AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 15 248.20
Min 31.12.2000 116.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 15 248.20 14 869.60 378.60 2.55% 13 904.00 1 344.20 9.67%
31.03.2014 14 869.60 14 881.90 -12.30 -0.08% 13 770.00 1 099.60 7.99%
31.12.2013 14 881.90 13 935.40 946.50 6.79% 13 329.50 1 552.40 11.65%
30.09.2013 13 935.40 13 904.00 31.40 0.23% 13 403.20 532.20 3.97%
30.06.2013 13 904.00 13 770.00 134.00 0.97% 13 924.60 -20.60 -0.15%
31.03.2013 13 770.00 13 329.50 440.50 3.30% 12 869.30 900.70 7.00%
31.12.2012 13 329.50 13 403.20 -73.70 -0.55% 13 086.60 242.90 1.86%
30.09.2012 13 403.20 13 924.60 - 521.40 -3.74% 11 597.80 1 805.40 15.57%
30.06.2012 13 924.60 12 869.30 1 055.30 8.20% 10 359.00 3 565.60 34.42%
31.03.2012 12 869.30 13 086.60 - 217.30 -1.66% 10 066.80 2 802.50 27.84%
31.12.2011 13 086.60 11 597.80 1 488.80 12.84% 6 550.00 6 536.60 99.80%
30.09.2011 11 597.80 10 359.00 1 238.80 11.96% 6 446.80 5 151.00 79.90%
30.06.2011 10 359.00 10 066.80 292.20 2.90% 6 980.30 3 378.70 48.40%
31.03.2011 10 066.80 6 550.00 3 516.80 53.69% 4 410.90 5 655.90 128.23%
31.12.2010 6 550.00 6 446.80 103.20 1.60% 4 433.80 2 116.20 47.73%
30.09.2010 6 446.80 6 980.30 - 533.50 -7.64% 4 190.60 2 256.20 53.84%
30.06.2010 6 980.30 4 410.90 2 569.40 58.25% 4 377.90 2 602.40 59.44%
31.03.2010 4 410.90 4 433.80 -22.90 -0.52% 3 196.80 1 214.10 37.98%
31.12.2009 4 433.80 4 190.60 243.20 5.80% 3 128.00 1 305.80 41.75%
30.09.2009 4 190.60 4 377.90 - 187.30 -4.28% 1 555.90 2 634.70 169.34%
30.06.2009 4 377.90 3 196.80 1 181.10 36.95% 1 498.70 2 879.20 192.11%
31.03.2009 3 196.80 3 128.00 68.80 2.20% 1 405.10 1 791.70 127.51%
31.12.2008 3 128.00 1 555.90 1 572.10 101.04% 1 521.60 1 606.40 105.57%
30.09.2008 1 555.90 1 498.70 57.20 3.82% 1 640.50 -84.60 -5.16%
30.06.2008 1 498.70 1 405.10 93.60 6.66% 1 809.90 - 311.20 -17.19%
31.03.2008 1 405.10 1 521.60 - 116.50 -7.66% 1 988.00 - 582.90 -29.32%
31.12.2007 1 521.60 1 640.50 - 118.90 -7.25% 2 324.60 - 803.00 -34.54%
30.09.2007 1 640.50 1 809.90 - 169.40 -9.36% 3 239.50 -1 599.00 -49.36%
30.06.2007 1 809.90 1 988.00 - 178.10 -8.96% 3 019.50 -1 209.60 -40.06%
31.03.2007 1 988.00 2 324.60 - 336.60 -14.48% 3 099.20 -1 111.20 -35.85%
31.12.2006 2 324.60 3 239.50 - 914.90 -28.24% 4 447.70 -2 123.10 -47.73%
30.09.2006 3 239.50 3 019.50 220.00 7.29% 6 738.90 -3 499.40 -51.93%
30.06.2006 3 019.50 3 099.20 -79.70 -2.57% 8 083.20 -5 063.70 -62.64%
31.03.2006 3 099.20 4 447.70 -1 348.50 -30.32% 8 647.70 -5 548.50 -64.16%
31.12.2005 4 447.70 6 738.90 -2 291.20 -34.00% 9 137.50 -4 689.80 -51.32%
30.09.2005 6 738.90 8 083.20 -1 344.30 -16.63% 10 591.70 -3 852.80 -36.38%
30.06.2005 8 083.20 8 647.70 - 564.50 -6.53% 11 865.80 -3 782.60 -31.88%
31.03.2005 8 647.70 9 137.50 - 489.80 -5.36% 12 377.10 -3 729.40 -30.13%
31.12.2004 9 137.50 10 591.70 -1 454.20 -13.73% 11 949.90 -2 812.40 -23.53%
30.09.2004 10 591.70 11 865.80 -1 274.10 -10.74% 9 940.30 651.40 6.55%
30.06.2004 11 865.80 12 377.10 - 511.30 -4.13% 9 968.10 1 897.70 19.04%
31.03.2004 12 377.10 11 949.90 427.20 3.57% 7 965.60 4 411.50 55.38%
31.12.2003 11 949.90 9 940.30 2 009.60 20.22% 7 081.50 4 868.40 68.75%
30.09.2003 9 940.30 9 968.10 -27.80 -0.28% 7 025.50 2 914.80 41.49%
30.06.2003 9 968.10 7 965.60 2 002.50 25.14% 4 667.60 5 300.50 113.56%
31.03.2003 7 965.60 7 081.50 884.10 12.48% 5 309.20 2 656.40 50.03%
31.12.2002 7 081.50 7 025.50 56.00 0.80% 5 478.30 1 603.20 29.26%
30.09.2002 7 025.50 4 667.60 2 357.90 50.52% 3 452.90 3 572.60 103.47%
30.06.2002 4 667.60 5 309.20 - 641.60 -12.08% 2 384.70 2 282.90 95.73%
31.03.2002 5 309.20 5 478.30 - 169.10 -3.09% 1 605.50 3 703.70 230.69%
31.12.2001 5 478.30 3 452.90 2 025.40 58.66% 116.00 5 362.30 4 622.67%
30.09.2001 3 452.90 2 384.70 1 068.20 44.79% 0.00 3 452.90 -
30.06.2001 2 384.70 1 605.50 779.20 48.53% 0.00 2 384.70 -
31.03.2001 1 605.50 116.00 1 489.50 1 284.05% 0.00 1 605.50 -
31.12.2000 116.00 0.00 116.00 - 0.00 116.00 -
30.09.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Aggregated balance sheet of investment funds (without MMF) (Monetary Statistics Publication)
1.4.1) Mutual fund shares/units (including MMF (Quarterly balance sheet of FCLs)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
čisté pořízení nevyráběných aktiv (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Finanční aktiva (konsolidoovaná) (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies