Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 2 629 518.00 2 619 628.20 0.38% 2 452 032.20 7.24%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 2 053 642.80 2 042 950.00 0.52% 1 903 167.30 7.91%
UK3 Termínované vklady celkem 575 875.20 576 678.20 -0.14% 548 864.90 4.92%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 325 252.40 326 332.30 -0.33% 319 457.40 1.81%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 53 253.80 52 612.20 1.22% 41 604.30 28.00%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 197 369.10 197 733.70 -0.18% 187 803.20 5.09%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 282 270.60 285 001.20 -0.96% 287 163.60 -1.70%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 42 981.80 41 331.20 3.99% 32 293.80 33.10%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 28 210.30 27 719.70 1.77% 19 699.30 43.20%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 25 043.50 24 892.50 0.61% 21 905.00 14.33%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 197 369.10 197 733.70 -0.18% 187 803.20 5.09%

Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 2 629 518.00
30.04.2019 2 619 628.20
31.03.2019 2 598 954.70
28.02.2019 2 593 718.90
31.01.2019 2 573 965.80
31.12.2018 2 558 451.30
30.11.2018 2 528 917.70
31.10.2018 2 509 565.20
30.09.2018 2 499 443.20
31.08.2018 2 492 360.10
Další »
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Netermínované vklady klientů celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 2 053 642.80
30.04.2019 2 042 950.00
31.03.2019 2 024 646.60
28.02.2019 2 019 645.90
31.01.2019 1 998 213.30
31.12.2018 1 997 567.60
30.11.2018 1 968 952.70
31.10.2018 1 956 677.70
30.09.2018 1 952 901.00
31.08.2018 1 945 113.20
Další »
Netermínované vklady klientů celkem,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 575 875.20
30.04.2019 576 678.20
31.03.2019 574 308.10
28.02.2019 574 073.00
31.01.2019 575 752.60
31.12.2018 560 883.70
30.11.2018 559 965.10
31.10.2018 552 887.60
30.09.2018 546 542.20
31.08.2018 547 246.90
Další »
Termínované vklady celkem,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady krátkodobé celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 325 252.40
30.04.2019 326 332.30
31.03.2019 328 103.70
28.02.2019 329 293.10
31.01.2019 332 601.10
31.12.2018 322 177.20
30.11.2018 326 376.50
31.10.2018 320 440.70
30.09.2018 315 337.30
31.08.2018 316 374.90
Další »
Termínované vklady krátkodobé celkem,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady střednědobé celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 53 253.80
30.04.2019 52 612.20
31.03.2019 51 147.60
28.02.2019 49 720.90
31.01.2019 48 386.20
31.12.2018 45 082.70
30.11.2018 44 112.30
31.10.2018 42 815.10
30.09.2018 41 894.00
31.08.2018 41 516.90
Další »
Termínované vklady střednědobé celkem,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady dlouhodobé celkem

ObdobíHodnota
31.05.2019 197 369.10
30.04.2019 197 733.70
31.03.2019 195 056.80
28.02.2019 195 059.00
31.01.2019 194 765.20
31.12.2018 193 623.80
30.11.2018 189 476.30
31.10.2018 189 631.70
30.09.2018 189 311.00
31.08.2018 189 355.20
Další »
Termínované vklady dlouhodobé celkem,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady do 3 měsíců včetně

ObdobíHodnota
31.05.2019 282 270.60
30.04.2019 285 001.20
31.03.2019 288 035.50
28.02.2019 290 559.40
31.01.2019 294 165.90
31.12.2018 285 781.60
30.11.2018 289 874.30
31.10.2018 284 754.50
30.09.2018 281 016.20
31.08.2018 282 491.50
Další »
Termínované vklady do 3 měsíců včetně,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně

ObdobíHodnota
31.05.2019 42 981.80
30.04.2019 41 331.20
31.03.2019 40 068.20
28.02.2019 38 733.60
31.01.2019 38 435.20
31.12.2018 36 395.70
30.11.2018 36 502.20
31.10.2018 35 686.20
30.09.2018 34 321.10
31.08.2018 33 883.30
Další »
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně

ObdobíHodnota
31.05.2019 28 210.30
30.04.2019 27 719.70
31.03.2019 26 600.90
28.02.2019 25 354.10
31.01.2019 24 122.60
31.12.2018 21 354.40
30.11.2018 20 907.60
31.10.2018 20 347.50
30.09.2018 20 181.60
31.08.2018 19 954.50
Další »
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně

ObdobíHodnota
31.05.2019 25 043.50
30.04.2019 24 892.50
31.03.2019 24 546.80
28.02.2019 24 366.80
31.01.2019 24 263.60
31.12.2018 23 728.30
30.11.2018 23 204.70
31.10.2018 22 467.50
30.09.2018 21 712.30
31.08.2018 21 562.40
Další »
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 5 let

ObdobíHodnota
31.05.2019 197 369.10
30.04.2019 197 733.70
31.03.2019 195 056.80
28.02.2019 195 059.00
31.01.2019 194 765.20
31.12.2018 193 623.80
30.11.2018 189 476.30
31.10.2018 189 631.70
30.09.2018 189 311.00
31.08.2018 189 355.20
Další »
Termínované vklady nad 5 let,Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies