ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data - ČR celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2020 38 525.00
Min 31.03.2000 11 941.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2020 38 525.00 35 435.00 3 090.00 8.72% 36 161.00 2 364.00 6.54%
30.09.2020 35 435.00 34 342.00 1 093.00 3.18% 33 686.00 1 749.00 5.19%
30.06.2020 34 342.00 34 141.00 201.00 0.59% 34 111.00 231.00 0.68%
31.03.2020 34 141.00 36 161.00 -2 020.00 -5.59% 32 467.00 1 674.00 5.16%
31.12.2019 36 161.00 33 686.00 2 475.00 7.35% 34 057.00 2 104.00 6.18%
30.09.2019 33 686.00 34 111.00 - 425.00 -1.25% 31 685.00 2 001.00 6.32%
30.06.2019 34 111.00 32 467.00 1 644.00 5.06% 32 003.00 2 108.00 6.59%
31.03.2019 32 467.00 34 057.00 -1 590.00 -4.67% 30 427.00 2 040.00 6.70%
31.12.2018 34 057.00 31 685.00 2 372.00 7.49% 31 802.00 2 255.00 7.09%
30.09.2018 31 685.00 32 003.00 - 318.00 -0.99% 29 234.00 2 451.00 8.38%
30.06.2018 32 003.00 30 427.00 1 576.00 5.18% 29 432.00 2 571.00 8.74%
31.03.2018 30 427.00 31 802.00 -1 375.00 -4.32% 28 034.00 2 393.00 8.54%
31.12.2017 31 802.00 29 234.00 2 568.00 8.78% 29 491.00 2 311.00 7.84%
30.09.2017 29 234.00 29 432.00 - 198.00 -0.67% 27 396.00 1 838.00 6.71%
30.06.2017 29 432.00 28 034.00 1 398.00 4.99% 27 452.00 1 980.00 7.21%
31.03.2017 28 034.00 29 491.00 -1 457.00 -4.94% 26 683.00 1 351.00 5.06%
31.12.2016 29 491.00 27 396.00 2 095.00 7.65% 28 258.00 1 233.00 4.36%
30.09.2016 27 396.00 27 452.00 -56.00 -0.20% 26 163.00 1 233.00 4.71%
30.06.2016 27 452.00 26 683.00 769.00 2.88% 26 408.00 1 044.00 3.95%
31.03.2016 26 683.00 28 258.00 -1 575.00 -5.57% 25 497.00 1 186.00 4.65%
31.12.2015 28 258.00 26 163.00 2 095.00 8.01% 27 261.00 997.00 3.66%
30.09.2015 26 163.00 26 408.00 - 245.00 -0.93% 25 279.00 884.00 3.50%
30.06.2015 26 408.00 25 497.00 911.00 3.57% 25 569.00 839.00 3.28%
31.03.2015 25 497.00 27 261.00 -1 764.00 -6.47% 24 931.00 566.00 2.27%
31.12.2014 27 261.00 25 279.00 1 982.00 7.84% 26 525.00 736.00 2.77%
30.09.2014 25 279.00 25 569.00 - 290.00 -1.13% 24 735.00 544.00 2.20%
30.06.2014 25 569.00 24 931.00 638.00 2.56% 24 877.00 692.00 2.78%
31.03.2014 24 931.00 26 525.00 -1 594.00 -6.01% 23 985.00 946.00 3.94%
31.12.2013 26 525.00 24 735.00 1 790.00 7.24% 27 055.00 - 530.00 -1.96%
30.09.2013 24 735.00 24 877.00 - 142.00 -0.57% 24 439.00 296.00 1.21%
30.06.2013 24 877.00 23 985.00 892.00 3.72% 24 627.00 250.00 1.02%
31.03.2013 23 985.00 27 055.00 -3 070.00 -11.35% 24 131.00 - 146.00 -0.60%
31.12.2012 27 055.00 24 439.00 2 616.00 10.70% 26 211.00 844.00 3.22%
30.09.2012 24 439.00 24 627.00 - 188.00 -0.76% 24 107.00 332.00 1.38%
30.06.2012 24 627.00 24 131.00 496.00 2.06% 24 116.00 511.00 2.12%
31.03.2012 24 131.00 26 211.00 -2 080.00 -7.94% 23 372.00 759.00 3.25%
31.12.2011 26 211.00 24 107.00 2 104.00 8.73% 25 591.00 620.00 2.42%
30.09.2011 24 107.00 24 116.00 -9.00 -0.04% 23 600.00 507.00 2.15%
30.06.2011 24 116.00 23 372.00 744.00 3.18% 23 504.00 612.00 2.60%
31.03.2011 23 372.00 25 591.00 -2 219.00 -8.67% 22 738.00 634.00 2.79%
31.12.2010 25 591.00 23 600.00 1 991.00 8.44% 25 418.00 173.00 0.68%
30.09.2010 23 600.00 23 504.00 96.00 0.41% 23 091.00 509.00 2.20%
30.06.2010 23 504.00 22 738.00 766.00 3.37% 22 796.00 708.00 3.11%
31.03.2010 22 738.00 25 418.00 -2 680.00 -10.54% 22 108.00 630.00 2.85%
31.12.2009 25 418.00 23 091.00 2 327.00 10.08% 24 309.00 1 109.00 4.56%
30.09.2009 23 091.00 22 796.00 295.00 1.29% 22 181.00 910.00 4.10%
30.06.2009 22 796.00 22 108.00 688.00 3.11% 22 246.00 550.00 2.47%
31.03.2009 22 108.00 24 309.00 -2 201.00 -9.05% 21 632.00 476.00 2.20%
31.12.2008 24 309.00 22 181.00 2 128.00 9.59% 22 641.00 1 668.00 7.37%
30.09.2008 22 181.00 22 246.00 -65.00 -0.29% 20 721.00 1 460.00 7.05%
30.06.2008 22 246.00 21 632.00 614.00 2.84% 20 740.00 1 506.00 7.26%
31.03.2008 21 632.00 22 641.00 -1 009.00 -4.46% 19 687.00 1 945.00 9.88%
31.12.2007 22 641.00 20 721.00 1 920.00 9.27% 21 269.00 1 372.00 6.45%
30.09.2007 20 721.00 20 740.00 -19.00 -0.09% 19 305.00 1 416.00 7.33%
30.06.2007 20 740.00 19 687.00 1 053.00 5.35% 19 300.00 1 440.00 7.46%
31.03.2007 19 687.00 21 269.00 -1 582.00 -7.44% 18 270.00 1 417.00 7.76%
31.12.2006 21 269.00 19 305.00 1 964.00 10.17% 19 963.00 1 306.00 6.54%
30.09.2006 19 305.00 19 300.00 5.00 0.03% 18 203.00 1 102.00 6.05%
30.06.2006 19 300.00 18 270.00 1 030.00 5.64% 18 112.00 1 188.00 6.56%
31.03.2006 18 270.00 19 963.00 -1 693.00 -8.48% 17 067.00 1 203.00 7.05%
31.12.2005 19 963.00 18 203.00 1 760.00 9.67% 19 183.00 780.00 4.07%
30.09.2005 18 203.00 18 112.00 91.00 0.50% 17 190.00 1 013.00 5.89%
30.06.2005 18 112.00 17 067.00 1 045.00 6.12% 17 223.00 889.00 5.16%
31.03.2005 17 067.00 19 183.00 -2 116.00 -11.03% 16 231.00 836.00 5.15%
31.12.2004 19 183.00 17 190.00 1 993.00 11.59% 18 096.00 1 087.00 6.01%
30.09.2004 17 190.00 17 223.00 -33.00 -0.19% 16 088.00 1 102.00 6.85%
30.06.2004 17 223.00 16 231.00 992.00 6.11% 16 529.00 694.00 4.20%
31.03.2004 16 231.00 18 096.00 -1 865.00 -10.31% 14 986.00 1 245.00 8.31%
31.12.2003 18 096.00 16 088.00 2 008.00 12.48% 17 133.00 963.00 5.62%
30.09.2003 16 088.00 16 529.00 - 441.00 -2.67% 15 268.00 820.00 5.37%
30.06.2003 16 529.00 14 986.00 1 543.00 10.30% 15 599.00 930.00 5.96%
31.03.2003 14 986.00 17 133.00 -2 147.00 -12.53% 14 083.00 903.00 6.41%
31.12.2002 17 133.00 15 268.00 1 865.00 12.21% 15 908.00 1 225.00 7.70%
30.09.2002 15 268.00 15 599.00 - 331.00 -2.12% 14 117.00 1 151.00 8.15%
30.06.2002 15 599.00 14 083.00 1 516.00 10.76% 14 391.00 1 208.00 8.39%
31.03.2002 14 083.00 15 908.00 -1 825.00 -11.47% 13 052.00 1 031.00 7.90%
31.12.2001 15 908.00 14 117.00 1 791.00 12.69% 14 717.00 1 191.00 8.09%
30.09.2001 14 117.00 14 391.00 - 274.00 -1.90% 12 963.00 1 154.00 8.90%
30.06.2001 14 391.00 13 052.00 1 339.00 10.26% 13 227.00 1 164.00 8.80%
31.03.2001 13 052.00 14 717.00 -1 665.00 -11.31% 11 941.00 1 111.00 9.30%
31.12.2000 14 717.00 12 963.00 1 754.00 13.53% - - -
30.09.2000 12 963.00 13 227.00 - 264.00 -2.00% - - -
30.06.2000 13 227.00 11 941.00 1 286.00 10.77% - - -
31.03.2000 11 941.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČR celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data)
ČR celkem (Index nominální mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (Index reálné mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (osob, čtvrtletní data)
ČR celkem (SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (Nominální mzda v Kč, roční data)
ČR celkem (Index nominální mzdy, SOPR=100, roční data)
ČR celkem (Index reálné mzdy, SOPR=100, roční data)
ČR celkem (osob, roční data)
ČR celkem (SOPR=100, roční data)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Zahraniční zadluženost celkem (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Banky celkem (Rizikové expozice)
Rizikové expozice celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Banky celkem)
Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem (Banky celkem)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (Banky celkem)

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2020

Více zpráv k tématu Mzdy


Označení stránky: nominální mzdaZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.