Zaručená mzda 2024 a její zvýšení. Pro 1. skupinu je v návrhu 18.900 Kč / měs.


Zaručená mzda v roce 2024

Zvýšení zaručené mzdy v roce 2024 znamená nárůst měsíční mzdy pro všechny skupiny prací, např. nárůst na 18.900 Kč pro 1. skupinu nebo na 37.800 Kč pro 8. skupinu prací.

Aktuálně: Zaručená mzda 2025 >>

Co je zaručená mzda?

Zaručená mzda představuje nejnižší stanovenou mzdu za práci s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce, předpokládá se práce na plný úvazek s pracovní dobou 40 hodin týdně.

Zaručená mzda se zvedá z důvodu zvýšení minimální mzdy, jelikož nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než minimální mzda. Minimální mzda pro rok 2024 je 18.900 Kč, v roce 2023 byla minimální mzda 17.300 Kč.

 

Zaručená mzda v roce 2024 pro jednotlivé skupiny prací

Aktuální hodnoty zaručené mzdy pro rok 2024 a hodnoty pro rok 2023 najdete v tabulce:


Skupina

prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
rok 2023 rok 2024
Kč/měsíc Kč/hodinu Kč/měsíc Kč/hodinu
1.    17.300
103,80 18.900 112,50
2.    17.900 106,50 19.500 116,10
3.    19.700 117,50 21.300 126,80
4.    21.800 129,80 21.800 129,80
5.    24.100 143,30 24.100 143,30
6.    26.600 158,20 26.600 158,20
7.    29.400 174,70 29.400 174,70
8.   

34.600

207,60 37.800 225,00

Vývoj zaručené mzdy v letech >>


Zvýšení zaručené mzdy v roce 2024 v jednotlivých skupinách

1. skupina 
Pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek a další nekvalifikované práce. Ve veřejné sféře se jedná o zaměstnance v 1. a 2. platové třídě.
Nejnižší měsíční mzda v 1. skupině pro rok 2024 se zvyšuje z 17.300 Kč na 18.900 Kč. 
Rozdíl: + 1.600 Kč

2. skupina 
Řemeslník nebo dělník na stavbě, skladník – manipulace s předměty nad 15 kg, popelář či sanitář, trafikant, domovník či školník a ochranka objektů, řidič osobních aut, kuchař jednoduchých jídel, pokojská, kontrolor a třídič v balírnách, obsluha balicích linek apod. Ve veřejné sféře se jedná o zaměstnance v 3. a 4. platové třídě. 
Nejnižší měsíční mzda ve 2. skupině pro rok 2024 se zvyšuje z 17.900 Kč na 19.500 Kč. 
Rozdíl: + 1.600 Kč

3. skupina 
Zedník či klempíř, instalatér a topenář – jednodušší práce, opravář elektrických či tepelných spotřebičů, holič a kadeřník, prodavač, kuchař – běžné druhy teplých jídel, pokladní, číšník či barman, pracovník na počítači – databáze, tabulky apod., účetní, fakturant – jednodušší práce, automechanik, strojvedoucí metra, řidič aut nad 9 míst nebo nad 3,5 t, ošetřovatel, zubní instrumentář, řezník na jatkách apod. Ve veřejné sféře se jedná o zaměstnance v 5. a 6. platové třídě. 
Nejnižší měsíční mzda ve 3. skupině pro rok 2024 se zvyšuje z 19.700 Kč na 21.300 Kč. 
Rozdíl: + 1.600 Kč

4. skupina 
Zdravotní sestra všeobecná, porodní asistentka, instalatér, topenář – složitější práce, průvodce – tlumočník, organizátor, jednání se zahraničními partnery, účetní – veškerá agenda kolem mezd, údržbář jednodušších zařízení a staveb, kuchař specialista – náročné menu, krejčí v modelové a zakázkové výrobě, automechanik – diagnostika a odstranění závad na elektronice, strojvedoucí na vedlejších tratích apod. Ve veřejné sféře se jedná o zaměstnance v 7. a 8. platové třídě. 
Nejnižší měsíční mzda ve 4. skupině pro rok 2024 se nezvyšuje a je stejně jak v roce 2022 a 2023 ve výši 21.800 Kč. 
Rozdíl: 0 Kč

5. skupina 
Řidič autobusu pro víc než 16 osob, mistr, dispečer, záchranář, personální a mzdový účetní – zajišťování agendy, průzkumník trhu, daňový expert – jednání s finančním úřadem, kalkulace, správce rozsáhlého majetku, programátor, správce IT, podpora pro zaměstnance firem, učitel ve školce, instruktor v autoškole, projektant staveb nebo jednodušších sestav apod. Ve veřejné sféře se jedná o zaměstnance v 9. a 10. platové třídě. 
Nejnižší měsíční mzda v 5. skupině pro rok 2024 se nezvyšuje a je stejně jak v roce 2022 a 2023 ve výši 24.100 Kč. 
Rozdíl: 0 Kč

6. skupina 
Obchodní referent – mezinárodní obchodní vztahy, tvorba cen, organizace prodeje, programátor (vývoj, návrh systémových komponent) a správce sítě (náročnější úkoly), tvůrce koncepce IT systémů, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb apod. Ve veřejné sféře se jedná o zaměstnance v 11. a 12. platové třídě.
Nejnižší měsíční mzda v 6. skupině pro rok 2024 se nezvyšuje a je stejně jak v roce 2022 a 2023 ve výši 26.600 Kč. 
Rozdíl: 0 Kč

7. skupina 
Finanční expert, expert na marketing, expert IT, programátor – vývoj nových programů a systémů, vyučují na VŠ, lékař, zubař, farmaceut apod. Ve veřejné sféře se jedná o zaměstnance v 13. a 14. platové třídě. 
Nejnižší měsíční mzda v 7. skupině pro rok 2024 se nezvyšuje a je stejně jak v roce 2022 a 2023 ve výši 29.400 Kč. 
Rozdíl: 0 Kč

8. skupina 
Finanční a obchodní ředitel, makléř na finančním a kapitálovém trhu, náročné tvůrčí systémové práce apod. Ve veřejné sféře se jedná o zaměstnance v 15. a 16. platové třídě. 
Nejnižší měsíční mzda v 8. skupině pro rok 2024 se zvyšuje z 34.600 Kč na 37.800 Kč. 
Rozdíl: + 3.200 KčZaručená mzda - pravidla

Aktuálně: V jednání je pravidelná valorizace minimální mzdy a to ve 2 variantách:

 • Minimální mzda bude činit 45 % průměrné mzdy a zaručená mzda pro nově vytvořené 4 skupiny prací (místo současných 8) by pak měla tvořit násobky minimální mzdy, konkrétně
  a) v 1. skupině prací 1násobek minimální mzdy,
  b) ve 2. skupině prací 1,2násobek minimální mzdy,
  c) ve 3. skupině prací 1,4násobek minimální mzdy a
  d) ve 4. skupině prací 1,6násobek minimální mzdy
  Úrovně zaručené mzdy vyhlašuje MPSV do 30.9. předchozího roku.
 • Minimální mzda bude činit 50 % průměrné mzdy a zaručená mzda se zruší.

 

Současná pravidla

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do 8 skupin tak, že pro 1. skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě (tedy v roce 2024 je to 18.900 Kč měsíčně nebo 112,50 Kč za hodinu) a pro 8. skupinu prací činí přibližně dvojnásobek minimální mzdy (v roce 2024 tedy 37.800 Kč měsíčně nebo 225,00 Kč za hodinu).

Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Na rozdíl od minimální mzdy se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Nedosáhne-li mzda nebo plat – a to bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli – příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel opět povinen poskytnout zaměstnanci doplatek do výše zaručené mzdy. Na zaměstnavatele, u kterého je mzda zaměstnanců sjednána kolektivní smlouvou, se ustanovení zákoníku práce o zaručené mzdě nevztahuje.

Zákon: Zaručená mzda, § 112 Zákoníku práce 

V případě jiné délky stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin týdně (např. u 2směnného pracovního režimu 38,75 hodiny týdně, 3směnného a nepřetržitého pracovního režimu 37,5 hodiny týdně apod.) se hodinové sazby minimální mzdy i nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují. Jak se zvyšují?

Pokud je však se zaměstnancem sjednána individuálně kratší pracovní doba nebo pokud zaměstnanec neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy se úměrně snižují.

Typická oblast pro zaručenou mzdu - maloobchod

Nejvíc dotazů na správnost stanovené výše mzdy zaměstnavatelem bývá v oblasti maloobchodu. Například prodavačkám zaměstnavatel obvykle stanoví mzdu ve výši nejnižší sazby zaručené mzdy bez ohledu na to, jaké činnosti v rámci své pracovní náplně vykonávají.

Je třeba rozlišit prodavačku, která:

 • doplňuje v rámci samoobslužného provozu zboží (1. skupina)
 • prodavačku pohonných hmot a maziv (2. skupina)
 • prodavačku, která provádí samostatný prodej zboží,
  jeho přejímku, uskladnění a aranžování (3. skupina)
 • nebo prodavačku uměleckých předmětů včetně jejich oceňování,
  výkupu zlata nebo jiných drahých kovů (4. skupina).

Zákon: Zaručená mzda, § 112 Zákoníku práce 

Zaručená a minimální mzda - zprávy a novinky

Další zprávy k tématu "Zaručená mzda 2024 a její zvýšení. Pro 1. skupinu je v návrhu 18.900 Kč / měs."


Kalkulačky mzdy


Všechny kalkulačky

Aktuální online kalkulačky ze všech oblastí života.

Výpočty včetně podrobnějšího vysvětlení výpočtů

Výpočet čisté mzdy 2021 - Výpočet čisté mzdy z hrubé mzdy po zrušení superhrubé mzdy v roce 2021. Z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění, odečte záloha na daň z příjmu nebo se přičte daňový bonus na děti. Ve výpočtu se projeví daňové slevy na zaměstnance i na jeho děti. Součástí výpočtů čisté mzdy jsou také výpočty odvodů a nákladů zaměstnavatele.

Výpočet příspěvků a dávek v roce 2021

Výpočet příspěvku na bydlení - změny od roku 2021 pro rodiny i jednotlivce. Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům s nižšími příjmy.

Výpočet životního minima v roce 2021 - životní minimum v roce 2021 ovlivní nárok na sociální příspěvky a dávky i na pomoc v hmotné nouzi.

Výpočet přídavků na děti v roce 2021 - Od zvýšení zvýšení životního minima v dubnu 2020 má nárok na přídavky na děti víc rodin.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2021 - z čisté mzdy, způsobu ukončení pracovního poměru a věku se vypočte měsíční podpora v nezaměstnanosti, počet měsíců poskytování podpory a celková výše podpory v nezaměstnanosti.

Zaručená mzda - otázky a odpovědi

 • Co znamená zaručená mzda?

  Zaručená mzda stanovuje nejnižší možnou mzdu pro jednotlivé profese. Ty jsou rozděleny do osmi pracovních skupin a seřazeny podle odpovědnosti, namáhavosti a složitosti. Zaručená mzda platí pro zaměstnance, kde mzda není sjednána kolektivní smlouvou (tu ve prospěch zaměstnanců uzavírají odbory). Její minimální úrovně se opět vztahují ke stanovené čtyřicetihodinové týdenní pracovní době. Její úrovně se při případné nižší pracovní době přepočítají obdobným způsobem (koeficientem) jako u minimální mzdy.

 • Jaká je výše zaručené mzdy?

  Pro zaměstnance v první skupině prací je mzda vždy alespoň ve výši minimální mzdy, v roce 2023 tedy 17.300 Kč. A například v osmé skupině prací je minimální výše zase dvojnásobek minimální mzdy, v roce 2023 tedy 34.600 Kč. Přehledná tabulka se všemi skupinami prací je pro vás připravená zde.
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.