Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.00 2.20 -9.09% 2.60 -23.08%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.20 2.10 4.76% 2.10 4.76%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.75 1.50 16.67% 0.50 250.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.80 2.80 0.00 3.50 -20.00%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.49 1.44 3.47% 0.31 380.65%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 255 830.00 229 687.00 11.38% 241 597.00 5.89%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.99 1.76 13.07% 0.71 180.28%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 229 838.60 3 223 239.00 0.20% 3 133 717.70 3.07%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 344 414.00 301 599.00 14.20% 316 054.00 8.97%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 324 823.00 277 548.00 17.03% 294 954.00 10.13%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 19 591.00 24 051.00 -18.54% 21 100.00 -7.15%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 3.09 2.97 4.04% 2.25 37.33%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 31 516.00 31 866.00 -1.10% 29 058.00 8.46%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 064.20 4 066.70 -0.06% 4 016.60 1.19%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 186.00 8 938.00 -8.41% 8 316.00 -1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 391.00 8 006.00 4.81% 6 983.00 20.16%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -1 737.70 302.20 - 675.02% -1 330.00 30.65%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 41 442.80 43 796.20 -5.37% 38 635.20 7.27%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 43 180.50 43 494.00 -0.72% 39 965.30 8.04%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 173.90 4 109.80 -47.10% 2 853.60 -23.82%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 38 826.80 40 642.80 -4.47% 36 290.80 6.99%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 36 653.00 36 533.00 0.33% 33 437.10 9.62%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -3 503.70 -3 310.90 5.82% -3 630.10 -3.48%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 1 951.40 2 601.90 -25.00% 1 933.50 0.93%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 5 455.10 5 912.70 -7.74% 5 563.70 -1.95%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 407.90 - 496.80 -17.89% - 553.60 -26.32%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 664.50 551.50 20.49% 410.90 61.72%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 072.40 1 048.30 2.30% 964.50 11.19%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 163.70 -49.60 - 430.04% 315.50 -48.11%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 485.00 252.50 92.08% 389.80 24.42%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 321.40 302.10 6.39% 74.30 332.57%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 535.80 1 366.00 85.64% 3 636.10 -30.26%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 3 659.80 1 241.00 194.91% 3 735.10 -2.02%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 102.60 -1 204.40 -91.48% - 464.50 -77.91%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 910.70 678.80 181.48% 1 558.00 22.64%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 013.30 1 883.20 6.91% 2 022.50 -0.45%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -87.30 3 713.80 - 102.35% 5 875.20 - 101.49%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 161.70 242.90 -33.43% 593.00 -72.73%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 249.00 -3 470.90 - 107.17% -5 282.20 - 104.71%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.60 - 225.70 -99.29% - 256.70 -99.38%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 322.00 - 352.30 -8.60% - 628.90 -48.80%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 320.40 - 126.60 153.08% - 372.10 -13.89%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 683.20 -2 840.30 -75.95% -5 769.10 -88.16%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 034.80 115.10 799.04% 1 597.80 -35.24%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 718.00 2 955.40 -41.87% 7 366.90 -76.68%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 249.30 681.60 - 136.58% 516.10 - 148.30%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 249.30 681.60 - 136.58% 516.10 - 148.30%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 574.00 252.60 - 723.12% -1 014.50 55.15%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 450.00 - 127.70 - 452.39% 915.50 -50.85%

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -2 034.20 352.30 - 677.41% -1 570.10 29.56%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 48 513.80 51 060.90 -4.99% 45 609.70 6.37%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 50 548.00 50 708.50 -0.32% 47 179.80 7.14%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 544.80 4 791.60 -46.89% 3 368.80 -24.46%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 45 451.50 47 384.40 -4.08% 42 842.00 6.09%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 42 906.70 42 592.90 0.74% 39 473.20 8.70%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -4 101.50 -3 860.10 6.25% -4 285.40 -4.29%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 2 284.40 3 033.50 -24.69% 2 282.60 0.08%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 6 385.90 6 893.50 -7.36% 6 568.00 -2.77%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 477.50 - 579.20 -17.56% - 653.50 -26.93%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 777.90 643.00 20.98% 485.10 60.36%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 255.40 1 222.10 2.72% 1 138.60 10.26%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 191.60 -57.80 - 431.49% 372.50 -48.56%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 567.80 294.40 92.87% 460.20 23.38%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 376.20 352.20 6.81% 87.70 328.96%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 968.40 1 592.60 86.39% 4 292.50 -30.85%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 4 284.30 1 446.90 196.10% 4 409.40 -2.84%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 120.10 -1 404.20 -91.45% - 548.30 -78.10%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 236.70 791.40 182.63% 1 839.30 21.61%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 356.80 2 195.60 7.34% 2 387.60 -1.29%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 102.20 4 329.80 - 102.36% 6 935.80 - 101.47%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 189.30 283.20 -33.16% 700.10 -72.96%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 291.50 -4 046.60 - 107.20% -6 235.70 - 104.67%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.90 - 263.10 -99.28% - 303.10 -99.37%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 377.00 - 410.70 -8.21% - 742.40 -49.22%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 375.10 - 147.60 154.13% - 439.30 -14.61%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 799.80 -3 311.40 -75.85% -6 810.60 -88.26%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 211.30 134.10 803.28% 1 886.20 -35.78%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 2 011.10 3 445.60 -41.63% 8 696.80 -76.88%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 842.60 294.60 - 725.46% -1 197.70 53.84%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 526.70 - 148.80 - 453.96% 1 080.70 -51.26%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo -28 905.00 3 252.20 - 988.78% -2 572.40 1 023.66%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 65 207.50 35 544.20 83.45% 94 447.10 -30.96%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 94 112.50 32 292.00 191.44% 97 019.50 -3.00%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -2 637.70 -31 338.70 -91.58% -12 064.20 -78.14%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 49 133.50 17 662.90 178.17% 40 470.10 21.41%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 51 771.20 49 001.60 5.65% 52 534.30 -1.45%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 785.40 1 883.30 - 141.70% -7 973.90 -90.15%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 12 031.20 8 139.70 47.81% - 175.20 -6 967.12%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 12 817.00 6 256.00 104.88% 7 799.00 64.34%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -26 392.00 -26 366.00 0.10% -24 874.00 6.10%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 9 824.00 10 326.00 -4.86% 10 382.00 -5.37%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 36 217.00 36 692.00 -1.29% 35 256.00 2.73%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 24 540.00 -6 856.00 - 457.93% 20 784.00 18.07%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 27 278.00 - 802.00 -3 501.25% 30 264.00 -9.87%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 2 738.00 6 054.00 -54.77% 9 480.00 -71.12%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -2 245.00 96 633.00 - 102.32% 152 609.00 - 101.47%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 4 158.00 6 320.00 -34.21% 15 404.00 -73.01%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 403.00 -90 313.00 - 107.09% - 137 204.00 - 104.67%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 425.00 15 840.00 - 102.68% 19 970.00 - 102.13%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 10 953.00 13 774.00 -20.48% 19 495.00 -43.82%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 11 377.00 -2 066.00 - 650.68% - 475.00 -2 495.16%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 821.00 80 793.00 - 102.25% 132 639.00 - 101.37%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -6 795.00 -7 454.00 -8.84% -4 091.00 66.10%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -4 975.00 -88 247.00 -94.36% - 136 729.00 -96.36%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -23 348.00 -22 504.00 3.75% 431.00 -5 517.17%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -1 316.00 -2 565.00 -48.69% 154.00 - 954.55%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 22 032.00 19 939.00 10.50% - 277.00 -8 053.79%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 33 679.00 117 203.00 -71.26% 137 949.00 -75.59%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 622.00 44.00 1 313.64% 28.00 2 121.43%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -33 056.00 - 117 159.00 -71.79% - 137 922.00 -76.03%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -12 152.00 -13 906.00 -12.61% -5 742.00 111.63%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -6 101.00 -4 933.00 23.68% -4 273.00 42.78%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 6 050.00 8 973.00 -32.58% 1 469.00 311.84%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -42.00 -5 872.00 -99.28% -6 669.00 -99.37%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -8 281.00 -9 167.00 -9.67% -16 335.00 -49.31%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -8 239.00 -3 295.00 150.05% -9 666.00 -14.76%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo -17 569.00 -73 905.00 -76.23% - 149 853.00 -88.28%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 26 609.00 2 994.00 788.74% 41 502.00 -35.88%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 44 178.00 76 899.00 -42.55% 191 356.00 -76.91%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -6 412.00 17 734.00 - 136.16% 13 405.00 - 147.83%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -6 412.00 17 734.00 - 136.16% 13 405.00 - 147.83%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -28 905.00 3 252.00 - 988.84% -2 572.00 1 023.83%

Položky Finančního účtu v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 2 535.80 1 366.00 85.64% 3 636.10 -30.26%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 3 659.80 1 241.00 194.91% 3 735.10 -2.02%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo - 102.60 -1 204.40 -91.48% - 464.50 -77.91%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 910.70 678.80 181.48% 1 558.00 22.64%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 013.30 1 883.20 6.91% 2 022.50 -0.45%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -30.50 72.40 - 142.13% - 307.00 -90.07%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 467.90 312.80 49.58% -6.70 -7 083.58%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 498.00 240.00 107.50% 300.00 66.00%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -1 026.00 -1 013.00 1.28% - 958.00 7.10%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 382.00 397.00 -3.78% 400.00 -4.50%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 408.00 1 410.00 -0.14% 1 357.00 3.76%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 954.00 - 263.00 - 462.74% 800.00 19.25%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 1 061.00 -31.00 -3 522.58% 1 165.00 -8.93%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 106.00 233.00 -54.51% 365.00 -70.96%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -87.00 3 714.00 - 102.34% 5 875.00 - 101.48%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 162.00 243.00 -33.33% 593.00 -72.68%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 249.00 -3 471.00 - 107.17% -5 282.00 - 104.71%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -17.00 609.00 - 102.79% 769.00 - 102.21%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 426.00 529.00 -19.47% 751.00 -43.28%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 442.00 -79.00 - 659.49% -18.00 -2 555.56%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -71.00 3 105.00 - 102.29% 5 106.00 - 101.39%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 264.00 - 286.00 -7.69% - 157.00 68.15%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 193.00 -3 392.00 -94.31% -5 264.00 -96.33%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 908.00 - 865.00 4.97% 17.00 -5 441.18%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -51.00 -99.00 -48.48% 6.00 - 950.00%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 857.00 766.00 11.88% -11.00 -7 890.91%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 1 310.00 4 504.00 -70.91% 5 311.00 -75.33%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 24.00 2.00 1 100.00% 1.00 2 300.00%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -1 285.00 -4 503.00 -71.46% -5 310.00 -75.80%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 473.00 - 534.00 -11.42% - 221.00 114.03%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 237.00 - 190.00 24.74% - 164.00 44.51%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 235.00 345.00 -31.88% 57.00 312.28%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -2.00 - 226.00 -99.11% - 257.00 -99.22%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 322.00 - 352.00 -8.52% - 629.00 -48.81%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 320.00 - 127.00 151.97% - 372.00 -13.98%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo - 683.00 -2 840.00 -75.95% -5 769.00 -88.16%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 035.00 115.00 800.00% 1 598.00 -35.23%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 718.00 2 955.00 -41.86% 7 367.00 -76.68%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 249.00 682.00 - 136.51% 516.00 - 148.26%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 249.00 682.00 - 136.51% 516.00 - 148.26%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 124.00 125.00 - 999.20% -99.00 1 035.35%

Položky Přímých investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo -2 638.00 -31 339.00 -91.58% -12 064.00 -78.13%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 49 134.00 17 663.00 178.17% 40 470.00 21.41%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 51 771.00 49 002.00 5.65% 52 534.00 -1.45%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - 785.00 1 883.00 - 141.69% -7 974.00 -90.16%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 12 031.00 8 140.00 47.80% - 175.00 -6 974.86%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 12 817.00 6 256.00 104.88% 7 799.00 64.34%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -26 392.00 -26 366.00 0.10% -24 874.00 6.10%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 9 824.00 10 326.00 -4.86% 10 382.00 -5.37%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 36 217.00 36 692.00 -1.29% 35 256.00 2.73%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 24 540.00 -6 856.00 - 457.93% 20 784.00 18.07%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 27 278.00 - 802.00 -3 501.25% 30 264.00 -9.87%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 2 738.00 6 054.00 -54.77% 9 480.00 -71.12%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo -12 353.00 10 968.00 - 212.63% -12 566.00 -1.70%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 4 180.00 15 468.00 -72.98% 5 727.00 -27.01%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 16 532.00 4 500.00 267.38% 18 293.00 -9.63%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo -3 029.00 -3 835.00 -21.02% 1 572.00 - 292.68%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva -1 536.00 -3 773.00 -59.29% 274.00 - 660.58%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 1 493.00 62.00 2 308.06% -1 298.00 - 215.02%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 39 922.00 -13 989.00 - 385.38% 31 777.00 25.63%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 24 634.00 -12 498.00 - 297.10% 24 262.00 1.53%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva -15 288.00 1 492.00 -1 124.66% -7 515.00 103.43%

Položky Přímých investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.1 - Přímé investice - saldo - 103.00 -1 204.00 -91.45% - 464.00 -77.80%
UK2 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 911.00 679.00 181.44% 1 558.00 22.66%
UK3 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 013.00 1 883.00 6.90% 2 022.00 -0.45%
UK4 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo -31.00 72.00 - 143.06% - 307.00 -89.90%
UK5 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 468.00 313.00 49.52% -7.00 -6 785.71%
UK6 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 498.00 240.00 107.50% 300.00 66.00%
UK7 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -1 026.00 -1 013.00 1.28% - 958.00 7.10%
UK8 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 382.00 397.00 -3.78% 400.00 -4.50%
UK9 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 1 408.00 1 410.00 -0.14% 1 357.00 3.76%
UK10 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 954.00 - 263.00 - 462.74% 800.00 19.25%
UK11 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 1 061.00 -31.00 -3 522.58% 1 165.00 -8.93%
UK12 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 106.00 233.00 -54.51% 365.00 -70.96%
UK13 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - saldo - 480.00 422.00 - 213.74% - 484.00 -0.83%
UK14 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - aktiva 163.00 594.00 -72.56% 220.00 -25.91%
UK15 3.1.2.1 - V podnicích přímé investice - pasiva 643.00 173.00 271.68% 704.00 -8.66%
UK16 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - saldo - 118.00 - 147.00 -19.73% 61.00 - 293.44%
UK17 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - aktiva -60.00 - 145.00 -58.62% 11.00 - 645.45%
UK18 3.1.2.2 - V přímém investorovi (zpětná investice) - pasiva 58.00 2.00 2 800.00% -50.00 - 216.00%
UK19 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - saldo 1 552.00 - 538.00 - 388.48% 1 223.00 26.90%
UK20 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - aktiva 958.00 - 480.00 - 299.58% 934.00 2.57%
UK21 3.1.2.3 - Mezi sesterskými podniky - pasiva - 595.00 57.00 -1 143.86% - 289.00 105.88%

Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo -2 245.00 96 633.00 - 102.32% 152 609.00 - 101.47%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 4 158.00 6 320.00 -34.21% 15 404.00 -73.01%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 403.00 -90 313.00 - 107.09% - 137 204.00 - 104.67%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 425.00 15 840.00 - 102.68% 19 970.00 - 102.13%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 10 953.00 13 774.00 -20.48% 19 495.00 -43.82%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 11 377.00 -2 066.00 - 650.68% - 475.00 -2 495.16%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -5 434.00 144.00 -3 873.61% 683.00 - 895.61%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 2 293.00 144.00 1 492.36% 683.00 235.72%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 7 727.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo -11.00 42.00 - 126.19% - 110.00 -90.00%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva -11.00 42.00 - 126.19% - 110.00 -90.00%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 5 021.00 15 654.00 -67.93% 19 397.00 -74.11%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 8 671.00 13 588.00 -36.19% 18 922.00 -54.17%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 3 650.00 -2 066.00 - 276.67% - 475.00 - 868.42%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 821.00 80 793.00 - 102.25% 132 639.00 - 101.37%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -6 795.00 -7 454.00 -8.84% -4 091.00 66.10%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -4 975.00 -88 247.00 -94.36% - 136 729.00 -96.36%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -23 348.00 -22 504.00 3.75% 431.00 -5 517.17%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -1 316.00 -2 565.00 -48.69% 154.00 - 954.55%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 22 032.00 19 939.00 10.50% - 277.00 -8 053.79%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 33 679.00 117 203.00 -71.26% 137 949.00 -75.59%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 622.00 44.00 1 313.64% 28.00 2 121.43%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -33 056.00 - 117 159.00 -71.79% - 137 922.00 -76.03%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -12 152.00 -13 906.00 -12.61% -5 742.00 111.63%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva -6 101.00 -4 933.00 23.68% -4 273.00 42.78%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 6 050.00 8 973.00 -32.58% 1 469.00 311.84%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 102.00 4 330.00 - 102.36% 6 936.00 - 101.47%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 189.00 283.00 -33.22% 700.00 -73.00%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 291.00 -4 047.00 - 107.19% -6 236.00 - 104.67%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo -19.00 710.00 - 102.68% 908.00 - 102.09%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 499.00 617.00 -19.12% 886.00 -43.68%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 518.00 -93.00 - 656.99% -22.00 -2 454.55%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 247.00 6.00 -4 216.67% 31.00 - 896.77%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 104.00 6.00 1 633.33% 31.00 235.48%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 352.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 2.00 - -5.00 -
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 2.00 - -5.00 -
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 229.00 701.00 -67.33% 882.00 -74.04%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 395.00 609.00 -35.14% 860.00 -54.07%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 166.00 -93.00 - 278.49% -22.00 - 854.55%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -83.00 3 620.00 - 102.29% 6 028.00 - 101.38%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 309.00 - 334.00 -7.49% - 186.00 66.13%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva - 226.00 -3 954.00 -94.28% -6 214.00 -96.36%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -1 063.00 -1 008.00 5.46% 20.00 -5 415.00%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva -60.00 - 115.00 -47.83% 7.00 - 957.14%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 1 003.00 893.00 12.32% -13.00 -7 815.38%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 1 533.00 5 251.00 -70.81% 6 270.00 -75.55%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 28.00 2.00 1 300.00% 1.00 2 700.00%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -1 505.00 -5 250.00 -71.33% -6 268.00 -75.99%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo - 553.00 - 623.00 -11.24% - 261.00 111.88%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 278.00 - 221.00 25.79% - 194.00 43.30%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 275.00 402.00 -31.59% 67.00 310.45%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 292.00 795.00 - 136.73% 609.00 - 147.95%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 292.00 795.00 - 136.73% 609.00 - 147.95%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 0.00 79.00 - 0.00 -
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 0.00 79.00 - 0.00 -
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo - 292.00 716.00 - 140.78% 609.00 - 147.95%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva - 292.00 716.00 - 140.78% 609.00 - 147.95%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo -8 929.00 -3 971.00 124.86% 4 821.00 - 285.21%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva -8 929.00 -3 971.00 124.86% 4 821.00 - 285.21%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo 1 490.00 3 641.00 -59.08% -3 979.00 - 137.45%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 1 490.00 3 641.00 -59.08% -3 979.00 - 137.45%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 7 147.00 1 047.00 582.62% - 232.00 -3 180.60%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 7 147.00 1 047.00 582.62% - 232.00 -3 180.60%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo 13 710.00 -46 538.00 - 129.46% -10 292.00 - 233.21%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva 16 174.00 -4 669.00 - 446.41% 9 660.00 67.43%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 2 464.00 41 869.00 -94.11% 19 953.00 -87.65%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 7 533.00 5 407.00 39.32% 4 208.00 79.02%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva -7 533.00 -5 407.00 39.32% -4 208.00 79.02%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 7 533.00 5 407.00 39.32% 4 208.00 79.02%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva -7 533.00 -5 407.00 39.32% -4 208.00 79.02%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 16 407.00 -8 468.00 - 293.75% 6 818.00 140.64%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 16 407.00 -8 468.00 - 293.75% 6 818.00 140.64%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 2 271.00 -6.00 -37 950.00% 5 074.00 -55.24%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 2 271.00 -6.00 -37 950.00% 5 074.00 -55.24%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 14 137.00 -8 462.00 - 267.06% 1 744.00 710.61%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 14 137.00 -8 462.00 - 267.06% 1 744.00 710.61%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 3 545.00 -50 957.00 - 106.96% 3 741.00 -5.24%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva -3 545.00 50 957.00 - 106.96% -3 741.00 -5.24%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 0.00 -51 107.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 0.00 51 107.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 3 545.00 150.00 2 263.33% 3 741.00 -5.24%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva -3 545.00 - 150.00 2 263.33% -3 741.00 -5.24%
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo -13 776.00 7 480.00 - 284.17% -25 059.00 -45.03%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva - 233.00 3 799.00 - 106.13% 2 843.00 - 108.20%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 13 543.00 -3 681.00 - 467.92% 27 902.00 -51.46%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo -11 516.00 -10 146.00 13.50% -18 323.00 -37.15%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 632.00 948.00 -33.33% 4 065.00 -84.45%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 12 148.00 11 094.00 9.50% 22 388.00 -45.74%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo -2 260.00 17 626.00 - 112.82% -6 737.00 -66.45%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva - 865.00 2 851.00 - 130.34% -1 223.00 -29.27%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 1 395.00 -14 775.00 - 109.44% 5 514.00 -74.70%

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3 - Půjčky - saldo 624.00 -2 085.00 - 129.93% - 468.00 - 233.33%
UK2 3.4.3 - Půjčky - aktiva 736.00 - 209.00 - 452.15% 439.00 67.65%
UK3 3.4.3 - Půjčky - pasiva 112.00 1 876.00 -94.03% 907.00 -87.65%
UK4 3.4.3.1 - Centrální banka - saldo 343.00 242.00 41.74% 191.00 79.58%
UK5 3.4.3.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1 - Centrální banka - pasiva - 343.00 - 242.00 41.74% - 191.00 79.58%
UK7 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 343.00 242.00 41.74% 191.00 79.58%
UK11 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva - 343.00 - 242.00 41.74% - 191.00 79.58%
UK13 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo 747.00 - 379.00 - 297.10% 310.00 140.97%
UK17 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 747.00 - 379.00 - 297.10% 310.00 140.97%
UK18 3.4.3.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - saldo 103.00 0.00 - 231.00 -55.41%
UK20 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - aktiva 103.00 0.00 - 231.00 -55.41%
UK21 3.4.3.2.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - saldo 644.00 - 379.00 - 269.92% 79.00 715.19%
UK23 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 644.00 - 379.00 - 269.92% 79.00 715.19%
UK24 3.4.3.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3 - Vládní instituce - saldo 161.00 -2 283.00 - 107.05% 170.00 -5.29%
UK26 3.4.3.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.3.3 - Vládní instituce - pasiva - 161.00 2 283.00 - 107.05% - 170.00 -5.29%
UK28 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1 - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - saldo 0.00 -2 290.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2 - Ostatní krátkodobé - pasiva 0.00 2 290.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - saldo 161.00 7.00 2 200.00% 170.00 -5.29%
UK35 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 3.4.3.3.3 - Ostatní dlouhodobé - pasiva - 161.00 -7.00 2 200.00% - 170.00 -5.29%
UK37 3.4.3.4 - Ostatní sektory - saldo - 627.00 335.00 - 287.16% -1 139.00 -44.95%
UK38 3.4.3.4 - Ostatní sektory - aktiva -11.00 170.00 - 106.47% 129.00 - 108.53%
UK39 3.4.3.4 - Ostatní sektory - pasiva 616.00 - 165.00 - 473.33% 1 268.00 -51.42%
UK40 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - saldo - 524.00 - 455.00 15.16% - 833.00 -37.09%
UK41 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva 29.00 42.00 -30.95% 185.00 -84.32%
UK42 3.4.3.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva 553.00 497.00 11.27% 1 017.00 -45.62%
UK43 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo - 103.00 790.00 - 113.04% - 306.00 -66.34%
UK44 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva -39.00 128.00 - 130.47% -56.00 -30.36%
UK45 3.4.3.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 63.00 - 662.00 - 109.52% 251.00 -74.90%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - saldo 67.00 - 129.00 - 151.94% 160.00 -58.12%
UK2 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - aktiva 13.00 12.00 8.33% 78.00 -83.33%
UK3 3.4.6 - Jiné pohledávky/závazky - pasiva -54.00 140.00 - 138.57% -82.00 -34.15%
UK4 3.4.6.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 210.00 17.00 -1 335.29% 126.00 - 266.67%
UK14 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 34.00 45.00 -24.44% 37.00 -8.11%
UK15 3.4.6.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 244.00 28.00 771.43% -89.00 - 374.16%
UK16 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - saldo -9.00 -33.00 -72.73% 84.00 - 110.71%
UK17 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - aktiva 34.00 45.00 -24.44% 36.00 -5.56%
UK18 3.4.6.2.1 - Krátkodobé - pasiva 43.00 79.00 -45.57% -47.00 - 191.49%
UK19 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - saldo - 201.00 50.00 - 502.00% 42.00 - 578.57%
UK20 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.4.6.2.2 - Dlouhodobé - pasiva 201.00 -50.00 - 502.00% -41.00 - 590.24%
UK22 3.4.6.3 - Vládní instituce - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3 - Vládní instituce - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1 - Krátkodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4 - Ostatní sektory - saldo 277.00 - 146.00 - 289.73% 34.00 714.71%
UK32 3.4.6.4 - Ostatní sektory - aktiva -21.00 -33.00 -36.36% 41.00 - 151.22%
UK33 3.4.6.4 - Ostatní sektory - pasiva - 298.00 112.00 - 366.07% 7.00 -4 357.14%
UK34 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - saldo 277.00 - 146.00 - 289.73% 34.00 714.71%
UK35 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - aktiva -21.00 -33.00 -36.36% 41.00 - 151.22%
UK36 3.4.6.4.0.1 - Krátkodobé - pasiva - 298.00 112.00 - 366.07% 7.00 -4 357.14%
UK37 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2 - Dlouhodobé - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 758.90 2 496.60 -69.60% 1 967.40 -61.43%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 128 134.80 86 692.00 47.80% 120 832.40 6.04%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 127 375.90 84 195.40 51.29% 118 865.10 7.16%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 10 885.70 8 711.80 24.95% 11 204.20 -2.84%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 119 653.70 80 826.80 48.04% 113 402.80 5.51%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 108 768.00 72 115.10 50.83% 102 198.70 6.43%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -8 421.10 -4 917.50 71.25% -7 533.60 11.78%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 6 954.30 5 002.90 39.01% 6 194.90 12.26%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 15 375.40 9 920.30 54.99% 13 728.50 12.00%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -1 705.60 -1 297.70 31.43% -1 703.20 0.14%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 1 526.90 862.30 77.07% 1 234.70 23.67%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 3 232.50 2 160.00 49.65% 2 937.90 10.03%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 166.60 3.00 5 453.33% 648.40 -74.31%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 1 058.20 573.20 84.61% 845.80 25.11%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 891.60 570.20 56.37% 197.40 351.67%
UK16 3 - Finanční účet - saldo 791.10 1 915.20 -58.69% 4 651.80 -82.99%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 4 755.60 2 219.80 114.24% 52 544.40 -90.95%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 3 964.50 304.60 1 201.54% 47 892.60 -91.72%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -1 684.10 -1 581.50 6.49% -3 784.50 -55.50%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 959.10 1 048.40 182.25% 2 682.50 10.31%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 4 643.10 2 629.90 76.55% 6 466.90 -28.20%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo 1 666.00 1 753.30 -4.98% -8 966.00 - 118.58%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 183.20 21.50 752.09% 1 619.10 -88.69%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -1 482.80 -1 731.80 -14.38% 10 585.10 - 114.01%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 191.10 - 189.40 0.90% - 380.30 -49.75%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 869.60 - 547.60 58.80% -1 263.40 -31.17%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 678.50 - 358.10 89.47% - 883.10 -23.17%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 731.80 1 415.00 -48.28% -28 867.60 - 102.53%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 214.50 1 179.70 87.72% 2 856.10 -22.46%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 482.60 - 235.30 - 730.09% 31 723.70 -95.33%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 268.50 517.80 -48.15% 46 650.30 -99.42%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 268.50 517.80 -48.15% 46 650.30 -99.42%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 925.60 2 499.60 -62.97% 2 615.80 -64.61%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 791.10 1 915.20 -58.69% 4 651.80 -82.99%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo - 134.50 - 584.40 -76.98% 2 036.00 - 106.61%

Položky Finančního účtu v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 1 035.40 2 351.20 -55.96% 5 047.60 -79.49%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 5 612.90 2 644.50 112.25% 57 015.70 -90.16%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 4 577.50 293.20 1 461.22% 51 968.10 -91.19%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo -1 988.80 -1 868.80 6.42% -4 170.00 -52.31%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 3 483.40 1 246.70 179.41% 3 080.70 13.07%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 5 472.20 3 115.50 75.64% 7 250.70 -24.53%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 1 415.00 1 450.80 -2.47% -1 252.00 - 213.02%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 1 440.50 892.80 61.35% - 357.60 - 502.82%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva 25.00 - 558.00 - 104.48% 894.00 -97.20%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -3 688.00 -2 486.00 48.35% -3 501.00 5.34%
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 1 432.00 984.00 45.53% 1 154.00 24.09%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 5 119.00 3 471.00 47.48% 4 655.00 9.97%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 284.00 - 833.00 - 134.09% 583.00 -51.29%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 611.00 - 630.00 - 196.98% 2 285.00 -73.26%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 327.00 203.00 61.08% 1 702.00 -80.79%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo 1 812.00 1 914.00 -5.33% -9 058.00 - 120.00%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 200.00 10.00 1 900.00% 1 878.00 -89.35%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -1 613.00 -1 904.00 -15.28% 10 936.00 - 114.75%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 1 033.00 1 052.00 -1.81% 1 351.00 -23.54%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 1 455.00 956.00 52.20% 1 818.00 -19.97%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 422.00 -96.00 - 539.58% 467.00 -9.64%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 779.00 862.00 -9.63% -10 409.00 - 107.48%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -1 255.00 - 946.00 32.66% 60.00 -2 191.67%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -2 034.00 -1 808.00 12.50% 10 469.00 - 119.43%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 722.00 341.00 - 311.73% -3 620.00 -80.06%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 477.00 - 417.00 14.39% -94.00 407.45%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 245.00 - 758.00 - 132.32% 3 527.00 -93.05%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 2 775.00 1 242.00 123.43% -6 796.00 - 140.83%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 28.00 -1.00 -2 900.00% 25.00 12.00%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -2 747.00 -1 242.00 121.18% 6 821.00 - 140.27%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 274.00 - 721.00 76.70% 7.00 -18 300.00%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 806.00 - 528.00 52.65% 129.00 - 724.81%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 468.00 193.00 142.49% 121.00 286.78%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 220.00 - 218.00 0.92% - 449.00 -51.00%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -1 028.00 - 651.00 57.91% -1 454.00 -29.30%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 808.00 - 433.00 86.61% -1 005.00 -19.60%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 1 131.00 1 931.00 -41.43% -31 550.00 - 103.58%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 2 657.00 1 446.00 83.75% 3 236.00 -17.89%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 526.00 - 485.00 - 414.64% 34 786.00 -95.61%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 301.00 593.00 -49.24% 50 274.00 -99.40%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 301.00 593.00 -49.24% 50 274.00 -99.40%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 1 035.00 2 351.00 -55.98% 5 048.00 -79.50%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2 - Portfoliové investice - saldo 1 812.00 1 914.00 -5.33% -9 058.00 - 120.00%
UK2 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 200.00 10.00 1 900.00% 1 878.00 -89.35%
UK3 3.2 - Portfoliové investice - pasiva -1 613.00 -1 904.00 -15.28% 10 936.00 - 114.75%
UK4 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 1 033.00 1 052.00 -1.81% 1 351.00 -23.54%
UK5 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 1 455.00 956.00 52.20% 1 818.00 -19.97%
UK6 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 422.00 -96.00 - 539.58% 467.00 -9.64%
UK7 3.2.1.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 223.00 24.00 -1 029.17% 26.00 - 957.69%
UK11 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 129.00 24.00 437.50% 26.00 396.15%
UK12 3.2.1.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 352.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3 - Vládní instituce - saldo 3.00 3.00 0.00 11.00 -72.73%
UK14 3.2.1.3 - Vládní instituce - aktiva 3.00 3.00 0.00 11.00 -72.73%
UK15 3.2.1.3 - Vládní instituce - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4 - Ostatní sektory - saldo 1 253.00 1 025.00 22.24% 1 315.00 -4.71%
UK17 3.2.1.4 - Ostatní sektory - aktiva 1 323.00 928.00 42.56% 1 782.00 -25.76%
UK18 3.2.1.4 - Ostatní sektory - pasiva 70.00 -96.00 - 172.92% 467.00 -85.01%
UK19 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo 779.00 862.00 -9.63% -10 409.00 - 107.48%
UK20 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva -1 255.00 - 946.00 32.66% 60.00 -2 191.67%
UK21 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva -2 034.00 -1 808.00 12.50% 10 469.00 - 119.43%
UK22 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 722.00 341.00 - 311.73% -3 620.00 -80.06%
UK26 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 477.00 - 417.00 14.39% -94.00 407.45%
UK27 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 245.00 - 758.00 - 132.32% 3 527.00 -93.05%
UK28 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo 2 775.00 1 242.00 123.43% -6 796.00 - 140.83%
UK29 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 28.00 -1.00 -2 900.00% 25.00 12.00%
UK30 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva -2 747.00 -1 242.00 121.18% 6 821.00 - 140.27%
UK31 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 274.00 - 721.00 76.70% 7.00 -18 300.00%
UK32 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 806.00 - 528.00 52.65% 129.00 - 724.81%
UK33 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 468.00 193.00 142.49% 121.00 286.78%

Položky Rezervních aktiv v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 7 158.00 13 570.00 -47.25% 1 256 465.00 -99.43%
UK2 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 7 158.00 13 570.00 -47.25% 1 256 465.00 -99.43%
UK3 3.5.1 - Měnové zlato - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1 - Měnové zlato - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - saldo -6.00 -4.00 50.00% 0.00 -
UK6 3.5.2 - Zvláštní práva čerpání - aktiva -6.00 -4.00 50.00% 0.00 -
UK7 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - saldo 1 517.00 1 517.00 0.00 0.00 -
UK8 3.5.3 - Rezervní pozice u MMF - aktiva 1 517.00 1 517.00 0.00 0.00 -
UK9 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - saldo 5 648.00 12 057.00 -53.16% 1 256 465.00 -99.55%
UK10 3.5.4 - Ostatní rezervní aktiva - aktiva 5 648.00 12 057.00 -53.16% 1 256 465.00 -99.55%
UK11 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - saldo - 305 682.00 - 109 540.00 179.06% 386 311.00 - 179.13%
UK12 3.5.4.1 - Oběživo a vklady - aktiva - 305 682.00 - 109 540.00 179.06% 386 311.00 - 179.13%
UK13 3.5.4.2 - Cenné papíry - saldo 73 007.00 40 269.00 81.30% 707 203.00 -89.68%
UK14 3.5.4.2 - Cenné papíry - aktiva 73 007.00 40 269.00 81.30% 707 203.00 -89.68%
UK15 3.5.4.3 - Finanční deriváty - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3 - Finanční deriváty - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - saldo 238 323.00 81 328.00 193.04% 162 951.00 46.25%
UK18 3.5.4.4 - Ostatní pohledávky - aktiva 9 282.00 3 177.00 192.16% 6 063.00 53.09%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 532 993.00 541 125.00 -1.50% 505 121.00 5.52%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 1 685.00 1 178.00 43.04% 1 386.00 21.57%
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 34 666.00 34 814.00 -0.43% 26 258.00 32.02%
UK6 1.3. Úvěrové instituce 14 128.00 14 759.00 -4.28% 14 418.00 -2.01%
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 39 246.00 38 169.00 2.82% 38 358.00 2.31%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 343 270.00 352 334.00 -2.57% 332 833.00 3.14%
UK9 1.6. Domácnosti 101 683.00 101 048.00 0.63% 93 253.00 9.04%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 94 012.00 94 406.00 -0.42% 85 080.00 10.50%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 3 562.00 3 633.00 -1.95% 2 804.00 27.03%
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 1 699.00 1 594.00 6.59% 978.00 73.72%
UK14 2.3. Úvěrové instituce 4 022.00 3 960.00 1.57% 2 991.00 34.47%
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 12 929.00 12 055.00 7.25% 11 357.00 13.84%
UK16 2.5. Nefinanční podniky 74 556.00 75 985.00 -1.88% 68 942.00 8.14%
UK17 2.6. Domácnosti 806.00 811.00 -0.62% 812.00 -0.74%
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 201 990.00 196 304.00 2.90% 198 774.00 1.62%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 2 012.00 1 916.00 5.01% 2 038.00 -1.28%
UK20 3.1. Centrální banky 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK21 3.2. Vládní instituce 2 731.00 2 600.00 5.04% 3 421.00 -20.17%
UK22 3.3. Úvěrové instituce 14 406.00 14 102.00 2.16% 13 199.00 9.14%
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 25 250.00 20 138.00 25.38% 22 096.00 14.27%
UK24 3.5. Nefinanční podniky 154 384.00 154 327.00 0.04% 155 001.00 -0.40%
UK25 3.6. Domácnosti 5 211.00 5 130.00 1.58% 5 048.00 3.23%
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 6 986.00 1 056.00 561.55% 182.00 3 738.46%
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 2 155.00 825.00 161.21% 152.00 1 317.76%
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 4 205.00 75.00 5 506.67% 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 626.00 156.00 301.28% 30.00 1 986.67%
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 144 757.00 148 269.00 -2.37% 152 918.00 -5.34%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 8 559.00 7 644.00 11.97% 8 436.00 1.46%
UK37 2.3. Úvěrové instituce 41 881.00 35 286.00 18.69% 46 576.00 -10.08%
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 15 983.00 28 405.00 -43.73% 22 485.00 -28.92%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 74 480.00 73 094.00 1.90% 71 938.00 3.53%
UK40 2.6. Domácnosti 3 854.00 3 841.00 0.34% 3 484.00 10.62%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 638.00 607.00 5.11% 328.00 94.51%
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 3.00 3.00 0.00 4.00 -25.00%
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 632.00 601.00 5.16% 313.00 101.92%
UK47 3.6. Domácnosti 3.00 3.00 0.00 11.00 -72.73%

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 22 218.00 22 320.00 -0.46% 22 992.00 -3.37%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 22 133.00 22 242.00 -0.49% 22 962.00 -3.61%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 22 133.00 22 242.00 -0.49% 22 962.00 -3.61%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 5 046.00 5 045.00 0.02% 5 020.00 0.52%
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 4 533.00 4 533.00 0.00 4 533.00 0.00
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 513.00 513.00 0.00 488.00 5.12%
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 11 554.00 11 556.00 -0.02% 12 089.00 -4.43%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) - 132.00 -78.00 69.23% 517.00 - 125.53%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 7 980.00 7 980.00 0.00 7 836.00 1.84%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů -16.00 -14.00 14.29% -21.00 -23.81%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -1 931.00 -1 961.00 -1.53% -1 813.00 6.51%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB - 259.00 - 279.00 -7.17% - 357.00 -27.45%
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu -9.00 -7.00 28.57% 0.00 -
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu -99.00 0.00 - - 310.00 -68.06%
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 85.00 77.00 10.39% 30.00 183.33%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 85.00 77.00 10.39% 30.00 183.33%
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 1 675 366.00 1 682 920.00 -0.45% 1 652 852.00 1.36%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky 1 401 887.00 1 404 293.00 -0.17% 1 387 196.00 1.06%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 135 105.00 134 175.00 0.69% 137 665.00 -1.86%
UK4 1.1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 135 105.00 134 175.00 0.69% 137 665.00 -1.86%
UK5 1.1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 0.00 0.00 - 1 446.00 -
UK6 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 80.00 79.00 1.27% 21.00 280.95%
UK7 1.1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 234.00 246.00 -4.88% 281.00 -16.73%
UK8 1.1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 10.00 -
UK9 1.1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.1.6. Expozice vůči institucím 639.00 223.00 186.55% 326.00 96.01%
UK11 1.1.1.7. Expozice vůči podnikům 27 388.00 29 052.00 -5.73% 26 513.00 3.30%
UK12 1.1.1.8. Expozice vůči retailu 11 016.00 10 444.00 5.48% 12 140.00 -9.26%
UK13 1.1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 10 685.00 10 970.00 -2.60% 9 328.00 14.55%
UK14 1.1.1.10. Expozice v selhání 398.00 612.00 -34.97% 518.00 -23.17%
UK15 1.1.1.11. Vysoce rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 7.00 27.00 -74.07% 0.00 -
UK18 1.1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 7.00 -
UK19 1.1.1.15. Akcie 81 357.00 80 543.00 1.01% 79 849.00 1.89%
UK20 1.1.1.16. Ostatní expozice 3 301.00 1 980.00 66.72% 7 226.00 -54.32%
UK21 1.1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem 1 266 782.00 1 270 118.00 -0.26% 1 249 532.00 1.38%
UK23 Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic 1 197 921.00 1 201 566.00 -0.30% 1 187 842.00 0.85%
UK24 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 33 855.00 32 907.00 2.88% 31 719.00 6.73%
UK25 Expozice vůči institucím 112 799.00 112 946.00 -0.13% 116 894.00 -3.50%
UK26 Expozice vůči podnikům 788 167.00 783 555.00 0.59% 772 735.00 2.00%
UK27 Expozice vůči retailu 263 099.00 272 157.00 -3.33% 266 494.00 -1.27%
UK28 1.2.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 351 701.00 356 296.00 -1.29% 328 419.00 7.09%
UK29 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 8 528.00 6 862.00 24.28% 2 065.00 312.98%
UK30 1.2.1.2. Expozice vůči institucím 37 803.00 40 738.00 -7.20% 39 039.00 -3.17%
UK31 1.2.1.3. Expozice vůči podnikům - SME 117 146.00 97 359.00 20.32% 91 783.00 27.63%
UK32 1.2.1.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 60 316.00 60 570.00 -0.42% 56 922.00 5.96%
UK33 1.2.1.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 127 908.00 150 766.00 -15.16% 138 610.00 -7.72%
UK34 1.2.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 846 219.00 845 270.00 0.11% 859 423.00 -1.54%
UK35 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 25 327.00 26 045.00 -2.76% 29 654.00 -14.59%
UK36 1.2.2.2. Expozice vůči institucím 74 996.00 72 208.00 3.86% 77 855.00 -3.67%
UK37 1.2.2.3. Expozice vůči podnikům - SME 127 227.00 128 028.00 -0.63% 131 339.00 -3.13%
UK38 1.2.2.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 101 829.00 100 708.00 1.11% 96 490.00 5.53%
UK39 1.2.2.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 253 741.00 246 123.00 3.10% 257 591.00 -1.49%
UK40 1.2.2.6. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 21 546.00 22 378.00 -3.72% 20 689.00 4.14%
UK41 1.2.2.7. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME 106 680.00 106 938.00 -0.24% 108 753.00 -1.91%
UK42 1.2.2.8. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 1 739.00 1 814.00 -4.13% 2 029.00 -14.29%
UK43 1.2.2.9. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 31 373.00 34 254.00 -8.41% 32 092.00 -2.24%
UK44 1.2.2.10. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) 101 760.00 106 773.00 -4.70% 102 930.00 -1.14%
UK45 1.2.3. Akcie 23 816.00 21 885.00 8.82% 14 606.00 63.06%
UK46 1.2.4. Sekuritizované expozice při IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 1.2.5. Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 45 045.00 46 668.00 -3.48% 47 083.00 -4.33%
UK48 1.3. Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 0.00 0.00 - 0.00 -
UK49 2. Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK50 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 72 702.00 74 472.00 -2.38% 65 636.00 10.77%
UK51 3.1. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA 40 760.00 40 208.00 1.37% 37 280.00 9.33%
UK52 3.1.1. Obchodovatelné dluhové nástroje 32 200.00 34 353.00 -6.27% 34 321.00 -6.18%
UK53 3.1.2. Akcie 111.00 36.00 208.33% 85.00 30.59%
UK54 3.1.3. Měnové obchody 0.00 244.00 - 645.00 -
UK55 3.1.4. Komodity 8 448.00 5 575.00 51.53% 2 229.00 279.00%
UK56 3.2. Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 31 942.00 34 264.00 -6.78% 28 357.00 12.64%
UK57 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 190 407.00 191 825.00 -0.74% 189 491.00 0.48%
UK58 4.1. Operační riziko - přístup BIA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK59 4.2. Operační riziko - přístup TSA / ASA 53 045.00 53 045.00 0.00 50 475.00 5.09%
UK60 4.3. Operační riziko - přístup AMA 137 362.00 138 780.00 -1.02% 139 016.00 -1.19%
UK61 5. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 10 371.00 12 331.00 -15.89% 10 529.00 -1.50%
UK62 5.1. Pokročilá metoda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK63 5.2. Standardizovaná metoda 10 371.00 12 331.00 -15.89% 10 529.00 -1.50%
UK64 5.3. Metoda původní expozice (OEM) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK65 6. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK66 7. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

OCP nebanky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 24 572 462.00 24 378 466.00 0.80% 25 372 289.00 -3.15%
UK2 1. Závazky celkem 21 021 287.00 20 886 444.00 0.65% 21 963 734.00 -4.29%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 1 122 241.00 965 282.00 16.26% 926 494.00 21.13%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 122 932.00 264 197.00 -53.47% 133 663.00 -8.03%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 134 013.00 159 781.00 -16.13% 123 132.00 8.84%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 237 602.00 167 589.00 41.78% 91 316.00 160.20%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 627 694.00 373 715.00 67.96% 578 382.00 8.53%
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 961 761.00 892 380.00 7.77% 1 168 925.00 -17.72%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 961 761.00 892 380.00 7.77% 1 168 925.00 -17.72%
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 18 290 855.00 18 443 054.00 -0.83% 19 152 996.00 -4.50%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 1 670 405.00 1 261 463.00 32.42% 1 394 384.00 19.80%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 95 533.00 162 537.00 -41.22% 163 624.00 -41.61%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 16 524 917.00 17 019 055.00 -2.90% 17 594 988.00 -6.08%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 1 816.00 9.00 20 077.78% 156.00 1 064.10%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 61 674.00 54 343.00 13.49% 74 588.00 -17.31%
UK20 1.7. Daňové závazky 6 713.00 2 046.00 228.10% 12 715.00 -47.20%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 576 228.00 529 329.00 8.86% 627 861.00 -8.22%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 551 175.00 3 492 022.00 1.69% 3 408 555.00 4.18%
UK25 2.1. Základní kapitál 1 331 884.00 1 331 884.00 0.00 1 311 884.00 1.52%
UK26 2.2. Emisní ážio 1 195.00 1 195.00 0.00 1 195.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 1 768.00 1 768.00 0.00 1 636.00 8.07%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 953.00 1 977.00 -1.21% 2 221.00 -12.07%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 1 428 245.00 1 511 426.00 -5.50% 1 146 147.00 24.61%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 17 889.00 17 889.00 0.00 15 666.00 14.19%
UK32 2.8. Rezervní fondy 225 477.00 224 345.00 0.50% 224 476.00 0.45%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 542 765.00 401 538.00 35.17% 705 330.00 -23.05%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies