Ostatní finanční instituce (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 1 032 641.00 921 115.00 12.11% - -
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 68 344.00 79 919.00 -14.48% - -
UK3 Oběživo (AF.21) 2 014.00 1 712.00 17.64% - -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 66 330.00 78 207.00 -15.19% - -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 34 415.00 34 909.00 -1.42% - -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 31 915.00 43 298.00 -26.29% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 135 231.00 133 178.00 1.54% - -
UK8 Krátkodobé (AF.31) 7 732.00 13 126.00 -41.09% - -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 127 499.00 120 052.00 6.20% - -
UK10 Půjčky (AF.4) 526 184.00 424 778.00 23.87% - -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 196 745.00 137 160.00 43.44% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 329 439.00 287 618.00 14.54% - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 203 835.00 203 417.00 0.21% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 176 275.00 181 737.00 -3.01% - -
UK15 Kotované akcie (AF.511) 6 765.00 10 213.00 -33.76% - -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 167 264.00 168 948.00 -1.00% - -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 2 246.00 2 576.00 -12.81% - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 27 560.00 21 680.00 27.12% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 4 731.00 5 028.00 -5.91% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 4 731.00 5 028.00 -5.91% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 1 592.00 2 410.00 -33.94% - -
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 92 724.00 72 385.00 28.10% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 59 077.00 44 849.00 31.72% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 33 647.00 27 536.00 22.19% - -

Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 111 526.00 81 057.00 37.59% - -
UK2 Oběživo a vklady (F.2) -11 575.00 -13 889.00 -16.66% - -
UK3 Oběživo (F.21) 302.00 31.00 874.19% - -
UK4 Vklady (F.22+F.29) -11 877.00 -13 920.00 -14.68% - -
UK5 Převoditelné vklady (F.22) - 494.00 2 747.00 - 117.98% - -
UK6 Ostatní vklady (F.29) -11 383.00 -16 667.00 -31.70% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 2 053.00 -4 290.00 - 147.86% - -
UK8 Krátkodobé (F.31) -5 394.00 - 930.00 480.00% - -
UK9 Dlouhodobé (F.32) 7 447.00 -3 360.00 - 321.64% - -
UK10 Půjčky (F.4) 101 406.00 74 152.00 36.75% - -
UK11 Krátkodobé (F.41) 59 585.00 37 137.00 60.45% - -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 41 821.00 37 015.00 12.98% - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 418.00 20 293.00 -97.94% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -5 462.00 2 908.00 - 287.83% - -
UK15 Kotované akcie (F.511) -3 448.00 2 059.00 - 267.46% - -
UK16 Nekotované akcie (F.512) -1 684.00 712.00 - 336.52% - -
UK17 Jiné účasti (F.519) - 330.00 137.00 - 340.88% - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 5 880.00 17 385.00 -66.18% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) - 297.00 685.00 - 143.36% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) - 297.00 685.00 - 143.36% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) - 818.00 895.00 - 191.40% - -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 20 339.00 3 211.00 533.42% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 14 228.00 -2 438.00 - 683.59% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 6 111.00 5 649.00 8.18% - -
Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní finanční instituce (SDDS Plus)
Ostatní finanční instituce (Statistika finančních účtů)
Ostatní finanční instituce (Banky celkem (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Velké banky (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Střední banky (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Malé banky (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Pobočky zahraničních bank (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Stavební spořitelny (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Poměrové ukazatele (v % a počty))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele