Reálný sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 20 599 788.00 20 461 640.00 0.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 32 438.00 31 981.00 1.43% - -
UK3 Měnové zlato (AF.11) 9 090.00 8 873.00 2.45% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 23 348.00 23 108.00 1.04% - -
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 5 299 055.00 5 224 563.00 1.43% - -
UK6 Oběživo (AF.21) 445 803.00 436 580.00 2.11% - -
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 853 252.00 4 787 983.00 1.36% - -
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 2 456 554.00 2 326 354.00 5.60% - -
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 396 698.00 2 461 629.00 -2.64% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 047 993.00 3 082 105.00 -1.11% - -
UK11 Krátkodobé (AF.31) 305 427.00 349 364.00 -12.58% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 742 566.00 2 732 741.00 0.36% - -
UK13 Půjčky (AF.4) 3 943 966.00 3 924 257.00 0.50% - -
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 133 371.00 1 133 100.00 0.02% - -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 810 595.00 2 791 157.00 0.70% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 954 500.00 3 948 761.00 0.15% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 509 542.00 3 533 104.00 -0.67% - -
UK18 Kotované akcie (AF.511) 453 444.00 431 916.00 4.98% - -
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 2 210 319.00 2 220 789.00 -0.47% - -
UK20 Jiné účasti (AF.519) 845 779.00 880 399.00 -3.93% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 444 958.00 415 657.00 7.05% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 729 249.00 718 567.00 1.49% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 145 309.00 143 070.00 1.56% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 837.00 283 510.00 -0.59% - -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 302 103.00 291 987.00 3.46% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 144 073.00 125 380.00 14.91% - -
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 448 514.00 3 406 026.00 1.25% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 169 013.00 2 160 083.00 0.41% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 284 632.00 1 245 943.00 3.11% - -

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 138 148.00 174 170.00 -20.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 457.00 626.00 -27.00% - -
UK3 Měnové zlato (F.11) 217.00 531.00 -59.13% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 240.00 95.00 152.63% - -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 74 492.00 4 846.00 1 437.19% - -
UK6 Oběživo (F.21) 9 223.00 -5 260.00 - 275.34% - -
UK7 Vklady (F.22+F.29) 65 269.00 10 106.00 545.84% - -
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 130 200.00 -28 150.00 - 562.52% - -
UK9 Ostatní vklady (F.29) -64 931.00 38 256.00 - 269.73% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -34 112.00 -68 553.00 -50.24% - -
UK11 Krátkodobé (F.31) -43 937.00 -32 016.00 37.23% - -
UK12 Dlouhodobé (F.32) 9 825.00 -36 537.00 - 126.89% - -
UK13 Půjčky (F.4) 19 709.00 93 954.00 -79.02% - -
UK14 Krátkodobé (F.41) 271.00 91 924.00 -99.71% - -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 19 438.00 2 030.00 857.54% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 5 739.00 181 586.00 -96.84% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -23 562.00 161 771.00 - 114.56% - -
UK18 Kotované akcie (F.511) 21 528.00 29 519.00 -27.07% - -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -10 470.00 132 045.00 - 107.93% - -
UK20 Jiné účasti (F.519) -34 620.00 207.00 -16 824.64% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 29 301.00 19 815.00 47.87% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 682.00 2 716.00 293.30% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 2 239.00 - 875.00 - 355.89% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 673.00 -4 802.00 -65.16% - -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 10 116.00 8 393.00 20.53% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 18 693.00 2 699.00 592.59% - -
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 42 488.00 -43 704.00 - 197.22% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 8 930.00 -13 848.00 - 164.49% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 38 689.00 -29 856.00 - 229.59% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 7 028 171.00 6 847 485.00 2.64% 6 816 728.00 3.10%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 295 225.00 1 237 566.00 4.66% 1 149 812.00 12.65%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 106 794.00 112 685.00 -5.23% 105 420.00 1.30%
UK5 (A) F4 Půjčky 967 151.00 994 899.00 -2.79% 1 036 011.00 -6.65%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 375 227.00 1 342 453.00 2.44% 1 355 328.00 1.47%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 36 899.00 36 377.00 1.43% 40 083.00 -7.94%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 160 115.00 90 747.00 76.44% 88 274.00 81.38%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 3 086 760.00 3 032 758.00 1.78% 3 041 800.00 1.48%
UK10 Závazky (L) 12 328 123.00 12 235 205.00 0.76% 11 942 521.00 3.23%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 374 708.00 375 799.00 -0.29% 375 045.00 -0.09%
UK14 (L) F4 Půjčky 2 885 025.00 2 882 922.00 0.07% 2 876 615.00 0.29%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 259 443.00 6 208 260.00 0.82% 5 986 228.00 4.56%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 176 200.00 86 354.00 104.04% 90 356.00 95.01%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 2 632 747.00 2 681 870.00 -1.83% 2 614 277.00 0.71%

Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 3 612 945.00 3 389 674.00 6.59% 3 295 361.00 9.64%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 25 717.00 23 146.00 11.11% 22 449.00 14.56%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 075 906.00 1 375 851.00 -21.80% 1 356 524.00 -20.69%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 2 167 719.00 1 638 049.00 32.34% 1 608 032.00 34.81%
UK5 (A) F4 Půjčky 15 259.00 6 857.00 122.53% 6 714.00 127.27%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 326 751.00 343 755.00 -4.95% 298 215.00 9.57%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 130.00 884.00 -85.29% 2 079.00 -93.75%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1 463.00 1 132.00 29.24% 1 348.00 8.53%
UK10 Závazky (L) 3 556 254.00 3 519 791.00 1.04% 3 394 540.00 4.76%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 26 672.00 24 405.00 9.29% 24 874.00 7.23%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 3 515 472.00 3 491 484.00 0.69% 3 366 851.00 4.41%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 400.00 1 400.00 0.00 1 400.00 0.00
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 12 151.00 1 795.00 576.94% 632.00 1 822.63%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 559.00 707.00 -20.93% 783.00 -28.61%

Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 8 321 747.00 7 442 870.00 11.81% 7 663 302.00 8.59%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 3 245 038.00 2 727 690.00 18.97% 3 014 339.00 7.65%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 055 163.00 953 522.00 10.66% 990 174.00 6.56%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 598 972.00 3 462 444.00 3.94% 3 369 133.00 6.82%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 133 772.00 137 855.00 -2.96% 136 379.00 -1.91%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 14 406.00 14 389.00 0.12% 15 808.00 -8.87%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 240 662.00 113 870.00 111.35% 102 485.00 134.83%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 33 734.00 33 100.00 1.92% 34 984.00 -3.57%
UK10 Závazky (L) 8 324 915.00 7 546 827.00 10.31% 7 778 153.00 7.03%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 6 498 217.00 5 743 915.00 13.13% 5 958 838.00 9.05%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 824 399.00 856 118.00 -3.70% 867 375.00 -4.95%
UK14 (L) F4 Půjčky 51.00 0.00 - 105.00 -51.43%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 617 288.00 691 144.00 -10.69% 677 651.00 -8.91%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 221 270.00 119 759.00 84.76% 100 224.00 120.78%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 163 690.00 135 891.00 20.46% 173 960.00 -5.90%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (A)F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Závazky (L) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky - - - - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 0.00 0.00 - 0.00 -

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 472 995.00 488 440.00 -3.16% 448 010.00 5.58%
UK3 (A)F2 Oběživo a vklady 92 621.00 82 106.00 12.81% 73 791.00 25.52%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 123 042.00 128 290.00 -4.09% 114 636.00 7.33%
UK5 (A) F4 Půjčky 58 535.00 51 180.00 14.37% 48 357.00 21.05%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 185 891.00 214 249.00 -13.24% 196 144.00 -5.23%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 4.00 4.00 0.00 9.00 -55.56%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 819.00 2 836.00 -71.12% 338.00 142.31%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 12 083.00 9 775.00 23.61% 14 735.00 -18.00%
UK10 Závazky (L) 574 188.00 590 025.00 -2.68% 542 436.00 5.85%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 2 636.00 2 738.00 -3.73% 1 257.00 109.71%
UK14 (L)F4 Půjčky 23 222.00 21 947.00 5.81% 22 091.00 5.12%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 516 295.00 545 135.00 -5.29% 495 398.00 4.22%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 11 109.00 239.00 4 548.12% 1 871.00 493.75%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 20 926.00 19 966.00 4.81% 21 819.00 -4.09%

Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 947 779.00 1 841 286.00 5.78% 1 766 507.00 10.26%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 103 924.00 80 854.00 28.53% 91 532.00 13.54%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 5 399.00 7 470.00 -27.72% 3 612.00 49.47%
UK5 (A) F4 Půjčky 673 090.00 677 761.00 -0.69% 685 907.00 -1.87%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 878 145.00 788 580.00 11.36% 717 095.00 22.46%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 5 999.00 6 815.00 -11.97% 7 864.00 -23.72%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 897.00 1 085.00 -17.33% 1 050.00 -14.57%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 280 325.00 278 721.00 0.58% 259 447.00 8.05%
UK10 Závazky (L) 2 408 832.00 2 352 430.00 2.40% 2 168 105.00 11.10%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 164 589.00 136 176.00 20.86% 87 539.00 88.02%
UK14 (L) F4 Půjčky 614 749.00 588 241.00 4.51% 577 866.00 6.38%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 221 277.00 1 221 178.00 0.01% 1 113 000.00 9.73%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 490.00 549.00 -10.75% 713.00 -31.28%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 407 727.00 406 286.00 0.35% 388 987.00 4.82%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 503 488.00 515 921.00 -2.41% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 33 746.00 24 167.00 39.64% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 290 909.00 302 298.00 -3.77% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 1 217.00 2 587.00 -52.96% - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 107 920.00 111 296.00 -3.03% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 255.00 39 638.00 1.56% - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 289.00 690.00 -58.12% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 29 152.00 35 245.00 -17.29% - -
UK10 Závazky (L) 540 232.00 540 234.00 -0.00% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 591.00 594.00 -0.51% - -
UK14 (L) F4 Půjčky 307.00 575.00 -46.61% - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 81 923.00 79 801.00 2.66% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 412 682.00 414 546.00 -0.45% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 4 647.00 4 463.00 4.12% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 40 082.00 40 255.00 -0.43% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 345 789.00 339 554.00 1.84% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 18 143.00 14 734.00 23.14% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 319 823.00 316 895.00 0.92% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 588.00 6 622.00 -0.51% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 3.00 3.00 0.00 - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 116.00 283.00 -59.01% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1 116.00 1 017.00 9.73% - -
UK10 Závazky (L) 363 278.00 352 878.00 2.95% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - - -
UK14 (L) F4 Půjčky 10.00 10.00 0.00 - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 15 838.00 12 507.00 26.63% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 343 286.00 336 279.00 2.08% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 821.00 2 546.00 10.80% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1 323.00 1 536.00 -13.87% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Assets (A) 1 982 940.00 1 940 675.00 2.18% 1 970 519.00 0.63%
UK3 (A) F2 Currency and deposits 715 621.00 594 128.00 20.45% 680 390.00 5.18%
UK4 (A) F3 Debt securities 17 201.00 16 774.00 2.55% 19 317.00 -10.95%
UK5 (A) F4 Loans 217 374.00 258 775.00 -16.00% 194 624.00 11.69%
UK6 (A) F5 Equity and investment fund shares 654 793.00 697 818.00 -6.17% 699 974.00 -6.45%
UK7 (A) F6 Insurance, pension and standardised guarantees 3 048.00 2 867.00 6.31% 3 085.00 -1.20%
UK8 (A) F7 Financial derivatives and employee stock options 3 288.00 1 373.00 139.48% 1 770.00 85.76%
UK9 (A) F8 Other accounts receivable 371 615.00 368 940.00 0.72% 371 359.00 0.07%
UK10 Liabilities (L) 2 587 395.00 2 405 357.00 7.57% 2 445 812.00 5.79%
UK12 (L) F2 Currency and deposits 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (L) F3 Debt securities 1 833 152.00 1 691 343.00 8.38% 1 759 436.00 4.19%
UK14 (L) F4 Loans 351 932.00 370 654.00 -5.05% 328 263.00 7.21%
UK15 (L) F5 Equity and investment fund shares 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 888.00 1 124.00 67.97% 947.00 99.37%
UK18 (L) F8 Other accounts receivable 400 423.00 342 236.00 17.00% 357 166.00 12.11%

Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A 7 858 550.00 7 697 662.00 2.09% 7 259 029.00 8.26%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 3 509 387.00 3 393 697.00 3.41% 3 255 403.00 7.80%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 148 087.00 149 909.00 -1.22% 139 800.00 5.93%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 912.00 1 857.00 2.96% 1 723.00 10.97%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 3 111 076.00 3 069 821.00 1.34% 2 842 249.00 9.46%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 792 316.00 796 070.00 -0.47% 765 478.00 3.51%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 188.00 191.00 -1.57% 209.00 -10.05%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 295 584.00 286 117.00 3.31% 254 167.00 16.30%
UK10 Závazky (L) 2 229 999.00 2 204 245.00 1.17% 2 096 196.00 6.38%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 1 834 391.00 1 815 819.00 1.02% 1 730 412.00 6.01%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 395 608.00 388 426.00 1.85% 365 784.00 8.15%

Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 8 441 264.00 8 267 310.00 2.10% 8 106 219.00 4.13%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 26 672.00 24 405.00 9.29% 24 874.00 7.23%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 400 005.00 1 372 491.00 2.00% 1 354 973.00 3.32%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 409 379.00 1 374 535.00 2.53% 1 418 461.00 -0.64%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 171 149.00 1 115 217.00 5.02% 1 118 433.00 4.71%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 3 691 492.00 3 767 709.00 -2.02% 3 615 535.00 2.10%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 29 817.00 26 093.00 14.27% 26 481.00 12.60%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 269 353.00 129 738.00 107.61% 117 477.00 129.28%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 443 397.00 457 122.00 -3.00% 429 985.00 3.12%
UK10 Závazky (L) 7 616 865.00 7 029 207.00 8.36% 6 929 559.00 9.92%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 15 638.00 14 305.00 9.32% 14 567.00 7.35%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 1 590 228.00 1 787 031.00 -11.01% 1 801 920.00 -11.75%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 2 491 400.00 1 961 973.00 26.98% 1 946 449.00 28.00%
UK14 (L) F4 Půjčky 973 772.00 882 547.00 10.34% 911 245.00 6.86%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 773 109.00 1 739 013.00 1.96% 1 625 051.00 9.11%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 38 798.00 36 042.00 7.65% 38 687.00 0.29%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 243 368.00 130 432.00 86.59% 116 342.00 109.18%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 490 552.00 477 864.00 2.66% 475 298.00 3.21%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 063 884.00 1 038 232.00 2.47% 1 021 676.00 4.13%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 166 190.00 158 047.00 5.15% 150 845.00 10.17%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 658 100.00 642 913.00 2.36% 637 649.00 3.21%
UK5 (A) F4 Půjčky 6 480.00 4 199.00 54.32% 10 230.00 -36.66%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 135 450.00 149 519.00 -9.41% 131 162.00 3.27%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 45 688.00 42 687.00 7.03% 45 780.00 -0.20%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 700.00 2 296.00 -69.51% 913.00 -23.33%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 51 276.00 38 571.00 32.94% 45 097.00 13.70%
UK10 Závazky (L) 1 093 625.00 1 061 706.00 3.01% 1 042 147.00 4.94%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 26 780.00 11 059.00 142.16% 24 535.00 9.15%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 103 785.00 105 629.00 -1.75% 93 353.00 11.17%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 889 379.00 889 260.00 0.01% 865 901.00 2.71%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 9 676.00 2 768.00 249.57% 3 510.00 175.67%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 64 005.00 52 990.00 20.79% 54 848.00 16.70%
Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (AF.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (F.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)
Aktiva (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (65 hodnot, 31.03.2020)
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (65 hodnot, 31.03.2020)
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)
Aktiva (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)
Aktiva (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)
Aktiva (A (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)
Aktiva (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Financial derivatives and employee stock options (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)
Aktiva (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (65 hodnot, 31.03.2020)
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (65 hodnot, 31.03.2020)
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)
Aktiva (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (1 hodnota, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)
Aktiva (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)
Assets (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Debt securities (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Loans (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Equity and investment fund shares (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Financial derivatives and employee stock options (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Other accounts receivable (65 hodnot, 31.03.2020)
Liabilities (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Debt securities (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Loans (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Equity and investment fund shares (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees
F7 Financial derivatives and employee stock options (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Other accounts receivable (65 hodnot, 31.03.2020)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)
Aktiva (A) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (65 hodnot, 31.03.2020)
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní pohledávky (65 hodnot, 31.03.2020)
Závazky (L) (65 hodnot, 31.03.2020)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (65 hodnot, 31.03.2020)
F4 Půjčky (65 hodnot, 31.03.2020)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (65 hodnot, 31.03.2020)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (65 hodnot, 31.03.2020)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (65 hodnot, 31.03.2020)
F8 Ostatní závazky (65 hodnot, 31.03.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Reálný sektor (SDDS Plus)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele