Investiční pozice vůči zahraničí (Investiční pozice vůči zahraničí) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 SALDO INVESTIČNÍ POZICE -1 335 665.80 -1 244 111.00 7.36% -1 249 711.90 6.88%
UK2 AKTIVA 6 498 481.50 6 512 281.20 -0.21% 6 432 717.80 1.02%
UK3 - přímé investice 1 243 501.70 1 198 672.30 3.74% 1 156 335.10 7.54%
UK4 - portfoliové investice 750 978.40 777 039.30 -3.35% 769 242.10 -2.37%
UK5 účasti a podíly v investičních fondech 414 958.30 434 739.30 -4.55% 403 678.00 2.79%
UK6 dluhové cenné papíry 336 020.10 342 299.90 -1.83% 365 564.10 -8.08%
UK7 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 72 587.60 69 160.70 4.95% 62 262.60 16.58%
UK8 - ostatní investice 1 264 378.40 1 249 556.00 1.19% 1 215 751.20 4.00%
UK9 - rezervní aktiva 3 167 035.40 3 217 852.90 -1.58% 3 229 126.80 -1.92%
UK10 PASIVA 7 834 147.30 7 756 392.20 1.00% 7 682 429.70 1.97%
UK11 - přímé investice 4 091 182.30 4 031 129.90 1.49% 3 909 043.80 4.66%
UK12 - portfoliové investice 1 452 318.00 1 468 292.90 -1.09% 1 482 248.00 -2.02%
UK13 účasti a podíly v investičních fondech 204 099.50 175 228.70 16.48% 170 977.80 19.37%
UK14 dluhové cenné papíry 1 248 218.60 1 293 064.20 -3.47% 1 311 270.20 -4.81%
UK15 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 81 163.90 75 476.90 7.53% 57 291.80 41.67%
UK16 - ostatní investice celkem 2 209 483.10 2 181 492.50 1.28% 2 233 846.10 -1.09%

SALDO INVESTIČNÍ POZICE

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1 335 665.80
30.06.2018 -1 244 111.00
31.03.2018 -1 309 039.90
31.12.2017 -1 337 008.90
30.09.2017 -1 249 711.90
30.06.2017 -1 193 282.70
31.03.2017 -1 023 437.10
31.12.2016 -1 283 096.60
30.09.2016 -1 349 337.10
30.06.2016 -1 350 272.90
Další »
SALDO INVESTIČNÍ POZICE,Investiční pozice vůči zahraničí

AKTIVA

ObdobíHodnota
30.09.2018 6 498 481.50
30.06.2018 6 512 281.20
31.03.2018 6 329 757.20
31.12.2017 6 342 632.80
30.09.2017 6 432 717.80
30.06.2017 6 406 193.80
31.03.2017 6 497 066.40
31.12.2016 5 324 825.20
30.09.2016 5 103 357.50
30.06.2016 4 968 607.90
Další »
AKTIVA,Investiční pozice vůči zahraničí

přímé investice

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 243 501.70
30.06.2018 1 198 672.30
31.03.2018 1 176 080.60
31.12.2017 1 158 096.10
30.09.2017 1 156 335.10
30.06.2017 1 121 555.50
31.03.2017 1 129 177.10
31.12.2016 1 113 476.50
30.09.2016 1 116 833.80
30.06.2016 1 107 058.50
Další »
přímé investice,Investiční pozice vůči zahraničí

portfoliové investice

ObdobíHodnota
30.09.2018 750 978.40
30.06.2018 777 039.30
31.03.2018 769 416.60
31.12.2017 777 522.00
30.09.2017 769 242.10
30.06.2017 761 039.10
31.03.2017 758 751.40
31.12.2016 753 439.40
30.09.2016 728 302.00
30.06.2016 713 813.90
Další »
portfoliové investice,Investiční pozice vůči zahraničí

účasti a podíly v investičních fondech

ObdobíHodnota
30.09.2018 414 958.30
30.06.2018 434 739.30
31.03.2018 423 654.60
31.12.2017 420 116.70
30.09.2017 403 678.00
30.06.2017 389 139.00
31.03.2017 382 622.80
31.12.2016 366 463.30
30.09.2016 347 501.80
30.06.2016 341 566.10
Další »
účasti a podíly v investičních fondech,Investiční pozice vůči zahraničí

dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2018 336 020.10
30.06.2018 342 299.90
31.03.2018 345 762.00
31.12.2017 357 405.30
30.09.2017 365 564.10
30.06.2017 371 900.10
31.03.2017 376 128.60
31.12.2016 386 976.10
30.09.2016 380 800.20
30.06.2016 372 247.80
Další »
dluhové cenné papíry,Investiční pozice vůči zahraničí

finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
30.09.2018 72 587.60
30.06.2018 69 160.70
31.03.2018 77 795.00
31.12.2017 64 334.40
30.09.2017 62 262.60
30.06.2017 71 178.00
31.03.2017 63 132.10
31.12.2016 69 940.30
30.09.2016 75 837.90
30.06.2016 83 753.10
Další »
finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Investiční pozice vůči zahraničí

ostatní investice

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 264 378.40
30.06.2018 1 249 556.00
31.03.2018 1 215 967.30
31.12.2017 1 192 170.70
30.09.2017 1 215 751.20
30.06.2017 1 184 948.10
31.03.2017 1 222 786.30
31.12.2016 1 190 038.40
30.09.2016 1 199 174.60
30.06.2016 1 234 528.20
Další »
ostatní investice,Investiční pozice vůči zahraničí

rezervní aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 3 167 035.40
30.06.2018 3 217 852.90
31.03.2018 3 090 497.60
31.12.2017 3 150 509.70
30.09.2017 3 229 126.80
30.06.2017 3 267 473.10
31.03.2017 3 323 219.50
31.12.2016 2 197 930.80
30.09.2016 1 983 209.30
30.06.2016 1 829 454.10
Další »
rezervní aktiva,Investiční pozice vůči zahraničí

PASIVA

ObdobíHodnota
30.09.2018 7 834 147.30
30.06.2018 7 756 392.20
31.03.2018 7 638 797.10
31.12.2017 7 679 641.60
30.09.2017 7 682 429.70
30.06.2017 7 599 476.50
31.03.2017 7 520 503.50
31.12.2016 6 607 921.90
30.09.2016 6 452 694.60
30.06.2016 6 318 880.70
Další »
PASIVA,Investiční pozice vůči zahraničí

přímé investice

ObdobíHodnota
30.09.2018 4 091 182.30
30.06.2018 4 031 129.90
31.03.2018 3 959 522.40
31.12.2017 3 951 539.40
30.09.2017 3 909 043.80
30.06.2017 3 856 296.30
31.03.2017 3 820 207.10
31.12.2016 3 739 636.10
30.09.2016 3 739 872.20
30.06.2016 3 652 092.40
Další »
přímé investice,Investiční pozice vůči zahraničí

portfoliové investice

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 452 318.00
30.06.2018 1 468 292.90
31.03.2018 1 550 177.40
31.12.2017 1 515 737.30
30.09.2017 1 482 248.00
30.06.2017 1 621 701.60
31.03.2017 1 557 345.50
31.12.2016 1 350 015.50
30.09.2016 1 217 627.70
30.06.2016 1 277 108.00
Další »
portfoliové investice,Investiční pozice vůči zahraničí

účasti a podíly v investičních fondech

ObdobíHodnota
30.09.2018 204 099.50
30.06.2018 175 228.70
31.03.2018 173 716.60
31.12.2017 173 593.80
30.09.2017 170 977.80
30.06.2017 165 866.60
31.03.2017 174 046.70
31.12.2016 154 084.50
30.09.2016 135 719.40
30.06.2016 137 591.10
Další »
účasti a podíly v investičních fondech,Investiční pozice vůči zahraničí

dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 248 218.60
30.06.2018 1 293 064.20
31.03.2018 1 376 460.90
31.12.2017 1 342 143.40
30.09.2017 1 311 270.20
30.06.2017 1 455 835.00
31.03.2017 1 383 298.80
31.12.2016 1 195 931.00
30.09.2016 1 081 908.40
30.06.2016 1 139 516.90
Další »
dluhové cenné papíry,Investiční pozice vůči zahraničí

finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
30.09.2018 81 163.90
30.06.2018 75 476.90
31.03.2018 61 952.80
31.12.2017 66 718.80
30.09.2017 57 291.80
30.06.2017 63 121.90
31.03.2017 60 102.60
31.12.2016 77 079.70
30.09.2016 75 042.50
30.06.2016 90 657.60
Další »
finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Investiční pozice vůči zahraničí

ostatní investice celkem

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 209 483.10
30.06.2018 2 181 492.50
31.03.2018 2 067 144.40
31.12.2017 2 145 646.20
30.09.2017 2 233 846.10
30.06.2017 2 058 356.70
31.03.2017 2 082 848.30
31.12.2016 1 441 190.50
30.09.2016 1 420 152.20
30.06.2016 1 299 022.70
Další »
ostatní investice celkem,Investiční pozice vůči zahraničí

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční pozice vůči zahraničí (V metodice BPM5)
Investiční pozice vůči zahraničí (Externí sektor)
Investiční pozice vůči zahraničí (Investiční pozice vůči zahraničí)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (Základní ukazatele)
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -) (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies