účasti a podíly v investičních fondech (SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... účasti a podíly v investičních fondech - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2007 276 604.30
Min 31.12.1993 32 985.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2016 134 186.60 137 585.00 -3 398.40 -2.47% 159 427.70 -25 241.10 -15.83%
30.06.2016 137 585.00 139 159.70 -1 574.70 -1.13% 169 302.70 -31 717.70 -18.73%
31.03.2016 139 159.70 165 821.00 -26 661.30 -16.08% 180 055.90 -40 896.20 -22.71%
31.12.2015 165 821.00 159 427.70 6 393.30 4.01% 166 492.70 - 671.70 -0.40%
30.09.2015 159 427.70 169 302.70 -9 875.00 -5.83% 181 559.30 -22 131.60 -12.19%
30.06.2015 169 302.70 180 055.90 -10 753.20 -5.97% 169 705.10 - 402.40 -0.24%
31.03.2015 180 055.90 166 492.70 13 563.20 8.15% 171 102.20 8 953.70 5.23%
31.12.2014 166 492.70 181 559.30 -15 066.60 -8.30% 154 580.00 11 912.70 7.71%
30.09.2014 181 559.30 169 705.10 11 854.20 6.99% 148 068.20 33 491.10 22.62%
30.06.2014 169 705.10 171 102.20 -1 397.10 -0.82% 136 654.00 33 051.10 24.19%
31.03.2014 171 102.20 154 580.00 16 522.20 10.69% 153 920.40 17 181.80 11.16%
31.12.2013 154 580.00 148 068.20 6 511.80 4.40% 170 644.60 -16 064.60 -9.41%
30.09.2013 148 068.20 136 654.00 11 414.20 8.35% 190 717.80 -42 649.60 -22.36%
30.06.2013 136 654.00 153 920.40 -17 266.40 -11.22% 180 542.80 -43 888.80 -24.31%
31.03.2013 153 920.40 170 644.60 -16 724.20 -9.80% 194 350.80 -40 430.40 -20.80%
31.12.2012 170 644.60 190 717.80 -20 073.20 -10.53% 186 034.30 -15 389.70 -8.27%
30.09.2012 190 717.80 180 542.80 10 175.00 5.64% 176 645.40 14 072.40 7.97%
30.06.2012 180 542.80 194 350.80 -13 808.00 -7.10% 209 984.80 -29 442.00 -14.02%
31.03.2012 194 350.80 186 034.30 8 316.50 4.47% 215 745.60 -21 394.80 -9.92%
31.12.2011 186 034.30 176 645.40 9 388.90 5.32% 199 272.20 -13 237.90 -6.64%
30.09.2011 176 645.40 209 984.80 -33 339.40 -15.88% 196 421.80 -19 776.40 -10.07%
30.06.2011 209 984.80 215 745.60 -5 760.80 -2.67% 191 079.70 18 905.10 9.89%
31.03.2011 215 745.60 199 272.20 16 473.40 8.27% 208 088.10 7 657.50 3.68%
31.12.2010 199 272.20 196 421.80 2 850.40 1.45% 209 590.70 -10 318.50 -4.92%
30.09.2010 196 421.80 191 079.70 5 342.10 2.80% 212 324.90 -15 903.10 -7.49%
30.06.2010 191 079.70 208 088.10 -17 008.40 -8.17% 192 420.70 -1 341.00 -0.70%
31.03.2010 208 088.10 209 590.70 -1 502.60 -0.72% 171 455.80 36 632.30 21.37%
31.12.2009 209 590.70 212 324.90 -2 734.20 -1.29% 179 775.00 29 815.70 16.59%
30.09.2009 212 324.90 192 420.70 19 904.20 10.34% 217 266.00 -4 941.10 -2.27%
30.06.2009 192 420.70 171 455.80 20 964.90 12.23% 242 951.20 -50 530.50 -20.80%
31.03.2009 171 455.80 179 775.00 -8 319.20 -4.63% 237 873.80 -66 418.00 -27.92%
31.12.2008 179 775.00 217 266.00 -37 491.00 -17.26% 262 518.80 -82 743.80 -31.52%
30.09.2008 217 266.00 242 951.20 -25 685.20 -10.57% 276 604.30 -59 338.30 -21.45%
30.06.2008 242 951.20 237 873.80 5 077.40 2.13% 269 872.00 -26 920.80 -9.98%
31.03.2008 237 873.80 262 518.80 -24 645.00 -9.39% 241 410.40 -3 536.60 -1.46%
31.12.2007 262 518.80 276 604.30 -14 085.50 -5.09% 241 594.80 20 924.00 8.66%
30.09.2007 276 604.30 269 872.00 6 732.30 2.49% 210 181.50 66 422.80 31.60%
30.06.2007 269 872.00 241 410.40 28 461.60 11.79% 205 056.30 64 815.70 31.61%
31.03.2007 241 410.40 241 594.80 - 184.40 -0.08% 223 832.30 17 578.10 7.85%
31.12.2006 241 594.80 210 181.50 31 413.30 14.95% 220 495.80 21 099.00 9.57%
30.09.2006 210 181.50 205 056.30 5 125.20 2.50% 221 943.40 -11 761.90 -5.30%
30.06.2006 205 056.30 223 832.30 -18 776.00 -8.39% 207 126.60 -2 070.30 -1.00%
31.03.2006 223 832.30 220 495.80 3 336.50 1.51% 198 328.00 25 504.30 12.86%
31.12.2005 220 495.80 221 943.40 -1 447.60 -0.65% 208 872.10 11 623.70 5.56%
30.09.2005 221 943.40 207 126.60 14 816.80 7.15% 185 848.00 36 095.40 19.42%
30.06.2005 207 126.60 198 328.00 8 798.60 4.44% 172 893.50 34 233.10 19.80%
31.03.2005 198 328.00 208 872.10 -10 544.10 -5.05% 175 819.60 22 508.40 12.80%
31.12.2004 208 872.10 185 848.00 23 024.10 12.39% 140 788.60 68 083.50 48.36%
30.09.2004 185 848.00 172 893.50 12 954.50 7.49% 100 383.70 85 464.30 85.14%
30.06.2004 172 893.50 175 819.60 -2 926.10 -1.66% 98 422.00 74 471.50 75.67%
31.03.2004 175 819.60 140 788.60 35 031.00 24.88% 99 505.10 76 314.50 76.69%
31.12.2003 140 788.60 100 383.70 40 404.90 40.25% 128 097.70 12 690.90 9.91%
30.09.2003 100 383.70 98 422.00 1 961.70 1.99% 131 071.00 -30 687.30 -23.41%
30.06.2003 98 422.00 99 505.10 -1 083.10 -1.09% 129 574.20 -31 152.20 -24.04%
31.03.2003 99 505.10 128 097.70 -28 592.60 -22.32% 146 341.00 -46 835.90 -32.00%
31.12.2002 128 097.70 131 071.00 -2 973.30 -2.27% 128 740.10 - 642.40 -0.50%
30.09.2002 131 071.00 129 574.20 1 496.80 1.16% 102 802.90 28 268.10 27.50%
30.06.2002 129 574.20 146 341.00 -16 766.80 -11.46% 118 352.40 11 221.80 9.48%
31.03.2002 146 341.00 128 740.10 17 600.90 13.67% 117 988.30 28 352.70 24.03%
31.12.2001 128 740.10 102 802.90 25 937.20 25.23% 115 670.60 13 069.50 11.30%
30.09.2001 102 802.90 118 352.40 -15 549.50 -13.14% 114 626.00 -11 823.10 -10.31%
30.06.2001 118 352.40 117 988.30 364.10 0.31% 116 789.30 1 563.10 1.34%
31.03.2001 117 988.30 115 670.60 2 317.70 2.00% 137 418.30 -19 430.00 -14.14%
31.12.2000 115 670.60 114 626.00 1 044.60 0.91% 98 011.80 17 658.80 18.02%
30.09.2000 114 626.00 116 789.30 -2 163.30 -1.85% 113 247.20 1 378.80 1.22%
30.06.2000 116 789.30 137 418.30 -20 629.00 -15.01% 113 247.20 3 542.10 3.13%
31.03.2000 137 418.30 98 011.80 39 406.50 40.21% 113 247.20 24 171.10 21.34%
31.12.1999 98 011.80 113 247.20 -15 235.40 -13.45% 113 247.20 -15 235.40 -13.45%
31.12.1998 113 247.20 104 862.30 8 384.90 8.00% 104 862.30 8 384.90 8.00%
31.12.1997 104 862.30 92 867.80 11 994.50 12.92% 92 867.80 11 994.50 12.92%
31.12.1996 92 867.80 70 280.40 22 587.40 32.14% 70 280.40 22 587.40 32.14%
31.12.1995 70 280.40 37 335.60 32 944.80 88.24% 37 335.60 32 944.80 88.24%
31.12.1994 37 335.60 32 985.20 4 350.40 13.19% 32 985.20 4 350.40 13.19%
31.12.1993 32 985.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

účasti a podíly v investičních fondech - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
účasti a podíly v investičních fondech (SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ)
účasti a podíly v investičních fondech (InvestiÄ?nĂ­ pozice vĹŻÄ?i zahraniÄ?Ă­)
Podílové listy fondů kolektivního investování (AgregovanĂĄ rozvaha investiÄ?nĂ­ch fondĹŻ (bez FPT))
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (AgregovanĂĄ rozvaha investiÄ?nĂ­ch fondĹŻ (bez FPT))
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (AgregovanĂĄ rozvaha investiÄ?nĂ­ch fondĹŻ (bez FPT))
Akcie a majetkové účasti (Ä?tvrtletnĂ­ agregovanĂĄ rozvaha ZFA)
Ostatní akcie a majetkové účasti (Ä?tvrtletnĂ­ agregovanĂĄ rozvaha ZFA)
Fondy sociálního zabezpečení (S1314) (1a_pĹ?Ă­jmy a vĂ˝daje vlĂĄdnĂ­ho sektoru (S.13))
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_pĹ?Ă­jmy a vĂ˝daje vlĂĄdnĂ­ho sektoru (S.13))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (AgregovanĂĄ rozvaha mÄ?novĂ˝ch finanÄ?nĂ­ch institucĂ­ v Ä?R (bez Ä?NB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (AgregovanĂĄ rozvaha mÄ?novĂ˝ch finanÄ?nĂ­ch institucĂ­ v Ä?R (bez Ä?NB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (AgregovanĂĄ rozvaha mÄ?novĂ˝ch finanÄ?nĂ­ch institucĂ­ v Ä?R (bez Ä?NB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies