Domácnosti (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 4 429 352.00 4 340 841.00 2.04% - -
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 2 355 543.00 2 296 150.00 2.59% - -
UK3 Oběživo (AF.21) 324 885.00 318 021.00 2.16% - -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 2 030 658.00 1 978 129.00 2.66% - -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 1 315 951.00 1 244 872.00 5.71% - -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 714 707.00 733 257.00 -2.53% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 219 135.00 209 232.00 4.73% - -
UK8 Krátkodobé (AF.31) 1 168.00 1 930.00 -39.48% - -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 217 967.00 207 302.00 5.14% - -
UK10 Půjčky (AF.4) 226.00 226.00 0.00 - -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 92.00 92.00 0.00 - -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 134.00 134.00 0.00 - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 1 071 271.00 1 064 410.00 0.64% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 836 510.00 845 299.00 -1.04% - -
UK15 Kotované akcie (AF.511) 54 445.00 54 039.00 0.75% - -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 369 638.00 375 160.00 -1.47% - -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 412 427.00 416 100.00 -0.88% - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 234 761.00 219 111.00 7.14% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 627 848.00 618 562.00 1.50% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 43 908.00 43 065.00 1.96% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 837.00 283 510.00 -0.59% - -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 302 103.00 291 987.00 3.46% - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 102.00 108.00 -5.56% - -
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 155 227.00 152 153.00 2.02% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 118 229.00 115 514.00 2.35% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 36 998.00 36 639.00 0.98% - -

Finanční aktiva, transakce, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 88 511.00 29 841.00 196.61% - -
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 59 393.00 - 851.00 -7 079.20% - -
UK3 Oběživo (F.21) 6 864.00 1 317.00 421.18% - -
UK4 Vklady (F.22+F.29) 52 529.00 -2 168.00 -2 522.92% - -
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 71 079.00 3 831.00 1 755.36% - -
UK6 Ostatní vklady (F.29) -18 550.00 -5 999.00 209.22% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 9 903.00 3 215.00 208.02% - -
UK8 Krátkodobé (F.31) - 762.00 535.00 - 242.43% - -
UK9 Dlouhodobé (F.32) 10 665.00 2 680.00 297.95% - -
UK10 Půjčky (F.4) 0.00 -14 930.00 - - -
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - - -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 0.00 -14 930.00 - - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 6 861.00 36 492.00 -81.20% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -8 789.00 27 733.00 - 131.69% - -
UK15 Kotované akcie (F.511) 406.00 2 766.00 -85.32% - -
UK16 Nekotované akcie (F.512) -5 522.00 29 401.00 - 118.78% - -
UK17 Jiné účasti (F.519) -3 673.00 -4 434.00 -17.16% - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 15 650.00 8 759.00 78.67% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 9 286.00 2 791.00 232.71% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 843.00 - 800.00 - 205.38% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 673.00 -4 802.00 -65.16% - -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 10 116.00 8 393.00 20.53% - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -6.00 -10.00 -40.00% - -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 3 074.00 3 134.00 -1.91% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 2 715.00 2 718.00 -0.11% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 359.00 416.00 -13.70% - -
Finanční aktiva, stavy, Domácnosti
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Domácnosti
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti (Statistika finančních účtů)
Domácnosti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti (Banky celkem (v % a počty))
Domácnosti (Velké banky (v % a počty))
Domácnosti (Střední banky (v % a počty))
Domácnosti (Malé banky (v % a počty))
Domácnosti (Pobočky zahraničních bank (v % a počty))
Domácnosti (Stavební spořitelny (v % a počty))
Domácnosti (Poměrové ukazatele (v % a počty))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: skutečné sociální příspěvky domácností (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies