Ostatní finanční instituce (Statistika finančních účtů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 1 971 494.00 1 840 981.00 7.09% 1 704 808.00 15.64%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 98 965.00 87 539.00 13.05% 72 284.00 36.91%
UK3 Krátkodobé (AF.31) 22 013.00 19 077.00 15.39% 15 478.00 42.22%
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 76 952.00 68 462.00 12.40% 56 806.00 35.46%
UK5 Půjčky (AF.4) 583 523.00 513 581.00 13.62% 547 442.00 6.59%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 160 764.00 143 978.00 11.66% 135 844.00 18.34%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 422 759.00 369 603.00 14.38% 411 598.00 2.71%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 1 082 677.00 1 042 885.00 3.82% 876 145.00 23.57%
UK9 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 082 677.00 1 042 885.00 3.82% 876 145.00 23.57%
UK10 Kotované akcie (AF.511) 959.00 585.00 63.93% 1 011.00 -5.14%
UK11 Nekotované akcie (AF.512) 923 746.00 886 157.00 4.24% 746 249.00 23.79%
UK12 Jiné účasti (AF.519) 157 972.00 156 143.00 1.17% 128 885.00 22.57%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 2 353.00 1 404.00 67.59% 1 620.00 45.25%
UK18 Ostatní pohledávky (AF.8) 203 976.00 195 572.00 4.30% 207 317.00 -1.61%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 33 061.00 31 560.00 4.76% 40 889.00 -19.14%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 170 915.00 164 012.00 4.21% 166 428.00 2.70%
UK21 Čistá finanční aktiva -88 799.00 -75 951.00 16.92% - 357 530.00 -75.16%

Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 90 264.00 -18 905.00 - 577.46% 10 140.00 790.18%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 11 179.00 10 872.00 2.82% 3 147.00 255.23%
UK3 Krátkodobé (F.31) 2 936.00 6 260.00 -53.10% 1 521.00 93.03%
UK4 Dlouhodobé (F.32) 8 243.00 4 612.00 78.73% 1 626.00 406.95%
UK5 Půjčky (F.4) 73 221.00 -19 254.00 - 480.29% -60.00 - 122 135.00%
UK6 Krátkodobé (F.41) 17 801.00 10 837.00 64.26% 806.00 2 108.56%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 55 420.00 -30 091.00 - 284.17% - 866.00 -6 499.54%
UK8 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -2 335.00 6 359.00 - 136.72% 4 679.00 - 149.90%
UK9 Akcie a ostatní účasti (F.51) -2 335.00 6 359.00 - 136.72% 4 679.00 - 149.90%
UK10 Kotované akcie (F.511) 28.00 -35.00 - 180.00% 3.00 833.33%
UK11 Nekotované akcie (F.512) -2 135.00 6 183.00 - 134.53% 6 144.00 - 134.75%
UK12 Jiné účasti (F.519) - 228.00 211.00 - 208.06% -1 468.00 -84.47%
UK13 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) - 216.00 -48.00 350.00% -34.00 535.29%
UK18 Ostatní pohledávky (F.8) 8 415.00 -16 834.00 - 149.99% 2 408.00 249.46%
UK19 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 1 508.00 -5 413.00 - 127.86% -2 095.00 - 171.98%
UK20 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 6 907.00 -11 421.00 - 160.48% 4 503.00 53.39%
UK21 Čisté finanční transakce 16 129.00 132 313.00 -87.81% -39 463.00 - 140.87%

Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 1 882 695.00 1 765 030.00 6.67% 1 347 278.00 39.74%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 97 415.00 89 638.00 8.68% 83 344.00 16.88%
UK3 Oběživo (AF.21) 814.00 1 266.00 -35.70% 3 345.00 -75.67%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 96 601.00 88 372.00 9.31% 79 999.00 20.75%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 71 288.00 63 669.00 11.97% 66 704.00 6.87%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 25 313.00 24 703.00 2.47% 13 295.00 90.39%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 5 624.00 3 612.00 55.70% 9 631.00 -41.61%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 1 302.00 1 460.00 -10.82% 4 015.00 -67.57%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 4 322.00 2 152.00 100.84% 5 616.00 -23.04%
UK10 Půjčky (AF.4) 792 239.00 699 265.00 13.30% 535 871.00 47.84%
UK11 Krátkodobé (AF.41) 260 457.00 182 172.00 42.97% 161 319.00 61.45%
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 531 782.00 517 093.00 2.84% 374 552.00 41.98%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 779 438.00 752 356.00 3.60% 542 374.00 43.71%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 777 081.00 749 875.00 3.63% 540 209.00 43.85%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 3 879.00 4 607.00 -15.80% 4 751.00 -18.35%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 596 414.00 573 514.00 3.99% 401 544.00 48.53%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 176 788.00 171 754.00 2.93% 133 914.00 32.02%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 2 357.00 2 481.00 -5.00% 2 165.00 8.87%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 7 586.00 7 864.00 -3.54% 7 311.00 3.76%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 7 586.00 7 864.00 -3.54% 7 311.00 3.76%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 368.00 408.00 -9.80% 408.00 -9.80%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 200 025.00 211 887.00 -5.60% 168 339.00 18.82%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 67 609.00 71 631.00 -5.61% 61 436.00 10.05%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 132 416.00 140 256.00 -5.59% 106 903.00 23.87%

Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 106 393.00 113 408.00 -6.19% -29 323.00 - 462.83%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 7 931.00 12 088.00 -34.39% -4 143.00 - 291.43%
UK3 Oběživo (F.21) - 444.00 -1 671.00 -73.43% 975.00 - 145.54%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 8 375.00 13 759.00 -39.13% -5 118.00 - 263.64%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 7 728.00 9 758.00 -20.80% 417.00 1 753.24%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 647.00 4 001.00 -83.83% -5 535.00 - 111.69%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 2 011.00 - 648.00 - 410.34% 1 759.00 14.33%
UK8 Krátkodobé (F.31) - 158.00 470.00 - 133.62% -47.00 236.17%
UK9 Dlouhodobé (F.32) 2 169.00 -1 118.00 - 294.01% 1 806.00 20.10%
UK10 Půjčky (F.4) 95 225.00 102 827.00 -7.39% -58 967.00 - 261.49%
UK11 Krátkodobé (F.41) 79 392.00 30 482.00 160.46% -2 906.00 -2 832.00%
UK12 Dlouhodobé (F.42) 15 833.00 72 345.00 -78.11% -56 061.00 - 128.24%
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 13 389.00 4 469.00 199.60% 6 250.00 114.22%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 13 486.00 4 282.00 214.95% 5 791.00 132.88%
UK15 Kotované akcie (F.511) - 669.00 434.00 - 254.15% 874.00 - 176.54%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 12 794.00 1 219.00 949.55% 2 688.00 375.97%
UK17 Jiné účasti (F.519) 1 361.00 2 629.00 -48.23% 2 229.00 -38.94%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -97.00 187.00 - 151.87% 459.00 - 121.13%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) - 278.00 -43.00 546.51% 1 473.00 - 118.87%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) - 278.00 -43.00 546.51% 1 473.00 - 118.87%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -47.00 -59.00 -20.34% -32.00 46.88%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) -11 838.00 -5 226.00 126.52% 24 337.00 - 148.64%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -3 998.00 2 405.00 - 266.24% 3 846.00 - 203.95%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -7 840.00 -7 631.00 2.74% 20 491.00 - 138.26%
Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce
Závazky celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Krátkodobé (AF.31) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Půjčky (AF.4) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Krátkodobé (AF.41) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Kotované akcie (AF.511) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Jiné účasti (AF.519) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62)
Penzijní nároky (AF.63) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Čistá finanční aktiva (62 hodnoty, 30.06.2019)
Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce
Závazky celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Krátkodobé (F.31) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dlouhodobé (F.32) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Půjčky (F.4) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Krátkodobé (F.41) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dlouhodobé (F.42) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Kotované akcie (F.511) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nekotované akcie (F.512) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Jiné účasti (F.519) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62)
Penzijní nároky (F.63) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Čisté finanční transakce (62 hodnoty, 30.06.2019)
Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce
Finanční aktiva celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
Oběživo a vklady (F.2) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Oběživo (F.21) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Vklady (F.22+F.29) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Převoditelné vklady (F.22) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní vklady (F.29) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Krátkodobé (F.31) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dlouhodobé (F.32) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Půjčky (F.4) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Krátkodobé (F.41) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dlouhodobé (F.42) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Kotované akcie (F.511) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nekotované akcie (F.512) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Jiné účasti (F.519) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (23 hodnoty, 30.06.2019)
Penzijní nároky (F.63) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce
Finanční aktiva celkem (62 hodnoty, 30.06.2019)
Oběživo a vklady (AF.2) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Oběživo (AF.21) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Vklady (AF.22+AF.29) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Převoditelné vklady (AF.22) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní vklady (AF.29) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Krátkodobé (AF.31) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Půjčky (AF.4) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Krátkodobé (AF.41) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Kotované akcie (AF.511) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Jiné účasti (AF.519) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (23 hodnoty, 30.06.2019)
Penzijní nároky (AF.63) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (62 hodnoty, 30.06.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (62 hodnoty, 30.06.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní finanční instituce (SDDS Plus)
Ostatní finanční instituce (Statistika finančních účtů)
Ostatní finanční instituce (Banky celkem (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Velké banky (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Střední banky (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Malé banky (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Pobočky zahraničních bank (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Stavební spořitelny (v % a počty))
Ostatní finanční instituce (Poměrové ukazatele (v % a počty))
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies