Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 2 326 366.50 2 311 448.00 0.65% 2 148 985.90 8.25%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 1 774 957.30 1 767 043.50 0.45% 1 610 031.90 10.24%
UK3 Termínované vklady celkem 551 409.30 544 404.60 1.29% 538 954.00 2.31%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 318 425.40 312 556.50 1.88% 311 090.50 2.36%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 43 868.50 42 578.20 3.03% 46 109.50 -4.86%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 189 115.30 189 269.80 -0.08% 181 754.00 4.05%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 282 379.70 277 321.20 1.82% 278 796.60 1.29%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 36 045.70 35 235.20 2.30% 32 294.00 11.62%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 20 834.50 20 271.00 2.78% 20 694.50 0.68%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 23 033.90 22 307.30 3.26% 25 414.90 -9.37%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 189 115.30 189 269.80 -0.08% 181 754.00 4.05%

Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem

ObdobíHodnota
30.11.2018 2 326 366.50
31.10.2018 2 311 448.00
30.09.2018 2 304 124.80
31.08.2018 2 298 763.00
31.07.2018 2 284 913.70
30.06.2018 2 276 572.00
31.05.2018 2 261 363.20
30.04.2018 2 248 710.30
31.03.2018 2 222 529.70
28.02.2018 2 213 958.50
Další »
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Netermínované vklady klientů celkem

ObdobíHodnota
30.11.2018 1 774 957.30
31.10.2018 1 767 043.50
30.09.2018 1 766 060.10
31.08.2018 1 759 970.40
31.07.2018 1 748 724.50
30.06.2018 1 738 816.20
31.05.2018 1 721 042.70
30.04.2018 1 706 170.10
31.03.2018 1 682 716.50
28.02.2018 1 673 863.40
Další »
Netermínované vklady klientů celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady celkem

ObdobíHodnota
30.11.2018 551 409.30
31.10.2018 544 404.60
30.09.2018 538 064.70
31.08.2018 538 792.60
31.07.2018 536 189.20
30.06.2018 537 755.70
31.05.2018 540 320.50
30.04.2018 542 540.20
31.03.2018 539 813.30
28.02.2018 540 095.10
Další »
Termínované vklady celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady krátkodobé celkem

ObdobíHodnota
30.11.2018 318 425.40
31.10.2018 312 556.50
30.09.2018 307 469.00
31.08.2018 308 536.60
31.07.2018 306 850.90
30.06.2018 308 889.30
31.05.2018 311 563.30
30.04.2018 313 805.50
31.03.2018 313 908.60
28.02.2018 313 651.10
Další »
Termínované vklady krátkodobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady střednědobé celkem

ObdobíHodnota
30.11.2018 43 868.50
31.10.2018 42 578.20
30.09.2018 41 660.90
31.08.2018 41 282.60
31.07.2018 40 618.90
30.06.2018 40 936.80
31.05.2018 41 365.40
30.04.2018 41 297.30
31.03.2018 41 609.20
28.02.2018 42 058.50
Další »
Termínované vklady střednědobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady dlouhodobé celkem

ObdobíHodnota
30.11.2018 189 115.30
31.10.2018 189 269.80
30.09.2018 188 934.90
31.08.2018 188 973.40
31.07.2018 188 719.40
30.06.2018 187 929.60
31.05.2018 187 391.90
30.04.2018 187 437.50
31.03.2018 184 295.50
28.02.2018 184 385.60
Další »
Termínované vklady dlouhodobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady do 3 měsíců včetně

ObdobíHodnota
30.11.2018 282 379.70
31.10.2018 277 321.20
30.09.2018 273 600.30
31.08.2018 275 097.40
31.07.2018 274 443.90
30.06.2018 276 667.20
31.05.2018 279 752.30
30.04.2018 282 480.80
31.03.2018 283 493.60
28.02.2018 283 239.80
Další »
Termínované vklady do 3 měsíců včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně

ObdobíHodnota
30.11.2018 36 045.70
31.10.2018 35 235.20
30.09.2018 33 868.70
31.08.2018 33 439.20
31.07.2018 32 407.10
30.06.2018 32 222.10
31.05.2018 31 811.00
30.04.2018 31 324.60
31.03.2018 30 415.00
28.02.2018 30 411.30
Další »
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně

ObdobíHodnota
30.11.2018 20 834.50
31.10.2018 20 271.00
30.09.2018 20 102.50
31.08.2018 19 877.40
31.07.2018 19 412.50
30.06.2018 19 416.60
31.05.2018 19 629.90
30.04.2018 19 533.20
31.03.2018 19 327.70
28.02.2018 19 357.90
Další »
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně

ObdobíHodnota
30.11.2018 23 033.90
31.10.2018 22 307.30
30.09.2018 21 558.30
31.08.2018 21 405.20
31.07.2018 21 206.30
30.06.2018 21 520.30
31.05.2018 21 735.50
30.04.2018 21 764.20
31.03.2018 22 281.50
28.02.2018 22 700.50
Další »
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 5 let

ObdobíHodnota
30.11.2018 189 115.30
31.10.2018 189 269.80
30.09.2018 188 934.90
31.08.2018 188 973.40
31.07.2018 188 719.40
30.06.2018 187 929.60
31.05.2018 187 391.90
30.04.2018 187 437.50
31.03.2018 184 295.50
28.02.2018 184 385.60
Další »
Termínované vklady nad 5 let,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies