Externí sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 6 467 392.00 6 341 229.00 1.99% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 32 438.00 31 981.00 1.43% - -
UK3 Měnové zlato (AF.11) 9 090.00 8 873.00 2.45% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 23 348.00 23 108.00 1.04% - -
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 1 342 020.00 1 300 412.00 3.20% - -
UK6 Oběživo (AF.21) 35 872.00 35 312.00 1.59% - -
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 1 306 148.00 1 265 100.00 3.24% - -
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 95 126.00 88 883.00 7.02% - -
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 1 211 022.00 1 176 217.00 2.96% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 998 671.00 1 975 469.00 1.17% - -
UK11 Krátkodobé (AF.31) 241 088.00 272 182.00 -11.42% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 1 757 583.00 1 703 287.00 3.19% - -
UK13 Půjčky (AF.4) 2 670 758.00 2 619 798.00 1.95% - -
UK14 Krátkodobé (AF.41) 439 297.00 406 991.00 7.94% - -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 231 461.00 2 212 807.00 0.84% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 250 684.00 247 724.00 1.19% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 215 446.00 211 784.00 1.73% - -
UK18 Kotované akcie (AF.511) 118 374.00 114 702.00 3.20% - -
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 72 963.00 72 966.00 -0.00% - -
UK20 Jiné účasti (AF.519) 24 109.00 24 116.00 -0.03% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 35 238.00 35 940.00 -1.95% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 16 424.00 16 345.00 0.48% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 16 424.00 16 345.00 0.48% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - - -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 116 805.00 106 144.00 10.04% - -
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 39 592.00 43 356.00 -8.68% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 20 787.00 25 997.00 -20.04% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 18 805.00 17 359.00 8.33% - -

Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 126 163.00 35 405.00 256.34% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 457.00 626.00 -27.00% - -
UK3 Měnové zlato (F.11) 217.00 531.00 -59.13% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 240.00 95.00 152.63% - -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 41 608.00 20 236.00 105.61% - -
UK6 Oběživo (F.21) 560.00 -6 562.00 - 108.53% - -
UK7 Vklady (F.22+F.29) 41 048.00 26 798.00 53.18% - -
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 6 243.00 -2 319.00 - 369.21% - -
UK9 Ostatní vklady (F.29) 34 805.00 29 117.00 19.53% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 23 202.00 38 395.00 -39.57% - -
UK11 Krátkodobé (F.31) -31 094.00 -30 675.00 1.37% - -
UK12 Dlouhodobé (F.32) 54 296.00 69 070.00 -21.39% - -
UK13 Půjčky (F.4) 50 960.00 -40 863.00 - 224.71% - -
UK14 Krátkodobé (F.41) 32 306.00 -23 778.00 - 235.87% - -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 18 654.00 -17 085.00 - 209.18% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 2 960.00 12 586.00 -76.48% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 3 662.00 6 920.00 -47.08% - -
UK18 Kotované akcie (F.511) 3 672.00 2 781.00 32.04% - -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -3.00 3 750.00 - 100.08% - -
UK20 Jiné účasti (F.519) -7.00 389.00 - 101.80% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) - 702.00 5 666.00 - 112.39% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 79.00 48.00 64.58% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 79.00 48.00 64.58% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - - -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 10 661.00 1 248.00 754.25% - -
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) -3 764.00 3 129.00 - 220.29% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -5 210.00 2 288.00 - 327.71% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 1 446.00 841.00 71.94% - -
Platební bilance
Platební bilance
Stav devizových rezerv
Stav devizových rezerv
Investiční pozice vůči zahraničí
Investiční pozice vůči zahraničí
Zahraniční zadluženost
Zahraniční zadluženost
Stav devizových rezerv (struktura)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Ostatní vybrané položky - v mil. USD
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (AF.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (F.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Externí sektor (SDDS Plus)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Financování schodku vládního sektoru a transakce v Maastrichtské dluhu, konsolidace (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny (Emitované bankami)
Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny (V držení bank)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies