Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Ostatní vybrané položky - v mil. USD - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 16 440.24 16 066.73 2.32% 24 064.40 -31.68%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 766.12 - 526.33 45.56% -28.28 2 609.05%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 17 206.36 16 593.06 3.70% 24 092.68 -28.58%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 159 057.01 157 918.62 0.72% 144 672.84 9.94%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 136 225.69 135 294.24 0.69% 122 812.75 10.92%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 22 831.32 22 624.38 0.91% 21 860.08 4.44%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně)

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy)

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
krátká pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
dlouhá pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

ostatní instrumenty

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
ostatní instrumenty,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

aktiva poskytnutá jako zástava (pledged)

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
aktiva poskytnutá jako zástava (pledged),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zahrnutá do rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
zahrnutá do rezervních aktiv,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zahrnutá do ostatních devizových aktiv

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
zahrnutá do ostatních devizových aktiv,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

cenné papíry půjčené a v repo operaci

ObdobíHodnota
31.08.2020 16 440.24
31.07.2020 16 066.73
30.06.2020 2 613.40
31.05.2020 11 230.38
30.04.2020 7 462.81
31.03.2020 3 141.55
29.02.2020 22 264.99
31.01.2020 21 143.86
31.12.2019 269.87
30.11.2019 19 720.54
Další »
cenné papíry půjčené a v repo operaci,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I

ObdobíHodnota
31.08.2020 - 766.12
31.07.2020 - 526.33
30.06.2020 - 553.34
31.05.2020 - 873.33
30.04.2020 - 743.75
31.03.2020 - 959.37
29.02.2020 - 468.23
31.01.2020 - 394.42
31.12.2019 -1 099.68
30.11.2019 - 619.41
Další »
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I

ObdobíHodnota
31.08.2020 17 206.36
31.07.2020 16 593.06
30.06.2020 3 166.74
31.05.2020 12 103.70
30.04.2020 8 206.56
31.03.2020 4 100.92
29.02.2020 22 733.23
31.01.2020 21 538.29
31.12.2019 1 369.55
30.11.2019 20 339.95
Další »
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market)

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

forwardy

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
forwardy,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

futures

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
futures,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

swapy

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
swapy,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

opce

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
ostatní,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů)

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice (-)

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
krátká pozice (-),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice (+)

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
dlouhá pozice (+),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
krátká pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

nakoupené prodejní opce

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
nakoupené prodejní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

prodané kupní opce

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
prodané kupní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
dlouhá pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

nakoupené kupní opce

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
nakoupené kupní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

prodané prodejní opce

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
prodané prodejní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měnová struktura rezerv (podle skupin měn)

ObdobíHodnota
31.08.2020 159 057.01
31.07.2020 157 918.62
30.06.2020 151 401.69
31.05.2020 150 504.45
30.04.2020 146 883.44
31.03.2020 144 906.79
29.02.2020 146 621.96
31.01.2020 148 011.67
31.12.2019 149 855.13
30.11.2019 146 580.21
Další »
měnová struktura rezerv (podle skupin měn),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měny zahrnuté v koši SDR

ObdobíHodnota
31.08.2020 136 225.69
31.07.2020 135 294.24
30.06.2020 129 654.91
31.05.2020 129 055.66
30.04.2020 125 803.64
31.03.2020 124 520.69
29.02.2020 124 698.61
31.01.2020 125 914.84
31.12.2019 127 509.38
30.11.2019 124 527.79
Další »
měny zahrnuté v koši SDR,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měny nezahrnuté v koši SDR

ObdobíHodnota
31.08.2020 22 831.32
31.07.2020 22 624.38
30.06.2020 21 746.78
31.05.2020 21 448.79
30.04.2020 21 079.80
31.03.2020 20 386.10
29.02.2020 21 923.35
31.01.2020 22 096.83
31.12.2019 22 345.75
30.11.2019 22 052.42
Další »
měny nezahrnuté v koši SDR,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

podle jednotlivých měn (není povinné)

ObdobíHodnota
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
Další »
podle jednotlivých měn (není povinné),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele