Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 2 425 425.70 2 418 099.30 0.30% 2 261 363.20 7.25%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 1 858 521.60 1 850 408.40 0.44% 1 721 042.70 7.99%
UK3 Termínované vklady celkem 566 904.20 567 690.90 -0.14% 540 320.50 4.92%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 316 949.00 318 003.90 -0.33% 311 563.30 1.73%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 52 901.10 52 274.30 1.20% 41 365.40 27.89%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 197 054.10 197 412.80 -0.18% 187 391.90 5.16%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 274 685.90 277 363.00 -0.97% 279 752.30 -1.81%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 42 263.10 40 640.90 3.99% 31 811.00 32.86%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 28 034.20 27 555.70 1.74% 19 629.90 42.81%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 24 866.90 24 718.60 0.60% 21 735.50 14.41%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 197 054.10 197 412.80 -0.18% 187 391.90 5.16%

Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 2 425 425.70
30.04.2019 2 418 099.30
31.03.2019 2 397 117.40
28.02.2019 2 390 110.60
31.01.2019 2 374 773.90
31.12.2018 2 359 724.40
30.11.2018 2 326 366.50
31.10.2018 2 311 448.00
30.09.2018 2 304 124.80
31.08.2018 2 298 763.00
Další »
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Netermínované vklady klientů celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 1 858 521.60
30.04.2019 1 850 408.40
31.03.2019 1 831 827.30
28.02.2019 1 825 092.60
31.01.2019 1 808 066.20
31.12.2018 1 807 504.80
30.11.2018 1 774 957.30
31.10.2018 1 767 043.50
30.09.2018 1 766 060.10
31.08.2018 1 759 970.40
Další »
Netermínované vklady klientů celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 566 904.20
30.04.2019 567 690.90
31.03.2019 565 290.10
28.02.2019 565 017.90
31.01.2019 566 707.60
31.12.2018 552 219.60
30.11.2018 551 409.30
31.10.2018 544 404.60
30.09.2018 538 064.70
31.08.2018 538 792.60
Další »
Termínované vklady celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady krátkodobé celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 316 949.00
30.04.2019 318 003.90
31.03.2019 319 752.90
28.02.2019 320 904.20
31.01.2019 324 218.80
31.12.2018 314 107.40
30.11.2018 318 425.40
31.10.2018 312 556.50
30.09.2018 307 469.00
31.08.2018 308 536.60
Další »
Termínované vklady krátkodobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady střednědobé celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 52 901.10
30.04.2019 52 274.30
31.03.2019 50 816.90
28.02.2019 49 407.80
31.01.2019 48 075.80
31.12.2018 44 833.00
30.11.2018 43 868.50
31.10.2018 42 578.20
30.09.2018 41 660.90
31.08.2018 41 282.60
Další »
Termínované vklady střednědobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady dlouhodobé celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 197 054.10
30.04.2019 197 412.80
31.03.2019 194 720.30
28.02.2019 194 706.00
31.01.2019 194 413.10
31.12.2018 193 279.20
30.11.2018 189 115.30
31.10.2018 189 269.80
30.09.2018 188 934.90
31.08.2018 188 973.40
Další »
Termínované vklady dlouhodobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady do 3 měsíců včetně

ObdobíHodnota
31.05.2019 274 685.90
30.04.2019 277 363.00
31.03.2019 280 368.80
28.02.2019 282 850.80
31.01.2019 286 422.20
31.12.2018 278 306.40
30.11.2018 282 379.70
31.10.2018 277 321.20
30.09.2018 273 600.30
31.08.2018 275 097.40
Další »
Termínované vklady do 3 měsíců včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně

ObdobíHodnota
31.05.2019 42 263.10
30.04.2019 40 640.90
31.03.2019 39 384.00
28.02.2019 38 053.40
31.01.2019 37 796.50
31.12.2018 35 801.10
30.11.2018 36 045.70
31.10.2018 35 235.20
30.09.2018 33 868.70
31.08.2018 33 439.20
Další »
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně

ObdobíHodnota
31.05.2019 28 034.20
30.04.2019 27 555.70
31.03.2019 26 442.00
28.02.2019 25 211.60
31.01.2019 23 983.10
31.12.2018 21 276.80
30.11.2018 20 834.50
31.10.2018 20 271.00
30.09.2018 20 102.50
31.08.2018 19 877.40
Další »
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně

ObdobíHodnota
31.05.2019 24 866.90
30.04.2019 24 718.60
31.03.2019 24 374.90
28.02.2019 24 196.20
31.01.2019 24 092.70
31.12.2018 23 556.20
30.11.2018 23 033.90
31.10.2018 22 307.30
30.09.2018 21 558.30
31.08.2018 21 405.20
Další »
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 5 let

ObdobíHodnota
31.05.2019 197 054.10
30.04.2019 197 412.80
31.03.2019 194 720.30
28.02.2019 194 706.00
31.01.2019 194 413.10
31.12.2018 193 279.20
30.11.2018 189 115.30
31.10.2018 189 269.80
30.09.2018 188 934.90
31.08.2018 188 973.40
Další »
Termínované vklady nad 5 let,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies