Investiční pozice vůči zahraničí (Investiční pozice vůči zahraničí) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 SALDO INVESTIČNÍ POZICE -1 123 255.20 -1 251 037.30 -10.21% -1 234 305.90 -9.00%
UK2 AKTIVA 6 874 577.30 6 674 723.30 2.99% 6 405 405.70 7.32%
UK3 - přímé investice 1 500 284.10 1 430 605.40 4.87% 1 336 750.50 12.23%
UK4 - portfoliové investice 758 238.50 718 218.30 5.57% 769 416.60 -1.45%
UK5 účasti a podíly v investičních fondech 419 024.70 385 131.00 8.80% 423 654.60 -1.09%
UK6 dluhové cenné papíry 339 213.80 333 087.20 1.84% 345 762.00 -1.89%
UK7 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 116 224.70 142 014.00 -18.16% 77 795.00 49.40%
UK8 - ostatní investice 1 214 511.60 1 182 204.60 2.73% 1 130 946.00 7.39%
UK9 - rezervní aktiva 3 285 318.40 3 201 681.00 2.61% 3 090 497.60 6.30%
UK10 PASIVA 7 997 832.40 7 925 760.50 0.91% 7 639 711.70 4.69%
UK11 - přímé investice 4 239 406.80 4 132 435.20 2.59% 3 971 146.30 6.76%
UK12 - portfoliové investice 1 618 157.60 1 459 276.60 10.89% 1 550 177.40 4.39%
UK13 účasti a podíly v investičních fondech 199 695.80 188 097.70 6.17% 173 716.60 14.95%
UK14 dluhové cenné papíry 1 418 461.80 1 271 178.90 11.59% 1 376 460.90 3.05%
UK15 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 117 477.00 145 848.50 -19.45% 61 952.80 89.62%
UK16 - ostatní investice celkem 2 022 791.10 2 188 200.20 -7.56% 2 056 435.10 -1.64%

SALDO INVESTIČNÍ POZICE

ObdobíHodnota
31.03.2019 -1 123 255.20
31.12.2018 -1 251 037.30
30.09.2018 -1 247 410.90
30.06.2018 -1 158 277.90
31.03.2018 -1 234 305.90
31.12.2017 -1 263 684.50
30.09.2017 -1 253 977.60
30.06.2017 -1 181 474.40
31.03.2017 -1 020 067.60
31.12.2016 -1 283 096.60
Další »
SALDO INVESTIČNÍ POZICE,Investiční pozice vůči zahraničí

AKTIVA

ObdobíHodnota
31.03.2019 6 874 577.30
31.12.2018 6 674 723.30
30.09.2018 6 676 974.30
30.06.2018 6 581 552.80
31.03.2018 6 405 405.70
31.12.2017 6 418 288.00
30.09.2017 6 514 450.10
30.06.2017 6 483 667.40
31.03.2017 6 535 172.50
31.12.2016 5 324 825.20
Další »
AKTIVA,Investiční pozice vůči zahraničí

přímé investice

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 500 284.10
31.12.2018 1 430 605.40
30.09.2018 1 397 800.30
30.06.2018 1 379 915.50
31.03.2018 1 336 750.50
31.12.2017 1 319 680.20
30.09.2017 1 314 365.10
30.06.2017 1 249 029.10
31.03.2017 1 192 283.20
31.12.2016 1 113 476.50
Další »
přímé investice,Investiční pozice vůči zahraničí

portfoliové investice

ObdobíHodnota
31.03.2019 758 238.50
31.12.2018 718 218.30
30.09.2018 750 978.40
30.06.2018 749 865.60
31.03.2018 769 416.60
31.12.2017 777 522.00
30.09.2017 769 242.10
30.06.2017 761 039.10
31.03.2017 758 751.40
31.12.2016 753 439.40
Další »
portfoliové investice,Investiční pozice vůči zahraničí

účasti a podíly v investičních fondech

ObdobíHodnota
31.03.2019 419 024.70
31.12.2018 385 131.00
30.09.2018 414 958.30
30.06.2018 402 921.20
31.03.2018 423 654.60
31.12.2017 420 116.70
30.09.2017 403 678.00
30.06.2017 389 139.00
31.03.2017 382 622.80
31.12.2016 366 463.30
Další »
účasti a podíly v investičních fondech,Investiční pozice vůči zahraničí

dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2019 339 213.80
31.12.2018 333 087.20
30.09.2018 336 020.10
30.06.2018 346 944.40
31.03.2018 345 762.00
31.12.2017 357 405.30
30.09.2017 365 564.10
30.06.2017 371 900.10
31.03.2017 376 128.60
31.12.2016 386 976.10
Další »
dluhové cenné papíry,Investiční pozice vůči zahraničí

finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 116 224.70
31.12.2018 142 014.00
30.09.2018 183 460.40
30.06.2018 69 160.70
31.03.2018 77 795.00
31.12.2017 64 334.40
30.09.2017 62 262.60
30.06.2017 71 178.00
31.03.2017 63 132.10
31.12.2016 69 940.30
Další »
finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Investiční pozice vůči zahraničí

ostatní investice

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 214 511.60
31.12.2018 1 182 204.60
30.09.2018 1 177 699.70
30.06.2018 1 164 758.10
31.03.2018 1 130 946.00
31.12.2017 1 106 241.80
30.09.2017 1 139 453.50
30.06.2017 1 134 948.10
31.03.2017 1 197 786.30
31.12.2016 1 190 038.40
Další »
ostatní investice,Investiční pozice vůči zahraničí

rezervní aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 285 318.40
31.12.2018 3 201 681.00
30.09.2018 3 167 035.40
30.06.2018 3 217 852.90
31.03.2018 3 090 497.60
31.12.2017 3 150 509.70
30.09.2017 3 229 126.80
30.06.2017 3 267 473.10
31.03.2017 3 323 219.50
31.12.2016 2 197 930.80
Další »
rezervní aktiva,Investiční pozice vůči zahraničí

PASIVA

ObdobíHodnota
31.03.2019 7 997 832.40
31.12.2018 7 925 760.50
30.09.2018 7 924 385.10
30.06.2018 7 739 830.70
31.03.2018 7 639 711.70
31.12.2017 7 681 972.40
30.09.2017 7 768 427.80
30.06.2017 7 665 141.80
31.03.2017 7 555 240.10
31.12.2016 6 607 921.90
Další »
PASIVA,Investiční pozice vůči zahraničí

přímé investice

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 239 406.80
31.12.2018 4 132 435.20
30.09.2018 4 083 862.10
30.06.2018 4 033 972.50
31.03.2018 3 971 146.30
31.12.2017 3 951 888.20
30.09.2017 3 995 041.90
30.06.2017 3 921 961.60
31.03.2017 3 854 943.80
31.12.2016 3 739 636.10
Další »
přímé investice,Investiční pozice vůči zahraničí

portfoliové investice

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 618 157.60
31.12.2018 1 459 276.60
30.09.2018 1 452 318.00
30.06.2018 1 459 598.10
31.03.2018 1 550 177.40
31.12.2017 1 515 737.30
30.09.2017 1 482 248.00
30.06.2017 1 621 701.60
31.03.2017 1 557 345.50
31.12.2016 1 350 015.50
Další »
portfoliové investice,Investiční pozice vůči zahraničí

účasti a podíly v investičních fondech

ObdobíHodnota
31.03.2019 199 695.80
31.12.2018 188 097.70
30.09.2018 204 099.50
30.06.2018 192 263.20
31.03.2018 173 716.60
31.12.2017 173 593.80
30.09.2017 170 977.80
30.06.2017 165 866.60
31.03.2017 174 046.70
31.12.2016 154 084.50
Další »
účasti a podíly v investičních fondech,Investiční pozice vůči zahraničí

dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 418 461.80
31.12.2018 1 271 178.90
30.09.2018 1 248 218.60
30.06.2018 1 267 334.80
31.03.2018 1 376 460.90
31.12.2017 1 342 143.40
30.09.2017 1 311 270.20
30.06.2017 1 455 835.00
31.03.2017 1 383 298.80
31.12.2016 1 195 931.00
Další »
dluhové cenné papíry,Investiční pozice vůči zahraničí

finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 117 477.00
31.12.2018 145 848.50
30.09.2018 191 795.10
30.06.2018 75 476.90
31.03.2018 61 952.80
31.12.2017 66 718.80
30.09.2017 57 291.80
30.06.2017 63 121.90
31.03.2017 60 102.60
31.12.2016 77 079.70
Další »
finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Investiční pozice vůči zahraničí

ostatní investice celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 022 791.10
31.12.2018 2 188 200.20
30.09.2018 2 196 409.90
30.06.2018 2 170 783.20
31.03.2018 2 056 435.10
31.12.2017 2 147 628.10
30.09.2017 2 233 846.10
30.06.2017 2 058 356.70
31.03.2017 2 082 848.30
31.12.2016 1 441 190.50
Další »
ostatní investice celkem,Investiční pozice vůči zahraničí

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční pozice vůči zahraničí (V metodice BPM5)
Investiční pozice vůči zahraničí (Externí sektor)
Investiční pozice vůči zahraničí (Investiční pozice vůči zahraničí)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (Základní ukazatele)
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -) (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies