Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.30 2.10 9.52% 3.40 -32.35%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.20 -4.55% 1.90 10.53%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.25 0.25 0.00 1.00 -75.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 4.20 4.30 -2.33% 3.00 40.00%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.75 0.45 66.67% 1.27 -40.94%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) 58 742.00 43 330.00 35.57% 66 367.00 -11.49%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.36 0.36 0.00 1.95 -81.54%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 628 704.00 3 581 885.80 1.31% 3 614 410.10 0.40%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 309 775.00 299 995.00 3.26% 297 907.00 3.98%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 275 527.00 262 400.00 5.00% 266 816.00 3.26%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 34 248.00 37 595.00 -8.90% 31 091.00 10.15%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.36 1.53 54.25% 3.37 -29.97%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 1.99 1.99 0.00 2.43 -18.11%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 7.47 7.79 -4.11% 8.05 -7.20%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.70 101.30 -0.59% 99.30 1.41%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) - 347 951.00 17 859.00 -2 048.32% 17 859.00 -2 048.32%
UK6 Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 336 688.00 2 395 340.00 -2.45% 2 395 340.00 -2.45%
UK26 Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)) 2 684 639.00 2 377 481.00 12.92% 2 377 481.00 12.92%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 38 525.00 35 435.00 8.72% 36 161.00 6.54%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 992.10 3 949.10 1.09% 4 109.30 -2.85%
UK1 Počet bytů celkem (Počet zahájených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 9 540.00 10 036.00 -4.94% 8 379.00 13.86%
UK1 Počet bytů celkem (Počet dokončených bytů (jednotky), čtvrtletní data) 10 661.00 9 317.00 14.43% 10 583.00 0.74%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 116.40 114.90 1.31% 111.30 4.58%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 118.40 118.20 0.17% 115.20 2.78%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 0.20 0.20 0.00 -0.10 - 300.00%
UK2 Regulované ceny 0.10 0.10 0.00 0.50 -80.00%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.01 0.01 0.00 0.07 -85.71%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.14 0.04 250.00% 0.02 600.00%
UK5 Čistá inflace 0.00 0.20 - -0.10 -
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.01 0.14 - 107.14% -0.12 -91.67%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák -0.30 -0.20 50.00% 0.90 - 133.33%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.07 -0.06 16.67% 0.25 - 128.00%
UK9 Jádrová inflace -0.20 0.30 - 166.67% -0.30 -33.33%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.12 0.16 - 175.00% -0.18 -33.33%
UK11 Ceny pohonných hmot 5.90 1.70 247.06% -5.70 - 203.51%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.17 0.05 240.00% -0.19 - 189.47%
UK13 Měnověpolitická inflace 0.10 0.20 -50.00% -0.10 - 200.00%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 2.30 2.10 9.52% 3.40 -32.35%
UK2 Regulované ceny -0.20 0.20 - 200.00% 3.70 - 105.41%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.03 0.03 - 200.00% 0.54 - 105.56%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.11 -0.01 -1 200.00% 0.04 175.00%
UK5 Čistá inflace 2.50 2.30 8.70% 3.30 -24.24%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 2.11 2.00 5.50% 2.82 -25.18%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 0.80 2.00 -60.00% 5.00 -84.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.22 0.54 -59.26% 1.32 -83.33%
UK9 Jádrová inflace 3.30 3.20 3.12% 2.90 13.79%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.81 1.75 3.43% 1.61 12.42%
UK11 Ceny pohonných hmot 2.40 -8.70 - 127.59% -3.30 - 172.73%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.08 -0.29 - 127.59% -0.11 - 172.73%
UK13 Měnověpolitická inflace 2.20 2.10 4.76% 3.40 -35.29%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 1.10 -9.90 - 111.11% -3.30 - 133.33%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH 2.90 3.10 -6.45% 1.50 93.33%
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 2.40 2.10 14.29% 3.80 -36.84%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 2.50 1.80 38.89% 2.50 0.00
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 3.10 3.90 -20.51% 5.40 -42.59%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny -0.20 0.20 - 200.00% 3.70 - 105.41%

Index spotřebitelských cen (CPI)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 předchozí měsíc = 100 100.20 100.20 0.00 99.90 0.30%
UK2 stejné období předchozího roku = 100 102.30 102.10 0.20% 103.40 -1.06%
UK3 průměr roku 2015 = 100 113.80 113.60 0.18% 111.20 2.34%
UK4 Míra inflace (roční klouzavý průměr) 102.80 102.90 -0.10% 103.10 -0.29%

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 24 281.40 28 648.00 -15.24% 37 867.30 -35.88%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 373 913.30 366 787.10 1.94% 380 495.40 -1.73%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 349 631.90 338 139.10 3.40% 342 628.10 2.04%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 33 257.00 35 225.20 -5.59% 44 075.30 -24.55%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 345 185.80 338 756.70 1.90% 348 282.20 -0.89%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 311 928.80 303 531.50 2.77% 304 206.80 2.54%
UK7 1.2 - Prvotní důchody - saldo 2 270.90 1 441.80 57.50% 3 201.40 -29.07%
UK8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 23 938.40 23 241.30 3.00% 27 724.50 -13.66%
UK9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 21 667.50 21 799.60 -0.61% 24 523.10 -11.64%
UK10 1.3 - Druhotné důchody - saldo -11 246.50 -8 019.00 40.25% -9 409.40 19.52%
UK11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 4 789.10 4 789.10 0.00 4 488.70 6.69%
UK12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 16 035.60 12 808.00 25.20% 13 898.10 15.38%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 0.00 0.00 - 211.90 -
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 0.00 0.00 - 211.90 -
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3 - Finanční účet - saldo 8 651.00 19 124.90 -54.77% 49 928.90 -82.67%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 59 030.30 16 976.40 247.72% 28 718.00 105.55%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 50 379.20 -2 148.50 -2 444.85% -21 210.90 - 337.52%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo 404.60 4 631.50 -91.26% -7 529.50 - 105.37%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 13 515.10 16 630.70 -18.73% 15 326.80 -11.82%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 13 110.50 11 999.20 9.26% 22 856.40 -42.64%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -60 525.50 145 006.60 - 141.74% 37 911.60 - 259.65%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -2 380.80 -99.50 2 292.76% -5 098.50 -53.30%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 58 144.70 - 145 106.20 - 140.07% -43 010.10 - 235.19%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 929.50 11 356.10 - 116.99% 1 103.50 - 274.85%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -5 209.90 -3 961.90 31.50% -3 041.70 71.28%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -3 280.40 -15 318.00 -78.58% -4 145.30 -20.86%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo 38 324.20 - 142 489.10 - 126.90% 14 923.90 156.80%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 20 728.70 3 787.40 447.31% 18 012.00 15.08%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva -17 595.50 146 276.40 - 112.03% 3 088.10 - 669.78%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 32 377.20 619.80 5 123.81% 3 519.40 819.96%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 32 377.20 619.80 5 123.81% 3 519.40 819.96%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 24 281.40 28 648.00 -15.24% 38 079.20 -36.23%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 8 651.00 19 124.90 -54.77% 49 928.90 -82.67%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo -15 630.40 -9 523.10 64.13% 11 849.70 - 231.91%

Položky Finančního účtu v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3 - Finanční účet - saldo 8 651.00 19 124.90 -54.77% 49 928.90 -82.67%
UK2 3 - Finanční účet - aktiva 59 030.30 16 976.40 247.72% 28 718.00 105.55%
UK3 3 - Finanční účet - pasiva 50 379.20 -2 148.50 -2 444.85% -21 210.90 - 337.52%
UK4 3.1 - Přímé investice - saldo 404.60 4 631.50 -91.26% -7 529.50 - 105.37%
UK5 3.1 - Přímé investice - aktiva 13 515.10 16 630.70 -18.73% 15 326.80 -11.82%
UK6 3.1 - Přímé investice - pasiva 13 110.50 11 999.20 9.26% 22 856.40 -42.64%
UK7 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo 1 801.20 589.60 205.50% 3 718.70 -51.56%
UK8 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva 344.90 45.70 654.70% 1 297.80 -73.42%
UK9 3.1.1.1 - Účasti jiné než reinvestice zisků - pasiva -1 456.00 - 544.00 167.65% -2 421.00 -39.86%
UK10 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - saldo -6 217.00 -6 217.00 0.00 -6 217.00 0.00
UK11 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - aktiva 5 985.00 5 985.00 0.00 7 264.00 -17.61%
UK12 3.1.1.2 - Reinvestice zisků - pasiva 12 202.00 12 202.00 0.00 13 480.00 -9.48%
UK13 3.1.2 - Dluhové nástroje - saldo 4 821.00 10 259.00 -53.01% -5 032.00 - 195.81%
UK14 3.1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 7 186.00 10 600.00 -32.21% 6 765.00 6.22%
UK15 3.1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 2 365.00 341.00 593.55% 11 797.00 -79.95%
UK16 3.2 - Portfoliové investice - saldo -60 526.00 145 007.00 - 141.74% 37 912.00 - 259.65%
UK17 3.2 - Portfoliové investice - aktiva -2 381.00 - 100.00 2 281.00% -5 099.00 -53.30%
UK18 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 58 145.00 - 145 106.00 - 140.07% -43 010.00 - 235.19%
UK19 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo - 932.00 654.00 - 242.51% -4 269.00 -78.17%
UK20 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva -1 638.00 60.00 -2 830.00% -4 263.00 -61.58%
UK21 3.2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - 705.00 - 594.00 18.69% 6.00 -11 850.00%
UK22 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -59 593.00 144 353.00 - 141.28% 42 181.00 - 241.28%
UK23 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - 743.00 - 160.00 364.38% - 835.00 -11.02%
UK24 3.2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 58 850.00 - 144 513.00 - 140.72% -43 016.00 - 236.81%
UK25 3.2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -44 992.00 192 457.00 - 123.38% - 122.00 36 778.69%
UK29 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - 407.00 2 472.00 - 116.46% -77.00 428.57%
UK30 3.2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 44 585.00 - 189 985.00 - 123.47% 45.00 98 977.78%
UK31 3.2.2.3 - Vládní instituce - saldo -13 518.00 -44 970.00 -69.94% 44 041.00 - 130.69%
UK32 3.2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 1.00 0.00 - -85.00 - 101.18%
UK33 3.2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 13 518.00 44 970.00 -69.94% -44 126.00 - 130.63%
UK34 3.2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -1 083.00 -3 134.00 -65.44% -1 739.00 -37.72%
UK35 3.2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva - 337.00 -2 632.00 -87.20% - 673.00 -49.93%
UK36 3.2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 746.00 502.00 48.61% 1 066.00 -30.02%
UK37 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1 929.00 11 356.00 - 116.99% 1 104.00 - 274.73%
UK38 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -5 210.00 -3 962.00 31.50% -3 042.00 71.27%
UK39 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -3 280.00 -15 318.00 -78.59% -4 145.00 -20.87%
UK40 3.4 - Ostatní investice - saldo 38 324.00 - 142 489.00 - 126.90% 14 924.00 156.79%
UK41 3.4 - Ostatní investice - aktiva 20 729.00 3 787.00 447.37% 18 012.00 15.08%
UK42 3.4 - Ostatní investice - pasiva -17 596.00 146 276.00 - 112.03% 3 088.00 - 669.82%
UK43 3.5 - Rezervní aktiva - saldo 32 377.00 620.00 5 122.10% 3 519.00 820.06%
UK44 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva 32 377.00 620.00 5 122.10% 3 519.00 820.06%
UK46 4.4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu 8 651.00 19 125.00 -54.77% 49 929.00 -82.67%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.20 100.20 0.00 99.90 0.30%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.00 100.00 0.00 100.90 -0.89%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.90 99.70 1.20% 101.40 -0.49%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.70 100.00 0.70% 101.20 -0.49%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.10 100.10 0.00 100.20 -0.10%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.60 100.30 -0.70% 99.90 -0.30%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.40 100.20 0.20% 100.40 0.00
UK8 07 DOPRAVA 101.60 100.90 0.69% 98.00 3.67%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.20 100.00 0.20% 99.10 1.11%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 97.90 100.60 -2.68% 97.90 0.00
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 100.00 0.00 100.10 -0.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.10 100.20 -0.10% 100.20 -0.10%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.30 100.10 0.20% 100.50 -0.20%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.30 102.10 0.20% 103.40 -1.06%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 99.70 100.60 -0.89% 106.40 -6.30%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 109.90 110.50 -0.54% 103.80 5.88%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.80 102.40 -0.59% 104.90 -2.96%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.60 100.70 -0.10% 103.80 -3.08%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.60 101.90 -0.29% 102.10 -0.49%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.70 103.80 -0.10% 101.30 2.37%
UK8 07 DOPRAVA 105.20 101.50 3.65% 100.10 5.09%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 98.80 1.11% 95.30 4.83%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.00 101.00 0.00 102.30 -1.27%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.70 102.80 -0.10% 104.10 -1.34%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 102.70 102.90 -0.19% 105.50 -2.65%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 102.70 102.90 -0.19% 104.00 -1.25%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 113.80 113.60 0.18% 111.20 2.34%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 114.20 114.20 0.00 114.50 -0.26%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 128.20 127.10 0.87% 116.60 9.95%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 105.20 104.50 0.67% 103.30 1.84%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 114.80 114.70 0.09% 114.10 0.61%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 106.20 106.60 -0.38% 104.50 1.63%
UK7 06 ZDRAVÍ 119.00 118.50 0.42% 114.70 3.75%
UK8 07 DOPRAVA 109.70 108.00 1.57% 104.30 5.18%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 91.70 91.50 0.22% 91.80 -0.11%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 107.20 109.50 -2.10% 106.10 1.04%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 114.00 114.00 0.00 111.00 2.70%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 123.70 123.60 0.08% 120.40 2.74%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 115.50 115.20 0.26% 112.50 2.67%

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.80 102.90 -0.10% 103.10 -0.29%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 103.10 103.60 -0.48% 104.10 -0.96%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 109.20 108.70 0.46% 102.20 6.85%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 103.50 103.70 -0.19% 99.90 3.60%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.00 102.20 -0.20% 105.00 -2.86%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 102.90 102.90 0.00 101.70 1.18%
UK7 06 ZDRAVÍ 102.90 102.70 0.19% 102.70 0.19%
UK8 07 DOPRAVA 99.80 99.40 0.40% 100.70 -0.89%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 97.30 96.90 0.41% 97.40 -0.10%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 102.00 102.10 -0.10% 101.70 0.29%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 103.40 103.50 -0.10% 103.20 0.19%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 104.30 104.50 -0.19% 104.60 -0.29%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 103.30 103.50 -0.19% 103.70 -0.39%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.20 102.60 -0.39% 103.60 -1.35%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.30 101.70 -1.38% 106.10 -5.47%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 109.90 109.90 0.00 103.50 6.18%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 102.70 103.40 -0.68% 103.50 -0.77%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.60 101.40 -0.79% 104.20 -3.45%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 102.20 102.80 -0.58% 102.40 -0.20%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.80 103.10 0.68% 101.60 2.17%
UK8 07 DOPRAVA 102.40 100.60 1.79% 101.70 0.69%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.20 98.10 1.12% 95.80 3.55%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.40 102.50 -1.07% 102.10 -0.69%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.80 103.00 -0.19% 104.10 -1.25%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.00 104.30 -1.25% 105.50 -2.37%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 103.00 103.50 -0.48% 103.70 -0.68%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 113.60 112.00 1.43% 111.20 2.16%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 114.20 111.80 2.15% 113.80 0.35%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 127.60 123.10 3.66% 116.10 9.91%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 104.70 105.40 -0.66% 102.00 2.65%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 114.70 113.90 0.70% 114.00 0.61%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 106.40 106.50 -0.09% 104.10 2.21%
UK7 06 ZDRAVÍ 118.60 117.50 0.94% 114.20 3.85%
UK8 07 DOPRAVA 108.20 106.10 1.98% 105.70 2.37%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 91.60 91.80 -0.22% 92.30 -0.76%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 108.50 106.40 1.97% 107.00 1.40%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 114.00 113.90 0.09% 110.90 2.80%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 123.60 123.00 0.49% 120.00 3.00%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 115.30 113.90 1.23% 111.90 3.04%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.60 100.00 0.60% 100.50 0.10%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.00 99.80 1.20% 101.10 -0.10%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 101.20 99.90 1.30% 101.40 -0.20%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.20 100.50 -0.30% 100.30 -0.10%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.20 99.90 0.30% 100.40 -0.20%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.90 100.10 -0.20% 100.30 -0.40%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.60 99.60 1.00% 100.40 0.20%
UK8 07 DOPRAVA 101.10 100.20 0.90% 99.60 1.51%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.00 99.80 0.20% 99.70 0.30%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.20 100.10 0.10% 100.70 -0.50%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 100.00 0.00 100.10 -0.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.20 100.10 0.10% 100.60 -0.40%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.50 100.10 0.40% 100.90 -0.40%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.50 99.10 0.40% 99.50 0.00
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 102.20 102.80 -0.58% 103.70 -1.45%
UK3 1 Nápoje a tabák 100.40 99.70 0.70% 94.20 6.58%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 99.20 97.50 1.74% 104.90 -5.43%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 75.30 74.50 1.07% 93.20 -19.21%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.00 98.20 0.81% 97.30 1.75%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.60 99.70 0.90% 98.30 2.34%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 102.40 102.20 0.20% 101.00 1.39%
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 102.00 101.90 0.10% 99.70 2.31%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.90 100.60 -0.70% 99.20 0.71%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 100.30 101.20 -0.89% 100.00 0.30%
UK3 1 Nápoje a tabák 98.80 98.90 -0.10% 99.90 -1.10%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 105.10 106.50 -1.31% 98.10 7.14%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 99.70 105.60 -5.59% 91.50 8.96%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 101.10 101.90 -0.79% 100.20 0.90%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 99.80 100.50 -0.70% 99.50 0.30%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.50 100.30 -0.80% 99.30 0.20%
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 98.90 98.90 0.00 99.90 -1.00%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 104.50 103.80 0.67% 96.80 7.95%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 104.60 104.30 0.29% 99.80 4.81%
UK3 1 Nápoje a tabák 102.70 103.90 -1.15% 100.00 2.70%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 122.10 113.90 7.20% 85.10 43.48%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 108.10 99.20 8.97% 87.10 24.11%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 102.30 101.50 0.79% 96.40 6.12%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 103.50 103.20 0.29% 94.90 9.06%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 104.90 104.70 0.19% 97.90 7.15%
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 100.90 101.90 -0.98% 99.90 1.00%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.00 99.10 -0.10% 94.70 4.54%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 103.90 103.60 0.29% 99.30 4.63%
UK3 1 Nápoje a tabák 108.50 109.80 -1.18% 105.60 2.75%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 105.60 100.50 5.07% 86.50 22.08%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 103.90 104.20 -0.29% 96.10 8.12%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 91.90 90.90 1.10% 89.80 2.34%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.00 100.20 -0.20% 96.60 3.52%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 98.00 98.50 -0.51% 93.40 4.92%
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 99.60 100.70 -1.09% 98.70 0.91%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 100.40 100.30 0.10% 98.70 1.72%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 100.60 100.10 0.50% 99.40 1.21%
UK3 1 Nápoje a tabák 99.40 99.70 -0.30% 99.80 -0.40%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 104.40 104.90 -0.48% 99.20 5.24%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 105.00 106.70 -1.59% 90.80 15.64%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 100.40 100.90 -0.50% 99.20 1.21%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.50 100.90 -0.40% 99.40 1.11%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.80 99.30 0.50% 99.40 0.40%
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 98.30 98.20 0.10% 99.70 -1.40%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 102.10 100.40 1.69% 96.80 5.48%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 97.80 96.70 1.14% 104.70 -6.59%
UK3 1 Nápoje a tabák 103.00 103.40 -0.39% 94.80 8.65%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 115.20 109.50 5.21% 93.40 23.34%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 102.30 88.40 15.72% 89.40 14.43%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 102.90 101.70 1.18% 93.50 10.05%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 105.30 104.10 1.15% 95.00 10.84%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 101.10 100.60 0.50% 98.60 2.54%
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 99.20 100.70 -1.49% 98.40 0.81%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 95.70 95.30 0.42% 93.70 2.13%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.80 99.20 0.60% 102.00 -2.16%
UK3 1 Nápoje a tabák 101.70 102.30 -0.59% 98.70 3.04%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 114.50 109.70 4.38% 99.40 15.19%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 91.60 87.20 5.05% 89.50 2.35%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 95.00 94.60 0.42% 92.30 2.93%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 101.30 100.80 0.50% 96.20 5.30%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 94.00 94.20 -0.21% 93.00 1.08%
UK10 8 Průmyslové spotřební zboží 90.80 92.40 -1.73% 91.50 -0.77%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.