Reálný sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 20 599 788.00 20 461 640.00 0.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 32 438.00 31 981.00 1.43% - -
UK3 Měnové zlato (AF.11) 9 090.00 8 873.00 2.45% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 23 348.00 23 108.00 1.04% - -
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 5 299 055.00 5 224 563.00 1.43% - -
UK6 Oběživo (AF.21) 445 803.00 436 580.00 2.11% - -
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 853 252.00 4 787 983.00 1.36% - -
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 2 456 554.00 2 326 354.00 5.60% - -
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 396 698.00 2 461 629.00 -2.64% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 047 993.00 3 082 105.00 -1.11% - -
UK11 Krátkodobé (AF.31) 305 427.00 349 364.00 -12.58% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 742 566.00 2 732 741.00 0.36% - -
UK13 Půjčky (AF.4) 3 943 966.00 3 924 257.00 0.50% - -
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 133 371.00 1 133 100.00 0.02% - -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 810 595.00 2 791 157.00 0.70% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 954 500.00 3 948 761.00 0.15% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 509 542.00 3 533 104.00 -0.67% - -
UK18 Kotované akcie (AF.511) 453 444.00 431 916.00 4.98% - -
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 2 210 319.00 2 220 789.00 -0.47% - -
UK20 Jiné účasti (AF.519) 845 779.00 880 399.00 -3.93% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 444 958.00 415 657.00 7.05% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 729 249.00 718 567.00 1.49% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 145 309.00 143 070.00 1.56% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 837.00 283 510.00 -0.59% - -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 302 103.00 291 987.00 3.46% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 144 073.00 125 380.00 14.91% - -
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 448 514.00 3 406 026.00 1.25% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 169 013.00 2 160 083.00 0.41% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 284 632.00 1 245 943.00 3.11% - -

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 138 148.00 174 170.00 -20.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 457.00 626.00 -27.00% - -
UK3 Měnové zlato (F.11) 217.00 531.00 -59.13% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 240.00 95.00 152.63% - -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 74 492.00 4 846.00 1 437.19% - -
UK6 Oběživo (F.21) 9 223.00 -5 260.00 - 275.34% - -
UK7 Vklady (F.22+F.29) 65 269.00 10 106.00 545.84% - -
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 130 200.00 -28 150.00 - 562.52% - -
UK9 Ostatní vklady (F.29) -64 931.00 38 256.00 - 269.73% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -34 112.00 -68 553.00 -50.24% - -
UK11 Krátkodobé (F.31) -43 937.00 -32 016.00 37.23% - -
UK12 Dlouhodobé (F.32) 9 825.00 -36 537.00 - 126.89% - -
UK13 Půjčky (F.4) 19 709.00 93 954.00 -79.02% - -
UK14 Krátkodobé (F.41) 271.00 91 924.00 -99.71% - -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 19 438.00 2 030.00 857.54% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 5 739.00 181 586.00 -96.84% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -23 562.00 161 771.00 - 114.56% - -
UK18 Kotované akcie (F.511) 21 528.00 29 519.00 -27.07% - -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -10 470.00 132 045.00 - 107.93% - -
UK20 Jiné účasti (F.519) -34 620.00 207.00 -16 824.64% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 29 301.00 19 815.00 47.87% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 682.00 2 716.00 293.30% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 2 239.00 - 875.00 - 355.89% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 673.00 -4 802.00 -65.16% - -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 10 116.00 8 393.00 20.53% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 18 693.00 2 699.00 592.59% - -
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 42 488.00 -43 704.00 - 197.22% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 8 930.00 -13 848.00 - 164.49% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 38 689.00 -29 856.00 - 229.59% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 7 113 004.00 7 173 420.00 -0.84% 7 066 398.00 0.66%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 182 453.00 1 103 131.00 7.19% 1 132 963.00 4.37%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 95 277.00 87 352.00 9.07% 64 128.00 48.57%
UK5 (A) F4 Půjčky 927 822.00 951 727.00 -2.51% 937 554.00 -1.04%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 939 405.00 2 055 274.00 -5.64% 1 944 299.00 -0.25%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 37 653.00 35 712.00 5.44% 36 808.00 2.30%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 117 959.00 161 885.00 -27.13% 40 871.00 188.61%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 2 812 435.00 2 778 339.00 1.23% 2 909 775.00 -3.35%
UK10 Závazky (L) 11 781 810.00 11 877 458.00 -0.81% 11 468 035.00 2.74%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 370 014.00 375 404.00 -1.44% 354 553.00 4.36%
UK14 (L) F4 Půjčky 2 660 839.00 2 679 814.00 -0.71% 2 494 704.00 6.66%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 5 797 171.00 5 815 136.00 -0.31% 5 683 534.00 2.00%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 119 503.00 162 003.00 -26.23% 40 549.00 194.71%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 2 834 283.00 2 845 101.00 -0.38% 2 894 695.00 -2.09%

Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 3 210 502.00 3 178 691.00 1.00% 3 160 340.00 1.59%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 22 390.00 21 459.00 4.34% 22 203.00 0.84%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 345 273.00 1 319 883.00 1.92% 1 365 331.00 -1.47%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 594 509.00 1 553 642.00 2.63% 1 499 812.00 6.31%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 544.00 3 087.00 -49.98% 3 128.00 -50.64%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 245 340.00 276 306.00 -11.21% 268 599.00 -8.66%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 309.00 4 172.00 -68.62% 1 116.00 17.29%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 137.00 142.00 -3.52% 151.00 -9.27%
UK10 Závazky (L) 3 386 679.00 3 345 615.00 1.23% 3 333 471.00 1.60%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 24 378.00 24 049.00 1.37% 23 600.00 3.30%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 3 358 061.00 3 318 669.00 1.19% 3 307 564.00 1.53%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 400.00 1 400.00 0.00 1 400.00 0.00
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 560.00 617.00 152.84% 486.00 220.99%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1 280.00 880.00 45.45% 421.00 204.04%

Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 7 207 861.00 7 509 547.00 -4.02% 6 947 948.00 3.74%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 633 453.00 2 859 968.00 -7.92% 2 643 529.00 -0.38%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 945 448.00 979 086.00 -3.44% 901 716.00 4.85%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 344 903.00 3 364 815.00 -0.59% 3 120 661.00 7.19%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 124 390.00 132 971.00 -6.45% 126 003.00 -1.28%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 15 557.00 16 334.00 -4.76% 21 192.00 -26.59%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 98 001.00 112 028.00 -12.52% 93 010.00 5.37%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 46 109.00 44 345.00 3.98% 41 837.00 10.21%
UK10 Závazky (L) 7 201 465.00 7 480 695.00 -3.73% 6 922 496.00 4.03%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 5 525 722.00 5 809 099.00 -4.88% 5 272 391.00 4.80%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 793 734.00 761 521.00 4.23% 770 237.00 3.05%
UK14 (L) F4 Půjčky 91 083.00 88 962.00 2.38% 95 708.00 -4.83%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 649 176.00 651 282.00 -0.32% 646 634.00 0.39%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 97 193.00 123 105.00 -21.05% 95 721.00 1.54%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 44 557.00 46 726.00 -4.64% 41 805.00 6.58%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 001.00 4 008.00 49.73% 1 457.00 311.87%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 4 571.00 2 529.00 80.74% 965.00 373.68%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 351.00 1 476.00 -8.47% 491.00 175.15%
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (A)F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 71.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 5.00 2.00 150.00% 0.00 -
UK10 Závazky (L) 6 838.00 6 377.00 7.23% 1 546.00 342.30%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 806.00 6 377.00 6.73% 1 545.00 340.52%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky - - - - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 32.00 0.00 - 1.00 3 100.00%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 408 627.00 419 604.00 -2.62% 405 048.00 0.88%
UK3 (A)F2 Oběživo a vklady 54 957.00 63 631.00 -13.63% 66 986.00 -17.96%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 108 227.00 103 418.00 4.65% 112 358.00 -3.68%
UK5 (A) F4 Půjčky 46 424.00 44 152.00 5.15% 36 060.00 28.74%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 185 039.00 194 837.00 -5.03% 180 236.00 2.66%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 4.00 4.00 0.00 11.00 -63.64%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 738.00 639.00 15.49% 1 330.00 -44.51%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 13 238.00 12 923.00 2.44% 8 067.00 64.10%
UK10 Závazky (L) 478 452.00 492 147.00 -2.78% 456 275.00 4.86%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 1 188.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L)F4 Půjčky 13 126.00 19 188.00 -31.59% 10 759.00 22.00%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 446 148.00 451 110.00 -1.10% 424 751.00 5.04%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 245.00 784.00 58.80% 361.00 244.88%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 16 745.00 21 065.00 -20.51% 20 404.00 -17.93%

Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 575 788.00 1 464 680.00 7.59% 1 251 133.00 25.95%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 90 400.00 137 696.00 -34.35% 80 276.00 12.61%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 4 254.00 5 852.00 -27.31% 14 345.00 -70.34%
UK5 (A) F4 Půjčky 595 802.00 605 052.00 -1.53% 508 914.00 17.07%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 705 489.00 540 276.00 30.58% 523 953.00 34.65%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 7 907.00 7 700.00 2.69% 5 766.00 37.13%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 436.00 575.00 -24.17% 395.00 10.38%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 171 500.00 167 529.00 2.37% 117 484.00 45.98%
UK10 Závazky (L) 1 880 626.00 1 712 721.00 9.80% 1 625 195.00 15.72%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 76 032.00 70 378.00 8.03% 73 361.00 3.64%
UK14 (L) F4 Půjčky 531 593.00 549 797.00 -3.31% 513 011.00 3.62%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 040 254.00 928 913.00 11.99% 833 355.00 24.83%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 567.00 1 629.00 -3.81% 1 631.00 -3.92%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 231 180.00 162 004.00 42.70% 203 837.00 13.41%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 503 488.00 515 921.00 -2.41% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 33 746.00 24 167.00 39.64% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 290 909.00 302 298.00 -3.77% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 1 217.00 2 587.00 -52.96% - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 107 920.00 111 296.00 -3.03% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 255.00 39 638.00 1.56% - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 289.00 690.00 -58.12% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 29 152.00 35 245.00 -17.29% - -
UK10 Závazky (L) 540 232.00 540 234.00 -0.00% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 591.00 594.00 -0.51% - -
UK14 (L) F4 Půjčky 307.00 575.00 -46.61% - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 81 923.00 79 801.00 2.66% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 412 682.00 414 546.00 -0.45% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 4 647.00 4 463.00 4.12% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 40 082.00 40 255.00 -0.43% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 345 789.00 339 554.00 1.84% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 18 143.00 14 734.00 23.14% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 319 823.00 316 895.00 0.92% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 588.00 6 622.00 -0.51% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 3.00 3.00 0.00 - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 116.00 283.00 -59.01% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1 116.00 1 017.00 9.73% - -
UK10 Závazky (L) 363 278.00 352 878.00 2.95% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - - -
UK14 (L) F4 Půjčky 10.00 10.00 0.00 - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 15 838.00 12 507.00 26.63% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 343 286.00 336 279.00 2.08% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 821.00 2 546.00 10.80% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1 323.00 1 536.00 -13.87% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Assets (A) 1 755 856.00 1 780 423.00 -1.38% 1 677 494.00 4.67%
UK3 (A) F2 Currency and deposits 562 201.00 643 042.00 -12.57% 537 994.00 4.50%
UK4 (A) F3 Debt securities 12 655.00 12 648.00 0.06% 42 848.00 -70.47%
UK5 (A) F4 Loans 223 154.00 203 447.00 9.69% 199 145.00 12.06%
UK6 (A) F5 Equity and investment fund shares 589 033.00 568 158.00 3.67% 563 433.00 4.54%
UK7 (A) F6 Insurance, pension and standardised guarantees 2 850.00 2 268.00 25.66% 2 242.00 27.12%
UK8 (A) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 738.00 1 886.00 -7.85% 1 552.00 11.98%
UK9 (A) F8 Other accounts receivable 364 225.00 348 974.00 4.37% 330 280.00 10.28%
UK10 Liabilities (L) 2 340 309.00 2 347 401.00 -0.30% 2 381 693.00 -1.74%
UK12 (L) F2 Currency and deposits 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (L) F3 Debt securities 1 632 165.00 1 656 455.00 -1.47% 1 717 115.00 -4.95%
UK14 (L) F4 Loans 366 494.00 349 425.00 4.88% 307 574.00 19.16%
UK15 (L) F5 Equity and investment fund shares 0.00 0.00 - 286.00 -
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 480.00 1 791.00 -17.36% 2 183.00 -32.20%
UK18 (L) F8 Other accounts receivable 340 170.00 339 730.00 0.13% 354 535.00 -4.05%

Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A 6 440 174.00 6 388 600.00 0.81% 6 138 291.00 4.92%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 3 207 678.00 3 146 518.00 1.94% 2 984 819.00 7.47%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 131 496.00 145 231.00 -9.46% 165 240.00 -20.42%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 388.00 1 377.00 0.80% 1 348.00 2.97%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 2 108 414.00 2 105 579.00 0.13% 2 024 698.00 4.13%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 754 421.00 755 842.00 -0.19% 734 652.00 2.69%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 107.00 108.00 -0.93% 117.00 -8.55%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 236 670.00 233 945.00 1.16% 227 417.00 4.07%
UK10 Závazky (L) 1 832 535.00 1 803 634.00 1.60% 1 723 611.00 6.32%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 30.00 - 316.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 1 713 022.00 1 682 665.00 1.80% 1 597 406.00 7.24%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 119 513.00 120 939.00 -1.18% 125 889.00 -5.06%

Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 7 902 673.00 7 896 831.00 0.07% 7 731 364.00 2.22%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 24 378.00 24 049.00 1.37% 23 600.00 3.30%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 425 246.00 1 481 363.00 -3.79% 1 439 308.00 -0.98%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 271 177.00 1 247 328.00 1.91% 1 344 945.00 -5.48%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 152 257.00 1 128 607.00 2.10% 1 084 949.00 6.20%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 3 429 199.00 3 394 430.00 1.02% 3 312 069.00 3.54%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 22 285.00 25 108.00 -11.24% 22 252.00 0.15%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 145 849.00 191 795.00 -23.96% 66 719.00 118.60%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 432 282.00 404 151.00 6.96% 437 522.00 -1.20%
UK10 Závazky (L) 6 659 985.00 6 662 815.00 -0.04% 6 406 630.00 3.95%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 14 273.00 14 080.00 1.37% 13 826.00 3.23%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 1 758 633.00 1 752 174.00 0.37% 1 782 427.00 -1.33%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 1 926 700.00 1 888 775.00 2.01% 1 856 182.00 3.80%
UK14 (L) F4 Půjčky 893 598.00 898 188.00 -0.51% 872 575.00 2.41%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 420 509.00 1 455 604.00 -2.41% 1 378 107.00 3.08%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 35 431.00 36 322.00 -2.45% 36 359.00 -2.55%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 142 014.00 183 460.00 -22.59% 64 334.00 120.74%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 468 827.00 434 212.00 7.97% 402 820.00 16.39%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 986 694.00 965 933.00 2.15% 940 273.00 4.94%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 136 184.00 122 181.00 11.46% 110 211.00 23.57%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 635 439.00 616 530.00 3.07% 625 881.00 1.53%
UK5 (A) F4 Půjčky 4 064.00 7 964.00 -48.97% 9 088.00 -55.28%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 124 326.00 131 441.00 -5.41% 118 311.00 5.08%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 39 051.00 39 807.00 -1.90% 39 490.00 -1.11%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 085.00 2 452.00 -55.75% 1 910.00 -43.19%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 46 545.00 45 558.00 2.17% 35 382.00 31.55%
UK10 Závazky (L) 1 030 364.00 1 045 495.00 -1.45% 992 417.00 3.82%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 27 603.00 42 189.00 -34.57% 9 110.00 203.00%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 89 242.00 89 450.00 -0.23% 91 989.00 -2.99%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 844 298.00 846 454.00 -0.25% 826 055.00 2.21%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 662.00 2 151.00 23.76% 1 755.00 51.68%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 66 559.00 65 251.00 2.00% 63 508.00 4.80%
Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (AF.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (F.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)
Aktiva (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (60 hodnot, 31.12.2018)
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (60 hodnot, 31.12.2018)
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)
Aktiva (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)
Aktiva (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)
Aktiva (A (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)
Aktiva (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Financial derivatives and employee stock options (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)
Aktiva (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (60 hodnot, 31.12.2018)
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (60 hodnot, 31.12.2018)
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)
Aktiva (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (1 hodnota, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)
Aktiva (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)
Assets (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Debt securities (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Loans (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Equity and investment fund shares (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Financial derivatives and employee stock options (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Other accounts receivable (60 hodnot, 31.12.2018)
Liabilities (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Debt securities (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Loans (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Equity and investment fund shares (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees
F7 Financial derivatives and employee stock options (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Other accounts receivable (60 hodnot, 31.12.2018)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)
Aktiva (A) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (60 hodnot, 31.12.2018)
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní pohledávky (60 hodnot, 31.12.2018)
Závazky (L) (60 hodnot, 31.12.2018)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (60 hodnot, 31.12.2018)
F4 Půjčky (60 hodnot, 31.12.2018)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (60 hodnot, 31.12.2018)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (60 hodnot, 31.12.2018)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (60 hodnot, 31.12.2018)
F8 Ostatní závazky (60 hodnot, 31.12.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Reálný sektor (SDDS Plus)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva, hlavní položky, celkem)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: finančním jednotkám vládního sektoru (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
2a_financování schodku vládního sektoru (S.13) (Financování schodku vládního sektoru a transakce v Maastrichtské dluhu, konsolidace (ESA 2010_S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies