Platební bilance (Externí sektor»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1-Běžný účet </b> -44 672.90 7 876.30 - 667.18% -34 547.80 29.31%
UK2 příjmy 1 065 702.00 1 139 576.80 -6.48% 1 003 550.30 6.19%
UK3 výdaje 1 110 374.90 1 131 700.50 -1.88% 1 038 098.10 6.96%
UK4 1.A.a-Zboží 32 774.10 70 369.40 -53.43% 42 660.00 -23.17%
UK5 vývoz 832 593.10 893 164.40 -6.78% 786 599.10 5.85%
UK6 dovoz 799 819.00 822 795.00 -2.79% 743 939.10 7.51%
UK7 1.A.b-Služby 23 126.90 36 568.80 -36.76% 31 463.20 -26.50%
UK8 příjmy 165 839.30 164 361.70 0.90% 156 053.30 6.27%
UK9 výdaje 142 712.30 127 793.00 11.67% 124 590.10 14.55%
UK10 1.B-Prvotní důchody -90 084.80 -86 136.10 4.58% -94 292.40 -4.46%
UK11 příjmy 50 180.90 67 700.80 -25.88% 50 223.70 -0.09%
UK12 výdaje 140 265.70 153 836.90 -8.82% 144 516.10 -2.94%
UK13 1.C-Druhotné důchody -10 489.10 -12 925.70 -18.85% -14 378.60 -27.05%
UK14 příjmy 17 088.70 14 349.90 19.09% 10 674.20 60.09%
UK15 výdaje 27 577.80 27 275.60 1.11% 25 052.80 10.08%
UK16 2-Kapitálový účet 4 209.30 -1 289.60 - 426.40% 8 195.90 -48.64%
UK17 příjmy 12 473.00 6 570.40 89.84% 10 125.10 23.19%
UK18 výdaje 8 263.80 7 860.00 5.14% 1 929.10 328.38%
UK19 <b>3-Finanční účet</b> -28 905.00 3 252.20 - 988.78% -2 572.40 1 023.66%
UK20 aktiva 65 207.50 35 544.20 83.45% 94 447.10 -30.96%
UK21 pasiva 94 112.50 32 292.00 191.44% 97 019.50 -3.00%
UK22 3.1-Přímé investice -2 637.70 -31 338.70 -91.58% -12 064.20 -78.14%
UK23 aktiva 49 133.50 17 662.90 178.17% 40 470.10 21.41%
UK24 pasiva 51 771.20 49 001.60 5.65% 52 534.30 -1.45%
UK25 3.2-Portfoliové investice -2 245.20 96 633.10 - 102.32% 152 608.80 - 101.47%
UK26 aktiva 4 157.60 6 320.10 -34.22% 15 404.40 -73.01%
UK27 pasiva 6 402.80 -90 313.00 - 107.09% - 137 204.40 - 104.67%
UK28 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -41.60 -5 871.80 -99.29% -6 668.80 -99.38%
UK29 aktiva -8 281.00 -9 167.00 -9.67% -16 334.90 -49.30%
UK30 pasiva -8 239.40 -3 295.20 150.04% -9 666.20 -14.76%
UK31 3.4-Ostatní investice -17 568.60 -73 904.80 -76.23% - 149 853.40 -88.28%
UK32 aktiva 26 609.40 2 993.70 788.85% 41 502.30 -35.88%
UK33 pasiva 44 178.00 76 898.50 -42.55% 191 355.80 -76.91%
UK34 3.5-Rezervní aktiva -6 412.00 17 734.50 - 136.16% 13 405.20 - 147.83%
UK35 <b>4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)</b> -40 463.70 6 586.70 - 714.32% -26 351.90 53.55%
UK36 <b>4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)</b> -28 905.00 3 252.20 - 988.78% -2 572.40 1 023.66%
UK37 <b>4.5-Čisté chyby a opomenutí</b> 11 558.60 -3 334.40 - 446.65% 23 779.50 -51.39%

Běžný účet

ObdobíHodnota
30.09.2018 -44 672.90
30.06.2018 7 876.30
31.03.2018 55 804.30
31.12.2017 - 682.00
30.09.2017 -34 547.80
30.06.2017 -8 104.20
31.03.2017 97 491.00
31.12.2016 -16 098.20
30.09.2016 -19 212.30
30.06.2016 -10 017.30
Další »
Běžný účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 065 702.00
30.06.2018 1 139 576.80
31.03.2018 1 090 841.10
31.12.2017 1 085 250.60
30.09.2017 1 003 550.30
30.06.2017 1 096 133.60
31.03.2017 1 090 716.30
31.12.2016 1 029 996.50
30.09.2016 965 347.70
30.06.2016 1 038 815.60
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 110 374.90
30.06.2018 1 131 700.50
31.03.2018 1 035 036.80
31.12.2017 1 085 932.60
30.09.2017 1 038 098.10
30.06.2017 1 104 237.70
31.03.2017 993 225.30
31.12.2016 1 046 094.70
30.09.2016 984 560.00
30.06.2016 1 048 833.00
Další »
výdaje,Platební bilance

a-Zboží

ObdobíHodnota
30.09.2018 32 774.10
30.06.2018 70 369.40
31.03.2018 83 388.60
31.12.2017 37 769.80
30.09.2017 42 660.00
30.06.2017 71 711.10
31.03.2017 88 808.50
31.12.2016 37 417.30
30.09.2016 44 676.70
30.06.2016 80 521.40
Další »
a-Zboží,Platební bilance

vývoz

ObdobíHodnota
30.09.2018 832 593.10
30.06.2018 893 164.40
31.03.2018 868 431.80
31.12.2017 846 744.90
30.09.2017 786 599.10
30.06.2017 872 139.30
31.03.2017 873 035.90
31.12.2016 808 656.80
30.09.2016 751 506.10
30.06.2016 830 458.50
Další »
vývoz,Platební bilance

dovoz

ObdobíHodnota
30.09.2018 799 819.00
30.06.2018 822 795.00
31.03.2018 785 043.20
31.12.2017 808 975.00
30.09.2017 743 939.10
30.06.2017 800 428.20
31.03.2017 784 227.40
31.12.2016 771 239.60
30.09.2016 706 829.50
30.06.2016 749 937.10
Další »
dovoz,Platební bilance

b-Služby

ObdobíHodnota
30.09.2018 23 126.90
30.06.2018 36 568.80
31.03.2018 33 638.90
31.12.2017 28 684.20
30.09.2017 31 463.20
30.06.2017 33 338.90
31.03.2017 28 507.40
31.12.2016 27 171.10
30.09.2016 28 703.50
30.06.2016 26 414.30
Další »
b-Služby,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 165 839.30
30.06.2018 164 361.70
31.03.2018 153 448.20
31.12.2017 166 565.30
30.09.2017 156 053.30
30.06.2017 156 286.20
31.03.2017 150 095.30
31.12.2016 161 696.70
30.09.2016 147 126.50
30.06.2016 148 933.50
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 142 712.30
30.06.2018 127 793.00
31.03.2018 119 809.30
31.12.2017 137 881.10
30.09.2017 124 590.10
30.06.2017 122 947.20
31.03.2017 121 587.90
31.12.2016 134 525.50
30.09.2016 118 423.00
30.06.2016 122 519.30
Další »
výdaje,Platební bilance

B-Prvotní důchody

ObdobíHodnota
30.09.2018 -90 084.80
30.06.2018 -86 136.10
31.03.2018 -40 855.50
31.12.2017 -64 145.50
30.09.2017 -94 292.40
30.06.2017 -97 593.20
31.03.2017 -4 806.90
31.12.2016 -66 561.10
30.09.2016 -84 100.50
30.06.2016 - 105 445.60
Další »
B-Prvotní důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 50 180.90
30.06.2018 67 700.80
31.03.2018 61 056.90
31.12.2017 48 167.30
30.09.2017 50 223.70
30.06.2017 55 944.10
31.03.2017 57 458.40
31.12.2016 46 479.10
30.09.2016 51 195.80
30.06.2016 50 171.80
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 140 265.70
30.06.2018 153 836.90
31.03.2018 101 912.50
31.12.2017 112 312.70
30.09.2017 144 516.10
30.06.2017 153 537.20
31.03.2017 62 265.30
31.12.2016 113 040.20
30.09.2016 135 296.30
30.06.2016 155 617.40
Další »
výdaje,Platební bilance

C-Druhotné důchody

ObdobíHodnota
30.09.2018 -10 489.10
30.06.2018 -12 925.70
31.03.2018 -20 367.70
31.12.2017 -2 990.60
30.09.2017 -14 378.60
30.06.2017 -15 561.00
31.03.2017 -15 017.90
31.12.2016 -14 125.40
30.09.2016 -8 491.90
30.06.2016 -11 507.40
Další »
C-Druhotné důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 17 088.70
30.06.2018 14 349.90
31.03.2018 7 904.20
31.12.2017 23 773.20
30.09.2017 10 674.20
30.06.2017 11 764.00
31.03.2017 10 126.70
31.12.2016 13 164.00
30.09.2016 15 519.30
30.06.2016 9 251.80
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 27 577.80
30.06.2018 27 275.60
31.03.2018 28 271.90
31.12.2017 26 763.70
30.09.2017 25 052.80
30.06.2017 27 325.00
31.03.2017 25 144.60
31.12.2016 27 289.40
30.09.2016 24 011.20
30.06.2016 20 759.20
Další »
výdaje,Platební bilance

Kapitálový účet

ObdobíHodnota
30.09.2018 4 209.30
30.06.2018 -1 289.60
31.03.2018 1 335.60
31.12.2017 29 508.70
30.09.2017 8 195.90
30.06.2017 7 745.00
31.03.2017 1 006.90
31.12.2016 1 215.30
30.09.2016 12 094.30
30.06.2016 21 698.10
Další »
Kapitálový účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 12 473.00
30.06.2018 6 570.40
31.03.2018 8 155.10
31.12.2017 39 552.80
30.09.2017 10 125.10
30.06.2017 10 188.10
31.03.2017 1 814.00
31.12.2016 2 450.40
30.09.2016 12 107.50
30.06.2016 21 801.10
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 8 263.80
30.06.2018 7 860.00
31.03.2018 6 819.50
31.12.2017 10 044.10
30.09.2017 1 929.10
30.06.2017 2 443.10
31.03.2017 807.10
31.12.2016 1 235.10
30.09.2016 13.10
30.06.2016 103.00
Další »
výdaje,Platební bilance

Finanční účet

ObdobíHodnota
30.09.2018 -28 905.00
30.06.2018 3 252.20
31.03.2018 45 523.90
31.12.2017 -7 731.70
30.09.2017 -2 572.40
30.06.2017 30 898.90
31.03.2017 96 532.40
31.12.2016 9 826.80
30.09.2016 -3 285.00
30.06.2016 -14 459.10
Další »
Finanční účet,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 65 207.50
30.06.2018 35 544.20
31.03.2018 21 711.10
31.12.2017 6 704.60
30.09.2017 94 447.10
30.06.2017 157 321.50
31.03.2017 1 159 656.70
31.12.2016 213 239.20
30.09.2016 145 575.70
30.06.2016 98 558.30
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 94 112.50
30.06.2018 32 292.00
31.03.2018 -23 812.70
31.12.2017 14 436.30
30.09.2017 97 019.50
30.06.2017 126 422.60
31.03.2017 1 063 124.30
31.12.2016 203 412.40
30.09.2016 148 860.80
30.06.2016 113 017.40
Další »
pasiva,Platební bilance

1-Přímé investice

ObdobíHodnota
30.09.2018 -2 637.70
30.06.2018 -31 338.70
31.03.2018 -9 589.30
31.12.2017 -34 349.90
30.09.2017 -12 064.20
30.06.2017 -26 203.40
31.03.2017 -62 700.90
31.12.2016 -26 227.50
30.09.2016 -62 993.90
30.06.2016 -95 550.30
Další »
1-Přímé investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 49 133.50
30.06.2018 17 662.90
31.03.2018 9 397.60
31.12.2017 10 945.90
30.09.2017 40 470.10
30.06.2017 14 254.30
31.03.2017 15 684.20
31.12.2016 52 817.80
30.09.2016 10 515.70
30.06.2016 -25 498.50
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 51 771.20
30.06.2018 49 001.60
31.03.2018 18 986.90
31.12.2017 45 295.80
30.09.2017 52 534.30
30.06.2017 40 457.70
31.03.2017 78 385.10
31.12.2016 79 045.30
30.09.2016 73 509.70
30.06.2016 70 051.80
Další »
pasiva,Platební bilance

2-Portfoliové investice

ObdobíHodnota
30.09.2018 -2 245.20
30.06.2018 96 633.10
31.03.2018 -49 856.50
31.12.2017 -21 174.40
30.09.2017 152 608.80
30.06.2017 -45 855.00
31.03.2017 - 353 842.30
31.12.2016 - 115 532.20
30.09.2016 50 747.20
30.06.2016 -60 095.90
Další »
2-Portfoliové investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 4 157.60
30.06.2018 6 320.10
31.03.2018 -5 630.40
31.12.2017 25 252.40
30.09.2017 15 404.40
30.06.2017 29 475.90
31.03.2017 -2 682.40
31.12.2016 9 984.10
30.09.2016 1 181.90
30.06.2016 -1 525.60
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 6 402.80
30.06.2018 -90 313.00
31.03.2018 44 226.00
31.12.2017 46 426.80
30.09.2017 - 137 204.40
30.06.2017 75 331.00
31.03.2017 351 159.80
31.12.2016 125 516.30
30.09.2016 -49 565.20
30.06.2016 58 570.20
Další »
pasiva,Platební bilance

3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
30.09.2018 -41.60
30.06.2018 -5 871.80
31.03.2018 921.10
31.12.2017 -4 337.30
30.09.2017 -6 668.80
30.06.2017 -4 913.50
31.03.2017 1 729.20
31.12.2016 7 970.30
30.09.2016 1 285.70
30.06.2016 461.00
Další »
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 -8 281.00
30.06.2018 -9 167.00
31.03.2018 -4 965.10
31.12.2017 -14 689.60
30.09.2017 -16 334.90
30.06.2017 -12 019.30
31.03.2017 -4 749.50
31.12.2016 -6 537.40
30.09.2016 -4 798.00
30.06.2016 -5 956.20
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 -8 239.40
30.06.2018 -3 295.20
31.03.2018 -5 886.20
31.12.2017 -10 352.30
30.09.2017 -9 666.20
30.06.2017 -7 105.80
31.03.2017 -6 478.70
31.12.2016 -14 507.60
30.09.2016 -6 083.70
30.06.2016 -6 417.20
Další »
pasiva,Platební bilance

4-Ostatní investice

ObdobíHodnota
30.09.2018 -17 568.60
30.06.2018 -73 904.80
31.03.2018 108 213.20
31.12.2017 62 186.50
30.09.2017 - 149 853.40
30.06.2017 -15 988.30
31.03.2017 - 607 854.20
31.12.2016 -30 231.30
30.09.2016 - 161 114.30
30.06.2016 70 725.70
Další »
4-Ostatní investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 26 609.40
30.06.2018 2 993.70
31.03.2018 27 073.60
31.12.2017 -4 747.50
30.09.2017 41 502.30
30.06.2017 1 751.40
31.03.2017 32 204.00
31.12.2016 -16 872.90
30.09.2016 -30 114.20
30.06.2016 61 538.30
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 44 178.00
30.06.2018 76 898.50
31.03.2018 -81 139.50
31.12.2017 -66 934.00
30.09.2017 191 355.80
30.06.2017 17 739.70
31.03.2017 640 058.10
31.12.2016 13 358.40
30.09.2016 131 000.00
30.06.2016 -9 187.40
Další »
pasiva,Platební bilance

5-Rezervní aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 -6 412.00
30.06.2018 17 734.50
31.03.2018 -4 164.60
31.12.2017 -10 056.60
30.09.2017 13 405.20
30.06.2017 123 859.20
31.03.2017 1 119 200.50
31.12.2016 173 847.40
30.09.2016 168 790.20
30.06.2016 70 000.30
Další »
5-Rezervní aktiva,Platební bilance

3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)

ObdobíHodnota
30.09.2018 -40 463.70
30.06.2018 6 586.70
31.03.2018 57 139.90
31.12.2017 28 826.70
30.09.2017 -26 351.90
30.06.2017 - 359.20
31.03.2017 98 497.90
31.12.2016 -14 882.80
30.09.2016 -7 118.00
30.06.2016 11 680.80
Další »
3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu),Platební bilance

4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)

ObdobíHodnota
30.09.2018 -28 905.00
30.06.2018 3 252.20
31.03.2018 45 523.90
31.12.2017 -7 731.70
30.09.2017 -2 572.40
30.06.2017 30 898.90
31.03.2017 96 532.40
31.12.2016 9 826.80
30.09.2016 -3 285.00
30.06.2016 -14 459.10
Další »
4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu),Platební bilance

5-Čisté chyby a opomenutí

ObdobíHodnota
30.09.2018 11 558.60
30.06.2018 -3 334.40
31.03.2018 -11 616.10
31.12.2017 -36 558.40
30.09.2017 23 779.50
30.06.2017 31 258.10
31.03.2017 -1 965.60
31.12.2016 24 709.60
30.09.2016 3 832.90
30.06.2016 -26 139.90
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí,Platební bilance

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance (V metodice BPM5)
Platební bilance (Externí sektor)
Platební bilance (V metodice BPM6)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Statistika platební bilance (BPM 6))
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Platební bilance)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Počet přeshraničně působících platebních institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které poskytují služby přes pobočku (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies