Platební bilance (Externí sektor»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1-Běžný účet </b> 11 084.20 -52 389.90 - 121.16% 5 111.20 116.86%
UK2 příjmy 1 194 656.10 1 061 794.50 12.51% 1 112 317.40 7.40%
UK3 výdaje 1 183 571.90 1 114 184.50 6.23% 1 107 206.20 6.90%
UK4 1.A.a-Zboží 36 244.10 30 882.10 17.36% 40 409.70 -10.31%
UK5 vývoz 922 675.10 829 497.60 11.23% 856 139.40 7.77%
UK6 dovoz 886 431.00 798 615.50 11.00% 815 729.70 8.67%
UK7 1.A.b-Služby 29 782.90 23 059.40 29.16% 31 660.20 -5.93%
UK8 příjmy 179 645.40 165 203.20 8.74% 170 575.20 5.32%
UK9 výdaje 149 862.50 142 143.80 5.43% 138 915.00 7.88%
UK10 1.B-Prvotní důchody -58 818.50 -95 858.70 -38.64% -63 846.30 -7.87%
UK11 příjmy 56 279.70 49 980.30 12.60% 62 550.40 -10.03%
UK12 výdaje 115 098.20 145 839.00 -21.08% 126 396.60 -8.94%
UK13 1.C-Druhotné důchody 3 875.70 -10 472.70 - 137.01% -3 112.40 - 224.52%
UK14 příjmy 36 055.80 17 113.40 110.69% 23 052.40 56.41%
UK15 výdaje 32 180.10 27 586.20 16.65% 26 164.80 22.99%
UK16 2-Kapitálový účet 9 748.50 4 209.30 131.59% 27 241.10 -64.21%
UK17 příjmy 35 153.20 12 473.00 181.83% 40 084.80 -12.30%
UK18 výdaje 25 404.70 8 263.80 207.42% 12 843.70 97.80%
UK19 <b>3-Finanční účet</b> 1 869.30 -63 041.70 - 102.97% 3 948.50 -52.66%
UK20 aktiva 46 646.00 39 877.00 16.97% 31 216.80 49.43%
UK21 pasiva 44 776.70 102 918.70 -56.49% 27 268.30 64.21%
UK22 3.1-Přímé investice -35 530.20 -37 060.00 -4.13% -11 984.40 196.47%
UK23 aktiva 28 881.20 25 743.40 12.19% 45 098.10 -35.96%
UK24 pasiva 64 411.40 62 803.40 2.56% 57 082.50 12.84%
UK25 3.2-Portfoliové investice -22 019.80 -2 245.20 880.75% -21 174.40 3.99%
UK26 aktiva -15 369.20 4 157.60 - 469.67% 25 252.40 - 160.86%
UK27 pasiva 6 650.60 6 402.80 3.87% 46 426.80 -85.67%
UK28 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -10 159.50 - 179.80 5 550.44% -4 337.30 134.24%
UK29 aktiva -20 858.00 -8 419.20 147.74% -14 689.60 41.99%
UK30 pasiva -10 698.50 -8 239.40 29.85% -10 352.30 3.34%
UK31 3.4-Ostatní investice 26 778.00 -17 147.30 - 256.16% 51 501.30 -48.01%
UK32 aktiva 11 191.20 24 804.70 -54.88% -14 387.40 - 177.78%
UK33 pasiva -15 586.80 41 951.90 - 137.15% -65 888.70 -76.34%
UK34 3.5-Rezervní aktiva 42 800.80 -6 409.50 - 767.77% -10 056.60 - 525.60%
UK35 <b>4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)</b> 20 832.70 -48 180.70 - 143.24% 32 352.30 -35.61%
UK36 <b>4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)</b> 1 869.30 -63 041.70 - 102.97% 3 948.50 -52.66%
UK37 <b>4.5-Čisté chyby a opomenutí</b> -18 963.40 -14 861.10 27.60% -28 403.80 -33.24%

Běžný účet

ObdobíHodnota
31.12.2018 11 084.20
30.09.2018 -52 389.90
30.06.2018 5 388.10
31.03.2018 51 452.70
31.12.2017 5 111.20
30.09.2017 -30 053.50
30.06.2017 -2 117.00
31.03.2017 110 523.40
31.12.2016 -16 098.20
30.09.2016 -19 212.30
Další »
Běžný účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2018 1 194 656.10
30.09.2018 1 061 794.50
30.06.2018 1 136 934.60
31.03.2018 1 091 750.80
31.12.2017 1 112 317.40
30.09.2017 1 024 077.20
30.06.2017 1 115 370.90
31.03.2017 1 112 783.00
31.12.2016 1 029 996.50
30.09.2016 965 347.70
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2018 1 183 571.90
30.09.2018 1 114 184.50
30.06.2018 1 131 546.60
31.03.2018 1 040 298.20
31.12.2017 1 107 206.20
30.09.2017 1 054 130.60
30.06.2017 1 117 487.90
31.03.2017 1 002 259.70
31.12.2016 1 046 094.70
30.09.2016 984 560.00
Další »
výdaje,Platební bilance

a-Zboží

ObdobíHodnota
31.12.2018 36 244.10
30.09.2018 30 882.10
30.06.2018 68 885.20
31.03.2018 81 246.40
31.12.2017 40 409.70
30.09.2017 46 464.90
30.06.2017 77 170.60
31.03.2017 95 094.50
31.12.2016 37 417.30
30.09.2016 44 676.70
Další »
a-Zboží,Platební bilance

vývoz

ObdobíHodnota
31.12.2018 922 675.10
30.09.2018 829 497.60
30.06.2018 891 222.00
31.03.2018 870 826.60
31.12.2017 856 139.40
30.09.2017 790 886.30
30.06.2017 875 540.30
31.03.2017 879 502.90
31.12.2016 808 656.80
30.09.2016 751 506.10
Další »
vývoz,Platební bilance

dovoz

ObdobíHodnota
31.12.2018 886 431.00
30.09.2018 798 615.50
30.06.2018 822 336.80
31.03.2018 789 580.20
31.12.2017 815 729.70
30.09.2017 744 421.40
30.06.2017 798 369.70
31.03.2017 784 408.30
31.12.2016 771 239.60
30.09.2016 706 829.50
Další »
dovoz,Platební bilance

b-Služby

ObdobíHodnota
31.12.2018 29 782.90
30.09.2018 23 059.40
30.06.2018 36 522.80
31.03.2018 31 314.80
31.12.2017 31 660.20
30.09.2017 31 809.30
30.06.2017 34 423.10
31.03.2017 29 794.40
31.12.2016 27 171.10
30.09.2016 28 703.50
Další »
b-Služby,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2018 179 645.40
30.09.2018 165 203.20
30.06.2018 164 511.30
31.03.2018 151 915.60
31.12.2017 170 575.20
30.09.2017 156 754.10
30.06.2017 157 034.20
31.03.2017 150 876.40
31.12.2016 161 696.70
30.09.2016 147 126.50
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2018 149 862.50
30.09.2018 142 143.80
30.06.2018 127 988.50
31.03.2018 120 600.90
31.12.2017 138 915.00
30.09.2017 124 944.80
30.06.2017 122 611.10
31.03.2017 121 082.00
31.12.2016 134 525.50
30.09.2016 118 423.00
Další »
výdaje,Platební bilance

B-Prvotní důchody

ObdobíHodnota
31.12.2018 -58 818.50
30.09.2018 -95 858.70
30.06.2018 -87 099.20
31.03.2018 -40 721.00
31.12.2017 -63 846.30
30.09.2017 -93 839.20
30.06.2017 -98 178.90
31.03.2017 527.40
31.12.2016 -66 561.10
30.09.2016 -84 100.50
Další »
B-Prvotní důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2018 56 279.70
30.09.2018 49 980.30
30.06.2018 66 843.50
31.03.2018 61 097.20
31.12.2017 62 550.40
30.09.2017 65 782.30
30.06.2017 71 039.20
31.03.2017 71 960.10
31.12.2016 46 479.10
30.09.2016 51 195.80
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2018 115 098.20
30.09.2018 145 839.00
30.06.2018 153 942.70
31.03.2018 101 818.20
31.12.2017 126 396.60
30.09.2017 159 621.50
30.06.2017 169 218.00
31.03.2017 71 432.60
31.12.2016 113 040.20
30.09.2016 135 296.30
Další »
výdaje,Platební bilance

C-Druhotné důchody

ObdobíHodnota
31.12.2018 3 875.70
30.09.2018 -10 472.70
30.06.2018 -12 920.80
31.03.2018 -20 387.40
31.12.2017 -3 112.40
30.09.2017 -14 488.50
30.06.2017 -15 531.90
31.03.2017 -14 893.00
31.12.2016 -14 125.40
30.09.2016 -8 491.90
Další »
C-Druhotné důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2018 36 055.80
30.09.2018 17 113.40
30.06.2018 14 357.90
31.03.2018 7 911.50
31.12.2017 23 052.40
30.09.2017 10 654.40
30.06.2017 11 757.30
31.03.2017 10 443.70
31.12.2016 13 164.00
30.09.2016 15 519.30
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2018 32 180.10
30.09.2018 27 586.20
30.06.2018 27 278.60
31.03.2018 28 298.90
31.12.2017 26 164.80
30.09.2017 25 142.90
30.06.2017 27 289.10
31.03.2017 25 336.70
31.12.2016 27 289.40
30.09.2016 24 011.20
Další »
výdaje,Platební bilance

Kapitálový účet

ObdobíHodnota
31.12.2018 9 748.50
30.09.2018 4 209.30
30.06.2018 -1 289.60
31.03.2018 1 335.60
31.12.2017 27 241.10
30.09.2017 6 959.10
30.06.2017 6 650.30
31.03.2017 - 251.10
31.12.2016 1 215.30
30.09.2016 12 094.30
Další »
Kapitálový účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.12.2018 35 153.20
30.09.2018 12 473.00
30.06.2018 6 570.40
31.03.2018 8 155.10
31.12.2017 40 084.80
30.09.2017 10 125.10
30.06.2017 10 182.10
31.03.2017 1 814.00
31.12.2016 2 450.40
30.09.2016 12 107.50
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2018 25 404.70
30.09.2018 8 263.80
30.06.2018 7 860.00
31.03.2018 6 819.50
31.12.2017 12 843.70
30.09.2017 3 166.00
30.06.2017 3 531.80
31.03.2017 2 065.10
31.12.2016 1 235.10
30.09.2016 13.10
Další »
výdaje,Platební bilance

Finanční účet

ObdobíHodnota
31.12.2018 1 869.30
30.09.2018 -63 041.70
30.06.2018 8 435.10
31.03.2018 64 975.60
31.12.2017 3 948.50
30.09.2017 -6 450.80
30.06.2017 28 307.40
31.03.2017 94 726.60
31.12.2016 9 826.80
30.09.2016 -3 285.00
Další »
Finanční účet,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 46 646.00
30.09.2018 39 877.00
30.06.2018 35 748.10
31.03.2018 35 955.60
31.12.2017 31 216.80
30.09.2017 102 298.50
30.06.2017 166 473.70
31.03.2017 1 169 505.00
31.12.2016 213 239.20
30.09.2016 145 575.70
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 44 776.70
30.09.2018 102 918.70
30.06.2018 27 313.00
31.03.2018 -29 020.00
31.12.2017 27 268.30
30.09.2017 108 749.20
30.06.2017 138 166.30
31.03.2017 1 074 778.50
31.12.2016 203 412.40
30.09.2016 148 860.80
Další »
pasiva,Platební bilance

1-Přímé investice

ObdobíHodnota
31.12.2018 -35 530.20
30.09.2018 -37 060.00
30.06.2018 -26 359.70
31.03.2018 7 686.60
31.12.2017 -11 984.40
30.09.2017 10 301.20
30.06.2017 -3 837.90
31.03.2017 -40 335.40
31.12.2016 -26 227.50
30.09.2016 -62 993.90
Další »
1-Přímé investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 28 881.20
30.09.2018 25 743.40
30.06.2018 17 662.90
31.03.2018 23 428.40
31.12.2017 45 098.10
30.09.2017 74 622.30
30.06.2017 48 406.50
31.03.2017 49 836.40
31.12.2016 52 817.80
30.09.2016 10 515.70
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 64 411.40
30.09.2018 62 803.40
30.06.2018 44 022.60
31.03.2018 15 741.90
31.12.2017 57 082.50
30.09.2017 64 321.10
30.06.2017 52 244.40
31.03.2017 90 171.90
31.12.2016 79 045.30
30.09.2016 73 509.70
Další »
pasiva,Platební bilance

2-Portfoliové investice

ObdobíHodnota
31.12.2018 -22 019.80
30.09.2018 -2 245.20
30.06.2018 96 633.10
31.03.2018 -49 856.50
31.12.2017 -21 174.40
30.09.2017 152 608.80
30.06.2017 -45 855.00
31.03.2017 - 353 842.30
31.12.2016 - 115 532.20
30.09.2016 50 747.20
Další »
2-Portfoliové investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 -15 369.20
30.09.2018 4 157.60
30.06.2018 6 320.10
31.03.2018 -5 630.40
31.12.2017 25 252.40
30.09.2017 15 404.40
30.06.2017 29 475.90
31.03.2017 -2 682.40
31.12.2016 9 984.10
30.09.2016 1 181.90
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 6 650.60
30.09.2018 6 402.80
30.06.2018 -90 313.00
31.03.2018 44 226.00
31.12.2017 46 426.80
30.09.2017 - 137 204.40
30.06.2017 75 331.00
31.03.2017 351 159.80
31.12.2016 125 516.30
30.09.2016 -49 565.20
Další »
pasiva,Platební bilance

3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
31.12.2018 -10 159.50
30.09.2018 - 179.80
30.06.2018 -5 871.80
31.03.2018 921.10
31.12.2017 -4 337.30
30.09.2017 -6 668.80
30.06.2017 -4 913.50
31.03.2017 1 729.20
31.12.2016 7 970.30
30.09.2016 1 285.70
Další »
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 -20 858.00
30.09.2018 -8 419.20
30.06.2018 -9 167.00
31.03.2018 -4 965.10
31.12.2017 -14 689.60
30.09.2017 -16 334.90
30.06.2017 -12 019.30
31.03.2017 -4 749.50
31.12.2016 -6 537.40
30.09.2016 -4 798.00
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 -10 698.50
30.09.2018 -8 239.40
30.06.2018 -3 295.20
31.03.2018 -5 886.20
31.12.2017 -10 352.30
30.09.2017 -9 666.20
30.06.2017 -7 105.80
31.03.2017 -6 478.70
31.12.2016 -14 507.60
30.09.2016 -6 083.70
Další »
pasiva,Platební bilance

4-Ostatní investice

ObdobíHodnota
31.12.2018 26 778.00
30.09.2018 -17 147.30
30.06.2018 -73 704.60
31.03.2018 110 389.00
31.12.2017 51 501.30
30.09.2017 - 176 097.20
30.06.2017 -40 945.30
31.03.2017 - 632 025.40
31.12.2016 -30 231.30
30.09.2016 - 161 114.30
Další »
4-Ostatní investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 11 191.20
30.09.2018 24 804.70
30.06.2018 3 193.90
31.03.2018 27 287.30
31.12.2017 -14 387.40
30.09.2017 15 201.60
30.06.2017 -23 248.60
31.03.2017 7 900.10
31.12.2016 -16 872.90
30.09.2016 -30 114.20
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 -15 586.80
30.09.2018 41 951.90
30.06.2018 76 898.50
31.03.2018 -83 101.80
31.12.2017 -65 888.70
30.09.2017 191 298.80
30.06.2017 17 696.70
31.03.2017 639 925.50
31.12.2016 13 358.40
30.09.2016 131 000.00
Další »
pasiva,Platební bilance

5-Rezervní aktiva

ObdobíHodnota
31.12.2018 42 800.80
30.09.2018 -6 409.50
30.06.2018 17 738.20
31.03.2018 -4 164.60
31.12.2017 -10 056.60
30.09.2017 13 405.20
30.06.2017 123 859.20
31.03.2017 1 119 200.50
31.12.2016 173 847.40
30.09.2016 168 790.20
Další »
5-Rezervní aktiva,Platební bilance

3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)

ObdobíHodnota
31.12.2018 20 832.70
30.09.2018 -48 180.70
30.06.2018 4 098.50
31.03.2018 52 788.30
31.12.2017 32 352.30
30.09.2017 -23 094.40
30.06.2017 4 533.30
31.03.2017 110 272.30
31.12.2016 -14 882.80
30.09.2016 -7 118.00
Další »
3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu),Platební bilance

4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)

ObdobíHodnota
31.12.2018 1 869.30
30.09.2018 -63 041.70
30.06.2018 8 435.10
31.03.2018 64 975.60
31.12.2017 3 948.50
30.09.2017 -6 450.80
30.06.2017 28 307.40
31.03.2017 94 726.60
31.12.2016 9 826.80
30.09.2016 -3 285.00
Další »
4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu),Platební bilance

5-Čisté chyby a opomenutí

ObdobíHodnota
31.12.2018 -18 963.40
30.09.2018 -14 861.10
30.06.2018 4 336.60
31.03.2018 12 187.30
31.12.2017 -28 403.80
30.09.2017 16 643.60
30.06.2017 23 774.00
31.03.2017 -15 545.70
31.12.2016 24 709.60
30.09.2016 3 832.90
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí,Platební bilance

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance (V metodice BPM5)
Platební bilance (Externí sektor)
Platební bilance (V metodice BPM6)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Statistika platební bilance (BPM 6))
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Platební bilance)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Počet přeshraničně působících platebních institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které poskytují služby přes pobočku (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies