Finanční sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 6 053 057.00 6 119 618.00 -1.09% - -
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 952 303.00 913 837.00 4.21% - -
UK3 Oběživo (AF.21) 80 596.00 78 886.00 2.17% - -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 871 707.00 834 951.00 4.40% - -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 750 748.00 705 938.00 6.35% - -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 120 959.00 129 013.00 -6.24% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 114 856.00 123 374.00 -6.90% - -
UK8 Krátkodobé (AF.31) 42 254.00 49 433.00 -14.52% - -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 72 602.00 73 941.00 -1.81% - -
UK10 Půjčky (AF.4) 666 718.00 816 645.00 -18.36% - -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 489 792.00 586 564.00 -16.50% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 176 926.00 230 081.00 -23.10% - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 1 447 404.00 1 467 048.00 -1.34% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 415 206.00 1 434 265.00 -1.33% - -
UK15 Kotované akcie (AF.511) 11 978.00 3 902.00 206.97% - -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 1 251 634.00 1 248 719.00 0.23% - -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 151 594.00 181 644.00 -16.54% - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 32 198.00 32 783.00 -1.78% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 34 618.00 34 356.00 0.76% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 34 618.00 34 356.00 0.76% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 24 891.00 16 090.00 54.70% - -
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 2 812 267.00 2 748 268.00 2.33% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 1 899 287.00 1 901 418.00 -0.11% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 912 980.00 846 850.00 7.81% - -

Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem -66 561.00 122 234.00 - 154.45% - -
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 38 466.00 -46 276.00 - 183.12% - -
UK3 Oběživo (F.21) 1 710.00 -1 023.00 - 267.16% - -
UK4 Vklady (F.22+F.29) 36 756.00 -45 253.00 - 181.22% - -
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 44 810.00 -32 906.00 - 236.18% - -
UK6 Ostatní vklady (F.29) -8 054.00 -12 347.00 -34.77% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -8 518.00 -7 915.00 7.62% - -
UK8 Krátkodobé (F.31) -7 179.00 397.00 -1 908.31% - -
UK9 Dlouhodobé (F.32) -1 339.00 -8 312.00 -83.89% - -
UK10 Půjčky (F.4) - 149 927.00 80 164.00 - 287.03% - -
UK11 Krátkodobé (F.4) -96 772.00 77 405.00 - 225.02% - -
UK12 Dlouhodobé (F.42) -53 155.00 2 759.00 -2 026.60% - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -19 644.00 92 202.00 - 121.31% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) -19 059.00 93 111.00 - 120.47% - -
UK15 Kotované akcie (F.511) 8 076.00 1 307.00 517.90% - -
UK16 Nekotované akcie (F.512) 2 915.00 92 192.00 -96.84% - -
UK17 Jiné účasti (F.519) -30 050.00 - 388.00 7 644.85% - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) - 585.00 - 909.00 -35.64% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 262.00 - 542.00 - 148.34% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 262.00 - 542.00 - 148.34% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 8 801.00 997.00 782.75% - -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 63 999.00 3 604.00 1 675.78% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -2 131.00 -19 542.00 -89.10% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 66 130.00 23 146.00 185.71% - -
Analytické účty měnových finančních institucí
Analytické účty měnových finančních institucí
Analytické účty centrální banky
Analytické účty centrální banky
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK)
Úrokové sazby
Úrokové sazby
Analytické účty ostatních finančních institucí
Analytické účty ostatních finančních institucí
Základní ukazatele finančního zdraví
Základní ukazatele finančního zdraví
Základní ukazatele finančního zdraví
Cenné papíry
Cenné papíry - v držení nerezidentů
Cenné papíry - v držení nefinančních podniků
Cenné papíry - v držení rezidentů
Cenné papíry - v držení všech vlastníků
Cenné papíry - v držení finančních institucí
Cenné papíry - v držení vládních institucí
Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí
Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (2 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční sektor (SDDS Plus)
Finanční společnosti (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Finanční podniky - Do 1 roku (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Finanční podniky - Od 1 do 5 let (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Finanční podniky - Nad 5 let (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: finančním jednotkám vládního sektoru (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
2a_financování schodku vládního sektoru (S.13) (Financování schodku vládního sektoru a transakce v Maastrichtské dluhu, konsolidace (ESA 2010_S.13))
Úprava mezi finančními a nefinančními účty (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))

Označení stránky: databáze časových řad ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies