Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2018 383 341.60
Min 31.10.2002 94 070.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 373 093.30 380 691.30 -7 598.00 -2.00% 351 412.20 21 681.10 6.17%
28.02.2019 380 691.30 364 804.90 15 886.40 4.35% 339 625.50 41 065.80 12.09%
31.01.2019 364 804.90 342 048.40 22 756.50 6.65% 327 492.70 37 312.20 11.39%
31.12.2018 342 048.40 383 341.60 -41 293.20 -10.77% 296 976.20 45 072.20 15.18%
30.11.2018 383 341.60 363 861.10 19 480.50 5.35% 335 391.40 47 950.20 14.30%
31.10.2018 363 861.10 357 139.20 6 721.90 1.88% 329 357.50 34 503.60 10.48%
30.09.2018 357 139.20 373 890.30 -16 751.10 -4.48% 323 327.60 33 811.60 10.46%
31.08.2018 373 890.30 380 353.50 -6 463.20 -1.70% 331 820.30 42 070.00 12.68%
31.07.2018 380 353.50 355 811.60 24 541.90 6.90% 318 157.00 62 196.50 19.55%
30.06.2018 355 811.60 363 751.20 -7 939.60 -2.18% 318 142.80 37 668.80 11.84%
31.05.2018 363 751.20 346 782.00 16 969.20 4.89% 323 431.10 40 320.10 12.47%
30.04.2018 346 782.00 351 412.20 -4 630.20 -1.32% 299 212.20 47 569.80 15.90%
31.03.2018 351 412.20 339 625.50 11 786.70 3.47% 290 353.50 61 058.70 21.03%
28.02.2018 339 625.50 327 492.70 12 132.80 3.70% 334 714.20 4 911.30 1.47%
31.01.2018 327 492.70 296 976.20 30 516.50 10.28% 313 535.20 13 957.50 4.45%
31.12.2017 296 976.20 335 391.40 -38 415.20 -11.45% 315 549.20 -18 573.00 -5.89%
30.11.2017 335 391.40 329 357.50 6 033.90 1.83% 324 393.00 10 998.40 3.39%
31.10.2017 329 357.50 323 327.60 6 029.90 1.86% 335 070.60 -5 713.10 -1.71%
30.09.2017 323 327.60 331 820.30 -8 492.70 -2.56% 338 626.60 -15 299.00 -4.52%
31.08.2017 331 820.30 318 157.00 13 663.30 4.29% 338 139.10 -6 318.80 -1.87%
31.07.2017 318 157.00 318 142.80 14.20 0.00% 335 851.70 -17 694.70 -5.27%
30.06.2017 318 142.80 323 431.10 -5 288.30 -1.64% 330 350.10 -12 207.30 -3.70%
31.05.2017 323 431.10 299 212.20 24 218.90 8.09% 349 084.50 -25 653.40 -7.35%
30.04.2017 299 212.20 290 353.50 8 858.70 3.05% 332 967.50 -33 755.30 -10.14%
31.03.2017 290 353.50 334 714.20 -44 360.70 -13.25% 333 986.00 -43 632.50 -13.06%
28.02.2017 334 714.20 313 535.20 21 179.00 6.75% 319 840.00 14 874.20 4.65%
31.01.2017 313 535.20 315 549.20 -2 014.00 -0.64% 318 390.00 -4 854.80 -1.52%
31.12.2016 315 549.20 324 393.00 -8 843.80 -2.73% 318 779.20 -3 230.00 -1.01%
30.11.2016 324 393.00 335 070.60 -10 677.60 -3.19% 373 800.70 -49 407.70 -13.22%
31.10.2016 335 070.60 338 626.60 -3 556.00 -1.05% 361 790.00 -26 719.40 -7.39%
30.09.2016 338 626.60 338 139.10 487.50 0.14% 356 457.80 -17 831.20 -5.00%
31.08.2016 338 139.10 335 851.70 2 287.40 0.68% 361 705.40 -23 566.30 -6.52%
31.07.2016 335 851.70 330 350.10 5 501.60 1.67% 350 293.60 -14 441.90 -4.12%
30.06.2016 330 350.10 349 084.50 -18 734.40 -5.37% 344 327.70 -13 977.60 -4.06%
31.05.2016 349 084.50 332 967.50 16 117.00 4.84% 347 265.80 1 818.70 0.52%
30.04.2016 332 967.50 333 986.00 -1 018.50 -0.30% 344 752.30 -11 784.80 -3.42%
31.03.2016 333 986.00 319 840.00 14 146.00 4.42% 358 689.30 -24 703.30 -6.89%
29.02.2016 319 840.00 318 390.00 1 450.00 0.46% 342 442.50 -22 602.50 -6.60%
31.01.2016 318 390.00 318 779.20 - 389.20 -0.12% 323 281.10 -4 891.10 -1.51%
31.12.2015 318 779.20 373 800.70 -55 021.50 -14.72% 332 892.30 -14 113.10 -4.24%
30.11.2015 373 800.70 361 790.00 12 010.70 3.32% 346 904.90 26 895.80 7.75%
31.10.2015 361 790.00 356 457.80 5 332.20 1.50% 341 776.90 20 013.10 5.86%
30.09.2015 356 457.80 361 705.40 -5 247.60 -1.45% 335 981.70 20 476.10 6.09%
31.08.2015 361 705.40 350 293.60 11 411.80 3.26% 339 459.10 22 246.30 6.55%
31.07.2015 350 293.60 344 327.70 5 965.90 1.73% 334 720.10 15 573.50 4.65%
30.06.2015 344 327.70 347 265.80 -2 938.10 -0.85% 324 228.60 20 099.10 6.20%
31.05.2015 347 265.80 344 752.30 2 513.50 0.73% 311 193.10 36 072.70 11.59%
30.04.2015 344 752.30 358 689.30 -13 937.00 -3.89% 300 261.70 44 490.60 14.82%
31.03.2015 358 689.30 342 442.50 16 246.80 4.74% 303 166.90 55 522.40 18.31%
28.02.2015 342 442.50 323 281.10 19 161.40 5.93% 299 008.50 43 434.00 14.53%
31.01.2015 323 281.10 332 892.30 -9 611.20 -2.89% 277 565.00 45 716.10 16.47%
31.12.2014 332 892.30 346 904.90 -14 012.60 -4.04% 303 699.60 29 192.70 9.61%
30.11.2014 346 904.90 341 776.90 5 128.00 1.50% 305 414.90 41 490.00 13.58%
31.10.2014 341 776.90 335 981.70 5 795.20 1.72% 255 550.80 86 226.10 33.74%
30.09.2014 335 981.70 339 459.10 -3 477.40 -1.02% 246 813.90 89 167.80 36.13%
31.08.2014 339 459.10 334 720.10 4 739.00 1.42% 256 250.80 83 208.30 32.47%
31.07.2014 334 720.10 324 228.60 10 491.50 3.24% 261 122.60 73 597.50 28.18%
30.06.2014 324 228.60 311 193.10 13 035.50 4.19% 233 347.80 90 880.80 38.95%
31.05.2014 311 193.10 300 261.70 10 931.40 3.64% 236 299.20 74 893.90 31.69%
30.04.2014 300 261.70 303 166.90 -2 905.20 -0.96% 225 181.20 75 080.50 33.34%
31.03.2014 303 166.90 299 008.50 4 158.40 1.39% 200 410.70 102 756.20 51.27%
28.02.2014 299 008.50 277 565.00 21 443.50 7.73% 207 540.30 91 468.20 44.07%
31.01.2014 277 565.00 303 699.60 -26 134.60 -8.61% 210 420.80 67 144.20 31.91%
31.12.2013 303 699.60 305 414.90 -1 715.30 -0.56% 216 354.90 87 344.70 40.37%
30.11.2013 305 414.90 255 550.80 49 864.10 19.51% 202 637.40 102 777.50 50.72%
31.10.2013 255 550.80 246 813.90 8 736.90 3.54% 202 851.60 52 699.20 25.98%
30.09.2013 246 813.90 256 250.80 -9 436.90 -3.68% 205 539.40 41 274.50 20.08%
31.08.2013 256 250.80 261 122.60 -4 871.80 -1.87% 217 278.60 38 972.20 17.94%
31.07.2013 261 122.60 233 347.80 27 774.80 11.90% 218 139.30 42 983.30 19.70%
30.06.2013 233 347.80 236 299.20 -2 951.40 -1.25% 210 874.00 22 473.80 10.66%
31.05.2013 236 299.20 225 181.20 11 118.00 4.94% 214 011.50 22 287.70 10.41%
30.04.2013 225 181.20 200 410.70 24 770.50 12.36% 235 360.80 -10 179.60 -4.33%
31.03.2013 200 410.70 207 540.30 -7 129.60 -3.44% 233 027.00 -32 616.30 -14.00%
28.02.2013 207 540.30 210 420.80 -2 880.50 -1.37% 225 872.50 -18 332.20 -8.12%
31.01.2013 210 420.80 216 354.90 -5 934.10 -2.74% 203 918.70 6 502.10 3.19%
31.12.2012 216 354.90 202 637.40 13 717.50 6.77% 197 556.80 18 798.10 9.52%
30.11.2012 202 637.40 202 851.60 - 214.20 -0.11% 187 738.70 14 898.70 7.94%
31.10.2012 202 851.60 205 539.40 -2 687.80 -1.31% 195 966.80 6 884.80 3.51%
30.09.2012 205 539.40 217 278.60 -11 739.20 -5.40% 201 672.70 3 866.70 1.92%
31.08.2012 217 278.60 218 139.30 - 860.70 -0.39% 207 738.20 9 540.40 4.59%
31.07.2012 218 139.30 210 874.00 7 265.30 3.45% 204 616.30 13 523.00 6.61%
30.06.2012 210 874.00 214 011.50 -3 137.50 -1.47% 203 888.40 6 985.60 3.43%
31.05.2012 214 011.50 235 360.80 -21 349.30 -9.07% 204 012.80 9 998.70 4.90%
30.04.2012 235 360.80 233 027.00 2 333.80 1.00% 214 996.20 20 364.60 9.47%
31.03.2012 233 027.00 225 872.50 7 154.50 3.17% 218 129.90 14 897.10 6.83%
29.02.2012 225 872.50 203 918.70 21 953.80 10.77% 220 299.10 5 573.40 2.53%
31.01.2012 203 918.70 197 556.80 6 361.90 3.22% 215 210.50 -11 291.80 -5.25%
31.12.2011 197 556.80 187 738.70 9 818.10 5.23% 193 203.60 4 353.20 2.25%
30.11.2011 187 738.70 195 966.80 -8 228.10 -4.20% 194 720.50 -6 981.80 -3.59%
31.10.2011 195 966.80 201 672.70 -5 705.90 -2.83% 199 719.00 -3 752.20 -1.88%
30.09.2011 201 672.70 207 738.20 -6 065.50 -2.92% 191 461.80 10 210.90 5.33%
31.08.2011 207 738.20 204 616.30 3 121.90 1.53% 193 848.70 13 889.50 7.17%
31.07.2011 204 616.30 203 888.40 727.90 0.36% 199 914.00 4 702.30 2.35%
30.06.2011 203 888.40 204 012.80 - 124.40 -0.06% 204 661.50 - 773.10 -0.38%
31.05.2011 204 012.80 214 996.20 -10 983.40 -5.11% 215 084.20 -11 071.40 -5.15%
30.04.2011 214 996.20 218 129.90 -3 133.70 -1.44% 237 667.30 -22 671.10 -9.54%
31.03.2011 218 129.90 220 299.10 -2 169.20 -0.98% 191 112.10 27 017.80 14.14%
28.02.2011 220 299.10 215 210.50 5 088.60 2.36% 188 319.70 31 979.40 16.98%
31.01.2011 215 210.50 193 203.60 22 006.90 11.39% 190 383.90 24 826.60 13.04%
31.12.2010 193 203.60 194 720.50 -1 516.90 -0.78% 195 404.80 -2 201.20 -1.13%
30.11.2010 194 720.50 199 719.00 -4 998.50 -2.50% 201 661.30 -6 940.80 -3.44%
31.10.2010 199 719.00 191 461.80 8 257.20 4.31% 194 879.80 4 839.20 2.48%
30.09.2010 191 461.80 193 848.70 -2 386.90 -1.23% 195 488.80 -4 027.00 -2.06%
31.08.2010 193 848.70 199 914.00 -6 065.30 -3.03% 212 196.20 -18 347.50 -8.65%
31.07.2010 199 914.00 204 661.50 -4 747.50 -2.32% 203 772.30 -3 858.30 -1.89%
30.06.2010 204 661.50 215 084.20 -10 422.70 -4.85% 215 860.00 -11 198.50 -5.19%
31.05.2010 215 084.20 237 667.30 -22 583.10 -9.50% 207 406.50 7 677.70 3.70%
30.04.2010 237 667.30 191 112.10 46 555.20 24.36% 202 049.70 35 617.60 17.63%
31.03.2010 191 112.10 188 319.70 2 792.40 1.48% 211 859.30 -20 747.20 -9.79%
28.02.2010 188 319.70 190 383.90 -2 064.20 -1.08% 209 722.70 -21 403.00 -10.21%
31.01.2010 190 383.90 195 404.80 -5 020.90 -2.57% 203 125.00 -12 741.10 -6.27%
31.12.2009 195 404.80 201 661.30 -6 256.50 -3.10% 193 512.00 1 892.80 0.98%
30.11.2009 201 661.30 194 879.80 6 781.50 3.48% 181 833.30 19 828.00 10.90%
31.10.2009 194 879.80 195 488.80 - 609.00 -0.31% 173 153.10 21 726.70 12.55%
30.09.2009 195 488.80 212 196.20 -16 707.40 -7.87% 173 998.70 21 490.10 12.35%
31.08.2009 212 196.20 203 772.30 8 423.90 4.13% 182 493.00 29 703.20 16.28%
31.07.2009 203 772.30 215 860.00 -12 087.70 -5.60% 181 851.50 21 920.80 12.05%
30.06.2009 215 860.00 207 406.50 8 453.50 4.08% 187 573.80 28 286.20 15.08%
31.05.2009 207 406.50 202 049.70 5 356.80 2.65% 179 477.90 27 928.60 15.56%
30.04.2009 202 049.70 211 859.30 -9 809.60 -4.63% 178 954.50 23 095.20 12.91%
31.03.2009 211 859.30 209 722.70 2 136.60 1.02% 172 770.90 39 088.40 22.62%
28.02.2009 209 722.70 203 125.00 6 597.70 3.25% 181 814.90 27 907.80 15.35%
31.01.2009 203 125.00 193 512.00 9 613.00 4.97% 183 328.70 19 796.30 10.80%
31.12.2008 193 512.00 181 833.30 11 678.70 6.42% 181 966.10 11 545.90 6.34%
30.11.2008 181 833.30 173 153.10 8 680.20 5.01% 169 059.70 12 773.60 7.56%
31.10.2008 173 153.10 173 998.70 - 845.60 -0.49% 167 420.20 5 732.90 3.42%
30.09.2008 173 998.70 182 493.00 -8 494.30 -4.65% 160 015.50 13 983.20 8.74%
31.08.2008 182 493.00 181 851.50 641.50 0.35% 165 433.00 17 060.00 10.31%
31.07.2008 181 851.50 187 573.80 -5 722.30 -3.05% 162 362.10 19 489.40 12.00%
30.06.2008 187 573.80 179 477.90 8 095.90 4.51% 165 798.90 21 774.90 13.13%
31.05.2008 179 477.90 178 954.50 523.40 0.29% 152 057.80 27 420.10 18.03%
30.04.2008 178 954.50 172 770.90 6 183.60 3.58% 153 788.50 25 166.00 16.36%
31.03.2008 172 770.90 181 814.90 -9 044.00 -4.97% 146 967.50 25 803.40 17.56%
29.02.2008 181 814.90 183 328.70 -1 513.80 -0.83% 140 913.70 40 901.20 29.03%
31.01.2008 183 328.70 181 966.10 1 362.60 0.75% 146 167.70 37 161.00 25.42%
31.12.2007 181 966.10 169 059.70 12 906.40 7.63% 148 358.80 33 607.30 22.65%
30.11.2007 169 059.70 167 420.20 1 639.50 0.98% 144 738.70 24 321.00 16.80%
31.10.2007 167 420.20 160 015.50 7 404.70 4.63% 148 150.10 19 270.10 13.01%
30.09.2007 160 015.50 165 433.00 -5 417.50 -3.27% 125 035.50 34 980.00 27.98%
31.08.2007 165 433.00 162 362.10 3 070.90 1.89% 137 758.60 27 674.40 20.09%
31.07.2007 162 362.10 165 798.90 -3 436.80 -2.07% 133 177.10 29 185.00 21.91%
30.06.2007 165 798.90 152 057.80 13 741.10 9.04% 129 814.70 35 984.20 27.72%
31.05.2007 152 057.80 153 788.50 -1 730.70 -1.13% 135 667.80 16 390.00 12.08%
30.04.2007 153 788.50 146 967.50 6 821.00 4.64% 129 128.50 24 660.00 19.10%
31.03.2007 146 967.50 140 913.70 6 053.80 4.30% 125 247.80 21 719.70 17.34%
28.02.2007 140 913.70 146 167.70 -5 254.00 -3.59% 131 788.00 9 125.70 6.92%
31.01.2007 146 167.70 148 358.80 -2 191.10 -1.48% 132 062.10 14 105.60 10.68%
31.12.2006 148 358.80 144 738.70 3 620.10 2.50% 129 053.60 19 305.20 14.96%
30.11.2006 144 738.70 148 150.10 -3 411.40 -2.30% 124 276.50 20 462.20 16.46%
31.10.2006 148 150.10 125 035.50 23 114.60 18.49% 124 673.70 23 476.40 18.83%
30.09.2006 125 035.50 137 758.60 -12 723.10 -9.24% 118 555.70 6 479.80 5.47%
31.08.2006 137 758.60 133 177.10 4 581.50 3.44% 119 649.20 18 109.40 15.14%
31.07.2006 133 177.10 129 814.70 3 362.40 2.59% 118 693.20 14 483.90 12.20%
30.06.2006 129 814.70 135 667.80 -5 853.10 -4.31% 110 673.90 19 140.80 17.29%
31.05.2006 135 667.80 129 128.50 6 539.30 5.06% 120 356.50 15 311.30 12.72%
30.04.2006 129 128.50 125 247.80 3 880.70 3.10% 117 477.10 11 651.40 9.92%
31.03.2006 125 247.80 131 788.00 -6 540.20 -4.96% 103 926.60 21 321.20 20.52%
28.02.2006 131 788.00 132 062.10 - 274.10 -0.21% 108 557.70 23 230.30 21.40%
31.01.2006 132 062.10 129 053.60 3 008.50 2.33% 109 992.50 22 069.60 20.06%
31.12.2005 129 053.60 124 276.50 4 777.10 3.84% 108 717.30 20 336.30 18.71%
30.11.2005 124 276.50 124 673.70 - 397.20 -0.32% 114 841.60 9 434.90 8.22%
31.10.2005 124 673.70 118 555.70 6 118.00 5.16% 116 591.50 8 082.20 6.93%
30.09.2005 118 555.70 119 649.20 -1 093.50 -0.91% 115 101.60 3 454.10 3.00%
31.08.2005 119 649.20 118 693.20 956.00 0.81% 113 389.20 6 260.00 5.52%
31.07.2005 118 693.20 110 673.90 8 019.30 7.25% 114 728.10 3 965.10 3.46%
30.06.2005 110 673.90 120 356.50 -9 682.60 -8.04% 111 344.50 - 670.60 -0.60%
31.05.2005 120 356.50 117 477.10 2 879.40 2.45% 109 282.00 11 074.50 10.13%
30.04.2005 117 477.10 103 926.60 13 550.50 13.04% 104 072.00 13 405.10 12.88%
31.03.2005 103 926.60 108 557.70 -4 631.10 -4.27% 102 931.60 995.00 0.97%
28.02.2005 108 557.70 109 992.50 -1 434.80 -1.30% 99 391.40 9 166.30 9.22%
31.01.2005 109 992.50 108 717.30 1 275.20 1.17% 98 848.10 11 144.40 11.27%
31.12.2004 108 717.30 114 841.60 -6 124.30 -5.33% 101 216.60 7 500.70 7.41%
30.11.2004 114 841.60 116 591.50 -1 749.90 -1.50% 103 373.90 11 467.70 11.09%
31.10.2004 116 591.50 115 101.60 1 489.90 1.29% 105 212.90 11 378.60 10.81%
30.09.2004 115 101.60 113 389.20 1 712.40 1.51% 100 832.70 14 268.90 14.15%
31.08.2004 113 389.20 114 728.10 -1 338.90 -1.17% 100 576.00 12 813.20 12.74%
31.07.2004 114 728.10 111 344.50 3 383.60 3.04% 99 601.70 15 126.40 15.19%
30.06.2004 111 344.50 109 282.00 2 062.50 1.89% 98 495.10 12 849.40 13.05%
31.05.2004 109 282.00 104 072.00 5 210.00 5.01% 95 385.90 13 896.10 14.57%
30.04.2004 104 072.00 102 931.60 1 140.40 1.11% 97 427.30 6 644.70 6.82%
31.03.2004 102 931.60 99 391.40 3 540.20 3.56% 97 139.90 5 791.70 5.96%
29.02.2004 99 391.40 98 848.10 543.30 0.55% 98 570.10 821.30 0.83%
31.01.2004 98 848.10 101 216.60 -2 368.50 -2.34% 98 094.60 753.50 0.77%
31.12.2003 101 216.60 103 373.90 -2 157.30 -2.09% 99 006.90 2 209.70 2.23%
30.11.2003 103 373.90 105 212.90 -1 839.00 -1.75% 95 773.00 7 600.90 7.94%
31.10.2003 105 212.90 100 832.70 4 380.20 4.34% 94 070.40 11 142.50 11.84%
30.09.2003 100 832.70 100 576.00 256.70 0.26% 95 309.70 5 523.00 5.79%
31.08.2003 100 576.00 99 601.70 974.30 0.98% 95 351.60 5 224.40 5.48%
31.07.2003 99 601.70 98 495.10 1 106.60 1.12% 96 454.50 3 147.20 3.26%
30.06.2003 98 495.10 95 385.90 3 109.20 3.26% 99 172.90 - 677.80 -0.68%
31.05.2003 95 385.90 97 427.30 -2 041.40 -2.10% 102 755.30 -7 369.40 -7.17%
30.04.2003 97 427.30 97 139.90 287.40 0.30% 114 180.30 -16 753.00 -14.67%
31.03.2003 97 139.90 98 570.10 -1 430.20 -1.45% 94 948.10 2 191.80 2.31%
28.02.2003 98 570.10 98 094.60 475.50 0.48% 100 026.50 -1 456.40 -1.46%
31.01.2003 98 094.60 99 006.90 - 912.30 -0.92% 108 711.90 -10 617.30 -9.77%
31.12.2002 99 006.90 95 773.00 3 233.90 3.38% - - -
30.11.2002 95 773.00 94 070.40 1 702.60 1.81% - - -
31.10.2002 94 070.40 95 309.70 -1 239.30 -1.30% - - -
30.09.2002 95 309.70 95 351.60 -41.90 -0.04% - - -
31.08.2002 95 351.60 96 454.50 -1 102.90 -1.14% - - -
31.07.2002 96 454.50 99 172.90 -2 718.40 -2.74% - - -
30.06.2002 99 172.90 102 755.30 -3 582.40 -3.49% - - -
31.05.2002 102 755.30 114 180.30 -11 425.00 -10.01% - - -
30.04.2002 114 180.30 94 948.10 19 232.20 20.26% - - -
31.03.2002 94 948.10 100 026.50 -5 078.40 -5.08% - - -
28.02.2002 100 026.50 108 711.90 -8 685.40 -7.99% - - -
31.01.2002 108 711.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Domácí úvěry zbytku ekonomiky (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies