Reálný sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 20 599 788.00 20 461 640.00 0.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 32 438.00 31 981.00 1.43% - -
UK3 Měnové zlato (AF.11) 9 090.00 8 873.00 2.45% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 23 348.00 23 108.00 1.04% - -
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 5 299 055.00 5 224 563.00 1.43% - -
UK6 Oběživo (AF.21) 445 803.00 436 580.00 2.11% - -
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 853 252.00 4 787 983.00 1.36% - -
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 2 456 554.00 2 326 354.00 5.60% - -
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 396 698.00 2 461 629.00 -2.64% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 047 993.00 3 082 105.00 -1.11% - -
UK11 Krátkodobé (AF.31) 305 427.00 349 364.00 -12.58% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 742 566.00 2 732 741.00 0.36% - -
UK13 Půjčky (AF.4) 3 943 966.00 3 924 257.00 0.50% - -
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 133 371.00 1 133 100.00 0.02% - -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 810 595.00 2 791 157.00 0.70% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 954 500.00 3 948 761.00 0.15% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 509 542.00 3 533 104.00 -0.67% - -
UK18 Kotované akcie (AF.511) 453 444.00 431 916.00 4.98% - -
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 2 210 319.00 2 220 789.00 -0.47% - -
UK20 Jiné účasti (AF.519) 845 779.00 880 399.00 -3.93% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 444 958.00 415 657.00 7.05% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 729 249.00 718 567.00 1.49% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 145 309.00 143 070.00 1.56% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 837.00 283 510.00 -0.59% - -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 302 103.00 291 987.00 3.46% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 144 073.00 125 380.00 14.91% - -
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 448 514.00 3 406 026.00 1.25% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 169 013.00 2 160 083.00 0.41% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 284 632.00 1 245 943.00 3.11% - -

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 138 148.00 174 170.00 -20.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 457.00 626.00 -27.00% - -
UK3 Měnové zlato (F.11) 217.00 531.00 -59.13% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 240.00 95.00 152.63% - -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 74 492.00 4 846.00 1 437.19% - -
UK6 Oběživo (F.21) 9 223.00 -5 260.00 - 275.34% - -
UK7 Vklady (F.22+F.29) 65 269.00 10 106.00 545.84% - -
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 130 200.00 -28 150.00 - 562.52% - -
UK9 Ostatní vklady (F.29) -64 931.00 38 256.00 - 269.73% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -34 112.00 -68 553.00 -50.24% - -
UK11 Krátkodobé (F.31) -43 937.00 -32 016.00 37.23% - -
UK12 Dlouhodobé (F.32) 9 825.00 -36 537.00 - 126.89% - -
UK13 Půjčky (F.4) 19 709.00 93 954.00 -79.02% - -
UK14 Krátkodobé (F.41) 271.00 91 924.00 -99.71% - -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 19 438.00 2 030.00 857.54% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 5 739.00 181 586.00 -96.84% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -23 562.00 161 771.00 - 114.56% - -
UK18 Kotované akcie (F.511) 21 528.00 29 519.00 -27.07% - -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -10 470.00 132 045.00 - 107.93% - -
UK20 Jiné účasti (F.519) -34 620.00 207.00 -16 824.64% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 29 301.00 19 815.00 47.87% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 682.00 2 716.00 293.30% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 2 239.00 - 875.00 - 355.89% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 673.00 -4 802.00 -65.16% - -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 10 116.00 8 393.00 20.53% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 18 693.00 2 699.00 592.59% - -
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 42 488.00 -43 704.00 - 197.22% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 8 930.00 -13 848.00 - 164.49% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 38 689.00 -29 856.00 - 229.59% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 805 189.00 6 655 339.00 2.25% 6 474 587.00 5.11%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 187 962.00 1 131 642.00 4.98% 1 073 456.00 10.67%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 64 128.00 68 570.00 -6.48% 86 118.00 -25.53%
UK5 (A) F4 Půjčky 948 971.00 860 762.00 10.25% 924 051.00 2.70%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 563 292.00 1 566 336.00 -0.19% 1 528 000.00 2.31%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 36 808.00 37 439.00 -1.69% 35 336.00 4.17%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 40 871.00 38 377.00 6.50% 42 840.00 -4.60%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 2 963 157.00 2 952 213.00 0.37% 2 784 786.00 6.41%
UK10 Závazky (L) 11 604 574.00 11 489 364.00 1.00% 11 017 440.00 5.33%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 354 553.00 328 015.00 8.09% 330 918.00 7.14%
UK14 (L) F4 Půjčky 2 506 883.00 2 487 710.00 0.77% 2 457 711.00 2.00%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 5 801 261.00 5 766 829.00 0.60% 5 415 148.00 7.13%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 40 549.00 34 200.00 18.56% 51 293.00 -20.95%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 2 901 328.00 2 872 610.00 1.00% 2 762 370.00 5.03%

Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 3 160 340.00 3 240 457.00 -2.47% 2 213 073.00 42.80%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 22 203.00 22 792.00 -2.58% 25 038.00 -11.32%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 365 331.00 1 132 892.00 20.52% 664 608.00 105.43%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 499 812.00 1 791 702.00 -16.29% 1 325 197.00 13.18%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 128.00 17 962.00 -82.59% 2 482.00 26.03%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 268 599.00 271 017.00 -0.89% 194 552.00 38.06%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 116.00 3 970.00 -71.89% 1 045.00 6.79%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 151.00 122.00 23.77% 151.00 0.00
UK10 Závazky (L) 3 333 471.00 3 325 607.00 0.24% 2 140 176.00 55.76%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 23 600.00 24 235.00 -2.62% 26 807.00 -11.96%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 3 307 564.00 3 299 088.00 0.26% 2 107 832.00 56.92%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 400.00 1 400.00 0.00 1 400.00 0.00
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 486.00 649.00 -25.12% 3 866.00 -87.43%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 421.00 235.00 79.15% 271.00 55.35%

Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 959 998.00 7 220 729.00 -3.61% 5 952 958.00 16.92%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 643 529.00 2 798 899.00 -5.55% 1 601 908.00 65.02%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 901 716.00 945 145.00 -4.59% 1 037 596.00 -13.10%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 120 661.00 3 191 474.00 -2.22% 3 005 360.00 3.84%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 138 053.00 141 309.00 -2.30% 143 350.00 -3.70%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 21 192.00 16 346.00 29.65% 22 069.00 -3.97%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 93 010.00 88 298.00 5.34% 104 169.00 -10.71%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 41 837.00 39 258.00 6.57% 38 506.00 8.65%
UK10 Závazky (L) 6 920 271.00 7 195 630.00 -3.83% 5 875 456.00 17.78%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 5 272 391.00 5 558 934.00 -5.15% 4 361 266.00 20.89%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 770 237.00 765 444.00 0.63% 683 324.00 12.72%
UK14 (L) F4 Půjčky 95 582.00 97 561.00 -2.03% 80 878.00 18.18%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 644 535.00 639 650.00 0.76% 611 365.00 5.43%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 95 721.00 88 029.00 8.74% 90 801.00 5.42%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 41 805.00 46 012.00 -9.14% 47 822.00 -12.58%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 457.00 1 032.00 41.18% 647.00 125.19%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 965.00 542.00 78.04% 324.00 197.84%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 491.00 489.00 0.41% 284.00 72.89%
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (A)F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 0.00 - 38.00 -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Závazky (L) 1 546.00 1 677.00 -7.81% 866.00 78.52%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 158.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 545.00 1 575.00 -1.90% 708.00 118.22%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky - - - - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1.00 102.00 -99.02% 0.00 -

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 406 239.00 393 066.00 3.35% 323 035.00 25.76%
UK3 (A)F2 Oběživo a vklady 66 986.00 75 167.00 -10.88% 36 218.00 84.95%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 112 358.00 105 308.00 6.69% 109 564.00 2.55%
UK5 (A) F4 Půjčky 36 060.00 32 989.00 9.31% 30 754.00 17.25%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 181 427.00 168 851.00 7.45% 141 760.00 27.98%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 11.00 8.00 37.50% 6.00 83.33%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 330.00 1 113.00 19.50% 163.00 715.95%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 8 067.00 9 630.00 -16.23% 4 570.00 76.52%
UK10 Závazky (L) 456 275.00 448 015.00 1.84% 390 217.00 16.93%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 213.00 -
UK14 (L)F4 Půjčky 10 759.00 19 649.00 -45.24% 10 845.00 -0.79%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 424 751.00 403 574.00 5.25% 354 779.00 19.72%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 361.00 528.00 -31.63% 1 268.00 -71.53%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 20 404.00 24 264.00 -15.91% 23 112.00 -11.72%

Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 261 133.00 1 276 832.00 -1.23% 1 133 958.00 11.22%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 80 276.00 121 779.00 -34.08% 71 696.00 11.97%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 14 345.00 13 674.00 4.91% 2 941.00 387.76%
UK5 (A) F4 Půjčky 494 146.00 468 502.00 5.47% 457 898.00 7.92%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 548 721.00 540 502.00 1.52% 435 604.00 25.97%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 5 766.00 5 901.00 -2.29% 5 662.00 1.84%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 395.00 311.00 27.01% 167.00 136.53%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 117 484.00 126 163.00 -6.88% 159 990.00 -26.57%
UK10 Závazky (L) 1 336 404.00 1 265 773.00 5.58% 1 236 266.00 8.10%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 73 361.00 76 239.00 -3.77% 80 036.00 -8.34%
UK14 (L) F4 Půjčky 519 694.00 454 948.00 14.23% 458 831.00 13.26%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 537 881.00 521 196.00 3.20% 502 568.00 7.03%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 631.00 1 538.00 6.05% 1 337.00 21.99%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 203 837.00 211 852.00 -3.78% 193 494.00 5.35%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 503 488.00 515 921.00 -2.41% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 33 746.00 24 167.00 39.64% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 290 909.00 302 298.00 -3.77% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 1 217.00 2 587.00 -52.96% - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 107 920.00 111 296.00 -3.03% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 255.00 39 638.00 1.56% - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 289.00 690.00 -58.12% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 29 152.00 35 245.00 -17.29% - -
UK10 Závazky (L) 540 232.00 540 234.00 -0.00% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 591.00 594.00 -0.51% - -
UK14 (L) F4 Půjčky 307.00 575.00 -46.61% - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 81 923.00 79 801.00 2.66% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 412 682.00 414 546.00 -0.45% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 4 647.00 4 463.00 4.12% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 40 082.00 40 255.00 -0.43% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 345 789.00 339 554.00 1.84% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 18 143.00 14 734.00 23.14% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 319 823.00 316 895.00 0.92% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 588.00 6 622.00 -0.51% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 3.00 3.00 0.00 - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 116.00 283.00 -59.01% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1 116.00 1 017.00 9.73% - -
UK10 Závazky (L) 363 278.00 352 878.00 2.95% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - - -
UK14 (L) F4 Půjčky 10.00 10.00 0.00 - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 15 838.00 12 507.00 26.63% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 343 286.00 336 279.00 2.08% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 821.00 2 546.00 10.80% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1 323.00 1 536.00 -13.87% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Assets (A) 1 720 297.00 1 660 243.00 3.62% 1 511 610.00 13.81%
UK3 (A) F2 Currency and deposits 537 994.00 520 307.00 3.40% 417 045.00 29.00%
UK4 (A) F3 Debt securities 42 848.00 40 772.00 5.09% 11 905.00 259.92%
UK5 (A) F4 Loans 199 097.00 170 539.00 16.75% 167 520.00 18.85%
UK6 (A) F5 Equity and investment fund shares 606 284.00 582 969.00 4.00% 579 198.00 4.68%
UK7 (A) F6 Insurance, pension and standardised guarantees 2 242.00 2 244.00 -0.09% 1 988.00 12.78%
UK8 (A) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 552.00 1 381.00 12.38% 1 683.00 -7.78%
UK9 (A) F8 Other accounts receivable 330 280.00 342 031.00 -3.44% 332 271.00 -0.60%
UK10 Liabilities (L) 2 378 795.00 2 313 739.00 2.81% 2 372 770.00 0.25%
UK12 (L) F2 Currency and deposits 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (L) F3 Debt securities 1 714 217.00 1 727 081.00 -0.74% 1 789 430.00 -4.20%
UK14 (L) F4 Loans 307 574.00 276 255.00 11.34% 276 871.00 11.09%
UK15 (L) F5 Equity and investment fund shares 286.00 287.00 -0.35% 381.00 -24.93%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 2 183.00 2 183.00 0.00 2 051.00 6.44%
UK18 (L) F8 Other accounts receivable 354 535.00 307 933.00 15.13% 304 037.00 16.61%

Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A 6 090 855.00 6 025 392.00 1.09% 5 775 119.00 5.47%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 984 819.00 2 953 641.00 1.06% 2 825 762.00 5.63%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 165 240.00 176 170.00 -6.20% 202 443.00 -18.38%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 348.00 1 317.00 2.35% 1 222.00 10.31%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 977 262.00 1 944 097.00 1.71% 1 824 194.00 8.39%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 734 652.00 725 152.00 1.31% 704 103.00 4.34%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 117.00 120.00 -2.50% 130.00 -10.00%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 227 417.00 224 895.00 1.12% 217 265.00 4.67%
UK10 Závazky (L) 1 723 611.00 1 696 904.00 1.57% 1 622 482.00 6.23%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 316.00 308.00 2.60% 280.00 12.86%
UK14 (L) F4 Půjčky 1 597 406.00 1 568 391.00 1.85% 1 487 226.00 7.41%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 125 889.00 128 205.00 -1.81% 134 976.00 -6.73%

Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 7 742 814.00 7 770 746.00 -0.36% 6 657 839.00 16.30%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 23 600.00 24 235.00 -2.62% 26 807.00 -11.96%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 439 308.00 1 546 484.00 -6.93% 808 592.00 78.00%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 342 047.00 1 311 263.00 2.35% 1 195 930.00 12.22%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 080 403.00 1 083 991.00 -0.33% 1 039 415.00 3.94%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 3 322 406.00 3 298 532.00 0.72% 3 110 669.00 6.81%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 22 252.00 22 270.00 -0.08% 20 801.00 6.98%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 66 719.00 57 292.00 16.45% 77 080.00 -13.44%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 446 079.00 426 679.00 4.55% 378 545.00 17.84%
UK10 Závazky (L) 6 333 464.00 6 417 138.00 -1.30% 5 313 269.00 19.20%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 13 826.00 14 199.00 -2.63% 15 708.00 -11.98%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 1 837 426.00 1 557 535.00 17.97% 1 089 266.00 68.68%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 1 856 182.00 2 155 935.00 -13.90% 1 711 780.00 8.44%
UK14 (L) F4 Půjčky 845 816.00 886 220.00 -4.56% 860 833.00 -1.74%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 221 395.00 1 200 871.00 1.71% 1 087 627.00 12.30%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 36 359.00 36 264.00 0.26% 36 118.00 0.67%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 64 334.00 62 263.00 3.33% 69 941.00 -8.02%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 458 126.00 503 851.00 -9.08% 441 996.00 3.65%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 940 883.00 930 347.00 1.13% 884 383.00 6.39%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 110 211.00 134 204.00 -17.88% 58 755.00 87.58%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 625 881.00 600 594.00 4.21% 624 656.00 0.20%
UK5 (A) F4 Půjčky 9 010.00 3 553.00 153.59% 6 233.00 44.55%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 118 999.00 116 735.00 1.94% 118 031.00 0.82%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 39 490.00 39 311.00 0.46% 38 507.00 2.55%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 910.00 1 133.00 68.58% 492.00 288.21%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 35 382.00 34 817.00 1.62% 37 709.00 -6.17%
UK10 Závazky (L) 992 417.00 1 011 743.00 -1.91% 948 937.00 4.58%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 665.00 - 653.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 9 110.00 40 355.00 -77.43% 1 582.00 475.85%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 91 989.00 94 966.00 -3.13% 101 420.00 -9.30%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 826 055.00 812 408.00 1.68% 792 355.00 4.25%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 755.00 2 605.00 -32.63% 7 212.00 -75.67%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 63 508.00 60 744.00 4.55% 45 715.00 38.92%
Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (AF.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (F.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)
Aktiva (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnoty, 31.12.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnoty, 31.12.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)
Aktiva (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)
Aktiva (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)
Aktiva (A (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)
Aktiva (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)
Aktiva (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnoty, 31.12.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnoty, 31.12.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)
Aktiva (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (1 hodnota, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)
Aktiva (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)
Assets (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Debt securities (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Loans (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Equity and investment fund shares (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Other accounts receivable (34 hodnoty, 31.12.2017)
Liabilities (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Debt securities (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Loans (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Equity and investment fund shares (10 hodnot, 31.12.2017)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Other accounts receivable (34 hodnoty, 31.12.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)
Aktiva (A) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnoty, 31.12.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnoty, 31.12.2017)
Závazky (L) (34 hodnoty, 31.12.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.12.2017)
F4 Půjčky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnoty, 31.12.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnoty, 31.12.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnoty, 31.12.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnoty, 31.12.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Reálný sektor (SDDS Plus)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.) (Hlavní ukazatele)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů