ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2025 Mzdy a platy: Průměrná nominální mzda, Sezonně neočištěno, Stejné období předchozího roku = 100 , Procenta, Nominálně, Čtvrtletní
31.12.2023 Průměrná hruba měsíční mzda: Čtvrtletní, Nominální mzda
31.12.2023 Průměrná hruba měsíční mzda: Čtvrtletní, Index nominální mzdy (SOPR=100)
31.12.2023 Průměrná hruba měsíční mzda: Roční, Nominální mzda
31.12.2023 Průměrná hruba měsíční mzda: Roční, Index nominální mzdy (SOPR=100)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna průměrných mezd: Čtvrtletní, Meziroční změna průměrných mezd - v příštím čtvrtletí (vážený průměr)
31.12.2025 Mzdy a platy: Průměrná nominální mzda v tržních odvětvích, Sezonně neočištěno, Stejné období předchozího roku = 100 , Procenta, Nominálně, Čtvrtletní
31.12.2025 Mzdy a platy: Průměrná nominální mzda v netržních odvětvích, Sezonně neočištěno, Stejné období předchozího roku = 100 , Procenta, Nominálně, Čtvrtletní
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna průměrných mezd: Čtvrtletní, Meziroční změna průměrných mezd -za celý letošní rok (vážený průměr)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna průměrných mezd: Čtvrtletní, Meziroční změna průměrných mezd -za celý příští rok (vážený průměr)
31.12.2024 Šetření mezd stanovených v rámci kolektivních vyjednávání - Průměrný dojednaný růst mezd v % pro daný rok: Roční, průměrné mzdy v % - aritmetický průměr
31.12.2024 Šetření mezd stanovených v rámci kolektivních vyjednávání - Průměrný dojednaný růst mezd v % pro daný rok: Roční, průměrné mzdy v % - vážený průměr (počet zaměstnanců)
31.12.2024 Šetření mezd stanovených v rámci kolektivních vyjednávání - Průměrný dojednaný růst mezd v % pro daný rok: Roční, tarifní mzdy v % - aritmetický průměr
31.12.2024 Šetření mezd stanovených v rámci kolektivních vyjednávání - Průměrný dojednaný růst mezd v % pro daný rok: Roční, tarifní mzdy v % - vážený průměr (počet zaměstnanců)
31.12.2025 Mzdy a platy: Průměrná reálná mzda, Sezonně neočištěno, Stejné období předchozího roku = 100 , Procenta, Reálně, Čtvrtletní
31.12.2023 Průměrná hruba měsíční mzda: Roční, Index reálné mzdy (SOPR=100)
31.12.2023 Průměrná hruba měsíční mzda: Čtvrtletní, Index reálné mzdy (SOPR=100)
- Šetření mezd stanovených v rámci kolektivních vyjednávání
31.12.2025 Mzdy a platy: Fundamentální složka mezd v tržních odvětvích, Sezonně očištěno, Stejné období předchozího roku = 100 , Procenta, Nominálně, Čtvrtletní
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)

Graf hodnot, Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data - ČR celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2022 43 279.00
Min 31.03.2000 11 941.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 41 265.00 43 279.00 -2 014.00 -4.65% 37 979.00 3 286.00 8.65%
31.12.2022 43 279.00 39 848.00 3 431.00 8.61% 40 224.00 3 055.00 7.59%
30.09.2022 39 848.00 40 093.00 - 245.00 -0.61% 37 563.00 2 285.00 6.08%
30.06.2022 40 093.00 37 979.00 2 114.00 5.57% 38 390.00 1 703.00 4.44%
31.03.2022 37 979.00 40 224.00 -2 245.00 -5.58% 35 396.00 2 583.00 7.30%
31.12.2021 40 224.00 37 563.00 2 661.00 7.08% 39 092.00 1 132.00 2.90%
30.09.2021 37 563.00 38 390.00 - 827.00 -2.15% 35 975.00 1 588.00 4.41%
30.06.2021 38 390.00 35 396.00 2 994.00 8.46% 34 875.00 3 515.00 10.08%
31.03.2021 35 396.00 39 092.00 -3 696.00 -9.45% 34 761.00 635.00 1.83%
31.12.2020 39 092.00 35 975.00 3 117.00 8.66% 36 634.00 2 458.00 6.71%
30.09.2020 35 975.00 34 875.00 1 100.00 3.15% 34 127.00 1 848.00 5.42%
30.06.2020 34 875.00 34 761.00 114.00 0.33% 34 576.00 299.00 0.86%
31.03.2020 34 761.00 36 634.00 -1 873.00 -5.11% 32 951.00 1 810.00 5.49%
31.12.2019 36 634.00 34 127.00 2 507.00 7.35% 34 057.00 2 577.00 7.57%
30.09.2019 34 127.00 34 576.00 - 449.00 -1.30% 31 685.00 2 442.00 7.71%
30.06.2019 34 576.00 32 951.00 1 625.00 4.93% 32 003.00 2 573.00 8.04%
31.03.2019 32 951.00 34 057.00 -1 106.00 -3.25% 30 427.00 2 524.00 8.30%
31.12.2018 34 057.00 31 685.00 2 372.00 7.49% 31 802.00 2 255.00 7.09%
30.09.2018 31 685.00 32 003.00 - 318.00 -0.99% 29 234.00 2 451.00 8.38%
30.06.2018 32 003.00 30 427.00 1 576.00 5.18% 29 432.00 2 571.00 8.74%
31.03.2018 30 427.00 31 802.00 -1 375.00 -4.32% 28 034.00 2 393.00 8.54%
31.12.2017 31 802.00 29 234.00 2 568.00 8.78% 29 491.00 2 311.00 7.84%
30.09.2017 29 234.00 29 432.00 - 198.00 -0.67% 27 396.00 1 838.00 6.71%
30.06.2017 29 432.00 28 034.00 1 398.00 4.99% 27 452.00 1 980.00 7.21%
31.03.2017 28 034.00 29 491.00 -1 457.00 -4.94% 26 683.00 1 351.00 5.06%
31.12.2016 29 491.00 27 396.00 2 095.00 7.65% 28 258.00 1 233.00 4.36%
30.09.2016 27 396.00 27 452.00 -56.00 -0.20% 26 163.00 1 233.00 4.71%
30.06.2016 27 452.00 26 683.00 769.00 2.88% 26 408.00 1 044.00 3.95%
31.03.2016 26 683.00 28 258.00 -1 575.00 -5.57% 25 497.00 1 186.00 4.65%
31.12.2015 28 258.00 26 163.00 2 095.00 8.01% 27 261.00 997.00 3.66%
30.09.2015 26 163.00 26 408.00 - 245.00 -0.93% 25 279.00 884.00 3.50%
30.06.2015 26 408.00 25 497.00 911.00 3.57% 25 569.00 839.00 3.28%
31.03.2015 25 497.00 27 261.00 -1 764.00 -6.47% 24 931.00 566.00 2.27%
31.12.2014 27 261.00 25 279.00 1 982.00 7.84% 26 525.00 736.00 2.77%
30.09.2014 25 279.00 25 569.00 - 290.00 -1.13% 24 735.00 544.00 2.20%
30.06.2014 25 569.00 24 931.00 638.00 2.56% 24 877.00 692.00 2.78%
31.03.2014 24 931.00 26 525.00 -1 594.00 -6.01% 23 985.00 946.00 3.94%
31.12.2013 26 525.00 24 735.00 1 790.00 7.24% 27 055.00 - 530.00 -1.96%
30.09.2013 24 735.00 24 877.00 - 142.00 -0.57% 24 439.00 296.00 1.21%
30.06.2013 24 877.00 23 985.00 892.00 3.72% 24 627.00 250.00 1.02%
31.03.2013 23 985.00 27 055.00 -3 070.00 -11.35% 24 131.00 - 146.00 -0.60%
31.12.2012 27 055.00 24 439.00 2 616.00 10.70% 26 211.00 844.00 3.22%
30.09.2012 24 439.00 24 627.00 - 188.00 -0.76% 24 107.00 332.00 1.38%
30.06.2012 24 627.00 24 131.00 496.00 2.06% 24 116.00 511.00 2.12%
31.03.2012 24 131.00 26 211.00 -2 080.00 -7.94% 23 372.00 759.00 3.25%
31.12.2011 26 211.00 24 107.00 2 104.00 8.73% 25 591.00 620.00 2.42%
30.09.2011 24 107.00 24 116.00 -9.00 -0.04% 23 600.00 507.00 2.15%
30.06.2011 24 116.00 23 372.00 744.00 3.18% 23 504.00 612.00 2.60%
31.03.2011 23 372.00 25 591.00 -2 219.00 -8.67% 22 738.00 634.00 2.79%
31.12.2010 25 591.00 23 600.00 1 991.00 8.44% 25 418.00 173.00 0.68%
30.09.2010 23 600.00 23 504.00 96.00 0.41% 23 091.00 509.00 2.20%
30.06.2010 23 504.00 22 738.00 766.00 3.37% 22 796.00 708.00 3.11%
31.03.2010 22 738.00 25 418.00 -2 680.00 -10.54% 22 108.00 630.00 2.85%
31.12.2009 25 418.00 23 091.00 2 327.00 10.08% 24 309.00 1 109.00 4.56%
30.09.2009 23 091.00 22 796.00 295.00 1.29% 22 181.00 910.00 4.10%
30.06.2009 22 796.00 22 108.00 688.00 3.11% 22 246.00 550.00 2.47%
31.03.2009 22 108.00 24 309.00 -2 201.00 -9.05% 21 632.00 476.00 2.20%
31.12.2008 24 309.00 22 181.00 2 128.00 9.59% 22 641.00 1 668.00 7.37%
30.09.2008 22 181.00 22 246.00 -65.00 -0.29% 20 721.00 1 460.00 7.05%
30.06.2008 22 246.00 21 632.00 614.00 2.84% 20 740.00 1 506.00 7.26%
31.03.2008 21 632.00 22 641.00 -1 009.00 -4.46% 19 687.00 1 945.00 9.88%
31.12.2007 22 641.00 20 721.00 1 920.00 9.27% 21 269.00 1 372.00 6.45%
30.09.2007 20 721.00 20 740.00 -19.00 -0.09% 19 305.00 1 416.00 7.33%
30.06.2007 20 740.00 19 687.00 1 053.00 5.35% 19 300.00 1 440.00 7.46%
31.03.2007 19 687.00 21 269.00 -1 582.00 -7.44% 18 270.00 1 417.00 7.76%
31.12.2006 21 269.00 19 305.00 1 964.00 10.17% 19 963.00 1 306.00 6.54%
30.09.2006 19 305.00 19 300.00 5.00 0.03% 18 203.00 1 102.00 6.05%
30.06.2006 19 300.00 18 270.00 1 030.00 5.64% 18 112.00 1 188.00 6.56%
31.03.2006 18 270.00 19 963.00 -1 693.00 -8.48% 17 067.00 1 203.00 7.05%
31.12.2005 19 963.00 18 203.00 1 760.00 9.67% 19 183.00 780.00 4.07%
30.09.2005 18 203.00 18 112.00 91.00 0.50% 17 190.00 1 013.00 5.89%
30.06.2005 18 112.00 17 067.00 1 045.00 6.12% 17 223.00 889.00 5.16%
31.03.2005 17 067.00 19 183.00 -2 116.00 -11.03% 16 231.00 836.00 5.15%
31.12.2004 19 183.00 17 190.00 1 993.00 11.59% 18 096.00 1 087.00 6.01%
30.09.2004 17 190.00 17 223.00 -33.00 -0.19% 16 088.00 1 102.00 6.85%
30.06.2004 17 223.00 16 231.00 992.00 6.11% 16 529.00 694.00 4.20%
31.03.2004 16 231.00 18 096.00 -1 865.00 -10.31% 14 986.00 1 245.00 8.31%
31.12.2003 18 096.00 16 088.00 2 008.00 12.48% 17 133.00 963.00 5.62%
30.09.2003 16 088.00 16 529.00 - 441.00 -2.67% 15 268.00 820.00 5.37%
30.06.2003 16 529.00 14 986.00 1 543.00 10.30% 15 599.00 930.00 5.96%
31.03.2003 14 986.00 17 133.00 -2 147.00 -12.53% 14 083.00 903.00 6.41%
31.12.2002 17 133.00 15 268.00 1 865.00 12.21% 15 908.00 1 225.00 7.70%
30.09.2002 15 268.00 15 599.00 - 331.00 -2.12% 14 117.00 1 151.00 8.15%
30.06.2002 15 599.00 14 083.00 1 516.00 10.76% 14 391.00 1 208.00 8.39%
31.03.2002 14 083.00 15 908.00 -1 825.00 -11.47% 13 052.00 1 031.00 7.90%
31.12.2001 15 908.00 14 117.00 1 791.00 12.69% 14 717.00 1 191.00 8.09%
30.09.2001 14 117.00 14 391.00 - 274.00 -1.90% 12 963.00 1 154.00 8.90%
30.06.2001 14 391.00 13 052.00 1 339.00 10.26% 13 227.00 1 164.00 8.80%
31.03.2001 13 052.00 14 717.00 -1 665.00 -11.31% 11 941.00 1 111.00 9.30%
31.12.2000 14 717.00 12 963.00 1 754.00 13.53% - - -
30.09.2000 12 963.00 13 227.00 - 264.00 -2.00% - - -
30.06.2000 13 227.00 11 941.00 1 286.00 10.77% - - -
31.03.2000 11 941.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČR celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data)
ČR celkem (Index nominální mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (Index reálné mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (osob, čtvrtletní data)
ČR celkem (SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (Nominální mzda v Kč, roční data)
ČR celkem (Index nominální mzdy, SOPR=100, roční data)
ČR celkem (Index reálné mzdy, SOPR=100, roční data)
ČR celkem (osob, roční data)
ČR celkem (SOPR=100, roční data)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.