ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ČR celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2017 29 333.00
Min 31.03.2000 11 941.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 29 050.00 29 333.00 - 283.00 -0.96% 27 210.00 1 840.00 6.76%
30.06.2017 29 333.00 27 890.00 1 443.00 5.17% 27 272.00 2 061.00 7.56%
31.03.2017 27 890.00 29 309.00 -1 419.00 -4.84% 26 475.00 1 415.00 5.34%
31.12.2016 29 309.00 27 210.00 2 099.00 7.71% 28 258.00 1 051.00 3.72%
30.09.2016 27 210.00 27 272.00 -62.00 -0.23% 26 163.00 1 047.00 4.00%
30.06.2016 27 272.00 26 475.00 797.00 3.01% 26 408.00 864.00 3.27%
31.03.2016 26 475.00 28 258.00 -1 783.00 -6.31% 25 497.00 978.00 3.84%
31.12.2015 28 258.00 26 163.00 2 095.00 8.01% 27 261.00 997.00 3.66%
30.09.2015 26 163.00 26 408.00 - 245.00 -0.93% 25 279.00 884.00 3.50%
30.06.2015 26 408.00 25 497.00 911.00 3.57% 25 569.00 839.00 3.28%
31.03.2015 25 497.00 27 261.00 -1 764.00 -6.47% 24 931.00 566.00 2.27%
31.12.2014 27 261.00 25 279.00 1 982.00 7.84% 26 525.00 736.00 2.77%
30.09.2014 25 279.00 25 569.00 - 290.00 -1.13% 24 735.00 544.00 2.20%
30.06.2014 25 569.00 24 931.00 638.00 2.56% 24 877.00 692.00 2.78%
31.03.2014 24 931.00 26 525.00 -1 594.00 -6.01% 23 985.00 946.00 3.94%
31.12.2013 26 525.00 24 735.00 1 790.00 7.24% 27 055.00 - 530.00 -1.96%
30.09.2013 24 735.00 24 877.00 - 142.00 -0.57% 24 439.00 296.00 1.21%
30.06.2013 24 877.00 23 985.00 892.00 3.72% 24 627.00 250.00 1.02%
31.03.2013 23 985.00 27 055.00 -3 070.00 -11.35% 24 131.00 - 146.00 -0.60%
31.12.2012 27 055.00 24 439.00 2 616.00 10.70% 26 211.00 844.00 3.22%
30.09.2012 24 439.00 24 627.00 - 188.00 -0.76% 24 107.00 332.00 1.38%
30.06.2012 24 627.00 24 131.00 496.00 2.06% 24 116.00 511.00 2.12%
31.03.2012 24 131.00 26 211.00 -2 080.00 -7.94% 23 372.00 759.00 3.25%
31.12.2011 26 211.00 24 107.00 2 104.00 8.73% 25 591.00 620.00 2.42%
30.09.2011 24 107.00 24 116.00 -9.00 -0.04% 23 600.00 507.00 2.15%
30.06.2011 24 116.00 23 372.00 744.00 3.18% 23 504.00 612.00 2.60%
31.03.2011 23 372.00 25 591.00 -2 219.00 -8.67% 22 738.00 634.00 2.79%
31.12.2010 25 591.00 23 600.00 1 991.00 8.44% 25 418.00 173.00 0.68%
30.09.2010 23 600.00 23 504.00 96.00 0.41% 23 091.00 509.00 2.20%
30.06.2010 23 504.00 22 738.00 766.00 3.37% 22 796.00 708.00 3.11%
31.03.2010 22 738.00 25 418.00 -2 680.00 -10.54% 22 108.00 630.00 2.85%
31.12.2009 25 418.00 23 091.00 2 327.00 10.08% 24 309.00 1 109.00 4.56%
30.09.2009 23 091.00 22 796.00 295.00 1.29% 22 181.00 910.00 4.10%
30.06.2009 22 796.00 22 108.00 688.00 3.11% 22 246.00 550.00 2.47%
31.03.2009 22 108.00 24 309.00 -2 201.00 -9.05% 21 632.00 476.00 2.20%
31.12.2008 24 309.00 22 181.00 2 128.00 9.59% 22 641.00 1 668.00 7.37%
30.09.2008 22 181.00 22 246.00 -65.00 -0.29% 20 721.00 1 460.00 7.05%
30.06.2008 22 246.00 21 632.00 614.00 2.84% 20 740.00 1 506.00 7.26%
31.03.2008 21 632.00 22 641.00 -1 009.00 -4.46% 19 687.00 1 945.00 9.88%
31.12.2007 22 641.00 20 721.00 1 920.00 9.27% 21 269.00 1 372.00 6.45%
30.09.2007 20 721.00 20 740.00 -19.00 -0.09% 19 305.00 1 416.00 7.33%
30.06.2007 20 740.00 19 687.00 1 053.00 5.35% 19 300.00 1 440.00 7.46%
31.03.2007 19 687.00 21 269.00 -1 582.00 -7.44% 18 270.00 1 417.00 7.76%
31.12.2006 21 269.00 19 305.00 1 964.00 10.17% 19 963.00 1 306.00 6.54%
30.09.2006 19 305.00 19 300.00 5.00 0.03% 18 203.00 1 102.00 6.05%
30.06.2006 19 300.00 18 270.00 1 030.00 5.64% 18 112.00 1 188.00 6.56%
31.03.2006 18 270.00 19 963.00 -1 693.00 -8.48% 17 067.00 1 203.00 7.05%
31.12.2005 19 963.00 18 203.00 1 760.00 9.67% 19 183.00 780.00 4.07%
30.09.2005 18 203.00 18 112.00 91.00 0.50% 17 190.00 1 013.00 5.89%
30.06.2005 18 112.00 17 067.00 1 045.00 6.12% 17 223.00 889.00 5.16%
31.03.2005 17 067.00 19 183.00 -2 116.00 -11.03% 16 231.00 836.00 5.15%
31.12.2004 19 183.00 17 190.00 1 993.00 11.59% 18 096.00 1 087.00 6.01%
30.09.2004 17 190.00 17 223.00 -33.00 -0.19% 16 088.00 1 102.00 6.85%
30.06.2004 17 223.00 16 231.00 992.00 6.11% 16 529.00 694.00 4.20%
31.03.2004 16 231.00 18 096.00 -1 865.00 -10.31% 14 986.00 1 245.00 8.31%
31.12.2003 18 096.00 16 088.00 2 008.00 12.48% 17 133.00 963.00 5.62%
30.09.2003 16 088.00 16 529.00 - 441.00 -2.67% 15 268.00 820.00 5.37%
30.06.2003 16 529.00 14 986.00 1 543.00 10.30% 15 599.00 930.00 5.96%
31.03.2003 14 986.00 17 133.00 -2 147.00 -12.53% 14 083.00 903.00 6.41%
31.12.2002 17 133.00 15 268.00 1 865.00 12.21% 15 908.00 1 225.00 7.70%
30.09.2002 15 268.00 15 599.00 - 331.00 -2.12% 14 117.00 1 151.00 8.15%
30.06.2002 15 599.00 14 083.00 1 516.00 10.76% 14 391.00 1 208.00 8.39%
31.03.2002 14 083.00 15 908.00 -1 825.00 -11.47% 13 052.00 1 031.00 7.90%
31.12.2001 15 908.00 14 117.00 1 791.00 12.69% 14 717.00 1 191.00 8.09%
30.09.2001 14 117.00 14 391.00 - 274.00 -1.90% 12 963.00 1 154.00 8.90%
30.06.2001 14 391.00 13 052.00 1 339.00 10.26% 13 227.00 1 164.00 8.80%
31.03.2001 13 052.00 14 717.00 -1 665.00 -11.31% 11 941.00 1 111.00 9.30%
31.12.2000 14 717.00 12 963.00 1 754.00 13.53% - - -
30.09.2000 12 963.00 13 227.00 - 264.00 -2.00% - - -
30.06.2000 13 227.00 11 941.00 1 286.00 10.77% - - -
31.03.2000 11 941.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 86 273.00 110 266.00 -23 993.00 -21.76% 110 266.00 -23 993.00 -21.76%
01.01.2016 110 266.00 106 326.00 3 940.00 3.71% 106 326.00 3 940.00 3.71%
01.01.2015 106 326.00 103 040.00 3 286.00 3.19% 103 040.00 3 286.00 3.19%
01.01.2014 103 040.00 100 122.00 2 918.00 2.91% 100 122.00 2 918.00 2.91%
01.01.2013 100 122.00 100 252.00 - 130.00 -0.13% 100 252.00 - 130.00 -0.13%
01.01.2012 100 252.00 97 806.00 2 446.00 2.50% 97 806.00 2 446.00 2.50%
01.01.2011 97 806.00 95 433.00 2 373.00 2.49% 95 433.00 2 373.00 2.49%
01.01.2010 95 433.00 93 413.00 2 020.00 2.16% 93 413.00 2 020.00 2.16%
01.01.2009 93 413.00 90 368.00 3 045.00 3.37% 90 368.00 3 045.00 3.37%
01.01.2008 90 368.00 83 789.00 6 579.00 7.85% 83 789.00 6 579.00 7.85%
01.01.2007 83 789.00 78 144.00 5 645.00 7.22% 78 144.00 5 645.00 7.22%
01.01.2006 78 144.00 73 345.00 4 799.00 6.54% 73 345.00 4 799.00 6.54%
01.01.2005 73 345.00 69 827.00 3 518.00 5.04% 69 827.00 3 518.00 5.04%
01.01.2004 69 827.00 65 699.00 4 128.00 6.28% 65 699.00 4 128.00 6.28%
01.01.2003 65 699.00 62 083.00 3 616.00 5.82% 62 083.00 3 616.00 5.82%
01.01.2002 62 083.00 57 468.00 4 615.00 8.03% 57 468.00 4 615.00 8.03%
01.01.2001 57 468.00 52 848.00 4 620.00 8.74% 52 848.00 4 620.00 8.74%
01.01.2000 52 848.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČR celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data)
ČR celkem (Index nominální mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (Index reálné mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (osob, čtvrtletní data)
ČR celkem (SOPR=100, čtvrtletní data)
ČR celkem (Nominální mzda v Kč, roční data)
ČR celkem (Index nominální mzdy, SOPR=100, roční data)
ČR celkem (Index reálné mzdy, SOPR=100, roční data)
ČR celkem (osob, roční data)
ČR celkem (SOPR=100, roční data)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů