Stav devizových rezerv (struktura) (Externí sektor) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 142 924.49 143 038.94 -0.08% 147 513.54 -3.11%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 119 303.82 134 139.50 -11.06% 120 120.44 -0.68%
UK3 (a) Cenné papíry 81 380.43 82 795.41 -1.71% 82 280.92 -1.09%
UK5 (b) Depozita: 37 923.39 51 344.09 -26.14% 37 839.53 0.22%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 37 840.62 51 256.37 -26.17% 37 752.29 0.23%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 82.77 87.72 -5.64% 87.24 -5.12%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 575.78 520.57 10.61% 431.95 33.30%
UK12 (3) SDR 631.60 634.22 -0.41% 657.07 -3.88%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 337.37 343.16 -1.69% 391.60 -13.85%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.26 0.26 -0.38% 0.30 -11.74%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 22 075.93 7 401.49 198.26% 25 912.47 -14.81%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 22 075.93 7 401.49 198.26% 25 912.47 -14.81%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 349.63 292.18 19.66% 414.45 -15.64%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 198.87 199.67 -0.40% 204.41 -2.71%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 5.35 11.48 -53.40% 53.23 -89.95%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.83 7.86 -0.38% 8.14 -3.81%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 127.50 62.98 102.45% 143.90 -11.40%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 10.07 10.18 -1.08% 4.77 111.11%
UK25 -- ostatní 3 266 718.59 3 281 822.01 -0.46% 3 116 740.53 4.81%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 104.67 - 117.81 -11.15% - 113.46 -7.75%
UK2 - odliv (-) Jistina - 104.64 - 117.78 -11.16% - 113.39 -7.72%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.03 -0.03 0.00 -0.07 -57.14%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 104.67 - 117.81 -11.15% - 113.46 -7.75%
UK2 - odliv (-) Jistina - 104.64 - 117.78 -11.16% - 113.39 -7.72%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.03 -0.03 0.00 -0.07 -57.14%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (i) Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (ii) Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (i) Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (ii) Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 (4) +10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 22 023.78 7 244.60 204.00% 25 799.02 -14.63%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -48.42 - 152.23 -68.19% - 108.11 -55.21%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 22 072.20 7 396.83 198.40% 25 907.13 -14.80%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 142 924.49 143 038.94 -0.08% 147 513.54 -3.11%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 121 215.75 121 182.09 0.03% 126 729.80 -4.35%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 21 708.75 21 856.85 -0.68% 20 783.74 4.45%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách (230 hodnot, 30.04.2019)
Záruky za dluh splatné do 1 roku (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní podmíněné závazky (230 hodnot, 30.04.2019)
Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) (230 hodnot, 30.04.2019)
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní národní měnové instituce (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
BIS (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
IMF (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní mezinárodní organizace (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní národní měnové instituce (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
BIS (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
IMF (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní mezinárodní organizace (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Nakoupené prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Prodané kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Nakoupené kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Prodané prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money (230 hodnot, 30.04.2019)
V běžném kurzu (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
+ 5 % (depreciace o 5%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
- 5 % (apreciace o 5%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
+10 % (depreciace o 10%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
- 10 % (apreciace o 10%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní (specifikace) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní vybrané položky - v mil. USD
krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem (230 hodnot, 30.04.2019)
finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) (230 hodnot, 30.04.2019)
deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) (230 hodnot, 30.04.2019)
krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní instrumenty (230 hodnot, 30.04.2019)
aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) (230 hodnot, 30.04.2019)
zahrnutá do rezervních aktiv (230 hodnot, 30.04.2019)
zahrnutá do ostatních devizových aktiv (230 hodnot, 30.04.2019)
cenné papíry půjčené a v repo operaci (88 hodnot, 30.04.2019)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I (88 hodnot, 30.04.2019)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I (230 hodnot, 30.04.2019)
vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I (230 hodnot, 30.04.2019)
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (88 hodnot, 30.04.2019)
pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) (230 hodnot, 30.04.2019)
forwardy (230 hodnot, 30.04.2019)
futures (230 hodnot, 30.04.2019)
swapy (230 hodnot, 30.04.2019)
opce (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní (230 hodnot, 30.04.2019)
deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok (230 hodnot, 30.04.2019)
celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) (230 hodnot, 30.04.2019)
krátká pozice (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
dlouhá pozice (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně (230 hodnot, 30.04.2019)
krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
nakoupené prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
prodané kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
nakoupené kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
prodané prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
měnová struktura rezerv (podle skupin měn) (88 hodnot, 30.04.2019)
měny zahrnuté v koši SDR (88 hodnot, 30.04.2019)
měny nezahrnuté v koši SDR (88 hodnot, 30.04.2019)
podle jednotlivých měn (není povinné) (230 hodnot, 30.04.2019)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv (-) Jistina (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv (-) Úroky (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv (+) Jistina (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv (+) Úroky (230 hodnot, 30.04.2019)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní (specifikace) (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv spojený s repo operacemi (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
obchodní úvěry (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
obchodní úvěry (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní účty platby (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní účty příjmy (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv (-) Jistina (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv (-) Úroky (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv (+) Jistina (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv (+) Úroky (230 hodnot, 30.04.2019)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní (specifikace) (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv spojený s repo operacemi (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
obchodní úvěry (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
obchodní úvěry (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní účty platby (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní účty příjmy (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách (230 hodnot, 30.04.2019)
Záruky za dluh splatné do 1 roku (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní podmíněné závazky (230 hodnot, 30.04.2019)
(3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní národní měnové instituce (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
BIS (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
IMF (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní mezinárodní organizace (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
(3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní národní měnové instituce (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
BIS (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
IMF (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní mezinárodní organizace (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Nakoupené prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Prodané kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Nakoupené kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Prodané prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money (230 hodnot, 30.04.2019)
V běžném kurzu (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
+ 5 % (depreciace o 5%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
- 5 % (apreciace o 5%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
+ 10 % (depreciace o 10%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
- 10 % (apreciace o 10%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní (specifikace) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách (230 hodnot, 30.04.2019)
Záruky za dluh splatné do 1 roku (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní podmíněné závazky (230 hodnot, 30.04.2019)
(3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní národní měnové instituce (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
BIS (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
IMF (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní mezinárodní organizace (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
(3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní národní měnové instituce (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
BIS (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
IMF (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní mezinárodní organizace (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Nakoupené prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Prodané kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Nakoupené kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Prodané prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money (230 hodnot, 30.04.2019)
V běžném kurzu (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
+ 5 % (depreciace o 5%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
- 5 % (apreciace o 5%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
+ 10 % (depreciace o 10%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
- 10 % (apreciace o 10%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní (specifikace) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách (230 hodnot, 30.04.2019)
Záruky za dluh splatné do 1 roku (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní podmíněné závazky (230 hodnot, 30.04.2019)
(3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní národní měnové instituce (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
BIS (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
IMF (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní mezinárodní organizace (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
(3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní národní měnové instituce (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
BIS (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
IMF (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní mezinárodní organizace (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Nakoupené prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Prodané kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Nakoupené kupní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Prodané prodejní opce (230 hodnot, 30.04.2019)
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money (230 hodnot, 30.04.2019)
V běžném kurzu (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
+ 5 % (depreciace o 5%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
- 5 % (apreciace o 5%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
+ 10 % (depreciace o 10%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
- 10 % (apreciace o 10%) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní (specifikace) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (230 hodnot, 30.04.2019)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (223 hodnoty, 30.04.2019)
odliv (-) Jistina (223 hodnoty, 30.04.2019)
odliv (-) Úroky (216 hodnot, 30.04.2019)
příliv (+) Jistina (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv (+) Úroky (230 hodnot, 30.04.2019)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní (specifikace) (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv spojený s repo operacemi (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
obchodní úvěry (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
obchodní úvěry (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní účty platby (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní účty příjmy (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD
Stav devizových rezerv (88 hodnot, 30.04.2019)
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (88 hodnot, 30.04.2019)
Cenné papíry (88 hodnot, 30.04.2019)
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku
Depozita: (88 hodnot, 30.04.2019)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (88 hodnot, 30.04.2019)
u bank se sídlem v tuzemsku (88 hodnot, 30.04.2019)
Z toho: umístěno v zahraničí (88 hodnot, 30.04.2019)
u bank se sídlem v zahraničí (88 hodnot, 30.04.2019)
Z toho:umístěno v tuzemsku (88 hodnot, 30.04.2019)
Rezervní pozice u IMF (88 hodnot, 30.04.2019)
SDR (88 hodnot, 30.04.2019)
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (88 hodnot, 30.04.2019)
objem v mil. trojských uncí (88 hodnot, 30.04.2019)
ostatní rezervní aktiva (specifikace) (88 hodnot, 30.04.2019)
finanční deriváty (88 hodnot, 30.04.2019)
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům (88 hodnot, 30.04.2019)
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) (88 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní devizová aktiva (specifikace) (88 hodnot, 30.04.2019)
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (88 hodnot, 30.04.2019)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (88 hodnot, 30.04.2019)
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (88 hodnot, 30.04.2019)
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (88 hodnot, 30.04.2019)
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (88 hodnot, 30.04.2019)
ostatní (88 hodnot, 30.04.2019)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv (-) Jistina (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv (-) Úroky (227 hodnot, 30.04.2019)
příliv (+) Jistina (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv (+) Úroky (230 hodnot, 30.04.2019)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (230 hodnot, 30.04.2019)
Krátká pozice (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
Dlouhá pozice (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
Ostatní (specifikace) (230 hodnot, 30.04.2019)
odliv spojený s repo operacemi (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
obchodní úvěry (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
obchodní úvěry (+) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní účty platby (-) (230 hodnot, 30.04.2019)
ostatní účty příjmy (+) (230 hodnot, 30.04.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv (struktura) (Externí sektor)
Devizové kurzy (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (měsíční průměr) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr) (Devizové kurzy)
Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy) (Publikace Měnová statistika)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
změny stavu zásob a čisté pořízení cenností (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13) (Vládní dluh a jeho struktura, prvky konsolidace (ESA 2010_S.13))
Kapitál a rezervy (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies