SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ (SDDS) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 SALDO INVESTIČNÍ POZICE -1 252 211.10 -1 258 844.50 -0.53% -1 468 014.90 -14.70%
UK2 AKTIVA 5 042 891.60 4 904 439.00 2.82% 4 529 035.50 11.35%
UK3 - přímé investice 1 007 139.70 1 007 956.30 -0.08% 1 003 154.50 0.40%
UK4 - portfoliové investice 727 561.00 715 768.70 1.65% 679 350.50 7.10%
UK5 účasti a podíly v investičních fondech 346 587.60 338 683.00 2.33% 309 853.10 11.86%
UK6 dluhové cenné papíry 380 973.40 377 085.70 1.03% 369 497.50 3.11%
UK7 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 75 837.90 83 753.10 -9.45% 81 156.80 -6.55%
UK8 - ostatní investice 1 249 143.70 1 267 506.80 -1.45% 1 236 329.30 1.04%
UK9 - rezervní aktiva 1 983 209.30 1 829 454.10 8.40% 1 529 044.30 29.70%
UK10 PASIVA 6 295 102.70 6 163 283.50 2.14% 5 997 050.30 4.97%
UK11 - přímé investice 3 504 015.90 3 432 301.90 2.09% 3 372 203.50 3.91%
UK12 - portfoliové investice 1 261 008.00 1 316 807.50 -4.24% 1 084 690.50 16.25%
UK13 účasti a podíly v investičních fondech 134 186.60 137 585.00 -2.47% 159 427.70 -15.83%
UK14 dluhové cenné papíry 1 126 821.40 1 179 222.50 -4.44% 925 262.80 21.78%
UK15 - finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 75 042.50 90 657.60 -17.22% 74 069.50 1.31%
UK16 - ostatní investice celkem 1 455 036.20 1 323 516.60 9.94% 1 466 086.90 -0.75%

SALDO INVESTIČNÍ POZICE

ObdobíHodnota
30.09.2016 -1 252 211.10
30.06.2016 -1 258 844.50
31.03.2016 -1 294 388.70
31.12.2015 -1 396 460.20
30.09.2015 -1 468 014.90
30.06.2015 -1 383 488.70
31.03.2015 -1 387 879.00
31.12.2014 -1 578 164.30
30.09.2014 -1 538 235.50
30.06.2014 -1 612 962.10
Další »
SALDO INVESTIČNÍ POZICE,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

AKTIVA

ObdobíHodnota
30.09.2016 5 042 891.60
30.06.2016 4 904 439.00
31.03.2016 4 774 693.80
31.12.2015 4 582 501.50
30.09.2015 4 529 035.50
30.06.2015 4 371 580.60
31.03.2015 4 388 483.30
31.12.2014 4 152 921.10
30.09.2014 4 044 427.10
30.06.2014 3 911 291.10
Další »
AKTIVA,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

přímé investice

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 007 139.70
30.06.2016 1 007 956.30
31.03.2016 1 052 371.70
31.12.2015 1 029 612.30
30.09.2015 1 003 154.50
30.06.2015 969 422.90
31.03.2015 988 399.50
31.12.2014 981 349.50
30.09.2014 966 877.40
30.06.2014 881 330.50
Další »
přímé investice,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

portfoliové investice

ObdobíHodnota
30.09.2016 727 561.00
30.06.2016 715 768.70
31.03.2016 698 541.30
31.12.2015 711 876.80
30.09.2015 679 350.50
30.06.2015 711 446.80
31.03.2015 706 730.70
31.12.2014 637 081.80
30.09.2014 600 150.20
30.06.2014 570 053.80
Další »
portfoliové investice,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

účasti a podíly v investičních fondech

ObdobíHodnota
30.09.2016 346 587.60
30.06.2016 338 683.00
31.03.2016 337 008.50
31.12.2015 328 742.60
30.09.2015 309 853.10
30.06.2015 324 013.90
31.03.2015 322 817.50
31.12.2014 281 998.80
30.09.2014 271 049.30
30.06.2014 258 192.50
Další »
účasti a podíly v investičních fondech,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2016 380 973.40
30.06.2016 377 085.70
31.03.2016 361 532.80
31.12.2015 383 134.20
30.09.2015 369 497.50
30.06.2015 387 433.00
31.03.2015 383 913.10
31.12.2014 355 083.00
30.09.2014 329 100.90
30.06.2014 311 861.30
Další »
dluhové cenné papíry,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
30.09.2016 75 837.90
30.06.2016 83 753.10
31.03.2016 83 178.90
31.12.2015 76 488.70
30.09.2015 81 156.80
30.06.2015 84 304.60
31.03.2015 115 639.40
31.12.2014 100 203.00
30.09.2014 87 042.50
30.06.2014 67 894.00
Další »
finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

ostatní investice

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 249 143.70
30.06.2016 1 267 506.80
31.03.2016 1 199 876.30
31.12.2015 1 163 597.40
30.09.2015 1 236 329.30
30.06.2015 1 216 972.70
31.03.2015 1 236 177.60
31.12.2014 1 189 999.10
30.09.2014 1 192 337.60
30.06.2014 1 204 064.10
Další »
ostatní investice,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

rezervní aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 983 209.30
30.06.2016 1 829 454.10
31.03.2016 1 740 725.70
31.12.2015 1 600 926.40
30.09.2015 1 529 044.30
30.06.2015 1 389 433.50
31.03.2015 1 341 536.10
31.12.2014 1 244 287.80
30.09.2014 1 198 019.40
30.06.2014 1 187 948.70
Další »
rezervní aktiva,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

PASIVA

ObdobíHodnota
30.09.2016 6 295 102.70
30.06.2016 6 163 283.50
31.03.2016 6 069 082.50
31.12.2015 5 978 961.70
30.09.2015 5 997 050.30
30.06.2015 5 755 069.30
31.03.2015 5 776 362.20
31.12.2014 5 731 085.40
30.09.2014 5 582 662.60
30.06.2014 5 524 253.20
Další »
PASIVA,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

přímé investice

ObdobíHodnota
30.09.2016 3 504 015.90
30.06.2016 3 432 301.90
31.03.2016 3 384 519.90
31.12.2015 3 377 377.90
30.09.2015 3 372 203.50
30.06.2015 3 336 211.40
31.03.2015 3 340 201.80
31.12.2014 3 333 754.00
30.09.2014 3 237 648.20
30.06.2014 3 197 488.10
Další »
přímé investice,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

portfoliové investice

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 261 008.00
30.06.2016 1 316 807.50
31.03.2016 1 286 172.40
31.12.2015 1 234 415.60
30.09.2015 1 084 690.50
30.06.2015 1 023 158.10
31.03.2015 1 051 418.20
31.12.2014 1 000 177.20
30.09.2014 999 853.00
30.06.2014 971 015.60
Další »
portfoliové investice,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

účasti a podíly v investičních fondech

ObdobíHodnota
30.09.2016 134 186.60
30.06.2016 137 585.00
31.03.2016 139 159.70
31.12.2015 165 821.00
30.09.2015 159 427.70
30.06.2015 169 302.70
31.03.2015 180 055.90
31.12.2014 166 492.70
30.09.2014 181 559.30
30.06.2014 169 705.10
Další »
účasti a podíly v investičních fondech,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 126 821.40
30.06.2016 1 179 222.50
31.03.2016 1 147 012.70
31.12.2015 1 068 594.60
30.09.2015 925 262.80
30.06.2015 853 855.40
31.03.2015 871 362.30
31.12.2014 833 684.60
30.09.2014 818 293.70
30.06.2014 801 310.50
Další »
dluhové cenné papíry,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
30.09.2016 75 042.50
30.06.2016 90 657.60
31.03.2016 94 143.30
31.12.2015 81 205.90
30.09.2015 74 069.50
30.06.2015 73 962.60
31.03.2015 101 671.50
31.12.2014 95 956.40
30.09.2014 85 583.00
30.06.2014 74 865.40
Další »
finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

ostatní investice celkem

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 455 036.20
30.06.2016 1 323 516.60
31.03.2016 1 304 246.90
31.12.2015 1 285 962.30
30.09.2015 1 466 086.90
30.06.2015 1 321 737.20
31.03.2015 1 283 070.80
31.12.2014 1 301 197.80
30.09.2014 1 259 578.40
30.06.2014 1 280 884.10
Další »
ostatní investice celkem,SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ (SDDS)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD)
Krátká pozice (-) (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD)
Dlouhá pozice (+) (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD)
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD)
Krátká pozice (-) (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD)
Dlouhá pozice (+) (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD)
Investiční fondy soukromé národní (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny) - č. 1)
Investiční společnosti soukromé národní (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny) - č. 1)
Investiční fondy pod zahraniční kontrolou (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny) - č. 1)
Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny) - č. 1)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.