Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 159 057.01 157 918.62 0.72% 144 672.84 9.94%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 139 951.16 139 422.59 0.38% 118 960.01 17.65%
UK3 (a) Cenné papíry 102 549.04 103 268.85 -0.70% 83 111.78 23.39%
UK5 (b) Depozita: 37 402.12 36 153.74 3.45% 35 848.23 4.33%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 35 463.22 35 297.35 0.47% 35 790.02 -0.91%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 1 938.91 856.39 126.41% 58.21 3 230.89%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 669.48 664.15 0.80% 597.95 11.96%
UK12 (3) SDR 648.91 643.71 0.81% 626.19 3.63%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 560.39 574.36 -2.43% 392.17 42.89%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.28 0.29 -2.06% 0.26 10.89%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 17 227.06 16 613.81 3.69% 24 096.52 -28.51%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 17 227.06 16 613.81 3.69% 24 096.52 -28.51%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 184.56 386.00 -52.19% 224.74 -17.88%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 226.45 226.12 0.15% 202.83 11.65%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 298.05 394.20 -24.39% 203.23 46.66%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.03 7.97 0.75% 7.76 3.48%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv - 363.42 - 257.83 40.95% - 201.07 80.74%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 15.45 15.54 -0.58% 11.99 28.86%
UK25 -- ostatní 3 474 959.92 3 476 952.97 -0.06% 3 396 832.71 2.30%

Stav devizových rezerv

ObdobíHodnota
31.08.2020 159 057.01
31.07.2020 157 918.62
30.06.2020 151 401.69
31.05.2020 150 504.45
30.04.2020 146 883.44
31.03.2020 144 906.79
29.02.2020 146 621.96
31.01.2020 148 011.67
31.12.2019 149 855.13
30.11.2019 146 580.21
Další »
Stav devizových rezerv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)

ObdobíHodnota
31.08.2020 139 951.16
31.07.2020 139 422.59
30.06.2020 146 416.90
31.05.2020 136 673.59
30.04.2020 136 954.79
31.03.2020 139 186.23
29.02.2020 122 280.68
31.01.2020 124 859.60
31.12.2019 146 860.48
30.11.2019 124 636.32
Další »
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Cenné papíry

ObdobíHodnota
31.08.2020 102 549.04
31.07.2020 103 268.85
30.06.2020 102 507.96
31.05.2020 102 332.21
30.04.2020 102 709.49
31.03.2020 100 809.50
29.02.2020 87 287.23
31.01.2020 88 262.03
31.12.2019 87 904.84
30.11.2019 85 260.86
Další »
Cenné papíry,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
Další »
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Depozita:

ObdobíHodnota
31.08.2020 37 402.12
31.07.2020 36 153.74
30.06.2020 43 908.94
31.05.2020 34 341.38
30.04.2020 34 245.30
31.03.2020 38 376.74
29.02.2020 34 993.45
31.01.2020 36 597.56
31.12.2019 58 955.64
30.11.2019 39 375.46
Další »
Depozita:,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF

ObdobíHodnota
31.08.2020 35 463.22
31.07.2020 35 297.35
30.06.2020 42 694.64
31.05.2020 33 378.20
30.04.2020 33 824.05
31.03.2020 37 486.32
29.02.2020 33 844.22
31.01.2020 35 768.32
31.12.2019 58 576.21
30.11.2019 39 309.00
Další »
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
u bank se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: umístěno v zahraničí

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
Z toho: umístěno v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v zahraničí

ObdobíHodnota
31.08.2020 1 938.91
31.07.2020 856.39
30.06.2020 1 214.30
31.05.2020 963.18
30.04.2020 421.26
31.03.2020 890.42
29.02.2020 1 149.23
31.01.2020 829.25
31.12.2019 379.43
30.11.2019 66.46
Další »
u bank se sídlem v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho:umístěno v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
Z toho:umístěno v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Rezervní pozice u IMF

ObdobíHodnota
31.08.2020 669.48
31.07.2020 664.15
30.06.2020 651.26
31.05.2020 644.55
30.04.2020 643.77
31.03.2020 564.67
29.02.2020 564.30
31.01.2020 566.88
31.12.2019 593.04
30.11.2019 599.30
Další »
Rezervní pozice u IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

SDR

ObdobíHodnota
31.08.2020 648.91
31.07.2020 643.71
30.06.2020 631.22
31.05.2020 624.71
30.04.2020 623.90
31.03.2020 626.95
29.02.2020 626.54
31.01.2020 629.22
31.12.2019 632.38
30.11.2019 627.85
Další »
SDR,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)

ObdobíHodnota
31.08.2020 560.39
31.07.2020 574.36
30.06.2020 513.71
31.05.2020 434.41
30.04.2020 430.76
31.03.2020 404.06
29.02.2020 407.74
31.01.2020 406.23
31.12.2019 390.82
30.11.2019 373.46
Další »
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

objem v mil. trojských uncí

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.28
31.07.2020 0.29
30.06.2020 0.29
31.05.2020 0.25
30.04.2020 0.25
31.03.2020 0.25
29.02.2020 0.25
31.01.2020 0.26
31.12.2019 0.26
30.11.2019 0.26
Další »
objem v mil. trojských uncí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní rezervní aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.08.2020 17 227.06
31.07.2020 16 613.81
30.06.2020 3 188.60
31.05.2020 12 127.18
30.04.2020 8 230.23
31.03.2020 4 124.87
29.02.2020 22 742.70
31.01.2020 21 549.74
31.12.2019 1 378.41
30.11.2019 20 343.28
Další »
ostatní rezervní aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
finanční deriváty,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nebankovním subjektům nerezidentům

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)

ObdobíHodnota
31.08.2020 17 227.06
31.07.2020 16 613.81
30.06.2020 3 188.60
31.05.2020 12 127.18
30.04.2020 8 230.23
31.03.2020 4 124.87
29.02.2020 22 742.70
31.01.2020 21 549.74
31.12.2019 1 378.41
30.11.2019 20 343.28
Další »
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ostatní devizová aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.08.2020 184.56
31.07.2020 386.00
30.06.2020 249.63
31.05.2020 250.97
30.04.2020 233.90
31.03.2020 350.00
29.02.2020 240.94
31.01.2020 334.42
31.12.2019 304.19
30.11.2019 356.03
Další »
Ostatní devizová aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.08.2020 226.45
31.07.2020 226.12
30.06.2020 205.55
31.05.2020 203.47
30.04.2020 203.04
31.03.2020 204.05
29.02.2020 203.94
31.01.2020 203.71
31.12.2019 204.82
30.11.2019 203.23
Další »
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.08.2020 298.05
31.07.2020 394.20
30.06.2020 301.76
31.05.2020 322.00
30.04.2020 390.61
31.03.2020 607.50
29.02.2020 298.55
31.01.2020 258.69
31.12.2019 119.87
30.11.2019 79.72
Další »
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.08.2020 8.03
31.07.2020 7.97
30.06.2020 7.82
31.05.2020 7.73
30.04.2020 7.73
31.03.2020 7.76
29.02.2020 7.76
31.01.2020 7.79
31.12.2019 7.83
30.11.2019 7.78
Další »
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.08.2020 - 363.42
31.07.2020 - 257.83
30.06.2020 - 279.39
31.05.2020 - 295.82
30.04.2020 - 380.93
31.03.2020 - 481.93
29.02.2020 - 282.04
31.01.2020 - 148.20
31.12.2019 -40.28
30.11.2019 53.89
Další »
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.08.2020 15.45
31.07.2020 15.54
30.06.2020 13.90
31.05.2020 13.58
30.04.2020 13.46
31.03.2020 12.63
29.02.2020 12.74
31.01.2020 12.43
31.12.2019 11.95
30.11.2019 11.42
Další »
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
31.08.2020 3 474 959.92
31.07.2020 3 476 952.97
30.06.2020 3 602 107.88
31.05.2020 3 616 284.96
30.04.2020 3 641 070.46
31.03.2020 3 590 480.59
29.02.2020 3 379 658.64
31.01.2020 3 367 149.44
31.12.2019 3 364 996.88
30.11.2019 3 391 107.17
Další »
ostatní,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele