Reálný sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 20 599 788.00 20 461 640.00 0.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 32 438.00 31 981.00 1.43% - -
UK3 Měnové zlato (AF.11) 9 090.00 8 873.00 2.45% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 23 348.00 23 108.00 1.04% - -
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 5 299 055.00 5 224 563.00 1.43% - -
UK6 Oběživo (AF.21) 445 803.00 436 580.00 2.11% - -
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 853 252.00 4 787 983.00 1.36% - -
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 2 456 554.00 2 326 354.00 5.60% - -
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 396 698.00 2 461 629.00 -2.64% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 047 993.00 3 082 105.00 -1.11% - -
UK11 Krátkodobé (AF.31) 305 427.00 349 364.00 -12.58% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 742 566.00 2 732 741.00 0.36% - -
UK13 Půjčky (AF.4) 3 943 966.00 3 924 257.00 0.50% - -
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 133 371.00 1 133 100.00 0.02% - -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 810 595.00 2 791 157.00 0.70% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 954 500.00 3 948 761.00 0.15% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 509 542.00 3 533 104.00 -0.67% - -
UK18 Kotované akcie (AF.511) 453 444.00 431 916.00 4.98% - -
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 2 210 319.00 2 220 789.00 -0.47% - -
UK20 Jiné účasti (AF.519) 845 779.00 880 399.00 -3.93% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 444 958.00 415 657.00 7.05% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 729 249.00 718 567.00 1.49% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 145 309.00 143 070.00 1.56% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 837.00 283 510.00 -0.59% - -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 302 103.00 291 987.00 3.46% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 144 073.00 125 380.00 14.91% - -
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 448 514.00 3 406 026.00 1.25% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 169 013.00 2 160 083.00 0.41% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 284 632.00 1 245 943.00 3.11% - -

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 138 148.00 174 170.00 -20.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 457.00 626.00 -27.00% - -
UK3 Měnové zlato (F.11) 217.00 531.00 -59.13% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 240.00 95.00 152.63% - -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 74 492.00 4 846.00 1 437.19% - -
UK6 Oběživo (F.21) 9 223.00 -5 260.00 - 275.34% - -
UK7 Vklady (F.22+F.29) 65 269.00 10 106.00 545.84% - -
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 130 200.00 -28 150.00 - 562.52% - -
UK9 Ostatní vklady (F.29) -64 931.00 38 256.00 - 269.73% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -34 112.00 -68 553.00 -50.24% - -
UK11 Krátkodobé (F.31) -43 937.00 -32 016.00 37.23% - -
UK12 Dlouhodobé (F.32) 9 825.00 -36 537.00 - 126.89% - -
UK13 Půjčky (F.4) 19 709.00 93 954.00 -79.02% - -
UK14 Krátkodobé (F.41) 271.00 91 924.00 -99.71% - -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 19 438.00 2 030.00 857.54% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 5 739.00 181 586.00 -96.84% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -23 562.00 161 771.00 - 114.56% - -
UK18 Kotované akcie (F.511) 21 528.00 29 519.00 -27.07% - -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -10 470.00 132 045.00 - 107.93% - -
UK20 Jiné účasti (F.519) -34 620.00 207.00 -16 824.64% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 29 301.00 19 815.00 47.87% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 682.00 2 716.00 293.30% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 2 239.00 - 875.00 - 355.89% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 673.00 -4 802.00 -65.16% - -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 10 116.00 8 393.00 20.53% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 18 693.00 2 699.00 592.59% - -
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 42 488.00 -43 704.00 - 197.22% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 8 930.00 -13 848.00 - 164.49% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 38 689.00 -29 856.00 - 229.59% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 776 039.00 6 621 871.00 2.33% 6 655 339.00 1.81%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 158 863.00 1 165 492.00 -0.57% 1 131 642.00 2.41%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 87 352.00 71 908.00 21.48% 68 570.00 27.39%
UK5 (A) F4 Půjčky 931 240.00 922 831.00 0.91% 860 762.00 8.19%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 718 695.00 1 614 434.00 6.46% 1 566 336.00 9.73%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 35 712.00 34 273.00 4.20% 37 439.00 -4.61%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 51 013.00 44 013.00 15.90% 38 377.00 32.93%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 2 793 164.00 2 768 920.00 0.88% 2 952 213.00 -5.39%
UK10 Závazky (L) 11 881 249.00 11 729 590.00 1.29% 11 489 364.00 3.41%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 375 404.00 372 205.00 0.86% 328 015.00 14.45%
UK14 (L) F4 Půjčky 2 679 814.00 2 593 771.00 3.32% 2 487 710.00 7.72%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 5 939 486.00 5 905 684.00 0.57% 5 766 829.00 2.99%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 51 372.00 46 966.00 9.38% 34 200.00 50.21%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 2 835 173.00 2 810 964.00 0.86% 2 872 610.00 -1.30%

Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 3 178 691.00 3 229 696.00 -1.58% 3 240 457.00 -1.91%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 21 459.00 22 657.00 -5.29% 22 792.00 -5.85%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 319 883.00 1 369 897.00 -3.65% 1 132 892.00 16.51%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 553 642.00 1 555 011.00 -0.09% 1 791 702.00 -13.29%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 087.00 3 174.00 -2.74% 17 962.00 -82.81%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 276 306.00 276 793.00 -0.18% 271 017.00 1.95%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 4 172.00 2 035.00 105.01% 3 970.00 5.09%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 142.00 129.00 10.08% 122.00 16.39%
UK10 Závazky (L) 3 345 615.00 3 347 867.00 -0.07% 3 325 607.00 0.60%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 24 049.00 24 464.00 -1.70% 24 235.00 -0.77%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 3 318 669.00 3 318 802.00 -0.00% 3 299 088.00 0.59%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 400.00 1 400.00 0.00 1 400.00 0.00
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 617.00 2 636.00 -76.59% 649.00 -4.93%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 880.00 565.00 55.75% 235.00 274.47%

Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 7 520 887.00 7 351 915.00 2.30% 7 220 729.00 4.16%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 859 968.00 2 781 924.00 2.81% 2 798 899.00 2.18%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 979 086.00 992 988.00 -1.40% 945 145.00 3.59%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 364 815.00 3 263 758.00 3.10% 3 191 474.00 5.43%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 144 311.00 142 554.00 1.23% 141 309.00 2.12%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 16 334.00 15 289.00 6.83% 16 346.00 -0.07%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 112 028.00 104 735.00 6.96% 88 298.00 26.87%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 44 345.00 50 667.00 -12.48% 39 258.00 12.96%
UK10 Závazky (L) 7 480 605.00 7 323 193.00 2.15% 7 195 630.00 3.96%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 5 809 099.00 5 677 622.00 2.32% 5 558 934.00 4.50%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 761 521.00 743 751.00 2.39% 765 444.00 -0.51%
UK14 (L) F4 Půjčky 88 962.00 111 416.00 -20.15% 97 561.00 -8.81%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 651 192.00 640 388.00 1.69% 639 650.00 1.80%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 123 105.00 101 686.00 21.06% 88 029.00 39.85%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 46 726.00 48 330.00 -3.32% 46 012.00 1.55%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 4 008.00 3 873.00 3.49% 1 032.00 288.37%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 529.00 3 075.00 -17.76% 542.00 366.61%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 476.00 797.00 85.19% 489.00 201.84%
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (A)F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 2.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Závazky (L) 6 377.00 4 241.00 50.37% 1 677.00 280.26%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 377.00 4 033.00 58.12% 1 575.00 304.89%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky - - - - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 0.00 208.00 - 102.00 -

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 422 694.00 417 225.00 1.31% 393 066.00 7.54%
UK3 (A)F2 Oběživo a vklady 63 631.00 61 860.00 2.86% 75 167.00 -15.35%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 103 418.00 107 559.00 -3.85% 105 308.00 -1.79%
UK5 (A) F4 Půjčky 44 152.00 42 058.00 4.98% 32 989.00 33.84%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 197 927.00 193 222.00 2.44% 168 851.00 17.22%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 4.00 4.00 0.00 8.00 -50.00%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 639.00 209.00 205.74% 1 113.00 -42.59%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 12 923.00 12 313.00 4.95% 9 630.00 34.20%
UK10 Závazky (L) 492 147.00 491 605.00 0.11% 448 015.00 9.85%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L)F4 Půjčky 19 188.00 18 590.00 3.22% 19 649.00 -2.35%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 451 110.00 447 798.00 0.74% 403 574.00 11.78%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 784.00 3 897.00 -79.88% 528.00 48.48%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 21 065.00 21 320.00 -1.20% 24 264.00 -13.18%

Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 475 989.00 1 484 089.00 -0.55% 1 276 832.00 15.60%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 137 696.00 149 306.00 -7.78% 121 779.00 13.07%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 5 852.00 9 631.00 -39.24% 13 674.00 -57.20%
UK5 (A) F4 Půjčky 608 232.00 537 117.00 13.24% 468 502.00 29.82%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 548 405.00 567 422.00 -3.35% 540 502.00 1.46%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 7 700.00 7 311.00 5.32% 5 901.00 30.49%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 575.00 408.00 40.93% 311.00 84.89%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 167 529.00 212 894.00 -21.31% 126 163.00 32.79%
UK10 Závazky (L) 1 563 754.00 1 508 121.00 3.69% 1 265 773.00 23.54%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 70 378.00 72 284.00 -2.64% 76 239.00 -7.69%
UK14 (L) F4 Půjčky 544 529.00 538 689.00 1.08% 454 948.00 19.69%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 785 214.00 743 023.00 5.68% 521 196.00 50.66%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 629.00 1 620.00 0.56% 1 538.00 5.92%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 162 004.00 152 505.00 6.23% 211 852.00 -23.53%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 503 488.00 515 921.00 -2.41% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 33 746.00 24 167.00 39.64% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 290 909.00 302 298.00 -3.77% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 1 217.00 2 587.00 -52.96% - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 107 920.00 111 296.00 -3.03% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 255.00 39 638.00 1.56% - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 289.00 690.00 -58.12% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 29 152.00 35 245.00 -17.29% - -
UK10 Závazky (L) 540 232.00 540 234.00 -0.00% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 591.00 594.00 -0.51% - -
UK14 (L) F4 Půjčky 307.00 575.00 -46.61% - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 81 923.00 79 801.00 2.66% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 412 682.00 414 546.00 -0.45% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 4 647.00 4 463.00 4.12% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 40 082.00 40 255.00 -0.43% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 345 789.00 339 554.00 1.84% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 18 143.00 14 734.00 23.14% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 319 823.00 316 895.00 0.92% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 588.00 6 622.00 -0.51% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 3.00 3.00 0.00 - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 116.00 283.00 -59.01% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1 116.00 1 017.00 9.73% - -
UK10 Závazky (L) 363 278.00 352 878.00 2.95% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - - -
UK14 (L) F4 Půjčky 10.00 10.00 0.00 - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 15 838.00 12 507.00 26.63% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 343 286.00 336 279.00 2.08% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 821.00 2 546.00 10.80% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1 323.00 1 536.00 -13.87% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Assets (A) 1 827 694.00 1 877 284.00 -2.64% 1 660 243.00 10.09%
UK3 (A) F2 Currency and deposits 643 042.00 677 042.00 -5.02% 520 307.00 23.59%
UK4 (A) F3 Debt securities 12 648.00 19 641.00 -35.60% 40 772.00 -68.98%
UK5 (A) F4 Loans 203 447.00 221 722.00 -8.24% 170 539.00 19.30%
UK6 (A) F5 Equity and investment fund shares 605 295.00 632 452.00 -4.29% 582 969.00 3.83%
UK7 (A) F6 Insurance, pension and standardised guarantees 2 268.00 2 282.00 -0.61% 2 244.00 1.07%
UK8 (A) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 886.00 1 939.00 -2.73% 1 381.00 36.57%
UK9 (A) F8 Other accounts receivable 359 108.00 322 206.00 11.45% 342 031.00 4.99%
UK10 Liabilities (L) 2 352 639.00 2 426 257.00 -3.03% 2 313 739.00 1.68%
UK12 (L) F2 Currency and deposits 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (L) F3 Debt securities 1 656 455.00 1 710 292.00 -3.15% 1 727 081.00 -4.09%
UK14 (L) F4 Loans 349 425.00 365 767.00 -4.47% 276 255.00 26.49%
UK15 (L) F5 Equity and investment fund shares 0.00 0.00 - 287.00 -
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 791.00 1 493.00 19.96% 2 183.00 -17.96%
UK18 (L) F8 Other accounts receivable 344 968.00 348 705.00 -1.07% 307 933.00 12.03%

Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A 6 421 048.00 6 341 544.00 1.25% 6 025 392.00 6.57%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 3 146 518.00 3 111 642.00 1.12% 2 953 641.00 6.53%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 145 231.00 155 025.00 -6.32% 176 170.00 -17.56%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 377.00 1 369.00 0.58% 1 317.00 4.56%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 2 138 027.00 2 096 308.00 1.99% 1 944 097.00 9.98%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 755 842.00 745 466.00 1.39% 725 152.00 4.23%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 108.00 112.00 -3.57% 120.00 -10.00%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 233 945.00 231 622.00 1.00% 224 895.00 4.02%
UK10 Závazky (L) 1 803 634.00 1 775 661.00 1.58% 1 696 904.00 6.29%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 30.00 328.00 -90.85% 308.00 -90.26%
UK14 (L) F4 Půjčky 1 682 665.00 1 652 995.00 1.79% 1 568 391.00 7.29%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 120 939.00 122 338.00 -1.14% 128 205.00 -5.67%

Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 7 897 303.00 7 907 271.00 -0.13% 7 770 746.00 1.63%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 24 049.00 24 464.00 -1.70% 24 235.00 -0.77%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 481 363.00 1 428 785.00 3.68% 1 546 484.00 -4.21%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 247 328.00 1 293 755.00 -3.59% 1 311 263.00 -4.88%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 147 686.00 1 150 850.00 -0.27% 1 083 991.00 5.88%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 3 476 277.00 3 479 213.00 -0.08% 3 298 532.00 5.39%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 25 108.00 25 035.00 0.29% 22 270.00 12.74%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 81 164.00 75 477.00 7.53% 57 292.00 41.67%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 414 328.00 429 692.00 -3.58% 426 679.00 -2.89%
UK10 Závazky (L) 6 486 248.00 6 499 178.00 -0.20% 6 417 138.00 1.08%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 14 080.00 14 326.00 -1.72% 14 199.00 -0.84%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 1 807 906.00 1 849 117.00 -2.23% 1 557 535.00 16.07%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 1 888 775.00 1 896 219.00 -0.39% 2 155 935.00 -12.39%
UK14 (L) F4 Půjčky 897 685.00 840 276.00 6.83% 886 220.00 1.29%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 294 854.00 1 295 995.00 -0.09% 1 200 871.00 7.83%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 36 322.00 37 005.00 -1.85% 36 264.00 0.16%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 72 588.00 69 160.00 4.96% 62 263.00 16.58%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 474 038.00 497 080.00 -4.64% 503 851.00 -5.92%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 959 467.00 899 407.00 6.68% 930 347.00 3.13%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 122 181.00 96 518.00 26.59% 134 204.00 -8.96%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 616 530.00 588 764.00 4.72% 600 594.00 2.65%
UK5 (A) F4 Půjčky 421.00 6 835.00 -93.84% 3 553.00 -88.15%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 132 518.00 120 472.00 10.00% 116 735.00 13.52%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 39 807.00 45 717.00 -12.93% 39 311.00 1.26%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 452.00 1 423.00 72.31% 1 133.00 116.42%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 45 558.00 39 678.00 14.82% 34 817.00 30.85%
UK10 Závazky (L) 1 064 173.00 1 020 131.00 4.32% 1 011 743.00 5.18%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 665.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 42 189.00 28 210.00 49.55% 40 355.00 4.54%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 108 128.00 84 549.00 27.89% 94 966.00 13.86%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 846 454.00 838 373.00 0.96% 812 408.00 4.19%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 151.00 2 893.00 -25.65% 2 605.00 -17.43%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 65 251.00 66 106.00 -1.29% 60 744.00 7.42%
Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (AF.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (F.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)
Aktiva (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (59 hodnot, 30.09.2018)
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (59 hodnot, 30.09.2018)
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)
Aktiva (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)
Aktiva (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)
Aktiva (A (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)
Aktiva (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Financial derivatives and employee stock options (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)
Aktiva (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (59 hodnot, 30.09.2018)
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (59 hodnot, 30.09.2018)
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)
Aktiva (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (1 hodnota, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)
Aktiva (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)
Assets (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Debt securities (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Loans (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Equity and investment fund shares (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Financial derivatives and employee stock options (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Other accounts receivable (59 hodnot, 30.09.2018)
Liabilities (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Debt securities (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Loans (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Equity and investment fund shares (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees
F7 Financial derivatives and employee stock options (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Other accounts receivable (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)
Aktiva (A) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (59 hodnot, 30.09.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní pohledávky (59 hodnot, 30.09.2018)
Závazky (L) (59 hodnot, 30.09.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (59 hodnot, 30.09.2018)
F4 Půjčky (59 hodnot, 30.09.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (59 hodnot, 30.09.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (59 hodnot, 30.09.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (59 hodnot, 30.09.2018)
F8 Ostatní závazky (59 hodnot, 30.09.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Reálný sektor (SDDS Plus)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva, hlavní položky, celkem)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: finančním jednotkám vládního sektoru (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
2a_financování schodku vládního sektoru (S.13) (Financování schodku vládního sektoru a transakce v Maastrichtské dluhu, konsolidace (ESA 2010_S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies