Stav devizových rezerv (struktura) (Externí sektor) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 159 057.01 157 918.62 0.72% 144 672.84 9.94%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 139 951.16 139 422.59 0.38% 118 960.01 17.65%
UK3 (a) Cenné papíry 102 549.04 103 268.85 -0.70% 83 111.78 23.39%
UK5 (b) Depozita: 37 402.12 36 153.74 3.45% 35 848.23 4.33%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 35 463.22 35 297.35 0.47% 35 790.02 -0.91%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 1 938.91 856.39 126.41% 58.21 3 230.89%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 669.48 664.15 0.80% 597.95 11.96%
UK12 (3) SDR 648.91 643.71 0.81% 626.19 3.63%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 560.39 574.36 -2.43% 392.17 42.89%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.28 0.29 -2.06% 0.26 10.89%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 17 227.06 16 613.81 3.69% 24 096.52 -28.51%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 17 227.06 16 613.81 3.69% 24 096.52 -28.51%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 184.56 386.00 -52.19% 224.74 -17.88%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 226.45 226.12 0.15% 202.83 11.65%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 298.05 394.20 -24.39% 203.23 46.66%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.03 7.97 0.75% 7.76 3.48%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv - 363.42 - 257.83 40.95% - 201.07 80.74%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 15.45 15.54 -0.58% 11.99 28.86%
UK25 -- ostatní 3 474 959.92 3 476 952.97 -0.06% 3 396 832.71 2.30%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -99.49 - 126.50 -21.35% - 112.06 -11.22%
UK2 - odliv (-) Jistina -99.31 - 126.40 -21.43% - 112.02 -11.35%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.18 -0.10 80.00% -0.04 350.00%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -99.49 - 126.50 -21.35% - 112.06 -11.22%
UK2 - odliv (-) Jistina -99.31 - 126.40 -21.43% - 112.02 -11.35%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.18 -0.10 80.00% -0.04 350.00%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (i) Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (ii) Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (i) Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (ii) Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 (4) +10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 16 440.24 16 066.73 2.32% 24 064.40 -31.68%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 766.12 - 526.33 45.56% -28.28 2 609.05%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 17 206.36 16 593.06 3.70% 24 092.68 -28.58%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 159 057.01 157 918.62 0.72% 144 672.84 9.94%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 136 225.69 135 294.24 0.69% 122 812.75 10.92%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 22 831.32 22 624.38 0.91% 21 860.08 4.44%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách (246 hodnot, 31.08.2020)
Záruky za dluh splatné do 1 roku (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní podmíněné závazky (246 hodnot, 31.08.2020)
Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) (246 hodnot, 31.08.2020)
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní národní měnové instituce (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
BIS (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
IMF (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní mezinárodní organizace (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní národní měnové instituce (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
BIS (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
IMF (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní mezinárodní organizace (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Nakoupené prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Prodané kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Nakoupené kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Prodané prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money (246 hodnot, 31.08.2020)
V běžném kurzu (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
+ 5 % (depreciace o 5%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
- 5 % (apreciace o 5%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
+10 % (depreciace o 10%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
- 10 % (apreciace o 10%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní (specifikace) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní vybrané položky - v mil. USD
krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem (246 hodnot, 31.08.2020)
finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) (246 hodnot, 31.08.2020)
deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) (246 hodnot, 31.08.2020)
krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní instrumenty (246 hodnot, 31.08.2020)
aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) (246 hodnot, 31.08.2020)
zahrnutá do rezervních aktiv (246 hodnot, 31.08.2020)
zahrnutá do ostatních devizových aktiv (246 hodnot, 31.08.2020)
cenné papíry půjčené a v repo operaci (104 hodnoty, 31.08.2020)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I (104 hodnoty, 31.08.2020)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I (246 hodnot, 31.08.2020)
vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I (246 hodnot, 31.08.2020)
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (104 hodnoty, 31.08.2020)
pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) (246 hodnot, 31.08.2020)
forwardy (246 hodnot, 31.08.2020)
futures (246 hodnot, 31.08.2020)
swapy (246 hodnot, 31.08.2020)
opce (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní (246 hodnot, 31.08.2020)
deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok (246 hodnot, 31.08.2020)
celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) (246 hodnot, 31.08.2020)
krátká pozice (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
dlouhá pozice (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně (246 hodnot, 31.08.2020)
krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
nakoupené prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
prodané kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
nakoupené kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
prodané prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
měnová struktura rezerv (podle skupin měn) (104 hodnoty, 31.08.2020)
měny zahrnuté v koši SDR (104 hodnoty, 31.08.2020)
měny nezahrnuté v koši SDR (104 hodnoty, 31.08.2020)
podle jednotlivých měn (není povinné) (246 hodnot, 31.08.2020)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv (-) Jistina (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv (-) Úroky (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv (+) Jistina (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv (+) Úroky (246 hodnot, 31.08.2020)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní (specifikace) (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv spojený s repo operacemi (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
obchodní úvěry (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
obchodní úvěry (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní účty platby (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní účty příjmy (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv (-) Jistina (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv (-) Úroky (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv (+) Jistina (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv (+) Úroky (246 hodnot, 31.08.2020)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní (specifikace) (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv spojený s repo operacemi (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
obchodní úvěry (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
obchodní úvěry (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní účty platby (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní účty příjmy (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách (246 hodnot, 31.08.2020)
Záruky za dluh splatné do 1 roku (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní podmíněné závazky (246 hodnot, 31.08.2020)
(3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní národní měnové instituce (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
BIS (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
IMF (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní mezinárodní organizace (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
(3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní národní měnové instituce (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
BIS (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
IMF (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní mezinárodní organizace (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Nakoupené prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Prodané kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Nakoupené kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Prodané prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money (246 hodnot, 31.08.2020)
V běžném kurzu (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
+ 5 % (depreciace o 5%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
- 5 % (apreciace o 5%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
+ 10 % (depreciace o 10%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
- 10 % (apreciace o 10%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní (specifikace) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách (246 hodnot, 31.08.2020)
Záruky za dluh splatné do 1 roku (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní podmíněné závazky (246 hodnot, 31.08.2020)
(3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní národní měnové instituce (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
BIS (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
IMF (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní mezinárodní organizace (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
(3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní národní měnové instituce (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
BIS (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
IMF (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní mezinárodní organizace (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Nakoupené prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Prodané kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Nakoupené kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Prodané prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money (246 hodnot, 31.08.2020)
V běžném kurzu (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
+ 5 % (depreciace o 5%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
- 5 % (apreciace o 5%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
+ 10 % (depreciace o 10%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
- 10 % (apreciace o 10%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní (specifikace) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách (246 hodnot, 31.08.2020)
Záruky za dluh splatné do 1 roku (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní podmíněné závazky (246 hodnot, 31.08.2020)
(3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní národní měnové instituce (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
BIS (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
IMF (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní mezinárodní organizace (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
(3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní národní měnové instituce (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
BIS (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
IMF (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní mezinárodní organizace (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Nakoupené prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Prodané kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Nakoupené kupní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Prodané prodejní opce (246 hodnot, 31.08.2020)
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money (246 hodnot, 31.08.2020)
V běžném kurzu (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
+ 5 % (depreciace o 5%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
- 5 % (apreciace o 5%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
+ 10 % (depreciace o 10%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
- 10 % (apreciace o 10%) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní (specifikace) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (246 hodnot, 31.08.2020)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (239 hodnot, 31.08.2020)
odliv (-) Jistina (239 hodnot, 31.08.2020)
odliv (-) Úroky (232 hodnoty, 31.08.2020)
příliv (+) Jistina (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv (+) Úroky (246 hodnot, 31.08.2020)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní (specifikace) (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv spojený s repo operacemi (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
obchodní úvěry (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
obchodní úvěry (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní účty platby (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní účty příjmy (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD
Stav devizových rezerv (104 hodnoty, 31.08.2020)
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (104 hodnoty, 31.08.2020)
Cenné papíry (104 hodnoty, 31.08.2020)
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku
Depozita: (104 hodnoty, 31.08.2020)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (104 hodnoty, 31.08.2020)
u bank se sídlem v tuzemsku (104 hodnoty, 31.08.2020)
Z toho: umístěno v zahraničí (104 hodnoty, 31.08.2020)
u bank se sídlem v zahraničí (104 hodnoty, 31.08.2020)
Z toho:umístěno v tuzemsku (104 hodnoty, 31.08.2020)
Rezervní pozice u IMF (104 hodnoty, 31.08.2020)
SDR (104 hodnoty, 31.08.2020)
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (104 hodnoty, 31.08.2020)
objem v mil. trojských uncí (104 hodnoty, 31.08.2020)
ostatní rezervní aktiva (specifikace) (104 hodnoty, 31.08.2020)
finanční deriváty (104 hodnoty, 31.08.2020)
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům (104 hodnoty, 31.08.2020)
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) (104 hodnoty, 31.08.2020)
Ostatní devizová aktiva (specifikace) (104 hodnoty, 31.08.2020)
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (104 hodnoty, 31.08.2020)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (104 hodnoty, 31.08.2020)
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (104 hodnoty, 31.08.2020)
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (104 hodnoty, 31.08.2020)
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (104 hodnoty, 31.08.2020)
ostatní (104 hodnoty, 31.08.2020)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv (-) Jistina (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv (-) Úroky (243 hodnoty, 31.08.2020)
příliv (+) Jistina (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv (+) Úroky (246 hodnot, 31.08.2020)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (246 hodnot, 31.08.2020)
Krátká pozice (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
Dlouhá pozice (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní (specifikace) (246 hodnot, 31.08.2020)
odliv spojený s repo operacemi (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
obchodní úvěry (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
obchodní úvěry (+) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní účty platby (-) (246 hodnot, 31.08.2020)
ostatní účty příjmy (+) (246 hodnot, 31.08.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv (struktura) (Externí sektor)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele