Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 142 606.49 141 371.97 0.87% 147 973.78 -3.63%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 138 753.69 119 045.18 16.56% 144 951.90 -4.28%
UK3 (a) Cenné papíry 81 780.52 82 136.99 -0.43% 82 857.01 -1.30%
UK5 (b) Depozita: 56 973.17 36 908.19 54.36% 62 094.89 -8.25%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 56 880.51 36 823.01 54.47% 62 028.48 -8.30%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 92.66 85.19 8.77% 66.41 39.53%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 584.18 522.63 11.78% 438.19 33.32%
UK12 (3) SDR 635.31 631.86 0.55% 649.38 -2.17%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 361.31 343.59 5.16% 393.44 -8.17%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.28 0.28 0.00 0.30 -6.93%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 2 272.00 20 828.70 -89.09% 1 540.87 47.45%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 2 272.00 20 828.70 -89.09% 1 540.87 47.45%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 300.91 466.81 -35.54% 316.15 -4.82%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 200.15 199.04 0.56% 202.05 -0.94%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 51.49 29.80 72.79% 71.74 -28.23%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.88 7.83 0.64% 8.05 -2.11%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 36.71 225.68 -83.73% 29.61 23.98%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.69 4.45 5.39% 4.71 -0.42%
UK25 -- ostatní 3 203 797.50 3 230 066.79 -0.81% 3 123 317.48 2.58%

Stav devizových rezerv

ObdobíHodnota
31.12.2018 142 606.49
30.11.2018 141 371.97
31.10.2018 140 740.50
30.09.2018 144 172.42
31.08.2018 144 511.53
31.07.2018 144 905.22
30.06.2018 144 181.96
31.05.2018 144 861.84
30.04.2018 147 513.54
31.03.2018 149 726.16
Další »
Stav devizových rezerv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)

ObdobíHodnota
31.12.2018 138 753.69
30.11.2018 119 045.18
31.10.2018 117 268.71
30.09.2018 129 728.40
31.08.2018 119 655.13
31.07.2018 120 235.47
30.06.2018 136 945.48
31.05.2018 120 026.17
30.04.2018 120 120.44
31.03.2018 143 676.13
Další »
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Cenné papíry

ObdobíHodnota
31.12.2018 81 780.52
30.11.2018 82 136.99
31.10.2018 80 925.69
30.09.2018 83 093.89
31.08.2018 82 310.75
31.07.2018 82 715.91
30.06.2018 81 877.72
31.05.2018 82 139.40
30.04.2018 82 280.92
31.03.2018 80 767.38
Další »
Cenné papíry,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
Další »
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Depozita:

ObdobíHodnota
31.12.2018 56 973.17
30.11.2018 36 908.19
31.10.2018 36 343.01
30.09.2018 46 634.51
31.08.2018 37 344.39
31.07.2018 37 519.56
30.06.2018 55 067.75
31.05.2018 37 886.78
30.04.2018 37 839.53
31.03.2018 62 908.75
Další »
Depozita:,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF

ObdobíHodnota
31.12.2018 56 880.51
30.11.2018 36 823.01
31.10.2018 36 267.30
30.09.2018 46 527.39
31.08.2018 37 276.67
31.07.2018 37 427.56
30.06.2018 54 715.57
31.05.2018 37 744.50
30.04.2018 37 752.29
31.03.2018 62 838.49
Další »
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
u bank se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: umístěno v zahraničí

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Z toho: umístěno v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v zahraničí

ObdobíHodnota
31.12.2018 92.66
30.11.2018 85.19
31.10.2018 75.72
30.09.2018 107.12
31.08.2018 67.72
31.07.2018 92.00
30.06.2018 352.18
31.05.2018 142.28
30.04.2018 87.24
31.03.2018 70.26
Další »
u bank se sídlem v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho:umístěno v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Z toho:umístěno v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Rezervní pozice u IMF

ObdobíHodnota
31.12.2018 584.18
30.11.2018 522.63
31.10.2018 522.21
30.09.2018 499.99
31.08.2018 499.67
31.07.2018 500.02
30.06.2018 500.62
31.05.2018 424.86
30.04.2018 431.95
31.03.2018 437.89
Další »
Rezervní pozice u IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

SDR

ObdobíHodnota
31.12.2018 635.31
30.11.2018 631.86
31.10.2018 631.36
30.09.2018 640.97
31.08.2018 640.56
31.07.2018 641.12
30.06.2018 641.90
31.05.2018 646.11
30.04.2018 657.07
31.03.2018 666.13
Další »
SDR,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)

ObdobíHodnota
31.12.2018 361.31
30.11.2018 343.59
31.10.2018 341.94
30.09.2018 335.92
31.08.2018 352.88
31.07.2018 359.84
30.06.2018 373.29
31.05.2018 389.02
30.04.2018 391.60
31.03.2018 394.79
Další »
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

objem v mil. trojských uncí

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.28
30.11.2018 0.28
31.10.2018 0.28
30.09.2018 0.28
31.08.2018 0.29
31.07.2018 0.29
30.06.2018 0.30
31.05.2018 0.30
30.04.2018 0.30
31.03.2018 0.30
Další »
objem v mil. trojských uncí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní rezervní aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.12.2018 2 272.00
30.11.2018 20 828.70
31.10.2018 21 976.28
30.09.2018 12 967.13
31.08.2018 23 363.29
31.07.2018 23 168.77
30.06.2018 5 720.67
31.05.2018 23 375.67
30.04.2018 25 912.47
31.03.2018 4 551.21
Další »
ostatní rezervní aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
finanční deriváty,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nebankovním subjektům nerezidentům

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)

ObdobíHodnota
31.12.2018 2 272.00
30.11.2018 20 828.70
31.10.2018 21 976.28
30.09.2018 12 967.13
31.08.2018 23 363.29
31.07.2018 23 168.77
30.06.2018 5 720.67
31.05.2018 23 375.67
30.04.2018 25 912.47
31.03.2018 4 551.21
Další »
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ostatní devizová aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.12.2018 300.91
30.11.2018 466.81
31.10.2018 480.03
30.09.2018 380.60
31.08.2018 243.07
31.07.2018 301.86
30.06.2018 297.41
31.05.2018 308.87
30.04.2018 414.45
31.03.2018 402.99
Další »
Ostatní devizová aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.12.2018 200.15
30.11.2018 199.04
31.10.2018 198.86
30.09.2018 202.03
31.08.2018 201.86
31.07.2018 202.01
30.06.2018 199.64
31.05.2018 200.93
30.04.2018 204.41
31.03.2018 207.29
Další »
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.12.2018 51.49
30.11.2018 29.80
31.10.2018 27.96
30.09.2018 4.44
31.08.2018 101.25
31.07.2018 75.93
30.06.2018 112.17
31.05.2018 124.03
30.04.2018 53.23
31.03.2018 90.62
Další »
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.12.2018 7.88
30.11.2018 7.83
31.10.2018 7.83
30.09.2018 7.95
31.08.2018 7.94
31.07.2018 7.95
30.06.2018 7.96
31.05.2018 8.01
30.04.2018 8.14
31.03.2018 8.26
Další »
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.12.2018 36.71
30.11.2018 225.68
31.10.2018 240.94
30.09.2018 161.84
31.08.2018 -72.37
31.07.2018 11.52
30.06.2018 -26.92
31.05.2018 -28.85
30.04.2018 143.90
31.03.2018 92.01
Další »
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.12.2018 4.69
30.11.2018 4.45
31.10.2018 4.43
30.09.2018 4.35
31.08.2018 4.38
31.07.2018 4.45
30.06.2018 4.55
31.05.2018 4.74
30.04.2018 4.77
31.03.2018 4.81
Další »
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
31.12.2018 3 203 797.50
30.11.2018 3 230 066.79
31.10.2018 3 221 888.66
30.09.2018 3 166 394.67
31.08.2018 3 186 543.06
31.07.2018 3 160 327.03
30.06.2018 3 209 655.02
31.05.2018 3 188 922.12
30.04.2018 3 116 740.53
31.03.2018 3 076 863.11
Další »
ostatní,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies