Ústřední vládní instituce (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 1 100 053.00 1 154 731.00 -4.74% - -
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 296 487.00 342 666.00 -13.48% - -
UK3 Oběživo (AF.21) 518.00 686.00 -24.49% - -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 295 969.00 341 980.00 -13.45% - -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 49 275.00 48 616.00 1.36% - -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 246 694.00 293 364.00 -15.91% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 19 425.00 21 173.00 -8.26% - -
UK8 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - - -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 19 425.00 21 173.00 -8.26% - -
UK10 Půjčky (AF.4) 58 585.00 44 910.00 30.45% - -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 4 705.00 705.00 567.38% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 53 880.00 44 205.00 21.89% - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 560 445.00 544 927.00 2.85% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 560 445.00 544 927.00 2.85% - -
UK15 Kotované akcie (AF.511) 227 123.00 214 359.00 5.95% - -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 141 355.00 138 024.00 2.41% - -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 191 967.00 192 544.00 -0.30% - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 0.00 0.00 - - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 387.00 388.00 -0.26% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 387.00 388.00 -0.26% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - - -
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 164 724.00 200 667.00 -17.91% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 15 005.00 14 481.00 3.62% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 149 719.00 186 186.00 -19.59% - -

Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem -54 678.00 -61 738.00 -11.44% - -
UK2 Oběživo a vklady (F.2) -46 179.00 36 971.00 - 224.91% - -
UK3 Oběživo (F.21) - 168.00 589.00 - 128.52% - -
UK4 Vklady (F.22+F.29) -46 011.00 36 382.00 - 226.47% - -
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 659.00 -14 986.00 - 104.40% - -
UK6 Ostatní vklady (F.29) -46 670.00 51 368.00 - 190.85% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -1 748.00 -65 751.00 -97.34% - -
UK8 Krátkodobé (F.31) 0.00 - 546.00 - - -
UK9 Dlouhodobé (F.32) -1 748.00 -65 205.00 -97.32% - -
UK10 Půjčky (F.4) 13 675.00 - 559.00 -2 546.33% - -
UK11 Krátkodobé (F.42) 4 000.00 5.00 79 900.00% - -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 9 675.00 - 564.00 -1 815.43% - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 15 518.00 25 151.00 -38.30% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 15 518.00 25 168.00 -38.34% - -
UK15 Kotované akcie (F.511) 12 764.00 20 272.00 -37.04% - -
UK16 Nekotované akcie (F.512) 3 331.00 3 457.00 -3.64% - -
UK17 Jiné účasti (F.519) - 577.00 1 439.00 - 140.10% - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 0.00 -17.00 - - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -1.00 17.00 - 105.88% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -1.00 17.00 - 105.88% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - - -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) -35 943.00 -57 567.00 -37.56% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 524.00 -4 582.00 - 111.44% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -36 467.00 -52 985.00 -31.17% - -
Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ústřední vládní instituce (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Ústřední vládní instituce (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
Ústřední vládní instituce (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
Ústřední vládní instituce (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč) - č.2)
Ústřední vládní instituce (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny) - č. 2)
Ústřední vládní instituce (SDDS Plus)
Ústřední vládní instituce (Statistika finančních účtů)
Ústřední vládní instituce (Vládní instituce)
Ústřední vládní instituce (Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
Ústřední vládní instituce (Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
3 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v EHP mimo eurozónu - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)

Označení stránky: ústřední vládní instituce

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies