Platební bilance (Externí sektor»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1-Běžný účet </b> -37 677.90 -8 628.70 336.66% -22 812.60 65.16%
UK2 příjmy 1 001 179.70 1 095 529.20 -8.61% 963 902.80 3.87%
UK3 výdaje 1 038 857.70 1 104 157.90 -5.91% 986 715.40 5.28%
UK4 1.A.a-Zboží 42 775.00 72 786.30 -41.23% 45 505.70 -6.00%
UK5 vývoz 785 179.00 871 742.20 -9.93% 754 847.40 4.02%
UK6 dovoz 742 403.90 798 956.00 -7.08% 709 341.70 4.66%
UK7 1.A.b-Služby 27 681.10 31 983.50 -13.45% 27 361.90 1.17%
UK8 příjmy 155 257.10 156 092.80 -0.54% 145 361.50 6.81%
UK9 výdaje 127 576.00 124 109.30 2.79% 117 999.60 8.12%
UK10 1.B-Prvotní důchody -93 929.50 -97 837.40 -3.99% -87 188.20 7.73%
UK11 příjmy 50 289.50 55 930.10 -10.09% 48 174.60 4.39%
UK12 výdaje 144 219.00 153 767.60 -6.21% 135 362.80 6.54%
UK13 1.C-Druhotné důchody -14 204.60 -15 561.00 -8.72% -8 491.90 67.27%
UK14 příjmy 10 454.20 11 764.00 -11.13% 15 519.30 -32.64%
UK15 výdaje 24 658.80 27 325.00 -9.76% 24 011.20 2.70%
UK16 2-Kapitálový účet 8 260.90 7 745.00 6.66% 12 094.30 -31.70%
UK17 příjmy 10 148.10 10 188.10 -0.39% 12 107.50 -16.18%
UK18 výdaje 1 887.10 2 443.10 -22.76% 13.10 14 305.34%
UK19 <b>3-Finanční účet</b> -2 137.00 30 838.90 - 106.93% -1 925.10 11.01%
UK20 aktiva 94 219.50 157 321.50 -40.11% 130 345.00 -27.72%
UK21 pasiva 96 356.50 126 482.60 -23.82% 132 270.10 -27.15%
UK22 3.1-Přímé investice -11 914.00 -26 203.40 -54.53% -51 596.00 -76.91%
UK23 aktiva 40 190.20 14 254.30 181.95% -4 677.00 - 959.32%
UK24 pasiva 52 104.20 40 457.70 28.79% 46 919.00 11.05%
UK25 3.2-Portfoliové investice 152 608.80 -45 855.00 - 432.81% 50 747.20 200.72%
UK26 aktiva 15 404.40 29 475.90 -47.74% 1 181.90 1 203.36%
UK27 pasiva - 137 204.40 75 331.00 - 282.14% -49 565.20 176.82%
UK28 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -6 668.80 -4 913.50 35.72% 1 285.70 - 618.69%
UK29 aktiva -16 334.90 -12 019.30 35.91% -4 798.00 240.45%
UK30 pasiva -9 666.20 -7 105.80 36.03% -6 083.70 58.89%
UK31 3.4-Ostatní investice - 149 568.20 -16 048.30 831.99% - 171 152.30 -12.61%
UK32 aktiva 41 554.70 1 751.40 2 272.66% -30 152.20 - 237.82%
UK33 pasiva 191 122.90 17 799.70 973.74% 141 000.00 35.55%
UK34 3.5-Rezervní aktiva 13 405.20 123 859.20 -89.18% 168 790.20 -92.06%
UK35 <b>4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu)</b> -29 417.00 - 883.70 3 228.84% -10 718.30 174.46%
UK36 <b>4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo finančního účtu)</b> -2 137.00 30 838.90 - 106.93% -1 925.10 11.01%
UK37 <b>4.5-Čisté chyby a opomenutí</b> 27 280.00 31 722.60 -14.00% 8 793.20 210.24%

Běžný účet

ObdobíHodnota
30.09.2017 -37 677.90
30.06.2017 -8 628.70
31.03.2017 97 599.90
31.12.2016 -22 841.50
30.09.2016 -22 812.60
30.06.2016 -11 604.90
31.03.2016 109 900.80
31.12.2015 14 685.50
30.09.2015 -48 394.60
30.06.2015 -48 374.40
Další »
Běžný účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2017 1 001 179.70
30.06.2017 1 095 529.20
31.03.2017 1 089 381.50
31.12.2016 1 025 985.10
30.09.2016 963 902.80
30.06.2016 1 039 031.40
31.03.2016 1 020 808.90
31.12.2015 1 009 338.60
30.09.2015 962 772.30
30.06.2015 1 001 236.60
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2017 1 038 857.70
30.06.2017 1 104 157.90
31.03.2017 991 781.50
31.12.2016 1 048 826.60
30.09.2016 986 715.40
30.06.2016 1 050 636.30
31.03.2016 910 908.10
31.12.2015 994 653.10
30.09.2015 1 011 166.90
30.06.2015 1 049 610.90
Další »
výdaje,Platební bilance

a-Zboží

ObdobíHodnota
30.09.2017 42 775.00
30.06.2017 72 786.30
31.03.2017 90 943.90
31.12.2016 39 866.90
30.09.2016 45 505.70
30.06.2016 81 545.50
31.03.2016 83 718.80
31.12.2015 34 647.60
30.09.2015 33 079.00
30.06.2015 45 945.90
Další »
a-Zboží,Platební bilance

vývoz

ObdobíHodnota
30.09.2017 785 179.00
30.06.2017 871 742.20
31.03.2017 872 019.50
31.12.2016 811 327.00
30.09.2016 754 847.40
30.06.2016 833 770.10
31.03.2016 803 500.40
31.12.2015 805 803.10
30.09.2015 760 182.90
30.06.2015 797 862.30
Další »
vývoz,Platební bilance

dovoz

ObdobíHodnota
30.09.2017 742 403.90
30.06.2017 798 956.00
31.03.2017 781 075.70
31.12.2016 771 460.10
30.09.2016 709 341.70
30.06.2016 752 224.60
31.03.2016 719 781.70
31.12.2015 771 155.50
30.09.2015 727 103.90
30.06.2015 751 916.40
Další »
dovoz,Platební bilance

b-Služby

ObdobíHodnota
30.09.2017 27 681.10
30.06.2017 31 983.50
31.03.2017 26 662.40
31.12.2016 24 354.40
30.09.2016 27 361.90
30.06.2016 24 849.20
31.03.2016 24 493.60
31.12.2015 19 327.40
30.09.2015 20 159.10
30.06.2015 19 359.30
Další »
b-Služby,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2017 155 257.10
30.06.2017 156 092.80
31.03.2017 149 773.10
31.12.2016 158 430.80
30.09.2016 145 361.50
30.06.2016 147 260.00
31.03.2016 133 377.50
31.12.2015 151 572.20
30.09.2015 141 671.20
30.06.2015 140 901.00
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2017 127 576.00
30.06.2017 124 109.30
31.03.2017 123 110.70
31.12.2016 134 076.40
30.09.2016 117 999.60
30.06.2016 122 410.80
31.03.2016 108 883.90
31.12.2015 132 244.80
30.09.2015 121 512.10
30.06.2015 121 541.70
Další »
výdaje,Platební bilance

B-Prvotní důchody

ObdobíHodnota
30.09.2017 -93 929.50
30.06.2017 -97 837.40
31.03.2017 -4 988.30
31.12.2016 -72 937.40
30.09.2016 -87 188.20
30.06.2016 - 106 492.10
31.03.2016 -5 144.30
31.12.2015 -29 572.90
30.09.2015 -99 883.40
30.06.2015 - 110 792.80
Další »
B-Prvotní důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2017 50 289.50
30.06.2017 55 930.10
31.03.2017 57 462.20
31.12.2016 43 063.20
30.09.2016 48 174.60
30.06.2016 48 749.50
31.03.2016 51 757.70
31.12.2015 37 483.60
30.09.2015 45 117.80
30.06.2015 43 823.10
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2017 144 219.00
30.06.2017 153 767.60
31.03.2017 62 450.50
31.12.2016 116 000.60
30.09.2016 135 362.80
30.06.2016 155 241.60
31.03.2016 56 902.00
31.12.2015 67 056.50
30.09.2015 145 001.20
30.06.2015 154 615.90
Další »
výdaje,Platební bilance

C-Druhotné důchody

ObdobíHodnota
30.09.2017 -14 204.60
30.06.2017 -15 561.00
31.03.2017 -15 017.90
31.12.2016 -14 125.40
30.09.2016 -8 491.90
30.06.2016 -11 507.40
31.03.2016 6 832.70
31.12.2015 -9 716.60
30.09.2015 -1 749.30
30.06.2015 -2 886.70
Další »
C-Druhotné důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2017 10 454.20
30.06.2017 11 764.00
31.03.2017 10 126.70
31.12.2016 13 164.00
30.09.2016 15 519.30
30.06.2016 9 251.80
31.03.2016 32 173.30
31.12.2015 14 479.70
30.09.2015 15 800.40
30.06.2015 18 650.20
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2017 24 658.80
30.06.2017 27 325.00
31.03.2017 25 144.60
31.12.2016 27 289.40
30.09.2016 24 011.20
30.06.2016 20 759.20
31.03.2016 25 340.50
31.12.2015 24 196.20
30.09.2015 17 549.70
30.06.2015 21 536.90
Další »
výdaje,Platební bilance

Kapitálový účet

ObdobíHodnota
30.09.2017 8 260.90
30.06.2017 7 745.00
31.03.2017 1 006.90
31.12.2016 1 215.30
30.09.2016 12 094.30
30.06.2016 21 698.10
31.03.2016 18 502.00
31.12.2015 10 569.90
30.09.2015 7 938.60
30.06.2015 52 674.50
Další »
Kapitálový účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2017 10 148.10
30.06.2017 10 188.10
31.03.2017 1 814.00
31.12.2016 2 450.40
30.09.2016 12 107.50
30.06.2016 21 801.10
31.03.2016 18 588.10
31.12.2015 13 436.10
30.09.2015 7 983.80
30.06.2015 52 711.70
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2017 1 887.10
30.06.2017 2 443.10
31.03.2017 807.10
31.12.2016 1 235.10
30.09.2016 13.10
30.06.2016 103.00
31.03.2016 86.10
31.12.2015 2 866.10
30.09.2015 45.10
30.06.2015 37.10
Další »
výdaje,Platební bilance

Finanční účet

ObdobíHodnota
30.09.2017 -2 137.00
30.06.2017 30 838.90
31.03.2017 96 279.30
31.12.2016 11 492.60
30.09.2016 -1 925.10
30.06.2016 -23 061.20
31.03.2016 131 172.00
31.12.2015 40 762.80
30.09.2015 -15 137.20
30.06.2015 32 184.20
Další »
Finanční účet,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 94 219.50
30.06.2017 157 321.50
31.03.2017 1 159 637.10
31.12.2016 198 193.40
30.09.2016 130 345.00
30.06.2016 83 365.60
31.03.2016 222 292.70
31.12.2015 21 154.20
30.09.2015 195 987.60
30.06.2015 64 533.80
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 96 356.50
30.06.2017 126 482.60
31.03.2017 1 063 357.80
31.12.2016 186 700.70
30.09.2016 132 270.10
30.06.2016 106 426.80
31.03.2016 91 120.70
31.12.2015 -19 608.50
30.09.2015 211 124.80
30.06.2015 32 349.60
Další »
pasiva,Platební bilance

1-Přímé investice

ObdobíHodnota
30.09.2017 -11 914.00
30.06.2017 -26 203.40
31.03.2017 -62 700.90
31.12.2016 -14 829.50
30.09.2016 -51 596.00
30.06.2016 -84 152.30
31.03.2016 9 620.60
31.12.2015 27 601.30
30.09.2015 20 239.30
30.06.2015 -1 377.90
Další »
1-Přímé investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 40 190.20
30.06.2017 14 254.30
31.03.2017 15 684.20
31.12.2016 37 625.10
30.09.2016 -4 677.00
30.06.2016 -40 691.20
31.03.2016 25 599.50
31.12.2015 33 333.00
30.09.2015 38 562.80
30.06.2015 -6 229.90
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 52 104.20
30.06.2017 40 457.70
31.03.2017 78 385.10
31.12.2016 52 454.70
30.09.2016 46 919.00
30.06.2016 43 461.10
31.03.2016 15 978.90
31.12.2015 5 731.60
30.09.2015 18 323.50
30.06.2015 -4 852.00
Další »
pasiva,Platební bilance

2-Portfoliové investice

ObdobíHodnota
30.09.2017 152 608.80
30.06.2017 -45 855.00
31.03.2017 - 353 842.30
31.12.2016 - 115 532.20
30.09.2016 50 747.20
30.06.2016 -60 095.90
31.03.2016 -44 651.60
31.12.2015 - 131 988.50
30.09.2015 -80 701.80
30.06.2015 34 761.10
Další »
2-Portfoliové investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 15 404.40
30.06.2017 29 475.90
31.03.2017 -2 682.40
31.12.2016 9 984.10
30.09.2016 1 181.90
30.06.2016 -1 525.60
31.03.2016 12 285.80
31.12.2015 20 133.70
30.09.2015 -14 257.40
30.06.2015 23 344.60
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 - 137 204.40
30.06.2017 75 331.00
31.03.2017 351 159.80
31.12.2016 125 516.30
30.09.2016 -49 565.20
30.06.2016 58 570.20
31.03.2016 56 937.40
31.12.2015 152 122.20
30.09.2015 66 444.40
30.06.2015 -11 416.60
Další »
pasiva,Platební bilance

3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
30.09.2017 -6 668.80
30.06.2017 -4 913.50
31.03.2017 1 729.20
31.12.2016 7 970.30
30.09.2016 1 285.70
30.06.2016 461.00
31.03.2016 1 574.00
31.12.2015 -3 981.30
30.09.2015 -4 594.00
30.06.2015 4 390.60
Další »
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 -16 334.90
30.06.2017 -12 019.30
31.03.2017 -4 749.50
31.12.2016 -6 537.40
30.09.2016 -4 798.00
30.06.2016 -5 956.20
31.03.2016 -6 465.00
31.12.2015 -10 707.50
30.09.2015 -13 404.60
30.06.2015 -6 346.90
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 -9 666.20
30.06.2017 -7 105.80
31.03.2017 -6 478.70
31.12.2016 -14 507.60
30.09.2016 -6 083.70
30.06.2016 -6 417.20
31.03.2016 -8 039.00
31.12.2015 -6 726.20
30.09.2015 -8 810.60
30.06.2015 -10 737.50
Další »
pasiva,Platební bilance

4-Ostatní investice

ObdobíHodnota
30.09.2017 - 149 568.20
30.06.2017 -16 048.30
31.03.2017 - 608 107.20
31.12.2016 -39 963.40
30.09.2016 - 171 152.30
30.06.2016 50 725.70
31.03.2016 13 745.80
31.12.2015 90 518.90
30.09.2015 - 123 520.50
30.06.2015 -86 832.70
Další »
4-Ostatní investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 41 554.70
30.06.2017 1 751.40
31.03.2017 32 184.30
31.12.2016 -16 725.90
30.09.2016 -30 152.20
30.06.2016 61 538.30
31.03.2016 39 989.20
31.12.2015 -80 217.40
30.09.2015 11 647.00
30.06.2015 -27 477.00
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 191 122.90
30.06.2017 17 799.70
31.03.2017 640 291.60
31.12.2016 23 237.40
30.09.2016 141 000.00
30.06.2016 10 812.60
31.03.2016 26 243.40
31.12.2015 - 170 736.20
30.09.2015 135 167.50
30.06.2015 59 355.70
Další »
pasiva,Platební bilance

5-Rezervní aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2017 13 405.20
30.06.2017 123 859.20
31.03.2017 1 119 200.50
31.12.2016 173 847.40
30.09.2016 168 790.20
30.06.2016 70 000.30
31.03.2016 150 883.20
31.12.2015 58 612.40
30.09.2015 173 439.80
30.06.2015 81 243.10
Další »
5-Rezervní aktiva,Platební bilance

3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu)

ObdobíHodnota
30.09.2017 -29 417.00
30.06.2017 - 883.70
31.03.2017 98 606.80
31.12.2016 -21 626.20
30.09.2016 -10 718.30
30.06.2016 10 093.20
31.03.2016 128 402.80
31.12.2015 25 255.40
30.09.2015 -40 455.90
30.06.2015 4 300.20
Další »
3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu),Platební bilance

4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo finančního účtu)

ObdobíHodnota
30.09.2017 -2 137.00
30.06.2017 30 838.90
31.03.2017 96 279.30
31.12.2016 11 492.60
30.09.2016 -1 925.10
30.06.2016 -23 061.20
31.03.2016 131 172.00
31.12.2015 40 762.80
30.09.2015 -15 137.20
30.06.2015 32 184.20
Další »
4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo finančního účtu),Platební bilance

5-Čisté chyby a opomenutí

ObdobíHodnota
30.09.2017 27 280.00
30.06.2017 31 722.60
31.03.2017 -2 327.50
31.12.2016 33 118.80
30.09.2016 8 793.20
30.06.2016 -33 154.40
31.03.2016 2 769.20
31.12.2015 15 507.40
30.09.2015 25 318.80
30.06.2015 27 884.00
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí,Platební bilance

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance (V metodice BPM5)
Platební bilance (Externí sektor)
Platební bilance (V metodice BPM6)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Statistika platební bilance (BPM 6))
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Platební bilance)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))

Označení stránky: cnb platební bilance, saldo platební bilance, čnb platební bilance

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů