Fondy sociálního zabezpečení (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 44 354.00 44 007.00 0.79% - -
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 21 824.00 20 478.00 6.57% - -
UK3 Oběživo (AF.21) 22.00 21.00 4.76% - -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 21 802.00 20 457.00 6.57% - -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 16 095.00 14 404.00 11.74% - -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 5 707.00 6 053.00 -5.72% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 475.00 497.00 -4.43% - -
UK8 Krátkodobé (AF.31) 11.00 11.00 0.00 - -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 464.00 486.00 -4.53% - -
UK10 Půjčky (AF.4) 0.00 0.00 - - -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - - -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 844.00 930.00 -9.25% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 832.00 894.00 -6.94% - -
UK15 Kotované akcie (AF.511) 0.00 0.00 - - -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 752.00 814.00 -7.62% - -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 80.00 80.00 0.00 - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 12.00 36.00 -66.67% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 3.00 2.00 50.00% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 3.00 2.00 50.00% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - - -
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 21 208.00 22 100.00 -4.04% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 4 540.00 5 246.00 -13.46% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 16 668.00 16 854.00 -1.10% - -

Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 347.00 7 944.00 -95.63% - -
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 1 346.00 8 266.00 -83.72% - -
UK3 Oběživo (F.21) 1.00 11.00 -90.91% - -
UK4 Vklady (F.22+F.29) 1 345.00 8 255.00 -83.71% - -
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 1 691.00 7 323.00 -76.91% - -
UK6 Ostatní vklady (F.29) - 346.00 932.00 - 137.12% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -22.00 -64.00 -65.62% - -
UK8 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - - -
UK9 Dlouhodobé (F.32) -22.00 -64.00 -65.62% - -
UK10 Půjčky (F.4) 0.00 0.00 - - -
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - - -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -86.00 136.00 - 163.24% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -62.00 135.00 - 145.93% - -
UK15 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - - -
UK16 Nekotované akcie (F.512) -62.00 55.00 - 212.73% - -
UK17 Jiné účasti (F.519) 0.00 80.00 - - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -24.00 1.00 -2 500.00% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 1.00 1.00 0.00 - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 1.00 1.00 0.00 - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - - -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) - 892.00 - 395.00 125.82% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) - 706.00 476.00 - 248.32% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 186.00 - 871.00 -78.65% - -
Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fondy sociálního zabezpečení (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Fondy sociálního zabezpečení (SDDS Plus)
Fondy sociálního zabezpečení (Statistika finančních účtů)
Fondy sociálního zabezpečení (Vládní instituce)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany (Banky celkem)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.