Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.30 2.60 -11.54% 2.50 -8.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.00 1.00 0.00 0.05 1 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.10 2.90 6.90% 4.10 -24.39%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.09 0.89 22.47% -0.29 - 475.86%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 160 350.00 131 478.00 21.96% 153 494.00 4.47%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 1.18 0.93 26.88% 0.30 293.33%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 153 557.00 3 217 852.90 -2.00% 3 243 102.80 -2.76%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 314 957.30 306 038.60 2.91% 312 569.00 0.76%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 288 334.40 286 200.80 0.75% 282 691.00 2.00%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 26 623.00 19 837.80 34.20% 29 878.00 -10.89%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.44 2.47 -1.21% 2.05 19.02%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 938.00 7 618.00 17.33% 8 498.00 5.18%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 006.00 6 907.00 15.91% 6 982.00 14.67%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.20 16.48 -1.71% - -
UK2 BGN 13.09 13.30 -1.62% - -
UK3 BRL 5.84 5.80 0.69% - -
UK4 CAD 16.74 16.86 -0.71% - -
UK5 CNY 3.19 3.37 -5.28% - -
UK6 DKK 3.44 3.49 -1.58% - -
UK7 EUR 25.60 26.02 -1.61% - -
UK8 GBP 28.69 29.37 -2.30% - -
UK9 HKD 2.78 2.85 -2.32% - -
UK10 HRK 3.46 3.52 -1.84% - -
UK11 HUF 7.99 7.89 1.28% - -
UK12 CHF 22.09 22.50 -1.83% - -
UK13 IDR 1.51 1.56 -2.83% - -
UK14 ILS 5.95 6.10 -2.52% - -
UK15 INR 31.82 32.60 -2.37% - -
UK16 ISK 20.85 21.09 -1.13% - -
UK17 JPY 19.57 20.16 -2.95% - -
UK18 KRW 1.95 2.01 -2.79% - -
UK19 MXN 1.18 1.14 3.25% - -
UK20 MYR 5.37 5.53 -2.88% - -
UK21 NOK 2.69 2.73 -1.83% - -
UK22 NZD 14.87 15.09 -1.42% - -
UK23 PHP 41.09 41.84 -1.79% - -
UK24 PLN 5.99 5.95 0.59% - -
UK25 RON 5.54 5.58 -0.77% - -
UK26 RUB 34.97 35.55 -1.65% - -
UK27 SEK 2.50 2.49 0.28% - -
UK28 SGD 16.02 16.37 -2.11% - -
UK29 THB 65.63 67.47 -2.73% - -
UK30 TRY 4.47 4.87 -8.33% - -
UK31 USD 21.81 22.32 -2.26% - -
UK32 XDR 30.61 31.36 -2.38% - -
UK33 ZAR 1.67 1.62 2.78% - -

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 16.37 16.55 -1.09% - -
UK2 BGN 13.21 13.18 0.26% - -
UK3 BRL 5.79 5.86 -1.11% - -
UK4 CAD 16.83 16.82 0.08% - -
UK5 CNY 3.29 3.42 -3.63% - -
UK6 DKK 3.47 3.46 0.23% - -
UK7 EUR 25.84 25.78 0.25% - -
UK8 GBP 29.12 29.33 -0.72% - -
UK9 HKD 2.82 2.81 0.21% - -
UK10 HRK 3.49 3.49 0.06% - -
UK11 HUF 7.96 7.99 -0.38% - -
UK12 CHF 22.24 22.30 -0.27% - -
UK13 IDR 1.53 1.58 -2.60% - -
UK14 INR 32.20 32.56 -1.12% - -
UK15 ILS 6.07 6.12 -0.95% - -
UK16 ISK 20.78 20.66 0.57% - -
UK17 JPY 19.84 20.06 -1.11% - -
UK18 KRW 1.97 2.02 -2.43% - -
UK19 MXN 1.16 1.09 6.89% - -
UK20 MYR 5.46 5.52 -1.07% - -
UK21 NOK 2.72 2.72 -0.07% - -
UK22 NZD 15.01 15.32 -2.08% - -
UK23 PHP 41.42 41.55 -0.30% - -
UK24 PLN 5.98 5.99 -0.13% - -
UK25 RON 5.56 5.53 0.52% - -
UK26 RUB 35.24 35.17 0.18% - -
UK27 SEK 2.51 2.51 -0.08% - -
UK28 SGD 16.22 16.38 -0.95% - -
UK29 THB 66.44 67.96 -2.23% - -
UK30 TRY 4.62 4.77 -3.02% - -
UK31 USD 22.12 22.07 0.21% - -
UK32 XDR 31.08 31.22 -0.45% - -
UK33 ZAR 1.65 1.66 -0.48% - -

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.60 26.02 -1.61% - -
UK2 ATS 1.86 1.89 -1.64% - -
UK3 BEF 63.46 64.50 -1.61% - -
UK4 CYP 43.74 44.46 -1.61% - -
UK5 DEM 13.09 13.30 -1.62% - -
UK6 EEK 1.64 1.66 -1.62% - -
UK7 ESP 15.39 15.64 -1.61% - -
UK8 FIM 4.31 4.38 -1.60% - -
UK9 FRF 3.90 3.97 -1.61% - -
UK10 GRD 7.51 7.64 -1.61% - -
UK11 IEP 32.51 33.04 -1.62% - -
UK12 ITL 13.22 13.44 -1.61% - -
UK14 LUF 63.46 64.50 -1.61% - -
UK15 LVL 36.43 37.02 -1.61% - -
UK16 MTL 59.63 60.61 -1.61% - -
UK17 NLG 11.62 11.81 -1.61% - -
UK18 PTE 12.77 12.98 -1.62% - -
UK19 SIT 10.68 10.86 -1.61% - -
UK20 SKK 84.98 86.37 -1.62% - -

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.84 25.78 0.25% - -
UK2 ATS 1.88 1.87 0.27% - -
UK3 BEF 64.06 63.90 0.25% - -
UK4 CYP 44.15 44.04 0.25% - -
UK5 DEM 13.21 13.18 0.25% - -
UK6 EEK 1.65 1.65 0.30% - -
UK7 ESP 15.53 15.49 0.25% - -
UK8 FIM 4.35 4.33 0.25% - -
UK9 FRF 3.94 3.93 0.25% - -
UK10 GRD 7.58 7.57 0.25% - -
UK11 IEP 32.81 32.73 0.25% - -
UK12 ITL 13.35 13.31 0.25% - -
UK14 LUF 64.06 63.90 0.25% - -
UK15 LVL 36.77 36.68 0.25% - -
UK16 MTL 60.20 60.05 0.25% - -
UK17 NLG 11.73 11.70 0.26% - -
UK18 PTE 12.89 12.86 0.25% - -
UK19 SIT 10.78 10.76 0.25% - -
UK20 SKK 85.78 85.56 0.25% - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů