Reálný sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 20 599 788.00 20 461 640.00 0.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 32 438.00 31 981.00 1.43% - -
UK3 Měnové zlato (AF.11) 9 090.00 8 873.00 2.45% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 23 348.00 23 108.00 1.04% - -
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 5 299 055.00 5 224 563.00 1.43% - -
UK6 Oběživo (AF.21) 445 803.00 436 580.00 2.11% - -
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 853 252.00 4 787 983.00 1.36% - -
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 2 456 554.00 2 326 354.00 5.60% - -
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 396 698.00 2 461 629.00 -2.64% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 047 993.00 3 082 105.00 -1.11% - -
UK11 Krátkodobé (AF.31) 305 427.00 349 364.00 -12.58% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 742 566.00 2 732 741.00 0.36% - -
UK13 Půjčky (AF.4) 3 943 966.00 3 924 257.00 0.50% - -
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 133 371.00 1 133 100.00 0.02% - -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 810 595.00 2 791 157.00 0.70% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 954 500.00 3 948 761.00 0.15% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 509 542.00 3 533 104.00 -0.67% - -
UK18 Kotované akcie (AF.511) 453 444.00 431 916.00 4.98% - -
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 2 210 319.00 2 220 789.00 -0.47% - -
UK20 Jiné účasti (AF.519) 845 779.00 880 399.00 -3.93% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 444 958.00 415 657.00 7.05% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 729 249.00 718 567.00 1.49% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 145 309.00 143 070.00 1.56% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 837.00 283 510.00 -0.59% - -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 302 103.00 291 987.00 3.46% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 144 073.00 125 380.00 14.91% - -
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 448 514.00 3 406 026.00 1.25% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 169 013.00 2 160 083.00 0.41% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 284 632.00 1 245 943.00 3.11% - -

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 138 148.00 174 170.00 -20.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 457.00 626.00 -27.00% - -
UK3 Měnové zlato (F.11) 217.00 531.00 -59.13% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 240.00 95.00 152.63% - -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 74 492.00 4 846.00 1 437.19% - -
UK6 Oběživo (F.21) 9 223.00 -5 260.00 - 275.34% - -
UK7 Vklady (F.22+F.29) 65 269.00 10 106.00 545.84% - -
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 130 200.00 -28 150.00 - 562.52% - -
UK9 Ostatní vklady (F.29) -64 931.00 38 256.00 - 269.73% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -34 112.00 -68 553.00 -50.24% - -
UK11 Krátkodobé (F.31) -43 937.00 -32 016.00 37.23% - -
UK12 Dlouhodobé (F.32) 9 825.00 -36 537.00 - 126.89% - -
UK13 Půjčky (F.4) 19 709.00 93 954.00 -79.02% - -
UK14 Krátkodobé (F.41) 271.00 91 924.00 -99.71% - -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 19 438.00 2 030.00 857.54% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 5 739.00 181 586.00 -96.84% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -23 562.00 161 771.00 - 114.56% - -
UK18 Kotované akcie (F.511) 21 528.00 29 519.00 -27.07% - -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -10 470.00 132 045.00 - 107.93% - -
UK20 Jiné účasti (F.519) -34 620.00 207.00 -16 824.64% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 29 301.00 19 815.00 47.87% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 682.00 2 716.00 293.30% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 2 239.00 - 875.00 - 355.89% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 673.00 -4 802.00 -65.16% - -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 10 116.00 8 393.00 20.53% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 18 693.00 2 699.00 592.59% - -
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 42 488.00 -43 704.00 - 197.22% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 8 930.00 -13 848.00 - 164.49% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 38 689.00 -29 856.00 - 229.59% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 514 862.00 6 503 728.00 0.17% 6 218 442.00 4.77%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 155 597.00 1 140 987.00 1.28% 1 076 354.00 7.36%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 68 570.00 89 657.00 -23.52% 82 974.00 -17.36%
UK5 (A) F4 Půjčky 875 133.00 888 957.00 -1.55% 867 034.00 0.93%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 632 586.00 1 631 057.00 0.09% 1 576 366.00 3.57%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 37 439.00 37 789.00 -0.93% 36 373.00 2.93%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 33 837.00 34 595.00 -2.19% 37 194.00 -9.03%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 2 711 700.00 2 680 686.00 1.16% 2 542 147.00 6.67%
UK10 Závazky (L) 9 713 080.00 9 653 375.00 0.62% 9 238 172.00 5.14%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 326 879.00 323 710.00 0.98% 337 072.00 -3.02%
UK14 (L) F4 Půjčky 2 500 713.00 2 485 952.00 0.59% 2 356 208.00 6.13%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 4 213 051.00 4 168 170.00 1.08% 3 966 993.00 6.20%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 33 144.00 38 169.00 -13.17% 43 272.00 -23.41%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 2 639 293.00 2 637 374.00 0.07% 2 534 627.00 4.13%

Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 3 240 287.00 3 282 617.00 -1.29% 1 995 383.00 62.39%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 22 792.00 23 328.00 -2.30% 25 542.00 -10.77%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 132 892.00 1 058 737.00 7.00% 494 938.00 128.90%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 791 702.00 1 920 412.00 -6.70% 1 280 531.00 39.92%
UK5 (A) F4 Půjčky 17 962.00 9 047.00 98.54% 14 491.00 23.95%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 270 847.00 263 588.00 2.75% 179 385.00 50.99%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 3 970.00 7 389.00 -46.27% 44.00 8 922.73%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 122.00 116.00 5.17% 452.00 -73.01%
UK10 Závazky (L) 3 325 607.00 3 350 722.00 -0.75% 1 949 066.00 70.63%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 24 235.00 24 903.00 -2.68% 26 365.00 -8.08%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 3 299 088.00 3 323 107.00 -0.72% 1 916 763.00 72.12%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 400.00 1 400.00 0.00 1 400.00 0.00
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 649.00 957.00 -32.18% 4 135.00 -84.30%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 235.00 355.00 -33.80% 403.00 -41.69%

Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 7 203 403.00 6 988 116.00 3.08% 5 906 537.00 21.96%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 798 899.00 2 640 203.00 6.01% 1 523 507.00 83.71%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 945 145.00 956 970.00 -1.24% 1 070 282.00 -11.69%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 191 474.00 3 123 937.00 2.16% 3 008 576.00 6.08%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 123 983.00 122 247.00 1.42% 121 390.00 2.14%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 16 346.00 18 061.00 -9.50% 23 717.00 -31.08%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 88 298.00 90 528.00 -2.46% 117 822.00 -25.06%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 39 258.00 36 170.00 8.54% 41 243.00 -4.81%
UK10 Závazky (L) 7 195 630.00 6 940 506.00 3.68% 5 837 015.00 23.28%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 5 558 934.00 5 338 820.00 4.12% 4 412 073.00 25.99%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 765 444.00 770 064.00 -0.60% 603 435.00 26.85%
UK14 (L) F4 Půjčky 97 561.00 80 490.00 21.21% 82 425.00 18.36%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 639 650.00 618 595.00 3.40% 586 422.00 9.08%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 88 029.00 88 213.00 -0.21% 101 496.00 -13.27%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 46 012.00 44 324.00 3.81% 51 164.00 -10.07%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 032.00 1 730.00 -40.35% 495.00 108.48%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 542.00 878.00 -38.27% 272.00 99.26%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 489.00 850.00 -42.47% 222.00 120.27%
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (A)F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 0.00 1.00 - 0.00 -
UK10 Závazky (L) 1 677.00 2 305.00 -27.25% 816.00 105.51%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 177.00 - 163.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 575.00 2 127.00 -25.95% 653.00 141.19%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky - - - - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 102.00 1.00 10 100.00% 0.00 -

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 386 388.00 350 702.00 10.18% 297 470.00 29.89%
UK3 (A)F2 Oběživo a vklady 75 167.00 51 858.00 44.95% 33 559.00 123.98%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 105 308.00 107 191.00 -1.76% 102 554.00 2.69%
UK5 (A) F4 Půjčky 32 989.00 32 456.00 1.64% 27 468.00 20.10%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 162 173.00 148 789.00 9.00% 126 496.00 28.20%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 8.00 10.00 -20.00% 6.00 33.33%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 113.00 2 864.00 -61.14% 193.00 476.68%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 9 630.00 7 534.00 27.82% 7 194.00 33.86%
UK10 Závazky (L) 449 151.00 429 943.00 4.47% 372 382.00 20.62%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 1 136.00 170.00 568.24% 209.00 443.54%
UK14 (L)F4 Půjčky 19 649.00 15 725.00 24.95% 10 910.00 80.10%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 403 574.00 389 203.00 3.69% 336 091.00 20.08%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 528.00 543.00 -2.76% 484.00 9.09%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 24 264.00 24 302.00 -0.16% 24 688.00 -1.72%

Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 296 447.00 1 303 089.00 -0.51% 999 208.00 29.75%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 121 779.00 134 115.00 -9.20% 85 874.00 41.81%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 13 674.00 17 193.00 -20.47% 23 899.00 -42.78%
UK5 (A) F4 Půjčky 493 652.00 499 475.00 -1.17% 422 211.00 16.92%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 532 125.00 509 110.00 4.52% 305 144.00 74.38%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 5 901.00 5 923.00 -0.37% 5 605.00 5.28%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 3 153.00 2 707.00 16.48% 2 816.00 11.97%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 126 163.00 134 566.00 -6.24% 153 659.00 -17.89%
UK10 Závazky (L) 1 254 971.00 1 256 532.00 -0.12% 1 049 566.00 19.57%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 76 239.00 101 924.00 -25.20% 74 424.00 2.44%
UK14 (L) F4 Půjčky 485 243.00 489 703.00 -0.91% 437 428.00 10.93%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 480 733.00 479 559.00 0.24% 388 805.00 23.64%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 904.00 841.00 7.49% 799.00 13.14%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 211 852.00 184 505.00 14.82% 148 110.00 43.04%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 503 488.00 515 921.00 -2.41% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 33 746.00 24 167.00 39.64% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 290 909.00 302 298.00 -3.77% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 1 217.00 2 587.00 -52.96% - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 107 920.00 111 296.00 -3.03% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 255.00 39 638.00 1.56% - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 289.00 690.00 -58.12% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 29 152.00 35 245.00 -17.29% - -
UK10 Závazky (L) 540 232.00 540 234.00 -0.00% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 591.00 594.00 -0.51% - -
UK14 (L) F4 Půjčky 307.00 575.00 -46.61% - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 81 923.00 79 801.00 2.66% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 412 682.00 414 546.00 -0.45% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 4 647.00 4 463.00 4.12% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 40 082.00 40 255.00 -0.43% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 345 789.00 339 554.00 1.84% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 18 143.00 14 734.00 23.14% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 319 823.00 316 895.00 0.92% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 588.00 6 622.00 -0.51% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 3.00 3.00 0.00 - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 116.00 283.00 -59.01% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1 116.00 1 017.00 9.73% - -
UK10 Závazky (L) 363 278.00 352 878.00 2.95% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - - -
UK14 (L) F4 Půjčky 10.00 10.00 0.00 - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 15 838.00 12 507.00 26.63% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 343 286.00 336 279.00 2.08% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 821.00 2 546.00 10.80% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1 323.00 1 536.00 -13.87% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Assets (A) 1 799 573.00 1 884 270.00 -4.49% 1 601 382.00 12.38%
UK3 (A) F2 Currency and deposits 520 307.00 671 582.00 -22.53% 491 080.00 5.95%
UK4 (A) F3 Debt securities 40 772.00 35 734.00 14.10% 19 471.00 109.40%
UK5 (A) F4 Loans 170 049.00 177 654.00 -4.28% 117 673.00 44.51%
UK6 (A) F5 Equity and investment fund shares 722 789.00 649 379.00 11.30% 650 604.00 11.10%
UK7 (A) F6 Insurance, pension and standardised guarantees 2 244.00 2 236.00 0.36% 2 128.00 5.45%
UK8 (A) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 381.00 1 935.00 -28.63% 1 281.00 7.81%
UK9 (A) F8 Other accounts receivable 342 031.00 345 750.00 -1.08% 319 145.00 7.17%
UK10 Liabilities (L) 2 480 607.00 2 653 570.00 -6.52% 2 506 173.00 -1.02%
UK12 (L) F2 Currency and deposits 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (L) F3 Debt securities 1 727 081.00 1 925 849.00 -10.32% 1 845 080.00 -6.40%
UK14 (L) F4 Loans 276 255.00 296 629.00 -6.87% 242 392.00 13.97%
UK15 (L) F5 Equity and investment fund shares 93 981.00 34 780.00 170.22% 25 500.00 268.55%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 2 183.00 1 575.00 38.60% 2 780.00 -21.47%
UK18 (L) F8 Other accounts receivable 381 107.00 394 737.00 -3.45% 390 421.00 -2.39%

Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A 5 440 704.00 5 405 484.00 0.65% 5 161 019.00 5.42%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 929 686.00 2 906 682.00 0.79% 2 720 159.00 7.70%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 176 164.00 185 871.00 -5.22% 210 364.00 -16.26%
UK5 (A) F4 Půjčky 865.00 771.00 12.19% 755.00 14.57%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 389 230.00 1 375 493.00 1.00% 1 321 277.00 5.14%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 725 152.00 718 813.00 0.88% 695 594.00 4.25%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 128.00 128.00 0.00 130.00 -1.54%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 219 479.00 217 726.00 0.81% 212 740.00 3.17%
UK10 Závazky (L) 1 701 433.00 1 673 193.00 1.69% 1 591 153.00 6.93%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 308.00 300.00 2.67% 280.00 10.00%
UK14 (L) F4 Půjčky 1 566 907.00 1 538 581.00 1.84% 1 456 187.00 7.60%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 134 218.00 134 312.00 -0.07% 134 686.00 -0.35%

Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 784 850.00 6 706 858.00 1.16% 5 522 042.00 22.87%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 24 235.00 24 903.00 -2.68% 26 365.00 -8.08%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 546 484.00 1 429 289.00 8.20% 773 505.00 99.93%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 311 263.00 1 447 860.00 -9.43% 1 081 909.00 21.20%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 084 964.00 1 049 042.00 3.42% 1 013 857.00 7.01%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 2 232 476.00 2 198 429.00 1.55% 2 089 836.00 6.83%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 22 270.00 22 626.00 -1.57% 21 165.00 5.22%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 57 292.00 63 122.00 -9.24% 75 043.00 -23.65%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 505 866.00 471 587.00 7.27% 440 362.00 14.88%
UK10 Závazky (L) 6 451 822.00 6 430 674.00 0.33% 5 112 436.00 26.20%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 14 199.00 14 590.00 -2.68% 15 449.00 -8.09%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 1 557 535.00 1 485 745.00 4.83% 931 838.00 67.15%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 2 155 935.00 2 291 242.00 -5.91% 1 660 588.00 29.83%
UK14 (L) F4 Půjčky 880 489.00 847 667.00 3.87% 885 257.00 -0.54%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 253 898.00 1 228 939.00 2.03% 1 080 745.00 16.02%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 36 264.00 37 243.00 -2.63% 37 484.00 -3.25%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 62 263.00 71 178.00 -12.52% 75 838.00 -17.90%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 491 239.00 454 070.00 8.19% 425 237.00 15.52%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 926 762.00 961 441.00 -3.61% 901 998.00 2.75%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 134 204.00 113 341.00 18.41% 61 426.00 118.48%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 600 594.00 652 162.00 -7.91% 649 578.00 -7.54%
UK5 (A) F4 Půjčky 84.00 25.00 236.00% 1 375.00 -93.89%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 116 619.00 115 018.00 1.39% 112 744.00 3.44%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 39 311.00 40 081.00 -1.92% 40 553.00 -3.06%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 133.00 1 292.00 -12.31% 409.00 177.02%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 34 817.00 39 522.00 -11.90% 35 913.00 -3.05%
UK10 Závazky (L) 1 011 737.00 988 477.00 2.35% 937 104.00 7.96%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 659.00 641.00 2.81% 696.00 -5.32%
UK14 (L) F4 Půjčky 40 355.00 26 440.00 52.63% 2 470.00 1 533.81%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 94 966.00 90 337.00 5.12% 96 633.00 -1.73%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 812 408.00 808 297.00 0.51% 787 658.00 3.14%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 605.00 3 084.00 -15.53% 6 128.00 -57.49%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 60 744.00 59 678.00 1.79% 43 519.00 39.58%
Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (AF.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (F.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 30.09.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 30.09.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)
Aktiva (A (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 30.09.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 30.09.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (1 hodnota, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)
Assets (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Debt securities (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Loans (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Equity and investment fund shares (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Other accounts receivable (34 hodnot, 30.09.2017)
Liabilities (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Debt securities (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Loans (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Equity and investment fund shares (10 hodnot, 30.09.2017)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Other accounts receivable (34 hodnot, 30.09.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.09.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.09.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.09.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.09.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.09.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.09.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Reálný sektor (SDDS Plus)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.) (Hlavní ukazatele)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů