00 334.00 - 100.90% 424.00 - 100.71%
UK7 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 15.00 -33.00 - 145.45% -4.00 - 475.00%
UK11 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 15.00 -33.00 - 145.45% -4.00 - 475.00%
UK12 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-NET 1.00 -1.00 - 200.00% 6.00 -83.33%
UK14 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-A 1.00 -1.00 - 200.00% 6.00 -83.33%
UK15 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-NET 262.00 574.00 -54.36% - 187.00 - 240.11%
UK17 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-A 259.00 908.00 -71.48% 237.00 9.28%
UK18 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-P -3.00 334.00 - 100.90% 424.00 - 100.71%
UK19 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-NET -2 239.00 -1 370.00 63.43% -12 906.00 -82.65%
UK20 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-A - 497.00 114.00 - 535.96% - 338.00 47.04%
UK21 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-P 1 742.00 1 484.00 17.39% 12 568.00 -86.14%
UK22 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 1 095.00 -1 372.00 - 179.81% -2 990.00 - 136.62%
UK26 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A - 245.00 - 180.00 36.11% -44.00 456.82%
UK27 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P -1 341.00 1 192.00 - 212.50% 2 947.00 - 145.50%
UK28 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-NET -3 255.00 552.00 - 689.67% -9 551.00 -65.92%
UK29 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-A -2.00 13.00 - 115.38% 7.00 - 128.57%
UK30 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-P 3 253.00 - 539.00 - 703.52% 9 558.00 -65.97%
UK31 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-NET -79.00 - 550.00 -85.64% - 364.00 -78.30%
UK32 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-A - 249.00 281.00 - 188.61% - 302.00 -17.55%
UK33 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-P - 170.00 831.00 - 120.46% 63.00 - 369.84%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-NET 51 417.00 142 635.00 -63.95% - 587 726.00 - 108.75%
UK2 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-A - 880.00 63 538.00 - 101.38% -1 544.00 -43.01%
UK3 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-P -52 297.00 -79 097.00 -33.88% 586 182.00 - 108.92%
UK4 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET 102 739.00 -51 656.00 - 298.89% -3 843.00 -2 773.41%
UK5 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A 343.00 1 527.00 -77.54% -5 262.00 - 106.52%
UK6 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P - 102 396.00 53 183.00 - 292.54% -1 419.00 7 116.07%
UK7 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 102 739.00 -51 656.00 - 298.89% -3 843.00 -2 773.41%
UK8 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 343.00 1 527.00 -77.54% -5 262.00 - 106.52%
UK9 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P - 102 396.00 53 183.00 - 292.54% -1 419.00 7 116.07%
UK10 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -62 717.00 171 357.00 - 136.60% - 584 060.00 -89.26%
UK14 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A -12 618.00 39 077.00 - 132.29% 3 541.00 - 456.34%
UK15 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 50 099.00 - 132 281.00 - 137.87% 587 601.00 -91.47%
UK16 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -75 305.00 180 749.00 - 141.66% - 562 956.00 -86.62%
UK17 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A -12 185.00 31 540.00 - 138.63% -43.00 28 237.21%
UK18 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 63 119.00 - 149 209.00 - 142.30% 562 913.00 -88.79%
UK19 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 12 588.00 -9 391.00 - 234.04% -21 105.00 - 159.64%
UK20 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A - 432.00 7 537.00 - 105.73% 3 584.00 - 112.05%
UK21 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P -13 020.00 16 928.00 - 176.91% 24 688.00 - 152.74%
UK22 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET - 454.00 - 476.00 -4.62% 11.00 -4 227.27%
UK23 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A - 454.00 - 476.00 -4.62% 11.00 -4 227.27%
UK24 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET - 454.00 - 476.00 -4.62% 11.00 -4 227.27%
UK26 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A - 454.00 - 476.00 -4.62% 11.00 -4 227.27%
UK27 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 11 848.00 23 410.00 -49.39% 167.00 6 994.61%
UK32 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 11 848.00 23 410.00 -49.39% 167.00 6 994.61%
UK33 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 11 848.00 23 410.00 -49.39% 167.00 6 994.61%
UK35 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 11 848.00 23 410.00 -49.39% 167.00 6 994.61%
UK36 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-NET 2 491.00 6 699.00 -62.82% -23 247.00 - 110.72%
UK2 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-A -43.00 2 984.00 - 101.44% -61.00 -29.51%
UK3 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-P -2 534.00 -3 715.00 -31.79% 23 186.00 - 110.93%
UK4 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET 4 977.00 -2 426.00 - 305.15% - 152.00 -3 374.34%
UK5 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A 17.00 72.00 -76.39% - 208.00 - 108.17%
UK6 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P -4 961.00 2 498.00 - 298.60% -56.00 8 758.93%
UK7 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 4 977.00 -2 426.00 - 305.15% - 152.00 -3 374.34%
UK8 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 17.00 72.00 -76.39% - 208.00 - 108.17%
UK9 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P -4 961.00 2 498.00 - 298.60% -56.00 8 758.93%
UK10 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -3 038.00 8 048.00 - 137.75% -23 102.00 -86.85%
UK14 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A - 611.00 1 835.00 - 133.30% 140.00 - 536.43%
UK15 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 2 427.00 -6 213.00 - 139.06% 23 242.00 -89.56%
UK16 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -3 648.00 8 489.00 - 142.97% -22 267.00 -83.62%
UK17 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A - 590.00 1 481.00 - 139.84% -2.00 29 400.00%
UK18 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 3 058.00 -7 008.00 - 143.64% 22 265.00 -86.27%
UK19 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 610.00 - 441.00 - 238.32% - 835.00 - 173.05%
UK20 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A -21.00 354.00 - 105.93% 142.00 - 114.79%
UK21 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P - 631.00 795.00 - 179.37% 977.00 - 164.59%
UK22 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET -22.00 -22.00 0.00 0.00 -
UK23 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A -22.00 -22.00 0.00 0.00 -
UK24 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET -22.00 -22.00 0.00 0.00 -
UK26 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A -22.00 -22.00 0.00 0.00 -
UK27 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 574.00 1 100.00 -47.82% 7.00 8 100.00%
UK32 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 574.00 1 100.00 -47.82% 7.00 8 100.00%
UK33 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 574.00 1 100.00 -47.82% 7.00 8 100.00%
UK35 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 574.00 1 100.00 -47.82% 7.00 8 100.00%
UK36 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET 20 690.00 1 218.00 1 598.69% -25 659.00 - 180.63%
UK2 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A 581.00 -28 344.00 - 102.05% 2 877.00 -79.81%
UK3 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P -20 110.00 -29 562.00 -31.97% 28 536.00 - 170.47%
UK4 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET 13 672.00 20 131.00 -32.08% -33 889.00 - 140.34%
UK5 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P -13 672.00 -20 131.00 -32.08% 33 889.00 - 140.34%
UK7 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET 13 672.00 20 131.00 -32.08% -33 889.00 - 140.34%
UK11 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P -13 672.00 -20 131.00 -32.08% 33 889.00 - 140.34%
UK13 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 1 530.00 -29 899.00 - 105.12% 5 604.00 -72.70%
UK17 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 1 530.00 -29 899.00 - 105.12% 5 604.00 -72.70%
UK18 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 7 862.00 -11 767.00 - 166.81% 6 312.00 24.56%
UK20 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 7 862.00 -11 767.00 - 166.81% 6 312.00 24.56%
UK21 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -6 332.00 -18 132.00 -65.08% - 708.00 794.35%
UK23 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A -6 332.00 -18 132.00 -65.08% - 708.00 794.35%
UK24 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET 3 824.00 861.00 344.13% 2 007.00 90.53%
UK26 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P -3 824.00 - 861.00 344.13% -2 007.00 90.53%
UK28 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET 3 824.00 861.00 344.13% 2 007.00 90.53%
UK35 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P -3 824.00 - 861.00 344.13% -2 007.00 90.53%
UK37 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET 1 665.00 10 124.00 -83.55% 619.00 168.98%
UK38 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A - 949.00 1 554.00 - 161.07% -2 727.00 -65.20%
UK39 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P -2 614.00 -8 570.00 -69.50% -3 346.00 -21.88%
UK40 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 1 518.00 17 791.00 -91.47% -2 555.00 - 159.41%
UK41 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A - 321.00 2 220.00 - 114.46% -2 155.00 -85.10%
UK42 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P -1 838.00 -15 571.00 -88.20% 400.00 - 559.50%
UK43 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 147.00 -7 667.00 - 101.92% 3 174.00 -95.37%
UK44 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A - 629.00 - 666.00 -5.56% - 572.00 9.96%
UK45 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P - 776.00 7 001.00 - 111.08% -3 746.00 -79.28%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET 1 002.00 57.00 1 657.89% -1 015.00 - 198.72%
UK2 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A 28.00 -1 331.00 - 102.10% 114.00 -75.44%
UK3 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P - 974.00 -1 388.00 -29.83% 1 129.00 - 186.27%
UK4 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET 662.00 946.00 -30.02% -1 340.00 - 149.40%
UK5 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P - 662.00 - 946.00 -30.02% 1 340.00 - 149.40%
UK7 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET 662.00 946.00 -30.02% -1 340.00 - 149.40%
UK11 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P - 662.00 - 946.00 -30.02% 1 340.00 - 149.40%
UK13 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 74.00 -1 404.00 - 105.27% 222.00 -66.67%
UK17 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 74.00 -1 404.00 - 105.27% 222.00 -66.67%
UK18 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 381.00 - 553.00 - 168.90% 250.00 52.40%
UK20 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 381.00 - 553.00 - 168.90% 250.00 52.40%
UK21 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET - 307.00 - 852.00 -63.97% -28.00 996.43%
UK23 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A - 307.00 - 852.00 -63.97% -28.00 996.43%
UK24 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET 185.00 40.00 362.50% 79.00 134.18%
UK26 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P - 185.00 -40.00 362.50% -79.00 134.18%
UK28 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET 185.00 40.00 362.50% 79.00 134.18%
UK35 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P - 185.00 -40.00 362.50% -79.00 134.18%
UK37 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET 81.00 475.00 -82.95% 24.00 237.50%
UK38 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A -46.00 73.00 - 163.01% - 108.00 -57.41%
UK39 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P - 127.00 - 403.00 -68.49% - 132.00 -3.79%
UK40 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 74.00 836.00 -91.15% - 101.00 - 173.27%
UK41 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A -16.00 104.00 - 115.38% -85.00 -81.18%
UK42 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P -89.00 - 731.00 -87.82% 16.00 - 656.25%
UK43 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 7.00 - 360.00 - 101.94% 126.00 -94.44%
UK44 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A -30.00 -31.00 -3.23% -23.00 30.43%
UK45 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P -38.00 329.00 - 111.55% - 148.00 -74.32%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-NET 127.00 - 163.00 - 177.91% - 216.00 - 158.80%
UK2 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-A 11.00 -53.00 - 120.75% 13.00 -15.38%
UK3 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-P - 115.00 110.00 - 204.55% 229.00 - 150.22%
UK4 3.4.6.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 196.00 111.00 - 276.58% 49.00 - 500.00%
UK14 3.4.6.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A -15.00 -45.00 -66.67% 23.00 - 165.22%
UK15 3.4.6.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 180.00 - 155.00 - 216.13% -27.00 - 766.67%
UK16 3.4.6.2.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET - 141.00 190.00 - 174.21% 98.00 - 243.88%
UK17 3.4.6.2.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A -16.00 -39.00 -58.97% 22.00 - 172.73%
UK18 3.4.6.2.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 126.00 - 229.00 - 155.02% -75.00 - 268.00%
UK19 3.4.6.2.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -55.00 -79.00 -30.38% -48.00 14.58%
UK20 3.4.6.2.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 0.00 -5.00 - 0.00 -
UK21 3.4.6.2.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 55.00 74.00 -25.68% 49.00 12.24%
UK22 3.4.6.3-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET 322.00 - 274.00 - 217.52% - 265.00 - 221.51%
UK32 3.4.6.4-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 27.00 -8.00 - 437.50% -10.00 - 370.00%
UK33 3.4.6.4-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P - 295.00 266.00 - 210.90% 255.00 - 215.69%
UK34 3.4.6.4.0.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 322.00 - 274.00 - 217.52% - 265.00 - 221.51%
UK35 3.4.6.4.0.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 27.00 -8.00 - 437.50% -10.00 - 370.00%
UK36 3.4.6.4.0.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P - 295.00 266.00 - 210.90% 255.00 - 215.69%
UK37 3.4.6.4.0.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET 814.00 -1 224.00 - 166.50% - 949.00 - 185.77%
UK2 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A 23.00 - 563.00 - 104.09% 106.00 -78.30%
UK3 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P - 791.00 660.00 - 219.85% 1 056.00 - 174.91%
UK4 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET 538.00 - 393.00 - 236.90% -1 254.00 - 142.90%
UK5 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P - 538.00 393.00 - 236.90% 1 254.00 - 142.90%
UK7 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET 538.00 - 393.00 - 236.90% -1 254.00 - 142.90%
UK11 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P - 538.00 393.00 - 236.90% 1 254.00 - 142.90%
UK13 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 60.00 - 779.00 - 107.70% 207.00 -71.01%
UK17 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 60.00 - 779.00 - 107.70% 207.00 -71.01%
UK18 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 309.00 132.00 134.09% 234.00 32.05%
UK20 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 309.00 132.00 134.09% 234.00 32.05%
UK21 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET - 249.00 - 911.00 -72.67% -26.00 857.69%
UK23 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A - 249.00 - 911.00 -72.67% -26.00 857.69%
UK24 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET 150.00 311.00 -51.77% 74.00 102.70%
UK26 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P - 150.00 - 311.00 -51.77% -74.00 102.70%
UK28 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET 150.00 311.00 -51.77% 74.00 102.70%
UK35 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P - 150.00 - 311.00 -51.77% -74.00 102.70%
UK37 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET 65.00 - 362.00 - 117.96% 23.00 182.61%
UK38 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A -37.00 216.00 - 117.13% - 101.00 -63.37%
UK39 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P - 103.00 578.00 - 117.82% - 124.00 -16.94%
UK40 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 60.00 -38.00 - 257.89% -95.00 - 163.16%
UK41 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A -13.00 260.00 - 105.00% -80.00 -83.75%
UK42 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P -72.00 298.00 - 124.16% 15.00 - 580.00%
UK43 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 6.00 - 324.00 - 101.85% 117.00 -94.87%
UK44 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A -25.00 -44.00 -43.18% -21.00 19.05%
UK45 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P -30.00 280.00 - 110.71% - 139.00 -78.42%

Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období<b> 98 640.00 307 226.00 -67.89% -54 964.00 - 279.46%
UK2 1. Zisk nebo ztráta před zdaněním 135 826.00 404 083.00 -66.39% -45 389.00 - 399.25%
UK3 1.1. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 98 570.00 308 105.00 -68.01% -54 897.00 - 279.55%
UK4 1.1.1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění -4 207.00 148 167.00 - 102.84% 19 842.00 - 121.20%
UK5 1.1.2. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění 112 729.00 341 491.00 -66.99% -71 382.00 - 257.92%
UK6 1.1.3. Výnosy z investic 5 756.00 35 843.00 -83.94% 1 937.00 197.16%
UK7 1.1.3.1. Výnosy z podílů 0.00 9.00 - 0.00 -
UK8 1.1.3.2. Výnosy z ostatních investic 3 585.00 3 761.00 -4.68% 1 441.00 148.79%
UK9 1.1.3.2.1. Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí) 3 585.00 3 761.00 -4.68% 1 441.00 148.79%
UK11 1.1.3.3. Změny hodnoty investic - výnosy 2 171.00 32 073.00 -93.23% 496.00 337.70%
UK12 1.1.3.4. Výnosy z realizace investic 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.4. Převedené výnosy z investic z technického účtu k ŽP 2 682.00 - 492.00 - 645.12% -1 429.00 - 287.68%
UK14 1.1.5. Náklady na investice 890.00 38 962.00 -97.72% 1 614.00 -44.86%
UK15 1.1.5.1. Náklady na správu investic, včetně úroků 541.00 1 376.00 -60.68% 143.00 278.32%
UK16 1.1.5.2. Změna hodnoty investic - náklady 349.00 37 013.00 -99.06% 1 471.00 -76.27%
UK17 1.1.5.3. Náklady spojené s realizací investic 0.00 573.00 - 0.00 -
UK18 1.1.6. Převod výnosů z investic na technický účet k NP 1 357.00 -11 131.00 - 112.19% -4 042.00 - 133.57%
UK19 1.1.7. Ostatní výnosy 73 201.00 1 278 496.00 -94.27% 81 186.00 -9.84%
UK20 1.1.8. Ostatní náklady 52 157.00 1 370 783.00 -96.19% 77 903.00 -33.05%
UK21 1.1.9. Daň z příjmů z běžné činnosti 37 186.00 96 786.00 -61.58% 9 575.00 288.37%
UK22 1.2. Mimořádný zisk nebo ztráta 83.00 - 290.00 - 128.62% 0.00 -
UK23 1.2.1. Mimořádné výnosy 138.00 43.00 220.93% 0.00 -
UK24 1.2.2. Mimořádné náklady 55.00 333.00 -83.48% 0.00 -
UK25 1.3. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0.00 71.00 - 0.00 -
UK26 1.4. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 13.00 519.00 -97.50% 67.00 -80.60%

Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období<b> 3 544 903.00 7 933 382.00 -55.32% 1 685 688.00 110.29%
UK2 1. Zisk nebo ztráta před zdaněním 4 295 798.00 10 040 651.00 -57.22% 2 313 371.00 85.69%
UK3 1.1. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 3 529 036.00 7 877 290.00 -55.20% 1 670 356.00 111.27%
UK4 1.1.1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění 1 849 616.00 452 968.00 308.33% 521 488.00 254.68%
UK5 1.1.2. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění 1 872 085.00 8 481 646.00 -77.93% 1 491 973.00 25.48%
UK6 1.1.3. Výnosy z investic 2 470 912.00 8 488 538.00 -70.89% 2 100 110.00 17.66%
UK7 1.1.3.1. Výnosy z podílů 87 860.00 638 690.00 -86.24% 56 322.00 56.00%
UK8 1.1.3.2. Výnosy z ostatních investic 417 245.00 1 433 089.00 -70.88% 321 142.00 29.93%
UK9 1.1.3.2.1. Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti) 25 147.00 110 946.00 -77.33% 26 756.00 -6.01%
UK10 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí) 392 098.00 1 322 143.00 -70.34% 294 386.00 33.19%
UK11 1.1.3.3. Změny hodnoty investic - výnosy 218 250.00 1 553 081.00 -85.95% 480 203.00 -54.55%
UK12 1.1.3.4. Výnosy z realizace investic 1 747 559.00 4 863 677.00 -64.07% 1 242 443.00 40.66%
UK13 1.1.4. Převedené výnosy z investic z technického účtu k ŽP 92 762.00 -45 861.00 - 302.27% 170 311.00 -45.53%
UK14 1.1.5. Náklady na investice 2 136 753.00 7 176 188.00 -70.22% 1 904 559.00 12.19%
UK15 1.1.5.1. Náklady na správu investic, včetně úroků 163 772.00 290 461.00 -43.62% 59 583.00 174.86%
UK16 1.1.5.2. Změna hodnoty investic - náklady 478 177.00 2 186 238.00 -78.13% 640 430.00 -25.34%
UK17 1.1.5.3. Náklady spojené s realizací investic 1 494 805.00 4 699 491.00 -68.19% 1 204 547.00 24.10%
UK18 1.1.6. Převod výnosů z investic na technický účet k NP 432 488.00 1 474 188.00 -70.66% 347 357.00 24.51%
UK19 1.1.7. Ostatní výnosy 830 766.00 2 547 858.00 -67.39% 478 472.00 73.63%
UK20 1.1.8. Ostatní náklady 266 972.00 1 290 218.00 -79.31% 212 399.00 25.69%
UK21 1.1.9. Daň z příjmů z běžné činnosti 750 895.00 2 107 269.00 -64.37% 627 683.00 19.63%
UK22 1.2. Mimořádný zisk nebo ztráta 21 102.00 72 139.00 -70.75% 19 477.00 8.34%
UK23 1.2.1. Mimořádné výnosy 21 126.00 74 092.00 -71.49% 19 507.00 8.30%
UK24 1.2.2. Mimořádné náklady 24.00 1 953.00 -98.77% 30.00 -20.00%
UK25 1.3. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 1.4. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 5 235.00 16 048.00 -67.38% 4 146.00 26.27%

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET 4 143.00 2 435.00 70.14% -22 488.00 - 118.42%
UK2 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 1 022.00 - 186.00 - 649.46% 1 191.00 -14.19%
UK3 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P -3 122.00 -2 621.00 19.11% 23 680.00 - 113.18%
UK4 3.4.1-FÚ-OI-Ostatní účasti (F519O)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.1-FÚ-OI-Ostatní účasti (F519O)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.1-FÚ-OI-Ostatní účasti (F519O)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-NET 2 022.00 5 585.00 -63.80% -21 743.00 - 109.30%
UK8 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-A -35.00 2 488.00 - 101.41% -57.00 -38.60%
UK9 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-P -2 057.00 -3 097.00 -33.58% 21 686.00 - 109.49%
UK10 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET 814.00 48.00 1 595.83% - 949.00 - 185.77%
UK11 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A 23.00 -1 110.00 - 102.07% 106.00 -78.30%
UK12 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P - 791.00 -1 157.00 -31.63% 1 056.00 - 174.91%
UK13 3.4.4-FÚ-OI-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)-NET 16.00 22.00 -27.27% 31.00 -48.39%
UK14 3.4.4-FÚ-OI-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)-A 1.00 28.00 -96.43% 51.00 -98.04%
UK15 3.4.4-FÚ-OI-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)-P -14.00 6.00 - 333.33% 20.00 - 170.00%
UK16 3.4.5-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (F81O)-NET 1 189.00 -3 083.00 - 138.57% 376.00 216.22%
UK17 3.4.5-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (F81O)-A 1 023.00 -1 548.00 - 166.09% 1 079.00 -5.19%
UK18 3.4.5-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (F81O)-P - 167.00 1 536.00 - 110.87% 704.00 - 123.72%
UK19 3.4.5.0.1-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Krátkodobé-NET 1 183.00 -3 083.00 - 138.37% 383.00 208.88%
UK20 3.4.5.0.1-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Krátkodobé-A 1 023.00 -1 547.00 - 166.13% 1 079.00 -5.19%
UK21 3.4.5.0.1-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Krátkodobé-P - 160.00 1 535.00 - 110.42% 696.00 - 122.99%
UK22 3.4.5.0.2-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Dlouhodobé-NET 6.00 0.00 - -7.00 - 185.71%
UK23 3.4.5.0.2-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.5.0.2-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Dlouhodobé-P -6.00 0.00 - 7.00 - 185.71%
UK25 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-NET 103.00 - 136.00 - 175.74% - 202.00 - 150.99%
UK26 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-A 9.00 -44.00 - 120.45% 12.00 -25.00%
UK27 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-P -93.00 92.00 - 201.09% 214.00 - 143.46%
UK28 3.4.7-FÚ-OI-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (F12)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.7-FÚ-OI-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (F12)-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET 105 364.00 - 711 509.00 - 114.81% - 607 854.00 - 117.33%
UK2 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 25 982.00 70 710.00 -63.26% 32 204.00 -19.32%
UK3 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P -79 382.00 782 220.00 - 110.15% 640 058.00 - 112.40%
UK4 3.4.1-FÚ-OI-Ostatní účasti (F519O)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.1-FÚ-OI-Ostatní účasti (F519O)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.1-FÚ-OI-Ostatní účasti (F519O)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-NET 51 417.00 - 618 883.00 - 108.31% - 587 726.00 - 108.75%
UK8 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-A - 880.00 67 771.00 - 101.30% -1 544.00 -43.01%
UK9 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-P -52 297.00 686 653.00 - 107.62% 586 182.00 - 108.92%
UK10 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET 20 690.00 -32 787.00 - 163.10% -25 659.00 - 180.63%
UK11 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A 581.00 -14 015.00 - 104.15% 2 877.00 -79.81%
UK12 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P -20 110.00 18 772.00 - 207.13% 28 536.00 - 170.47%
UK13 3.4.4-FÚ-OI-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)-NET 397.00 559.00 -28.98% 838.00 -52.63%
UK14 3.4.4-FÚ-OI-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)-A 35.00 2 319.00 -98.49% 1 372.00 -97.45%
UK15 3.4.4-FÚ-OI-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)-P - 362.00 1 759.00 - 120.58% 533.00 - 167.92%
UK16 3.4.5-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (F81O)-NET 30 247.00 -52 057.00 - 158.10% 10 155.00 197.85%
UK17 3.4.5-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (F81O)-A 26 010.00 15 283.00 70.19% 29 179.00 -10.86%
UK18 3.4.5-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (F81O)-P -4 238.00 67 340.00 - 106.29% 19 024.00 - 122.28%
UK19 3.4.5.0.1-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Krátkodobé-NET 30 090.00 -52 656.00 - 157.14% 10 351.00 190.70%
UK20 3.4.5.0.1-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Krátkodobé-A 26 014.00 15 263.00 70.44% 29 175.00 -10.83%
UK21 3.4.5.0.1-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Krátkodobé-P -4 076.00 67 919.00 - 106.00% 18 824.00 - 121.65%
UK22 3.4.5.0.2-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Dlouhodobé-NET 157.00 599.00 -73.79% - 196.00 - 180.10%
UK23 3.4.5.0.2-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Dlouhodobé-A -5.00 20.00 - 125.00% 4.00 - 225.00%
UK24 3.4.5.0.2-FÚ-OI-Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)-Dlouhodobé-P - 162.00 - 579.00 -72.02% 200.00 - 181.00%
UK25 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-NET 2 613.00 -8 342.00 - 131.32% -5 462.00 - 147.84%
UK26 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-A 237.00 - 647.00 - 136.63% 320.00 -25.94%
UK27 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-P -2 375.00 7 695.00 - 130.86% 5 783.00 - 141.07%
UK28 3.4.7-FÚ-OI-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (F12)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.7-FÚ-OI-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (F12)-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 578.04 1 931.16 -70.07% 2 365.84 -75.57%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -92.34 1 396.22 - 106.61% 751.10 - 112.29%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 119.71 181.76 -34.14% 359.23 -66.68%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 339.93 281.99 20.55% 478.26 -28.92%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 107.03 241.55 -55.69% -1.99 -5 478.14%
UK6 Stálá aktiva 0.00 -0.01 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 103.71 - 170.36 - 160.88% 779.25 -86.69%
UK8 Pasiva celkem 578.04 1 931.16 -70.07% 2 365.85 -75.57%
UK9 Přijaté úvěry - 347.01 72.86 - 576.27% 710.50 - 148.84%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 817.73 1 365.45 -40.11% 1 726.29 -52.63%
UK11 Ostatní pasiva 107.33 492.86 -78.22% -70.93 - 251.31%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> -3 226 939.00 8 127 812.00 - 139.70% 3 811 046.00 - 184.67%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 694 444.00 2 443 579.00 -71.58% 631 607.00 9.95%
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 605 927.00 2 254 907.00 -73.13% 588 801.00 2.91%
UK4 1.2. Ostatní aktiva 88 517.00 188 670.00 -53.08% 42 806.00 106.79%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 5 099.00 21 012.00 -75.73% 2 928.00 74.15%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 300 913.00 1 449 347.00 -79.24% 187 664.00 60.35%
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 300 913.00 1 449 347.00 -79.24% 187 664.00 60.35%
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 15 425.00 35 041.00 -55.98% 8 048.00 91.66%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 761 043.00 2 637 787.00 -71.15% 610 735.00 24.61%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -3 491 188.00 6 907 920.00 - 150.54% 3 579 990.00 - 197.52%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 19 499.00 84 178.00 -76.84% 18 893.00 3.21%
UK13 8. Ostatní provozní náklady - 110.00 133 454.00 - 100.08% 1 493.00 - 107.37%
UK14 9. Správní náklady 298 331.00 1 106 661.00 -73.04% 270 033.00 10.48%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 298 331.00 1 106 661.00 -73.04% 270 033.00 10.48%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 71.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 1 316.00 8.00 16 350.00% 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám - 467.00 - 481.00 -2.91% - 425.00 9.88%
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 0.00 0.00 - 409.00 -
UK25 17. Tvorba a použití ostatních rezerv 972.00 1 341.00 -27.52% 0.00 -
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> -3 524 464.00 7 020 367.00 - 150.20% 3 540 586.00 - 199.54%
UK28 19. Mimořádné výnosy 18.00 13.00 38.46% 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 18.00 13.00 38.46% 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 2 468.00 462 372.00 -99.47% 195 119.00 -98.74%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> -3 526 905.00 6 558 008.00 - 153.78% 3 345 469.00 - 205.42%

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 423 169 780.00 413 753 572.00 2.28% 401 059 220.00 5.51%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 415 089 814.00 403 736 562.00 2.81% 387 728 156.00 7.06%
UK3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 24 650 569.00 17 351 773.00 42.06% 15 004 533.00 64.29%
UK4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3. Ostatní závazky 390 040 917.00 385 952 456.00 1.06% 372 305 504.00 4.76%
UK8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů 763 588.00 777 695.00 -1.81% 2 105 996.00 -63.74%
UK9 4. Výnosy a výdaje příštích období 49 261.00 85 666.00 -42.50% 48 400.00 1.78%
UK10 5. Rezervy 349 067.00 346 667.00 0.69% 369 719.00 -5.59%
UK11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 349 067.00 346 656.00 0.70% 369 679.00 -5.58%
UK12 5.2. Rezervy na daně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 5.3. Rezervy ostatní 0.00 11.00 - 40.00 -
UK14 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 8 079 966.00 10 017 010.00 -19.34% 13 331 064.00 -39.39%
UK16 7. Základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 7.1. Splacený základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 9. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 51 531.00 52 482.00 -1.81% 54 875.00 -6.09%
UK21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 10.3. Ostatní fondy ze zisku 51 531.00 52 482.00 -1.81% 54 875.00 -6.09%
UK24 10.3.1. Fond rezerv penzí 31 331.00 31 331.00 0.00 31 331.00 0.00
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 65 092.00 59 517.00 9.37% 52 183.00 24.74%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 4 912 918.00 7 548 965.00 -34.92% 9 495 117.00 -48.26%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 5 065 489.00 7 788 383.00 -34.96% 9 234 987.00 -45.15%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů - 152 571.00 - 239 418.00 -36.27% 260 130.00 - 158.65%
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 356 046.00 0.00 - 2 815 293.00 -16.31%
UK33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 694 379.00 2 356 046.00 -70.53% 913 596.00 -23.99%

fondy dluhopisové (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 79 823 884.00 83 371 747.00 -4.26% 87 462 906.00 -8.73%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 60 251 161 228.00 62 133 945 025.00 -3.03% 57 794 206 200.00 4.25%
UK3 3. Kapitálové fondy 60 354 524.00 62 269 407.00 -3.08% 57 835 728.00 4.36%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 5 438 797.00 31 373 945.00 -82.66% 6 924 430.00 -21.45%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 8 234 941.00 30 243 435.00 -72.77% 6 694 220.00 23.02%
UK6 6. Čistý zisk celkem - 572 369.00 - 812 560.00 -29.56% - 365 465.00 56.61%
UK7 7. Finanční investice celkem 62 474 732.00 68 462 426.00 -8.75% 66 151 807.00 -5.56%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 55 140 494.00 59 857 728.00 -7.88% 57 829 882.00 -4.65%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 26 589 547.00 30 464 680.00 -12.72% 31 356 098.00 -15.20%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 7 334 238.00 8 604 698.00 -14.76% 8 321 925.00 -11.87%
UK11 7.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 7.2.2. Podílové listy 7 334 238.00 8 604 698.00 -14.76% 8 321 925.00 -11.87%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 13 461 396.00 14 504 015.00 -7.19% 20 564 435.00 -34.54%

Položky Prvotních důchodů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -34 063.00 - 260 838.00 -86.94% -4 807.00 608.61%
UK2 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 60 984.00 211 793.00 -71.21% 57 458.00 6.14%
UK3 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 95 046.00 472 631.00 -79.89% 62 265.00 52.65%
UK4 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 8 268.00 37 670.00 -78.05% 9 664.00 -14.45%
UK5 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 16 575.00 63 986.00 -74.10% 15 768.00 5.12%
UK6 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 8 307.00 26 316.00 -68.43% 6 104.00 36.09%
UK7 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -56 956.00 - 321 175.00 -82.27% -29 990.00 89.92%
UK8 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 28 180.00 118 084.00 -76.14% 24 404.00 15.47%
UK9 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 85 136.00 439 259.00 -80.62% 54 394.00 56.52%
UK10 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -65 395.00 - 345 870.00 -81.09% -39 972.00 63.60%
UK11 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 14 046.00 51 387.00 -72.67% 9 171.00 53.16%
UK12 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 79 441.00 397 257.00 -80.00% 49 143.00 61.65%
UK13 1.B.2.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-NET -63 931.00 - 335 199.00 -80.93% -37 071.00 72.46%
UK14 1.B.2.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-CR 12 180.00 46 333.00 -73.71% 8 369.00 45.54%
UK15 1.B.2.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-DB 76 111.00 381 533.00 -80.05% 45 439.00 67.50%
UK16 1.B.2.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-NET -36 994.00 - 228 276.00 -83.79% -6 506.00 468.61%
UK17 1.B.2.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-CR 1 413.00 8 983.00 -84.27% 287.00 392.33%
UK18 1.B.2.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-DB 38 407.00 237 259.00 -83.81% 6 793.00 465.39%
UK19 1.B.2.1.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Reinvestované zisky (D43D)-NET -26 938.00 - 106 924.00 -74.81% -30 565.00 -11.87%
UK20 1.B.2.1.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Reinvestované zisky (D43D)-CR 10 767.00 37 351.00 -71.17% 8 082.00 33.22%
UK21 1.B.2.1.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Reinvestované zisky (D43D)-DB 37 704.00 144 274.00 -73.87% 38 646.00 -2.44%
UK22 1.B.2.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Úroky (D41D)-NET -1 463.00 -10 670.00 -86.29% -2 901.00 -49.57%
UK23 1.B.2.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Úroky (D41D)-CR 1 866.00 5 054.00 -63.08% 802.00 132.67%
UK24 1.B.2.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Úroky (D41D)-DB 3 329.00 15 724.00 -78.83% 3 704.00 -10.12%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 1 749.00 -14 874.00 - 111.76% 1 137.00 53.83%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 2 351.00 12 007.00 -80.42% 2 866.00 -17.97%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 602.00 26 881.00 -97.76% 1 729.00 -65.18%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 2 412.00 13 461.00 -82.08% 3 863.00 -37.56%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 7 506.00 28 582.00 -73.74% 7 385.00 1.64%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 5 094.00 15 122.00 -66.31% 3 522.00 44.63%
UK31 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 4 277.00 26 107.00 -83.62% 4 982.00 -14.15%
UK32 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-CR 4 277.00 26 107.00 -83.62% 4 982.00 -14.15%
UK33 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 14 625.00 22 667.00 -35.48% 15 519.00 -5.76%
UK35 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 16 228.00 29 723.00 -45.40% 17 287.00 -6.13%
UK36 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 1 603.00 7 056.00 -77.28% 1 768.00 -9.33%

Pojišťovny celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky a vlastní kapitál celkem (1. - 8.) 510 818 483.00 511 739 185.00 -0.18% 514 688 866.00 -0.75%
UK2 1. Vlastní kapitál 80 238 903.00 78 798 601.00 1.83% 81 928 708.00 -2.06%
UK3 1.1. Základní kapitál 25 063 624.00 25 063 624.00 0.00 25 073 720.00 -0.04%
UK4 1.1.1. z toho změny základního kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Emisní ážio 1 702 527.00 1 702 527.00 0.00 1 702 527.00 0.00
UK6 1.3. Rezervní fond na nové ocenění 4 137.00 6 100.00 -32.18% 6 124.00 -32.45%
UK7 1.4. Ostatní kapitálové fondy 10 898 243.00 11 191 820.00 -2.62% 12 350 449.00 -11.76%
UK8 1.5. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 2 394 634.00 2 407 992.00 -0.55% 2 391 770.00 0.12%
UK9 1.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých úč. období 36 532 196.00 30 185 934.00 21.02% 38 773 393.00 -5.78%
UK10 1.7. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 3 643 543.00 8 240 605.00 -55.79% 1 630 722.00 123.43%
UK11 2. Podřízená pasiva 606 849.00 607 001.00 -0.03% 586 849.00 3.41%
UK12 3. Technické rezervy 265 250 082.00 266 322 385.00 -0.40% 269 178 348.00 -1.46%
UK13 3.1. Rezerva na nezasloužené pojistné 25 924 208.00 24 703 107.00 4.94% 26 894 278.00 -3.61%
UK14 3.1.1. vztahující se k životnímu pojištění 1 189 740.00 1 208 572.00 -1.56% 1 315 299.00 -9.55%
UK15 3.1.2. vztahující se k neživotnímu pojištění 24 734 469.00 23 494 534.00 5.28% 25 578 979.00 -3.30%
UK16 3.2. Rezerva na životní pojištění 163 466 447.00 164 534 809.00 -0.65% 169 593 004.00 -3.61%
UK17 3.3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí 64 498 836.00 65 655 337.00 -1.76% 61 148 069.00 5.48%
UK18 3.3.1. vztahující se k životnímu pojištění 10 196 548.00 10 156 089.00 0.40% 9 709 557.00 5.02%
UK19 3.3.2. vztahující se k neživotnímu pojištění 54 302 286.00 55 499 247.00 -2.16% 51 438 510.00 5.57%
UK20 3.4. Rezerva na bonusy a slevy 4 754 849.00 4 853 196.00 -2.03% 4 343 294.00 9.48%
UK21 3.4.1. vztahující se k životnímu pojištění 3 796 163.00 3 753 686.00 1.13% 3 407 305.00 11.41%
UK22 3.4.2. vztahující se k neživotnímu pojištění 958 686.00 1 099 511.00 -12.81% 935 989.00 2.42%
UK23 3.5. Ostatní technické rezervy 6 605 745.00 6 575 936.00 0.45% 7 199 705.00 -8.25%
UK24 3.5.1. vztahující se k životnímu pojištění 4 397 134.00 4 386 210.00 0.25% 4 628 769.00 -5.00%
UK25 3.5.2. vztahující se k neživotnímu pojištění 2 208 610.00 2 189 724.00 0.86% 2 570 935.00 -14.09%
UK26 4. Technické rezervy u ŽP, kde jsou nositelem inv. rizika pojistníci 90 909 851.00 93 192 065.00 -2.45% 90 299 858.00 0.68%
UK27 5. Rezervy 1 545 289.00 1 119 486.00 38.04% 1 475 979.00 4.70%
UK28 5.1. Rezerva na penzijní a podobné závazky 137 267.00 146 845.00 -6.52% 16 649.00 724.48%
UK29 5.2. Rezerva na daně 1 129 216.00 645 778.00 74.86% 1 082 569.00 4.31%
UK30 5.3. Ostatní rezervy 278 805.00 326 862.00 -14.70% 376 761.00 -26.00%
UK31 6. Depozita při pasivním zajištění 9 145 622.00 9 084 454.00 0.67% 9 108 411.00 0.41%
UK32 7. Věřitelé 54 276 877.00 53 792 965.00 0.90% 53 496 811.00 1.46%
UK33 7.1. Závazky z operací přímého pojištění 11 496 168.00 10 385 411.00 10.70% 10 636 035.00 8.09%
UK34 7.2. Závazky z operací zajištění 7 668 702.00 7 669 912.00 -0.02% 8 140 753.00 -5.80%
UK35 7.3. Závazky z dluhových cenných papírů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy - 543.00 - 543.00 0.00 - 543.00 0.00
UK37 7.4. Závazky vůči finančním institucím 28 930 417.00 29 992 010.00 -3.54% 27 459 939.00 5.35%
UK38 7.5. Ostatní závazky 6 180 526.00 5 745 629.00 7.57% 7 249 190.00 -14.74%
UK39 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 707 763.00 596 151.00 18.72% 677 099.00 4.53%
UK40 7.6. Garanční fond Kanceláře 160.00 0.00 - 0.00 -
UK41 7.7. Fond zábrany škod 902.00 0.00 - 10 895.00 -91.72%
UK42 8. Přechodné účty pasiv 8 845 014.00 8 822 232.00 0.26% 8 613 906.00 2.68%
UK43 8.1. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 1 822 093.00 1 538 445.00 18.44% 1 836 978.00 -0.81%
UK44 8.2. Ostatní přechodné účty pasiv 7 022 921.00 7 283 788.00 -3.58% 6 776 927.00 3.63%
UK45 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní 6 129 271.00 7 078 131.00 -13.41% 6 666 813.00 -8.06%

2 (tis. Kč a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Počet smluv 2 228 625.00 2 221 038.00 0.34% 2 412 718.00 -7.63%
UK3 2. Počet nově uzavřených smluv 56 089.00 262 353.00 -78.62% 74 379.00 -24.59%
UK4 3. Počet nahlášených pojistných událostí 72 309.00 297 038.00 -75.66% 80 442.00 -10.11%
UK5 4. Počet nevyřízených pojistných událostí 22 322.00 19 299.00 15.66% 20 841.00 7.11%
UK6 5. Předepsané hrubé pojistné 6 179 268.00 25 836 236.00 -76.08% 6 335 929.00 -2.47%
UK7 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 5 854 376.00 24 538 106.00 -76.14% 6 022 332.00 -2.79%
UK8 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění, vč. změny stavu TR 4 133 037.00 17 522 529.00 -76.41% 4 376 115.00 -5.55%
UK10 1. Počet smluv 914 631.00 879 271.00 4.02% 848 125.00 7.84%
UK11 2. Počet nově uzavřených smluv 48 351.00 127 681.00 -62.13% 26 087.00 85.35%
UK12 3. Počet nahlášených pojistných událostí 45 072.00 189 644.00 -76.23% 50 136.00 -10.10%
UK13 4. Počet nevyřízených pojistných událostí 62 073.00 58 419.00 6.25% 52 568.00 18.08%
UK14 5. Předepsané hrubé pojistné 2 233 605.00 8 503 946.00 -73.73% 2 117 081.00 5.50%
UK15 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 1 845 407.00 6 951 156.00 -73.45% 1 735 289.00 6.35%
UK16 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění, vč. změny stavu TR 777 603.00 2 938 251.00 -73.54% 818 048.00 -4.94%
UK18 1. Počet smluv 16.00 14.00 14.29% 14.00 14.29%
UK19 2. Počet nově uzavřených smluv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3. Počet nahlášených pojistných událostí 1 346.00 5 502.00 -75.54% 1 347.00 -0.07%
UK21 4. Počet nevyřízených pojistných událostí 774.00 1 227.00 -36.92% 1 445.00 -46.44%
UK22 5. Předepsané hrubé pojistné 92 271.00 349 572.00 -73.60% 85 796.00 7.55%
UK23 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 91 950.00 348 893.00 -73.65% 85 461.00 7.59%
UK24 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění, vč. změny stavu TR 22 183.00 98 627.00 -77.51% 19 942.00 11.24%
UK26 1. Počet smluv 3.00 1.00 200.00% 1.00 200.00%
UK27 2. Počet nově uzavřených smluv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3. Počet nahlášených pojistných událostí 1.00 0.00 - 0.00 -
UK29 4. Počet nevyřízených pojistných událostí 1.00 0.00 - 0.00 -
UK30 5. Předepsané hrubé pojistné 3 280.00 679.00 383.06% 336.00 876.19%
UK31 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 2 958.00 0.00 - 0.00 -
UK32 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění, vč. změny stavu TR 208.00 - 213.00 - 197.65% -15.00 -1 486.67%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů