Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 142 924.49 143 038.94 -0.08% 147 513.54 -3.11%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 119 303.82 134 139.50 -11.06% 120 120.44 -0.68%
UK3 (a) Cenné papíry 81 380.43 82 795.41 -1.71% 82 280.92 -1.09%
UK5 (b) Depozita: 37 923.39 51 344.09 -26.14% 37 839.53 0.22%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 37 840.62 51 256.37 -26.17% 37 752.29 0.23%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 82.77 87.72 -5.64% 87.24 -5.12%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 575.78 520.57 10.61% 431.95 33.30%
UK12 (3) SDR 631.60 634.22 -0.41% 657.07 -3.88%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 337.37 343.16 -1.69% 391.60 -13.85%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.26 0.26 -0.38% 0.30 -11.74%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 22 075.93 7 401.49 198.26% 25 912.47 -14.81%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 22 075.93 7 401.49 198.26% 25 912.47 -14.81%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 349.63 292.18 19.66% 414.45 -15.64%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 198.87 199.67 -0.40% 204.41 -2.71%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 5.35 11.48 -53.40% 53.23 -89.95%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.83 7.86 -0.38% 8.14 -3.81%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 127.50 62.98 102.45% 143.90 -11.40%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 10.07 10.18 -1.08% 4.77 111.11%
UK25 -- ostatní 3 266 718.59 3 281 822.01 -0.46% 3 116 740.53 4.81%

Stav devizových rezerv

ObdobíHodnota
30.04.2019 142 924.49
31.03.2019 143 038.94
28.02.2019 143 535.08
31.01.2019 144 033.49
31.12.2018 142 512.29
30.11.2018 141 371.97
31.10.2018 140 740.50
30.09.2018 144 172.42
31.08.2018 144 511.53
31.07.2018 144 905.22
Další »
Stav devizových rezerv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)

ObdobíHodnota
30.04.2019 119 303.82
31.03.2019 134 139.50
28.02.2019 124 111.66
31.01.2019 123 787.52
31.12.2018 138 659.49
30.11.2018 119 045.18
31.10.2018 117 268.71
30.09.2018 129 728.40
31.08.2018 119 655.13
31.07.2018 120 235.47
Další »
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Cenné papíry

ObdobíHodnota
30.04.2019 81 380.43
31.03.2019 82 795.41
28.02.2019 83 330.56
31.01.2019 83 031.90
31.12.2018 81 694.68
30.11.2018 82 136.99
31.10.2018 80 925.69
30.09.2018 83 093.89
31.08.2018 82 310.75
31.07.2018 82 715.91
Další »
Cenné papíry,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
Další »
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Depozita:

ObdobíHodnota
30.04.2019 37 923.39
31.03.2019 51 344.09
28.02.2019 40 781.10
31.01.2019 40 755.62
31.12.2018 56 964.80
30.11.2018 36 908.19
31.10.2018 36 343.01
30.09.2018 46 634.51
31.08.2018 37 344.39
31.07.2018 37 519.56
Další »
Depozita:,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF

ObdobíHodnota
30.04.2019 37 840.62
31.03.2019 51 256.37
28.02.2019 40 700.83
31.01.2019 40 631.52
31.12.2018 56 880.51
30.11.2018 36 823.01
31.10.2018 36 267.30
30.09.2018 46 527.39
31.08.2018 37 276.67
31.07.2018 37 427.56
Další »
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
Další »
u bank se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: umístěno v zahraničí

ObdobíHodnota
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
Další »
Z toho: umístěno v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v zahraničí

ObdobíHodnota
30.04.2019 82.77
31.03.2019 87.72
28.02.2019 80.27
31.01.2019 124.10
31.12.2018 84.29
30.11.2018 85.19
31.10.2018 75.72
30.09.2018 107.12
31.08.2018 67.72
31.07.2018 92.00
Další »
u bank se sídlem v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho:umístěno v tuzemsku

ObdobíHodnota
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
Další »
Z toho:umístěno v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Rezervní pozice u IMF

ObdobíHodnota
30.04.2019 575.78
31.03.2019 520.57
28.02.2019 524.17
31.01.2019 586.86
31.12.2018 584.18
30.11.2018 522.63
31.10.2018 522.21
30.09.2018 499.99
31.08.2018 499.67
31.07.2018 500.02
Další »
Rezervní pozice u IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

SDR

ObdobíHodnota
30.04.2019 631.60
31.03.2019 634.22
28.02.2019 638.60
31.01.2019 638.23
31.12.2018 635.31
30.11.2018 631.86
31.10.2018 631.36
30.09.2018 640.97
31.08.2018 640.56
31.07.2018 641.12
Další »
SDR,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)

ObdobíHodnota
30.04.2019 337.37
31.03.2019 343.16
28.02.2019 354.61
31.01.2019 357.48
31.12.2018 361.31
30.11.2018 343.59
31.10.2018 341.94
30.09.2018 335.92
31.08.2018 352.88
31.07.2018 359.84
Další »
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

objem v mil. trojských uncí

ObdobíHodnota
30.04.2019 0.26
31.03.2019 0.26
28.02.2019 0.27
31.01.2019 0.27
31.12.2018 0.28
30.11.2018 0.28
31.10.2018 0.28
30.09.2018 0.28
31.08.2018 0.29
31.07.2018 0.29
Další »
objem v mil. trojských uncí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní rezervní aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
30.04.2019 22 075.93
31.03.2019 7 401.49
28.02.2019 17 906.05
31.01.2019 18 663.41
31.12.2018 2 272.00
30.11.2018 20 828.70
31.10.2018 21 976.28
30.09.2018 12 967.13
31.08.2018 23 363.29
31.07.2018 23 168.77
Další »
ostatní rezervní aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
Další »
finanční deriváty,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nebankovním subjektům nerezidentům

ObdobíHodnota
30.04.2019 0.00
31.03.2019 0.00
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
Další »
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)

ObdobíHodnota
30.04.2019 22 075.93
31.03.2019 7 401.49
28.02.2019 17 906.05
31.01.2019 18 663.41
31.12.2018 2 272.00
30.11.2018 20 828.70
31.10.2018 21 976.28
30.09.2018 12 967.13
31.08.2018 23 363.29
31.07.2018 23 168.77
Další »
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ostatní devizová aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
30.04.2019 349.63
31.03.2019 292.18
28.02.2019 456.15
31.01.2019 396.53
31.12.2018 253.05
30.11.2018 466.81
31.10.2018 480.03
30.09.2018 380.60
31.08.2018 243.07
31.07.2018 301.86
Další »
Ostatní devizová aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.04.2019 198.87
31.03.2019 199.67
28.02.2019 201.12
31.01.2019 201.10
31.12.2018 200.15
30.11.2018 199.04
31.10.2018 198.86
30.09.2018 202.03
31.08.2018 201.86
31.07.2018 202.01
Další »
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.04.2019 5.35
31.03.2019 11.48
28.02.2019 0.43
31.01.2019 4.57
31.12.2018 51.49
30.11.2018 29.80
31.10.2018 27.96
30.09.2018 4.44
31.08.2018 101.25
31.07.2018 75.93
Další »
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.04.2019 7.83
31.03.2019 7.86
28.02.2019 7.92
31.01.2019 7.91
31.12.2018 7.88
30.11.2018 7.83
31.10.2018 7.83
30.09.2018 7.95
31.08.2018 7.94
31.07.2018 7.95
Další »
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.04.2019 127.50
31.03.2019 62.98
28.02.2019 236.29
31.01.2019 172.58
31.12.2018 -11.16
30.11.2018 225.68
31.10.2018 240.94
30.09.2018 161.84
31.08.2018 -72.37
31.07.2018 11.52
Další »
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.04.2019 10.07
31.03.2019 10.18
28.02.2019 10.39
31.01.2019 10.37
31.12.2018 4.69
30.11.2018 4.45
31.10.2018 4.43
30.09.2018 4.35
31.08.2018 4.38
31.07.2018 4.45
Další »
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
30.04.2019 3 266 718.59
31.03.2019 3 281 822.01
28.02.2019 3 218 774.16
31.01.2019 3 230 239.14
31.12.2018 3 201 681.04
30.11.2018 3 230 066.79
31.10.2018 3 221 888.66
30.09.2018 3 166 394.67
31.08.2018 3 186 543.06
31.07.2018 3 160 327.03
Další »
ostatní,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies