Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 2 262.85 20 825.14 -89.13% 253.86 791.38%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - -1 277.17 -
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 2 262.85 20 825.14 -89.13% 1 531.03 47.80%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 142 606.49 141 371.97 0.87% 147 973.78 -3.63%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 121 802.47 120 102.65 1.42% 126 520.77 -3.73%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 20 804.03 21 269.32 -2.19% 21 453.01 -3.03%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně)

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy)

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
krátká pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
dlouhá pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

ostatní instrumenty

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
ostatní instrumenty,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

aktiva poskytnutá jako zástava (pledged)

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
aktiva poskytnutá jako zástava (pledged),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zahrnutá do rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
zahrnutá do rezervních aktiv,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zahrnutá do ostatních devizových aktiv

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
zahrnutá do ostatních devizových aktiv,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

cenné papíry půjčené a v repo operaci

ObdobíHodnota
31.12.2018 2 262.85
30.11.2018 20 825.14
31.10.2018 21 912.69
30.09.2018 12 934.54
31.08.2018 23 106.52
31.07.2018 23 135.86
30.06.2018 5 348.89
31.05.2018 23 131.75
30.04.2018 25 799.02
31.03.2018 3 886.34
Další »
cenné papíry půjčené a v repo operaci,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I

ObdobíHodnota
31.12.2018 0.00
30.11.2018 0.00
31.10.2018 -58.96
30.09.2018 -29.17
31.08.2018 - 252.25
31.07.2018 -29.13
30.06.2018 - 367.32
31.05.2018 - 239.52
30.04.2018 - 108.11
31.03.2018 - 660.55
Další »
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I

ObdobíHodnota
31.12.2018 2 262.85
30.11.2018 20 825.14
31.10.2018 21 971.65
30.09.2018 12 963.71
31.08.2018 23 358.77
31.07.2018 23 164.99
30.06.2018 5 716.21
31.05.2018 23 371.27
30.04.2018 25 907.13
31.03.2018 4 546.90
Další »
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market)

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

forwardy

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
forwardy,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

futures

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
futures,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

swapy

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
swapy,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

opce

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
ostatní,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů)

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice (-)

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
krátká pozice (-),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice (+)

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
dlouhá pozice (+),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
krátká pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

nakoupené prodejní opce

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
nakoupené prodejní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

prodané kupní opce

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
prodané kupní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
dlouhá pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

nakoupené kupní opce

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
nakoupené kupní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

prodané prodejní opce

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
prodané prodejní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měnová struktura rezerv (podle skupin měn)

ObdobíHodnota
31.12.2018 142 606.49
30.11.2018 141 371.97
31.10.2018 140 740.50
30.09.2018 144 172.42
31.08.2018 144 511.53
31.07.2018 144 905.22
30.06.2018 144 181.96
31.05.2018 144 861.84
30.04.2018 147 513.54
31.03.2018 149 726.16
Další »
měnová struktura rezerv (podle skupin měn),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měny zahrnuté v koši SDR

ObdobíHodnota
31.12.2018 121 802.47
30.11.2018 120 102.65
31.10.2018 119 669.87
30.09.2018 122 672.68
31.08.2018 123 149.96
31.07.2018 123 690.47
30.06.2018 122 856.27
31.05.2018 123 930.29
30.04.2018 126 729.80
31.03.2018 128 948.79
Další »
měny zahrnuté v koši SDR,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měny nezahrnuté v koši SDR

ObdobíHodnota
31.12.2018 20 804.03
30.11.2018 21 269.32
31.10.2018 21 070.64
30.09.2018 21 499.73
31.08.2018 21 361.57
31.07.2018 21 214.75
30.06.2018 21 325.69
31.05.2018 20 931.55
30.04.2018 20 783.74
31.03.2018 20 777.36
Další »
měny nezahrnuté v koši SDR,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

podle jednotlivých měn (není povinné)

ObdobíHodnota
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
Další »
podle jednotlivých měn (není povinné),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies