Platební bilance (Externí sektor»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1-Běžný účet </b> 58 763.10 - 682.00 -8 716.29% 97 491.00 -39.72%
UK2 příjmy 1 080 289.80 1 085 250.60 -0.46% 1 090 716.30 -0.96%
UK3 výdaje 1 021 526.80 1 085 932.60 -5.93% 993 225.30 2.85%
UK4 1.A.a-Zboží 81 030.70 37 769.80 114.54% 88 808.50 -8.76%
UK5 vývoz 860 509.60 846 744.90 1.63% 873 035.90 -1.43%
UK6 dovoz 779 478.90 808 975.00 -3.65% 784 227.40 -0.61%
UK7 1.A.b-Služby 32 047.90 28 684.20 11.73% 28 507.40 12.42%
UK8 příjmy 150 897.50 166 565.30 -9.41% 150 095.30 0.53%
UK9 výdaje 118 849.60 137 881.10 -13.80% 121 587.90 -2.25%
UK10 1.B-Prvotní důchody -34 062.90 -64 145.50 -46.90% -4 806.90 608.63%
UK11 příjmy 60 983.50 48 167.30 26.61% 57 458.40 6.13%
UK12 výdaje 95 046.40 112 312.70 -15.37% 62 265.30 52.65%
UK13 1.C-Druhotné důchody -20 252.60 -2 990.60 577.21% -15 017.90 34.86%
UK14 příjmy 7 899.20 23 773.20 -66.77% 10 126.70 -22.00%
UK15 výdaje 28 151.80 26 763.70 5.19% 25 144.60 11.96%
UK16 2-Kapitálový účet 5 729.00 29 508.70 -80.59% 1 006.90 468.97%
UK17 příjmy 8 155.10 39 552.80 -79.38% 1 814.00 349.56%
UK18 výdaje 2 426.10 10 044.10 -75.85% 807.10 200.59%
UK19 <b>3-Finanční účet</b> 43 735.10 -7 731.70 - 665.66% 96 532.40 -54.69%
UK20 aktiva 27 262.00 6 704.60 306.62% 1 159 656.70 -97.65%
UK21 pasiva -16 473.10 14 436.30 - 214.11% 1 063 124.30 - 101.55%
UK22 3.1-Přímé investice -8 529.30 -34 349.90 -75.17% -62 700.90 -86.40%
UK23 aktiva 16 039.90 10 945.90 46.54% 15 684.20 2.27%
UK24 pasiva 24 569.30 45 295.80 -45.76% 78 385.10 -68.66%
UK25 3.2-Portfoliové investice -49 856.50 -21 174.40 135.46% - 353 842.30 -85.91%
UK26 aktiva -5 630.40 25 252.40 - 122.30% -2 682.40 109.90%
UK27 pasiva 44 226.00 46 426.80 -4.74% 351 159.80 -87.41%
UK28 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 921.10 -4 337.30 - 121.24% 1 729.20 -46.73%
UK29 aktiva -4 965.10 -14 689.60 -66.20% -4 749.50 4.54%
UK30 pasiva -5 886.20 -10 352.30 -43.14% -6 478.70 -9.15%
UK31 3.4-Ostatní investice 105 364.40 62 186.50 69.43% - 607 854.20 - 117.33%
UK32 aktiva 25 982.10 -4 747.50 - 647.28% 32 204.00 -19.32%
UK33 pasiva -79 382.20 -66 934.00 18.60% 640 058.10 - 112.40%
UK34 3.5-Rezervní aktiva -4 164.60 -10 056.60 -58.59% 1 119 200.50 - 100.37%
UK35 <b>4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)</b> 64 492.00 28 826.70 123.72% 98 497.90 -34.52%
UK36 <b>4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)</b> 43 735.10 -7 731.70 - 665.66% 96 532.40 -54.69%
UK37 <b>4.5-Čisté chyby a opomenutí</b> -20 757.00 -36 558.40 -43.22% -1 965.60 956.01%

Běžný účet

ObdobíHodnota
31.03.2018 58 763.10
31.12.2017 - 682.00
30.09.2017 -34 547.80
30.06.2017 -8 104.20
31.03.2017 97 491.00
31.12.2016 -16 098.20
30.09.2016 -19 212.30
30.06.2016 -10 017.30
31.03.2016 119 547.10
31.12.2015 14 685.50
Další »
Běžný účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 080 289.80
31.12.2017 1 085 250.60
30.09.2017 1 003 550.30
30.06.2017 1 096 133.60
31.03.2017 1 090 716.30
31.12.2016 1 029 996.50
30.09.2016 965 347.70
30.06.2016 1 038 815.60
31.03.2016 1 022 482.60
31.12.2015 1 009 338.60
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 021 526.80
31.12.2017 1 085 932.60
30.09.2017 1 038 098.10
30.06.2017 1 104 237.70
31.03.2017 993 225.30
31.12.2016 1 046 094.70
30.09.2016 984 560.00
30.06.2016 1 048 833.00
31.03.2016 902 935.50
31.12.2015 994 653.10
Další »
výdaje,Platební bilance

a-Zboží

ObdobíHodnota
31.03.2018 81 030.70
31.12.2017 37 769.80
30.09.2017 42 660.00
30.06.2017 71 711.10
31.03.2017 88 808.50
31.12.2016 37 417.30
30.09.2016 44 676.70
30.06.2016 80 521.40
31.03.2016 83 074.60
31.12.2015 34 647.60
Další »
a-Zboží,Platební bilance

vývoz

ObdobíHodnota
31.03.2018 860 509.60
31.12.2017 846 744.90
30.09.2017 786 599.10
30.06.2017 872 139.30
31.03.2017 873 035.90
31.12.2016 808 656.80
30.09.2016 751 506.10
30.06.2016 830 458.50
31.03.2016 800 359.10
31.12.2015 805 803.10
Další »
vývoz,Platební bilance

dovoz

ObdobíHodnota
31.03.2018 779 478.90
31.12.2017 808 975.00
30.09.2017 743 939.10
30.06.2017 800 428.20
31.03.2017 784 227.40
31.12.2016 771 239.60
30.09.2016 706 829.50
30.06.2016 749 937.10
31.03.2016 717 284.50
31.12.2015 771 155.50
Další »
dovoz,Platební bilance

b-Služby

ObdobíHodnota
31.03.2018 32 047.90
31.12.2017 28 684.20
30.09.2017 31 463.20
30.06.2017 33 338.90
31.03.2017 28 507.40
31.12.2016 27 171.10
30.09.2016 28 703.50
30.06.2016 26 414.30
31.03.2016 25 320.30
31.12.2015 19 327.40
Další »
b-Služby,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2018 150 897.50
31.12.2017 166 565.30
30.09.2017 156 053.30
30.06.2017 156 286.20
31.03.2017 150 095.30
31.12.2016 161 696.70
30.09.2016 147 126.50
30.06.2016 148 933.50
31.03.2016 134 901.90
31.12.2015 151 572.20
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2018 118 849.60
31.12.2017 137 881.10
30.09.2017 124 590.10
30.06.2017 122 947.20
31.03.2017 121 587.90
31.12.2016 134 525.50
30.09.2016 118 423.00
30.06.2016 122 519.30
31.03.2016 109 581.60
31.12.2015 132 244.80
Další »
výdaje,Platební bilance

B-Prvotní důchody

ObdobíHodnota
31.03.2018 -34 062.90
31.12.2017 -64 145.50
30.09.2017 -94 292.40
30.06.2017 -97 593.20
31.03.2017 -4 806.90
31.12.2016 -66 561.10
30.09.2016 -84 100.50
30.06.2016 - 105 445.60
31.03.2016 4 319.40
31.12.2015 -29 572.90
Další »
B-Prvotní důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2018 60 983.50
31.12.2017 48 167.30
30.09.2017 50 223.70
30.06.2017 55 944.10
31.03.2017 57 458.40
31.12.2016 46 479.10
30.09.2016 51 195.80
30.06.2016 50 171.80
31.03.2016 55 048.30
31.12.2015 37 483.60
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2018 95 046.40
31.12.2017 112 312.70
30.09.2017 144 516.10
30.06.2017 153 537.20
31.03.2017 62 265.30
31.12.2016 113 040.20
30.09.2016 135 296.30
30.06.2016 155 617.40
31.03.2016 50 728.80
31.12.2015 67 056.50
Další »
výdaje,Platební bilance

C-Druhotné důchody

ObdobíHodnota
31.03.2018 -20 252.60
31.12.2017 -2 990.60
30.09.2017 -14 378.60
30.06.2017 -15 561.00
31.03.2017 -15 017.90
31.12.2016 -14 125.40
30.09.2016 -8 491.90
30.06.2016 -11 507.40
31.03.2016 6 832.70
31.12.2015 -9 716.60
Další »
C-Druhotné důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2018 7 899.20
31.12.2017 23 773.20
30.09.2017 10 674.20
30.06.2017 11 764.00
31.03.2017 10 126.70
31.12.2016 13 164.00
30.09.2016 15 519.30
30.06.2016 9 251.80
31.03.2016 32 173.30
31.12.2015 14 479.70
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2018 28 151.80
31.12.2017 26 763.70
30.09.2017 25 052.80
30.06.2017 27 325.00
31.03.2017 25 144.60
31.12.2016 27 289.40
30.09.2016 24 011.20
30.06.2016 20 759.20
31.03.2016 25 340.50
31.12.2015 24 196.20
Další »
výdaje,Platební bilance

Kapitálový účet

ObdobíHodnota
31.03.2018 5 729.00
31.12.2017 29 508.70
30.09.2017 8 195.90
30.06.2017 7 745.00
31.03.2017 1 006.90
31.12.2016 1 215.30
30.09.2016 12 094.30
30.06.2016 21 698.10
31.03.2016 18 502.00
31.12.2015 10 569.90
Další »
Kapitálový účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2018 8 155.10
31.12.2017 39 552.80
30.09.2017 10 125.10
30.06.2017 10 188.10
31.03.2017 1 814.00
31.12.2016 2 450.40
30.09.2016 12 107.50
30.06.2016 21 801.10
31.03.2016 18 588.10
31.12.2015 13 436.10
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 426.10
31.12.2017 10 044.10
30.09.2017 1 929.10
30.06.2017 2 443.10
31.03.2017 807.10
31.12.2016 1 235.10
30.09.2016 13.10
30.06.2016 103.00
31.03.2016 86.10
31.12.2015 2 866.10
Další »
výdaje,Platební bilance

Finanční účet

ObdobíHodnota
31.03.2018 43 735.10
31.12.2017 -7 731.70
30.09.2017 -2 572.40
30.06.2017 30 898.90
31.03.2017 96 532.40
31.12.2016 9 826.80
30.09.2016 -3 285.00
30.06.2016 -14 459.10
31.03.2016 124 774.10
31.12.2015 40 762.80
Další »
Finanční účet,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 27 262.00
31.12.2017 6 704.60
30.09.2017 94 447.10
30.06.2017 157 321.50
31.03.2017 1 159 656.70
31.12.2016 213 239.20
30.09.2016 145 575.70
30.06.2016 98 558.30
31.03.2016 237 485.40
31.12.2015 21 154.20
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 -16 473.10
31.12.2017 14 436.30
30.09.2017 97 019.50
30.06.2017 126 422.60
31.03.2017 1 063 124.30
31.12.2016 203 412.40
30.09.2016 148 860.80
30.06.2016 113 017.40
31.03.2016 112 711.30
31.12.2015 -19 608.50
Další »
pasiva,Platební bilance

1-Přímé investice

ObdobíHodnota
31.03.2018 -8 529.30
31.12.2017 -34 349.90
30.09.2017 -12 064.20
30.06.2017 -26 203.40
31.03.2017 -62 700.90
31.12.2016 -26 227.50
30.09.2016 -62 993.90
30.06.2016 -95 550.30
31.03.2016 -1 777.30
31.12.2015 27 601.30
Další »
1-Přímé investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 16 039.90
31.12.2017 10 945.90
30.09.2017 40 470.10
30.06.2017 14 254.30
31.03.2017 15 684.20
31.12.2016 52 817.80
30.09.2016 10 515.70
30.06.2016 -25 498.50
31.03.2016 40 792.20
31.12.2015 33 333.00
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 24 569.30
31.12.2017 45 295.80
30.09.2017 52 534.30
30.06.2017 40 457.70
31.03.2017 78 385.10
31.12.2016 79 045.30
30.09.2016 73 509.70
30.06.2016 70 051.80
31.03.2016 42 569.50
31.12.2015 5 731.60
Další »
pasiva,Platební bilance

2-Portfoliové investice

ObdobíHodnota
31.03.2018 -49 856.50
31.12.2017 -21 174.40
30.09.2017 152 608.80
30.06.2017 -45 855.00
31.03.2017 - 353 842.30
31.12.2016 - 115 532.20
30.09.2016 50 747.20
30.06.2016 -60 095.90
31.03.2016 -44 651.60
31.12.2015 - 131 988.50
Další »
2-Portfoliové investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 -5 630.40
31.12.2017 25 252.40
30.09.2017 15 404.40
30.06.2017 29 475.90
31.03.2017 -2 682.40
31.12.2016 9 984.10
30.09.2016 1 181.90
30.06.2016 -1 525.60
31.03.2016 12 285.80
31.12.2015 20 133.70
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 44 226.00
31.12.2017 46 426.80
30.09.2017 - 137 204.40
30.06.2017 75 331.00
31.03.2017 351 159.80
31.12.2016 125 516.30
30.09.2016 -49 565.20
30.06.2016 58 570.20
31.03.2016 56 937.40
31.12.2015 152 122.20
Další »
pasiva,Platební bilance

3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
31.03.2018 921.10
31.12.2017 -4 337.30
30.09.2017 -6 668.80
30.06.2017 -4 913.50
31.03.2017 1 729.20
31.12.2016 7 970.30
30.09.2016 1 285.70
30.06.2016 461.00
31.03.2016 1 574.00
31.12.2015 -3 981.30
Další »
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 -4 965.10
31.12.2017 -14 689.60
30.09.2017 -16 334.90
30.06.2017 -12 019.30
31.03.2017 -4 749.50
31.12.2016 -6 537.40
30.09.2016 -4 798.00
30.06.2016 -5 956.20
31.03.2016 -6 465.00
31.12.2015 -10 707.50
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 -5 886.20
31.12.2017 -10 352.30
30.09.2017 -9 666.20
30.06.2017 -7 105.80
31.03.2017 -6 478.70
31.12.2016 -14 507.60
30.09.2016 -6 083.70
30.06.2016 -6 417.20
31.03.2016 -8 039.00
31.12.2015 -6 726.20
Další »
pasiva,Platební bilance

4-Ostatní investice

ObdobíHodnota
31.03.2018 105 364.40
31.12.2017 62 186.50
30.09.2017 - 149 853.40
30.06.2017 -15 988.30
31.03.2017 - 607 854.20
31.12.2016 -30 231.30
30.09.2016 - 161 114.30
30.06.2016 70 725.70
31.03.2016 18 745.80
31.12.2015 90 518.90
Další »
4-Ostatní investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 25 982.10
31.12.2017 -4 747.50
30.09.2017 41 502.30
30.06.2017 1 751.40
31.03.2017 32 204.00
31.12.2016 -16 872.90
30.09.2016 -30 114.20
30.06.2016 61 538.30
31.03.2016 39 989.20
31.12.2015 -80 217.40
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 -79 382.20
31.12.2017 -66 934.00
30.09.2017 191 355.80
30.06.2017 17 739.70
31.03.2017 640 058.10
31.12.2016 13 358.40
30.09.2016 131 000.00
30.06.2016 -9 187.40
31.03.2016 21 243.40
31.12.2015 - 170 736.20
Další »
pasiva,Platební bilance

5-Rezervní aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2018 -4 164.60
31.12.2017 -10 056.60
30.09.2017 13 405.20
30.06.2017 123 859.20
31.03.2017 1 119 200.50
31.12.2016 173 847.40
30.09.2016 168 790.20
30.06.2016 70 000.30
31.03.2016 150 883.20
31.12.2015 58 612.40
Další »
5-Rezervní aktiva,Platební bilance

3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)

ObdobíHodnota
31.03.2018 64 492.00
31.12.2017 28 826.70
30.09.2017 -26 351.90
30.06.2017 - 359.20
31.03.2017 98 497.90
31.12.2016 -14 882.80
30.09.2016 -7 118.00
30.06.2016 11 680.80
31.03.2016 138 049.00
31.12.2015 25 255.40
Další »
3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu),Platební bilance

4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)

ObdobíHodnota
31.03.2018 43 735.10
31.12.2017 -7 731.70
30.09.2017 -2 572.40
30.06.2017 30 898.90
31.03.2017 96 532.40
31.12.2016 9 826.80
30.09.2016 -3 285.00
30.06.2016 -14 459.10
31.03.2016 124 774.10
31.12.2015 40 762.80
Další »
4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu),Platební bilance

5-Čisté chyby a opomenutí

ObdobíHodnota
31.03.2018 -20 757.00
31.12.2017 -36 558.40
30.09.2017 23 779.50
30.06.2017 31 258.10
31.03.2017 -1 965.60
31.12.2016 24 709.60
30.09.2016 3 832.90
30.06.2016 -26 139.90
31.03.2016 -13 274.90
31.12.2015 15 507.40
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí,Platební bilance

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance (V metodice BPM5)
Platební bilance (Externí sektor)
Platební bilance (V metodice BPM6)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Statistika platební bilance (BPM 6))
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Platební bilance)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů