Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 146 860.48
Min 31.01.2012 31 457.71

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 139 951.16 139 422.59 528.57 0.38% 118 960.01 20 991.15 17.65%
31.07.2020 139 422.59 146 416.90 -6 994.31 -4.78% 117 595.98 21 826.61 18.56%
30.06.2020 146 416.90 136 673.59 9 743.31 7.13% 133 829.05 12 587.85 9.41%
31.05.2020 136 673.59 136 954.79 - 281.20 -0.21% 119 237.37 17 436.22 14.62%
30.04.2020 136 954.79 139 186.23 -2 231.44 -1.60% 119 896.18 17 058.61 14.23%
31.03.2020 139 186.23 122 280.68 16 905.55 13.83% 134 139.50 5 046.73 3.76%
29.02.2020 122 280.68 124 859.60 -2 578.92 -2.07% 124 111.66 -1 830.98 -1.48%
31.01.2020 124 859.60 146 860.48 -22 000.88 -14.98% 123 787.52 1 072.08 0.87%
31.12.2019 146 860.48 124 636.32 22 224.16 17.83% 138 659.49 8 200.99 5.91%
30.11.2019 124 636.32 124 052.40 583.92 0.47% 119 045.18 5 591.14 4.70%
31.10.2019 124 052.40 118 691.38 5 361.02 4.52% 117 268.71 6 783.69 5.78%
30.09.2019 118 691.38 118 960.01 - 268.63 -0.23% 129 728.40 -11 037.02 -8.51%
31.08.2019 118 960.01 117 595.98 1 364.03 1.16% 119 655.13 - 695.12 -0.58%
31.07.2019 117 595.98 133 829.05 -16 233.07 -12.13% 120 235.47 -2 639.49 -2.20%
30.06.2019 133 829.05 119 237.37 14 591.68 12.24% 136 945.48 -3 116.43 -2.28%
31.05.2019 119 237.37 119 896.18 - 658.81 -0.55% 120 026.17 - 788.80 -0.66%
30.04.2019 119 896.18 134 139.50 -14 243.32 -10.62% 120 120.44 - 224.26 -0.19%
31.03.2019 134 139.50 124 111.66 10 027.84 8.08% 143 676.13 -9 536.63 -6.64%
28.02.2019 124 111.66 123 787.52 324.14 0.26% 123 758.67 352.99 0.29%
31.01.2019 123 787.52 138 659.49 -14 871.97 -10.73% 122 136.39 1 651.13 1.35%
31.12.2018 138 659.49 119 045.18 19 614.31 16.48% 144 951.90 -6 292.41 -4.34%
30.11.2018 119 045.18 117 268.71 1 776.47 1.51% 121 052.02 -2 006.84 -1.66%
31.10.2018 117 268.71 129 728.40 -12 459.69 -9.60% 116 946.63 322.08 0.28%
30.09.2018 129 728.40 119 655.13 10 073.27 8.42% 137 351.38 -7 622.98 -5.55%
31.08.2018 119 655.13 120 235.47 - 580.34 -0.48% 122 292.19 -2 637.06 -2.16%
31.07.2018 120 235.47 136 945.48 -16 710.01 -12.20% 124 417.49 -4 182.02 -3.36%
30.06.2018 136 945.48 120 026.17 16 919.31 14.10% 132 694.97 4 250.51 3.20%
31.05.2018 120 026.17 120 120.44 -94.27 -0.08% 118 450.82 1 575.35 1.33%
30.04.2018 120 120.44 143 676.13 -23 555.69 -16.39% 119 614.57 505.87 0.42%
31.03.2018 143 676.13 123 758.67 19 917.46 16.09% 123 249.53 20 426.60 16.57%
28.02.2018 123 758.67 122 136.39 1 622.28 1.33% 94 169.94 29 588.73 31.42%
31.01.2018 122 136.39 144 951.90 -22 815.51 -15.74% 84 542.04 37 594.35 44.47%
31.12.2017 144 951.90 121 052.02 23 899.88 19.74% 82 815.22 62 136.68 75.03%
30.11.2017 121 052.02 116 946.63 4 105.39 3.51% 70 901.20 50 150.82 70.73%
31.10.2017 116 946.63 137 351.38 -20 404.75 -14.86% 74 235.72 42 710.91 57.53%
30.09.2017 137 351.38 122 292.19 15 059.19 12.31% 73 851.82 63 499.56 85.98%
31.08.2017 122 292.19 124 417.49 -2 125.30 -1.71% 67 573.89 54 718.30 80.98%
31.07.2017 124 417.49 132 694.97 -8 277.48 -6.24% 66 823.70 57 593.79 86.19%
30.06.2017 132 694.97 118 450.82 14 244.15 12.03% 69 818.98 62 875.99 90.06%
31.05.2017 118 450.82 119 614.57 -1 163.75 -0.97% 67 640.64 50 810.18 75.12%
30.04.2017 119 614.57 123 249.53 -3 634.96 -2.95% 68 382.42 51 232.15 74.92%
31.03.2017 123 249.53 94 169.94 29 079.59 30.88% 68 997.62 54 251.91 78.63%
28.02.2017 94 169.94 84 542.04 9 627.90 11.39% 63 738.46 30 431.48 47.74%
31.01.2017 84 542.04 82 815.22 1 726.82 2.09% 60 707.13 23 834.91 39.26%
31.12.2016 82 815.22 70 901.20 11 914.02 16.80% 61 260.78 21 554.44 35.18%
30.11.2016 70 901.20 74 235.72 -3 334.52 -4.49% 55 821.59 15 079.61 27.01%
31.10.2016 74 235.72 73 851.82 383.90 0.52% 57 249.32 16 986.40 29.67%
30.09.2016 73 851.82 67 573.89 6 277.93 9.29% 58 275.36 15 576.46 26.73%
31.08.2016 67 573.89 66 823.70 750.19 1.12% 54 502.54 13 071.35 23.98%
31.07.2016 66 823.70 69 818.98 -2 995.28 -4.29% 51 463.00 15 360.70 29.85%
30.06.2016 69 818.98 67 640.64 2 178.34 3.22% 52 037.37 17 781.61 34.17%
31.05.2016 67 640.64 68 382.42 - 741.78 -1.08% 51 135.76 16 504.88 32.28%
30.04.2016 68 382.42 68 997.62 - 615.20 -0.89% 49 967.87 18 414.55 36.85%
31.03.2016 68 997.62 63 738.46 5 259.16 8.25% 46 349.93 22 647.69 48.86%
29.02.2016 63 738.46 60 707.13 3 031.33 4.99% 47 176.50 16 561.96 35.11%
31.01.2016 60 707.13 61 260.78 - 553.65 -0.90% 44 936.62 15 770.51 35.09%
31.12.2015 61 260.78 55 821.59 5 439.19 9.74% 49 724.24 11 536.54 23.20%
30.11.2015 55 821.59 57 249.32 -1 427.73 -2.49% 49 190.79 6 630.80 13.48%
31.10.2015 57 249.32 58 275.36 -1 026.04 -1.76% 48 260.74 8 988.58 18.62%
30.09.2015 58 275.36 54 502.54 3 772.82 6.92% 49 768.51 8 506.85 17.09%
31.08.2015 54 502.54 51 463.00 3 039.54 5.91% 52 312.58 2 189.96 4.19%
31.07.2015 51 463.00 52 037.37 - 574.37 -1.10% 50 563.45 899.55 1.78%
30.06.2015 52 037.37 51 135.76 901.61 1.76% 51 380.32 657.05 1.28%
31.05.2015 51 135.76 49 967.87 1 167.89 2.34% 47 084.64 4 051.12 8.60%
30.04.2015 49 967.87 46 349.93 3 617.94 7.81% 48 327.34 1 640.53 3.39%
31.03.2015 46 349.93 47 176.50 - 826.57 -1.75% 52 726.73 -6 376.80 -12.09%
28.02.2015 47 176.50 44 936.62 2 239.88 4.98% 49 913.36 -2 736.86 -5.48%
31.01.2015 44 936.62 49 724.24 -4 787.62 -9.63% 49 468.67 -4 532.05 -9.16%
31.12.2014 49 724.24 49 190.79 533.45 1.08% 48 454.51 1 269.73 2.62%
30.11.2014 49 190.79 48 260.74 930.05 1.93% 48 168.13 1 022.66 2.12%
31.10.2014 48 260.74 49 768.51 -1 507.77 -3.03% 40 286.04 7 974.70 19.80%
30.09.2014 49 768.51 52 312.58 -2 544.07 -4.86% 40 050.12 9 718.39 24.27%
31.08.2014 52 312.58 50 563.45 1 749.13 3.46% 39 206.18 13 106.40 33.43%
31.07.2014 50 563.45 51 380.32 - 816.87 -1.59% 38 126.91 12 436.54 32.62%
30.06.2014 51 380.32 47 084.64 4 295.68 9.12% 38 061.74 13 318.58 34.99%
31.05.2014 47 084.64 48 327.34 -1 242.70 -2.57% 37 997.94 9 086.70 23.91%
30.04.2014 48 327.34 52 726.73 -4 399.39 -8.34% 38 215.60 10 111.74 26.46%
31.03.2014 52 726.73 49 913.36 2 813.37 5.64% 38 677.18 14 049.55 36.33%
28.02.2014 49 913.36 49 468.67 444.69 0.90% 37 856.22 12 057.14 31.85%
31.01.2014 49 468.67 48 454.51 1 014.16 2.09% 38 710.37 10 758.30 27.79%
31.12.2013 48 454.51 48 168.13 286.38 0.59% 37 437.86 11 016.65 29.43%
30.11.2013 48 168.13 40 286.04 7 882.09 19.57% 34 703.45 13 464.68 38.80%
31.10.2013 40 286.04 40 050.12 235.92 0.59% 35 275.81 5 010.23 14.20%
30.09.2013 40 050.12 39 206.18 843.94 2.15% 35 576.70 4 473.42 12.57%
31.08.2013 39 206.18 38 126.91 1 079.27 2.83% 34 597.00 4 609.18 13.32%
31.07.2013 38 126.91 38 061.74 65.17 0.17% 33 790.52 4 336.39 12.83%
30.06.2013 38 061.74 37 997.94 63.80 0.17% 32 931.25 5 130.49 15.58%
31.05.2013 37 997.94 38 215.60 - 217.66 -0.57% 31 658.58 6 339.36 20.02%
30.04.2013 38 215.60 38 677.18 - 461.58 -1.19% 33 623.84 4 591.76 13.66%
31.03.2013 38 677.18 37 856.22 820.96 2.17% 33 597.06 5 080.12 15.12%
28.02.2013 37 856.22 38 710.37 - 854.15 -2.21% 32 220.58 5 635.64 17.49%
31.01.2013 38 710.37 37 437.86 1 272.51 3.40% 31 457.71 7 252.66 23.06%
31.12.2012 37 437.86 34 703.45 2 734.41 7.88% - - -
30.11.2012 34 703.45 35 275.81 - 572.36 -1.62% - - -
31.10.2012 35 275.81 35 576.70 - 300.89 -0.85% - - -
30.09.2012 35 576.70 34 597.00 979.70 2.83% - - -
31.08.2012 34 597.00 33 790.52 806.48 2.39% - - -
31.07.2012 33 790.52 32 931.25 859.27 2.61% - - -
30.06.2012 32 931.25 31 658.58 1 272.67 4.02% - - -
31.05.2012 31 658.58 33 623.84 -1 965.26 -5.84% - - -
30.04.2012 33 623.84 33 597.06 26.78 0.08% - - -
31.03.2012 33 597.06 32 220.58 1 376.48 4.27% - - -
29.02.2012 32 220.58 31 457.71 762.87 2.42% - - -
31.01.2012 31 457.71 - - - - - -

Graf jako obrázek

Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Aktiva)
Kapitál a rezervy, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
Kapitál a rezervy, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
Kapitál a rezervy, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Pasiva)
Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny (Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny (Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele