Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Nerezidenti, Všechny měny celkem
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK
30.04.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Termínované korunové vklady (včetně úvěrů přijatých od klientů)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Termínované korunové vklady (včetně úvěrů přijatých od klientů) - domácnosti
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Termínované korunové vklady (včetně úvěrů přijatých od klientů) - podniky
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Termínované korunové vklady (včetně úvěrů přijatých od klientů) - pojišťovny
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
- Úrokové sazby a objemy korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (1054)
- Korunové vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - nové obchody (1143)

Graf hodnot, Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 3 678 866.70
Min 31.03.1993 522 494.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 3 678 866.70 3 643 688.00 35 178.70 0.97% 3 406 306.00 272 560.70 8.00%
31.10.2015 3 643 688.00 3 602 592.10 41 095.90 1.14% 3 434 234.50 209 453.50 6.10%
30.09.2015 3 602 592.10 3 598 016.70 4 575.40 0.13% 3 394 381.50 208 210.60 6.13%
31.08.2015 3 598 016.70 3 543 780.50 54 236.20 1.53% 3 413 115.20 184 901.50 5.42%
31.07.2015 3 543 780.50 3 480 625.00 63 155.50 1.81% 3 404 107.10 139 673.40 4.10%
30.06.2015 3 480 625.00 3 470 668.80 9 956.20 0.29% 3 407 053.60 73 571.40 2.16%
31.05.2015 3 470 668.80 3 438 766.10 31 902.70 0.93% 3 413 050.80 57 618.00 1.69%
30.04.2015 3 438 766.10 3 476 433.40 -37 667.30 -1.08% 3 410 045.70 28 720.40 0.84%
31.03.2015 3 476 433.40 3 474 997.70 1 435.70 0.04% 3 404 634.60 71 798.80 2.11%
28.02.2015 3 474 997.70 3 424 952.80 50 044.90 1.46% 3 405 373.80 69 623.90 2.04%
31.01.2015 3 424 952.80 3 435 131.30 -10 178.50 -0.30% 3 359 289.20 65 663.60 1.95%
31.12.2014 3 435 131.30 3 406 306.00 28 825.30 0.85% 3 340 066.20 95 065.10 2.85%
30.11.2014 3 406 306.00 3 434 234.50 -27 928.50 -0.81% 3 302 408.40 103 897.60 3.15%
31.10.2014 3 434 234.50 3 394 381.50 39 853.00 1.17% 3 254 141.60 180 092.90 5.53%
30.09.2014 3 394 381.50 3 413 115.20 -18 733.70 -0.55% 3 227 698.10 166 683.40 5.16%
31.08.2014 3 413 115.20 3 404 107.10 9 008.10 0.26% 3 261 620.20 151 495.00 4.64%
31.07.2014 3 404 107.10 3 407 053.60 -2 946.50 -0.09% 3 263 207.70 140 899.40 4.32%
30.06.2014 3 407 053.60 3 413 050.80 -5 997.20 -0.18% 3 224 767.60 182 286.00 5.65%
31.05.2014 3 413 050.80 3 410 045.70 3 005.10 0.09% 3 235 152.80 177 898.00 5.50%
30.04.2014 3 410 045.70 3 404 634.60 5 411.10 0.16% 3 256 490.90 153 554.80 4.72%
31.03.2014 3 404 634.60 3 405 373.80 - 739.20 -0.02% 3 232 692.00 171 942.60 5.32%
28.02.2014 3 405 373.80 3 359 289.20 46 084.60 1.37% 3 205 116.40 200 257.40 6.25%
31.01.2014 3 359 289.20 3 340 066.20 19 223.00 0.58% 3 213 693.80 145 595.40 4.53%
31.12.2013 3 340 066.20 3 302 408.40 37 657.80 1.14% 3 127 581.50 212 484.70 6.79%
30.11.2013 3 302 408.40 3 254 141.60 48 266.80 1.48% 3 076 174.90 226 233.50 7.35%
31.10.2013 3 254 141.60 3 227 698.10 26 443.50 0.82% 3 110 197.50 143 944.10 4.63%
30.09.2013 3 227 698.10 3 261 620.20 -33 922.10 -1.04% 3 103 677.30 124 020.80 4.00%
31.08.2013 3 261 620.20 3 263 207.70 -1 587.50 -0.05% 3 085 072.90 176 547.30 5.72%
31.07.2013 3 263 207.70 3 224 767.60 38 440.10 1.19% 3 109 299.20 153 908.50 4.95%
30.06.2013 3 224 767.60 3 235 152.80 -10 385.20 -0.32% 3 077 420.90 147 346.70 4.79%
31.05.2013 3 235 152.80 3 256 490.90 -21 338.10 -0.66% 3 059 323.50 175 829.30 5.75%
30.04.2013 3 256 490.90 3 232 692.00 23 798.90 0.74% 3 028 674.80 227 816.10 7.52%
31.03.2013 3 232 692.00 3 205 116.40 27 575.60 0.86% 3 021 544.90 211 147.10 6.99%
28.02.2013 3 205 116.40 3 213 693.80 -8 577.40 -0.27% 2 996 876.90 208 239.50 6.95%
31.01.2013 3 213 693.80 3 127 581.50 86 112.30 2.75% 2 963 567.60 250 126.20 8.44%
31.12.2012 3 127 581.50 3 076 174.90 51 406.60 1.67% 2 913 954.10 213 627.40 7.33%
30.11.2012 3 076 174.90 3 110 197.50 -34 022.60 -1.09% 2 892 857.30 183 317.60 6.34%
31.10.2012 3 110 197.50 3 103 677.30 6 520.20 0.21% 2 870 396.50 239 801.00 8.35%
30.09.2012 3 103 677.30 3 085 072.90 18 604.40 0.60% 2 865 202.60 238 474.70 8.32%
31.08.2012 3 085 072.90 3 109 299.20 -24 226.30 -0.78% 2 824 233.30 260 839.60 9.24%
31.07.2012 3 109 299.20 3 077 420.90 31 878.30 1.04% 2 837 208.40 272 090.80 9.59%
30.06.2012 3 077 420.90 3 059 323.50 18 097.40 0.59% 2 815 515.30 261 905.60 9.30%
31.05.2012 3 059 323.50 3 028 674.80 30 648.70 1.01% 2 805 317.00 254 006.50 9.05%
30.04.2012 3 028 674.80 3 021 544.90 7 129.90 0.24% 2 791 752.90 236 921.90 8.49%
31.03.2012 3 021 544.90 2 996 876.90 24 668.00 0.82% 2 808 315.40 213 229.50 7.59%
29.02.2012 2 996 876.90 2 963 567.60 33 309.30 1.12% 2 800 423.70 196 453.20 7.02%
31.01.2012 2 963 567.60 2 913 954.10 49 613.50 1.70% 2 799 729.00 163 838.60 5.85%
31.12.2011 2 913 954.10 2 892 857.30 21 096.80 0.73% 2 788 101.80 125 852.30 4.51%
30.11.2011 2 892 857.30 2 870 396.50 22 460.80 0.78% 2 782 166.20 110 691.10 3.98%
31.10.2011 2 870 396.50 2 865 202.60 5 193.90 0.18% 2 804 638.10 65 758.40 2.34%
30.09.2011 2 865 202.60 2 824 233.30 40 969.30 1.45% 2 821 261.00 43 941.60 1.56%
31.08.2011 2 824 233.30 2 837 208.40 -12 975.10 -0.46% 2 811 319.90 12 913.40 0.46%
31.07.2011 2 837 208.40 2 815 515.30 21 693.10 0.77% 2 801 019.60 36 188.80 1.29%
30.06.2011 2 815 515.30 2 805 317.00 10 198.30 0.36% 2 770 190.90 45 324.40 1.64%
31.05.2011 2 805 317.00 2 791 752.90 13 564.10 0.49% 2 741 705.80 63 611.20 2.32%
30.04.2011 2 791 752.90 2 808 315.40 -16 562.50 -0.59% 2 764 576.70 27 176.20 0.98%
31.03.2011 2 808 315.40 2 800 423.70 7 891.70 0.28% 2 736 632.30 71 683.10 2.62%
28.02.2011 2 800 423.70 2 799 729.00 694.70 0.02% 2 711 444.70 88 979.00 3.28%
31.01.2011 2 799 729.00 2 788 101.80 11 627.20 0.42% 2 706 433.90 93 295.10 3.45%
31.12.2010 2 788 101.80 2 782 166.20 5 935.60 0.21% 2 698 236.20 89 865.60 3.33%
30.11.2010 2 782 166.20 2 804 638.10 -22 471.90 -0.80% 2 700 808.00 81 358.20 3.01%
31.10.2010 2 804 638.10 2 821 261.00 -16 622.90 -0.59% 2 752 375.90 52 262.20 1.90%
30.09.2010 2 821 261.00 2 811 319.90 9 941.10 0.35% 2 722 877.90 98 383.10 3.61%
31.08.2010 2 811 319.90 2 801 019.60 10 300.30 0.37% 2 733 578.60 77 741.30 2.84%
31.07.2010 2 801 019.60 2 770 190.90 30 828.70 1.11% 2 716 068.80 84 950.80 3.13%
30.06.2010 2 770 190.90 2 741 705.80 28 485.10 1.04% 2 739 000.30 31 190.60 1.14%
31.05.2010 2 741 705.80 2 764 576.70 -22 870.90 -0.83% 2 732 504.60 9 201.20 0.34%
30.04.2010 2 764 576.70 2 736 632.30 27 944.40 1.02% 2 677 422.90 87 153.80 3.26%
31.03.2010 2 736 632.30 2 711 444.70 25 187.60 0.93% 2 666 129.30 70 503.00 2.64%
28.02.2010 2 711 444.70 2 706 433.90 5 010.80 0.19% 2 679 446.50 31 998.20 1.19%
31.01.2010 2 706 433.90 2 698 236.20 8 197.70 0.30% 2 681 530.20 24 903.70 0.93%
31.12.2009 2 698 236.20 2 700 808.00 -2 571.80 -0.10% 2 566 916.20 131 320.00 5.12%
30.11.2009 2 700 808.00 2 752 375.90 -51 567.90 -1.87% 2 624 192.50 76 615.50 2.92%
31.10.2009 2 752 375.90 2 722 877.90 29 498.00 1.08% 2 606 818.20 145 557.70 5.58%
30.09.2009 2 722 877.90 2 733 578.60 -10 700.70 -0.39% 2 608 082.90 114 795.00 4.40%
31.08.2009 2 733 578.60 2 716 068.80 17 509.80 0.64% 2 635 692.60 97 886.00 3.71%
31.07.2009 2 716 068.80 2 739 000.30 -22 931.50 -0.84% 2 614 057.80 102 011.00 3.90%
30.06.2009 2 739 000.30 2 732 504.60 6 495.70 0.24% 2 562 208.40 176 791.90 6.90%
31.05.2009 2 732 504.60 2 677 422.90 55 081.70 2.06% 2 494 017.70 238 486.90 9.56%
30.04.2009 2 677 422.90 2 666 129.30 11 293.60 0.42% 2 464 063.60 213 359.30 8.66%
31.03.2009 2 666 129.30 2 679 446.50 -13 317.20 -0.50% 2 455 039.30 211 090.00 8.60%
28.02.2009 2 679 446.50 2 681 530.20 -2 083.70 -0.08% 2 463 531.80 215 914.70 8.76%
31.01.2009 2 681 530.20 2 566 916.20 114 614.00 4.46% 2 486 242.40 195 287.80 7.85%
31.12.2008 2 566 916.20 2 624 192.50 -57 276.30 -2.18% 2 369 009.40 197 906.80 8.35%
30.11.2008 2 624 192.50 2 606 818.20 17 374.30 0.67% 2 413 761.60 210 430.90 8.72%
31.10.2008 2 606 818.20 2 608 082.90 -1 264.70 -0.05% 2 394 483.70 212 334.50 8.87%
30.09.2008 2 608 082.90 2 635 692.60 -27 609.70 -1.05% 2 350 178.40 257 904.50 10.97%
31.08.2008 2 635 692.60 2 614 057.80 21 634.80 0.83% 2 353 517.30 282 175.30 11.99%
31.07.2008 2 614 057.80 2 562 208.40 51 849.40 2.02% 2 359 222.40 254 835.40 10.80%
30.06.2008 2 562 208.40 2 494 017.70 68 190.70 2.73% 2 317 613.80 244 594.60 10.55%
31.05.2008 2 494 017.70 2 464 063.60 29 954.10 1.22% 2 265 337.80 228 679.90 10.09%
30.04.2008 2 464 063.60 2 455 039.30 9 024.30 0.37% 2 256 313.40 207 750.20 9.21%
31.03.2008 2 455 039.30 2 463 531.80 -8 492.50 -0.34% 2 203 249.50 251 789.80 11.43%
29.02.2008 2 463 531.80 2 486 242.40 -22 710.60 -0.91% 2 190 797.40 272 734.40 12.45%
31.01.2008 2 486 242.40 2 369 009.40 117 233.00 4.95% 2 172 783.90 313 458.50 14.43%
31.12.2007 2 369 009.40 2 413 761.60 -44 752.20 -1.85% 2 025 135.30 343 874.10 16.98%
30.11.2007 2 413 761.60 2 394 483.70 19 277.90 0.81% 2 093 779.60 319 982.00 15.28%
31.10.2007 2 394 483.70 2 350 178.40 44 305.30 1.89% 2 093 935.20 300 548.50 14.35%
30.09.2007 2 350 178.40 2 353 517.30 -3 338.90 -0.14% 2 092 131.10 258 047.30 12.33%
31.08.2007 2 353 517.30 2 359 222.40 -5 705.10 -0.24% 2 084 487.80 269 029.50 12.91%
31.07.2007 2 359 222.40 2 317 613.80 41 608.60 1.80% 2 078 682.00 280 540.40 13.50%
30.06.2007 2 317 613.80 2 265 337.80 52 276.00 2.31% 2 069 425.70 248 188.10 11.99%
31.05.2007 2 265 337.80 2 256 313.40 9 024.40 0.40% 2 036 504.30 228 833.50 11.24%
30.04.2007 2 256 313.40 2 203 249.50 53 063.90 2.41% 2 021 365.70 234 947.70 11.62%
31.03.2007 2 203 249.50 2 190 797.40 12 452.10 0.57% 2 007 663.40 195 586.10 9.74%
28.02.2007 2 190 797.40 2 172 783.90 18 013.50 0.83% 1 969 256.40 221 541.00 11.25%
31.01.2007 2 172 783.90 2 025 135.30 147 648.60 7.29% 1 953 056.90 219 727.00 11.25%
31.12.2006 2 025 135.30 2 093 779.60 -68 644.30 -3.28% 1 850 339.10 174 796.20 9.45%
30.11.2006 2 093 779.60 2 093 935.20 - 155.60 -0.01% 1 920 636.90 173 142.70 9.01%
31.10.2006 2 093 935.20 2 092 131.10 1 804.10 0.09% 1 924 146.50 169 788.70 8.82%
30.09.2006 2 092 131.10 2 084 487.80 7 643.30 0.37% 1 891 014.40 201 116.70 10.64%
31.08.2006 2 084 487.80 2 078 682.00 5 805.80 0.28% 1 876 920.60 207 567.20 11.06%
31.07.2006 2 078 682.00 2 069 425.70 9 256.30 0.45% 1 870 981.90 207 700.10 11.10%
30.06.2006 2 069 425.70 2 036 504.30 32 921.40 1.62% 1 844 340.90 225 084.80 12.20%
31.05.2006 2 036 504.30 2 021 365.70 15 138.60 0.75% 1 766 197.80 270 306.50 15.30%
30.04.2006 2 021 365.70 2 007 663.40 13 702.30 0.68% 1 748 065.00 273 300.70 15.63%
31.03.2006 2 007 663.40 1 969 256.40 38 407.00 1.95% 1 725 395.30 282 268.10 16.36%
28.02.2006 1 969 256.40 1 953 056.90 16 199.50 0.83% 1 682 960.50 286 295.90 17.01%
31.01.2006 1 953 056.90 1 850 339.10 102 717.80 5.55% 1 689 592.30 263 464.60 15.59%
31.12.2005 1 850 339.10 1 920 636.90 -70 297.80 -3.66% 1 668 895.60 181 443.50 10.87%
30.11.2005 1 920 636.90 1 924 146.50 -3 509.60 -0.18% 1 746 373.90 174 263.00 9.98%
31.10.2005 1 924 146.50 1 891 014.40 33 132.10 1.75% 1 757 818.10 166 328.40 9.46%
30.09.2005 1 891 014.40 1 876 920.60 14 093.80 0.75% 1 760 837.50 130 176.90 7.39%
31.08.2005 1 876 920.60 1 870 981.90 5 938.70 0.32% 1 768 113.50 108 807.10 6.15%
31.07.2005 1 870 981.90 1 844 340.90 26 641.00 1.44% 1 757 417.90 113 564.00 6.46%
30.06.2005 1 844 340.90 1 766 197.80 78 143.10 4.42% 1 738 230.40 106 110.50 6.10%
31.05.2005 1 766 197.80 1 748 065.00 18 132.80 1.04% 1 682 570.30 83 627.50 4.97%
30.04.2005 1 748 065.00 1 725 395.30 22 669.70 1.31% 1 664 362.50 83 702.50 5.03%
31.03.2005 1 725 395.30 1 682 960.50 42 434.80 2.52% 1 657 540.40 67 854.90 4.09%
28.02.2005 1 682 960.50 1 689 592.30 -6 631.80 -0.39% 1 644 487.50 38 473.00 2.34%
31.01.2005 1 689 592.30 1 668 895.60 20 696.70 1.24% 1 646 877.80 42 714.50 2.59%
31.12.2004 1 668 895.60 1 746 373.90 -77 478.30 -4.44% 1 597 380.80 71 514.80 4.48%
30.11.2004 1 746 373.90 1 757 818.10 -11 444.20 -0.65% 1 651 668.10 94 705.80 5.73%
31.10.2004 1 757 818.10 1 760 837.50 -3 019.40 -0.17% 1 650 747.80 107 070.30 6.49%
30.09.2004 1 760 837.50 1 768 113.50 -7 276.00 -0.41% 1 607 971.90 152 865.60 9.51%
31.08.2004 1 768 113.50 1 757 417.90 10 695.60 0.61% 1 629 530.40 138 583.10 8.50%
31.07.2004 1 757 417.90 1 738 230.40 19 187.50 1.10% 1 605 566.40 151 851.50 9.46%
30.06.2004 1 738 230.40 1 682 570.30 55 660.10 3.31% 1 577 223.20 161 007.20 10.21%
31.05.2004 1 682 570.30 1 664 362.50 18 207.80 1.09% 1 544 763.30 137 807.00 8.92%
30.04.2004 1 664 362.50 1 657 540.40 6 822.10 0.41% 1 582 103.60 82 258.90 5.20%
31.03.2004 1 657 540.40 1 644 487.50 13 052.90 0.79% 1 585 261.10 72 279.30 4.56%
29.02.2004 1 644 487.50 1 646 877.80 -2 390.30 -0.15% 1 591 092.20 53 395.30 3.36%
31.01.2004 1 646 877.80 1 597 380.80 49 497.00 3.10% 1 593 014.20 53 863.60 3.38%
31.12.2003 1 597 380.80 1 651 668.10 -54 287.30 -3.29% 1 567 892.00 29 488.80 1.88%
30.11.2003 1 651 668.10 1 650 747.80 920.30 0.06% 1 625 403.40 26 264.70 1.62%
31.10.2003 1 650 747.80 1 607 971.90 42 775.90 2.66% 1 640 563.40 10 184.40 0.62%
30.09.2003 1 607 971.90 1 629 530.40 -21 558.50 -1.32% 1 616 915.30 -8 943.40 -0.55%
31.08.2003 1 629 530.40 1 605 566.40 23 964.00 1.49% 1 616 034.90 13 495.50 0.83%
31.07.2003 1 605 566.40 1 577 223.20 28 343.20 1.80% 1 612 700.10 -7 133.70 -0.44%
30.06.2003 1 577 223.20 1 544 763.30 32 459.90 2.10% 1 598 643.90 -21 420.70 -1.34%
31.05.2003 1 544 763.30 1 582 103.60 -37 340.30 -2.36% 1 509 252.90 35 510.40 2.35%
30.04.2003 1 582 103.60 1 585 261.10 -3 157.50 -0.20% 1 486 041.60 96 062.00 6.46%
31.03.2003 1 585 261.10 1 591 092.20 -5 831.10 -0.37% 1 451 734.70 133 526.40 9.20%
28.02.2003 1 591 092.20 1 593 014.20 -1 922.00 -0.12% 1 451 597.50 139 494.70 9.61%
31.01.2003 1 593 014.20 1 567 892.00 25 122.20 1.60% 1 464 701.30 128 312.90 8.76%
31.12.2002 1 567 892.00 1 625 403.40 -57 511.40 -3.54% 1 412 316.40 155 575.60 11.02%
30.11.2002 1 625 403.40 1 640 563.40 -15 160.00 -0.92% 1 415 004.00 210 399.40 14.87%
31.10.2002 1 640 563.40 1 616 915.30 23 648.10 1.46% 1 412 036.10 228 527.30 16.18%
30.09.2002 1 616 915.30 1 616 034.90 880.40 0.05% 1 420 278.10 196 637.20 13.84%
31.08.2002 1 616 034.90 1 612 700.10 3 334.80 0.21% 1 449 289.70 166 745.20 11.51%
31.07.2002 1 612 700.10 1 598 643.90 14 056.20 0.88% 1 449 693.10 163 007.00 11.24%
30.06.2002 1 598 643.90 1 509 252.90 89 391.00 5.92% 1 427 345.50 171 298.40 12.00%
31.05.2002 1 509 252.90 1 486 041.60 23 211.30 1.56% 1 405 844.80 103 408.10 7.36%
30.04.2002 1 486 041.60 1 451 734.70 34 306.90 2.36% 1 406 085.80 79 955.80 5.69%
31.03.2002 1 451 734.70 1 451 597.50 137.20 0.01% 1 344 611.20 107 123.50 7.97%
28.02.2002 1 451 597.50 1 464 701.30 -13 103.80 -0.89% 1 340 244.00 111 353.50 8.31%
31.01.2002 1 464 701.30 1 412 316.40 52 384.90 3.71% 1 330 474.80 134 226.50 10.09%
31.12.2001 1 412 316.40 1 415 004.00 -2 687.60 -0.19% 1 221 143.30 191 173.10 15.66%
30.11.2001 1 415 004.00 1 412 036.10 2 967.90 0.21% 1 286 406.70 128 597.30 10.00%
31.10.2001 1 412 036.10 1 420 278.10 -8 242.00 -0.58% 1 274 797.40 137 238.70 10.77%
30.09.2001 1 420 278.10 1 449 289.70 -29 011.60 -2.00% 1 267 240.10 153 038.00 12.08%
31.08.2001 1 449 289.70 1 449 693.10 - 403.40 -0.03% 1 271 485.70 177 804.00 13.98%
31.07.2001 1 449 693.10 1 427 345.50 22 347.60 1.57% 1 253 679.30 196 013.80 15.63%
30.06.2001 1 427 345.50 1 405 844.80 21 500.70 1.53% 1 233 645.50 193 700.00 15.70%
31.05.2001 1 405 844.80 1 406 085.80 - 241.00 -0.02% 1 256 800.60 149 044.20 11.86%
30.04.2001 1 406 085.80 1 344 611.20 61 474.60 4.57% 1 241 153.60 164 932.20 13.29%
31.03.2001 1 344 611.20 1 340 244.00 4 367.20 0.33% 1 236 833.00 107 778.20 8.71%
28.02.2001 1 340 244.00 1 330 474.80 9 769.20 0.73% 1 238 524.60 101 719.40 8.21%
31.01.2001 1 330 474.80 1 221 143.30 109 331.50 8.95% 1 218 445.50 112 029.30 9.19%
31.12.2000 1 221 143.30 1 286 406.70 -65 263.40 -5.07% 1 167 351.20 53 792.10 4.61%
30.11.2000 1 286 406.70 1 274 797.40 11 609.30 0.91% 1 225 330.30 61 076.40 4.98%
31.10.2000 1 274 797.40 1 267 240.10 7 557.30 0.60% 1 224 471.90 50 325.50 4.11%
30.09.2000 1 267 240.10 1 271 485.70 -4 245.60 -0.33% 1 225 107.50 42 132.60 3.44%
31.08.2000 1 271 485.70 1 253 679.30 17 806.40 1.42% 1 232 053.40 39 432.30 3.20%
31.07.2000 1 253 679.30 1 233 645.50 20 033.80 1.62% 1 221 750.30 31 929.00 2.61%
30.06.2000 1 233 645.50 1 256 800.60 -23 155.10 -1.84% 1 208 552.60 25 092.90 2.08%
31.05.2000 1 256 800.60 1 241 153.60 15 647.00 1.26% 1 208 049.40 48 751.20 4.04%
30.04.2000 1 241 153.60 1 236 833.00 4 320.60 0.35% 1 202 354.60 38 799.00 3.23%
31.03.2000 1 236 833.00 1 238 524.60 -1 691.60 -0.14% 1 190 725.50 46 107.50 3.87%
29.02.2000 1 238 524.60 1 218 445.50 20 079.10 1.65% 1 189 788.20 48 736.40 4.10%
31.01.2000 1 218 445.50 1 167 351.20 51 094.30 4.38% 1 171 641.00 46 804.50 3.99%
31.12.1999 1 167 351.20 1 225 330.30 -57 979.10 -4.73% 1 163 039.60 4 311.60 0.37%
30.11.1999 1 225 330.30 1 224 471.90 858.40 0.07% 1 146 412.60 78 917.70 6.88%
31.10.1999 1 224 471.90 1 225 107.50 - 635.60 -0.05% 1 135 512.10 88 959.80 7.83%
30.09.1999 1 225 107.50 1 232 053.40 -6 945.90 -0.56% 1 145 472.30 79 635.20 6.95%
31.08.1999 1 232 053.40 1 221 750.30 10 303.10 0.84% 1 156 127.10 75 926.30 6.57%
31.07.1999 1 221 750.30 1 208 552.60 13 197.70 1.09% 1 133 821.60 87 928.70 7.75%
30.06.1999 1 208 552.60 1 208 049.40 503.20 0.04% 1 128 422.80 80 129.80 7.10%
31.05.1999 1 208 049.40 1 202 354.60 5 694.80 0.47% 1 124 439.40 83 610.00 7.44%
30.04.1999 1 202 354.60 1 190 725.50 11 629.10 0.98% 1 096 392.90 105 961.70 9.66%
31.03.1999 1 190 725.50 1 189 788.20 937.30 0.08% 1 094 647.80 96 077.70 8.78%
28.02.1999 1 189 788.20 1 171 641.00 18 147.20 1.55% 1 083 758.60 106 029.60 9.78%
31.01.1999 1 171 641.00 1 163 039.60 8 601.40 0.74% 1 083 959.00 87 682.00 8.09%
31.12.1998 1 163 039.60 1 146 412.60 16 627.00 1.45% 1 135 030.00 28 009.60 2.47%
30.11.1998 1 146 412.60 1 135 512.10 10 900.50 0.96% 1 086 592.80 59 819.80 5.51%
31.10.1998 1 135 512.10 1 145 472.30 -9 960.20 -0.87% 1 077 211.80 58 300.30 5.41%
30.09.1998 1 145 472.30 1 156 127.10 -10 654.80 -0.92% 1 066 052.30 79 420.00 7.45%
31.08.1998 1 156 127.10 1 133 821.60 22 305.50 1.97% 1 080 905.10 75 222.00 6.96%
31.07.1998 1 133 821.60 1 128 422.80 5 398.80 0.48% 1 070 997.10 62 824.50 5.87%
30.06.1998 1 128 422.80 1 124 439.40 3 983.40 0.35% 1 045 904.00 82 518.80 7.89%
31.05.1998 1 124 439.40 1 096 392.90 28 046.50 2.56% 1 045 375.00 79 064.40 7.56%
30.04.1998 1 096 392.90 1 094 647.80 1 745.10 0.16% 1 018 601.00 77 791.90 7.64%
31.03.1998 1 094 647.80 1 083 758.60 10 889.20 1.00% 1 006 675.50 87 972.30 8.74%
28.02.1998 1 083 758.60 1 083 959.00 - 200.40 -0.02% 1 009 974.60 73 784.00 7.31%
31.01.1998 1 083 959.00 1 135 030.00 -51 071.00 -4.50% 997 503.20 86 455.80 8.67%
31.12.1997 1 135 030.00 1 086 592.80 48 437.20 4.46% 921 397.30 213 632.70 23.19%
30.11.1997 1 086 592.80 1 077 211.80 9 381.00 0.87% 906 184.80 180 408.00 19.91%
31.10.1997 1 077 211.80 1 066 052.30 11 159.50 1.05% 896 409.60 180 802.20 20.17%
30.09.1997 1 066 052.30 1 080 905.10 -14 852.80 -1.37% 886 923.00 179 129.30 20.20%
31.08.1997 1 080 905.10 1 070 997.10 9 908.00 0.93% 906 148.20 174 756.90 19.29%
31.07.1997 1 070 997.10 1 045 904.00 25 093.10 2.40% 899 851.10 171 146.00 19.02%
30.06.1997 1 045 904.00 1 045 375.00 529.00 0.05% 885 987.20 159 916.80 18.05%
31.05.1997 1 045 375.00 1 018 601.00 26 774.00 2.63% 894 775.20 150 599.80 16.83%
30.04.1997 1 018 601.00 1 006 675.50 11 925.50 1.18% 886 430.00 132 171.00 14.91%
31.03.1997 1 006 675.50 1 009 974.60 -3 299.10 -0.33% 862 836.10 143 839.40 16.67%
28.02.1997 1 009 974.60 997 503.20 12 471.40 1.25% 862 935.20 147 039.40 17.04%
31.01.1997 997 503.20 921 397.30 76 105.90 8.26% 847 669.60 149 833.60 17.68%
31.12.1996 921 397.30 906 184.80 15 212.50 1.68% 860 018.30 61 379.00 7.14%
30.11.1996 906 184.80 896 409.60 9 775.20 1.09% 822 684.50 83 500.30 10.15%
31.10.1996 896 409.60 886 923.00 9 486.60 1.07% 813 495.20 82 914.40 10.19%
30.09.1996 886 923.00 906 148.20 -19 225.20 -2.12% 785 572.60 101 350.40 12.90%
31.08.1996 906 148.20 899 851.10 6 297.10 0.70% 788 674.60 117 473.60 14.89%
31.07.1996 899 851.10 885 987.20 13 863.90 1.56% 776 353.00 123 498.10 15.91%
30.06.1996 885 987.20 894 775.20 -8 788.00 -0.98% 749 789.50 136 197.70 18.16%
31.05.1996 894 775.20 886 430.00 8 345.20 0.94% 758 811.60 135 963.60 17.92%
30.04.1996 886 430.00 862 836.10 23 593.90 2.73% 748 872.80 137 557.20 18.37%
31.03.1996 862 836.10 862 935.20 -99.10 -0.01% 734 534.00 128 302.10 17.47%
29.02.1996 862 935.20 847 669.60 15 265.60 1.80% 738 806.90 124 128.30 16.80%
31.01.1996 847 669.60 860 018.30 -12 348.70 -1.44% 728 644.80 119 024.80 16.34%
31.12.1995 860 018.30 822 684.50 37 333.80 4.54% 749 391.80 110 626.50 14.76%
30.11.1995 822 684.50 813 495.20 9 189.30 1.13% 715 167.20 107 517.30 15.03%
31.10.1995 813 495.20 785 572.60 27 922.60 3.55% 697 876.80 115 618.40 16.57%
30.09.1995 785 572.60 788 674.60 -3 102.00 -0.39% 686 104.10 99 468.50 14.50%
31.08.1995 788 674.60 776 353.00 12 321.60 1.59% 686 357.70 102 316.90 14.91%
31.07.1995 776 353.00 749 789.50 26 563.50 3.54% 682 987.40 93 365.60 13.67%
30.06.1995 749 789.50 758 811.60 -9 022.10 -1.19% 673 983.00 75 806.50 11.25%
31.05.1995 758 811.60 748 872.80 9 938.80 1.33% 667 658.50 91 153.10 13.65%
30.04.1995 748 872.80 734 534.00 14 338.80 1.95% 657 475.70 91 397.10 13.90%
31.03.1995 734 534.00 738 806.90 -4 272.90 -0.58% 644 487.10 90 046.90 13.97%
28.02.1995 738 806.90 728 644.80 10 162.10 1.39% 641 267.30 97 539.60 15.21%
31.01.1995 728 644.80 749 391.80 -20 747.00 -2.77% 629 954.90 98 689.90 15.67%
31.12.1994 749 391.80 715 167.20 34 224.60 4.79% 640 173.80 109 218.00 17.06%
30.11.1994 715 167.20 697 876.80 17 290.40 2.48% 598 715.00 116 452.20 19.45%
31.10.1994 697 876.80 686 104.10 11 772.70 1.72% 584 560.10 113 316.70 19.38%
30.09.1994 686 104.10 686 357.70 - 253.60 -0.04% 576 657.30 109 446.80 18.98%
31.08.1994 686 357.70 682 987.40 3 370.30 0.49% 572 608.80 113 748.90 19.86%
31.07.1994 682 987.40 673 983.00 9 004.40 1.34% 565 006.10 117 981.30 20.88%
30.06.1994 673 983.00 667 658.50 6 324.50 0.95% 549 484.30 124 498.70 22.66%
31.05.1994 667 658.50 657 475.70 10 182.80 1.55% 540 138.40 127 520.10 23.61%
30.04.1994 657 475.70 644 487.10 12 988.60 2.02% 535 871.00 121 604.70 22.69%
31.03.1994 644 487.10 641 267.30 3 219.80 0.50% 522 494.10 121 993.00 23.35%
28.02.1994 641 267.30 629 954.90 11 312.40 1.80% 525 380.90 115 886.40 22.06%
31.01.1994 629 954.90 640 173.80 -10 218.90 -1.60% 528 540.40 101 414.50 19.19%
31.12.1993 640 173.80 598 715.00 41 458.80 6.92% - - -
30.11.1993 598 715.00 584 560.10 14 154.90 2.42% - - -
31.10.1993 584 560.10 576 657.30 7 902.80 1.37% - - -
30.09.1993 576 657.30 572 608.80 4 048.50 0.71% - - -
31.08.1993 572 608.80 565 006.10 7 602.70 1.35% - - -
31.07.1993 565 006.10 549 484.30 15 521.80 2.82% - - -
30.06.1993 549 484.30 540 138.40 9 345.90 1.73% - - -
31.05.1993 540 138.40 535 871.00 4 267.40 0.80% - - -
30.04.1993 535 871.00 522 494.10 13 376.90 2.56% - - -
31.03.1993 522 494.10 525 380.90 -2 886.80 -0.55% - - -
28.02.1993 525 380.90 528 540.40 -3 159.50 -0.60% - - -
31.01.1993 528 540.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.